VPS Cao Cấp #1 Việt Nam

VPS Cao Cấp

Ổ cứng SSD siêu tốc

Tích hợp công nghệ Firewall Anti DDoS Basic độc quyền của Vietnix.

Backup miễn phí hàng tuần

Đảm ảo an toàn dữ liêu cho website của bạn khi sử dụng. Sao lưu dữ liệu tự động 4 lần/ngày.

Tối ưu hóa cho xử lý hiệu năng cao

171.000 VNĐ/tháng

Giải pháp máy chủ ảo với hiệu năng vượt trội

Xem bảng giáChat với tư vấn viên
Icon hộp quà

Tặng bộ Theme & Plugin trị giá 50 triệu

Banner VPS Cao Cấp
vector
Tiết kiệm hơn khi đăng ký nhiều năm!

Bảng giá VPS Cao Cấp

1 Tháng
3 Tháng
6 Tháng - 5% icon phổ biến
1 Năm - 10%
2 Năm - 15%
3 Năm - 20%
VPS PREMIUM 1
180,000đ -5%
190,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server1 Core
icon RAM bảng giá VPS Server1GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server20GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 180,000đ
VPS PREMIUM 2
266,000đ -5%
280,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server1 Core
icon RAM bảng giá VPS Server2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server30GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 266,000đ
VPS PREMIUM 3
361,000đ -5%
380,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server2 Core
icon RAM bảng giá VPS Server2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server40GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 361,000đ
VPS PREMIUM 4
456,000đ -5%
480,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server2 Core
icon RAM bảng giá VPS Server4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server40GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 456,000đ
VPS PREMIUM 5
646,000đ -5%
680,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server4 Core
icon RAM bảng giá VPS Server4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server60GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 646,000đ
VPS PREMIUM 6
741,000đ -5%
780,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server4 Core
icon RAM bảng giá VPS Server6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server60GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 741,000đ
VPS PREMIUM 7
931,000đ -5%
980,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server6 Core
icon RAM bảng giá VPS Server6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server80GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 931,000đ
Bán chạy
VPS PREMIUM 8
1,026,000đ -5%
1,080,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server6 Core
icon RAM bảng giá VPS Server8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server80GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 1,026,000đ
VPS PREMIUM 9
1,140,000đ -5%
1,200,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server8 Core
icon RAM bảng giá VPS Server8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server80GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 1,140,000đ
VPS PREMIUM 10
1,330,000đ -5%
1,400,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server8 Core
icon RAM bảng giá VPS Server12GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server80GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 1,330,000đ
VPS PREMIUM 11
1,501,000đ -5%
1,580,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server10 Core
icon RAM bảng giá VPS Server10GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server120GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 1,501,000đ
VPS PREMIUM 12
1,786,000đ -5%
1,880,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server10 Core
icon RAM bảng giá VPS Server16GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server120GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 1,786,000đ
VPS PREMIUM 13
1,900,000đ -5%
2,000,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server12 Core
icon RAM bảng giá VPS Server16GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server120GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 1,900,000đ
VPS PREMIUM 14
2,280,000đ -5%
2,400,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server12 Core
icon RAM bảng giá VPS Server24GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server120GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 2,280,000đ
VPS PREMIUM 15
2,622,000đ -5%
2,760,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server16 Core
icon RAM bảng giá VPS Server24GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server150GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 2,622,000đ
VPS PREMIUM 16
3,002,000đ -5%
3,160,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server16 Core
icon RAM bảng giá VPS Server32GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server150GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 3,002,000đ
Nếu bạn chưa tìm thấy gói phù hợp
VPS PREMIUM 1
180,000đ -5%
190,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server1 Core
icon RAM bảng giá VPS Server1GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server20GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 540,000đ
VPS PREMIUM 2
266,000đ -5%
280,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server1 Core
icon RAM bảng giá VPS Server2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server30GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 798,000đ
VPS PREMIUM 3
361,000đ -5%
380,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server2 Core
icon RAM bảng giá VPS Server2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server40GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 1,083,000đ
VPS PREMIUM 4
456,000đ -5%
480,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server2 Core
icon RAM bảng giá VPS Server4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server40GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 1,368,000đ
VPS PREMIUM 5
646,000đ -5%
680,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server4 Core
icon RAM bảng giá VPS Server4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server60GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 1,938,000đ
VPS PREMIUM 6
741,000đ -5%
780,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server4 Core
icon RAM bảng giá VPS Server6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server60GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 2,223,000đ
VPS PREMIUM 7
931,000đ -5%
980,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server6 Core
icon RAM bảng giá VPS Server6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server80GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 2,793,000đ
Bán chạy
VPS PREMIUM 8
1,026,000đ -5%
1,080,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server6 Core
icon RAM bảng giá VPS Server8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server80GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 3,078,000đ
VPS PREMIUM 9
1,140,000đ -5%
1,200,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server8 Core
icon RAM bảng giá VPS Server8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server80GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 3,420,000đ
VPS PREMIUM 10
1,330,000đ -5%
1,400,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server8 Core
icon RAM bảng giá VPS Server12GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server80GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 3,990,000đ
VPS PREMIUM 11
1,501,000đ -5%
1,580,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server10 Core
icon RAM bảng giá VPS Server10GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server120GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 4,503,000đ
VPS PREMIUM 12
1,786,000đ -5%
1,880,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server10 Core
icon RAM bảng giá VPS Server16GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server120GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 5,358,000đ
VPS PREMIUM 13
1,900,000đ -5%
2,000,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server12 Core
icon RAM bảng giá VPS Server16GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server120GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 5,700,000đ
VPS PREMIUM 14
2,280,000đ -5%
2,400,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server12 Core
icon RAM bảng giá VPS Server24GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server120GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 6,840,000đ
VPS PREMIUM 15
2,622,000đ -5%
2,760,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server16 Core
icon RAM bảng giá VPS Server24GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server150GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 7,866,000đ
VPS PREMIUM 16
3,002,000đ -5%
3,160,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server16 Core
icon RAM bảng giá VPS Server32GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server150GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 9,006,000đ
Nếu bạn chưa tìm thấy gói phù hợp
VPS PREMIUM 1
171,000đ -5%
180,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server1 Core
icon RAM bảng giá VPS Server1GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server20GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 1,026,000đ
VPS PREMIUM 2
252,000đ -5%
266,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server1 Core
icon RAM bảng giá VPS Server2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server30GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 1,512,000đ
VPS PREMIUM 3
342,000đ -5%
361,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server2 Core
icon RAM bảng giá VPS Server2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server40GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 2,052,000đ
VPS PREMIUM 4
433,000đ -5%
456,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server2 Core
icon RAM bảng giá VPS Server4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server40GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 2,598,000đ
VPS PREMIUM 5
613,000đ -5%
646,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server4 Core
icon RAM bảng giá VPS Server4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server60GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 3,678,000đ
VPS PREMIUM 6
703,000đ -5%
741,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server4 Core
icon RAM bảng giá VPS Server6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server60GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 4,218,000đ
VPS PREMIUM 7
884,000đ -5%
931,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server6 Core
icon RAM bảng giá VPS Server6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server80GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 5,304,000đ
Bán chạy
VPS PREMIUM 8
974,000đ -5%
1,026,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server6 Core
icon RAM bảng giá VPS Server8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server80GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 5,844,000đ
VPS PREMIUM 9
1,083,000đ -5%
1,140,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server8 Core
icon RAM bảng giá VPS Server8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server80GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 6,498,000đ
VPS PREMIUM 10
1,263,000đ -5%
1,330,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server8 Core
icon RAM bảng giá VPS Server12GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server80GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 7,578,000đ
VPS PREMIUM 11
1,425,000đ -5%
1,501,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server10 Core
icon RAM bảng giá VPS Server10GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server120GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 8,550,000đ
VPS PREMIUM 12
1,696,000đ -5%
1,786,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server10 Core
icon RAM bảng giá VPS Server16GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server120GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 10,176,000đ
VPS PREMIUM 13
1,805,000đ -5%
1,900,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server12 Core
icon RAM bảng giá VPS Server16GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server120GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 10,830,000đ
VPS PREMIUM 14
2,166,000đ -5%
2,280,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server12 Core
icon RAM bảng giá VPS Server24GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server120GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 12,996,000đ
VPS PREMIUM 15
2,490,000đ -5%
2,622,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server16 Core
icon RAM bảng giá VPS Server24GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server150GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 14,940,000đ
VPS PREMIUM 16
2,851,000đ -5%
3,002,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server16 Core
icon RAM bảng giá VPS Server32GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server150GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 17,106,000đ
Nếu bạn chưa tìm thấy gói phù hợp
VPS PREMIUM 1
162,000đ -5%
171,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server1 Core
icon RAM bảng giá VPS Server1GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server20GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 1,944,000đ
VPS PREMIUM 2
239,000đ -5%
252,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server1 Core
icon RAM bảng giá VPS Server2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server30GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 2,868,000đ
VPS PREMIUM 3
324,000đ -5%
342,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server2 Core
icon RAM bảng giá VPS Server2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server40GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 3,888,000đ
VPS PREMIUM 4
410,000đ -5%
432,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server2 Core
icon RAM bảng giá VPS Server4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server40GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 4,920,000đ
VPS PREMIUM 5
581,000đ -5%
612,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server4 Core
icon RAM bảng giá VPS Server4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server60GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 6,972,000đ
VPS PREMIUM 6
666,000đ -5%
702,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server4 Core
icon RAM bảng giá VPS Server6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server60GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 7,992,000đ
VPS PREMIUM 7
837,000đ -5%
882,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server6 Core
icon RAM bảng giá VPS Server6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server80GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 10,044,000đ
Bán chạy
VPS PREMIUM 8
923,000đ -5%
972,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server6 Core
icon RAM bảng giá VPS Server8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server80GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 11,076,000đ
VPS PREMIUM 9
1,026,000đ -5%
1,080,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server8 Core
icon RAM bảng giá VPS Server8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server80GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 12,312,000đ
VPS PREMIUM 10
1,197,000đ -5%
1,260,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server8 Core
icon RAM bảng giá VPS Server12GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server80GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 14,364,000đ
VPS PREMIUM 11
1,350,000đ -5%
1,422,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server10 Core
icon RAM bảng giá VPS Server10GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server120GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 16,200,000đ
VPS PREMIUM 12
1,607,000đ -5%
1,692,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server10 Core
icon RAM bảng giá VPS Server16GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server120GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 19,284,000đ
VPS PREMIUM 13
1,710,000đ -5%
1,800,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server12 Core
icon RAM bảng giá VPS Server16GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server120GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 20,520,000đ
VPS PREMIUM 14
2,052,000đ -5%
2,160,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server12 Core
icon RAM bảng giá VPS Server24GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server120GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 24,624,000đ
VPS PREMIUM 15
2,359,000đ -5%
2,484,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server16 Core
icon RAM bảng giá VPS Server24GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server150GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 28,308,000đ
VPS PREMIUM 16
2,701,000đ -5%
2,844,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server16 Core
icon RAM bảng giá VPS Server32GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server150GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 32,412,000đ
Nếu bạn chưa tìm thấy gói phù hợp
VPS PREMIUM 1
152,000đ -5%
161,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server1 Core
icon RAM bảng giá VPS Server1GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server20GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 3,648,000đ
VPS PREMIUM 2
226,000đ -5%
238,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server1 Core
icon RAM bảng giá VPS Server2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server30GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 5,424,000đ
VPS PREMIUM 3
306,000đ -5%
323,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server2 Core
icon RAM bảng giá VPS Server2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server40GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 7,344,000đ
VPS PREMIUM 4
387,000đ -5%
408,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server2 Core
icon RAM bảng giá VPS Server4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server40GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 9,288,000đ
VPS PREMIUM 5
549,000đ -5%
578,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server4 Core
icon RAM bảng giá VPS Server4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server60GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 13,176,000đ
VPS PREMIUM 6
629,000đ -5%
663,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server4 Core
icon RAM bảng giá VPS Server6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server60GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 15,096,000đ
VPS PREMIUM 7
791,000đ -5%
833,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server6 Core
icon RAM bảng giá VPS Server6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server80GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 18,984,000đ
Bán chạy
VPS PREMIUM 8
872,000đ -5%
918,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server6 Core
icon RAM bảng giá VPS Server8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server80GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 20,928,000đ
VPS PREMIUM 9
969,000đ -5%
1,020,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server8 Core
icon RAM bảng giá VPS Server8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server80GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 23,256,000đ
VPS PREMIUM 10
1,130,000đ -5%
1,190,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server8 Core
icon RAM bảng giá VPS Server12GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server80GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 27,120,000đ
VPS PREMIUM 11
1,275,000đ -5%
1,343,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server10 Core
icon RAM bảng giá VPS Server10GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server120GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 30,600,000đ
VPS PREMIUM 12
1,518,000đ -5%
1,598,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server10 Core
icon RAM bảng giá VPS Server16GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server120GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 36,432,000đ
VPS PREMIUM 13
1,615,000đ -5%
1,700,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server12 Core
icon RAM bảng giá VPS Server16GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server120GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 38,760,000đ
VPS PREMIUM 14
1,938,000đ -5%
2,040,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server12 Core
icon RAM bảng giá VPS Server24GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server120GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 46,512,000đ
VPS PREMIUM 15
2,228,000đ -5%
2,346,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server16 Core
icon RAM bảng giá VPS Server24GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server150GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 53,472,000đ
VPS PREMIUM 16
2,551,000đ -5%
2,686,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server16 Core
icon RAM bảng giá VPS Server32GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server150GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 61,224,000đ
Nếu bạn chưa tìm thấy gói phù hợp
VPS PREMIUM 1
144,000đ -5%
152,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server1 Core
icon RAM bảng giá VPS Server1GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server20GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 5,184,000đ
VPS PREMIUM 2
212,000đ -5%
224,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server1 Core
icon RAM bảng giá VPS Server2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server30GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 7,632,000đ
VPS PREMIUM 3
288,000đ -5%
304,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server2 Core
icon RAM bảng giá VPS Server2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server40GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 10,368,000đ
VPS PREMIUM 4
364,000đ -5%
384,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server2 Core
icon RAM bảng giá VPS Server4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server40GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 13,104,000đ
VPS PREMIUM 5
516,000đ -5%
544,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server4 Core
icon RAM bảng giá VPS Server4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server60GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 18,576,000đ
VPS PREMIUM 6
592,000đ -5%
624,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server4 Core
icon RAM bảng giá VPS Server6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server60GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 21,312,000đ
VPS PREMIUM 7
744,000đ -5%
784,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server6 Core
icon RAM bảng giá VPS Server6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server80GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 26,784,000đ
Bán chạy
VPS PREMIUM 8
820,000đ -5%
864,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server6 Core
icon RAM bảng giá VPS Server8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server80GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 29,520,000đ
VPS PREMIUM 9
912,000đ -5%
960,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server8 Core
icon RAM bảng giá VPS Server8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server80GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 32,832,000đ
VPS PREMIUM 10
1,064,000đ -5%
1,120,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server8 Core
icon RAM bảng giá VPS Server12GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server80GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 38,304,000đ
VPS PREMIUM 11
1,200,000đ -5%
1,264,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server10 Core
icon RAM bảng giá VPS Server10GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server120GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 43,200,000đ
VPS PREMIUM 12
1,428,000đ -5%
1,504,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server10 Core
icon RAM bảng giá VPS Server16GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server120GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 51,408,000đ
VPS PREMIUM 13
1,520,000đ -5%
1,600,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server12 Core
icon RAM bảng giá VPS Server16GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server120GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 54,720,000đ
VPS PREMIUM 14
1,824,000đ -5%
1,920,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server12 Core
icon RAM bảng giá VPS Server24GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server120GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 65,664,000đ
VPS PREMIUM 15
2,097,000đ -5%
2,208,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server16 Core
icon RAM bảng giá VPS Server24GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server150GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 75,492,000đ
VPS PREMIUM 16
2,401,000đ -5%
2,528,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server16 Core
icon RAM bảng giá VPS Server32GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server150GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 86,436,000đ
Nếu bạn chưa tìm thấy gói phù hợp

