Hotline : 07 088 44444
Thích
Chia sẻ

HOSTING GIÁ RẺ

TỐI ƯU CHI PHÍ

Vietnix Firewall

Chống DDoS hiệu quả

Tốc Độ & Bảo Mật

LiteSpeed - CloudLinux - SSD

Miễn Phí

Dịch vụ SSL trọn đời

Hoàn tiền 100% nếu không hài lòng

LIÊN HỆ TƯ VẤN
Hosting giá rẻ
thuê hosting giá rẻ
hosting giá rẻ chất lượng

Từ ngày 01/08 - 30/09

vector

Bảng giá Hosting Giá Rẻ tốt nhất

Lựa chọn gói Hosting giá rẻ mong muốn của bạn

1 Tháng

3 Tháng

6 Tháng

-5%

1 năm

-10%

2 Năm

-15%

ECO 1

5,000đ

/Tháng

Áp dụng từ 12 Tháng

CPU 1 Core

0.5GB RAM

0.1GB SSD

1 Domain

ECO 2

29,000đ

/Tháng

Áp dụng từ 3 Tháng

CPU 1 Core

1GB RAM

1GB SSD

1 Domain

ECO 3

19,500đ
-50%

39,000đ

/Tháng

CPU 1 Core

1.5GB RAM

2GB SSD

1 Domain

ECO 4

39,500đ
-50%

79,000đ

/Tháng

CPU 1 Core

2GB RAM

4GB SSD

2 Domain

ECO 5

74,500đ
-50%

149,000đ

/Tháng

CPU 2 Core

4GB RAM

8GB SSD

4 Domain

ECO 6

84,500đ
-50%

169,000đ

/Tháng

CPU 4 Core

6GB RAM

8GB SSD

4 Domain

ECO 1

15,000đ

/3 tháng

Áp dụng từ 12 Tháng

CPU 1 Core

0.5GB RAM

0.1GB SSD

1 Domain

ECO 2

43,500đ
-50%

87,000đ

/3 tháng

CPU 1 Core

1GB RAM

1GB SSD

1 Domain

ECO 3

58,500đ
-50%

117,000đ

/3 tháng

CPU 1 Core

1.5GB RAM

2GB SSD

1 Domain

ECO 4

118,500đ
-50%

237,000đ

/3 tháng

CPU 1 Core

2GB RAM

4GB SSD

2 Domain

ECO 5

223,500đ
-50%

447,000đ

/3 tháng

CPU 2 Core

4GB RAM

8GB SSD

4 Domain

ECO 6

253,500đ
-50%

507,000đ

/3 tháng

CPU 4 Core

6GB RAM

8GB SSD

4 Domain

ECO 1

30,000đ

/6 tháng

Áp dụng từ 12 Tháng

CPU 1 Core

0.5GB RAM

0.1GB SSD

1 Domain

ECO 2

87,000đ
-50%

174,000đ

/6 tháng

CPU 1 Core

1GB RAM

1GB SSD

1 Domain

ECO 3

111,100đ
-50%

222,300đ

/6 tháng

CPU 1 Core

1.5GB RAM

2GB SSD

1 Domain

ECO 4

225,100đ
-50%

450,300đ

/6 tháng

CPU 1 Core

2GB RAM

4GB SSD

2 Domain

ECO 5

424,600đ
-50%

849,300đ

/6 tháng

CPU 2 Core

4GB RAM

8GB SSD

4 Domain

ECO 6

481,600đ
-50%

963,300đ

/6 tháng

CPU 4 Core

6GB RAM

8GB SSD

4 Domain

ECO 1

60,000đ

/Năm

CPU 1 Core

0.5GB RAM

0.1GB SSD

1 Domain

ECO 2

156,600đ
-50%

313,200đ

/Năm

CPU 1 Core

1GB RAM

1GB SSD

1 Domain

ECO 3

210,600đ
-50%

421,200đ

/Năm

CPU 1 Core

1.5GB RAM

2GB SSD

1 Domain

ECO 4

426,600đ
-50%

853,200đ

/Năm

CPU 1 Core

2GB RAM

4GB SSD

2 Domain

ECO 5

804,600đ
-50%

1,609,200đ

/Năm

CPU 2 Core

4GB RAM

8GB SSD

4 Domain

ECO 6

912,600đ
-50%

1,825,200đ

/Năm

CPU 4 Core

6GB RAM

8GB SSD

4 Domain

ECO 1

108,000đ

/2 năm

CPU 1 Core

0.5GB RAM

0.1GB SSD

1 Domain

ECO 2

295,800đ
-50%

591,600đ

/2 năm

CPU 1 Core

1GB RAM

1GB SSD

1 Domain

ECO 3

397,800đ
-50%

795,600đ

/2 năm

CPU 1 Core

1.5GB RAM

2GB SSD

1 Domain

ECO 4

805,800đ
-50%

1,611,600đ

/2 năm

CPU 1 Core

2GB RAM

4GB SSD

2 Domain

ECO 5

1,519,800đ
-50%

3,039,600đ

/2 năm

CPU 2 Core

4GB RAM

8GB SSD

4 Domain

ECO 6

1,723,800đ
-50%

3,447,600đ

/2 năm

CPU 4 Core

6GB RAM

8GB SSD

4 Domain

Lưu ý: Bảng giá Hosting Giá Rẻ chưa bao gồm VAT

So sánh tính năng các gói Hosting Giá Rẻ tốt nhất hiện nay

Thông số kỹ thuật

Dung lượng SSD

Băng thông

Sub Domains

MySQL/FTP Account

Email Account

Domain phụ

Domain chính

Backup dữ liệu

RAM

IOPS

DISK I/O

Entry Processes

Number of Process

Anti DDoS Basic

LiteSpeed Webserver

Shell Access

LScache

CloudLinux

Memcache Socket

Redis Socket

Free SSL

Imunify360

Jetbackup

ECO 1

60,000đ

60,000đ/Năm

ECO 2

156,600đ
-50%

313,200đ/Năm

ECO 3

210,600đ
-50%

421,200đ/Năm

ECO 4

426,600đ
-50%

853,200đ/Năm

ECO 5

804,600đ
-50%

1,609,200đ/Năm

ECO 6

912,600đ
-50%

1,825,200đ/Năm

100 MB

1 GB

2 GB

4 GB

8 GB

8 GB

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

1 Domain

1 Domain

1 Domain

2 Domains

4 Domains

4 Domains

Hàng ngày

Hàng ngày

Hàng ngày

Hàng ngày

Hàng ngày

Hàng ngày

512 MB

1 GB

1.5 GB

2 GB

4 GB

6 GB

1024

2048

2048

2048

2048

2048

10 MB/s

20 MB/s

20 MB/s

20 MB/s

20 MB/s

20 MB/s

20

20

20

20

20

20

50

150

150

150

150

150