Hotline : 07 088 44444
Thích
Chia sẻ
business-hosting

BUSINESS HOSTING

CẤU HÌNH MẠNH MẼ - NHANH HƠN
- AN TOÀN HƠN

LIÊN HỆ TƯ VẤN
khuyến mãi vietnix

Từ ngày 01/11 - 31/12

BẢNG GIÁ BUSINESS HOSTING

Chọn gói Hosting doanh nghiệp theo mong muốn của bạn

1 Tháng
3 Tháng
6 Tháng -5%
1 Năm -10%
2 Năm -15%
BUSINESS 1 89,400đ -40%
149,000đ /Tháng
1 Core
1GB RAM
5GB NVMe
1 Domain
Đăng ký
BUSINESS 2 119,400đ -40%
199,000đ /Tháng
2 Core
2GB RAM
10GB NVMe
5 Domain
Đăng ký
BUSINESS 3 179,400đ -40%
299,000đ /Tháng
2 Core
3GB RAM
15GB NVMe
10 Domain
Đăng ký
BUSINESS 4 239,400đ -40%
399,000đ /Tháng
3 Core
4GB RAM
25GB NVMe
15 Domain
Đăng ký
BUSINESS 5 419,400đ -40%
699,000đ /Tháng
6 Core
8GB RAM
50GB NVMe
25 Domain
Đăng ký
BUSINESS 6 479,400đ -40%
799,000đ /Tháng
8 Core
12GB RAM
50GB NVMe
25 Domain
Đăng ký
BUSINESS 7 539,400đ -40%
899,000đ /Tháng
10 Core
16GB RAM
50GB NVMe
25 Domain
Đăng ký
BUSINESS 8 659,400đ -40%
1,099,000đ /Tháng
16 Core
24GB RAM
50GB NVMe
50 Domain
Đăng ký
BUSINESS 9 839,400đ -40%
1,399,000đ /Tháng
24 Core
36GB RAM
75GB NVMe
50 Domain
Đăng ký
BUSINESS 10 1,199,400đ -40%
1,999,000đ /Tháng
36 Core
48GB RAM
100GB NVMe
75 Domain
Đăng ký
BUSINESS 1 89,400đ -40%
149,000đ /Tháng
1 Core
1GB RAM
5GB NVMe
1 Domain
Đăng ký
BUSINESS 2 119,400đ -40%
199,000đ /Tháng
2 Core
2GB RAM
10GB NVMe
5 Domain
Đăng ký
BUSINESS 3 179,400đ -40%
299,000đ /Tháng
2 Core
3GB RAM
15GB NVMe
10 Domain
Đăng ký
BUSINESS 4 239,400đ -40%
399,000đ /Tháng
3 Core
4GB RAM
25GB NVMe
15 Domain
Đăng ký
BUSINESS 5 419,400đ -40%
699,000đ /Tháng
6 Core
8GB RAM
50GB NVMe
25 Domain
Đăng ký
BUSINESS 6 479,400đ -40%
799,000đ /Tháng
8 Core
12GB RAM
50GB NVMe
25 Domain
Đăng ký
BUSINESS 7 539,400đ -40%
899,000đ /Tháng
10 Core
16GB RAM
50GB NVMe
25 Domain
Đăng ký
BUSINESS 8 659,400đ -40%
1,099,000đ /Tháng
16 Core
24GB RAM
50GB NVMe
50 Domain
Đăng ký
BUSINESS 9 839,400đ -40%
1,399,000đ /Tháng
24 Core
36GB RAM
75GB NVMe
50 Domain
Đăng ký
BUSINESS 10 1,199,400đ -40%
1,999,000đ /Tháng
36 Core
48GB RAM
100GB NVMe
75 Domain
Đăng ký
BUSINESS 1 84,900đ -40%
141,500đ /Tháng
1 Core
1GB RAM
5GB NVMe
1 Domain
Đăng ký
BUSINESS 2 113,400đ -40%
189,000đ /Tháng
2 Core
2GB RAM
10GB NVMe
5 Domain
Đăng ký
BUSINESS 3 170,400đ -40%
284,000đ /Tháng
2 Core
3GB RAM
15GB NVMe
10 Domain
Đăng ký
BUSINESS 4 227,400đ -40%
