Dịch vụ thuê máy chủ

Dịch vụ cho thuê máy chủ vật lý với phần cứng mạnh mẽ - Băng thông lớn - Tốc độ ổn định
Liên hệ tư vấn
banner thuê máy chủ server

Bảng giá thuê máy chủ tại Vietnix

Lựa chọn gói thuê server riêng mong muốn của bạn
3 Tháng
6 Tháng icon phổ biến
1 Năm
2 Năm
E5-2696 v4 6,388,000đ -10%
7,098,000đ /Tháng
2 x Intel Xeon E5-2696v4
64GB DDR4
2 x 500GB SSD RAID 1
100 Mbps/10 Mbps
Đăng ký
Tạm tính 19,164,000đ
Gold 6148 7,371,000đ -10%
8,190,000đ /Tháng
2 x Intel Xeon Gold 6148
64GB DDR4
2 x 960GB NVMe U2 RAID 1
100 Mbps/10 Mbps
Đăng ký
Tạm tính 22,113,000đ
E3-1270 v3 2,500,000đ -37%
4,000,000đ /Tháng
E3-1270 v3 3.5 Ghz
32GB DDR3
240GB SSD
100 Mbps/10 Mbps
Đăng ký
Tạm tính 7,500,000đ
E3-1270 v6 3,000,000đ -50%
6,000,000đ /Tháng
E3-1270 v6 3.8 Ghz
32GB DDR4
240GB SSD
100 Mbps/10 Mbps
Đăng ký
Tạm tính 9,000,000đ
E3-1285 v6 3,800,000đ -46%
7,000,000đ /Tháng
E3-1285 v6 4.1 Ghz
32GB DDR4
500GB NVMe
100 Mbps/10 Mbps
Đăng ký
Tạm tính 11,400,000đ
E-2274G 4,000,000đ -50%
8,000,000đ /Tháng
E-2274G 4.0 Ghz
32GB DDR4
250GB NVMe
100 Mbps/10 Mbps
Đăng ký
Tạm tính 12,000,000đ
W-1250P 5,000,000đ -44%
9,000,000đ /Tháng
W-1250P 4.1 Ghz
32GB DDR4
500GB NVMe
100 Mbps/10 Mbps
Đăng ký
Tạm tính 15,000,000đ
E-2286G 5,000,000đ -44%
9,000,000đ /Tháng
E-2286G 4.0 Ghz
32GB DDR4
500GB NVMe
100 Mbps/10 Mbps
Đăng ký
Tạm tính 15,000,000đ
Nếu bạn chưa tìm thấy gói phù hợp
E5-2696 v4 5,678,000đ -20%
7,098,000đ /Tháng
2 x Intel Xeon E5-2696v4
64GB DDR4
2 x 500GB SSD RAID 1
100 Mbps/10 Mbps
Đăng ký
Tạm tính 34,068,000đ
Gold 6148 6,552,000đ -20%
8,190,000đ /Tháng
2 x Intel Xeon Gold 6148
64GB DDR4
2 x 960GB NVMe U2 RAID 1
100 Mbps/10 Mbps
Đăng ký
Tạm tính 39,312,000đ
E3-1270 v3 1,999,000đ -50%
4,000,000đ /Tháng
E3-1270 v3 3.5 Ghz
32GB DDR3
240GB SSD
100 Mbps/10 Mbps
Đăng ký
Tạm tính 11,994,000đ
E3-1270 v6 2,800,000đ -53%
6,000,000đ /Tháng
E3-1270 v6 3.8 Ghz
32GB DDR4
240GB SSD
100 Mbps/10 Mbps
Đăng ký
Tạm tính 16,800,000đ
E3-1285 v6 3,500,000đ -50%
7,000,000đ /Tháng
E3-1285 v6 4.1 Ghz
32GB DDR4
500GB NVMe
100 Mbps/10 Mbps
Đăng ký
Tạm tính 21,000,000đ
E-2274G 3,800,000đ -53%
8,000,000đ /Tháng
E-2274G 4.0 Ghz
32GB DDR4
250GB NVMe
100 Mbps/10 Mbps
Đăng ký
Tạm tính 22,800,000đ
W-1250P 4,500,000đ -50%
9,000,000đ /Tháng
W-1250P 4.1 Ghz
32GB DDR4
500GB NVMe
100 Mbps/10 Mbps
Đăng ký
Tạm tính 27,000,000đ
E-2286G 4,500,000đ -50%
9,000,000đ /Tháng
E-2286G 4.0 Ghz
32GB DDR4
500GB NVMe
100 Mbps/10 Mbps
Đăng ký
Tạm tính 27,000,000đ
Nếu bạn chưa tìm thấy gói phù hợp
E5-2696 v4 5,252,000đ -26%
7,098,000đ /Tháng
2 x Intel Xeon E5-2696v4
64GB DDR4
2 x 500GB SSD RAID 1
100 Mbps/10 Mbps
Đăng ký
Tạm tính 63,024,000đ
Gold 6148 6,060,000đ -26%
8,190,000đ /Tháng
2 x Intel Xeon Gold 6148
64GB DDR4
2 x 960GB NVMe U2 RAID 1
100 Mbps/10 Mbps
Đăng ký
Tạm tính 72,720,000đ
E3-1270 v3 1,799,000đ -55%
4,000,000đ /Tháng
E3-1270 v3 3.5 Ghz
32GB DDR3
240GB SSD
100 Mbps/10 Mbps
Đăng ký
Tạm tính 21,588,000đ
E3-1270 v6 2,500,000đ -58%
6,000,000đ /Tháng
E3-1270 v6 3.8 Ghz
32GB DDR4
240GB SSD
100 Mbps/10 Mbps
Đăng ký
Tạm tính 30,000,000đ
E3-1285 v6 3,000,000đ -57%
7,000,000đ /Tháng
E3-1285 v6 4.1 Ghz
32GB DDR4
500GB NVMe
100 Mbps/10 Mbps
Đăng ký
Tạm tính 36,000,000đ
E-2274G 3,500,000đ -56%
8,000,000đ /Tháng
E-2274G 4.0 Ghz
32GB DDR4
250GB NVMe
100 Mbps/10 Mbps
Đăng ký
Tạm tính 42,000,000đ
W-1250P 4,000,000đ -56%
9,000,000đ /Tháng
W-1250P 4.1 Ghz
32GB DDR4
500GB NVMe
100 Mbps/10 Mbps
Đăng ký
Tạm tính 48,000,000đ
E-2286G 4,000,000đ -56%
9,000,000đ /Tháng
E-2286G 4.0 Ghz
32GB DDR4
500GB NVMe
100 Mbps/10 Mbps
Đăng ký
Tạm tính 48,000,000đ
Nếu bạn chưa tìm thấy gói phù hợp
E5-2696 v4 4,826,000đ -32%
7,098,000đ /Tháng
2 x Intel Xeon E5-2696v4
64GB DDR4
2 x 500GB SSD RAID 1
100 Mbps/10 Mbps
Đăng ký
Tạm tính 115,824,000đ
Gold 6148 5,569,000đ -32%
8,190,000đ /Tháng
2 x Intel Xeon Gold 6148
64GB DDR4
2 x 960GB NVMe U2 RAID 1
100 Mbps/10 Mbps
Đăng ký
Tạm tính 133,656,000đ
E3-1270 v3 1,599,000đ -60%
4,000,000đ /Tháng
E3-1270 v3 3.5 Ghz
32GB DDR3
240GB SSD
100 Mbps/10 Mbps
Đăng ký
Tạm tính 38,376,000đ
E3-1270 v6 3,300,000đ -45%
6,000,000đ /Tháng
E3-1270 v6 3.8 Ghz
32GB DDR4
240GB SSD
100 Mbps/10 Mbps
Đăng ký
Tạm tính 79,200,000đ
E3-1285 v6 3,850,000đ -45%
7,000,000đ /Tháng
E3-1285 v6 4.1 Ghz
32GB DDR4
500GB NVMe
100 Mbps/10 Mbps
Đăng ký
Tạm tính 92,400,000đ
E-2274G 5,950,000đ -26%
8,000,000đ /Tháng
E-2274G 4.0 Ghz
32GB DDR4
250GB NVMe
100 Mbps/10 Mbps
Đăng ký
Tạm tính 142,800,000đ
W-1250P 6,800,000đ -25%
9,000,000đ /Tháng
W-1250P 4.1 Ghz
32GB DDR4
500GB NVMe
100 Mbps/10 Mbps
Đăng ký
Tạm tính 163,200,000đ
E-2286G 3,500,000đ -61%
9,000,000đ /Tháng
E-2286G 4.0 Ghz
32GB DDR4
500GB NVMe
100 Mbps/10 Mbps
Đăng ký
Tạm tính 84,000,000đ
Nếu bạn chưa tìm thấy gói phù hợp

Lưu ý: Bảng giá thuê máy chủ vật lý chưa bao gồm VAT

Bảng giá dịch vụ thuê máy chủ bổ sung

Chi tiết bảng giá cấu hình

RAM
8GB

500,000đ/Tháng

500,00đ/8GB/Tháng

SSD
240GB

300,00đ/Tháng

300,00đ/240GB/Tháng

IP
1 IP

100,00đ/Tháng

100,00đ/1IP/Tháng

Băng Thông
100 Mbps

1,200,00đ/Tháng

1,200,00đ/100Mbps/Tháng

Nâng cấp chỗ đặt máy chủ
RAM

500,000/8GB/Tháng

SSD

300,000/240GB/Tháng

IP

300,000/240GB/Tháng

Băng Thông

1,200,00đ/100Mbps/Tháng

VÌ SAO NÊN CHỌN

Thuê Server tại Vietnix

Tốc độ mạng cực nhanh

Tốc độ mạng cực nhanh

Nhờ băng thông 1Gbps share, không giới hạn tốc độ mạng 100Mbps mà trang web được tải nhanh chóng, tăng trải nghiệm người dùng. Đồng thời, dịch vụ thuê máy chủ vật lý còn giúp giảm nguy cơ tấn công mạng, việc xâm nhập vào máy chủ trở nên khó khăn, trải nghiệm người dùng được cải thiện.

Datacenter số 1 Việt Nam

Datacenter số 1 Việt Nam

Máy chủ được đặt tại VNPT IDC sở hữu hạ tầng hiện đại, đạt chuẩn quốc tế với hệ thống luôn được cung cấp liên tục 24/7 với nguồn điện dự phòng đảm bảo hoạt động của máy chủ không bị gián đoạn. Hệ thống làm mát hiện đại, đảm bảo nhiệt độ và độ ẩm luôn ở mức tối ưu. Đồng thời, hệ thống an ninh nghiêm ngặt với nhiều lớp bảo mật, camera giám sát, ra vào bằng thẻ từ, giữ cho dữ liệu của khách hàng luôn được an toàn.

Hiệu năng cao

Hiệu năng cao

Nhờ hiệu năng cao, máy chủ có thể xử lý nhanh chóng các tác vụ đòi hỏi nhiều tài nguyên, hỗ trợ nhiều người dùng truy cập cùng lúc mà không giảm hiệu suất. Ngoài ra, giảm tỷ lệ downtime, luôn đảm bảo hoạt động liên tục với các ứng dụng quan trọng.

Hỗ trợ kỹ thuật 247

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Dịch vụ thuê máy chủ tại Vietnix luôn hỗ trợ khách hàng bất cứ lúc nào. Từ đó, khách hàng yên tâm khi sử dụng dịch vụ, sự cố được giảm thiểu ở mức tối đa và đội ngũ nhân viên kỹ thuật hỗ trợ nhanh chóng để xử lý vấn đề, tránh thiệt hại cao nhất.

Hỗ trợ

Câu hỏi thường gặp khi thuê máy chủ tại Vietnix

Dedicated Server là gì?

Đây là một máy chủ vật lý được nối mạng, IP tĩnh và có thể xử lý dữ liệu với tần suất cao, truy xuất dữ liệu lớn nhờ các phần mềm được cài đặt sẵn. Khách hàng sử dụng dịch vụ thuê máy chủ này hoàn toàn có toàn quyền truy cập cao nhất.

Chi phí thuê máy chủ khoảng bao nhiêu?

Các máy chủ vật lý tại Vietnix có giá khác nhau phụ thuộc vào cấu hình và loại máy chủ. Nhưng nhìn chung sẽ dao động từ khoảng 2,500,000 VNĐ mỗi tháng cho các gói có thời hạn thuê dài hơn (12 tháng), đến 9,000,000 VNĐ mỗi tháng cho các cấu hình cao hơn và chu kỳ thanh toán ngắn hơn​.

Cần có kiến thức kỹ thuật để thuê máy chủ không?

Có, việc sử dụng máy chủ cần đòi hỏi một số kiến thức kỹ thuật cơ bản để quản lý và vận hành máy chủ, tối ưu hóa hiệu suất. Tuy nhiên, khách hàng không cần quá lo lắng vì dịch vụ thuê máy chủ tại Vietnix luôn có đội ngũ chuyên viên kỹ thuật luôn sẵn sàng hỗ trợ 24/7 để giải quyết khó khăn từ khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Thuê máy chủ riêng để làm gì?

Có nhiều lý do để bạn thuê máy chủ riêng, tùy thuộc vào nhu cầu cụ thể của bạn. Dưới đây là một số mục đích phổ biến:

1. Lưu trữ và truy cập dữ liệu

2. Chạy các ứng dụng và phần mềm

3. Tăng hiệu suất và bảo mật

4. Tiết kiệm chi phí

So sánh Dedicated Server và Cloud Server?

Dedicated Server

– Ưu điểm: Kiểm soát cao, bảo mật tối ưu, hiệu suất ổn định.

– Nhược điểm: Chi phí cao.

Cloud Server

– Ưu điểm: Linh hoạt, khả năng mở rộng nhanh chóng, chi phí hợp lý.

– Nhược điểm: Hiệu suất, tốc độ có thể bị ảnh hưởng bởi tình trạng mạng, sự chia sẻ tài nguyên hoặc các yếu tố khác.

Ưu điểm khi thuê máy chủ vật lý là gì?

1. Tiết kiệm chi phí: Khách hàng không cần phải đầu tư mua sắm, bảo trì, vận hành máy chủ.

2. Khả năng mở rộng: Dễ dàng nâng cấp cấu hình máy chủ khi nhu cầu sử dụng tăng cao.

3. Độ tin cậy cao: Máy chủ được đặt tại trung tâm dữ liệu với hệ thống an ninh, bảo mật và đường truyền internet ổn định.

4. Hỗ trợ kỹ thuật: Được hỗ trợ kỹ thuật 24/7 từ nhà cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ cho thuê máy chủ vật lý ở Vietnix hỗ trợ những Datacenter nào?

Hiện tại Vietnix cung cấp dịch vụ cho thuê máy chủ tại 2 Datacenter lớn ở Hồ Chí Minh là: Viettel và VNPT. Trong đó, VNPT là nơi tập trung hạ tầng lớn nhất và được Vietnix khuyên dùng cho các khách hàng của mình.

Làm sao để thuê máy chủ giá rẻ nhưng vẫn đáp ứng được nhu cầu?

Mỗi khách hàng có những nhu cầu riêng biệt. Để biết được loại máy chủ nào phù hợp với dịch vụ kinh doanh của mình, bạn có thể liên hệ và cung cấp thông tin cho đội ngũ hỗ trợ của Vietnix. Chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn gói thuê máy chủ giá rẻ hợp lý nhất với chất lượng xứng tầm.

Thuê server riêng có được ưu đãi gì không?

– Khách hàng sử dụng bất cứ dịch vụ nào của Vietnix đều sẽ nhận được hỗ trợ tận tâm và chuyên nghiệp. Ưu điểm của thuê server tại Vietnix là có hạ tầng ổn định, mạnh mẽ.

– Khách hàng khi thuê dài hạn sẽ có những chính sách ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng thân thiết.

– Vietnix cũng thường xuyên có các chương trình trợ giá khuyến mãi nhằm hỗ trợ cho việc kinh doanh của khách hàng được thuận lợi với giá thuê server ưu đãi đi kèm với chất lượng dịch vụ cao.

Thuê máy chủ vật lý có hỗ trợ backup dữ liệu không?

Khi thuê server riêng bạn được toàn quyền quản trị server của mình, có thể cài đặt và cấu hình backup (sao lưu dữ liệu) phù hợp với nhu cầu của mình.

Tôi có thể nâng cấp cấu hình máy chủ cho thuê hay không?

Sau khi đăng ký dịch vụ thuê máy chủ tại Vietnix, bạn hoàn toàn có thể nâng cấp cấu hình máy chủ khi nhu cầu thay đổi.

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

  1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
  2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
  3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI