policy-banner

Quy Định Sử Dụng Tên Miền Quốc Tế

policy

1. Nguyên tắc

Tên miền do tổ chức, cá nhân tự chọn để đăng ký phải đảm bảo không có các cụm từ xâm phạm đến lợi ích quốc gia hoặc không phù hợp với đạo đức xã hội, thuần phong, mỹ tục của dân tộc; phải thể hiện tính nghiêm túc để tránh sự hiểu nhầm hoặc xuyên tạc do tính đa âm, đa nghĩa hoặc khi không dùng dấu trong tiếng Việt.

Tuân thủ mọi quy định của ICANN về việc đăng ký và sử dụng tên miền quốc tế. Chủ thể đăng ký tên miền tham khảo thông tin về quyền và trách nhiệm của chủ thể đăng ký tên miền quốc tế do ICANN quy định trên website ICANN (https://www.icann.org/resources/pages/responsibilities-2014-03-14-en).

Trách nhiệm của chủ thể đăng ký tên miền

 • Với tên miền quốc tế, theo quy định của ICANN, sau khi đăng ký xong hệ thống sẽ tự động gửi một email xác thực thông tin chủ thể. Chủ thể vui lòng bấm vào đường link xác thực trên email để xác thực tên miền. Trong vòng 03 ngày không xác thực, tên miền quốc tế sẽ tự động bị tạm ngưng.
 • Chủ thể đăng ký tên miền phải nộp “Bản khai đăng ký tên miền” (hoặc theo mẫu của NĐK) theo quy định của VNNIC cho Nhà đăng ký. Trong bản khai, chủ thể phải cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin tên miền theo quy định.
 • Chủ thể sử dụng các tên miền quốc tế phải thông báo cho Bộ Thông tin và Truyền thông tại Website www.thongbaotenmien.vn.
 • Chủ thể đăng ký sử dụng tên miền phải chịu trách nhiệm về việc quản lý và sử dụng tên miền đã đăng ký theo đúng quy định của pháp luật về tài nguyên Internet.
 • Chủ thể tên miền phải chủ động theo dõi thông tin về tình trạng hoạt động, thời hạn hiệu lực của các tên miền đã đăng ký, nộp đầy đủ phí duy trì trước 10 ngày kể từ ngày tên miền hết thời hạn.
 • Khi thay đổi tên gọi của cá nhân, cơ quan, tổ chức hoặc các thông tin dùng để liên hệ như địa chỉ liên hệ, điện thoại, fax, hộp thư điện tử, giấy tờ tùy thân thì cá nhân, cơ quan, tổ chức, phải thông báo ngay cho Nhà đăng ký biết để cập nhật lên lên hệ thống và CSDL của tên miền, đảm bảo thông tin chính xác. Nhà đăng ký không thể và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do chủ thể đăng ký tên miền không tuân thủ quy định này.

2. Nộp phí đăng ký mới và duy trì

Tên miền đăng ký mới phải được nộp đầy đủ lệ phí đăng ký (thu 01 lần duy nhất) và phí duy trì tên miền (thu theo năm, tối thiểu là 01 năm) ngay khi nộp hồ sơ. Khi chưa hoàn tất nộp phí, lệ phí, tên miền sẽ không được đăng ký.

Chủ thể đăng ký tên miền phải chủ động theo dõi thông tin về tình trạng hoạt động, thời hạn hiệu lực của các tên miền đã đăng ký, phải chủ động phối hợp hoàn thành thủ tục ký hợp đồng gia hạn tên miền và nộp phí duy trì trước 10 ngày kể từ ngày tên miền hết thời hạn. Phí duy trì tên miền có thể nộp một lần cho nhiều năm hoặc nộp cho từng năm.

Khi nộp phí duy trì, chủ thể đăng ký tên miền phải cung cấp đầy đủ các thông tin về: Tên của chủ thể đăng ký tên miền, những tên miền cần nộp phí, số năm duy trì cho mỗi tên miền và tuân thủ các quy định hướng dẫn thanh toán của chúng tôi nêu tại mục Chính sách thanh toán. Chúng tôi không thể và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do chủ thể đăng ký tên miền không tuân thủ quy định thanh toán này.

3. Tranh chấp tên miền

 • Các hình thức giải quyết tranh chấp tên miền
  • Thông qua thương lượng, hòa giải
  • Thông qua Trọng tài
  • Khởi kiện tại Tòa án
 • Tuân thủ chính sách giải quyết tranh chấp tên miền của ICANN

Trong chính sách giải quyết tranh chấp tên miền quốc tế của ICANN (http://www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm) các thủ tục bắt buộc đối với vụ kiện tranh chấp bao gồm:

Người bị khiếu kiện được yêu cầu tham gia tố tụng khi liên quan tới 3 trường hợp sau:

Tên miền của Người bị khiếu kiện trùng hoặc giống đến mức nhầm lẫn với nhãn hiệu thương mại (thương hiệu) hoặc nhãn hiệu dịch vụ mà Người khiếu kiện là người có quyền;

Người bị khiếu kiện không có quyền hoặc lợi ích hợp pháp đối với tên miền đó;

Tên miền mà Người bị khiếu kiện đã đăng ký và đang sử dụng với mục đích xấu.

Người khiếu kiện phải đưa ra được đồng thời cả 3 điều kiện nêu trên trong đơn khiếu kiện.

Chứng cớ cho việc đăng ký và sử dụng tên miền với mục đích xấu trong (nhưng không giới hạn) các trường hợp sau:

Người bị khiếu kiện đã đăng ký hoặc đã có được tên miền chỉ vì mục đích bán, cho thuê hoặc nếu không thì chuyển đăng ký tên miền cho người khiếu kiện, người chủ thương hiệu hay nhãn hiệu dịch vụ hoặc chuyển cho đối thủ cạnh tranh của người khiếu kiện với số tiền lớn vượt quá chi phí mà người bị khiếu kiện chi trực tiếp cho tên miền đó.

Người bị khiếu kiện đăng ký tên miền để ngăn cản người chủ của thương hiệu hay nhãn hiệu dịch vụ phản ánh nhãn hiệu đó vào trong tên miền tương ứng hoặc là người bị khiếu kiện đã hành động với mục đích như vậy;

Người bị khiếu kiện đăng ký tên miền nhằm mục đích ngăn cản công việc kinh doanh của đối thủ cạnh tranh;

Người bị khiếu kiện dùng tên miền để cố tình lôi kéo sự chú ý của người sử dụng Internet vì mục đích thương mại vào Website của mình hoặc vào địa chỉ trực tuyến khác, bằng cách tạo ra một cái tên tương tự gây nhầm lẫn nhãn mác của người khiếu kiện làm cho người sử dụng Internet nhầm lẫn với Website gốc, nghĩ rằng người bị khiếu kiện là người đỡ đầu, là chi nhánh của người khiếu kiện hoặc đã được người khiếu kiện đồng ý.

Người bị khiếu kiện làm sao để chứng minh được quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong tên miền cho Người khiếu kiện:

Các trường hợp sau (nhưng không giới hạn) sẽ chứng minh cho người bị khiếu kiện:

Trước khi nhận được thông báo có tranh chấp, người bị khiếu kiện đã sử dụng hoặc chứng minh được là chuẩn bị sử dụng tên miền hoặc tên tương ứng với tên miền liên quan tới việc cung cấp hàng hóa hay dịch vụ một cách thực sự;

Người bị khiếu kiện được công chúng biết đến thông qua tên miền đó mà thậm chí người bị khiếu kiện chưa có các quyền nhãn hiệu thương mại hay nhãn hiệu dịch vụ;

Người bị khiếu kiện đang sử dụng tên miền hợp pháp không liên quan đến thương mại hoặc đang sử dụng tên miền một cách đúng đắn, không có ý định thương mại để đánh lạc hướng người tiêu dùng hay để làm lu mờ hình ảnh của nhãn hiệu thương mại hay nhãn hiệu dịch vụ mà người khiếu kiện kiện.

Sau khi phê chuẩn UDRP, ICANN sẽ chỉ định 4 tổ chức sau đây làm nhiệm vụ cung cấp dịch vụ giải quyết tranh chấp tên miền quốc tế:

 • Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO)
 • Diễn đàn trọng tài quốc gia (NAF)
 • Công ty CPR
 • Công ty eResolution

Cuối cùng, nhà đăng ký sẽ căn cứ vào Quyết định của các tổ chức trên để thực thi quyết định.

Nội dung được cập nhật lần cuối vào lúc 10:00 AM – Ngày 22 tháng 6 năm 2021