Hosting dành cho doanh nghiệp

Business Hosting

Hỗ trợ chống DDoS toàn diện

Tích hợp công nghệ Firewall Anti DDoS Basic độc quyền của Vietnix.

Backup miễn phí 6 lần/ngày

Tích hợp công nghệ Firewall Anti DDoS Basic độc quyền của Vietnix.

Tối ưu tốc độ tải trang cùng chuyên gia

149.000VNĐ/tháng

Giải pháp mạnh mẽ, bảo mật cho doanh nghiệp của bạn

Xem bảng giáChat với tư vấn viên
Icon hộp quà

Tặng bộ Theme & Plugin trị giá 50 triệu

Banner Business Hosting

Giảm giá đến 80%

Đăng ký Hosting/VPS

Săn mã ngayChỉ diễn ra trong 7 ngày

Bảng giá các gói Business Hosting

NVMe Hosting tốc độ cao - Giảm đến 40% trong tháng này!
3 Tháng
6 Tháng
1 Năm icon phổ biến
2 Năm
3 Năm
HOSTING BUSINESS 1
149,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 1 Core
icon RAM bảng giá business hosting 1GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
5GB + 5GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 1 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 447,000đ
HOSTING BUSINESS 2
199,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 2 Core
icon RAM bảng giá business hosting 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
10GB + 10GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 5 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 597,000đ
HOSTING BUSINESS 3
299,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 2 Core
icon RAM bảng giá business hosting 3GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
15GB + 15GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 10 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 897,000đ
Bán chạy
HOSTING BUSINESS 4
399,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 3 Core
icon RAM bảng giá business hosting 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
25GB + 25GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 15 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 1,197,000đ
HOSTING BUSINESS 5
699,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 6 Core
icon RAM bảng giá business hosting 8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
50GB + 50GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 25 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 2,097,000đ
HOSTING BUSINESS 6
799,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 8 Core
icon RAM bảng giá business hosting 12GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
50GB + 50GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 25 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 2,397,000đ
HOSTING BUSINESS 7
899,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 10 Core
icon RAM bảng giá business hosting 16GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
50GB + 50GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 25 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 2,697,000đ
HOSTING BUSINESS 8
1,099,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 16 Core
icon RAM bảng giá business hosting 24GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
50GB + 50GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 50 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 3,297,000đ
HOSTING BUSINESS 9
1,399,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 24 Core
icon RAM bảng giá business hosting 36GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
75GB + 75GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 50 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 4,197,000đ
HOSTING BUSINESS 10
1,999,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 36 Core
icon RAM bảng giá business hosting 48GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
100GB + 100GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 75 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 5,997,000đ
Nếu bạn chưa tìm thấy gói phù hợp
HOSTING BUSINESS 1
149,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 1 Core
icon RAM bảng giá business hosting 1GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
5GB + 5GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 1 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 894,000đ
HOSTING BUSINESS 2
199,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 2 Core
icon RAM bảng giá business hosting 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
10GB + 10GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 5 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 1,194,000đ
HOSTING BUSINESS 3
299,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 2 Core
icon RAM bảng giá business hosting 3GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
15GB + 15GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 10 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 1,794,000đ
Bán chạy
HOSTING BUSINESS 4
399,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 3 Core
icon RAM bảng giá business hosting 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
25GB + 25GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 15 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 2,394,000đ
HOSTING BUSINESS 5
699,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 6 Core
icon RAM bảng giá business hosting 8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
50GB + 50GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 25 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 4,194,000đ
HOSTING BUSINESS 6
799,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 8 Core
icon RAM bảng giá business hosting 12GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
50GB + 50GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 25 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 4,794,000đ
HOSTING BUSINESS 7
899,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 10 Core
icon RAM bảng giá business hosting 16GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
50GB + 50GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 25 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 5,394,000đ
HOSTING BUSINESS 8
1,099,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 16 Core
icon RAM bảng giá business hosting 24GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
50GB + 50GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 50 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 6,594,000đ
HOSTING BUSINESS 9
1,399,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 24 Core
icon RAM bảng giá business hosting 36GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
75GB + 75GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 50 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 8,394,000đ
HOSTING BUSINESS 10
1,999,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 36 Core
icon RAM bảng giá business hosting 48GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
100GB + 100GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 75 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 11,994,000đ
Nếu bạn chưa tìm thấy gói phù hợp
HOSTING BUSINESS 1
149,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 1 Core
icon RAM bảng giá business hosting 1GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
5GB + 5GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 1 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 1,788,000đ
HOSTING BUSINESS 2
199,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 2 Core
icon RAM bảng giá business hosting 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
10GB + 10GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 5 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 2,388,000đ
HOSTING BUSINESS 3
299,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 2 Core
icon RAM bảng giá business hosting 3GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
15GB + 15GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 10 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 3,588,000đ
Bán chạy
HOSTING BUSINESS 4
399,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 3 Core
icon RAM bảng giá business hosting 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
25GB + 25GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 15 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 4,788,000đ