Lưu ý:

  • Bảng giá VPS Cao Cấp chưa bao gồm VAT
  • VPS Premium 1, VPS Premium 2 không hỗ trợ hệ điều hành Windows.

Bạn vẫn đang cân nhắc giữa các gói VPS?

Xem bản so sánh các thông số kỹ thuật giữa gói VPS Giá Rẻ, Phổ Thông, Cao Cấp và VPS NVMe

Bạn vẫn đang cân nhắc giữa các gói VPS?

Xem bảng so sánh các thông số kỹ thuật giữa gói VPS Giá Rẻ, Phổ Thông, Cao Cấp và VPS NVMe

Xem So Sánh
Bạn cần thêm RAM, CPU, Ổ cứng và IP cho VPS?

Bảng giá nâng cấp dịch vụ VPS Cao Cấp

CPU Intel Xeon
1 Core

60,000đ/Tháng

RAM
1GB

50,000đ/Tháng

Ổ cứng
10GB

40,000đ/Tháng

IP Address
1 IP

100,000đ/Tháng

Bảng giá nâng cấp VPS Server
Giới thiệu

VPS Cao Cấp

VPS Cao Cấp là dịch vụ VPS có cấu hình rất cao, phù hợp với nhu cầu cho khách hàng làm máy chủ chơi game.

VPS Cao Cấp tại Vietnix được sử dụng 100% ổ cứng SSD Enterprise RAID 10 và công nghệ ảo hóa tối ưu nhất cho Dell Hardware mang lại hiệu suất vượt trội cho hệ thống.

ƯU ĐIỂM

Khi sử dụng VPS Cao Cấp

Tặng bản quyền DirecAdmin chính hãng

Nâng cấp dễ dàng

Bạn có thể dễ dàng thoải mái mở rộng dung lượng, nâng cấp cấu hình hoặc tăng tốc độ của sản phẩm VPS Cao Cấp khi nhu cầu thay đổi.

Chỉ cần thanh toán tiền cho những gì mà bạn sử dụng.

SSD Enterprise siêu tốc trên VPS

SSD Enterprise siêu tốc: IOPS đạt 60k Read và 20k Write

Sử dụng 100% ổ cứng SSD Enterprise RAID 10, giúp truy cập dữ liệu siêu nhanh (tốc độ đạt 1GB/s) và bảo vệ an toàn dữ liệu trong trường hợp hỏng ổ cứng.

Phù hợp với các ứng dụng cần thao tác đọc/ghi nhiều hoặc truy vấn database liên tục.

VPS Server tối ưu hóa cho xử lý

Tối ưu hóa cho xử lý hiệu năng cao

Dịch vụ VPS Cao Cấp tại Vietnix sử dụng công nghệ ảo hóa tối ưu nhất cho Dell Hardware mang lại hiệu suất vượt trội cho hệ thống. Các thiết bị mạng, mô hình kết nối cũng được thiết kế để đạt tốc độ cao nhất.

VPS Server dedicated và Unlimite

Dedicated & Unlimited CPU

VPS Cao Cấp được cấp phát CPU riêng biệt (Dedicated CPU) để đảm bảo sẵn sàng xử lý khi ứng dụng yêu cầu.

Ngoài ra, các VPS sẽ không giới hạn tốc độ CPU để đạt hiệu suất cao nhất.

Đa dạng hệ điều hành trên VPS Server

Đa dạng hệ điều hành

Ngoài hỗ trợ các hệ điều hành dành cho Server như: CentOS, Ubuntu Server, Windows Server.

Dịch vụ VPS Cao Cấp còn hỗ trợ các hệ điều hành dành cho người dùng như: Windows 7, Windows 8, Windows 10.

LỢI ÍCH

Khi sử dụng VPS Cao Cấp

Unlimited Data Transfer

Dịch vụ VPS Cao Cấp của Vietnix không bị giới hạn lượng Data Transfer. Vì vậy bạn hoàn toàn không cần lo lắng về việc dữ liệu trao đổi bị giới hạn ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của doanh nghiệp.

Toàn quyền quản trị cấp cao nhất

Quyền quản trị cao nhất nằm trong tay bạn! Bạn có thể chủ động và toàn quyền trong thao tác, kiểm soát hoạt động của VPS thông qua trang quản trị rõ ràng, dễ hiểu và đặc biệt đầy đủ tính năng.

Hoàn tiền dịch vụ nhanh chóng

Vietnix cam kết hoàn tiền nhanh chóng theo chính sách nếu bạn không hài lòng với chất lượng dịch vụ của chúng tôi. Chính sách hoàn tiền của Vietnix được công khai trên trang chủ, đảm bảo nội dung rõ ràng, minh bạch.

Hỗ trợ tận tâm 24/7

Vietnix sở hữu đội ngũ kỹ thuật chuyên môn cao luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn thông qua Ticket, Livechat, Hotline,… hỗ trợ giải quyết các vấn đề bạn gặp phải một cách nhanh chóng, không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

Khách hàng nói gì?

Nhận xét về dịch vụ VPS Cao Cấp

Nguyễn Tân Kiệt Sago MediaNguyễn Tân Kiệt Mobile

Hơn 1 năm qua, doanh nghiệp tôi sử dụng Firewall Anti DDoS bên Vietnix thì không gặp bất cứ vấn đề nào. Đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ rất nhiệt tình khi gặp vấn đề. Doanh nghiệp kinh doanh nên dùng.

Nguyễn Tân Kiệt
Founder - Sago Media
Trần Chí Quyết SeosonaTrần Chí Quyết

Tốc độ tải website là một trong những yếu tố quan trọng trong SEO và hosting ở Vietnix đáp ứng rất tốt điều này. Chính sách tặng miễn phí Rank Math SEO Pro, WP Rocket của Vietnix rất hợp lý với anh em SEOer. Chất lượng hỗ trợ tốt, tốc độ phản hồi nhanh giúp tôi hoàn toàn tin tưởng khi triển khai các dự án SEO quan trọng.

Trần Chí Quyết
CEO - Seosona
Toản Admin Nghiện SEOToản Admin nghiện SEO

Qua thời gian sử dụng hosting của Vietnix thấy dịch vụ tốt, hosting chạy nhanh và ổn định. Hơn nữa đội ngũ support hỗ trợ nhiệt tình đặc biệt ai đang dùng WordPress sẽ được miễn phí khá nhiều plugin, theme,… bản quyền.

Nguyễn Đình Toản
Admin Nghiện SEO
Nguyễn Viết ChiếnNguyễn Viết Chiến

Chiến đã sử dụng hosting Vietnix cho website In Việt Nhật hơn 1 năm qua. Thật sự rất ấn tượng về tốc độ load web và tính bảo mật cực cao. Không những thế mà các bạn còn hỗ trợ rất nhiệt tình, dù là đêm khuya hay ngày nghỉ. Các doanh nghiệp kinh doanh rất nên dùng.

Nguyễn Viết Chiến
CEO - CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP IN ẤN VIỆT NHẬT
Đánh giá của anh Quang SilicQuang Silic

Vietnix mang đến cho Quang những trải nghiệm tuyệt vời về dịch vụ. Giao diện quản lý dễ sử dụng và trực quan, cho phép Quang tùy chỉnh các thiết lập một cách linh hoạt. Hệ thống của Vietnix được cải thiện liên tục, giúp tối ưu hóa hiệu suất và đảm bảo sự ổn định cho website của Quang.

Quang Silic
CEO - Công ty TNHH Dịch vụ SEO Quang Silic
Đánh giá của anh Nguyễn Hưng

Qua thời gian dài hợp tác cùng Vietnix tôi đã nhận được những trải nghiệm vượt xa mong đợi của mình. Vietnix đã luôn nhiệt tình hỗ trợ hạ tầng hosting, VPS xuyên suốt tất cả các dự án của BuffSEO. Giúp các website đều đạt điểm PageSpeed > 80 và dễ dàng pass được Core Web Vitals khi hỗ trợ tối ưu thêm. Tôi nghĩ rằng các công ty agency về SEO nên hợp tác và sử dụng hosting tại Vietnix để tất cả các dự án đều được tối ưu nhất.

Nguyễn Hưng
CEO & FOUNDER - Công ty TNHH Marketing BUFF
Dương Tấn NghĩaDương Tấn Nghĩa

Dịch vụ VPS, Server của Vietnix thực sự khiến tôi rất hài lòng, nhân viên chăm sóc khách hàng tận tâm, nhiệt tình, hỗ trợ fix lỗi nhanh chóng. Tôi hoàn toàn yên tâm khi sử dụng dịch vụ tại đây. Chất lượng tốt, kỹ thuật có tâm nhất định sẽ đồng hành cùng Vietnix trong thời gian tới.

Dương Tấn Nghĩa
Giám Đốc - Công ty Levinci
Đinh Cẩm PhongĐinh Cẩm Phong

Sau hơn 4 năm sử dụng dịch vụ của Vietnix, Vgame rất hài lòng về chất lượng dịch vụ và chi phí hợp lý. Đội ngũ kỹ thuật và chăm sóc khách hàng tận tình, giúp giảm bớt workload cho team vận hành của công ty, nhất là khi công ty của mình không có đội ngũ IT chuyên môn.

Đinh Cẩm Phong
Business Development - Công ty Vgame
Đánh giá
5/5 - (102 bình chọn)
circlevector
Thư viện hình ảnh

Chứng nhận và hiệu suất của VPS cao cấp

Giao diện Control Panel
Hình Benchmark VPS Server
Giao diện quan trị VPS Premium
Hình Benchmark VPS Cao Cấp

Vietnix được sự tin tưởng của hơn 50,000+ khách hàng cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước

vector
FAQ?

Những câu hỏi thường gặp về VPS Premium

Dịch vụ VPS Cao Cấp của Vietnix được đặt ở đâu?

Hệ thống máy chủ của Vietnix được đặt tại Trung tâm dữ liệu VDC Tân Thuận, đạt tiêu chuẩn Tier III, giúp đảm bảo tốc độ đường truyền Internet mạnh mẽ, nhanh, ổn định.

Dịch vụ VPS Cao Cấp tại Vietnix hỗ trợ những hệ điều hành nào?

Dịch vụ VPS Cao Cấp tại Vietnix hỗ trợ các hệ điều hành phổ biến như:

– CentOS 7
– Ubuntu Server 16, 18, 20
– Windows Server 2008, 2012, 2016, 2019

Vietnix có hỗ trợ khách hàng cài đặt VPS và chuyển dữ liệu không?

Vietnix hỗ trợ cài đặt và chuyển dữ liệu cho bạn hoàn toàn miễn phí. Sau khi đăng ký dịch vụ VPS Cao Cấp, bạn chỉ cần gửi ticket đến phòng kỹ thuật để yêu cầu hỗ trợ, đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp tại Vietnix sẽ giúp bạn chuyển dữ liệu một cách nhanh chóng.

Tôi có được hỗ trợ khi đăng ký VPS không?

Đăng ký VPS là loại dịch vụ “Tự quản lý” có nghĩa là bạn toàn quyền quản trị và chịu trách nhiệm khi sử dụng VPS. Bạn hoàn toàn tự do để sử dụng và tận dụng tính linh hoạt để bổ sung các tiện ích hỗ trợ.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các tài liệu hướng dẫn sử dụng VPS từ việc đăng ký, quản lý đến tạo website trên VPS. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào bạn có thể liên hệ với đội ngũ kỹ thuật tại Vietnix để được giải đáp thêm.

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

  1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
  2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
  3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI