JavaScript là gì? & JavaScript có thể làm được những gì?

JavaScript là gì? & JavaScript có thể làm được những gì?

19/02/2021

Hiện nay, JavaScript là một ngôn ngữ đang được nhiều bạn trẻ quan tâm. Vậy JavaScript là gì? Nó là ngôn ngữ lập trình cho web. JavaScript có thể cập nhật và thay đổi cả HTML và CSS. JavaScript có thể tính toán, thao tác và xác thực dữ liệu.

Hướng dẫn bắt đầu nhanh JavaScript

Hướng dẫn này sẽ xem nhanh các loại dữ liệu JavaScript quan trọng nhất.

Các biến JavaScript có thể là:

 • Numbers
 • Strings
 • Objects
 • Arrays
 • Functions

JavaScript là gì?

JavaScript Variables là gì?

Nó là các vùng  chứa để lưu trữ giá trị dữ liệu.

Trong ví dụ này, x, y và z, là các biến:

Thí dụ

var x = 5;

var y = 6;

Từ ví dụ trên, bạn có thể hiểu:

 • x lưu giá trị 5
 • y lưu trữ giá trị 6

JavaScript Numbers

JavaScript chỉ có một loại số. Các số có thể được viết có hoặc không có số thập phân.

Thí dụ

var x = 3.14;    // A number with decimals

var y = 3;       // A number without decimals

Tất cả các số được lưu trữ dưới dạng số dấu phẩy động có độ chính xác kép.

Số thập phân tối đa là 17, nhưng dấu phẩy động không phải lúc nào cũng chính xác 100%:

Thí dụ

var x = 0.2 + 0.1;         // x will be 0.30000000000000004

JavaScript Strings

Strings store text – Chuỗi lưu trữ văn bản. Chuỗi được viết bên trong dấu ngoặc kép. Bạn có thể sử dụng dấu ngoặc đơn hoặc kép :

Thí dụ

var carname = “Volvo XC60”;  // Double quotes

var carname = ‘Volvo XC60’;  // Single quotes

Độ dài của chuỗi được tìm thấy trong độ dài thuộc tính được tạo sẵn:

Thí dụ

var txt = “ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ”;

var sln = txt.length;

JavaScript Objects

Bạn đã học được rằng các biến JavaScript là các vùng chứa cho các giá trị dữ liệu.

Mã này chỉ định một giá trị đơn giản  (Fiat) cho một biến có tên là car:

var car = “Fiat”;

Đối tượng cũng  là biến. Nhưng các đối tượng có thể chứa nhiều giá trị.

Mã này gán nhiều giá trị  (Fiat, 500, màu trắng) cho một biến có tên là car:

var car = {type:”Fiat”, model:”500″, color:”white”};

JavaScript Arrays

Mảng JavaScript được sử dụng để lưu trữ nhiều giá trị trong một biến duy nhất.

Thí dụ

var cars = [“Saab”, “Volvo”, “BMW”];

JavaScript Functions

Hàm JavaScript là một khối mã được thiết kế để thực hiện một tác vụ cụ thể.

Hàm JavaScript được thực thi khi “cái gì đó” gọi nó.

Thí dụ

function myFunction(p1, p2) {

return p1 * p2;              // The function returns the product of p1 and p2

}

JavaScript có thể làm gì?

Phần này chứa một số ví dụ về những gì JavaScript có thể làm:

 • Đầu tiên, JavaScript có thể thay đổi nội dung HTML
 • Thứ hai, JavaScript có thể thay đổi giá trị thuộc tính HTML
 • Thứ ba, JavaScript có thể thay đổi kiểu HTML (CSS)
 • Tiếp theo, JavaScript có thể ẩn các phần tử HTML
 • Cuối cùng, JavaScript có thể hiển thị các phần tử HTML

JavaScript thay đổi nội dung HTML

Một trong nhiều phương thức HTML JavaScript là getElementById () .

Ví dụ này sử dụng phương pháp để “tìm” một phần tử HTML (với id = “demo”) và thay đổi nội dung phần tử ( InternalHTML ) thành “Hello JavaScript”:

Thí dụ

document.getElementById(“demo”).innerHTML = “Hello JavaScript”;

JavaScript thay đổi giá trị thuộc tính HTML

Trong ví dụ này, JavaScript thay đổi giá trị của thuộc tính src (source) của tag <img>:

The Light Buld

Turn on the light  Turn off the light

JavaScript thay đổi kiểu HTML (CSS)

Thay đổi kiểu của một phần tử HTML, là một biến thể của việc thay đổi thuộc tính HTML:

Thí dụ

document.getElementById(“demo”).style.fontSize = “35px”;

or

document.getElementById(‘demo’).style.fontSize = ’35px’;

JavaScript ẩn các phần tử HTML

Ẩn các phần tử HTML có thể được thực hiện bằng cách thay đổi kiểu hiển thị:

Thí dụ

document.getElementById(“demo”).style.display = “none”;

or

document.getElementById(‘demo’).style.display = ‘none’;

JavaScript hiển thị các phần tử HTML

Hiển thị các yếu tố HTML ẩn cũng có thể được thực hiện bằng cách thay đổi kiểu hiển thị:

Thí dụ

document.getElementById(“demo”).style.display = “block”;

or

document.getElementById(‘demo’).style.display = ‘block’

Hy vọng với những kiến thức trong bài viết về JavaScript là gì sẽ mang lại cho bạn thêm nhiều kiến thức mới. Chúc bạn thành công.

Theo W3schools

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments