Firewall Anti DDoS
SSL
5
5

Cập nhật sản phẩm

Vietnix thông báo nâng cấp CPU của gói Hosting Premium

Với mục tiêu cải thiện trải nghiệm của khách hàng, Vietnix nâng cấp CPU cho gói Hosting Premium (Hosting Cao Cấp) từ Intel Xeon E5-2690v4 lên Intel Xeon Gold.