Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

policy

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Công Nghệ Vietnix (sau đây gọi chung là “Vietnix”, “chúng tôi”) cam kết bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng của chúng tôi. Chính sách bảo mật thông tin này mô tả cách Vietnix thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu cá nhân của khách hàng (sau đây gọi chung là “bạn”, “khách hàng”) khi sử dụng các dịch vụ được cung cấp trên website của Vietnix. Thông báo về chính sách bảo mật này giải đáp cho bạn về:

 • Thông tin về các thông tin cá nhân của bạn mà Vietnix thu thập.
 • Mục đích Vietnix thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn.
 • Thời gian lưu trữ thông tin.
 • Cách thức Vietnix thu thập thông tin cá nhân của bạn.
 • Chia sẻ thông tin cá nhân
 • Quyền và nghĩa vụ của bạn.
 • Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng.
 • Sự đồng ý của bạn.
 • Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin .
 • Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin bảo mật.
 • Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng.
 • Thông tin liên hệ.

1. Thu thập thông tin cá nhân

Vietnix thu thập các thông tin sau từ khách hàng:

Thông tin cá nhân cơ bản:

 • Họ và tên.
 • Địa chỉ.
 • Số điện thoại.
 • Địa chỉ Email.
 • Số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.
 • Mã số thuế.

Thông tin liên quan đến sản phẩm/dịch vụ:

 • Tên sản phẩm/dịch vụ bạn sử dụng.
 • Số lượng sản phẩm/dịch vụ bạn sử dụng.
 • Các phương thức thanh toán được bạn sử dụng.
 • Thời hạn sử dụng sản phẩm/dịch vụ của bạn.

Thông tin cá nhân nhạy cảm:

Vietnix yêu cầu bạn không chia sẻ hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nhạy cảm nào (ví dụ như nguồn gốc chủng tộc, số an sinh xã hội, quan điểm chính trị, quan điểm tôn giáo, tình trạng sức khỏe, đời tư thông tin sinh trắc học, lý lịch tội phạm, đặc điểm di truyền, dữ liệu vị trí cá nhân,…).

Nếu bạn gửi hoặc tiết lộ thông tin cá nhân nhạy cảm cho chúng tôi có nghĩa rằng bạn đồng ý với việc chúng tôi xử lý và sử dụng thông tin đó theo Chính Sách Bảo mật này. Nếu bạn không đồng ý, bạn tránh cung cấp thông tin đó. Bạn cũng có thể sử dụng quyền bảo vệ thông tin cá nhân để phản đối, hạn chế xử lý hoặc xóa thông tin cá nhân nhạy cảm này, như mô tả chi tiết ở mục 6.1 dưới đây.

2. Mục đích Vietnix thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn

2.1 Toàn bộ thông tin cá nhân thu thập được từ khách hàng chỉ được Vietnix sử dụng trong nội bộ công ty và cho một hoặc tất cả những mục đích sau đây:

 • Hỗ trợ và tư vấn cho khách hàng.
 • Giải đáp các thắc mắc của khách hàng.
 • Cung cấp cho khách hàng các thông tin liên quan đến sản phẩm/dịch vụ trên website của chúng tôi.
 • Xử lý các đơn đặt hàng, cung cấp dịch vụ và thông tin qua website của công ty theo yêu cầu của khách hàng.
 • Gửi thông tin quảng bá về sản phẩm, dịch vụ mới của công ty, thông tin về các sự kiện, chương trình khuyến mãi nếu khách hàng đăng ký nhận email thông báo.
 • Sử dụng các thông tin mà khách hàng cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản của khách hàng, xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của khách hàng.
 • Ngăn chặn và phòng chống gian lận, lừa đảo, đánh cắp danh tính và các hoạt động bất hợp pháp khác.
 • Sử dụng cho các mục đích khác không được đề cập ở trên nhưng được quy định rõ trong sản phẩm/dịch vụ Vietnix cung cấp hoặc được pháp luật, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. 

