PHP là gì? & PHP có thể làm được những gì?

PHP là gì? PHP có thể làm được những gì?

19/02/2021

PHP là gì? Nó một ngôn ngữ tuyệt vời và phổ biến! PHP đủ mạnh để trở thành cốt lõi của hệ thống blog lớn nhất trên web (WordPress). Nó đủ sâu để chạy mạng xã hội lớn nhất (Facebook). Nó cũng đủ dễ dàng để trở thành ngôn ngữ phía máy chủ đầu tiên của người mới bắt đầu!

PHP là gì?

 • Nó là từ viết tắt của “PHP: Hypertext Preprocessor “
 • PHP là một ngôn ngữ kịch bản mã nguồn mở được sử dụng rộng rãi
 • Các tập lệnh PHP được thực thi trên máy chủ
 • PHP miễn phí để tải xuống  và sử dụng

Tập tin PHP là gì?

 • Các tập tin PHP có thể chứa văn bản, HTML, CSS, JavaScript và mã PHP
 • Mã PHP được thực thi trên máy chủ và kết quả được trả về trình duyệt dưới dạng HTML đơn giản
 • Các tập tin PHP có phần mở rộng là  ” .php”

PHP có thể làm gì?

 • Đầu tiên, nó có thể tạo nội dung trang động
 • Thứ hai, nó có thể tạo, mở, đọc, viết, xóa và đóng các tệp trên máy chủ
 • Tiếp theo, có thể thu thập dữ liệu biểu mẫu
 • Thứ tư, có thể gửi và nhận cookie
 • Thứ năm, có thể thêm, xóa, sửa đổi dữ liệu trong cơ sở dữ liệu của bạn
 • Tiếp theo nó có thể được sử dụng để kiểm soát truy cập của người dùng
 • Cuối cùng nó có thể mã hóa dữ liệu

Với PHP, bạn không bị giới hạn đối với HTML đầu ra. Bạn có thể xuất hình ảnh, tệp PDF và thậm chí cả phim Flash. Bạn cũng có thể xuất bất kỳ văn bản nào, chẳng hạn như XHTML và XML.

PHP là gì?

Tại sao PHP được sử dụng rộng rãi?

 • PHP chạy trên nhiều nền tảng khác nhau (Windows, Linux, Unix, Mac OS X, v.v.)
 • Nó tương thích với hầu hết tất cả các máy chủ được sử dụng ngày nay (Apache, IIS, v.v.)
 • PHP hỗ trợ nhiều loại cơ sở dữ liệu
 • PHP miễn phí. Tải xuống từ tài nguyên PHP chính thức: www.php.net
 • PHP dễ học và chạy hiệu quả ở phía máy chủ

Điểm khác biệt trong PHP 7

 • Đầu tiên, PHP 7 nhanh hơn nhiều so với bản phát hành ổn định phổ biến trước đó (PHP 5.6)
 • Tiếp theo, PHP 7 đã cải thiện Xử lý lỗi
 • PHP 7 hỗ trợ các khai báo kiểu chặt chẽ hơn cho các đối số hàm
 • PHP 7 hỗ trợ các toán tử mới (như toán tử tàu vũ trụ <=>:)

Theo W3schools

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments