Hotline : 1800 1093 - 07 088 44444
Share
icon business hosting

Business Hosting

CẤU HÌNH MẠNH MẼ - NHANH HƠN - AN TOÀN HƠN

icon banner business hosting
vector

Bảng giá Business Hosting

Chọn gói Hosting Business mong muốn của bạn

1 Tháng
3 Tháng
6 Tháng -5%
1 Năm -10%
2 Năm -15%
HOSTING BUSINESS 1 141,600đ -5%
149,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 1 Core
icon RAM bảng giá business hosting 1GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting 5GB NVMe
icon số domain bảng giá business hosting 1 Domain
Đăng ký
HOSTING BUSINESS 2 189,100đ -5%
199,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 2 Core
icon RAM bảng giá business hosting 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting 10GB NVMe
icon số domain bảng giá business hosting 5 Domain
Đăng ký
HOSTING BUSINESS 3 284,100đ -5%
299,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 2 Core
icon RAM bảng giá business hosting 3GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting 15GB NVMe
icon số domain bảng giá business hosting 10 Domain
Đăng ký
HOSTING BUSINESS 4 379,100đ -5%
399,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 3 Core
icon RAM bảng giá business hosting 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting 25GB NVMe
icon số domain bảng giá business hosting 15 Domain
Đăng ký
HOSTING BUSINESS 5 664,100đ -5%
699,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 6 Core
icon RAM bảng giá business hosting 8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting 50GB NVMe
icon số domain bảng giá business hosting 25 Domain
Đăng ký
HOSTING BUSINESS 6 759,100đ -5%
799,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 8 Core
icon RAM bảng giá business hosting 12GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting 50GB NVMe
icon số domain bảng giá business hosting 25 Domain
Đăng ký
HOSTING BUSINESS 7 854,100đ -5%
899,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 10 Core
icon RAM bảng giá business hosting 16GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting 50GB NVMe
icon số domain bảng giá business hosting 25 Domain
Đăng ký
HOSTING BUSINESS 8 1,044,100đ -5%
1,099,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 16 Core
icon RAM bảng giá business hosting 24GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting 50GB NVMe
icon số domain bảng giá business hosting 50 Domain
Đăng ký
HOSTING BUSINESS 9 1,329,100đ -5%
1,399,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 24 Core
icon RAM bảng giá business hosting 36GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting 75GB NVMe
icon số domain bảng giá business hosting 50 Domain
Đăng ký
HOSTING BUSINESS 10 1,899,100đ -5%
1,999,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 36 Core
icon RAM bảng giá business hosting 48GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting 100GB NVMe
icon số domain bảng giá business hosting 75 Domain
Đăng ký
HOSTING BUSINESS 1 141,600đ -5%
149,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 1 Core
icon RAM bảng giá business hosting 1GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting 5GB NVMe
icon số domain bảng giá business hosting 1 Domain
Đăng ký
HOSTING BUSINESS 2 189,100đ -5%
199,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 2 Core
icon RAM bảng giá business hosting 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting 10GB NVMe
icon số domain bảng giá business hosting 5 Domain
Đăng ký
HOSTING BUSINESS 3 284,100đ -5%
299,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 2 Core
icon RAM bảng giá business hosting 3GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting 15GB NVMe
icon số domain bảng giá business hosting 10 Domain
Đăng ký
HOSTING BUSINESS 4 379,100đ -5%
399,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 3 Core
icon RAM bảng giá business hosting 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting 25GB NVMe
icon số domain bảng giá business hosting 15 Domain
Đăng ký
HOSTING BUSINESS 5 664,100đ -5%
699,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 6 Core
icon RAM bảng giá business hosting 8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting 50GB NVMe
icon số domain bảng giá business hosting 25 Domain
Đăng ký
HOSTING BUSINESS 6 759,100đ -5%
799,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 8 Core
icon RAM bảng giá business hosting 12GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting 50GB NVMe
icon số domain bảng giá business hosting 25 Domain
Đăng ký
HOSTING BUSINESS 7 854,100đ -5%
899,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 10 Core
icon RAM bảng giá business hosting 16GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting 50GB NVMe
icon số domain bảng giá business hosting 25 Domain
Đăng ký
HOSTING BUSINESS 8 1,044,100đ -5%
1,099,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 16 Core
icon RAM bảng giá business hosting 24GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting 50GB NVMe
icon số domain bảng giá business hosting 50 Domain
Đăng ký
HOSTING BUSINESS 9 1,329,100đ -5%
1,399,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 24 Core
icon RAM bảng giá business hosting 36GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting 75GB NVMe
icon số domain bảng giá business hosting 50 Domain
Đăng ký
HOSTING BUSINESS 10 1,899,100đ -5%
1,999,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 36 Core
icon RAM bảng giá business hosting 48GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting 100GB NVMe
icon số domain bảng giá business hosting 75 Domain
Đăng ký
HOSTING BUSINESS 1 134,400đ -5%
141,500đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 1 Core
icon RAM bảng giá business hosting 1GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting 5GB NVMe
icon số domain bảng giá business hosting 1 Domain
Đăng ký
HOSTING BUSINESS 2 179,600đ -5%
189,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 2 Core
icon RAM bảng giá business hosting 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting 10GB NVMe
icon số domain bảng giá business hosting 5 Domain
Đăng ký
HOSTING BUSINESS 3 269,800đ -5%
284,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 2 Core
icon RAM bảng giá business hosting 3GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting 15GB NVMe
icon số domain bảng giá business hosting 10 Domain
Đăng ký
HOSTING BUSINESS 4 360,100đ -5%
379,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 3 Core
icon RAM bảng giá business hosting 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting 25GB NVMe
icon số domain bảng giá business hosting 15 Domain
Đăng ký
HOSTING BUSINESS 5 630,800đ -5%
664,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 6 Core
icon RAM bảng giá business hosting 8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting 50GB NVMe
icon số domain bảng giá business hosting 25 Domain
Đăng ký
HOSTING BUSINESS 6 721,000đ -5%
759,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 8 Core
icon RAM bảng giá business hosting 12GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting 50GB NVMe
icon số domain bảng giá business hosting 25 Domain
Đăng ký
HOSTING BUSINESS 7 811,300đ -5%
854,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 10 Core
icon RAM bảng giá business hosting 16GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting 50GB NVMe
icon số domain bảng giá business hosting 25 Domain
Đăng ký
HOSTING BUSINESS 8 991,800đ -5%
1,044,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 16 Core
icon RAM bảng giá business hosting 24GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting 50GB NVMe
icon số domain bảng giá business hosting 50 Domain
Đăng ký
HOSTING BUSINESS 9 1,262,600đ -5%
1,329,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 24 Core
icon RAM bảng giá business hosting 36GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting 75GB NVMe
icon số domain bảng giá business hosting 50 Domain
Đăng ký
HOSTING BUSINESS 10 1,804,100đ -5%
1,899,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 36 Core
icon RAM bảng giá business hosting 48GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting 100GB NVMe
icon số domain bảng giá business hosting 75 Domain
Đăng ký
HOSTING BUSINESS 1 127,400đ -5%
134,100đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 1 Core
icon RAM bảng giá business hosting 1GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting 5GB NVMe
icon số domain bảng giá business hosting 1 Domain
Đăng ký
HOSTING BUSINESS 2 170,100đ -5%
179,100đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 2 Core
icon RAM bảng giá business hosting 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting 10GB NVMe
icon số domain bảng giá business hosting 5 Domain
Đăng ký
HOSTING BUSINESS 3 255,600đ -5%
269,100đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 2 Core
icon RAM bảng giá business hosting 3GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting 15GB NVMe
icon số domain bảng giá business hosting 10 Domain
Đăng ký
HOSTING BUSINESS 4 341,100đ -5%
359,100đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 3 Core
icon RAM bảng giá business hosting 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting 25GB NVMe
icon số domain bảng giá business hosting 15 Domain
Đăng ký
HOSTING BUSINESS 5 597,600đ -5%
629,100đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 6 Core
icon RAM bảng giá business hosting 8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting 50GB NVMe
icon số domain bảng giá business hosting 25 Domain
Đăng ký
HOSTING BUSINESS 6 683,100đ -5%
719,100đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 8 Core
icon RAM bảng giá business hosting 12GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting 50GB NVMe
icon số domain bảng giá business hosting 25 Domain
Đăng ký
HOSTING BUSINESS 7 768,600đ -5%
809,100đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 10 Core
icon RAM bảng giá business hosting 16GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting 50GB NVMe
icon số domain bảng giá business hosting 25 Domain
Đăng ký
HOSTING BUSINESS 8 939,600đ -5%
989,100đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 16 Core
icon RAM bảng giá business hosting 24GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting 50GB NVMe
icon số domain bảng giá business hosting 50 Domain
Đăng ký
HOSTING BUSINESS 9 1,196,100đ -5%
1,259,100đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 24 Core
icon RAM bảng giá business hosting 36GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting 75GB NVMe
icon số domain bảng giá business hosting 50 Domain
Đăng ký
HOSTING BUSINESS 10 1,709,100đ -5%
1,799,100đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 36 Core
icon RAM bảng giá business hosting 48GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting 100GB NVMe
icon số domain bảng giá business hosting 75 Domain
Đăng ký
HOSTING BUSINESS 1 120,300đ -5%
126,600đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 1 Core
icon RAM bảng giá business hosting 1GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting 5GB NVMe
icon số domain bảng giá business hosting 1 Domain
Đăng ký
HOSTING BUSINESS 2 160,600đ -5%
169,100đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 2 Core
icon RAM bảng giá business hosting 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting 10GB NVMe
icon số domain bảng giá business hosting 5 Domain
Đăng ký
HOSTING BUSINESS 3 241,400đ -5%
254,100đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 2 Core
icon RAM bảng giá business hosting 3GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting 15GB NVMe
icon số domain bảng giá business hosting 10 Domain
Đăng ký
HOSTING BUSINESS 4 322,100đ -5%
339,100đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 3 Core
icon RAM bảng giá business hosting 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting 25GB NVMe
icon số domain bảng giá business hosting 15 Domain
Đăng ký
HOSTING BUSINESS 5 564,400đ -5%
594,100đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 6 Core
icon RAM bảng giá business hosting 8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting 50GB NVMe
icon số domain bảng giá business hosting 25 Domain
Đăng ký
HOSTING BUSINESS 6 645,100đ -5%
679,100đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 8 Core
icon RAM bảng giá business hosting 12GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting 50GB NVMe
icon số domain bảng giá business hosting 25 Domain
Đăng ký
HOSTING BUSINESS 7 725,900đ -5%
764,100đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 10 Core
icon RAM bảng giá business hosting 16GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting 50GB NVMe
icon số domain bảng giá business hosting 25 Domain
Đăng ký
HOSTING BUSINESS 8 887,400đ -5%
934,100đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 16 Core
icon RAM bảng giá business hosting 24GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting 50GB NVMe
icon số domain bảng giá business hosting 50 Domain
Đăng ký
HOSTING BUSINESS 9 1,129,600đ -5%
1,189,100đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 24 Core
icon RAM bảng giá business hosting 36GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting 75GB NVMe
icon số domain bảng giá business hosting 50 Domain
Đăng ký
HOSTING BUSINESS 10 1,614,100đ -5%
1,699,100đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 36 Core
icon RAM bảng giá business hosting 48GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting 100GB NVMe
icon số domain bảng giá business hosting 75 Domain
Đăng ký

Lưu ý: Bảng giá Business Hosting chưa bao gồm VAT

qua tang theme va plugin

Nhận miễn phí!

Rank Math PRO, WP Rocket tăng tốc website vượt trội khi đăng ký thuê Hosting!

Business Hosting Vietnix

Cấu hình mạnh - Tốc độ cao

Business Hosting là gì?

Business Hosting là dịch vụ lưu trữ có thiết kế tối ưu, bảo mật toàn diện, tốc độ mạnh mẽ thích hợp cho các trang web sử dụng nhiều tài nguyên và có lưu lượng truy cập cao. Đó có thể là:

Doanh nghiệp vừa và nhỏ.​

Đơn vị thiết kế website.

Website Thương mại Điện tử.​

Và đôi khi có cả khách hàng cá nhân!​

Bảng so sánh hosting

Thông số kỹ thuật giữa các gói Hosting tại Vietnix

Gói dịch vụ

HOSTING GIÁ RẺ

HOSTING CAO CẤP

BUSINESS HOSTING

Mục đích sử dụng

Dành cho KH muốn sở hữu website nhiều tính năng, tối ưu về chi phí

Phù hợp cho website có lượng truy cập từ trung bình đến lớn

Phù hợp cho website sử dụng nhiều tài nguyên và có lượng truy cập cao

Ổ cứng

SSD

NVMe Enterprise

NVMe Enterprise

Backup tự động

2 lần / ngày (lưu trữ 7 ngày)

2 lần / ngày (lưu trữ 7 ngày)

4 lần / ngày (lưu trữ 7 ngày)

CPU

CPU Intel Xeon E5 v2

Intel Xeon E5 v2

CPU Intel Xeon E5-2690v4

Intel Xeon E5-2690v4

CPU Intel Xeon Platinum gen 2

Intel Xeon Platinum gen 2

Hỗ trợ gửi email domain vào inbox (90%)

Không

Không

Gói dịch vụ

HOSTING GIÁ RẺ

Mục đích sử dụng

Dành cho KH muốn sở hữu website nhiều tính năng, tối ưu về chi phí

Ổ cứng

SSD

Backup tự động

2 lần / ngày (lưu trữ 7 ngày)

CPU

CPU Intel Xeon E5 v2

Intel Xeon E5 v2

Hỗ trợ gửi email domain vào inbox (90%)

Không

Gói dịch vụ

HOSTING CAO CẤP

Mục đích sử dụng

Dành cho KH muốn sở hữu website nhiều tính năng, tối ưu về chi phí

Ổ cứng

SSD

Backup tự động

2 lần / ngày (lưu trữ 7 ngày)

CPU

CPU Intel Xeon E5-2690v4

Intel Xeon E5-2690v4

Hỗ trợ gửi email domain vào inbox (90%)

Không

Gói dịch vụ

BUSINESS HOSTING

Mục đích sử dụng

Dành cho KH muốn sở hữu website nhiều tính năng, tối ưu về chi phí

Ổ cứng

SSD

Backup tự động

2 lần / ngày (lưu trữ 7 ngày)

CPU

CPU Intel Xeon Platinum gen 2

Intel Xeon Platinum gen 2

Hỗ trợ gửi email domain vào inbox (90%)

Không

So sánh tính năng các gói Hosting Business

Thông số kỹ thuật
HOSTING
BUSINESS 1
1,528,800đ
-5%
1,609,200đ
/Năm
Dung lượng NVMe 5GB
Băng thông (Không giới hạn)
Subdomain (Không giới hạn)
MySQL/FTP Account (Không giới hạn)
Email Account (Không giới hạn)
Domain chính 1
Backup dữ liệu (Hàng ngày)
RAM 1GB
IOPS 4096
DISK I/O 50 MB/s
Entry Processes 150
Number of Process 200
Anti DDoS Basic
LiteSpeed Webserver
Shell Access
LScache
CloudLinux
Memcached Socket
Redis Socket
Free SSL
Imunify360
Jetbackup
Tặng Theme & Plugin
Chi tiết
Thu gọn
Đăng ký
Thông số kỹ thuật
HOSTING
BUSINESS 2
2,041,200đ
-5%
2,149,200đ
/Năm
Dung lượng NVMe 10GB
Băng thông (Không giới hạn)
Subdomain (Không giới hạn)
MySQL/FTP Account (Không giới hạn)
Email Account (Không giới hạn)
Domain chính 5
Backup dữ liệu (Hàng ngày)
RAM 2GB
IOPS 4096
DISK I/O 50 MB/s
Entry Processes 150
Number of Process 200
Anti DDoS Basic
LiteSpeed Webserver
Shell Access
LScache
CloudLinux
Memcached Socket
Redis Socket
Free SSL
Imunify360
Jetbackup
Tặng Theme & Plugin
Chi tiết
Thu gọn
Đăng ký
Thông số kỹ thuật
HOSTING
BUSINESS 3
3,067,200đ
-5%
3,229,200đ
/Năm
Dung lượng NVMe 15GB
Băng thông (Không giới hạn)
Subdomain (Không giới hạn)
MySQL/FTP Account (Không giới hạn)
Email Account (Không giới hạn)
Domain chính 10
Backup dữ liệu (Hàng ngày)
RAM 3GB
IOPS 4096
DISK I/O 50 MB/s
Entry Processes 150
Number of Process 200
Anti DDoS Basic
LiteSpeed Webserver
Shell Access
LScache
CloudLinux
Memcached Socket
Redis Socket
Free SSL
Imunify360
Jetbackup
Tặng Theme & Plugin
Chi tiết
Thu gọn
Đăng ký
Thông số kỹ thuật
HOSTING
BUSINESS 4
4,093,200đ
-5%
4,309,200đ
/Năm
Dung lượng NVMe 25GB
Băng thông (Không giới hạn)
Subdomain (Không giới hạn)
MySQL/FTP Account (Không giới hạn)
Email Account (Không giới hạn)
Domain chính 15
Backup dữ liệu (Hàng ngày)
RAM 3GB
IOPS 4096
DISK I/O 50 MB/s
Entry Processes 150
Number of Process 200
Anti DDoS Basic
LiteSpeed Webserver
Shell Access
LScache
CloudLinux
Memcached Socket
Redis Socket
Free SSL
Imunify360
Jetbackup
Tặng Theme & Plugin
Chi tiết
Thu gọn
Đăng ký
Thông số kỹ thuật
HOSTING
BUSINESS 5
7,171,200đ
-5%
7,549,200đ
/Năm
Dung lượng NVMe 50GB
Băng thông (Không giới hạn)
Subdomain (Không giới hạn)
MySQL/FTP Account (Không giới hạn)
Email Account (Không giới hạn)
Domain chính 25
Backup dữ liệu (Hàng ngày)
RAM 8GB
IOPS 4096
DISK I/O 50 MB/s
Entry Processes 200
Number of Process 250
Anti DDoS Basic
LiteSpeed Webserver
Shell Access
LScache
CloudLinux
Memcached Socket
Redis Socket
Free SSL
Imunify360
Jetbackup
Tặng Theme & Plugin
Chi tiết
Thu gọn
Đăng ký
Thông số kỹ thuật
HOSTING
BUSINESS 6
8,197,200đ
-5%
8,629,200đ
/Năm
Dung lượng NVMe 50GB
Băng thông (Không giới hạn)
Subdomain (Không giới hạn)
MySQL/FTP Account (Không giới hạn)
Email Account (Không giới hạn)
Domain chính 25
Backup dữ liệu (Hàng ngày)
RAM 12GB
IOPS 4096
DISK I/O 50 MB/s
Entry Processes 200
Number of Process 250
Anti DDoS Basic
LiteSpeed Webserver
Shell Access
LScache
CloudLinux
Memcached Socket
Redis Socket
Free SSL
Imunify360
Jetbackup
Tặng Theme & Plugin
Chi tiết
Thu gọn
Đăng ký
Thông số kỹ thuật
HOSTING
BUSINESS 7
9,223,200đ
-5%
9,709,200đ
/Năm
Dung lượng NVMe 50GB
Băng thông (Không giới hạn)
Subdomain (Không giới hạn)
MySQL/FTP Account (Không giới hạn)
Email Account (Không giới hạn)
Domain chính 25
Backup dữ liệu (Hàng ngày)
RAM 16GB
IOPS 4096
DISK I/O 50 MB/s
Entry Processes 200
Number of Process 250
Anti DDoS Basic
LiteSpeed Webserver
Shell Access
LScache
CloudLinux
Memcached Socket
Redis Socket
Free SSL
Imunify360
Jetbackup
Tặng Theme & Plugin
Chi tiết
Thu gọn
Đăng ký
Thông số kỹ thuật
HOSTING
BUSINESS 8
11,275,200đ
-5%
11,869,200đ
/Năm
Dung lượng NVMe 50GB
Băng thông (Không giới hạn)
Subdomain (Không giới hạn)
MySQL/FTP Account (Không giới hạn)
Email Account (Không giới hạn)
Domain chính 50
Backup dữ liệu (Hàng ngày)
RAM 24GB
IOPS 4096
DISK I/O 50 MB/s
Entry Processes 300
Number of Process 350
Anti DDoS Basic
LiteSpeed Webserver
Shell Access
LScache
CloudLinux
Memcached Socket
Redis Socket
Free SSL
Imunify360
Jetbackup
Tặng Theme & Plugin
Chi tiết
Thu gọn
Đăng ký
Thông số kỹ thuật
HOSTING
BUSINESS 9
14,353,200đ
-5%
15,109,200đ
/Năm
Dung lượng NVMe 75GB
Băng thông (Không giới hạn)
Subdomain (Không giới hạn)
MySQL/FTP Account (Không giới hạn)
Email Account (Không giới hạn)
Domain chính 50
Backup dữ liệu (Hàng ngày)
RAM 36GB
IOPS 4096
DISK I/O 50 MB/s
Entry Processes 300
Number of Process 350
Anti DDoS Basic
LiteSpeed Webserver
Shell Access
LScache
CloudLinux
Memcached Socket
Redis Socket
Free SSL
Imunify360
Jetbackup
Tặng Theme & Plugin
Chi tiết
Thu gọn
Đăng ký
Thông số kỹ thuật
HOSTING
BUSINESS 10
20,509,200đ
-5%
21,589,200đ
/Năm
Dung lượng NVMe 100GB
Băng thông (Không giới hạn)
Subdomain (Không giới hạn)
MySQL/FTP Account (Không giới hạn)
Email Account (Không giới hạn)
Domain chính 75
Backup dữ liệu (Hàng ngày)
RAM 48GB
IOPS 4096
DISK I/O 50 MB/s
Entry Processes 400
Number of Process 450
Anti DDoS Basic
LiteSpeed Webserver
Shell Access
LScache
CloudLinux
Memcached Socket
Redis Socket
Free SSL
Imunify360
Jetbackup
Tặng Theme & Plugin
Chi tiết
Thu gọn
Đăng ký

Tại sao nên sử dụng Business Hosting tại Vietnix?

CPU Platinum mạnh top 1 thị trường

Bạn muốn đảm bảo trải nghiệm người dùng trên website luôn đạt mức tốt dù lưu lượng truy cập cùng lúc cao thì hãy lựa chọn ngay Business Hosting. Gói hosting này của Vietnix sử dụng CPU Intel Xeon Platinum gen 2 - CPU mạnh nhất thị trường hosting Việt Nam, đem lại hiệu năng mạnh mẽ, xử lý các tác vụ hệ thống với tốc độ cực khủng.

Bảo vệ dữ liệu an toàn & BACKUP 4 LẦN/ NGÀY

Bạn hoàn toàn có thể yên tâm và không cần lo lắng vấn đề backup website, sao lưu dữ liệu vì hosting được tích hợp công nghệ Backup trên hệ thống Cloud Backup của Vietnix với tần suất 4 lần/ngày, lưu trữ dữ liệu của 7 ngày gần nhất. Bạn sẽ luôn có sẵn 1 bản dự phòng để sử dụng khi cần.

Chống tấn công DDoS phá hoại hiệu quả

Nhằm giảm bớt nỗi lo bị DDoS hay đối thủ chơi xấu, tường lửa Anti DDoS có sẵn trong mỗi gói hosting có tác dụng ngăn chặn và chống lại các cuộc tấn công nguy hại. Đây là công nghệ được Vietnix nghiên cứu và phát triển độc quyền suốt 10 năm qua, chống lại các cuộc tấn công tại thị trường Việt Nam.

Hỗ trợ Node.js & nhiều phiên bản PHP

Để phục vụ cho nhu cầu đa dạng của các nhóm người dùng khác nhau, Business Hosting của Vietnix hỗ trợ Node.js và nhiều phiên bản PHP. Tùy vào nhu cầu, bạn có thể linh hoạt chuyển đổi PHP từ phiên bản 4.4 đến 8.1. Các bản PHP mới cũng giúp tăng tốc độ xử lý của web. Vietnix hỗ trợ tất cả các phiên bản Node.js: 6, 8, 9, 10 và 11.

Bảo mật web toàn diện

Bạn sợ rằng website doanh nghiệp mình sẽ bị tấn công bất chợt mà không kịp phòng bị, vậy thì Imunify360 - phần mềm bảo mật thế hệ mới, rà quét mã độc chủ động đã giúp nâng chất lượng Business Hosting của Vietnix lên một tầm cao khác. Imunify360 sẽ giúp hóa giải nỗi lo về vấn đề bảo mật, virus cho doanh nghiệp.

X10 tốc độ truy cập

Đối với nhóm người dùng yêu cầu cao về các công việc vận hành, tính toán thì việc Business Hosting Vietnix sử dụng ổ cứng SSD NVMe tăng tốc độ đọc ghi gấp 6 lần so với ổ cứng SSD thông thường. Business Hosting còn được trang bị công nghệ LiteSpeed Enterprise cùng card mạng 20Gbps giúp đạt tốc độ truy cập tối đa cho website.

Hỗ trợ chuyên nghiệp 24/7

Nếu bạn yêu cầu một nhà cung cấp đi kèm với dịch vụ hỗ trợ xuyên suốt, gần như ngay lập tức thì với sự chuyên nghiệp và hoạt động liên tục 24/7, bạn có thể yên tâm khi sử dụng Business Hosting vì bất cứ khi nào bạn cần, Vietnix sẽ có mặt để hỗ trợ và giải đáp.

Tính ổn định cao nhất

Các máy chủ chạy Business Hosting được lựa chọn và giới hạn số lượng khách hàng trên mỗi máy chủ chặt chẽ để đảm bảo tính ổn định cao nhất. Ngoài ra, Vietnix luôn có kế hoạch theo dõi và xử lý riêng cho các vấn đề liên quan đến Business Hosting để đảm bảo chất lượng dịch vụ.

Dùng thử miễn phí!

dang ky dung thu mien phi

Nếu bạn còn đang phân vân, hãy ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ để trải nghiệm CHẤT LƯỢNG HOSTING CỦA VIETNIX!

Đăng ký làm CTV Affiliate của Vietnix ngay hôm nay

Và nhận hoa hồng 17%/đơn hàng mới - gia hạn!

icon hosting gia re

Dịch vụ Hosting

icon vps

Dịch vụ VPS

icon firewall

Dịch vụ Firewall

Đăng ký làm CTV Affiliate của Vietnix ngay hôm nay

Và nhận hoa hồng 17%/đơn hàng mới - gia hạn!

icon hosting gia re

Dịch vụ Hosting

icon vps

Dịch vụ VPS

icon firewall

Dịch vụ Firewall

Khách hàng nói gì?

Nhận xét về Business Hosting của khách hàng

Trần Chí Quyết
Trần Chí QuyếtCEO Seosona
Read More
Tốc độ tải website là yếu tố quan trọng trong SEO và Hosting ở Vietnix đáp ứng rất tốt điều này. Chính sách tặng Rank Math, WP-Rocket Pro rất hợp lý với SEOer. Chất lượng hỗ trợ tốt giúp tôi yên tâm khi triển khai các dự án SEO quan trọng.
Sticky
StickyAdmin Quản Trị Linux - Senior DevOps tại Parcel Perform
Read More
So với các nhà cung cấp khác mình đã dùng qua, máy chủ tại Vietnix tương đối nhỉnh hơn 1 về tốc độ xử lý. Khuyên dùng cho các website doanh nghiệp cần hiệu năng cao, support tốt và an toàn dữ liệu.
Nguyễn Đình Toản
Nguyễn Đình ToảnAdmin Nghiện SEO
Read More
Qua thời gian sử dụng Hosting của Vietnix thấy dịch vụ tốt, chạy nhanh và ổn định. Hơn nữa đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình đặc biệt ai đang dùng Wp sẽ được miễn phí khá nhiều Plugin bản quyền.
Hoàng Đình Quân
Hoàng Đình QuânAdmin Quản Trị Linux - Site Reliability Engineer tại Smarkets
Read More
Hệ thống máy chủ hiện đại, hoạt động ổn định, hiệu năng cao. Tốc độ ổ cứng, CPU và Network tương đối cao so với nơi khác. Control Panel đầy đủ tính năng giúp tự chủ việc quản trị. Mình đánh giá ổn, khuyên dùng.
Lê Việt Hùng
Lê Việt HùngIT Manager IVIVU
Read More
IVIVU dùng dịch vụ của Vietnix đã được 3 năm. Chất lượng rất ổn định. Hệ thống hỗ trợ cũng rất tốt, nhân viên chăm sóc KH rất tích cực, bất kể ngày đêm.
Previous
Next
hosting gia re vector

Thư viện hình ảnh

Chứng nhận và hiệu suất của Business Hosting

FAQ?

Những câu hỏi thường gặp về Business Hosting

NVMe Hosting là dịch vụ Web Hosting sử dụng 100% ổ cứng NVMe Enterprise tốc độ cao cùng bộ vi xử lý mạnh mẽ để tăng tốc website một cách toàn diện. Hiện nay, ổ cứng NVMe là loại ổ cứng có hiệu năng cao nhất với tốc độ đọc ghi dữ liệu lên đến 3GB/s, nhanh hơn gấp 10 lần so với ổ cứng SSD thông thường.

Với sự ổn định về mặt hệ thống, tốc độ cao và bảo mật toàn diện, Business Hosting là sự lựa chọn phù hợp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các trang web thương mại điện tử, các website cần nhiều tài nguyên để phục vụ cho mục đích kinh doanh. Ngoài ra, nếu như bạn là khách hàng cá nhân và bạn không muốn gặp phải các trường hợp lỗi máy chủ, chậm, lag,… thì bạn cũng hoàn toàn có thể sử dụng dịch vụ Business Hosting.

Việc lựa chọn một gói Business Hosting phù hợp không phải dựa vào tên gói mà phụ thuộc vào nhu cầu và ngân sách của người dùng.

Hiện tại trên thị trường có rất nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ Hosting doanh nghiệp (Business Hosting). Bạn có thể chọn lựa chọn bất cứ nhà cung cấp nào nếu bạn thấy phù hợp. Nhưng trước khi quyết định mua bạn cần tìm hiểu kỹ chất lượng và sự uy tín của nhà cung cấp đó để tránh ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của mình.

Vietnix là một trong những đơn vị cung cấp Hosting uy tín và chất lượng với sự ổn định cao trong suốt 10 năm hoạt động ở lĩnh vực này, Vietnix tự tin đem đến dịch vụ Business Hosting chất lượng, giúp tăng tốc độ trang web của bạn và đảm bảo trang web luôn an toàn, bảo mật dữ liệu tối đa.

Khác biệt lớn nhất chính là tốc độ tải website luôn được đảm bảo, hạ tầng ổn định và bảo mật tuyệt đối. Hơn nữa với Business Hosting, số lượng website được đặt trên một server rất ít, tất cả tài nguyên của bạn sẽ được đảm bảo riêng biệt và không bị ảnh hưởng bởi những người sử dụng dịch khác trên cùng một máy chủ. Hệ thống bảo mật luôn hoạt động 24/7 để bảo vệ website của bạn.

Business Hosting – Hosting cho doanh nghiệp đi kèm với hệ thống email được quản lý bằng cPanel. Khách hàng có thể tạo không giới hạn số lượng tài khoản email đi kèm cho domain của mình.

Bạn hoàn toàn có thể nâng cấp từ gói Hosting Giá Rẻ/Hosting Cao Cấp lên Business Hosting khi có nhu cầu. Đặc biệt, quá trình nâng cấp diễn ra nhanh chóng và dữ liệu của bạn sẽ không bị ảnh hưởng. Chi phí chênh lệch giữa các gói sẽ được hệ thống tự động liệt kê và thông báo đến bạn.

Nếu trong trường hợp gói Business Hosting cao nhất đã không còn đáp ứng được nhu cầu phát triển của trang web thì bạn có thể cân nhắc sử dụng sang VPS. VPS là máy chủ riêng ảo với các tính năng mạnh mẽ như một máy chủ vật lý chuyên dụng nhưng chi phí thì cực kỳ hợp lý.

 

Tại Vietnix, chúng tôi có 3 dịch vụ là VPS Giá Rẻ, Cloud Server (VPS Phổ Thông) và VPS Server (VPS Cao Cấp) có thể phù hợp với nhu cầu chuyển đổi từ Business Hosting của bạn. Giá khởi điểm của dịch vụ VPS này chỉ từ 89.000VND/tháng. Để có được sự tư vấn chi tiết và cụ thể, xin vui lòng liên hệ với NVKD đang làm việc hoặc hotline/livechat để kết nối với Bộ phận Kinh doanh của Vietnix.

Việc khởi tạo Business Hosting tại Vietnix được diễn ra nhanh chóng, trong vòng vài phút sau khi bạn hoàn tất quá trình đăng ký và thanh toán dịch vụ.

Bạn không cần có kiến thức chuyên sâu về quản trị web để có thể sử dụng Business Hosting vì hệ thống đã được Vietnix thiết kế thân thiện với người dùng. Ngoài ra, trong quá trình sử dụng, nếu có bất kỳ vấn đề nào phát sinh hoặc bạn cần sự trợ giúp, bạn đều có thể liên hệ với đội ngũ Support của Vietnix thông qua livechat/ticket để được hỗ trợ giải quyết 24/7.

Tất nhiên là được. Ngoài ra, Vietnix hỗ trợ chuyển dữ liệu cho bạn hoàn toàn miễn phí. Sau khi chọn dịch vụ Business Hosting tại Vietnix, bạn chỉ cần gửi ticket đến phòng kỹ thuật và yêu cầu hỗ trợ chuyển dữ liệu, đội ngũ kỹ thuật sẽ giúp bạn chuyển dữ liệu một cách nhanh chóng.

Những ưu điểm vượt trội của Business Hosting có thể kể đến như:


– Business Hosting – Truy xuất dữ liệu nhanh với SSD NVMe.
– Các gói Business Hosting được tích hợp công nghệ Firewall Anti DDoS.
– Sử dụng CPU cao cấp thế hệ mới Intel Xeon Platinum gen 2, mang đến hiệu năng mạnh mẽ, xử lý tác vụ với tốc độ cao.
– Hỗ trợ gửi email domain vào inbox (90%).
– Business Hosting được hỗ trợ bảo mật toàn diện với Two Factor Authentication (2FA).
– Với hệ thống bảo mật, quét virus Imunify360.
– Tặng Theme và Plugin trị giá 800$/Năm.

Tất cả các gói Business Hosting đều được sử dụng ổ cứng SSD NVMe với tốc  độ truy xuất cao. Gói Business Hosting tại Vietnix khác nhau ở cấu hình về dung lượng NVMe và số lượng domain,… Các gói Business này được thiết kế với nhiều dung lượng khác nhau đem đến nhiều sự lựa chọn phù hợp hơn cho khách hàng. 

Hoàn toàn có thể! Giống như với các gói Hosting thông thường khác. Khi sử dụng Business Hosting bạn có thể dễ dàng cài đặt WordPress lên Business Hosting Vietnix một cách nhanh chóng qua phần mềm Softaculous được tích hợp trong cPanel.

Business Hosting của Vietnix mang đến cho bạn nhiều sự lựa chọn để tối ưu chi phí mà vẫn đảm bảo được chất lượng. Business Hosting cho doanh nghiệp phục vụ cho bạn hoặc doanh nghiệp của bạn với các tính năng tốt nhất như sử dụng CPU cao cấp thế hệ mới Intel Xeon Platinum gen 2, ổ cứng NVMe giúp truy xuất dữ liệu cực nhanh.

 

Đặc biệt khác với các gói Business Hosting thông thường, tại Vietnix các gói Hosting nói chung và Business Hosting Vietnix nói riêng được tích hợp công nghệ Firewall Anti DDoS (Tường lửa chống DDoS) với công nghệ độc quyền và phát triển tại Vietnix, hỗ trợ gửi email domain vào inbox (90%).

Dữ liệu trên website khi sử dụng gói Business Hosting sẽ luôn được backup hàng ngày. Vietnix luôn đảm bảo dữ liệu sẽ không bị mất trong quá trình sử dụng và giúp bạn yên tâm bảo mật được dữ liệu một cách tốt nhất.

 • Business Hosting 1: 1 Core, 1GB RAM, 5GB SSD NVMe, 1 Domain.
 • Business Hosting 2: 2 Core, 2GB RAM, 10 GB SSD NVMe, 5 Domain.
 • Business Hosting 3: 2 Core, 3GB RAM, 15GB SSD NVMe, 10 Domain.
 • Business Hosting 4: 3 Core, 4GB RAM, 25GB SSD NVMe, 15 Domain.
 • Business Hosting 5: 6 Core, 8GB RAM, 50GB SSD NVMe, 25 Domain.
 • Business Hosting 6: 8 Core, 12GB RAM, 5GB SSD NVMe, 25 Domain.
 • Business Hosting 7: 10Core, 16GB RAM, 50GB SSD NVMe, 25 Domain.
 • Business Hosting 8: 16 Core, 24GB RAM, 5GB SSD NVMe, 50 Domain.
 • Business Hosting 9: 24 Core, 36GB RAM, 75GB SSD NVMe, 50 Domain.
 • Business Hosting 10: 36 Core, 48GB RAM, 100GB SSD NVMe, 75 Domain.

Dưới đây là giá các gói Business Hosting 1 năm: 

 

 • Business Hosting 1 là 965,520đ/Năm
 • Business Hosting 2 là 1,289,520/Năm
 • Business Hosting 3 là 1,937,520đ/Năm
 • Business Hosting 4 là 2,585,520đ/Năm
 • Business Hosting 5 là 4,529,520đ/Năm
 • Business Hosting 6 là 5,177,520đ/Năm
 • Business Hosting 7 là 5,825,520đ/Năm
 • Business Hosting 8 là 7,121,520đ/Năm
 • Business Hosting 9 là 9,065,520đ/Năm
 • Business Hosting 10 là 12,953,520đ/Năm

 

Khi bạn lựa chọn sử dụng gói Business Hosting sẽ được tặng bộ theme và plugin WordPress bản quyền trị giá 800$. Ngoài Business Hosting, bạn mua bất kỳ loại Web Hosting và cả khi thuê VPS đều sẽ được tặng bộ Theme và Plugin này. 


Chi tiết hơn khi bạn mua Business Hosting sẽ được tặng kèm: 

 • Plugin: WP Rocket
 • Plugin: Rank math Pro
 • Plugin: iTheme Security Pro
 • Plugin: WPML
 • Plugin: WP Smush Pro
 • Theme + Plugin: WP Astra Growth Bundle
 • Plugin: Elementor Pro
 • Toàn bộ 164 theme + plugin của MyThemeShop.