NỘI DUNG

Hosting tốc độ cao Vietnix - tốc độ tải trang trung bình dưới 1 giây
VPS siêu tốc Vietnix - trải nghiệm mượt mà, ổn định
17/05/2023
Lượt xem

Hướng dẫn nâng cấp lên PHP 7 trên CentOS 7

17/05/2023
11 phút đọc
Lượt xem

Đánh giá

5/5 - (98 bình chọn)

PHP 7 được phát hành vào ngày 3 tháng 12 năm 2015 đã hứa hẹn những cải tiến đáng kể về tốc độ cùng với các tính năng mới như gợi ý kiểu vô hướng. Trong bài viết này, Vietnix sẽ hướng dẫn cách nâng cấp nhanh web server Apache hoặc web server Nginx lên PHP 7 trên CentOS 7.

Yêu cầu để nâng cấp lên PHP 7 trên CentOS 7

Để có thể thực hiện theo hướng dẫn này, bạn cần đáp ứng những yêu cầu sau:

 • Chạy PHP 5.x trên CentOS 7, sử dụng mod_php kết hợp với Apache hoặc là PHP-FPM kết hợp với Nginx.
 • Sở hữu user non-root được cấp quyền sudo.
Hướng dẫn nâng cấp lên PHP 7 trên CentOS 7
Hướng dẫn nâng cấp lên PHP 7 trên CentOS 7

Các bước nâng cấp PHP 7 trên CentOS 7

Để nâng cấp PHP 7 trên CentOS 7 nhanh chóng, bạn có thể thực hiện theo những bước sau:

Bước 1 – Tham gia cộng đồng IUS Project Repository

Vì bản phân phối của PHP 7.x chưa được xuất hiện trong repository chính thức nên bạn sẽ phải dựa vào bên thứ 3 để tải xuống phiên bản này. Có rất nhiều repository cung cấp file PHP 7 RPM. Trong bài hướng dẫn này sẽ sử dụng file của IUS repository.

IUS cung cấp script cài đặt để đăng ký vào repository của họ và nhập các GPG key được liên kết. Hãy đảm bảo rằng bạn đang ở trong directory chính của mình và dùng lệnh sau để truy xuất script:

cd ~
curl 'https://setup.ius.io/' -o setup-ius.sh

Chạy script:

sudo bash setup-ius.sh

Tiếp theo, tùy vào cách chạy PHP 5.x trên CentOS 7 là sử dụng mod_php kết hợp với Apache hay là PHP-FPM kết hợp với Nginx mà bạn sẽ chuyển đến phần tiếp theo của bài viết. Trong đó, bước 2 sẽ hướng dẫn nâng cấp trên CentOS 7 sử dụng mod_php kết hợp với Apache, còn bước 3 là PHP-FPM kết hợp với Nginx.

Bước 2 – Nâng cấp mod_php kết hợp Apache 

Phần này nâng cấp PHP cho hệ thống sử dụng Apache làm web servermod_php để thực thi mã PHP. Nếu bạn đang chạy Nginx và PHP-FPM, hãy chuyển sang phần tiếp theo.

Bắt đầu bằng cách xóa các package PHP hiện có. Nhấn yEnter để tiếp tục khi được yêu cầu:

sudo yum remove php-cli mod_php php-common

Nhấn y Enter một lần nữa khi được thông báo để cài đặt package PHP 7 mới từ IUS:

sudo yum install mod_php70u php70u-cli php70u-mysqlnd

Cuối cùng, khởi động lại Apache để load bản mod_php mới:

sudo apachectl restart

Trạng thái của Apache được quản lý bởi httpd systemd unit, để kiểm tra, dùng systemctl:

systemctl status httpd

Để thực hiện quá trình nâng cấp PHP 7 trên CentOS 7 một cách suôn sẻ và hiệu quả, bạn cần phải sử dụng một máy chủ có khả năng mở rộng linh hoạt và đầy đủ quyền quản trị. VPS Server có thể là sự lựa chọn tốt nhất cho bạn với các ưu điểm sau:

 • Tính linh hoạt cao: Với VPS Vietnix, bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh cấu hình máy chủ phù hợp với yêu cầu của hệ điều hành, ứng dụng cần cài đặt. Điều này giúp cho quá trình nâng cấp PHP 7 trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.
 • Độ ổn định cao, khả năng chịu tải lớn giúp mọi hoạt động trên ứng dụng, hệ thống luôn mượt mà với độ trễ ở mức tối thiểu.
 • Hỗ trợ 24/7: Đội ngũ kỹ thuật của Vietnix sẵn sàng hỗ trợ bạn bất kỳ lúc nào trong quá trình sử dụng, giúp bạn giải quyết mọi vấn đề phát sinh trong quá trình nâng cấp PHP 7.
 • Được quản trị độc quyền: Bạn sẽ được cung cấp đầy đủ quyền quản trị máy chủ, giúp cho việc cấu hình và cài đặt các ứng dụng trên hệ thống nhanh chóng.

Liên hệ để được tư vấn chi tiết gói cấu hình VPS Giá Rẻ, VPS Phổ Thông, VPS Cao Cấp, VPS NVMe phù hợp theo nhu cầu của bạn.

Bước 3 – Nâng cấp PHP-FPM kết hợp Nginx

Bắt đầu bằng cách xóa các package PHP hiện có. Nhấn yEnter để tiếp tục khi được yêu cầu:

sudo yum remove php-fpm php-cli php-common

Nhấn y Enter một lần nữa khi được thông báo để cài đặt package PHP 7 mới từ IUS:

sudo yum install php70u-fpm-nginx php70u-cli php70u-mysqlnd

Khi cài đặt hoàn thành, bạn sẽ cần thực hiện một số thay đổi về cấu hình cho PHP-FPM và Nginx. Khi cấu hình, PHP-FPM sẽ nghe các kết nối trên socket TCP cục bộ, còn Nginx thì cần một socket miền Unix ánh xạ tới một đường dẫn trên file system.

PHP-FPM có thể xử lý nhiều pools tiến trình con. Như đã cấu hình, PHP-FPM cung cấp một pool duy nhất có tên www, được xác định trong /etc/php-fpm.d/www.conf. Mở file này bằng nano (hoặc text editor bất kỳ):

sudo nano /etc/php-fpm.d/www.conf

Tìm block chứa listen = 127.0.0.1:9000, lệnh này yêu cầu PHP-FPM nghe địa chỉ loopback tại cổng 9000. Comment dòng này bằng dấu chấm phẩy và uncomment listen = /run/php-fpm/www.sock tương tự như ở bên dưới:

; The address on which to accept FastCGI requests.
; Valid syntaxes are:
;  'ip.add.re.ss:port'  - to listen on a TCP socket to a specific IPv4 address on
;              a specific port;
;  '[ip:6:addr:ess]:port' - to listen on a TCP socket to a specific IPv6 address on
;              a specific port;
;  'port'         - to listen on a TCP socket to all addresses
;              (IPv6 and IPv4-mapped) on a specific port;
;  '/path/to/unix/socket' - to listen on a unix socket.
; Note: This value is mandatory.
;listen = 127.0.0.1:9000
; WARNING: If you switch to a unix socket, you have to grant your webserver user
;     access to that socket by setting listen.acl_users to the webserver user.
listen = /run/php-fpm/www.sock

Tiếp theo tìm block chứa giá trị listen.acl_users, và uncomment listen.acl_users = nginx:

; When POSIX Access Control Lists are supported you can set them using
; these options, value is a comma separated list of user/group names.
; When set, listen.owner and listen.group are ignored
;listen.acl_users = apache,nginx
;listen.acl_users = apache
listen.acl_users = nginx
;listen.acl_groups =

Thoát và lưu file. Trong nano, bạn có thể thực hiện việc này bằng cách nhấn Ctrl-X, sau đó nhấn yEnter để xác nhận tên file cần ghi đè.

Giờ phải đảm bảo rằng Nginx đang sử dụng đúng đường dẫn socket để xử lý các file PHP. Bắt đầu bằng cách mở /etc/nginx/conf.d/default.conf:

sudo nano /etc/nginx/conf.d/php-fpm.conf

php-fpm.conf xác định module upstream, có thể được tham chiếu bởi các directive cấu hình Nginx khác. Bên trong block upstream, sử dụng dấu # để comment server 127.0.0.1:9000; và uncomment server unix:/run/php-fpm/www.sock;:

# PHP-FPM FastCGI server
# network or unix domain socket configuration
upstream php-fpm {
        #server 127.0.0.1:9000;
        server unix:/run/php-fpm/www.sock;
}

Thoát và lưu file, sau đó mở /etc/nginx/conf.d/default.conf:

sudo nano /etc/nginx/conf.d/default.conf

Tìm block bắt đầu bằng location ~ \.php$ {. Trong block này, hãy tìm directive fastcgi_pass. Comment hoặc xóa dòng này và thay thế bằng fastcgi_pass php-fpm, dòng này sẽ tham chiếu upstream được xác định trong php-fpm.conf:

location ~ \.php$ {
      try_files $uri =404;
      fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
      # fastcgi_pass unix:/var/run/php-fpm/php-fpm.sock;
      fastcgi_pass php-fpm;
      fastcgi_index index.php;
      fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
      include fastcgi_params;
  }

Thoát và lưu file, sau đó khởi động lại PHP-FPM và Nginx để cấu hình mới được áp dụng:

sudo systemctl restart php-fpm
sudo systemctl restart nginx

Để kiểm tra trạng thái của từng thiết bị, dùng systemctl:

systemctl status php-fpm
systemctl status nginx

Bước 4 – Kiểm tra PHP 

Sau khi cấu hình xong web server và cài đặt các package mới, để xác minh xem PHP có đang hoạt động hay không bạn chạy lệnh:

php -v
Output
PHP 7.0.1 (cli) (built: Dec 18 2015 16:35:26) ( NTS )
Copyright (c) 1997-2015 The PHP Group
Zend Engine v3.0.0, Copyright (c) 1998-2015 Zend Technologies

Bạn cũng có thể tạo file test trong document root của web server. Mặc dù vị trí của nó phụ thuộc vào cấu hình server của bạn nhưng tài liệu gốc thường được cài đặt dưới dạng các thư mục sau:

 • /var/www/html
 • /var/www/
 • /usr/share/nginx/html

Sử dụng nano, mở một file mới có tên info.php trong document root. Theo mặc định trên Apache, đây sẽ là:

sudo nano /var/www/html/info.php

Nếu là trên Nginx:

sudo nano /usr/share/nginx/html/info.php

Dán code sau:

info.php
<?php
phpinfo();

Thoát khỏi editor, lưu info.php. Bây giờ, hãy truy cập vào địa chỉ sau trong trình duyệt của bạn:

http://server_domain_name_or_IP/info.php

Bạn sẽ thấy trang thông tin PHP 7 có liệt kê phiên bản đang chạy và cấu hình. Sau khi đã kiểm tra kỹ, bạn nên xóa info.php để đảm bảo an toàn:

sudo rm /var/www/html/info.php

Với hơn 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực cung cấp giải pháp hosting, VPS, tên miền, máy chủ, Firewall Anti DDoS,.. Vietnix đã phục vụ cho hơn 50.000 khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Trong đó bao gồm cả các đối tác lớn như GTV, UB Group, iVIVU, Vietnamworks, SEOSONA, SAGO Media,…

Tổng số lượng dịch vụ được kích hoạt lên tới hơn 100.000. Đồng thời, tỷ lệ khách hàng giới thiệu dịch vụ sau khi sử dụng là 97%, cho thấy chất lượng và sự hài lòng đối với Vietnix. Với sự phát triển bền vững và những nỗ lực không ngừng nghỉ, Vietnix sẽ tiếp tục là một đối tác đáng tin cậy trong việc cung cấp giải pháp hosting, VPS, tên miền, máy chủ, Firewall Anti DDoS,… hàng đầu cho khách hàng tại Việt Nam và trên toàn thế giới.

Mọi vấn đề thắc mắc cần tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ:

 • Địa chỉ: 265 Hồng Lạc, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Hotline: 1800 1093 – 07 088 44444
 • Email: sales@vietnix.com.vn

Lời kết

Trên đây là bài hướng dẫn nâng cấp lên PHP 7 trên CentOS 7. Nếu thấy bài viết này hữu ích, đừng quên chia sẻ cho nhiều người biết hơn. Ngoài ra nếu trong quá trình nâng cấp gặp khó khăn, hãy để lại bình luận bên dưới để được hỗ trợ nhanh chóng nhé.

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT CHỦ ĐỀ BẠN QUAN TÂM

Đăng ký ngay để nhận những thông tin mới nhất từ blog của chúng tôi. Đừng bỏ lỡ cơ hội truy cập kiến thức và tin tức hàng ngày

Chọn chủ đề :

Kết nối với mình qua

Kết nối với mình qua

Tăng tốc độ website - Nâng tầm giá trị thương hiệu

Tăng tốc tải trang

95 điểm

Nâng cao trải nghiệm người dùng

Tăng 8% tỷ lệ chuyển đổi

Thúc đẩy SEO, Google Ads hiệu quả

Tăng tốc ngay

SẢN PHẨM NỔI BẬT

7 NGÀY DÙNG THỬ HOSTING

NẮM BẮT CƠ HỘI, THÀNH CÔNG DẪN LỐI

Cùng trải nghiệm dịch vụ hosting tốc độ cao được hơn 100,000 khách hàng sử dụng

ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU THÀNH CÔNG
Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận tài liệu mới nhất từ Vietnix!
ĐÓNG

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ HOSTING

7 NGÀY MIỄN PHÍ

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ HOSTING

7 NGÀY MIỄN PHÍ

XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ THÀNH CÔNG
Cảm ơn bạn đã đăng ký thông tin thành công. Đội ngũ CSKH sẽ liên hệ trực tiếp để kích hoạt dịch vụ cho bạn nhanh nhất!
ĐÓNG

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

 1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
 2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
 3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI