VPS
Hosting
Email
Máy chủ
Firewall Anti DDoS
Tên Miền
SSL
4
4

VPS GPU GIÁ RẺ

Dịch vụ VPS Chạy Giả Lập - Treo Game & Tool MMO
Chơi game mượt mà
Khởi tạo ngay lập tức
Hỗ trợ xuyên suốt 24/7
dich vu vps gpu
dich vu vps gpu

VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ VPS GPU

Video hướng dẫn khách hàng đăng ký và sử dụng dịch vụ VPS GPU giá rẻ một cách đơn giản và dễ dàng nhất!

Giới thiệu

VPS GPU là gì?

VPS GPU là dịch vụ máy chủ ảo có hỗ trợ card màn hình (VGA) giúp chạy được các phần mềm yêu cầu phải có card đồ hoạ như giả lập Android (Bluestacks, Nox,…) để chơi game mobile, tool MMO,…

gioi thieu vps co gpu
Lựa chọn gói VPS GPU mong muốn của bạn

Bảng giá thuê VPS GPU giá rẻ

1 Tháng
3 Tháng
6 Tháng -5%
1 Năm -10%
2 Năm -15%
3 Năm -20%
VPS GPU 1
408,000đ -40%
680,000đ /Tháng
2 Core
4GB RAM
50GB SSD
icon GPU 1GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 2
636,000đ -40%
1,060,000đ /Tháng
4 Core
8GB RAM
50GB SSD
icon GPU 1GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 3
936,000đ -40%
1,560,000đ /Tháng
6 Core
12GB RAM
80GB SSD
icon GPU 2GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 4
924,000đ -40%
1,540,000đ /Tháng
8 Core
8GB RAM
80GB SSD
icon GPU 2GB GPU
Đăng ký
Bán chạy
VPS GPU 5
1,092,000đ -40%
1,820,000đ /Tháng
6 Core
12GB RAM
120GB SSD
icon GPU 2GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 6
1,080,000đ -40%
1,800,000đ /Tháng
8 Core
8GB RAM
120GB SSD
icon GPU 2GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 7
1,320,000đ -40%
2,200,000đ /Tháng
8 Core
16GB RAM
120GB SSD
icon GPU 2GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 8
1,776,000đ -40%
2,960,000đ /Tháng
12 Core
24GB RAM
120GB SSD
icon GPU 2GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 9
2,448,000đ -40%
4,080,000đ /Tháng
16 Core
32GB RAM
160GB SSD
icon GPU 4GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 10
3,504,000đ -40%
5,840,000đ /Tháng
16 Core
64GB RAM
200GB SSD
icon GPU 4GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 1
408,000đ -40%
680,000đ /Tháng
2 Core
4GB RAM
50GB SSD
icon GPU 1GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 2
636,000đ -40%
1,060,000đ /Tháng
4 Core
8GB RAM
50GB SSD
icon GPU 1GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 3
936,000đ -40%
1,560,000đ /Tháng
6 Core
12GB RAM
80GB SSD
icon GPU 2GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 4
924,000đ -40%
1,540,000đ /Tháng
8 Core
8GB RAM
80GB SSD
icon GPU 2GB GPU
Đăng ký
Bán chạy
VPS GPU 5
1,092,000đ -40%
1,820,000đ /Tháng
6 Core
12GB RAM
120GB SSD
icon GPU 2GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 6
1,080,000đ -40%
1,800,000đ /Tháng
8 Core
8GB RAM
120GB SSD
icon GPU 2GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 7
1,320,000đ -40%
2,200,000đ /Tháng
8 Core
16GB RAM
120GB SSD
icon GPU 2GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 8
1,776,000đ -40%
2,960,000đ /Tháng
12 Core
24GB RAM
120GB SSD
icon GPU 2GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 9
2,448,000đ -40%
4,080,000đ /Tháng
16 Core
32GB RAM
160GB SSD
icon GPU 4GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 10
3,504,000đ -40%
5,840,000đ /Tháng
16 Core
64GB RAM
200GB SSD
icon GPU 4GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 1
387,600đ -40%
646,000đ /Tháng
2 Core
4GB RAM
50GB SSD
icon GPU 1GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 2
604,200đ -40%
1,007,000đ /Tháng
4 Core
8GB RAM
50GB SSD
icon GPU 1GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 3
889,200đ -40%
1,482,000đ /Tháng
6 Core
12GB RAM
80GB SSD
icon GPU 2GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 4
877,800đ -40%
1,463,000đ /Tháng
8 Core
8GB RAM
80GB SSD
icon GPU 2GB GPU
Đăng ký
Bán chạy
VPS GPU 5
1,037,400đ -40%
1,729,000đ /Tháng
6 Core
12GB RAM
120GB SSD
icon GPU 2GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 6
1,026,000đ -40%
1,710,000đ /Tháng
8 Core
8GB RAM
120GB SSD
icon GPU 2GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 7
1,254,000đ -40%
2,090,000đ /Tháng
8 Core
16GB RAM
120GB SSD
icon GPU 2GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 8
1,687,200đ -40%
2,812,000đ /Tháng
12 Core
24GB RAM
120GB SSD
icon GPU 2GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 9
2,325,600đ -40%
3,876,000đ /Tháng
16 Core
32GB RAM
160GB SSD
icon GPU 4GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 10
3,328,800đ -40%
5,548,000đ /Tháng
16 Core
64GB RAM
200GB SSD
icon GPU 4GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 1
367,200đ -40%
612,000đ /Tháng
2 Core
4GB RAM
50GB SSD
icon GPU 1GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 2
572,400đ -40%
954,000đ /Tháng
4 Core
8GB RAM
50GB SSD
icon GPU 1GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 3
842,400đ -40%
1,404,000đ /Tháng
6 Core
12GB RAM
80GB SSD
icon GPU 2GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 4
831,600đ -40%
1,386,000đ /Tháng
8 Core
8GB RAM
80GB SSD
icon GPU 2GB GPU
Đăng ký
Bán chạy
VPS GPU 5
982,800đ -40%
1,638,000đ /Tháng
6 Core
12GB RAM
120GB SSD
icon GPU 2GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 6
972,000đ -40%
1,620,000đ /Tháng
8 Core
8GB RAM
120GB SSD
icon GPU 2GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 7
1,188,000đ -40%
1,980,000đ /Tháng
8 Core
16GB RAM
120GB SSD
icon GPU 2GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 8
1,598,400đ -40%
2,664,000đ /Tháng
12 Core
24GB RAM
120GB SSD
icon GPU 2GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 9
2,203,200đ -40%
3,672,000đ /Tháng
16 Core
32GB RAM
160GB SSD
icon GPU 4GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 10
3,153,600đ -40%
5,256,000đ /Tháng
16 Core
64GB RAM
200GB SSD
icon GPU 4GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 1
346,800đ -40%
578,000đ /Tháng
2 Core
4GB RAM
50GB SSD
icon GPU 1GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 2
540,600đ -40%
901,000đ /Tháng
4 Core
8GB RAM
50GB SSD
icon GPU 1GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 3
795,600đ -40%
1,326,000đ /Tháng
6 Core
12GB RAM
80GB SSD
icon GPU 2GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 4
785,400đ -40%
1,309,000đ /Tháng
8 Core
8GB RAM
80GB SSD
icon GPU 2GB GPU
Đăng ký
Bán chạy
VPS GPU 5
928,200đ -40%
1,547,000đ /Tháng
6 Core
12GB RAM
120GB SSD
icon GPU 2GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 6
918,000đ -40%
1,530,000đ /Tháng
8 Core
8GB RAM
120GB SSD
icon GPU 2GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 7
1,122,000đ -40%
1,870,000đ /Tháng
8 Core
16GB RAM
120GB SSD
icon GPU 2GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 8
1,509,600đ -40%
2,516,000đ /Tháng
12 Core
24GB RAM
120GB SSD
icon GPU 2GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 9
2,080,800đ -40%
3,468,000đ /Tháng
16 Core
32GB RAM
160GB SSD
icon GPU 4GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 10
2,978,400đ -40%
4,964,000đ /Tháng
16 Core
64GB RAM
200GB SSD
icon GPU 4GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 1
326,400đ -40%
544,000đ /Tháng
2 Core
4GB RAM
50GB SSD
icon GPU 1GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 2
508,800đ -40%
848,000đ /Tháng
4 Core
8GB RAM
50GB SSD
icon GPU 1GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 3
748,800đ -40%
1,248,000đ /Tháng
6 Core
12GB RAM
80GB SSD
icon GPU 2GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 4
739,200đ -40%
1,232,000đ /Tháng
8 Core
8GB RAM
80GB SSD
icon GPU 2GB GPU
Đăng ký
Bán chạy
VPS GPU 5
873,600đ -40%
1,456,000đ /Tháng
6 Core
12GB RAM
120GB SSD
icon GPU 2GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 6
864,000đ -40%
1,440,000đ /Tháng
8 Core
8GB RAM
120GB SSD
icon GPU 2GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 7
1,056,000đ -40%
1,760,000đ /Tháng
8 Core
16GB RAM
120GB SSD
icon GPU 2GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 8
1,420,800đ -40%
2,368,000đ /Tháng
12 Core
24GB RAM
120GB SSD
icon GPU 2GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 9
1,958,400đ -40%
3,264,000đ /Tháng
16 Core
32GB RAM
160GB SSD
icon GPU 4GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 10
2,803,200đ -40%
4,672,000đ /Tháng
16 Core
64GB RAM
200GB SSD
icon GPU 4GB GPU
Đăng ký

   Lưu ý: Bảng giá VPS GPU chưa bao gồm VAT

Ứng dụng nổi bật của VPS GPU Windows