379,000đ /Tháng
3 Core
4GB RAM
25GB NVMe
15 Domain
Đăng ký
BUSINESS 5 398,400đ -40%
664,000đ /Tháng
6 Core
8GB RAM
50GB NVMe
25 Domain
Đăng ký
BUSINESS 6 455,400đ -40%
75,9000đ /Tháng
8 Core
12GB RAM
50GB NVMe
25 Domain
Đăng ký
BUSINESS 7 512,400đ -40%
854,000đ /Tháng
10 Core
16GB RAM
50GB NVMe
25 Domain
Đăng ký
BUSINESS 8 626,400đ -40%
1,044,000đ /Tháng
16 Core
24GB RAM
50GB NVMe
50 Domain
Đăng ký
BUSINESS 9 797,400đ -40%
1,329,000đ /Tháng
24 Core
36GB RAM
75GB NVMe
50 Domain
Đăng ký
BUSINESS 10 1,139,400đ -40%
1,899,000đ /Tháng
36 Core
48GB RAM
100GB NVMe
75 Domain
Đăng ký
BUSINESS 1 80,400đ -40%
134,100đ /Tháng
1 Core
1GB RAM
5GB NVMe
1 Domain
Đăng ký
BUSINESS 2 107,400đ -40%
179,100đ /Tháng
2 Core
2GB RAM
10GB NVMe
5 Domain
Đăng ký
BUSINESS 3 161,400đ -40%
269,100đ /Tháng
2 Core
3GB RAM
15GB NVMe
10 Domain
Đăng ký
BUSINESS 4 215,400đ -40%
359,100đ /Tháng
3 Core
4GB RAM
25GB NVMe
15 Domain
Đăng ký
BUSINESS 5 377,400đ -40%
629,100đ /Tháng
6 Core
8GB RAM
50GB NVMe
25 Domain
Đăng ký
BUSINESS 6 431,400đ -40%
719,100đ /Tháng
8 Core
12GB RAM
50GB NVMe
25 Domain
Đăng ký
BUSINESS 7 485,400đ -40%
809,100đ /Tháng
10 Core
16GB RAM
50GB NVMe
25 Domain
Đăng ký
BUSINESS 8 593,400đ -40%
989,100đ /Tháng
16 Core
24GB RAM
50GB NVMe
50 Domain
Đăng ký
BUSINESS 9 755,400đ -40%
1,259,100đ /Tháng
24 Core
36GB RAM
75GB NVMe
50 Domain
Đăng ký
BUSINESS 10 1,079,400đ -40%
1,799,100đ /Tháng
36 Core
48GB RAM
100GB NVMe
75 Domain
Đăng ký
BUSINESS 1 75,900đ -40%
126,600đ /Tháng
1 Core
1GB RAM
5GB NVMe
1 Domain
Đăng ký
BUSINESS 2 101,400đ -40%
169,100đ /Tháng
2 Core
2GB RAM
10GB NVMe
5 Domain
Đăng ký
BUSINESS 3 152,400đ -40%
254,100đ /Tháng
2 Core
3GB RAM
15GB NVMe
10 Domain
Đăng ký
BUSINESS 4 203,400đ -40%
339,100đ /Tháng
3 Core
4GB RAM
25GB NVMe
15 Domain
Đăng ký
BUSINESS 5 356,400đ -40%
594,100đ /Tháng
6 Core
8GB RAM
50GB NVMe
25 Domain
Đăng ký
BUSINESS 6 407,400đ -40%
679,100đ /Tháng
8 Core
12GB RAM
50GB NVMe
25 Domain
Đăng ký
BUSINESS 7 458,400đ -40%
764,100đ /Tháng
10 Core
16GB RAM
50GB NVMe
25 Domain
Đăng ký
BUSINESS 8 560,400đ -40%
934,100đ /Tháng
16 Core
24GB RAM
50GB NVMe
50 Domain
Đăng ký
BUSINESS 9 713,400đ -40%
1,189,100đ /Tháng
24 Core
36GB RAM
75GB NVMe
50 Domain
Đăng ký
BUSINESS 10 1,019,400đ -40%
1,699,100đ /Tháng
36 Core
48GB RAM
100GB NVMe
75 Domain
Đăng ký

Lưu ý: Bảng giá Business Hosting chưa bao gồm VAT

vector

So sánh tính năng các gói Business Hosting

Thông số kỹ thuật BUSINESS 1
Giá

965,520đ -40%

1,609,200đ /Năm

Dung lượng NVMe 5GB NVMe
Băng thông Không giới hạn
Sub Domains Không giới hạn
MySQL/FTP Account Không giới hạn
Email Account Không giới hạn
Domain chính 1 Domain
Backup dữ liệu Hàng ngày
RAM 1 GB
IOPS 4096
DISK I/O 50 MB/s
Entry Processes 150
Number of Process 200
Anti DDoS Premium

LiteSpeed Webserver

Shell Access

LScache

CloudLinux

Memcache Socket

Redis Socket

Free SSL

Imunify360

Jetbackup

Đăng ký
Chi tiết
Thu gọn
Thông số kỹ thuật BUSINESS 2
Giá

1,289,520đ -40%

2,149,200đ /Năm

Dung lượng NVMe 10GB NVMe
Băng thông Không giới hạn
Sub Domains Không giới hạn
MySQL/FTP Account Không giới hạn
Email Account Không giới hạn
Domain chính 5 Domains
Backup dữ liệu Hàng ngày
RAM 2 GB
IOPS 4096
DISK I/O 50 MB/s
Entry Processes 150
Number of Process 200
Anti DDoS Premium

LiteSpeed Webserver

Shell Access

LScache

CloudLinux

Memcache Socket

Redis Socket

Free SSL

Imunify360

Jetbackup

Đăng ký
Chi tiết
Thu gọn
Thông số kỹ thuật BUSINESS 3
Giá

1,937,520đ -40%

3,229,200đ /Năm

Dung lượng NVMe 15GB NVMe
Băng thông Không giới hạn
Sub Domains Không giới hạn
MySQL/FTP Account Không giới hạn
Email Account Không giới hạn
Domain chính 10 Domains
Backup dữ liệu Hàng ngày
RAM 3 GB
IOPS 4096
DISK I/O 50 MB/s
Entry Processes 150
Number of Process 200
Anti DDoS Premium

LiteSpeed Webserver

Shell Access

LScache

CloudLinux

Memcache Socket

Redis Socket

Free SSL

Imunify360

Jetbackup

Đăng ký
Chi tiết
Thu gọn
Thông số kỹ thuật BUSINESS 4
Giá

2,585,520đ -40%

4,309,200đ /Năm

Dung lượng NVMe 25GB NVMe
Băng thông Không giới hạn
Sub Domains Không giới hạn
MySQL/FTP Account Không giới hạn
Email Account Không giới hạn
Domain chính 15 Domains
Backup dữ liệu Hàng ngày
RAM 3 GB
IOPS 4096
DISK I/O 50 MB/s
Entry Processes 150
Number of Process 200
Anti DDoS Premium

LiteSpeed Webserver

Shell Access

LScache

CloudLinux

Memcache Socket

Redis Socket

Free SSL

Imunify360

Jetbackup

Đăng ký
Chi tiết
Thu gọn
Thông số kỹ thuật BUSINESS 5
Giá

4,529,520đ -40%

7,549,200đ /Năm

Dung lượng NVMe 50GB NVMe
Băng thông Không giới hạn
Sub Domains Không giới hạn
MySQL/FTP Account Không giới hạn
Email Account Không giới hạn
Domain chính 25 Domains
Backup dữ liệu Hàng ngày
RAM 8 GB
IOPS 4096
DISK I/O 50 MB/s
Entry Processes 200
Number of Process 250
Anti DDoS Premium

