Hotline : 07 088 44444
Thích
Chia sẻ
business-hosting

BUSINESS HOSTING

CẤU HÌNH MẠNH MẼ - NHANH HƠN
- AN TOÀN HƠN

LIÊN HỆ TƯ VẤN
discount-50

Từ ngày 01/08 - 30/09

vector

BẢNG GIÁ BUSINESS HOSTING

Chọn gói Hosting doanh nghiệp theo mong muốn của bạn

1 Tháng

3 Tháng

6 Tháng

-5%

1 năm

-10%

2 Năm

-15%

BUSINESS 1

74,500đ
-50%

149,000đ

/Tháng

CPU 1 Core

1GB RAM

5GB NVMe

1 Domain

BUSINESS 2

99,500đ
-50%

199,000đ

/Tháng

CPU 2 Core

2GB RAM

10GB NVMe

5 Domain

BUSINESS 3

149,500đ
-50%

299,000đ

/Tháng

CPU 2 Core

3GB RAM

15GB NVMe

10 Domain

BUSINESS 4

199,500đ
-50%

399,000đ

/Tháng

CPU 3 Core

4GB RAM

25GB NVMe

15 Domain

BUSINESS 5

349,500đ
-50%

699,000đ

/Tháng

CPU 6 Core

8GB RAM

50GB NVMe

25 Domain

BUSINESS 6

399,500đ
-50%

799,000đ

/Tháng

CPU 8 Core

12GB RAM

50GB NVMe

25 Domain

BUSINESS 7

449,500đ
-50%

899,000đ

/Tháng

CPU 10 Core

16GB RAM

50GB NVMe

25 Domain

BUSINESS 8

549,500đ
-50%

1,099,000đ

/Tháng

CPU 16 Core

24GB RAM

50GB NVMe

50 Domain

BUSINESS 9

699,500đ
-50%

1,399,000đ

/Tháng

CPU 24 Core

36GB RAM

75GB NVMe

50 Domain

BUSINESS 10

999,500đ
-50%

1,999,000đ

/Tháng

CPU 36 Core

48GB RAM

100GB NVMe

75 Domain

BUSINESS 1

223,500đ
-50%

447,000đ

/3 tháng

CPU 1 Core

1GB RAM

5GB NVMe

1 Domain

BUSINESS 2

298,500đ
-50%

597,000đ

/3 tháng

CPU 2 Core

2GB RAM

10GB NVMe

5 Domain

BUSINESS 3

448,500đ
-50%

897,000đ

/3 tháng

CPU 2 Core

3GB RAM

15GB NVMe

10 Domain

BUSINESS 4

598,500đ
-50%

1,197,000đ

/3 tháng

CPU 3 Core

4GB RAM

25GB NVMe

15 Domain

BUSINESS 5

1,048,500đ
-50%

2,097,000đ

/3 tháng

CPU 6 Core

8GB RAM

50GB NVMe

25 Domain

BUSINESS 6

1,198,500đ
-50%

2,397,000đ

/3 tháng

CPU 8 Core

12GB RAM

50GB NVMe

25 Domain

BUSINESS 7

1,348,500đ
-50%

2,697,000đ

/3 tháng

CPU 10 Core

16GB RAM

50GB NVMe

25 Domain

BUSINESS 8

1,648,500đ
-50%

3,297,000đ

/3 tháng

CPU 16 Core

24GB RAM

50GB NVMe

50 Domain

BUSINESS 9

2,098,500đ
-50%

4,197,000đ

/3 tháng

CPU 24 Core

36GB RAM

75GB NVMe

50 Domain

BUSINESS 10

2,998,500đ
-50%

5,997,000đ

/3 tháng

CPU 36 Core

48GB RAM

100GB NVMe

75 Domain

BUSINESS 1

424,650đ
-50%

849,300đ

/6 tháng

CPU 1 Core

1GB RAM

5GB NVMe

1 Domain

BUSINESS 2

567,100đ
-50%

1,134,300đ

/6 tháng

CPU 2 Core

2GB RAM

10GB NVMe

5 Domain

BUSINESS 3

852,100đ
-50%

1,704,300đ

/6 tháng

CPU 2 Core

3GB RAM

15GB NVMe

10 Domain

BUSINESS 4

1,137,100đ
-50%

2,274,300đ

/6 tháng

CPU 3 Core

4GB RAM

25GB NVMe

15 Domain

BUSINESS 5

1,992,100đ
-50%

3,984,300đ

/6 tháng

CPU 6 Core

8GB RAM

50GB NVMe

25 Domain

BUSINESS 6

2,277,100đ
-50%

4,554,300đ

/6 tháng

CPU 8 Core

12GB RAM

50GB NVMe

25 Domain

BUSINESS 7

2,562,100đ
-50%

5,124,300đ

/6 tháng

CPU 10 Core

16GB RAM

50GB NVMe