BẢNG GIÁ TÊN MIỀN VIETNIX

Mở cánh cửa kinh doanh với tên miền độc quyền ngay hôm nay. Tìm kiếm tên miền ngay! Với các tên miền Việt Nam và Quốc Tế

ĐĂNG KÝ NGAY BẢNG GIÁ TÊN MIỀN VIỆT NAM VÀ QUỐC TẾ

Xây dựng thương hiệu của bạn
Xây dựng và khẳng định thương hiệu của bạn
Yếu tố giúp quảng bá
Quảng bá thương hiệu tiếp cận đến người dùng
Bảo vệ thương hiệu của doanh nghiệp
Bảo vệ thương hiệu doanh nghiệp trên Internet
Giới thiệu

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN VIETNIX CÓ GÌ?

Bảng giá tên miền Vietnix được thiết kế linh hoạt, bao gồm nhiều tên miền phổ biến như .com, .net, .org với mức giá cạnh tranh. Đặc biệt, Vietnix còn cung cấp các tên miền cấp cao như .vn, .com.vn với giá hợp lý, phù hợp cho các doanh nghiệp muốn khẳng định sự chuyên nghiệp và uy tín trên môi trường Internet.

Vietnix tự hào là một trong những nhà cung cấp dịch vụ tên miền uy tín và chất lượng tại Việt Nam, với nhiều lựa chọn phong phú đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, từ cá nhân đến doanh nghiệp.

vector

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN WEBSITE TẠI VIETNIX

Tên miền Việt Nam

Tên miền Quốc tế

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN VIỆT NAM

ĐĂNG KÝ MỚI
GIA HẠN
CHUYỂN VỀ VIETNIX
.vn Bán chạy
560,000 đ
670,000 đ
 • Lệ phí đăng ký 100,000 đ
 • Phí duy trì/năm 350,000 đ
 • Dịch vụ tài khoản quản trị
  tên miền năm đầu
  200,000 đ
 • VAT ( 10%)
  (Thuế dịch vụ)
  20,000 đ
 • Tổng
  670,000 đ
460,000 đ
 • Phí duy trì/năm 350,000 đ
 • Dịch vụ tài khoản quản trị
  tên miền năm tiếp theo
  100,000 đ
 • VAT ( 10%)
  (Thuế dịch vụ)
  10,000 đ
 • Tổng
  460,000 đ
Miễn phí
.com.vn Bán chạy
460,000 đ
570,000 đ
 • Lệ phí đăng ký 100,000 đ
 • Phí duy trì/năm 250,000 đ
 • Dịch vụ tài khoản quản trị
  tên miền năm đầu
  200,000 đ
 • VAT ( 10%)
  (Thuế dịch vụ)
  20,000 đ
 • Tổng
  570,000 đ
360,000 đ
 • Phí duy trì/năm 250,000 đ
 • Dịch vụ tài khoản quản trị
  tên miền năm tiếp theo
  100,000 đ
 • VAT ( 10%)
  (Thuế dịch vụ)
  10,000 đ
 • Tổng
  360,000 đ
.net.vn
460,000 đ
570,000 đ
 • Lệ phí đăng ký 100,000 đ
 • Phí duy trì/năm 250,000 đ
 • Dịch vụ tài khoản quản trị
  tên miền năm đầu
  200,000 đ
 • VAT ( 10%)
  (Thuế dịch vụ)
  20,000 đ
 • Tổng
  570,000 đ
360,000 đ
 • Phí duy trì/năm 250,000 đ
 • Dịch vụ tài khoản quản trị
  tên miền năm tiếp theo
  100,000 đ
 • VAT ( 10%)
  (Thuế dịch vụ)
  10,000 đ
 • Tổng
  360,000 đ
.biz.vn
460,000 đ
570,000 đ
 • Lệ phí đăng ký 100,000 đ
 • Phí duy trì/năm 250,000 đ
 • Dịch vụ tài khoản quản trị
  tên miền năm đầu
  200,000 đ
 • VAT ( 10%)
  (Thuế dịch vụ)
  20,000 đ
 • Tổng
  570,000 đ
360,000 đ
 • Phí duy trì/năm 250,000 đ
 • Dịch vụ tài khoản quản trị
  tên miền năm tiếp theo
  100,000 đ
 • VAT ( 10%)
  (Thuế dịch vụ)
  10,000 đ
 • Tổng
  360,000 đ
.ai.vn
Tên miền sử dụng cho các hoạt động, dịch vụ liên quan đến lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.
460,000 đ
570,000 đ
 • Lệ phí đăng ký 100,000 đ
 • Phí duy trì/năm 250,000 đ
 • Dịch vụ tài khoản quản trị
  tên miền năm đầu
  200,000 đ
 • VAT ( 10%)
  (Thuế dịch vụ)
  20,000 đ
 • Tổng
  570,000 đ
360,000 đ
 • Phí duy trì/năm 250,000 đ
 • Dịch vụ tài khoản quản trị
  tên miền năm tiếp theo
  100,000 đ
 • VAT ( 10%)
  (Thuế dịch vụ)
  10,000 đ
 • Tổng
  360,000 đ
.org.vn
Tên miền dành cho các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực chính trị, văn hoá, xã hội.
205,000 đ
370,000 đ
 • Lệ phí đăng ký 50,000 đ
 • Phí duy trì/năm 100,000 đ
 • Dịch vụ tài khoản quản trị
  tên miền năm đầu
  200,000 đ
 • VAT ( 10%)
  (Thuế dịch vụ)
  20,000 đ
 • Tổng
  370,000 đ
210,000 đ
 • Phí duy trì/năm 100,000 đ
 • Dịch vụ tài khoản quản trị
  tên miền năm tiếp theo
  100,000 đ
 • VAT ( 10%)
  (Thuế dịch vụ)
  10,000 đ
 • Tổng
  210,000 đ
.edu.vn
Tên miền dành cho các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.
205,000 đ
370,000 đ
 • Lệ phí đăng ký 50,000 đ
 • Phí duy trì/năm 100,000 đ
 • Dịch vụ tài khoản quản trị
  tên miền năm đầu
  200,000 đ
 • VAT ( 10%)
  (Thuế dịch vụ)
  20,000 đ
 • Tổng
  370,000 đ
210,000 đ
 • Phí duy trì/năm 100,000 đ
 • Dịch vụ tài khoản quản trị
  tên miền năm tiếp theo
  100,000 đ
 • VAT ( 10%)
  (Thuế dịch vụ)
  10,000 đ
 • Tổng
  210,000 đ
.ac.vn
205,000 đ
370,000 đ
 • Lệ phí đăng ký 50,000 đ
 • Phí duy trì/năm 100,000 đ
 • Dịch vụ tài khoản quản trị
  tên miền năm đầu
  200,000 đ
 • VAT ( 10%)
  (Thuế dịch vụ)
  20,000 đ
 • Tổng
  370,000 đ
210,000 đ
 • Phí duy trì/năm 100,000 đ
 • Dịch vụ tài khoản quản trị
  tên miền năm tiếp theo
  100,000 đ
 • VAT ( 10%)
  (Thuế dịch vụ)
  10,000 đ
 • Tổng
  210,000 đ
.health.vn
205,000 đ
370,000 đ
 • Lệ phí đăng ký 50,000 đ
 • Phí duy trì/năm 100,000 đ
 • Dịch vụ tài khoản quản trị
  tên miền năm đầu
  200,000 đ
 • VAT ( 10%)
  (Thuế dịch vụ)
  20,000 đ
 • Tổng
  370,000 đ
210,000 đ
 • Phí duy trì/năm 100,000 đ
 • Dịch vụ tài khoản quản trị
  tên miền năm tiếp theo
  100,000 đ
 • VAT ( 10%)
  (Thuế dịch vụ)
  10,000 đ
 • Tổng
  210,000 đ
.int.vn
205,000 đ
370,000 đ
 • Lệ phí đăng ký 50,000 đ
 • Phí duy trì/năm 100,000 đ
 • Dịch vụ tài khoản quản trị
  tên miền năm đầu
  200,000 đ
 • VAT ( 10%)
  (Thuế dịch vụ)
  20,000 đ
 • Tổng
  370,000 đ
210,000 đ
 • Phí duy trì/năm 100,000 đ
 • Dịch vụ tài khoản quản trị
  tên miền năm tiếp theo
  100,000 đ
 • VAT ( 10%)
  (Thuế dịch vụ)
  10,000 đ
 • Tổng
  210,000 đ
Tên miền địa giới hành chính .vn
Tên miền đặt theo tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, có hoặc không dấu và dùng chung, không cấp riêng cho bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào.
205,000 đ
370,000 đ
 • Lệ phí đăng ký 50,000 đ
 • Phí duy trì/năm 100,000 đ
 • Dịch vụ tài khoản quản trị
  tên miền năm đầu
  200,000 đ
 • VAT ( 10%)
  (Thuế dịch vụ)
  20,000 đ
 • Tổng
  370,000 đ
210,000 đ
 • Phí duy trì/năm 100,000 đ
 • Dịch vụ tài khoản quản trị
  tên miền năm tiếp theo
  100,000 đ
 • VAT ( 10%)
  (Thuế dịch vụ)
  10,000 đ
 • Tổng
  210,000 đ
.info.vn
82,000 đ
170,000 đ
 • Lệ phí đăng ký 10,000 đ
 • Phí duy trì/năm 50,000 đ
 • Dịch vụ tài khoản quản trị
  tên miền năm đầu
  100,000 đ
 • VAT ( 10%)
  (Thuế dịch vụ)
  10,000 đ
 • Tổng
  170,000 đ
105,000 đ
 • Phí duy trì/năm 50,000 đ
 • Dịch vụ tài khoản quản trị
  tên miền năm tiếp theo
  50,000 đ
 • VAT ( 10%)
  (Thuế dịch vụ)
  5,000 đ
 • Tổng
  105,000 đ
.pro.vn
Tên miền dành cho các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực có tính chuyên ngành cao.
82,000 đ
170,000 đ
 • Lệ phí đăng ký 10,000 đ
 • Phí duy trì/năm 50,000 đ
 • Dịch vụ tài khoản quản trị
  tên miền năm đầu
  100,000 đ
 • VAT ( 10%)
  (Thuế dịch vụ)
  10,000 đ
 • Tổng
  170,000 đ
105,000 đ
 • Phí duy trì/năm 50,000 đ
 • Dịch vụ tài khoản quản trị
  tên miền năm tiếp theo
  50,000 đ
 • VAT ( 10%)
  (Thuế dịch vụ)
  5,000 đ
 • Tổng
  105,000 đ
.id.vn
Tên miền dành cho công dân Việt Nam đăng ký để sử dụng cho các hình ảnh, sản phẩm, thương hiệu cá nhân trên internet.
82,000 đ
170,000 đ
 • Lệ phí đăng ký 10,000 đ
 • Phí duy trì/năm 50,000 đ
 • Dịch vụ tài khoản quản trị
  tên miền năm đầu
  100,000 đ
 • VAT ( 10%)
  (Thuế dịch vụ)
  10,000 đ
 • Tổng
  170,000 đ
105,000 đ
 • Phí duy trì/năm 50,000 đ
 • Dịch vụ tài khoản quản trị
  tên miền năm tiếp theo
  50,000 đ
 • VAT ( 10%)
  (Thuế dịch vụ)
  5,000 đ
 • Tổng
  105,000 đ
.name.vn
Tên miền đăng ký theo tên gọi như tên đầy đủ, tên viết tắt, tên thương mại, tên bí danh… của tổ chức, cá nhân.
52,000 đ
 • Lệ phí đăng ký 10,000 đ
 • Phí duy trì/năm 20,000 đ
 • Dịch vụ tài khoản quản trị
  tên miền năm đầu
  20,000 đ
 • VAT ( 10%)
  (Thuế dịch vụ)
  2,000 đ
 • Tổng
  52,000 đ
42,000 đ
 • Phí duy trì/năm 20,000 đ
 • Dịch vụ tài khoản quản trị
  tên miền năm tiếp theo
  20,000 đ
 • VAT ( 10%)
  (Thuế dịch vụ)
  20,000 đ
 • Tổng
  42,000 đ
.io.vn
Tên miền dành cho các ứng dụng công nghệ, nền tảng, dịch vụ trên môi trường mạng.
52,000 đ
 • Lệ phí đăng ký 10,000 đ
 • Phí duy trì/năm 20,000 đ
 • Dịch vụ tài khoản quản trị
  tên miền năm đầu
  20,000 đ
 • VAT ( 10%)
  (Thuế dịch vụ)
  2,000 đ
 • Tổng
  52,000 đ
42,000 đ
 • Phí duy trì/năm 20,000 đ
 • Dịch vụ tài khoản quản trị
  tên miền năm tiếp theo
  20,000 đ
 • VAT ( 10%)
  (Thuế dịch vụ)
  20,000 đ
 • Tổng
  42,000 đ
Tên miền Tiếng Việt
Là tên miền nằm trong hệ thống tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”, được tạo nên từ các ký tự quy định trong bảng mã tiếng Việt theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001 và các ký tự nằm trong bảng mã mở rộng của tiếng Việt theo tiêu chuẩn trên.
52,000 đ
 • Lệ phí đăng ký 10,000 đ
 • Phí duy trì/năm 20,000 đ
 • Dịch vụ tài khoản quản trị
  tên miền năm đầu
  20,000 đ
 • VAT ( 10%)
  (Thuế dịch vụ)
  2,000 đ
 • Tổng
  52,000 đ
42,000 đ
 • Phí duy trì/năm 20,000 đ
 • Dịch vụ tài khoản quản trị
  tên miền năm tiếp theo
  20,000 đ
 • VAT ( 10%)
  (Thuế dịch vụ)
  20,000 đ
 • Tổng
  42,000 đ
Tên miền có 1 ký tự .VN
Là tên miền gồm 1 ký tự kết hợp với phần mở rộng .VN, ví dụ như i.vn, o.vn...
40,320,000 đ
 • Lệ phí đăng ký 100,000 đ
 • Phí duy trì/năm 40,000,000 đ
 • Dịch vụ tài khoản quản trị
  tên miền năm đầu
  200,000 đ
 • VAT ( 10%)
  (Thuế dịch vụ)
  20,000 đ
 • Tổng
  40,320,000 đ
40,110,000 đ
 • Phí duy trì/năm 40,000,000 đ
 • Dịch vụ tài khoản quản trị
  tên miền năm tiếp theo
  100,000 đ
 • VAT ( 10%)
  (Thuế dịch vụ)
  10,000 đ
 • Tổng
  40,110,000 đ
Tên miền có 2 ký tự .VN
Là tên miền gồm 2 ký tự kết hợp với phần mở rộng .VN, ví dụ như 3g.vn, ad.vn...
10,320,000 đ
 • Lệ phí đăng ký 100,000 đ
 • Phí duy trì/năm 10,000,000 đ
 • Dịch vụ tài khoản quản trị
  tên miền năm đầu
  200,000 đ
 • VAT ( 10%)
  (Thuế dịch vụ)
  20,000 đ
 • Tổng
  10,320,000 đ
10,110,000 đ
 • Phí duy trì/năm 10,000,000 đ
 • Dịch vụ tài khoản quản trị
  tên miền năm tiếp theo
  100,000 đ
 • VAT ( 10%)
  (Thuế dịch vụ)
  10,000 đ
 • Tổng
  10,110,000 đ

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN QUỐC TẾ

ĐĂNG KÝ MỚI
GIA HẠN
CHUYỂN VỀ VIETNIX
.com Bán chạy
235,000 đ
300,000 đ
320,000 đ
300,000 đ
.net Bán chạy
280,000 đ
330,000 đ
330,000 đ
310,000 đ
.info
200,000 đ
500,000 đ
500,000 đ
470,000 đ
.org
280,000 đ
350,000 đ
350,000 đ
320,000 đ
.biz
380,000 đ
400,000 đ
400,000 đ
380,000 đ
.co
600,000 đ
650,000 đ
650,000 đ
620,000 đ
.site
100,000 đ
750,000 đ
750,000 đ
720,000 đ
.fun
100,000 đ
750,000 đ
750,000 đ
720,000 đ
.online
100,000 đ
750,000 đ
750,000 đ
720,000 đ
.tech
1,100,000 đ
1,350,000 đ
1,350,000 đ
1,300,000 đ
.store
1,100,000 đ
1,250,000 đ
1,250,000 đ
1,200,000 đ
.xyz
100,000 đ
350,000 đ
350,000 đ
330,000 đ
.top
100,000 đ
290,000 đ
290,000 đ
270,000 đ
.website
100,000 đ
650,000 đ
650,000 đ
620,000 đ
.space
100,000 đ
680,000 đ
680,000 đ
650,000 đ
.host
200,000 đ
2,250,000 đ
2,250,000 đ
2,200,000 đ
.press
200,000 đ
1,750,000 đ
1,750,000 đ
1,700,000 đ
.asia
400,000 đ
450,000 đ
450,000 đ
430,000 đ
.pro
620,000 đ
620,000 đ
620,000 đ
.in
650,000 đ
650,000 đ
650,000 đ
.mobi
650,000 đ
650,000 đ
650,000 đ
.tv
800,000 đ
800,000 đ
800,000 đ
.in.net
290,000 đ
290,000 đ
290,000 đ
.com.co
290,000 đ
290,000 đ
290,000 đ
.me
650,000 đ
650,000 đ
650,000 đ
.ltd
580,000 đ
580,000 đ
580,000 đ
.club
380,000 đ
380,000 đ
380,000 đ
.world
730,000 đ
730,000 đ
730,000 đ
.cloud
460,000 đ
460,000 đ
460,000 đ
.vip
420,000 đ
420,000 đ
420,000 đ
.blog
800,000 đ
800,000 đ
800,000 đ
.dev
490,000 đ
490,000 đ
490,000 đ
.io
1,440,000 đ
1,440,000 đ
1,440,000 đ
vector

BẮT ĐẦU TÌM KIẾM TÊN MIỀN CỦA BẠN

Truyền hình và Báo chí nói về Vietnix

Logo HTV9Logo HTV7Logo VTC2
Kênh 14Logo VnExpressLogo VTC NewsLogo Dân Trí
Logo CafefLogo báo 24hLogo báo Tiên PhongBáo Soha logo
Thuê VPS ở Vietnix
Logo Báo Tiền Phong

VPS Vietnix - Giải pháp công nghệ hiện đại và uy tín cho doanh nghiệp

Vietnix là nhà cung cấp dịch vụ máy chủ ảo mạnh mẽ, linh hoạt của thị trường Việt Nam. VPS của Vietnix từ khi ra mắt đến nay đều nhận được sự tin tưởng và đánh giá cao của người dùng.
VPS Vietnix - Báo Tiên Phong
Logo báo hà giang

Vietnix - Nhà cung cấp dịch vụ hosting, VPS tốc độ cao tại Việt Nam

Vietnix là công ty chuyên nghiệp trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ hosting, VPS, Firewall Anti DDoS, cho thuê máy chủ, tên miền, SLL,...
VPS NCMe báo đời sống Việt Nam
Logo đời sống việt nam

VPS NVMe Vietnix - Giải pháp máy chủ siêu tốc cho người dùng

VPS là một yếu tố quan trọng đối với các doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu sử dụng máy chủ ảo để cải thiện tốc độ xử lý, mở rộng khả năng lưu trữ hoặc triển khai các ứng dụng trên internet.
Vietnix vinh dự nhận giải thưởng thương hiệu xuất sắc nhất 2022Logo HTV9

Vietnix vinh dự nhận giải Thương hiệu Việt Nam xuất sắc 2022

Ngày 25/12/2022, Công ty Cổ phần Giải pháp và Công nghệ Vietnix đã vinh dự được nhận danh hiệu Top 10 Sản phẩm, Dịch vụ Xuất sắc 2022 – Thương hiệu Việt Nam xuất sắc 2022 tại nhà hát Quân đội TP. HCM.

Top 10 Sản phẩm, Dịch vụ Xuất sắc 2022 là danh hiệu do Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại trao tặng nhằm vinh danh những Doanh nghiệp có thành tích ấn tượng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung ứng dịch vụ; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế cũng như đảm bảo quyền lợi cho người lao động; áp dụng các giải pháp, công nghệ bảo vệ môi trường cũng như tích cực tham gia các hoạt động đóng góp xã hội, cộng đồng,…

Khách hàng nói gì?

NHẬN XÉT VỀ DỊCH VỤ BẢNG GIÁ TÊN MIỀN VIETNIX

Nguyễn Tân Kiệt Sago MediaNguyễn Tân Kiệt Mobile

Hơn 1 năm qua, doanh nghiệp tôi sử dụng Firewall Anti DDoS bên Vietnix thì không gặp bất cứ vấn đề nào. Đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ rất nhiệt tình khi gặp vấn đề. Doanh nghiệp kinh doanh nên dùng.

Nguyễn Tân Kiệt
Founder - Sago Media
Trần Chí Quyết SeosonaTrần Chí Quyết

Tốc độ tải website là một trong những yếu tố quan trọng trong SEO và hosting ở Vietnix đáp ứng rất tốt điều này. Chính sách tặng miễn phí Rank Math SEO Pro, WP Rocket của Vietnix rất hợp lý với anh em SEOer. Chất lượng hỗ trợ tốt, tốc độ phản hồi nhanh giúp tôi hoàn toàn tin tưởng khi triển khai các dự án SEO quan trọng.

Trần Chí Quyết
CEO - Seosona
Toản Admin Nghiện SEOToản Admin nghiện SEO

Qua thời gian sử dụng hosting của Vietnix thấy dịch vụ tốt, hosting chạy nhanh và ổn định. Hơn nữa đội ngũ support hỗ trợ nhiệt tình đặc biệt ai đang dùng WordPress sẽ được miễn phí khá nhiều plugin, theme,… bản quyền.

Nguyễn Đình Toản
Admin Nghiện SEO
Nguyễn Viết ChiếnNguyễn Viết Chiến

Chiến đã sử dụng hosting Vietnix cho website In Việt Nhật hơn 1 năm qua. Thật sự rất ấn tượng về tốc độ load web và tính bảo mật cực cao. Không những thế mà các bạn còn hỗ trợ rất nhiệt tình, dù là đêm khuya hay ngày nghỉ. Các doanh nghiệp kinh doanh rất nên dùng.

Nguyễn Viết Chiến
CEO - CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP IN ẤN VIỆT NHẬT
Đánh giá của anh Quang SilicQuang Silic

Vietnix mang đến cho Quang những trải nghiệm tuyệt vời về dịch vụ. Giao diện quản lý dễ sử dụng và trực quan, cho phép Quang tùy chỉnh các thiết lập một cách linh hoạt. Hệ thống của Vietnix được cải thiện liên tục, giúp tối ưu hóa hiệu suất và đảm bảo sự ổn định cho website của Quang.

Quang Silic
CEO - Công ty TNHH Dịch vụ SEO Quang Silic
Đánh giá của anh Nguyễn Hưng

Qua thời gian dài hợp tác cùng Vietnix tôi đã nhận được những trải nghiệm vượt xa mong đợi của mình. Vietnix đã luôn nhiệt tình hỗ trợ hạ tầng hosting, VPS xuyên suốt tất cả các dự án của BuffSEO. Giúp các website đều đạt điểm PageSpeed > 80 và dễ dàng pass được Core Web Vitals khi hỗ trợ tối ưu thêm. Tôi nghĩ rằng các công ty agency về SEO nên hợp tác và sử dụng hosting tại Vietnix để tất cả các dự án đều được tối ưu nhất.

Nguyễn Hưng
CEO & FOUNDER - Công ty TNHH Marketing BUFF
Dương Tấn NghĩaDương Tấn Nghĩa

Dịch vụ VPS, Server của Vietnix thực sự khiến tôi rất hài lòng, nhân viên chăm sóc khách hàng tận tâm, nhiệt tình, hỗ trợ fix lỗi nhanh chóng. Tôi hoàn toàn yên tâm khi sử dụng dịch vụ tại đây. Chất lượng tốt, kỹ thuật có tâm nhất định sẽ đồng hành cùng Vietnix trong thời gian tới.

Dương Tấn Nghĩa
Giám Đốc - Công ty Levinci
Đinh Cẩm PhongĐinh Cẩm Phong

Sau hơn 4 năm sử dụng dịch vụ của Vietnix, Vgame rất hài lòng về chất lượng dịch vụ và chi phí hợp lý. Đội ngũ kỹ thuật và chăm sóc khách hàng tận tình, giúp giảm bớt workload cho team vận hành của công ty, nhất là khi công ty của mình không có đội ngũ IT chuyên môn.

Đinh Cẩm Phong
Business Development - Công ty Vgame
Đánh giá
4.9/5 - (19 bình chọn)
vector

NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ BẢNG GIÁ TÊN MIỀN

Bảng giá tên miền thay đổi như thế nào?

Giá thuê tên miền (chi phí duy trì) có thể thay đổi tùy thuộc vào một số yếu tố, bao gồm:

– Nhà cung cấp dịch vụ tên miền: Mỗi nhà cung cấp sẽ có bảng giá riêng, chính sách khuyến mãi riêng. Bạn nên so sánh giá cả giữa các nhà cung cấp để tìm được ưu đãi tốt nhất.

– Loại tên miền: Giá của tên miền sẽ khác nhau tùy theo hậu tố (.com, .vn, .org…). Tên miền ngắn gọn, dễ nhớ, liên quan đến thương hiệu thường có giá cao hơn.

– Các dịch vụ kèm theo: Một số nhà cung cấp cung cấp các dịch vụ kèm theo như bảo mật tên miền, quản lý DNS, chuyển hướng tên miền, hỗ trợ khách hàng… Những dịch vụ này có thể ảnh hưởng đến tổng chi phí của bạn.

– Khuyến mãi: Nhiều nhà cung cấp thường xuyên có các chương trình khuyến mãi hấp dẫn, giảm giá tên miền trong thời gian nhất định.

Lưu ý: Giá tên miền cũng có thể thay đổi theo thời gian.  Tên miền hot, có thương hiệu  có thể tăng giá theo thời gian.

Tôi có thể đổi nhà cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền không?

Bạn có thể chuyển tên miền từ một nhà cung cấp dịch vụ sang nhà cung cấp khác. Quá trình này gọi là việc “chuyển tên miền”.

Thuế giá trị gia tăng (VAT) có được tính vào phí đăng ký và gia hạn tên miền không?

Đối với tên miền Việt Nam (.vn): Theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính, phí đăng ký và gia hạn tên miền được xếp vào loại phí, lệ phí Nhà nước do đó không chịu thuế giá trị gia tăng (VAT). Đối với tên miền quốc tế (e.g., .com, .net): Cơ quan thuế sẽ áp dụng mức thuế VAT theo quy định hiện hành. Để biết thêm chi tiết, bạn có thể liên hệ với Cơ quan thuế có thẩm quyền.

Lưu ý: Thủ tục tính thuế VAT có thể thay đổi theo thời gian, vì vậy bạn nên tham khảo các quy định của pháp luật mới nhất về thuế để có thông tin chính xác.

Những trường hợp nào có thể khiến tên miền của tôi bị hủy bỏ?

Để duy trì quyền sở hữu và sử dụng tên miền của bạn, việc gia hạn tên miền đúng hạn là điều rất quan trọng. Quá hạn gia hạn là một trong những lý do phổ biến nhất dẫn đến việc hủy bỏ tên miền

Các trường hợp khác có thể khiến tên miền của bạn bị hủy bỏ:

– Không thanh toán phí gia hạn : Nhà cung cấp tên miền sẽ gửi thông báo gia hạn trước khi tên miền của bạn hết hạn. Nếu bạn không thanh toán phí gia hạn trong thời gian quy định, tên miền của bạn có thể bị hủy bỏ.

– Thông tin người đăng ký không chính xác: Bạn có trách nhiệm cập nhật thông tin người đăng ký tên miền của mình, bao gồm tên, địa chỉ email và số điện thoại, khi có bất kỳ thay đổi nào. Nếu thông tin người đăng ký không chính xác, nhà cung cấp tên miền có thể gặp khó khăn trong việc liên lạc với bạn về các vấn đề quan trọng, chẳng hạn như gia hạn tên miền.

– Vi phạm điều khoản dịch vụ: Sử dụng tên miền của bạn cho các hoạt động bất hợp pháp hoặc vi phạm điều khoản dịch vụ của nhà cung cấp tên miền có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc hủy bỏ tên miền.

Tôi nên cân nhắc những yếu tố gì khi lựa chọn giữa tên miền tiếng Việt (.VN) và tên miền quốc tế?

Tên miền quốc tế có ưu điểm về tính nhận diện thương hiệu rộng rãi hơn, phù hợp cho các doanh nghiệp muốn mở rộng thị trường ra quốc tế. Tuy nhiên, tên miền quốc tế thường có tính cạnh tranh cao hơn, khó lựa chọn được tên miền ngắn gọn và trùng khớp với thương hiệu. Ngoài ra, chi phí gia hạn tên miền quốc tế cũng có thể cao hơn so với tên miền Việt Nam.

Tên miền Việt Nam (.VN) thể hiện sự chuyên nghiệp và uy tín của website đối với khách hàng trong nước. Tên miền .VN cũng dễ dàng tìm kiếm hơn đối với người dùng Việt Nam, hỗ trợ các chiến dịch SEO (Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm) hiệu quả. Bên cạnh đó, tên miền .VN thường có giá thành hợp lý và ít bị cạnh tranh hơn so với tên miền quốc tế.

Có gì khác biệt giữa các loại phần mở rộng tên miền?

Các loại phần mở rộng tên miền (TLD) thể hiện mục đích sử dụng và phạm vi địa lý của trang web. Chúng được chia thành hai nhóm chính: Tên miền quốc gia (ccTLD), ví dụ như .vn cho Việt Nam, và Tên miền theo ngành (gTLD), ví dụ như .com thường dùng cho doanh nghiệp, .org cho tổ chức phi lợi nhuận, .edu cho giáo dục.

Việc lựa chọn phần mở rộng tên miền phù hợp ảnh hưởng đến thương hiệu và tính linh hoạt của trang web. Tên miền .com được biết đến rộng rãi nhất, nhưng tùy theo lĩnh vực hoạt động, bạn có thể cân nhắc các lựa chọn khác như .net cho lĩnh vực mạng lưới hoặc .info cho các trang web cung cấp thông tin.

Bảng giá tên miền Vietnix có thể thay đổi trong tương lai không?

Bảng giá tên miền mới của Vietnix có thể có sự thay đổi về giá trong tương lai do nhiều yếu tố như biến động thị trường, chính sách của nhà cung cấp dịch vụ, và các thay đổi quy định.

Tôi có thể mua tên miền mãi mãi không?

Bạn không thể mua một tên miền vĩnh viễn. Thay vào đó, bạn cần đăng ký tên miền với một nhà đăng ký tên miền. Quá trình đăng ký này thường được thực hiện trên cơ sở hàng năm, nghĩa là bạn cần gia hạn tên miền của mình mỗi năm để tiếp tục sử dụng nó. Tuy nhiên, nhiều nhà đăng ký tên miền cho phép bạn trả trước cho tối đa 10 năm, giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức cho việc gia hạn hàng năm.

Thời gian sử dụng tên miền được bao lâu?

Thời hạn đăng ký tên miền tối thiểu là 01 năm. Sau đó, bạn cần gia hạn tên miền trước khi thời hạn sử dụng kết thúc. Thời gian gia hạn tên miền thường dao động từ 0 đến 70 ngày tùy vào từng nhà cung cấp. Nếu bạn không gia hạn tên miền kịp thời, tên miền sẽ bị tạm dừng hoạt động (suspended) và chỉ truy cập được vào trang mặc định (default landing page) do nhà cung cấp đặt ra. 

Trong giai đoạn này, các bản ghi DNS (DNS records) sẽ không hoạt động, ảnh hưởng đến việc truy cập website của bạn.

Tên miền có thể miễn phí không?

Bạn hoàn toàn có thể sở hữu một tên miền miễn phí. Tuy nhiên, tên miền miễn phí thường đi kèm với một số hạn chế, chẳng hạn như:

– Lựa chọn tên miền hạn chế: Bạn sẽ có ít quyền lựa chọn về đuôi tên miền (ví dụ như .tk, .ml) và khó có thể tìm được tên miền trùng khớp với thương hiệu của bạn.

– Tính chuyên nghiệp: Tên miền miễn phí có thể khiến trang web của bạn trông kém chuyên nghiệp hơn so với việc sử dụng tên miền trả phí.

– Quảng cáo: Một số nhà cung cấp tên miền miễn phí có thể chèn quảng cáo trên trang web của bạn.

– Thời hạn sử dụng: Tên miền của bạn có thể bị hủy bỏ nếu không gia hạn theo yêu cầu của nhà cung cấp.

So với tên miền trả phí, tên miền miễn phí có thể là lựa chọn tốt cho các dự án cá nhân hoặc phi thương mại. Tuy nhiên, nếu bạn đang xây dựng một trang web thương mại hoặc muốn xây dựng thương hiệu trực tuyến, thì nên đầu tư vào một tên miền trả phí.

Làm cách nào để có thể có được một tên miền miễn phí 100%?

Có một số cách bạn có thể có được tên miền miễn phí, nhưng hãy nhớ rằng những tên miền miễn phí thường đi kèm với giới hạn và hạn chế. Dưới đây là một số cách bạn có thể thử:

 • Dịch Vụ Tên Miền Miễn Phí: Có một số dịch vụ tên miền miễn phí như Freenom, InfinityFree, AwardSpace, và Wix. Bạn có thể đăng ký tên miền và sử dụng dịch vụ tạo trang web cơ bản.
 • Chương Trình Khuyến Mãi: Đôi khi các nhà cung cấp dịch vụ tên miền có thể tổ chức các chương trình khuyến mãi tặng tên miền miễn phí cho một khoảng thời gian cụ thể. Hãy theo dõi các thông báo khuyến mãi từ các nhà cung cấp này.
 • Khóa Học và Sự Kiện: Một số sự kiện, hội thảo, hay khóa học trực tuyến có thể cung cấp tên miền miễn phí như phần của gói đăng ký. Điều này có thể là cơ hội tốt để có tên miền miễn phí trong một thời gian ngắn.

Tôi có nên mua tên miền trong vòng 10 năm?

Quyết định mua tên miền trong thời gian dài phụ thuộc vào các mục tiêu thương hiệu và chiến lược kinh doanh online của bạn. Mua tên miền trong 10 năm mang lại nhiều lợi ích, chẳng hạn như:

 • Tính ổn định và xây dựng thương hiệu: Tên miền của bạn trở thành một phần nhận diện thương hiệu dễ nhớ và đáng tin cậy. Khách hàng tiềm năng dễ dàng tìm thấy bạn trên công cụ tìm kiếm và tin tưởng vào sự cam kết lâu dài của bạn với thị trường.
 • Lợi ích về SEO: Các công cụ tìm kiếm có thể ưu tiên các trang web có tên miền được đăng ký lâu dài, vì điều này cho thấy sự uy tín và tính ổn định của trang web. Xếp hạng tìm kiếm của bạn có thể được cải thiện theo thời gian.
 • Tiết kiệm chi phí: Mua tên miền trong 10 năm thường rẻ hơn việc gia hạn theo từng năm. Bạn có thể tiết kiệm tiền trong thời gian dài.

Tuy nhiên, mua tên miền trong thời gian dài cũng có một số hạn chế:

 • Ít linh hoạt: Nếu nhu cầu kinh doanh của bạn thay đổi, bạn có thể bị hạn chế trong việc chuyển sang một tên miền khác.

Chi phí trả trước: Mua tên miền trong 10 năm đòi hỏi chi phí trả trước cao hơn so với việc mua theo năm.

Tôi có nên bán tên miền hay để nó tự hết hạn?

Quyết định bán tên miền hoặc để nó hết hạn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như giá trị của tên miền, mục đích sử dụng và tài chính của bạn. Nếu tên miền của bạn có giá trị tiềm năng hoặc liên quan đến ngành công nghiệp phát triển, bạn có thể xem xét việc bán nó để thu về lợi nhuận. Nếu tên miền không còn phù hợp với mục tiêu của bạn và bạn không muốn duy trì nó, để nó hết hạn có thể là tùy chọn.

Làm thế nào để biết tên miền nào đang sẵn sàng để đăng ký?

Bạn có thể sử dụng công cụ tìm kiếm trên trang web của nhà đăng ký tên miền để kiểm tra tính khả dụng của tên miền bạn muốn. Nếu tên miền đó đã có người sở hữu, bạn có thể thử tìm tên miền khác hoặc mua tên miền đã sở hữu nếu người sở hữu hiện tại muốn bán.

Làm thế nào để gia hạn đăng ký tên miền?

Để gia hạn tên miền, bạn cần đăng nhập vào tài khoản của nhà đăng ký tên miền của bạn và thực hiện thanh toán gia hạn cho tên miền cụ thể. Gia hạn có thể được thực hiện theo từng năm (Tối thiểu 1 năm) hoặc theo thời kỳ khác nhau tùy thuộc vào sự lựa chọn của bạn.