LiteSpeed Webserver

Shell Access

LScache

CloudLinux

Memcache Socket

Redis Socket

Free SSL

Imunify360

Jetbackup

Đăng ký
Chi tiết
Thu gọn
Thông số kỹ thuật BUSINESS 6
Giá

5,177,520đ -40%

8,629,200đ /Năm

Dung lượng NVMe 50GB NVMe
Băng thông Không giới hạn
Sub Domains Không giới hạn
MySQL/FTP Account Không giới hạn
Email Account Không giới hạn
Domain chính 25 Domains
Backup dữ liệu Hàng ngày
RAM 12 GB
IOPS 4096
DISK I/O 50 MB/s
Entry Processes 200
Number of Process 250
Anti DDoS Premium

LiteSpeed Webserver

Shell Access

LScache

CloudLinux

Memcache Socket

Redis Socket

Free SSL

Imunify360

Jetbackup

Đăng ký
Chi tiết
Thu gọn
Thông số kỹ thuật BUSINESS 7
Giá

5,825,520đ -40%

9,709,200đ /Năm

Dung lượng NVMe 50GB NVMe
Băng thông Không giới hạn
Sub Domains Không giới hạn
MySQL/FTP Account Không giới hạn
Email Account Không giới hạn
Domain chính 25 Domains
Backup dữ liệu Hàng ngày
RAM 16 GB
IOPS 4096
DISK I/O 50 MB/s
Entry Processes 200
Number of Process 250
Anti DDoS Premium

LiteSpeed Webserver

Shell Access

LScache

CloudLinux

Memcache Socket

Redis Socket

Free SSL

Imunify360

Jetbackup

Đăng ký
Chi tiết
Thu gọn
Thông số kỹ thuật BUSINESS 8
Giá

7,121,520đ -40%

11,869,200đ /Năm

Dung lượng NVMe 50GB NVMe
Băng thông Không giới hạn
Sub Domains Không giới hạn
MySQL/FTP Account Không giới hạn
Email Account Không giới hạn
Domain chính 50 Domains
Backup dữ liệu Hàng ngày
RAM 24 GB
IOPS 4096
DISK I/O 50 MB/s
Entry Processes 300
Number of Process 350
Anti DDoS Premium

LiteSpeed Webserver

Shell Access

LScache

CloudLinux

Memcache Socket

Redis Socket

Free SSL

Imunify360

Jetbackup

Đăng ký
Chi tiết
Thu gọn
Thông số kỹ thuật BUSINESS 9
Giá

9,065,520đ -40%

15,109,200đ /Năm

Dung lượng NVMe 75GB NVMe
Băng thông Không giới hạn
Sub Domains Không giới hạn
MySQL/FTP Account Không giới hạn
Email Account Không giới hạn
Domain chính 50 Domains
Backup dữ liệu Hàng ngày
RAM 36 GB
IOPS 4096
DISK I/O 50 MB/s
Entry Processes 300
Number of Process 350
Anti DDoS Premium

LiteSpeed Webserver

Shell Access

LScache

CloudLinux

Memcache Socket

Redis Socket

Free SSL

Imunify360

Jetbackup

Đăng ký
Chi tiết
Thu gọn
Thông số kỹ thuật BUSINESS 10
Giá

12,953,520đ -40%

21,589,200đ /Năm

Dung lượng NVMe 100GB NVMe
Băng thông Không giới hạn
Sub Domains Không giới hạn
MySQL/FTP Account Không giới hạn
Email Account Không giới hạn
Domain chính 75 Domains
Backup dữ liệu Hàng ngày
RAM 48 GB
IOPS 4096
DISK I/O 50 MB/s
Entry Processes 400
Number of Process 450
Anti DDoS Premium

LiteSpeed Webserver

Shell Access

LScache

CloudLinux

Memcache Socket

Redis Socket

Free SSL

Imunify360

Jetbackup

Đăng ký
Chi tiết
Thu gọn

Đặc điểm

BUSINESS HOSTING

Business Hosting là giải pháp phù hợp cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ, đơn vị thiết kế website, trang thương mại điện tử cần sử dụng nhiều tài nguyên và có lưu lượng truy cập cao. Tích hợp nhiều công nghệ hiện đại giúp hệ thống an toàn và bảo mật toàn diện.

mesh-img

BUSINESS HOSTING

NHỮNG ƯU ĐIỂM NỔI BẬT khi mua business hosting

Truy xuất dữ liệu siêu nhanh với SSD NVMe

Hosting cho doanh nghiệp sử dụng ổ cứng NVMe giúp tăng tốc độ đọc ghi x6 lần so với ổ cứng SSD thông thường, lên đến 2.9GB/s.

 

Độ trễ thấp và hiệu năng cao chính là ưu điểm vượt trội của SSD NVMe

Chống tấn công DDoS với Vietnix Firewall Premium

Qua 10 năm phát triển, trải qua hàng ngàn cuộc tấn công DDoS, Vietnix Firewall là tường lửa gồm nhiều lớp đứng giữa người dùng và máy chủ, có nhiệm vụ phân tích và vô hiệu hóa các kết nối tấn công.

 

Hệ thống được nâng cao tính ổn định và đứng vững trước các cuộc tấn công, góp phần nâng cao uy tín với khách hàng.

Two Factor Authentication

Phương thức bảo mật đăng nhập 2 lớp giúp cho tài khoản của bạn an toàn và đứng vững trước 90% các cuộc xâm nhập đánh cắp tài khoản.

 

2FA cần người dùng cung cấp thông tin đăng nhập và nhập mã xác thực được gửi về ứng dụng điện thoại để chắc chắn người đang thực hiện quá trình đăng nhập là bạn.

Hệ thống bảo mật, quét virus Imunify360

Imunify360 là phần mềm bảo mật thế hệ mới sử dụng trí tuệ nhân tạo. Với 6 lớp bảo mật, Imunify360 cung cấp giải pháp an ninh toàn diện chống lại các cuộc tấn công gây hại đến hệ thống máy chủ.

web hosting

Tặng Theme & Plugin trị giá 800$/năm

Khi đăng ký sử dụng dịch vụ Business Hosting Vietnix, quý khách hàng sẽ được tặng bộ Theme & Plugin WordPress bản quyền trị giá đến 800$/năm.

LỢI ÍCH

KHI MUA HOSTING DOANH NGHIỆP TẠI VIETNIX

An toàn dữ liệu

Dữ liệu được tự động sao lưu mỗi ngày với Jetbackup. Khách hàng khôi phục toàn bộ dữ liệu khi xảy ra sự cố.

Bảo mật nhiều lớp

Hệ thống Multi-layer Protection giúp bảo vệ toàn diện, nâng cao tính ổn định và đứng vững trước các cuộc tấn công.

Công nghệ hiện đại

Công nghệ LiteSpeed Enterprise kết hợp CloudLinux trên nền tảng NVMe mang lại hiệu năng vượt trội.

Hỗ trợ 24/7 qua nhiều kênh

Hệ thống được hỗ trợ 24/7 với đội ngũ kỹ thuật 100% được chứng nhận bởi cPanel.

Đánh giá từ khách hàng

về dịch vụ BUSINESS HOSTING

Đỗ Vũ Kim Ngân
Đỗ Vũ Kim NgânSử dụng Business Hosting
Read More
Vietnix cung cấp Hosting rất chuyên nghiệp. Đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ rất tận tâm và nhiệt tình. Mình sẽ tiếp tục ủng hộ Vietnix.
Nguyễn Văn Minh
Nguyễn Văn MinhSử dụng Business Hosting
Read More
Tôi đã mua Domain và Hosting của các nhà cung cấp khác rồi, nhưng thực sự thấy không tốt bằng Vietnix, ngoài ra còn hỗ trợ rất tốt. Cảm ơn đội ngũ hỗ trợ của Vietnix nhiều!
Nguyễn Việt
Nguyễn ViệtSử dụng Business Hosting
Read More
Tôi đang sử dụng cả Hosting và VPS tại đây, giá rẻ nhưng lại được hỗ trợ rất nhiệt tình và nhanh chóng. Hiện tại chưa hề có phàn nàn gì!
Hoài Trịnh Lâm
Hoài Trịnh LâmSử dụng Business Hosting
Read More
Mua 2 tên miền + Hosting của Vietnix. quả nhiên hiệu quả SEO cải thiện đáng kể và chứng chỉ bảo mật HTTPS miễn phí của Vietnix cũng ko kém phần quan trọng cho việc SEO website.
Nguyễn Hoàng Phong
Nguyễn Hoàng PhongSử dụng Business Hosting
Read More
Mình thấy Vietnix có giao diện thân thiện, dễ đăng ký sử dụng cho người mới tập tành làm web như mình. Hosting hỗ trợ có nhiều lựa chọn về dung lượng và giá cả! Thanh toán rất thuận tiện.
Previous
Next

HOSTING DOANH NGHIỆP

Các dịch vụ KHÁC

Không tìm thấy cấu hình Hosting doanh nghiệp phù hợp nhu cầu của bạn? Hãy tham khảo các dịch vụ khác của Vietnix bạn nhé!

Tài liệu

Hướng dẫn sử dụng HOSTING DOANH NGHIỆP

hướng dẫn cài đặt wordpress cho trang web

Cài đặt WordPress trên cPanel

Vietnix sẽ hướng dẫn bạn cài đặt và tạo website WordPress nhanh chóng, đơn giản chỉ với 1 click chuột ngay trên giao diện cPanel

(công cụ quản lý Hosting).

6 cách tăng dung lượng upload trong wordpress

Tăng dung lượng upload trên WordPress

Giới hạn dung lượng upload trong WordPress thấp sẽ ngăn bạn upload các file, plugin lớn. Vietnix sẽ chia sẻ cách tăng dung lượng và khắc phục lỗi upload_max_filesize trong WordPress.

hướng dẫn chuyển host cho wordpress

Hướng dẫn chuyển host cho WordPress

Vietnix sẽ chia sẻ cho bạn cách di chuyển website WordPress của bạn sang một công ty lưu trữ hay một máy chủ mới một cách an toàn mà không mất nhiều thời gian.

hosting gia re vector

Thư viện hình ảnh

CHỨNG NHẬN VÀ HIỆU SUẤT BUSINESS HOSTING

Hỗ trợ

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Business Hosting là dịch vụ hosting chất lượng cao với nguồn tài nguyên riêng biệt, được thiết kế phù hợp cho những doanh nghiệp cần sử dụng nhiều tài nguyên và có lưu lượng truy cập cao. Business Hosting với cấu hình mạnh mẽ và được tích hợp nhiều công nghệ hiện đại giúp hệ thống luôn an toàn và bảo mật toàn diện.

Dịch vụ Business Hosting mang đến sức mạnh và hiệu suất giống như Máy chủ riêng ảo (VPS) mà không đòi hỏi bạn phải có các kỹ năng quản trị máy chủ.

Với sự ổn định về mặt hệ thống, tốc độ cao và bảo mật toàn diện, Business Hosting là sự lựa chọn phù hợp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các trang web TMĐT, các website cần nhiều tài nguyên để phục vụ cho mục đích kinh doanh.  Ngoài ra, nếu như bạn là khách hàng cá nhân và bạn không muốn gặp phải các trường hợp lỗi máy chủ, chậm, lag,… thì bạn cũng hoàn toàn có thể đăng ký dịch vụ Business Hosting. 

Việc lựa chọn một gói Hosting phù hợp không phải dựa vào tên gói mà phụ thuộc vào nhu cầu và ngân sách của người dùng.

Hiện tại trên thị trường có rất nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ Hosting doanh nghiệp . Bạn có thể chọn lựa chọn bất cứ nhà cung cấp nào nếu bạn thấy phù hợp. Nhưng trước khi quyết định mua bạn cần tìm hiểu kỹ chất lượng và sự uy tín của nhà cung cấp đó để tránh ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của mình.

Vietnix là một trong những đơn vị cung cấp Hosting uy tín và chất lượng với sự ổn định cao trong suốt 10 năm hoạt động ở lĩnh vực này, Vietnix tự tin đem đến dịch vụ Business Hosting chất lượng, giúp trang web của bạn luôn an toàn và bảo mật dữ liệu tối đa.

Khác biệt lớn nhất chính là tốc độ tải website luôn được đảm bảo, hạ tầng ổn định và bảo mật tuyệt đối. Hơn nữa với Business Hosting, số lượng website được đặt trên một server rất ít, tất cả tài nguyên của bạn sẽ được đảm bảo riêng biệt và không bị ảnh hưởng bởi những người sử dụng dịch khác trên cùng một máy chủ. Hệ thống bảo mật luôn hoạt động 24/7 để bảo vệ website của bạn.

Hosting cho doanh nghiệp đi kèm với hệ thống email được quản lý bằng cPanel. Khách hàng có thể tạo không giới hạn số lượng tài khoản email đi kèm cho domain của mình.

Bạn hoàn toàn có thể nâng cấp từ gói Hosting Giá Rẻ/Hosting Cao Cấp lên Business Hosting khi có nhu cầu. Đặc biệt, quá trình nâng cấp diễn ra nhanh chóng và dữ liệu của bạn sẽ không bị ảnh hưởng. Chi phí chênh lệch giữa các gói sẽ được hệ thống tự động liệt kê và thông báo đến bạn.

Nếu trong trường hợp gói Business Hosting cao nhất đã không còn đáp ứng được nhu cầu phát triển của trang web thì bạn có thể cân nhắc sử dụng sang VPS. VPS là máy chủ riêng ảo với các tính năng mạnh mẽ như một máy chủ vật lý chuyên dụng nhưng chi phí thì cực kỳ hợp lý.

Tại Vietnix, chúng tôi có 3 dịch vụ là VPS Giá Rẻ, Cloud Server (VPS Phổ Thông) và VPS Server (VPS Cao Cấp) có thể phù hợp với nhu cầu chuyển đổi từ Business Hosting của bạn. Giá khởi điểm của dịch vụ VPS này chỉ từ 89.000VND/tháng. Để có được sự tư vấn chi tiết và cụ thể, xin vui lòng liên hệ với NVKD đang làm việc hoặc hotline/livechat để kết nối với Bộ phận Kinh doanh của Vietnix.

Việc khởi tạo Business Hosting tại Vietnix được diễn ra nhanh chóng, trong vòng vài phút sau khi bạn hoàn tất quá trình đăng ký và thanh toán dịch vụ.

Bạn không cần có kiến thức chuyên sâu về quản trị web để có thể sử dụng Business Hosting vì hệ thống đã được Vietnix thiết kế thân thiện với người dùng. Ngoài ra, trong quá trình sử dụng, nếu có bất kỳ vấn đề nào phát sinh hoặc bạn cần sự trợ giúp, bạn đều có thể liên hệ với đội ngũ Support của Vietnix thông qua livechat/ticket để được hỗ trợ giải quyết 24/7.

Tất nhiên là được. Ngoài ra, Vietnix hỗ trợ chuyển dữ liệu cho bạn hoàn toàn miễn phí. Sau khi đăng ký dịch vụ Business Hosting tại Vietnix, bạn chỉ cần gửi ticket đến phòng kỹ thuật và yêu cầu hỗ trợ chuyển dữ liệu, đội ngũ kỹ thuật sẽ giúp bạn chuyển dữ liệu một cách nhanh chóng.