HOSTING BUSINESS 5
699,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 6 Core
icon RAM bảng giá business hosting 8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
50GB + 50GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 25 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 8,388,000đ
HOSTING BUSINESS 6
799,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 8 Core
icon RAM bảng giá business hosting 12GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
50GB + 50GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 25 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 9,588,000đ
HOSTING BUSINESS 7
899,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 10 Core
icon RAM bảng giá business hosting 16GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
50GB + 50GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 25 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 10,788,000đ
HOSTING BUSINESS 8
1,099,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 16 Core
icon RAM bảng giá business hosting 24GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
50GB + 50GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 50 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 13,188,000đ
HOSTING BUSINESS 9
1,399,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 24 Core
icon RAM bảng giá business hosting 36GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
75GB + 75GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 50 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 16,788,000đ
HOSTING BUSINESS 10
1,999,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 36 Core
icon RAM bảng giá business hosting 48GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
100GB + 100GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 75 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 23,988,000đ
Nếu bạn chưa tìm thấy gói phù hợp
HOSTING BUSINESS 1
149,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 1 Core
icon RAM bảng giá business hosting 1GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
5GB + 5GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 1 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 3,576,000đ
HOSTING BUSINESS 2
199,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 2 Core
icon RAM bảng giá business hosting 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
10GB + 10GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 5 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 4,776,000đ
HOSTING BUSINESS 3
299,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 2 Core
icon RAM bảng giá business hosting 3GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
15GB + 15GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 10 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 7,176,000đ
Bán chạy
HOSTING BUSINESS 4
399,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 3 Core
icon RAM bảng giá business hosting 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
25GB + 25GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 15 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 9,576,000đ
HOSTING BUSINESS 5
699,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 6 Core
icon RAM bảng giá business hosting 8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
50GB + 50GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 25 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 16,776,000đ
HOSTING BUSINESS 6
799,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 8 Core
icon RAM bảng giá business hosting 12GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
50GB + 50GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 25 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 19,176,000đ
HOSTING BUSINESS 7
899,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 10 Core
icon RAM bảng giá business hosting 16GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
50GB + 50GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 25 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 21,576,000đ
HOSTING BUSINESS 8
1,099,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 16 Core
icon RAM bảng giá business hosting 24GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
50GB + 50GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 50 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 26,376,000đ
HOSTING BUSINESS 9
1,399,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 24 Core
icon RAM bảng giá business hosting 36GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
75GB + 75GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 50 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 33,576,000đ
HOSTING BUSINESS 10
1,999,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 36 Core
icon RAM bảng giá business hosting 48GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
100GB + 100GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 75 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 47,976,000đ
Nếu bạn chưa tìm thấy gói phù hợp
HOSTING BUSINESS 1
149,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 1 Core
icon RAM bảng giá business hosting 1GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
5GB + 5GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 1 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 5,364,000đ
HOSTING BUSINESS 2
199,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 2 Core
icon RAM bảng giá business hosting 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
10GB + 10GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 5 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 7,164,000đ
HOSTING BUSINESS 3
299,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 2 Core
icon RAM bảng giá business hosting 3GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
15GB + 15GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 10 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 10,764,000đ
Bán chạy
HOSTING BUSINESS 4
399,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 3 Core
icon RAM bảng giá business hosting 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
25GB + 25GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 15 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 14,364,000đ
HOSTING BUSINESS 5
699,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 6 Core
icon RAM bảng giá business hosting 8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
50GB + 50GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 25 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 25,164,000đ
HOSTING BUSINESS 6
799,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 8 Core
icon RAM bảng giá business hosting 12GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
50GB + 50GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 25 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 28,764,000đ
HOSTING BUSINESS 7
899,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 10 Core
icon RAM bảng giá business hosting 16GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
50GB + 50GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 25 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 32,364,000đ
HOSTING BUSINESS 8
1,099,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 16 Core
icon RAM bảng giá business hosting 24GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
50GB + 50GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 50 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 39,564,000đ
HOSTING BUSINESS 9
1,399,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 24 Core
icon RAM bảng giá business hosting 36GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
75GB + 75GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 50 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 50,364,000đ
HOSTING BUSINESS 10
1,999,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 36 Core
icon RAM bảng giá business hosting 48GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
100GB + 100GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 75 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 71,964,000đ
Nếu bạn chưa tìm thấy gói phù hợp

Lưu ý: Bảng giá Business Hosting chưa bao gồm VAT

Icon Isolation Mode
Xây dựng website hoàn hảo với quà tặng Theme & Plugin trị giá 50 triệu VND khi đăng ký Hosting tại Vietnix!
Nâng tầm website của bạn với bộ quà tặng theme và plugin WordPress cao cấp, giúp tối ưu hóa thiết kế, quản lý nội dung, cải thiện SEO và hiệu suất website như Rank Math SEO PRO, Elementor PRO, Theme Bricks, WP Smush Pri, WPML,...
Xem danh sách quà tặng 50 triệu!

Business Hosting: Giải pháp lưu trữ web mạnh mẽ dành cho doanh nghiệp

Nâng tầm doanh nghiệp trực tuyến của bạn với Business Hosting, dịch vụ lưu trữ web chuyên dụng được thiết kế để đáp ứng nhu cầu khắt khe nhất của doanh nghiệp.

Business Hosting chỉ từ 80,000đ/tháng
business hosting là gì

So sánh dịch Business Hosting với các
dịch vụ Hosting khác

Gói dịch vụ
HOSTING GIÁ RẺ
HOSTING CAO CẤP
BUSINESS HOSTING
Mục đích sử dụng

Khách hàng cá nhân có website nhỏ

Khách hàng kinh doanh và dịch vụ online

Doanh nghiệp có website lớn

Ổ cứng
SSD
NVMe Enterprise
NVMe Enterprise
Backup tự động

2 lần / ngày (lưu trữ 7 ngày)

4 lần / ngày (lưu trữ 7 ngày)

6 lần / ngày (lưu trữ 7 ngày)

Hosting chống DDoS
Cơ bản
Toàn diện
Toàn diện
CPU
CPU1
Intel Xeon E5 v2
CPU1
Intel Xeon Gold
CPU1
Intel Xeon Platinum
DISK I/O
20 MB/s
200 MB/s
200 MB/s
Hỗ trợ gửi email domain vào inbox (90%)

Không

Không

Gói dịch vụ
HOSTING GIÁ RẺ
Mục đích sử dụng

Phù hợp cho 1 – 2 website nhỏ có dưới 20 bài viết, sản phẩm, landing page

Ổ cứng
SSD
Backup tự động

2 lần / ngày (lưu trữ 7 ngày)

Hosting chống DDoS
Cơ bản
CPU
CPU1
Intel Xeon E5 v2
DISK I/O
20 MB/s
Hỗ trợ gửi email domain vào inbox (90%)

Không

Gói dịch vụ
HOSTING CAO CẤP
Mục đích sử dụng

Phù hợp cho 1 – 2 website có 20 – 50 sản phẩm, bài viết, landing page

Ổ cứng
NVMe
Backup tự động

4 lần / ngày (lưu trữ 7 ngày)

Hosting chống DDoS
Toàn diện
CPU
CPU1
Intel Xeon Gold
DISK I/O
200 MB/s
Hỗ trợ gửi email domain vào inbox (90%)

Không

Gói dịch vụ
BUSINESS HOSTING
Mục đích sử dụng

Phù hợp cho doanh nghiệp có 5 – 20 website cần nhiều dung lượng

Ổ cứng
NVMe
Backup tự động

6 lần / ngày (lưu trữ 7 ngày)

Hosting chống DDoS
Toàn diện
CPU
CPU1
Intel Xeon Platinum gen 2
DISK I/O
200 MB/s
Hỗ trợ gửi email domain vào inbox (90%)

So sánh chi tiết tính năng các gói Business Hosting tốc độ cao

Thông số kỹ thuật
HOSTING
BUSINESS 1
1,788,000đ/Năm
Dung lượng NVMe 10GB
Lưu lượng truy cập (Tháng) 1k- 5k
Băng thông (Không giới hạn)
Subdomain (Không giới hạn)
MySQL/FTP Account (Không giới hạn)
Email Account (Không giới hạn)
Domain chính 1
Backup dữ liệu (Hàng ngày)
RAM 1GB
IOPS 4096
DISK I/O 200 MB/s
Entry Processes 150
Number of Process 200
Anti DDoS toàn diện
LiteSpeed Webserver
Shell Access
LScache
CloudLinux
Free SSL
Imunify360
Jetbackup
Tặng Theme & Plugin
Chi tiết
Thu gọn
Đăng ký
Thông số kỹ thuật
HOSTING
BUSINESS 2
2,388,000đ/Năm
Dung lượng NVMe 20GB
Lưu lượng truy cập (Tháng) 5k - 25k
Băng thông (Không giới hạn)
Subdomain (Không giới hạn)
MySQL/FTP Account (Không giới hạn)
Email Account (Không giới hạn)
Domain chính 5
Backup dữ liệu (Hàng ngày)
RAM 2GB
IOPS 4096
DISK I/O 200 MB/s
Entry Processes 150
Number of Process 200
Anti DDoS toàn diện
LiteSpeed Webserver
Shell Access
LScache
CloudLinux
Free SSL
Imunify360
Jetbackup
Tặng Theme & Plugin
Chi tiết
Thu gọn
Đăng ký
Thông số kỹ thuật
HOSTING
BUSINESS 3
3,588,000đ/Năm
Dung lượng NVMe 30GB
Lưu lượng truy cập (Tháng) 5k - 25k
Băng thông (Không giới hạn)
Subdomain (Không giới hạn)
MySQL/FTP Account (Không giới hạn)
Email Account (Không giới hạn)
Domain chính 10
Backup dữ liệu (Hàng ngày)
RAM 3GB
IOPS 4096
DISK I/O 200 MB/s
Entry Processes 150
Number of Process 200
Anti DDoS toàn diện
LiteSpeed Webserver
Shell Access
LScache
CloudLinux
Free SSL
Imunify360
Jetbackup
Tặng Theme & Plugin
Chi tiết
Thu gọn
Đăng ký
Thông số kỹ thuật
HOSTING
BUSINESS 4
4,788,000đ/Năm
Dung lượng NVMe 50GB
Lưu lượng truy cập (Tháng) 5k - 25k
Băng thông (Không giới hạn)
Subdomain (Không giới hạn)
MySQL/FTP Account (Không giới hạn)
Email Account (Không giới hạn)
Domain chính 15
Backup dữ liệu (Hàng ngày)
RAM 4GB
IOPS 4096
DISK I/O 200 MB/s
Entry Processes 150
Number of Process 200
Anti DDoS toàn diện
LiteSpeed Webserver
Shell Access
LScache
CloudLinux
Free SSL
Imunify360
Jetbackup
Tặng Theme & Plugin
Chi tiết
Thu gọn
Đăng ký
Thông số kỹ thuật
HOSTING
BUSINESS 5
8,388,000đ/Năm
Dung lượng NVMe 100GB
Lưu lượng truy cập (Tháng) 25k - 150k
Băng thông (Không giới hạn)
Subdomain (Không giới hạn)
MySQL/FTP Account (Không giới hạn)
Email Account (Không giới hạn)
Domain chính 25
Backup dữ liệu (Hàng ngày)
RAM 8GB
IOPS 4096
DISK I/O 200 MB/s
Entry Processes 200
Number of Process 250
Anti DDoS toàn diện
LiteSpeed Webserver
Shell Access
LScache
CloudLinux
Free SSL
Imunify360
Jetbackup
Tặng Theme & Plugin
Chi tiết
Thu gọn
Đăng ký
Thông số kỹ thuật
HOSTING
BUSINESS 6
9,588,000đ/Năm
Dung lượng NVMe 100GB
Lưu lượng truy cập (Tháng) 25k - 150k
Băng thông (Không giới hạn)
Subdomain (Không giới hạn)
MySQL/FTP Account (Không giới hạn)
Email Account (Không giới hạn)
Domain chính 25
Backup dữ liệu (Hàng ngày)
RAM 12GB
IOPS 4096
DISK I/O 200 MB/s
Entry Processes 200
Number of Process 250
Anti DDoS toàn diện
LiteSpeed Webserver
Shell Access
LScache
CloudLinux
Free SSL
Imunify360
Jetbackup
Tặng Theme & Plugin
Chi tiết
Thu gọn
Đăng ký
Thông số kỹ thuật
HOSTING
BUSINESS 7
10,788,000đ/Năm
Dung lượng NVMe 100GB
Lưu lượng truy cập (Tháng) 50k - 200k
Băng thông (Không giới hạn)
Subdomain (Không giới hạn)
MySQL/FTP Account (Không giới hạn)
Email Account (Không giới hạn)
Domain chính 25
Backup dữ liệu (Hàng ngày)
RAM 16GB
IOPS 4096
DISK I/O 200 MB/s
Entry Processes 200
Number of Process 250
Anti DDoS toàn diện
LiteSpeed Webserver
Shell Access
LScache
CloudLinux
Free SSL
Imunify360
Jetbackup
Tặng Theme & Plugin
Chi tiết
Thu gọn
Đăng ký
Thông số kỹ thuật
HOSTING
BUSINESS 8
13,188,000đ/Năm
Dung lượng NVMe 100GB
Lưu lượng truy cập (Tháng) 200k - 1m
Băng thông (Không giới hạn)
Subdomain (Không giới hạn)
MySQL/FTP Account (Không giới hạn)
Email Account (Không giới hạn)
Domain chính 50
Backup dữ liệu (Hàng ngày)
RAM 24GB
IOPS 4096
DISK I/O 200 MB/s
Entry Processes 300
Number of Process 350
Anti DDoS toàn diện
LiteSpeed Webserver
Shell Access
LScache
CloudLinux
Free SSL
Imunify360
Jetbackup
Tặng Theme & Plugin
Chi tiết
Thu gọn
Đăng ký
Thông số kỹ thuật
HOSTING
BUSINESS 9
16,788,000đ/Năm
Dung lượng NVMe 150GB
Lưu lượng truy cập (Tháng) 500k - 2m
Băng thông (Không giới hạn)
Subdomain (Không giới hạn)
MySQL/FTP Account (Không giới hạn)
Email Account (Không giới hạn)
Domain chính 50
Backup dữ liệu (Hàng ngày)
RAM 36GB
IOPS 4096
DISK I/O 200 MB/s
Entry Processes 300
Number of Process 350
Anti DDoS toàn diện
LiteSpeed Webserver
Shell Access
LScache
CloudLinux
Free SSL
Imunify360
Jetbackup
Tặng Theme & Plugin
Chi tiết
Thu gọn
Đăng ký
Thông số kỹ thuật
HOSTING
BUSINESS 10
23,988,000đ/Năm
Dung lượng NVMe 200GB
Lưu lượng truy cập (Tháng) 1m - 5m
Băng thông (Không giới hạn)
Subdomain (Không giới hạn)
MySQL/FTP Account (Không giới hạn)
Email Account (Không giới hạn)
Domain chính 75
Backup dữ liệu (Hàng ngày)
RAM 48GB
IOPS 4096
DISK I/O 200 MB/s
Entry Processes 400
Number of Process 450
Anti DDoS toàn diện
LiteSpeed Webserver
Shell Access
LScache
CloudLinux
Free SSL
Imunify360
Jetbackup
Tặng Theme & Plugin
Chi tiết
Thu gọn
Đăng ký

Tư vấn và hỗ trợ tối ưu tốc độ từ chuyên gia của vietnix

Đội ngũ chuyên gia WordPress của Vietnix luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ và đồng hành cùng khách hàng về tối ưu tốc độ website Miễn Phí khi thuê dịch vụ Business Hosting và WordPress Hosting.

Tôi muốn được chuyên gia hỗ trợ
Đội ngũ kỹ thuật Vietnix

Đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp

Bao gồm những nhân viên được đào tạo chuyên sâu và cả chuyên gia về WordPress của Vietnix.
Đồng hành 247

Đồng hành 24/7

Dù kinh doanh online hay xây dựng blog, forum, điều quan trọng là bạn được hỗ trợ cả ngày lẫn đêm. Đó là lý do Vietnix luôn đồng hành 24/7.
100 % nội bộ

100% nội bộ

Không sử dụng nhân viên thuê ngoài. Đội ngũ kỹ thuật Vietnix sẽ xem xét và đưa ra phương án giải quyết tối ưu cho bạn.

Được hỗ trợ chuyên sâu để tối ưu tốc độ website WordPress

Tốc độ trước khi tối ưu website
Tốc độ sau khi tối ưu website

Bạn không cần phải lo lắng về tốc độ website, với đội ngũ kỹ thuật chuyên môn cao sẽ luôn hỗ trợ tư vấn và khắc phục các vấn đề đó cho bạn

Tại sao nên sử dụng NVMe Hosting doanh nghiệp tại Vietnix

CPU Platinum mạnh top 1 thị trường

Chọn Business Hosting của Vietnix để website của bạn luôn hoạt động trơn tru và mượt mà, ngay cả khi lưu lượng truy cập tăng cao. Gói Business Hosting này sử dụng CPU Intel Xeon Platinum – CPU mạnh nhất thị trường hosting Việt Nam, mang đến hiệu năng mạnh mẽ, xử lý nhanh chóng các tác vụ hệ thống và đảm bảo tốc độ truy cập website cực nhanh.

Bảo vệ dữ liệu doanh nghiệp toàn diện với Business Hosting & Backup tự động 6 lần/ngày

Đảm bảo dữ liệu doanh nghiệp của bạn luôn được an toàn và sẵn sàng phục hồi với Business Hosting và hệ thống Backup tự động tiên tiến của Vietnix. Hosting doanh nghiệp tích hợp công nghệ Backup tự động trên hệ thống với tần suất 6 lần/ngày, lưu trữ dữ liệu của 7 ngày gần nhất. Nhờ vậy, bạn luôn có sẵn bản dự phòng cập nhật nhất để sử dụng khi cần thiết, hạn chế tối đa nguy cơ mất dữ liệu do sự cố và đảm bảo hoạt động kinh doanh của bạn luôn diễn ra liên tục.

Chống tấn công DDoS toàn diện, bảo vệ doanh nghiệp hiệu quả với Firewall Anti DDoS

Nhằm giảm bớt nỗi lo bị DDoS hay đối thủ chơi xấu, tường lửa Anti DDoS toàn diện được tích hợp trong mỗi gói hosting business có tác dụng ngăn chặn và chống lại các cuộc tấn công nguy hại. Đây là công nghệ được Vietnix nghiên cứu và phát triển độc quyền suốt 10 năm qua và đã giúp hàng ngàn doanh nghiệp, chống lại các cuộc tấn công tại thị trường Việt Nam và Quốc tế.

Hỗ trợ đa phiên bản Node.JS và PHP linh hoạt cho website doanh nghiệp

Business Hosting của Vietnix cung cấp cho bạn giải pháp lưu trữ website toàn diện với hỗ trợ đa phiên bản Node.JS và PHP. Chọn phiên bản PHP phù hợp nhất với nhu cầu của bạn, từ 4.4 đến 8.2, để tối ưu hóa hiệu suất website. Hỗ trợ tất cả các phiên bản Node.js từ v6 đến v18 cho phép bạn phát triển và triển khai các ứng dụng Node.js một cách dễ dàng.

Bảo vệ website doanh nghiệp toàn diện với Imunify360

Hãy an tâm về tính bảo mật website doanh nghiệp với Business Hosting của Vietnix, tích hợp phần mềm bảo mật tiên tiến Imunify360. Imunify360 cung cấp khả năng rà quét mã độc chủ động, giúp phát hiện và ngăn chặn các mối đe dọa an ninh mạng trước khi chúng tấn công website của bạn. Nhờ vậy, bạn có thể tập trung vào việc phát triển doanh nghiệp mà không cần lo lắng về vấn đề bảo mật.

Tăng x10 tốc độ truy cập trên website

Nâng tầm website của bạn với Business Hosting của Vietnix, mang đến hiệu suất vượt trội và trải nghiệm người dùng hoàn hảo. Sử dụng ổ cứng SSD NVMe tiên tiến, tăng tốc độ đọc ghi gấp 6 lần so với ổ cứng SSD thông thường, kết hợp với công nghệ LiteSpeed Enterprise và card mạng 20Gbps, Business Hosting giúp website của bạn hoạt động nhanh chóng, mượt mà, tối ưu hóa hiệu suất SEO, thu hút khách hàng tiềm năng và tăng tỷ lệ chuyển đổi.

Hỗ trợ chuyên nghiệp 24/7 - Nền tảng cho sự thành công của bạn

Hãy an tâm khi sử dụng Business Hosting của Vietnix với dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp 24/7. Đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn mọi lúc mọi nơi, thông qua đa dạng kênh hỗ trợ như: Email, Livechat, Số điện thoại, Ticket,..

Đảm bảo website hoạt động ổn định 24/7 với Business Hosting NVMe - Uptime 99,9%

Hãy an tâm khi sử dụng Business Hosting NVMe của Vietnix, mang đến cho bạn website hoạt động ổn định 24/7 với uptime 99,9%. Nhờ hệ thống máy chủ được lựa chọn kỹ lưỡng, giới hạn số lượng khách hàng trên mỗi máy chủ hợp lý và quy trình theo dõi, xử lý vấn đề chuyên nghiệp, Business Hosting đảm bảo website doanh nghiệp của bạn luôn hoạt động mượt mà, nhanh chóng, mang lại hiệu quả kinh doanh cao nhất.

CPU PLATINUM MẠNH TOP 1 THỊ TRƯỜNG

Bạn muốn đảm bảo trải nghiệm người dùng trên website luôn đạt mức tốt dù lưu lượng truy cập cùng lúc cao thì hãy lựa chọn ngay Business Hosting. Gói hosting NVMe này của Vietnix sử dụng CPU Intel Xeon Platinum – CPU mạnh nhất thị trường hosting Việt Nam, đem lại hiệu năng mạnh mẽ, xử lý các tác vụ hệ thống với tốc độ cực khủng.

BẢO VỆ DỮ LIỆU AN TOÀN & BACKUP 6 LẦN/ NGÀY

Bạn hoàn toàn có thể yên tâm và không cần lo lắng vấn đề backup website, sao lưu dữ liệu vì hosting NVMe được tích hợp công nghệ Backup trên hệ thống Cloud Backup của Vietnix với tần suất 6 lần/ngày, lưu trữ dữ liệu của 7 ngày gần nhất. Bạn sẽ luôn có sẵn 1 bản dự phòng để sử dụng khi cần.

CHỐNG TẤN CÔNG DDOS PHÁ HOẠI HIỆU QUẢ

Nhằm giảm bớt nỗi lo bị DDoS hay đối thủ chơi xấu, tường lửa Anti DDoS toàn diện có sẵn trong mỗi gói hosting có tác dụng ngăn chặn và chống lại các cuộc tấn công nguy hại. Đây là công nghệ được Vietnix nghiên cứu và phát triển độc quyền suốt 10 năm qua, chống lại các cuộc tấn công tại thị trường Việt Nam.

HỖ TRỢ NODE.JS & NHIỀU PHIÊN BẢN PHP

Để phục vụ cho nhu cầu đa dạng của các nhóm người dùng khác nhau, Hosting NVMe cho doanh nghiệp của Vietnix hỗ trợ Node.js và nhiều phiên bản PHP. Tùy vào nhu cầu, bạn có thể linh hoạt chuyển đổi PHP từ phiên bản 4.4 đến 8.2. Các bản PHP mới cũng giúp tăng tốc độ xử lý của web. Vietnix hỗ trợ tất cả các phiên bản Node.js từ v6 đến v18.

BẢO MẬT WEB TOÀN DIỆN

Bạn sợ rằng website doanh nghiệp mình sẽ bị tấn công bất chợt mà không kịp phòng bị, vậy thì Imunify360 – Phần mềm bảo mật thế hệ mới, rà quét mã độc chủ động đã giúp nâng chất lượng Business Hosting NVMe của Vietnix lên một tầm cao khác. Imunify360 sẽ giúp hóa giải nỗi lo về vấn đề bảo mật, virus cho doanh nghiệp.

X10 TỐC ĐỘ TRUY CẬP

Đối với nhóm người dùng yêu cầu cao về các công việc vận hành, tính toán thì việc Business Hosting Vietnix sử dụng ổ cứng SSD NVMe tăng tốc độ đọc ghi gấp 6 lần so với ổ cứng SSD thông thường. Business Hosting còn được trang bị công nghệ LiteSpeed Enterprise cùng card mạng 20Gbps giúp đạt tốc độ truy cập tối đa cho website.

HỖ TRỢ CHUYÊN NGHIỆP 24/7

Nếu bạn yêu cầu một nhà cung cấp đi kèm với dịch vụ hỗ trợ xuyên suốt, gần như ngay lập tức thì với sự chuyên nghiệp và hoạt động liên tục 24/7, bạn có thể yên tâm khi sử dụng Business Hosting vì bất cứ khi nào bạn cần, Vietnix sẽ có mặt để hỗ trợ và giải đáp.

TÍNH ỔN ĐỊNH CAO NHẤT

Các máy chủ chạy Business Hosting NVMe được lựa chọn và giới hạn số lượng khách hàng trên mỗi máy chủ chặt chẽ để đảm bảo tính ổn định cao nhất. Ngoài ra, Vietnix luôn có kế hoạch theo dõi và xử lý riêng cho các vấn đề liên quan đến Business Hosting để đảm bảo chất lượng dịch vụ.

Đánh giá
5/5 - (156 bình chọn)

Vietnix đã đồng hành cùng 50,000+ doanh nghiệp

circlevector
Thư viện hình ảnh

Chứng nhận và hiệu suất của dịch vụ Business Hosting

Chứng nhận của đội ngũ kỹ thuật tại Vietnix

Business Hosting sử dụng CPU E5 v4 cao cấp

Business Hosting sử dụng CPU E5 v4 cao cấp cùng SSD NVMe tốc độ lên đến 2.8 GB/s

Tốc độ mạng của Business Hosting

Tặng Theme và Plugin trị giá 50.000.000 VND

Giao diện quản trị dịch vụ Business Hosting

Chứng nhận của đội ngũ kỹ thuật
CPU E5 SEO Hosting
tóc độ mạng seo hosting
Tặng Theme và Plugin
Giao diện quản trị Business Hosting
FAQ?

Những câu hỏi thường gặp về Business Hosting

NVMe Hosting là gì?

NVMe Hosting là dịch vụ lưu trữ sử dụng 100% ổ cứng SSD NVMe Enterprise tốc độ cao cùng bộ vi xử lý mạnh mẽ để tăng tốc website một cách toàn diện. Hiện nay, ổ cứng NVMe là loại ổ cứng có hiệu năng cao nhất với tốc độ đọc ghi dữ liệu lên đến 3GB/s, nhanh hơn gấp 10 lần so với ổ cứng SSD thông thường. Và dịch vụ Business Hosting (Hosting doanh nghiệp) tại Vietnix hiện đang sử dụng ổ cứng NVMe nên sẽ có thêm tên gọi khác cho các gói business hosting này là NVMe để thể hiện được ổ cứng tốc độ cao.

Business Hosting tại Vietnix có điểm gì khác biệt so với thị trường?

Điểm khác biệt đáng kể của dịch vụ business hosting của Vietnix là hỗ trợ tư vấn và tối ưu tốc độ trang web WordPress của bạn MIỄN PHÍ. Vietnix không chỉ cung cấp máy chủ mạnh mẽ, mà còn đảm bảo rằng trang web của bạn hoạt động với tốc độ tối ưu, giúp bạn giữ chân khách hàng và tối ưu hóa hiệu suất kinh doanh cho doanh ngiệp của bạn. Và Vietnix luôn sẵn sàng và đồng hành cùng với sự thành công và phát triển của doanh nghiệp.

– Business Hosting – Truy xuất dữ liệu nhanh với SSD NVMe.
– Các gói Business Hosting được tích hợp công nghệ Firewall Anti DDoS.
– Business Hosting sử dụng CPU cao cấp thế hệ mới Intel Xeon Platinum, mang đến hiệu năng mạnh mẽ, xử lý tác vụ với tốc độ cao.
– Hỗ trợ gửi email domain vào inbox (90%).
– Business Hosting được hỗ trợ bảo mật toàn diện với Two Factor Authentication (2FA).
– Với hệ thống bảo mật, quét virus Imunify360.
– Tặng Theme và Plugin trị giá 50.000.000 VND/Năm khi sử dụng Business Hosting

Điểm khác biệt giữa Business Hosting và Hosting Cao Cấp là gì?

Khác biệt lớn nhất chính là tốc độ tải website luôn được đảm bảo, hạ tầng ổn định và bảo mật tuyệt đối. Hơn nữa với Business Hosting, số lượng website của khách được đặt trên một server rất ít, tất cả tài nguyên của bạn sẽ được đảm bảo riêng biệt và không bị ảnh hưởng bởi những người sử dụng dịch khác trên cùng một máy chủ. Hệ thống bảo mật luôn hoạt động 24/7 để bảo vệ website của bạn.

Business Hosting sẽ phù hợp cho các doanh nghiệp, các website ecommerce có traffic trung bình, cần sự ổn định và bảo mật cao. Còn Hosting cao cấp sẽ phù hợp với các website cót traffic cao, yêu cầu hiệu suất phải mạnh và có thể nâng cấp CPU hay RAM.

Dịch vụ email nào đi kèm với gói Business Hosting NVMe?

Business Hosting đi kèm với hệ thống email được quản lý bằng cPanel. Khách hàng có thể tạo không giới hạn số lượng tài khoản email đi kèm cho domain của mình. Phù hợp với các doanh nghiệp để tạo các tài khoản email cho nhân viên để tạo sự chuyên nghiệp trong mắt khách hàng, đối tác. Hoặc bạn có thể tham khảo dịch vụ Email Doanh Nghiệp với dung lượng lưu trữ cao và quản lý dễ dàng.

Mất bao lâu để khởi tạo Business Hosting NVMe sau khi đăng ký?

Việc khởi tạo Business Hosting NVMe tại Vietnix diễn ra rất nhanh chóng, chỉ trong vòng 2 phút sau khi khách hàng hoàn tất quá trình đăng ký cũng như hoàn tất thanh toán dịch vụ.

Bản sao lưu dịch vụ Business Hosting được lưu trữ bao lâu tại Vietnix?

Tất cả các gói dịch vụ Business Hosting NVMe được sao lưu tự động 6 lần / ngày và được lưu trữ trong 7 ngày tính từ ngày sao lưu gần nhất.

Tôi có thể nâng cấp từ gói Hosting Giá Rẻ/Hosting Cao Cấp lên Business Hosting được không?

Bạn hoàn toàn có thể nâng cấp từ gói Hosting Giá Rẻ/Hosting Cao Cấp lên Business Hosting khi có nhu cầu. Đặc biệt, quá trình nâng cấp diễn ra nhanh chóng và dữ liệu của bạn sẽ không bị ảnh hưởng. Chi phí chênh lệch giữa các gói sẽ được hệ thống tự động liệt kê và thông báo đến bạn.

Nếu gói Business Hosting không đáp ứng được nhu cầu của tôi thì sao?

Nếu trong trường hợp gói Business Hosting cao nhất đã không còn đáp ứng được nhu cầu phát triển của trang web thì bạn có thể cân nhắc sử dụng sang VPS. VPS là máy chủ riêng ảo với các tính năng mạnh mẽ như một máy chủ vật lý chuyên dụng nhưng chi phí thì cực kỳ hợp lý.

Tại Vietnix, chúng tôi có 3 dịch vụ là VPS Giá Rẻ, Cloud Server (VPS Phổ Thông) và VPS Server (VPS Cao Cấp) có thể phù hợp với nhu cầu chuyển đổi từ Business Hosting của bạn. Giá khởi điểm của dịch vụ VPS này chỉ từ 89.000VND/tháng. Để có được sự tư vấn chi tiết và cụ thể, xin vui lòng liên hệ với NVKD đang làm việc hoặc hotline/livechat để kết nối với Bộ phận Kinh doanh của Vietnix.

Tôi có cần kiến thức kỹ thuật chuyên sâu để sử dụng Business Hosting không?

Bạn không cần có kiến thức chuyên sâu về quản trị web để có thể sử dụng Business Hosting vì hệ thống đã được Vietnix thiết kế thân thiện với người dùng. Ngoài ra, trong quá trình sử dụng, nếu có bất kỳ vấn đề nào phát sinh hoặc bạn cần sự trợ giúp, bạn đều có thể liên hệ với đội ngũ Support của Vietnix thông qua livechat/ticket để được hỗ trợ giải quyết 24/7.

Tôi có được hỗ trợ chuyển dữ liệu từ nhà cung cấp khác về gói Business Hosting Vietnix không?

Tất nhiên là được. Ngoài ra, Vietnix hỗ trợ chuyển dữ liệu cho bạn hoàn toàn miễn phí. Sau khi chọn dịch vụ Business Hosting tại Vietnix, bạn chỉ cần gửi ticket đến phòng kỹ thuật và yêu cầu hỗ trợ chuyển dữ liệu, đội ngũ kỹ thuật sẽ giúp bạn chuyển dữ liệu một cách nhanh chóng.

Các gói Business Hosting NVMe khác nhau thông số gì?

Tất cả các gói Business Hosting đều được sử dụng ổ cứng SSD NVMe với tốc  độ truy xuất cao. Gói Business Hosting tại Vietnix khác nhau ở cấu hình về dung lượng NVMe và số lượng domain,… Các gói NVMe hosting này được thiết kế với nhiều dung lượng khác nhau đem đến nhiều sự lựa chọn phù hợp hơn cho khách hàng. 

Tôi có thể cài đặt WordPress trên gói Business Hosting không?

Hoàn toàn có thể! Giống như với các gói Hosting thông thường khác. Khi sử dụng Business Hosting NVMe bạn có thể dễ dàng cài đặt WordPress lên Business Hosting Vietnix một cách nhanh chóng qua phần mềm Softaculous được tích hợp trong cPanel.

Gói Business Hosting NVMe có tặng Theme và Plugin không?

Khi bạn lựa chọn sử dụng gói Business Hosting sẽ được tặng bộ theme và plugin WordPress bản quyền trị giá 60.000.000 VND. Ngoài Business Hosting, bạn mua bất kỳ loại Web Hosting và cả khi thuê VPS đều sẽ được tặng bộ Theme và Plugin này. 

Chi tiết hơn khi bạn mua Business Hosting sẽ được tặng kèm: 

 • Plugin: Bricks Builder
 • Plugin: Rank math Pro
 • Plugin: WPML
 • Plugin: WP Smush Pro
 • Plugin: Elementor Pro
 • Toàn bộ 164 theme + plugin của MyThemeShop. 
 • Toàn bộ 324 theme + plugin của Divi
 • Theme: Bricks

Business Hosting NVMe Vietnix có hỗ trợ chạy mã nguồn ASP.Net không?

Business Hosting NVMe Vietnix hiện tại không hỗ trợ mã nguồn ASP.Net. Hiện tại, Vietnix chỉ đang hỗ trợ chạy mã nguồn Node.js và PHP nhiều version.

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

 1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
 2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
 3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI