Giảm giá lên tới 40%

Business Hosting

Hỗ trợ chống DDoS toàn diện

Tích hợp công nghệ Firewall Anti DDoS Basic độc quyền của Vietnix.

Backup miễn phí 6 lần/ngày

Tích hợp công nghệ Firewall Anti DDoS Basic độc quyền của Vietnix.

Tối ưu tốc độ tải trang cùng chuyên gia

149.000VNĐ/tháng

Giải pháp mạnh mẽ, bảo mật cho doanh nghiệp của bạn

Xem bảng giáChat với tư vấn viên
Icon hộp quà

Tặng bộ Theme & Plugin trị giá 60 triệu

Banner Business Hosting

Bảng giá Business Hosting NVMe

NVMe Hosting tốc độ cao - Giảm đến 40% trong tháng này!
3 Tháng
6 Tháng
1 Năm icon phổ biến
2 Năm
3 Năm
HOSTING BUSINESS 1
149,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 1 Core
icon RAM bảng giá business hosting 1GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
5GB + 5GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 1 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 447,000đ
HOSTING BUSINESS 2
199,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 2 Core
icon RAM bảng giá business hosting 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
10GB + 10GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 5 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 597,000đ
HOSTING BUSINESS 3
299,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 2 Core
icon RAM bảng giá business hosting 3GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
15GB + 15GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 10 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 897,000đ
Bán chạy
HOSTING BUSINESS 4
399,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 3 Core
icon RAM bảng giá business hosting 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
25GB + 25GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 15 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 1,197,000đ
HOSTING BUSINESS 5
699,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 6 Core
icon RAM bảng giá business hosting 8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
50GB + 50GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 25 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 2,097,000đ
HOSTING BUSINESS 6
799,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 8 Core
icon RAM bảng giá business hosting 12GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
50GB + 50GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 25 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 2,397,000đ
HOSTING BUSINESS 7
899,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 10 Core
icon RAM bảng giá business hosting 16GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
50GB + 50GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 25 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 2,697,000đ
HOSTING BUSINESS 8
1,099,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 16 Core
icon RAM bảng giá business hosting 24GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
50GB + 50GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 50 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 3,297,000đ
HOSTING BUSINESS 9
1,399,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 24 Core
icon RAM bảng giá business hosting 36GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
75GB + 75GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 50 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 4,197,000đ
HOSTING BUSINESS 10
1,999,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 36 Core
icon RAM bảng giá business hosting 48GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
100GB + 100GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 75 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 5,997,000đ
Nếu bạn chưa tìm thấy gói phù hợp
HOSTING BUSINESS 1
149,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 1 Core
icon RAM bảng giá business hosting 1GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
5GB + 5GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 1 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 894,000đ
HOSTING BUSINESS 2
199,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 2 Core
icon RAM bảng giá business hosting 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
10GB + 10GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 5 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 1,194,000đ
HOSTING BUSINESS 3
299,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 2 Core
icon RAM bảng giá business hosting 3GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
15GB + 15GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 10 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 1,794,000đ
Bán chạy
HOSTING BUSINESS 4
399,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 3 Core
icon RAM bảng giá business hosting 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
25GB + 25GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 15 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 2,394,000đ
HOSTING BUSINESS 5
699,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 6 Core
icon RAM bảng giá business hosting 8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
50GB + 50GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 25 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 4,194,000đ
HOSTING BUSINESS 6
799,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 8 Core
icon RAM bảng giá business hosting 12GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
50GB + 50GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 25 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 4,794,000đ
HOSTING BUSINESS 7
899,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 10 Core
icon RAM bảng giá business hosting 16GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
50GB + 50GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 25 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 5,394,000đ
HOSTING BUSINESS 8
1,099,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 16 Core
icon RAM bảng giá business hosting 24GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
50GB + 50GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 50 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 6,594,000đ
HOSTING BUSINESS 9
1,399,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 24 Core
icon RAM bảng giá business hosting 36GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
75GB + 75GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 50 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 8,394,000đ
HOSTING BUSINESS 10
1,999,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 36 Core
icon RAM bảng giá business hosting 48GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
100GB + 100GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 75 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 11,994,000đ
Nếu bạn chưa tìm thấy gói phù hợp
HOSTING BUSINESS 1
149,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 1 Core
icon RAM bảng giá business hosting 1GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
5GB + 5GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 1 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 1,788,000đ
HOSTING BUSINESS 2
199,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 2 Core
icon RAM bảng giá business hosting 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
10GB + 10GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 5 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 2,388,000đ
HOSTING BUSINESS 3
299,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 2 Core
icon RAM bảng giá business hosting 3GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
15GB + 15GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 10 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 3,588,000đ
Bán chạy
HOSTING BUSINESS 4
399,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 3 Core
icon RAM bảng giá business hosting 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
25GB + 25GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 15 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 4,788,000đ
HOSTING BUSINESS 5
699,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 6 Core
icon RAM bảng giá business hosting 8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
50GB + 50GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 25 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 8,388,000đ
HOSTING BUSINESS 6
799,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 8 Core
icon RAM bảng giá business hosting 12GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
50GB + 50GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 25 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 9,588,000đ
HOSTING BUSINESS 7
899,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 10 Core
icon RAM bảng giá business hosting 16GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
50GB + 50GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 25 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 10,788,000đ
HOSTING BUSINESS 8
1,099,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 16 Core
icon RAM bảng giá business hosting 24GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
50GB + 50GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 50 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 13,188,000đ
HOSTING BUSINESS 9
1,399,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 24 Core
icon RAM bảng giá business hosting 36GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
75GB + 75GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 50 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 16,788,000đ
HOSTING BUSINESS 10
1,999,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 36 Core
icon RAM bảng giá business hosting 48GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
100GB + 100GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 75 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 23,988,000đ
Nếu bạn chưa tìm thấy gói phù hợp
HOSTING BUSINESS 1
149,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 1 Core
icon RAM bảng giá business hosting 1GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
5GB + 5GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 1 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 3,576,000đ
HOSTING BUSINESS 2
199,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 2 Core
icon RAM bảng giá business hosting 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
10GB + 10GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 5 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 4,776,000đ
HOSTING BUSINESS 3
299,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 2 Core
icon RAM bảng giá business hosting 3GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
15GB + 15GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 10 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 7,176,000đ
Bán chạy
HOSTING BUSINESS 4
399,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 3 Core
icon RAM bảng giá business hosting 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
25GB + 25GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 15 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 9,576,000đ
HOSTING BUSINESS 5
699,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 6 Core
icon RAM bảng giá business hosting 8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
50GB + 50GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 25 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 16,776,000đ
HOSTING BUSINESS 6
799,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 8 Core
icon RAM bảng giá business hosting 12GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
50GB + 50GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 25 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 19,176,000đ
HOSTING BUSINESS 7
899,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 10 Core
icon RAM bảng giá business hosting 16GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
50GB + 50GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 25 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 21,576,000đ
HOSTING BUSINESS 8
1,099,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 16 Core
icon RAM bảng giá business hosting 24GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
50GB + 50GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 50 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 26,376,000đ
HOSTING BUSINESS 9
1,399,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 24 Core
icon RAM bảng giá business hosting 36GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
75GB + 75GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 50 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 33,576,000đ
HOSTING BUSINESS 10
1,999,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 36 Core
icon RAM bảng giá business hosting 48GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
100GB + 100GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 75 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 47,976,000đ
Nếu bạn chưa tìm thấy gói phù hợp
HOSTING BUSINESS 1
149,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 1 Core
icon RAM bảng giá business hosting 1GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
5GB + 5GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 1 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 5,364,000đ
HOSTING BUSINESS 2
199,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 2 Core
icon RAM bảng giá business hosting 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
10GB + 10GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 5 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 7,164,000đ
HOSTING BUSINESS 3
299,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 2 Core
icon RAM bảng giá business hosting 3GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
15GB + 15GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 10 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 10,764,000đ
Bán chạy
HOSTING BUSINESS 4
399,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 3 Core
icon RAM bảng giá business hosting 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
25GB + 25GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 15 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 14,364,000đ
HOSTING BUSINESS 5
699,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 6 Core
icon RAM bảng giá business hosting 8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
50GB + 50GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 25 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 25,164,000đ
HOSTING BUSINESS 6
799,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 8 Core
icon RAM bảng giá business hosting 12GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
50GB + 50GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 25 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 28,764,000đ
HOSTING BUSINESS 7
899,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 10 Core
icon RAM bảng giá business hosting 16GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
50GB + 50GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 25 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 32,364,000đ
HOSTING BUSINESS 8
1,099,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 16 Core
icon RAM bảng giá business hosting 24GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
50GB + 50GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 50 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 39,564,000đ
HOSTING BUSINESS 9
1,399,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 24 Core
icon RAM bảng giá business hosting 36GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
75GB + 75GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 50 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 50,364,000đ
HOSTING BUSINESS 10
1,999,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá business hosting 36 Core
icon RAM bảng giá business hosting 48GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá business hosting
100GB + 100GB Free
icon số domain bảng giá business hosting 75 Domain
Đăng ký
Tag price business hosting
Tạm tính 71,964,000đ
Nếu bạn chưa tìm thấy gói phù hợp

Lưu ý: Bảng giá Business Hosting chưa bao gồm VAT

Icon Isolation Mode
Tặng theme và plugin WordPress trị giá 50,000,000 VND
Tặng license plugin và theme: Rank Math SEO PRO, Elementor Pro, WPML, WP Smush Pro, Theme Bricks,... khi mua hosting tại Vietnix!
Xem danh sách quà tặng 50 triệu!

Business Hosting tối ưu cho doanh nghiệp

Dung lượng lưu trữ lớn - Tốc độ cao với ổ cứng NVMe - Đảm bảo an toàn dữ liệu

Business Hosting là gì?

Business Hostinggói dịch vụ hosting dành riêng cho doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam. Cung cấp các tính năng và lợi ích vượt trội khác biệt so với các gói hosting thông thường, để phù hợp và đáp ứng nhu cầu của các website doanh nghiệp có lưu lượng truy cập cao, cần tài nguyên, tốc độ và yêu cầu bảo mật cao.

Hiệu suất cao: Hosting Business được xây dựng trên nền tảng hạ tầng mạnh mẽ, giúp đảm bảo tốc độ tải trang nhanh chóng và khả năng xử lý lượng truy cập cao.

Độ tin cậy cao: Cung cấp uptime cao 99,9%, đảm bảo trang web của bạn luôn hoạt động ổn định và không bị gián đoạn tránh thất thoát doanh thu.

Bảo mật cao: Business Hosting được trang bị các tính năng bảo mật tiên tiến giúp bảo vệ trang web của bạn khỏi các cuộc tấn công mạng, chống DDoS toàn diện và các phần mềm độc hại.

Khả năng mở rộng cao: Business Hosting có thể dễ dàng mở rộng để đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp bạn, đáp ứng với các website có lượng truy cập cao.

Hỗ trợ chuyên nghiệp: Business Hosting cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp 24/7, tận tâm và nhanh chóng.

Business Hosting được sử dụng ổ cứng SSD NVMe Enterprise (NVMe Hosting tốc độ cao) và CPU Platinum mạnh mẽ trên thị trường. Phù hợp với:

Doanh nghiệp vừa và nhỏ.​

Website Thương mại Điện tử.​

Đơn vị thiết kế website.

Và đôi khi có cả khách hàng cá nhân!​

DÙNG THỬ MIỄN PHÍ!

So sánh các dịch vụ Hosting cung cấp tại Vietnix

Gói dịch vụ
HOSTING GIÁ RẺ
HOSTING CAO CẤP
BUSINESS HOSTING
Mục đích sử dụng

Khách hàng cá nhân có website nhỏ

Khách hàng kinh doanh và dịch vụ online

Doanh nghiệp có website lớn

Ổ cứng
SSD
NVMe Enterprise
NVMe Enterprise
Backup tự động

2 lần / ngày (lưu trữ 7 ngày)

4 lần / ngày (lưu trữ 7 ngày)

6 lần / ngày (lưu trữ 7 ngày)

Hosting chống DDoS
Cơ bản
Toàn diện
Toàn diện
CPU
CPU1
Intel Xeon E5 v2
CPU1
Intel Xeon Gold
CPU1
Intel Xeon Platinum
DISK I/O
20 MB/s
200 MB/s
200 MB/s
Hỗ trợ gửi email domain vào inbox (90%)

Không

Không

Gói dịch vụ
HOSTING GIÁ RẺ
Mục đích sử dụng

Phù hợp cho 1 – 2 website nhỏ có dưới 20 bài viết, sản phẩm, landing page

Ổ cứng
SSD
Backup tự động

2 lần / ngày (lưu trữ 7 ngày)

Hosting chống DDoS
Cơ bản
CPU
CPU1
Intel Xeon E5 v2
DISK I/O
20 MB/s
Hỗ trợ gửi email domain vào inbox (90%)

Không

Gói dịch vụ
HOSTING CAO CẤP
Mục đích sử dụng

Phù hợp cho 1 – 2 website có 20 – 50 sản phẩm, bài viết, landing page

Ổ cứng
NVMe
Backup tự động

4 lần / ngày (lưu trữ 7 ngày)

Hosting chống DDoS
Toàn diện
CPU
CPU1
Intel Xeon Gold
DISK I/O
200 MB/s
Hỗ trợ gửi email domain vào inbox (90%)

Không

Gói dịch vụ
BUSINESS HOSTING
Mục đích sử dụng

Phù hợp cho doanh nghiệp có 5 – 20 website cần nhiều dung lượng

Ổ cứng
NVMe
Backup tự động

6 lần / ngày (lưu trữ 7 ngày)

Hosting chống DDoS
Toàn diện
CPU
CPU1
Intel Xeon Platinum gen 2
DISK I/O
200 MB/s
Hỗ trợ gửi email domain vào inbox (90%)

So sánh chi tiết tính năng các gói NVMe Hosting tốc độ cao

Thông số kỹ thuật
HOSTING
BUSINESS 1
1,788,000đ/Năm
Dung lượng NVMe 10GB
Lưu lượng truy cập (Tháng) 1k- 5k
Băng thông (Không giới hạn)
Subdomain (Không giới hạn)
MySQL/FTP Account (Không giới hạn)
Email Account (Không giới hạn)
Domain chính 1
Backup dữ liệu (Hàng ngày)
RAM 1GB
IOPS 4096
DISK I/O 200 MB/s
Entry Processes 150
Number of Process 200
Anti DDoS toàn diện
LiteSpeed Webserver
Shell Access
LScache
CloudLinux
Free SSL
Imunify360
Jetbackup
Tặng Theme & Plugin
Chi tiết
Thu gọn
Đăng ký
Thông số kỹ thuật
HOSTING
BUSINESS 2
2,388,000đ/Năm
Dung lượng NVMe 20GB
Lưu lượng truy cập (Tháng) 5k - 25k
Băng thông (Không giới hạn)
Subdomain (Không giới hạn)
MySQL/FTP Account (Không giới hạn)
Email Account (Không giới hạn)
Domain chính 5
Backup dữ liệu (Hàng ngày)
RAM 2GB
IOPS 4096
DISK I/O 200 MB/s
Entry Processes 150
Number of Process 200
Anti DDoS toàn diện
LiteSpeed Webserver
Shell Access
LScache
CloudLinux
Free SSL
Imunify360
Jetbackup
Tặng Theme & Plugin
Chi tiết
Thu gọn
Đăng ký
Thông số kỹ thuật
HOSTING
BUSINESS 3
3,588,000đ/Năm
Dung lượng NVMe 30GB
Lưu lượng truy cập (Tháng) 5k - 25k
Băng thông (Không giới hạn)
Subdomain (Không giới hạn)
MySQL/FTP Account (Không giới hạn)
Email Account (Không giới hạn)
Domain chính 10
Backup dữ liệu (Hàng ngày)
RAM 3GB
IOPS 4096
DISK I/O 200 MB/s
Entry Processes 150
Number of Process 200
Anti DDoS toàn diện
LiteSpeed Webserver
Shell Access
LScache
CloudLinux
Free SSL
Imunify360
Jetbackup
Tặng Theme & Plugin
Chi tiết
Thu gọn
Đăng ký
Thông số kỹ thuật
HOSTING
BUSINESS 4
4,788,000đ/Năm
Dung lượng NVMe 50GB
Lưu lượng truy cập (Tháng) 5k - 25k
Băng thông (Không giới hạn)
Subdomain (Không giới hạn)
MySQL/FTP Account (Không giới hạn)
Email Account (Không giới hạn)
Domain chính 15
Backup dữ liệu (Hàng ngày)
RAM 4GB
IOPS 4096
DISK I/O 200 MB/s
Entry Processes 150
Number of Process 200
Anti DDoS toàn diện
LiteSpeed Webserver
Shell Access
LScache
CloudLinux
Free SSL
Imunify360
Jetbackup
Tặng Theme & Plugin
Chi tiết
Thu gọn
Đăng ký
Thông số kỹ thuật
HOSTING
BUSINESS 5
8,388,000đ/Năm
Dung lượng NVMe 100GB
Lưu lượng truy cập (Tháng) 25k - 150k
Băng thông (Không giới hạn)
Subdomain (Không giới hạn)
MySQL/FTP Account (Không giới hạn)
Email Account (Không giới hạn)
Domain chính 25
Backup dữ liệu (Hàng ngày)
RAM 8GB
IOPS 4096
DISK I/O 200 MB/s
Entry Processes 200
Number of Process 250
Anti DDoS toàn diện
LiteSpeed Webserver
Shell Access
LScache
CloudLinux
Free SSL
Imunify360
Jetbackup
Tặng Theme & Plugin
Chi tiết
Thu gọn
Đăng ký
Thông số kỹ thuật
HOSTING
BUSINESS 6
9,588,000đ/Năm
Dung lượng NVMe 100GB
Lưu lượng truy cập (Tháng) 25k - 150k
Băng thông (Không giới hạn)
Subdomain (Không giới hạn)
MySQL/FTP Account (Không giới hạn)
Email Account (Không giới hạn)
Domain chính 25
Backup dữ liệu (Hàng ngày)
RAM 12GB
IOPS 4096
DISK I/O 200 MB/s
Entry Processes 200
Number of Process 250
Anti DDoS toàn diện
LiteSpeed Webserver
Shell Access
LScache
CloudLinux
Free SSL
Imunify360
Jetbackup
Tặng Theme & Plugin
Chi tiết
Thu gọn
Đăng ký
Thông số kỹ thuật
HOSTING
BUSINESS 7
10,788,000đ/Năm
Dung lượng NVMe 100GB
Lưu lượng truy cập (Tháng) 50k - 200k
Băng thông (Không giới hạn)
Subdomain (Không giới hạn)
MySQL/FTP Account (Không giới hạn)
Email Account (Không giới hạn)
Domain chính 25
Backup dữ liệu (Hàng ngày)
RAM 16GB
IOPS 4096
DISK I/O 200 MB/s
Entry Processes 200
Number of Process 250
Anti DDoS toàn diện
LiteSpeed Webserver
Shell Access
LScache
CloudLinux
Free SSL
Imunify360
Jetbackup
Tặng Theme & Plugin
Chi tiết
Thu gọn
Đăng ký
Thông số kỹ thuật
HOSTING
BUSINESS 8
13,188,000đ/Năm
Dung lượng NVMe 100GB
Lưu lượng truy cập (Tháng) 200k - 1m
Băng thông (Không giới hạn)
Subdomain (Không giới hạn)
MySQL/FTP Account (Không giới hạn)
Email Account (Không giới hạn)
Domain chính 50
Backup dữ liệu (Hàng ngày)
RAM 24GB
IOPS 4096
DISK I/O 200 MB/s
Entry Processes 300
Number of Process 350
Anti DDoS toàn diện
LiteSpeed Webserver
Shell Access
LScache
CloudLinux
Free SSL
Imunify360
Jetbackup
Tặng Theme & Plugin
Chi tiết
Thu gọn
Đăng ký
Thông số kỹ thuật
HOSTING
BUSINESS 9
16,788,000đ/Năm
Dung lượng NVMe 150GB
Lưu lượng truy cập (Tháng) 500k - 2m
Băng thông (Không giới hạn)
Subdomain (Không giới hạn)
MySQL/FTP Account (Không giới hạn)
Email Account (Không giới hạn)
Domain chính 50
Backup dữ liệu (Hàng ngày)
RAM 36GB
IOPS 4096
DISK I/O 200 MB/s
Entry Processes 300
Number of Process 350
Anti DDoS toàn diện
LiteSpeed Webserver
Shell Access
LScache
CloudLinux
Free SSL
Imunify360
Jetbackup
Tặng Theme & Plugin
Chi tiết
Thu gọn
Đăng ký
Thông số kỹ thuật
HOSTING
BUSINESS 10
23,988,000đ/Năm
Dung lượng NVMe 200GB
Lưu lượng truy cập (Tháng) 1m - 5m
Băng thông (Không giới hạn)
Subdomain (Không giới hạn)
MySQL/FTP Account (Không giới hạn)
Email Account (Không giới hạn)
Domain chính 75
Backup dữ liệu (Hàng ngày)
RAM 48GB
IOPS 4096
DISK I/O 200 MB/s
Entry Processes 400
Number of Process 450
Anti DDoS toàn diện
LiteSpeed Webserver
Shell Access
LScache
CloudLinux
Free SSL
Imunify360
Jetbackup
Tặng Theme & Plugin
Chi tiết
Thu gọn
Đăng ký

Tư vấn và hỗ trợ tối ưu tốc độ từ chuyên gia của vietnix

Đội ngũ chuyên gia WordPress của Vietnix luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ  và đồng hành cùng khách hàng về tối ưu tốc độ website Miễn Phí.

Tôi muốn được chuyên gia hỗ trợ
Đội ngũ kỹ thuật Vietnix

Đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp

Bao gồm những nhân viên được đào tạo chuyên sâu và cả chuyên gia về WordPress của Vietnix.
Đồng hành 247

Đồng hành 24/7

Dù kinh doanh online hay xây dựng blog, forum, điều quan trọng là bạn được hỗ trợ cả ngày lẫn đêm. Đó là lý do Vietnix luôn đồng hành 24/7.
100 % nội bộ

100% nội bộ

Không sử dụng nhân viên thuê ngoài. Đội ngũ kỹ thuật Vietnix sẽ xem xét và đưa ra phương án giải quyết tối ưu cho bạn.

Được hỗ trợ chuyên sâu để tối ưu tốc độ website WordPress

Tốc độ trước khi tối ưu website
Tốc độ sau khi tối ưu website

Bạn không cần phải lo lắng về tốc độ website, với đội ngũ kỹ thuật chuyên môn cao sẽ luôn hỗ trợ tư vấn và khắc phục các vấn đề đó cho bạn

Tại sao nên sử dụng NVMe Hosting doanh nghiệp tại Vietnix

CPU Platinum mạnh top 1 thị trường

Bạn muốn đảm bảo trải nghiệm người dùng trên website luôn đạt mức tốt dù lưu lượng truy cập cùng lúc cao thì hãy lựa chọn ngay Business Hosting. Gói business hosting này của Vietnix sử dụng CPU Intel Xeon Platinum – CPU mạnh nhất thị trường hosting Việt Nam, đem lại hiệu năng, bộ xử lý mạnh mẽ cùng các tác vụ hệ thống với tốc độ cực khủng.

Bảo vệ dữ liệu doanh nghiệp & Backup 6 lần/ngày

Bạn hoàn toàn có thể yên tâm và không cần lo lắng vấn đề sao lưu dữ liệu thường xuyên trên website, sao lưu dữ liệu vì NVMe Hosting được tích hợp công nghệ Backup tự động trên hệ thống Cloud Backup của Vietnix với tần suất 6 lần/ngày, lưu trữ dữ liệu của 7 ngày gần nhất. Bạn sẽ luôn có sẵn 1 bản dự phòng để sử dụng khi cần.

Chống tấn công DDoS phá hoại doanh nghiệp

Nhằm giảm bớt nỗi lo bị DDoS hay đối thủ chơi xấu, tường lửa Anti DDoS toàn diện được tích hợp trong mỗi gói hosting business có tác dụng ngăn chặn và chống lại các cuộc tấn công nguy hại. Đây là công nghệ được Vietnix nghiên cứu và phát triển độc quyền suốt 10 năm qua và đã giúp hàng ngàn doanh nghiệp, chống lại các cuộc tấn công tại thị trường Việt Nam và Quốc tế.

Hỗ trợ Node.JS nhiều phiên bản PHP

Để phục vụ cho nhu cầu đa dạng của các nhóm người dùng khác nhau, Hosting NVMe cho doanh nghiệp của Vietnix hỗ trợ Node.js và nhiều phiên bản PHP. Tùy vào nhu cầu, bạn có thể linh hoạt chuyển đổi PHP từ phiên bản 4.4 đến 8.2. Các bản PHP mới cũng giúp tăng tốc độ xử lý của website. Vietnix hỗ trợ tất cả các phiên bản Node.js từ v6 đến v18.

Bảo mật web toàn diện

Bạn sợ rằng website doanh nghiệp mình sẽ bị tấn công bất chợt mà không kịp phòng bị, vậy thì Imunify360 – Phần mềm bảo mật tiên tiến thế hệ mới, rà quét mã độc chủ động đã giúp nâng chất lượng Business Hosting NVMe của Vietnix lên một tầm cao khác. Imunify360 sẽ giúp hóa giải nỗi lo về vấn đề bảo mật, spam, virus bảo vệ dữ liệu doanh nghiệp luôn được an toàn.

Tăng x10 tốc độ truy cập trên website

Đối với nhóm người dùng yêu cầu cao về các công việc vận hành, tính toán thì việc Business Hosting Vietnix sử dụng ổ cứng SSD NVMe tăng tốc độ đọc ghi gấp 6 lần so với ổ cứng SSD thông thường. Business Hosting còn được trang bị công nghệ LiteSpeed Enterprise cùng card mạng 20Gbps giúp đạt tốc độ truy cập tối đa cho website.

Hỗ trợ chuyên nghiệp 24/7

Nếu bạn yêu cầu một nhà cung cấp đi kèm với dịch vụ hỗ trợ xuyên suốt, gần như ngay lập tức thì với sự chuyên nghiệp và hoạt động liên tục 24/7, bạn có thể yên tâm khi sử dụng Business Hosting vì bất cứ khi nào bạn cần, Vietnix sẽ luôn đồng hành để hỗ trợ và giải đáp, lấy sự thành công của khách hàng làm mục tiêu hàng đầu.

Đảm bảo tính ổn định cao nhất, uptime 99,9%

Các máy chủ chạy Business Hosting NVMe được lựa chọn và giới hạn số lượng khách hàng trên mỗi máy chủ chặt chẽ để đảm bảo tính ổn định cao nhất. Ngoài ra, Vietnix luôn có kế hoạch theo dõi và xử lý riêng cho các vấn đề để đảm bảo website doanh nghiệp hoạt động liên tục, xuyên suốt. 

CPU PLATINUM MẠNH TOP 1 THỊ TRƯỜNG

Bạn muốn đảm bảo trải nghiệm người dùng trên website luôn đạt mức tốt dù lưu lượng truy cập cùng lúc cao thì hãy lựa chọn ngay Business Hosting. Gói hosting NVMe này của Vietnix sử dụng CPU Intel Xeon Platinum – CPU mạnh nhất thị trường hosting Việt Nam, đem lại hiệu năng mạnh mẽ, xử lý các tác vụ hệ thống với tốc độ cực khủng.

BẢO VỆ DỮ LIỆU AN TOÀN & BACKUP 6 LẦN/ NGÀY

Bạn hoàn toàn có thể yên tâm và không cần lo lắng vấn đề backup website, sao lưu dữ liệu vì hosting NVMe được tích hợp công nghệ Backup trên hệ thống Cloud Backup của Vietnix với tần suất 6 lần/ngày, lưu trữ dữ liệu của 7 ngày gần nhất. Bạn sẽ luôn có sẵn 1 bản dự phòng để sử dụng khi cần.

CHỐNG TẤN CÔNG DDOS PHÁ HOẠI HIỆU QUẢ

Nhằm giảm bớt nỗi lo bị DDoS hay đối thủ chơi xấu, tường lửa Anti DDoS toàn diện có sẵn trong mỗi gói hosting có tác dụng ngăn chặn và chống lại các cuộc tấn công nguy hại. Đây là công nghệ được Vietnix nghiên cứu và phát triển độc quyền suốt 10 năm qua, chống lại các cuộc tấn công tại thị trường Việt Nam.

HỖ TRỢ NODE.JS & NHIỀU PHIÊN BẢN PHP

Để phục vụ cho nhu cầu đa dạng của các nhóm người dùng khác nhau, Hosting NVMe cho doanh nghiệp của Vietnix hỗ trợ Node.js và nhiều phiên bản PHP. Tùy vào nhu cầu, bạn có thể linh hoạt chuyển đổi PHP từ phiên bản 4.4 đến 8.2. Các bản PHP mới cũng giúp tăng tốc độ xử lý của web. Vietnix hỗ trợ tất cả các phiên bản Node.js từ v6 đến v18.

BẢO MẬT WEB TOÀN DIỆN

Bạn sợ rằng website doanh nghiệp mình sẽ bị tấn công bất chợt mà không kịp phòng bị, vậy thì Imunify360 – Phần mềm bảo mật thế hệ mới, rà quét mã độc chủ động đã giúp nâng chất lượng Business Hosting NVMe của Vietnix lên một tầm cao khác. Imunify360 sẽ giúp hóa giải nỗi lo về vấn đề bảo mật, virus cho doanh nghiệp.

X10 TỐC ĐỘ TRUY CẬP

Đối với nhóm người dùng yêu cầu cao về các công việc vận hành, tính toán thì việc Business Hosting Vietnix sử dụng ổ cứng SSD NVMe tăng tốc độ đọc ghi gấp 6 lần so với ổ cứng SSD thông thường. Business Hosting còn được trang bị công nghệ LiteSpeed Enterprise cùng card mạng 20Gbps giúp đạt tốc độ truy cập tối đa cho website.

HỖ TRỢ CHUYÊN NGHIỆP 24/7

Nếu bạn yêu cầu một nhà cung cấp đi kèm với dịch vụ hỗ trợ xuyên suốt, gần như ngay lập tức thì với sự chuyên nghiệp và hoạt động liên tục 24/7, bạn có thể yên tâm khi sử dụng Business Hosting vì bất cứ khi nào bạn cần, Vietnix sẽ có mặt để hỗ trợ và giải đáp.

TÍNH ỔN ĐỊNH CAO NHẤT

Các máy chủ chạy Business Hosting NVMe được lựa chọn và giới hạn số lượng khách hàng trên mỗi máy chủ chặt chẽ để đảm bảo tính ổn định cao nhất. Ngoài ra, Vietnix luôn có kế hoạch theo dõi và xử lý riêng cho các vấn đề liên quan đến Business Hosting để đảm bảo chất lượng dịch vụ.

Đánh giá
5/5 - (156 bình chọn)

Vietnix đã đồng hành cùng 50,000+ doanh nghiệp

circlevector
Thư viện hình ảnh

Chứng nhận và hiệu suất của dịch vụ Business Hosting

Chứng nhận của đội ngũ kỹ thuật tại Vietnix

Business Hosting sử dụng CPU E5 v4 cao cấp

Business Hosting sử dụng CPU E5 v4 cao cấp cùng SSD NVMe tốc độ lên đến 2.8 GB/s

Tốc độ mạng của Business Hosting

Tặng Theme và Plugin trị giá 50.000.000 VND

Giao diện quản trị dịch vụ Business Hosting

Chứng nhận của đội ngũ kỹ thuật
CPU E5 SEO Hosting
tóc độ mạng seo hosting
SEO hosting tặng theme và Plugin
Giao diện quản trị SEO Hosting
FAQ?

Những câu hỏi thường gặp về Business Hosting

NVMe Hosting là gì?

NVMe Hosting là dịch vụ lưu trữ sử dụng 100% ổ cứng SSD NVMe Enterprise tốc độ cao cùng bộ vi xử lý mạnh mẽ để tăng tốc website một cách toàn diện. Hiện nay, ổ cứng NVMe là loại ổ cứng có hiệu năng cao nhất với tốc độ đọc ghi dữ liệu lên đến 3GB/s, nhanh hơn gấp 10 lần so với ổ cứng SSD thông thường. Và dịch vụ Business Hosting (Hosting doanh nghiệp) tại Vietnix hiện đang sử dụng ổ cứng NVMe nên sẽ có thêm tên gọi khác cho các gói hosting này là NVMe để thể hiện được ổ cứng tốc độ cao.

Business Hosting tại Vietnix có điểm gì khác biệt so với thị trường?

Điểm khác biệt đáng kể của Vietnix là hỗ trợ tư vấn và tối ưu tốc độ trang web WordPress của bạn MIỄN PHÍ. Vietnix không chỉ cung cấp máy chủ mạnh mẽ, mà còn đảm bảo rằng trang web của bạn hoạt động với tốc độ tối ưu, giúp bạn giữ chân khách hàng và tối ưu hóa hiệu suất kinh doanh cho doanh ngiệp của bạn. Và Vietnix luôn sẵn sàng và đồng hành cùng với sự thành công và phát triển của doanh nghiệp.

– Business Hosting – Truy xuất dữ liệu nhanh với SSD NVMe.
– Các gói Business Hosting được tích hợp công nghệ Firewall Anti DDoS.
– Sử dụng CPU cao cấp thế hệ mới Intel Xeon Platinum, mang đến hiệu năng mạnh mẽ, xử lý tác vụ với tốc độ cao.
– Hỗ trợ gửi email domain vào inbox (90%).
– Business Hosting được hỗ trợ bảo mật toàn diện với Two Factor Authentication (2FA).
– Với hệ thống bảo mật, quét virus Imunify360.
– Tặng Theme và Plugin trị giá 60.000.000 VND/Năm.

Điểm khác biệt giữa Business Hosting và Hosting Cao Cấp là gì?

Khác biệt lớn nhất chính là tốc độ tải website luôn được đảm bảo, hạ tầng ổn định và bảo mật tuyệt đối. Hơn nữa với Business Hosting, số lượng website của khách được đặt trên một server rất ít, tất cả tài nguyên của bạn sẽ được đảm bảo riêng biệt và không bị ảnh hưởng bởi những người sử dụng dịch khác trên cùng một máy chủ. Hệ thống bảo mật luôn hoạt động 24/7 để bảo vệ website của bạn.

Dịch vụ email nào đi kèm với gói Business Hosting NVMe?

Business Hosting  đi kèm với hệ thống email được quản lý bằng cPanel. Khách hàng có thể tạo không giới hạn số lượng tài khoản email đi kèm cho domain của mình. Phù hợp với các doanh nghiệp để tạo các tài khoản email cho nhân viên để tạo sự chuyên nghiệp trong mắt khách hàng, đối tác. Hoặc bạn có thể tham khảo dịch vụ Email Doanh Nghiệp với dung lượng lưu trữ cao và quản lý dễ dàng.

Mất bao lâu để khởi tạo NVMe Hosting sau khi đăng ký?

Việc khởi tạo NVMe Hosting tại Vietnix diễn ra rất nhanh chóng, chỉ trong vòng 2 phút sau khi khách hàng hoàn tất quá trình đăng ký cũng như hoàn tất thanh toán dịch vụ.

Bản sao lưu dịch vụ NVMe Hosting được lưu trữ bao lâu tại Vietnix?

Tất cả các gói dịch vụ Business Hosting NVMe được sao lưu tự động 6 lần / ngày và được lưu trữ trong 7 ngày tính từ ngày sao lưu gần nhất.

Tôi có thể nâng cấp từ gói Hosting Giá Rẻ/Hosting Cao Cấp lên Business Hosting được không?

Bạn hoàn toàn có thể nâng cấp từ gói Hosting Giá Rẻ/Hosting Cao Cấp lên Business Hosting khi có nhu cầu. Đặc biệt, quá trình nâng cấp diễn ra nhanh chóng và dữ liệu của bạn sẽ không bị ảnh hưởng. Chi phí chênh lệch giữa các gói sẽ được hệ thống tự động liệt kê và thông báo đến bạn.

Nếu gói Business Hosting không đáp ứng được nhu cầu của tôi thì sao?

Nếu trong trường hợp gói Business Hosting cao nhất đã không còn đáp ứng được nhu cầu phát triển của trang web thì bạn có thể cân nhắc sử dụng sang VPS. VPS là máy chủ riêng ảo với các tính năng mạnh mẽ như một máy chủ vật lý chuyên dụng nhưng chi phí thì cực kỳ hợp lý.

Tại Vietnix, chúng tôi có 3 dịch vụ là VPS Giá Rẻ, Cloud Server (VPS Phổ Thông) và VPS Server (VPS Cao Cấp) có thể phù hợp với nhu cầu chuyển đổi từ Business Hosting của bạn. Giá khởi điểm của dịch vụ VPS này chỉ từ 89.000VND/tháng. Để có được sự tư vấn chi tiết và cụ thể, xin vui lòng liên hệ với NVKD đang làm việc hoặc hotline/livechat để kết nối với Bộ phận Kinh doanh của Vietnix.

Tôi có cần kiến thức kỹ thuật chuyên sâu để sử dụng Business Hosting không?

Bạn không cần có kiến thức chuyên sâu về quản trị web để có thể sử dụng Business Hosting vì hệ thống đã được Vietnix thiết kế thân thiện với người dùng. Ngoài ra, trong quá trình sử dụng, nếu có bất kỳ vấn đề nào phát sinh hoặc bạn cần sự trợ giúp, bạn đều có thể liên hệ với đội ngũ Support của Vietnix thông qua livechat/ticket để được hỗ trợ giải quyết 24/7.

Tôi có được hỗ trợ chuyển dữ liệu từ nhà cung cấp khác về gói Business Hosting Vietnix không?

Tất nhiên là được. Ngoài ra, Vietnix hỗ trợ chuyển dữ liệu cho bạn hoàn toàn miễn phí. Sau khi chọn dịch vụ Business Hosting tại Vietnix, bạn chỉ cần gửi ticket đến phòng kỹ thuật và yêu cầu hỗ trợ chuyển dữ liệu, đội ngũ kỹ thuật sẽ giúp bạn chuyển dữ liệu một cách nhanh chóng.

Các gói Business Hosting NVMe khác nhau thông số gì?

Tất cả các gói Business Hosting đều được sử dụng ổ cứng SSD NVMe với tốc  độ truy xuất cao. Gói Business Hosting tại Vietnix khác nhau ở cấu hình về dung lượng NVMe và số lượng domain,… Các gói NVMe hosting này được thiết kế với nhiều dung lượng khác nhau đem đến nhiều sự lựa chọn phù hợp hơn cho khách hàng. 

Tôi có thể cài đặt WordPress trên gói Business Hosting không?

Hoàn toàn có thể! Giống như với các gói Hosting thông thường khác. Khi sử dụng Business Hosting NVMe bạn có thể dễ dàng cài đặt WordPress lên Business Hosting Vietnix một cách nhanh chóng qua phần mềm Softaculous được tích hợp trong cPanel.

Gói Business Hosting NVMe có tặng Theme và Plugin không?

Khi bạn lựa chọn sử dụng gói Business Hosting sẽ được tặng bộ theme và plugin WordPress bản quyền trị giá 60.000.000 VND. Ngoài Business Hosting, bạn mua bất kỳ loại Web Hosting và cả khi thuê VPS đều sẽ được tặng bộ Theme và Plugin này. 

Chi tiết hơn khi bạn mua Business Hosting sẽ được tặng kèm: 

  • Plugin: Bricks Builder
  • Plugin: Rank math Pro
  • Plugin: WPML
  • Plugin: WP Smush Pro
  • Plugin: Elementor Pro
  • Toàn bộ 164 theme + plugin của MyThemeShop. 
  • Toàn bộ 324 theme + plugin của Divi
  • Theme: Bricks

Business Hosting NVMe Vietnix có hỗ trợ chạy mã nguồn ASP.Net không?

Business Hosting NVMe Vietnix hiện tại không hỗ trợ mã nguồn ASP.Net. Hiện tại, Vietnix chỉ đang hỗ trợ chạy mã nguồn Node.js và PHP nhiều version.