2.2 Trong trường hợp sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích đã được nêu ở Điều 2.1, Vietnix sẽ yêu cầu sự đồng ý của khách hàng trước khi sử dụng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Toàn bộ thông tin cá nhân của khách hàng đều được Vietnix cam kết lưu trữ bảo mật trên hệ thống nội bộ của công ty trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ cho các mục đích được nêu ở Điều 2.1 hoặc cho đến khi nhận được yêu cầu hủy bỏ các thông tin đã cung cấp từ phía khách hàng. Để yêu cầu xóa dữ liệu thông tin cá nhân, khách hàng vui lòng gửi mail về support@vietnix.vn.  

Ngoài ra, Vietnix cũng có thể lưu trữ thông tin cá nhân của khách hàng trong một giai đoạn thời gian, ví dụ như khi pháp luật hiện hành yêu cầu.

4. Cách thức thu thập thông tin cá nhân

Vietnix thu thập thông tin cá nhân của khách hàng theo các phương thức sau:

 • Khi khách hàng đăng ký tài khoản trên website Vietnix hoặc gửi biểu mẫu liên quan tới các sản phẩm và dịch vụ của Vietnix.
 • Khi khách hàng đăng ký mua và thanh toán sản phẩm/dịch vụ của Vietnix.
 • Khi khách hàng liên hệ với Vietnix hoặc tương tác với nhân viên của Vietnix thông qua điện thoại, livechat, email, gặp mặt trực tiếp hoặc qua mạng xã hội,…
 • Khi khách hàng gửi thông tin cá nhân của mình cho Vietnix vì bất kỳ lý do nào khác như đăng ký dùng thử sản phẩm/dịch vụ,…

5. Chia sẻ thông tin cá nhân

Vietnix cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sẽ không tiết lộ nó cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý của bạn. Tuy nhiên, Vietnix có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn trong những trường hợp sau:

 • Khi bạn đã đồng ý với các điều khoản trong Điều khoản sử dụng dịch vụ và Chính sách bảo mật của Vietnix.
 • Khi Vietnix nhận được yêu cầu hợp pháp từ các cơ quan có thẩm quyền để tuân thủ luật pháp, quy định hoặc theo yêu cầu của chính phủ.

6. Quyền và nghĩa vụ của bạn liên quan đến thông tin cá nhân cung cấp cho Vietnix

6.1 Quyền của bạn đối với thông tin cá nhân của mình

Bạn có quyền được biết về hoạt động xử lý thông tin cá nhân của mình, trừ khi có quy định khác theo pháp luật. Cụ thể:

 • Bạn có quyền đồng ý, không đồng ý hoặc rút lại sự đồng ý cho phép xử lý thông tin cá nhân của mình.
 • Bạn có quyền truy cập để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình.
 • Bạn có quyền xóa hoặc yêu cầu xóa thông tin cá nhân của mình.
 • Bạn có quyền yêu cầu hạn chế hoặc phản đối việc xử lý thông tin cá nhân.
 • Bạn có quyền yêu cầu cung cấp cho bản thân thông tin cá nhân của mình.
 • Bạn có quyền khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật.
 • Trường hợp Vietnix có hành vi vi phạm quy định về bảo vệ thông tin cá nhân của mình, bạn có quyền yêu cầu bồi thường đối với thiệt hại thực tế theo quy định của pháp luật. Trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.
 • Ngoài ra còn có các quyền khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

6.2 Nghĩa vụ của bạn đối với thông tin cá nhân của mình

 • Bạn cần tuân thủ các quy định pháp luật, quy định và hướng dẫn của Vietnix về việc xử lý thông tin cá nhân của khách hàng.
 • Bạn có nghĩa vụ cung cấp cho Vietnix thông tin cá nhân một cách chính xác, đầy đủ, không gây nhầm lẫn và có nghĩa vụ cập nhật thông tin cá nhân này khi có sự sai lệch, không đầy đủ, nhầm lẫn hoặc đã lỗi thời.
 • Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ảnh hưởng đến tính bảo mật thông tin cá nhân, bạn có nghĩa vụ phối hợp với Vietnix, cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bên thứ ba.
 • Trong trường hợp bạn có muốn cung cấp thông tin cá nhân của khác cho Vietnix, bạn cần thông báo cho họ về việc này. Điều này nhằm đảm bảo rằng họ đồng ý việc cung cấp thông tin và để họ biết địa chỉ để tìm Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này.
 • Bạn có trách nhiệm tự bảo vệ thông tin cá nhân của mình. Hãy chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân của mình khi sử dụng dịch vụ của Vietnix. Trong trường hợp bạn phát hiện bất kỳ sai sót hoặc nghi ngờ thông tin cá nhân của mình bị xâm phạm, hãy thông báo ngay cho Vietnix để có thể xử lý kịp thời.
 • Bạn phải chịu trách nhiệm cho mọi thông tin, dữ liệu hoặc chấp thuận mà bạn tạo hoặc cung cấp trên mạng. Nếu dữ liệu cá nhân của bạn bị rò rỉ hoặc xâm phạm do lỗi của bạn thì bạn phải tự chịu trách nhiệm.
 • Bạn cần đọc kỹ và cập nhật các quy định, chính sách của Vietnix thường xuyên, vì chúng có thể thay đổi theo thời gian. Vietnix sẽ thông báo các thay đổi này tới khách hàng hoặc đăng tải trên website cũng như các kênh truyền thông khác.
 • Tôn trọng và bảo vệ thông tin cá nhân của người khác.
 • Các trách nhiệm, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

 • Thông tin cá nhân của khách hàng được Vietnix cam kết bảo mật tối đa theo quy định của Vietnix và quy định của pháp luật. Việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Vietnix cam kết không sử dụng, chuyển giao, cung cấp hay chia sẻ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự đồng ý, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Để đảm bảo an toàn cho thông tin của bạn khi truyền dữ liệu, Vietnix sử dụng phần mềm Secure Sockets Layer (SSL). Điều này giúp mã hóa thông tin mà bạn nhập vào.
 • Nếu máy chủ lưu trữ thông tin của khách hàng bị tấn công bởi hacker và dẫn đến mất mát dữ liệu, Vietnix sẽ chịu trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng để tiến hành điều tra và xử lý ngay lập tức. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ thông báo cho khách hàng được biết.
 • Bạn nên bảo quản thiết bị điện tử cẩn thận trong quá trình sử dụng. Đồng thời, khi bạn không sử dụng tài khoản trên website Vietnix, hãy khóa, đăng xuất hoặc khỏi tài khoản để bảo vệ thông tin của mình.

8. Sự đồng ý của bạn

Khi bạn sử dụng các sản phẩm/dịch vụ của Vietnix, điều này có nghĩa là bạn đồng ý cho phép Vietnix thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo những mục đích đã được nêu ở Điều 2.1 (nội dung này có thể thay đổi, cập nhật theo thời gian).

9. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin 

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ VIETNIX

 • Địa chỉ: 265 Hồng Lạc, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 1800 1093 – 07 088 44444
 • Website: https://vietnix.vn
 • Email: sales@vietnix.com.vn 

Đối với các thắc mắc về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân, khách hàng có thể liên hệ số hotline 1800 1093 – 07 088 44444 hoặc gửi mail về support@vietnix.vn

10. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin bảo mật

 • CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ VIETNIX
 • Các đối tác có ký hợp đồng thực hiện 1 phần dịch vụ do CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ VIETNIX cung cấp. Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể một phần hoặc toàn bộ thông tin tùy vào điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ do Công ty cung cấp.

11. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng

Trong trường hợp có khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo vui lòng liên hệ qua số hotline 1800 1093 – 07 088 44444 hoặc email support@vietnix.vn.

Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh và giải quyết các nội dung được khiếu nại.  

12. Thông tin liên hệ

Trường hợp bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ qua hotline 1800 1093 – 07 088 44444 hoặc gửi email đến địa chỉ support@vietnix.vn để được hỗ trợ giải đáp nhanh chóng.

Nội dung được cập nhật lần cuối vào lúc 10:00 AM – Ngày 25 Tháng 01 Năm 2024.

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

 1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
 2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
 3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI