Hotline : 1800 1093 - 07 088 44444
Share

MUA HOSTING CAO CẤP

Cấu hình mạnh mẽ – Xử lý tốc độ

100%

ổ cứng NVMe

Công nghệ

chống DDoS hiệu quả

Tăng tốc

12 lần với LiteSpeed Enterprise

LIÊN HỆ TƯ VẤN
mua hosting

Từ ngày 01/01 - 31/01

Lựa chọn gói mua Hosting mong muốn của bạn

BẢNG GIÁ MUA WEB HOSTING

1 Tháng
3 Tháng
6 Tháng -5%
1 Năm -10%
2 Năm -15%
HOSTING PREMIUM 1 39,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 1 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 1GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 1GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 1 Domain
Áp dụng từ 3 tháng
HOSTING PREMIUM 2 59,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 1 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 2GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 1 Domain
Áp dụng từ 3 tháng
HOSTING PREMIUM 3 69,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 2GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 1 Domain
Áp dụng từ 3 tháng
HOSTING PREMIUM 4 99,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 3GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 3GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 1 Domain
Áp dụng từ 3 tháng
HOSTING PREMIUM 5 71,400đ -40%
119,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 3GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 3GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 2 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 6 89,400đ -40%
149,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 4GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 2 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 7 131,400đ -40%
219,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 4GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 4 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 8 179,400đ -40%
299,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 6GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 4 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 9 239,400đ -40%
399,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 8GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 4 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 10 329,400đ -40%
549,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 8 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 10GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 10GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 4 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 1 23,400đ -40%
39,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 1 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 1GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 1GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 1 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 2 35,400đ -40%
59,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 1 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 2GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 1 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 3 41,400đ -40%
69,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 2GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 1 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 4 59,400đ -40%
99,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 3GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 3GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 1 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 5 71,400đ -40%
119,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 3GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 3GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 2 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 6 89,400đ -40%
149,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 4GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 2 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 7 131,400đ -40%
219,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 4GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 4 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 8 179,400đ -40%
299,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 6GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 4 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 9 239,400đ -40%
399,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 8GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 4 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 10 329,400đ -40%
549,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 8 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 10GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 10GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 4 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 1 22,200đ -40%
37,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 1 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 1GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 1GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 1 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 2 33,600đ -40%
56,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 1 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 2GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 1 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 3 39,300đ -40%
65,500đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 2GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 1 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 4 56,400đ -40%
94,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 3GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 3GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 1 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 5 67,800đ -40%
113,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 3GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 3GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 2 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 6 84,900đ -40%
141,500đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 4GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 2 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 7 124,800đ -40%
208,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 4GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 4 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 8 170,400đ -40%
284,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 6GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 4 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 9 227,400đ -40%
379,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 8GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 4 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 10 312,900đ -40%
521,500đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 8 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 10GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 10GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 4 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 1 21,100đ -40%
35,100đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 1 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 1GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 1GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 1 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 2 31,900đ -40%
53,100đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 1 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 2GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 1 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 3 37,300đ -40%
62,100đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 2GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 1 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 4 53,500đ -40%
89,100đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 3GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 3GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 1 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 5 64,300đ -40%
107,100đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 3GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 3GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 2 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 6 80,500đ -40%
134,100đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 4GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 2 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 7 118,300đ -40%
197,100đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 4GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 4 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 8 161,500đ -40%
269,100đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 6GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 4 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 9 215,500đ -40%
359,100đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 8GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 4 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 10 296,500đ -40%
494,100đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 8 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 10GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 10GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 4 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 1 19,900đ -40%
33,100đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 1 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 1GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 1GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 1 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 2 30,100đ -40%
50,100đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 1 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 2GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 1 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 3 35,200đ -40%
58,600đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 2GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 1 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 4 50,500đ -40%
84,100đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 3GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 3GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 1 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 5 60,700đ -40%
101,100đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 3GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 3GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 2 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 6 76,000đ -40%
126,600đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 4GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 2 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 7 111,700đ -40%
186,100đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 4GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 4 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 8 152,500đ -40%
254,100đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 6GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 4 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 9 203,500đ -40%
339,100đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 8GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 4 Domain
Đăng ký
HOSTING PREMIUM 10 280,000đ -40%
466,600đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 8 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 10GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 10GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 4 Domain
Đăng ký

Lưu ý: Bảng giá Web Hosting chưa bao gồm VAT

vector

So sánh tính năng các gói Web Hosting Vietnix

Thông số kỹ thuật HOSTING PREMIUM 1
Giá

252,720đ -40%

421,200đ /Năm

Dung lượng NVMe 1GB
Băng thông
(Không giới hạn)
Subdomain
(Không giới hạn)
MySQL/FTP Account
(Không giới hạn)
Email Account
(Không giới hạn)
Domain chính 1
Backup dữ liệu
(Hàng ngày)
RAM 1GB
IOPS 4096
DISK I/O 50 MB/s
Entry Processes 150
Number of Process 200
Anti DDoS Premium
LiteSpeed Webserver
Shell Access
LScache
CloudLinux
Memcache Socket
Redis Socket
Free SSL
Imunify360
Jetbackup
Tặng Theme & Plugin
Đăng ký
Chi tiết
Thu gọn
Thông số kỹ thuật HOSTING PREMIUM 2
Giá

382,320đ -40%

637,200đ /Năm

Dung lượng NVMe 2GB
Băng thông
(Không giới hạn)
Subdomain
(Không giới hạn)
MySQL/FTP Account
(Không giới hạn)
Email Account
(Không giới hạn)
Domain chính 1
Backup dữ liệu
(Hàng ngày)
RAM 2GB
IOPS 4096
DISK I/O 50 MB/s
Entry Processes 150
Number of Process 200
Anti DDoS Premium
LiteSpeed Webserver
Shell Access
LScache
CloudLinux
Memcache Socket
Redis Socket
Free SSL
Imunify360
Jetbackup
Tặng Theme & Plugin
Đăng ký
Chi tiết
Thu gọn
Thông số kỹ thuật HOSTING PREMIUM 3
Giá

447,120đ -40%

745,200đ /Năm

Dung lượng NVMe 2GB
Băng thông
(Không giới hạn)
Subdomain
(Không giới hạn)
MySQL/FTP Account
(Không giới hạn)
Email Account
(Không giới hạn)
Domain chính 1
Backup dữ liệu
(Hàng ngày)
RAM 3GB
IOPS 4096
DISK I/O 50 MB/s
Entry Processes 150
Number of Process 200
Anti DDoS Premium
LiteSpeed Webserver
Shell Access
LScache
CloudLinux
Memcache Socket
Redis Socket
Free SSL
Imunify360
Jetbackup
Tặng Theme & Plugin
Đăng ký
Chi tiết
Thu gọn
Thông số kỹ thuật HOSTING PREMIUM 4
Giá

641,520đ -40%

1,069,200đ /Năm

Dung lượng NVMe 3GB
Băng thông
(Không giới hạn)
Subdomain
(Không giới hạn)
MySQL/FTP Account
(Không giới hạn)
Email Account
(Không giới hạn)
Domain chính 1
Backup dữ liệu
(Hàng ngày)
RAM 3GB
IOPS 4096
DISK I/O 50 MB/s
Entry Processes 150
Number of Process 200
Anti DDoS Premium
LiteSpeed Webserver
Shell Access
LScache
CloudLinux
Memcache Socket
Redis Socket
Free SSL
Imunify360
Jetbackup
Tặng Theme & Plugin
Đăng ký
Chi tiết
Thu gọn
Thông số kỹ thuật HOSTING PREMIUM 5
Giá

771,120đ -40%

1,285,200đ /Năm

Dung lượng NVMe 3GB
Băng thông
(Không giới hạn)
Subdomain
(Không giới hạn)
MySQL/FTP Account
(Không giới hạn)
Email Account
(Không giới hạn)
Domain chính 2
Backup dữ liệu
(Hàng ngày)
RAM 3GB
IOPS 4096
DISK I/O 50 MB/s
Entry Processes 200
Number of Process 250
Anti DDoS Premium
LiteSpeed Webserver
Shell Access
LScache
CloudLinux
Memcache Socket
Redis Socket
Free SSL
Imunify360
Jetbackup
Tặng Theme & Plugin
Đăng ký
Chi tiết
Thu gọn
Thông số kỹ thuật HOSTING PREMIUM 6
Giá

965,520đ -40%

1,609,200đ /Năm

Dung lượng NVMe 4GB
Băng thông
(Không giới hạn)
Subdomain
(Không giới hạn)
MySQL/FTP Account
(Không giới hạn)
Email Account
(Không giới hạn)
Domain chính 2
Backup dữ liệu
(Hàng ngày)
RAM 4GB
IOPS 4096
DISK I/O 50 MB/s
Entry Processes 200
Number of Process 250
Anti DDoS Premium
LiteSpeed Webserver
Shell Access
LScache
CloudLinux
Memcache Socket
Redis Socket
Free SSL
Imunify360
Jetbackup
Tặng Theme & Plugin
Đăng ký
Chi tiết
Thu gọn
Thông số kỹ thuật HOSTING PREMIUM 7
Giá

1,419,120đ -40%

2,365,200đ /Năm

Dung lượng NVMe 4GB
Băng thông
(Không giới hạn)
Subdomain
(Không giới hạn)
MySQL/FTP Account
(Không giới hạn)
Email Account
(Không giới hạn)
Domain chính 4
Backup dữ liệu
(Hàng ngày)
RAM 4GB
IOPS 4096
DISK I/O 50 MB/s
Entry Processes 200
Number of Process 250
Anti DDoS Premium
LiteSpeed Webserver
Shell Access
LScache
CloudLinux
Memcache Socket
Redis Socket
Free SSL
Imunify360
Jetbackup
Tặng Theme & Plugin
Đăng ký
Chi tiết
Thu gọn
Thông số kỹ thuật HOSTING PREMIUM 8
Giá

1,937,520đ -40%

3,229,200đ /Năm

Dung lượng NVMe 6GB
Băng thông
(Không giới hạn)
Subdomain
(Không giới hạn)
MySQL/FTP Account
(Không giới hạn)
Email Account
(Không giới hạn)
Domain chính 4
Backup dữ liệu
(Hàng ngày)
RAM 6GB
IOPS 4096
DISK I/O 50 MB/s
Entry Processes 200
Number of Process 250
Anti DDoS Premium
LiteSpeed Webserver
Shell Access
LScache
CloudLinux
Memcache Socket
Redis Socket
Free SSL
Imunify360
Jetbackup
Tặng Theme & Plugin
Đăng ký
Chi tiết
Thu gọn
Thông số kỹ thuật HOSTING PREMIUM 9
Giá

2,585,520đ -40%

4,309,200đ /Năm

Dung lượng NVMe 8GB
Băng thông
(Không giới hạn)
Subdomain
(Không giới hạn)
MySQL/FTP Account
(Không giới hạn)
Email Account
(Không giới hạn)
Domain chính 4
Backup dữ liệu
(Hàng ngày)
RAM 8GB
IOPS 4096
DISK I/O 50 MB/s
Entry Processes 200
Number of Process 250
Anti DDoS Premium
LiteSpeed Webserver
Shell Access
LScache
CloudLinux
Memcache Socket
Redis Socket
Free SSL
Imunify360
Jetbackup
Tặng Theme & Plugin
Đăng ký
Chi tiết
Thu gọn
Thông số kỹ thuật HOSTING PREMIUM 10
Giá

3,557,520đ -40%

5,929,200đ /Năm

Dung lượng NVMe 10GB
Băng thông
(Không giới hạn)
Subdomain
(Không giới hạn)
MySQL/FTP Account
(Không giới hạn)
Email Account
(Không giới hạn)
Domain chính 4
Backup dữ liệu
(Hàng ngày)
RAM 10GB
IOPS 4096
DISK I/O 50 MB/s
Entry Processes 200
Number of Process 250
Anti DDoS Premium
LiteSpeed Webserver
Shell Access
LScache
CloudLinux
Memcache Socket
Redis Socket
Free SSL
Imunify360
Jetbackup
Tặng Theme & Plugin
Đăng ký
Chi tiết
Thu gọn

Đặc điểm

WEB HOSTING VIETNIX

Web Hosting Cao Cấp Vietnix phù hợp với khách hàng có nhu cầu cân đối giữa chi phí và hiệu suất của website. Mua Web Hosting được tích hợp các tính năng và công nghệ hiện đại tiếp thêm sức mạnh cho hoạt động và phát triển của website.

mesh-img

WEB HOSTING

NHỮNG ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI KHI MUA HOSTING

Icon ưu điểm chống ddos hiệu quả với Web Hosting

Mua hosting hỗ trợ chống DDoS

Dịch vụ Web Hosting của Vietnix được tích hợp công nghệ chống DDoS giúp bảo vệ hệ thống toàn diện, nâng cao tính ổn định và đứng vững trước các cuộc tấn công hiệu quả.

 

Mua Hosting , bạn không còn phải lo lắng về tình trạng website của bạn bị mất kết nối bởi một website khác cùng server bị tấn công DDoS nữa.

icon 100% sử dụng ổ cứng SSD NVMe trên Web Hosting

Mua hosting 100% ổ cứng SSD NVMe

Web Hosting Vietnix sử dụng ổ cứng NVMe giúp truy xuất dữ liệu siêu nhanh, tăng tốc độ đọc ghi 10 lần so với ổ cứng SSD thông thường.

 

Ngoài ra, độ trễ thấp và hiệu năng cao cũng chính là ưu điểm vượt trội của Hosting NVMe Vietnix.

icon cài đặt và quản lý dễ dàng

Cài đặt & Quản lý WordPress dễ dàng

Công cụ WordPress Toolkit giúp cài đặt WordPress trên hosting website thật đơn giản, nhanh chóng chỉ với một cú nhấp chuột.

 

Đặc biệt, khi mua hosting bạn còn được tặng bộ Theme & Plugin WordPress như WP Rocket, Rank Math SEO PRO,… bản quyền trị giá đến 800$/năm.

icon bảo mật nhiều lớp trên web hosting

Web Hosting được bảo mật nhiều lớp

Web hosting được tích hợp Netwwork Firewall Web Application Firewall giúp bảo vệ toàn diện trước tấn công từ bên ngoài.

 

Ngoài ra, Malware Scanner giúp quét virus trong mã nguồn và 2FA giúp bảo vệ khỏi nguy cơ đánh cắp tài khoản.

icon web hosting hỗ trợ nhiều phiên bản PHP 4.4 đến 8.1

Hỗ trợ nhiều phiên bản PHP

Mua Hosting được hỗ trợ PHP từ phiên bản 4.4 đến phiên bản 8.1. Bạn có thể tự thay đổi phiên bản theo nhu cầu sử dụng.

 

Việc sử dụng các phiên bản PHP mới cũng góp phần giúp nâng cao tốc độ xử lý cho website hosting của bạn.

LỢI ÍCH

KHI MUA WEB HOSTING TẠI VIETNIX

Công nghệ hiện đại

Dịch vụ mua website hosting tại Vietnix tích hợp các công nghệ hiện đại như NVMe Storage, CloudLinux, LiteSpeed, Imunify360,… giúp nâng cao tốc độ xử lý và bảo mật toàn diện.

Miễn phí chuyển dữ liệu

Khi đăng ký mua host, bạn sẽ được hỗ trợ chuyển dữ liệu về Vietnix một cách nhanh chóng và hoàn toàn miễn phí để thống nhất toàn bộ data mà không lo bỏ sót hay mất dữ liệu.

Hoàn tiền nếu không hài lòng

Vietnix cam kết hoàn tiền nếu bạn không hài lòng với chất lượng dịch vụ khi đăng ký mua Web Hosting Cao Cấp. Chính sách hoàn tiền của Vietnix đảm bảo minh bạch, rõ ràng, nhanh gọn.

Hỗ trợ 24/7 qua nhiều kênh

Đội ngũ kỹ thuật chuyên môn cao của Vietnix luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn 24/7/365 qua nhiều kênh như Ticket, Livechat, Hotline,… giải quyết các vấn đề của bạn trong thời gian ngắn nhất.

Đánh giá từ khách hàng

mesh-img

VỀ DỊCH VỤ MUA HOSTING VIETNIX

Văn Nguyên
Văn NguyênSử dụng Web Hosting
Read More
Cảm ơn team đã luôn nhiệt tình hỗ trợ trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ Web Hosting. Team kỹ thuật 24/24, ping cái pong ngay. An tâm tin tưởng và tiếp tục ủng hộ Vietnix. Thanks team !!!
Trần Duy
Trần DuySử dụng Web Hosting
Read More
Thích cách tư vấn tận tình và nhanh gọn của Vietnix mỗi khi có vấn đề trục trặc. Mua hosting website chạy nhanh và ổn định, tốt lắm nhé mọi người.
Anh Văn Phan
Anh Văn PhanSử dụng Web Hosting
Read More
Là khách hàng lâu năm, mình rất hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của Vietnix. Mua hosting cao cấp thật sự, dịch vụ chăm sóc cũng rất tốt. Mong Vietnix duy trì phát huy tinh thần này.
Nguyễn Trung Hiếu
Nguyễn Trung HiếuSử dụng Web Hosting
Read More
Mình có mua hosting và 2 tên miền của Vietnix, rất thích cách tư vấn và chăm sóc khách hàng tại đây. Ngoài ra giá domain cũng khá rẻ, phù hợp cho mọi người. 5 sao.
Nguyễn Đăng Nam
Nguyễn Đăng NamSử dụng Web Hosting
Read More
Với nhiều ưu đãi, mua Hosting website tốc độ cao kèm theo đó là sự support tận tình. Nếu ai chưa lựa chọn được nhà cung cấp cho bản thân mình thì Vietnix sẽ là câu trả lời tốt nhất.
Previous
Next

Mua Web Hosting

Các dịch vụ KHÁC

mesh-img

Tài liệu tham khảo

KIẾN THỨC VỀ WEB HOSTING

Các thông số cơ bản cần lưu ý khi chọn mua Hosting

Để chọn được dịch vụ Hosting phù hợp với nhu cầu và mục đích phát triển, bạn cần xem xét kỹ các thông số liên quan để dễ dàng đưa ra quyết định cũng như bắt đầu công việc một cách thuận lợi.

Nên mua Web Hosting ở đâu tốt nhất hiện nay?

Trên thị trường có rất nhiều các nhà cung cấp dịch vụ Hosting, cả trong và ngoài nước. Cùng xem qua so sánh về chi tiết gói sản phẩm, chi phí và các lợi ích đi kèm cho khách hàng của các bên.

Dịch vụ mua Web Hosting chất lượng cao là gì?

Hosting chất lượng cao là hosting có thời gian uptime, băng thông, dung lượng,… ở mức cao và tốt nhất. Ngoài ra, dịch vụ còn có hỗ trợ backup, kèm theo dịch vụ email và đảm bảo khả năng bảo mật tốt.

hosting gia re vector

Thư viện hình ảnh

CHỨNG NHẬN VÀ HIỆU SUẤT WEB HOSTING LINUX

Hỗ trợ

mesh-img

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Web Hosting hay hosting là một dịch vụ online giúp xuất bản website hoặc ứng dụng web lên Internet. Khi đăng ký dịch vụ hosting, tức là người dung thuê 1 chỗ đặt trên server để chứa tất cả các files và dữ liệu cần thiết giúp website chạy được.

 

Mỗi server là một máy tính vật lý chạy không gián đoạn để website có thể luôn hoạt động mọi lúc giúp mọi người đều truy cập vào được. Nhà cung cấp Web Hosting sẽ chịu trách nhiệm cho việc giữ server hoạt động, chống tấn công bởi mã độc, và chuyển nội dung từ server xuống trình duyệt của người dùng.

Phía nhà cung cấp dịch vụ hosting:

 

Nhà cung cấp dịch vụ hosting sẽ tiến hành

cho người sử dụng hosting các server lưu trữ bằng việc chia sẻ tài nguyên trên hệ thống máy chủ vật lý thành các gói hosting nhỏ hơn cho người dùng sử dụng.

 

Tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng của khách hàng khi hosting mà nhà cung cấp sẽ điều chỉnh hosting với những thông số nhất định sao cho phù hợp nhất.

 

Phía người dùng hosting:

 

Người sử dụng hosting tiến hành upload các file dữ liệu lên gói host đã được cung cấp. Sau đó tiến hành truy cập vào hosting từ các thiết bị có kết nối internet thông qua việc gửi request đến địa chỉ IP hosting hoặc tên miền. Lúc này hosting sẽ trả về cho bạn các tập tin theo kết quả truy cập tương ứng.

 

Người dùng hosting trong quá trình sử dụng nếu có nhu cầu nâng cấp, mở rộng các gói host thì cần phải liên hệ đến nhà cung cấp để được hỗ trợ.

Các loại hosting phổ biến sau đây:

 

Shared hosting: Đây là dịch vụ hosting được chia nhỏ cho nhiều website khác nhau. Nhiều website được đặt trên cùng một máy chủ và sử dụng chung tài nguyên từ máy chủ này. Ưu điểm lớn nhất của shared hosting là chi phí thấp. Tuy nhiên, bạn sẽ không truy cập được vào các root, nếu có quá nhiều người truy cập cùng lúc có thể làm chậm web hosting.

 

Dedicated hosting: Với loại web hosting này, người dùng sẽ thuê riêng một máy chủ vật lý để đặt website của mình, toàn bộ tài nguyên của máy chủ sẽ được khai thác bởi chủ website. Người dùng có thể tùy chỉnh mọi thứ từ cấu hình web, cài đặt hệ điều hành, cơ sở dữ liệu, phần mềm tùy vào nhu cầu. Đây là loại web hosting có giá thành cao và yêu cầu kiến thức kỹ thuật cao, tuy nhiên độ bảo mật được bảo đảm do chỉ có chủ website mới có thể truy cập.

 

Virtual Private Server (VPS) hosting: Đây là giải pháp kết hợp giữa shared hosting và dedicated hosting. Một máy chủ vật lý được cài đặt ứng dụng ảo hóa để tạo ra nhiều máy ảo. Nhờ đó mà khi thuê VPS hosting, người dùng vẫn có thể toàn quyền sử dụng các máy chủ ảo này giống như dedicated hosting nhưng với chi phí thấp hơn.

Cloud hosting: Là một loại web hosting được vận hành trên nền tảng điện toán đám mây, cho phép người thuê web hosting đặt website lên vùng cloud (đám mây), cho phép gộp tài nguyên từ nhiều server vật lý khác nhau. Cung cấp tài nguyên vô hạn, website của người dùng ít có khả năng gián đoạn hơn do có nhiều server vật lý.

 

WordPress hosting: Là một dạng của shared hosting, WordPress hosting được thiết kế dành riêng cho website sử dụng WordPress, các server sẽ được thiết kế với cấu hình riêng và có site gắn plugin được cài sẵn.

Mua Host Việt Nam sẽ đảm bảo tốc độ truy cập website nhanh nhất vì khoảng cách địa lý gần, băng thông lớn. Ngoài ra, sự tương đồng về ngôn ngữ cũng giúp người dùng Hosting nhận được sự hỗ trợ tốt hơn từ đội ngũ support trong việc hướng dẫn mua website Hosting, đăng nhập vào Web Hosting và khắc phục các sự cố khác trong quá trình sử dụng. Bên cạnh đó, nếu tệp khách hàng mục tiêu của bạn ở trong nước thì Hosting Việt Nam là sự lựa chọn phù hợp nhất.

Host sử dụng ổ cứng SSD có tốc độ tải trang web nhanh gấp nhiều lần so với host sử dụng HDD. Host SSD được thiết kế dành cho các website có lượng truy cập thường xuyên, ưu điểm không phân mảnh, độ bền và tốc độ xử lý cao đảm bảo dữ liệu được an toàn.

 

Đối với Host sử dụng ổ cứng HDD, ngoài việc hiệu suất thấp hơn thì độ bền của ổ cứng cũng là một nhược điểm. Vì độ bền kém, dễ hư hại nên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn của dữ liệu trên trang web.

Các gói Web Hosting cao cấp của chúng tôi đều được tích hợp tính năng Anti DDoS phát triển độc quyền, giám sát 24h bởi đội ngũ kỹ thuật với nhiều năm kinh nghiệm. Các công nghệ tiên tiến được áp dụng: CloudLinux, LiteSpeed Enterprise, Imunify360, Jetbackup,… đảm bảo nâng cao tốc độ tải trang, an toàn dữ liệu, bảo mật tuyệt đối.

 

Chính vì vậy Vietnix tin rằng các gói Hosting website của chúng tôi sẽ là sự lựa chọn phù hợp cho từng nhóm người dùng dựa trên nhu cầu phát triển và ngân sách.

Web Hosting Vietnix sử dụng Jetbackup được cấu hình tự động backup mỗi ngày cụ thể là mỗi 12 giờ và 24 giờ, lưu tối đa trong vòng 7 ngày. Vì vậy khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm về dữ liệu vì hàng ngày sẽ luôn có 1 bản sao lưu, đề phòng tổn thất không mong muốn liên quan đến dữ liệu có trên Web Hosting.

 

Các file backup full được lưu lại gồm nhiều bản. Khách hàng được phép tự thao tác restore từng thành phần hay restore tất cả dữ liệu và được phép download các bản backup về máy tính cá nhân. JetBackup có nhiệm vụ gửi thông báo qua email khi khách hàng thực hiện xong các thao tác như: tạo file backup, restore dữ liệu,…

Để lựa chọn được gói Host phù hợp, trước hết bạn hãy xem xét đến nhu cầu và quy mô của cá nhân/doanh nghiệp bạn. Nếu mới bắt đầu làm web, bạn có thể sử dụng các gói Hosting giá rẻ tại Vietnix, vừa đáp ứng đầy đủ nhu cầu vừa tối ưu được chi phí.

 

Nếu bạn sở hữu nhiều website, cần cấu hình mạnh và có những yêu cầu cao hơn liên quan đến vấn đề bảo mật, tốc độ truy xuất dữ liệu,… thì gói Business Hosting (hosting dành cho doanh nghiệp) là sự lựa chọn tốt nhất dành cho bạn.

 

Để được hướng dẫn và tư vấn cụ thể hơn, hãy liên hệ Livechat để đội ngũ NVKD của Vietnix giúp bạn chọn cho mình gói Web Hosting phù hợp nhất.

Bạn có thể trỏ 2 tên miền về cùng 1 host được. Với 2 cách thông thường là sử dụng Addon DomainsParked Domain.

 

Addon Domain có chức năng giống với tên miền chính, cấu hình domain trỏ về Web Hosting với cách này có thể được kích hoạt nhanh hơn thông qua cPanel.

 

Parked Domain cũng giống như Addon Domains, khi sử dụng công cụ này bạn có thể chuyển nhiều domain về một host.

Bạn không cần phải lo lắng về vấn đề này! Khi mua hosting tại Vietnix, chúng tôi sẽ hỗ trợ cài đặt và chuyển dữ liệu cho bạn hoàn toàn miễn phí. Sau khi đăng ký dịch vụ, bạn chỉ cần gửi ticket đến phòng kỹ thuật để yêu cầu hỗ trợ, đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp tại Vietnix sẽ giúp bạn chuyển dữ liệu một cách nhanh chóng.