VPS Cao Cấp #1 Việt Nam

VPS Cao Cấp

Ổ cứng SSD siêu tốc

Tích hợp công nghệ Firewall Anti DDoS Basic độc quyền của Vietnix.

Backup miễn phí hàng tuần

Đảm ảo an toàn dữ liêu cho website của bạn khi sử dụng. Sao lưu dữ liệu tự động 4 lần/ngày.

Tối ưu hóa cho xử lý hiệu năng cao

171.000 VNĐ/tháng

Giải pháp máy chủ ảo với hiệu năng vượt trội

Xem bảng giáChat với tư vấn viên
Icon hộp quà

Tặng bộ Theme & Plugin trị giá 50 triệu

Banner VPS Cao Cấp
vector
Tiết kiệm hơn khi đăng ký nhiều năm!

Bảng giá VPS Cao Cấp

1 Tháng
3 Tháng
6 Tháng - 5% icon phổ biến
1 Năm - 10%
2 Năm - 15%
3 Năm - 20%
VPS PREMIUM 1
180,000đ -5%
190,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server1 Core
icon RAM bảng giá VPS Server1GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server20GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 180,000đ
VPS PREMIUM 2
266,000đ -5%
280,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server1 Core
icon RAM bảng giá VPS Server2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server30GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 266,000đ
VPS PREMIUM 3
361,000đ -5%
380,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server2 Core
icon RAM bảng giá VPS Server2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server40GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 361,000đ
VPS PREMIUM 4
456,000đ -5%
480,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server2 Core
icon RAM bảng giá VPS Server4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server40GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 456,000đ
VPS PREMIUM 5
646,000đ -5%
680,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server4 Core
icon RAM bảng giá VPS Server4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server60GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 646,000đ
VPS PREMIUM 6
741,000đ -5%
780,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server4 Core
icon RAM bảng giá VPS Server6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server60GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 741,000đ
VPS PREMIUM 7
931,000đ -5%
980,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server6 Core
icon RAM bảng giá VPS Server6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server80GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 931,000đ
Bán chạy
VPS PREMIUM 8
1,026,000đ -5%
1,080,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server6 Core
icon RAM bảng giá VPS Server8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server80GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 1,026,000đ
VPS PREMIUM 9
1,140,000đ -5%
1,200,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server8 Core
icon RAM bảng giá VPS Server8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server80GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 1,140,000đ
VPS PREMIUM 10
1,330,000đ -5%
1,400,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server8 Core
icon RAM bảng giá VPS Server12GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server80GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 1,330,000đ
VPS PREMIUM 11
1,501,000đ -5%
1,580,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server10 Core
icon RAM bảng giá VPS Server10GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server120GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 1,501,000đ
VPS PREMIUM 12
1,786,000đ -5%
1,880,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server10 Core
icon RAM bảng giá VPS Server16GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server120GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 1,786,000đ
VPS PREMIUM 13
1,900,000đ -5%
2,000,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server12 Core
icon RAM bảng giá VPS Server16GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server120GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 1,900,000đ
VPS PREMIUM 14
2,280,000đ -5%
2,400,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server12 Core
icon RAM bảng giá VPS Server24GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server120GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 2,280,000đ
VPS PREMIUM 15
2,622,000đ -5%
2,760,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server16 Core
icon RAM bảng giá VPS Server24GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server150GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 2,622,000đ
VPS PREMIUM 16
3,002,000đ -5%
3,160,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server16 Core
icon RAM bảng giá VPS Server32GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server150GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 3,002,000đ
Nếu bạn chưa tìm thấy gói phù hợp
VPS PREMIUM 1
180,000đ -5%
190,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server1 Core
icon RAM bảng giá VPS Server1GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server20GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 540,000đ
VPS PREMIUM 2
266,000đ -5%
280,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server1 Core
icon RAM bảng giá VPS Server2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server30GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 798,000đ
VPS PREMIUM 3
361,000đ -5%
380,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server2 Core
icon RAM bảng giá VPS Server2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server40GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 1,083,000đ
VPS PREMIUM 4
456,000đ -5%
480,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server2 Core
icon RAM bảng giá VPS Server4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server40GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 1,368,000đ
VPS PREMIUM 5
646,000đ -5%
680,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server4 Core
icon RAM bảng giá VPS Server4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server60GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 1,938,000đ
VPS PREMIUM 6
741,000đ -5%
780,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server4 Core
icon RAM bảng giá VPS Server6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server60GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 2,223,000đ
VPS PREMIUM 7
931,000đ -5%
980,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server6 Core
icon RAM bảng giá VPS Server6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server80GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 2,793,000đ
Bán chạy
VPS PREMIUM 8
1,026,000đ -5%
1,080,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server6 Core
icon RAM bảng giá VPS Server8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server80GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 3,078,000đ
VPS PREMIUM 9
1,140,000đ -5%
1,200,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server8 Core
icon RAM bảng giá VPS Server8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server80GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 3,420,000đ
VPS PREMIUM 10
1,330,000đ -5%
1,400,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server8 Core
icon RAM bảng giá VPS Server12GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server80GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 3,990,000đ
VPS PREMIUM 11
1,501,000đ -5%
1,580,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server10 Core
icon RAM bảng giá VPS Server10GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server120GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 4,503,000đ
VPS PREMIUM 12
1,786,000đ -5%
1,880,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server10 Core
icon RAM bảng giá VPS Server16GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server120GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 5,358,000đ
VPS PREMIUM 13
1,900,000đ -5%
2,000,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server12 Core
icon RAM bảng giá VPS Server16GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server120GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 5,700,000đ
VPS PREMIUM 14
2,280,000đ -5%
2,400,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server12 Core
icon RAM bảng giá VPS Server24GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server120GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 6,840,000đ
VPS PREMIUM 15
2,622,000đ -5%
2,760,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server16 Core
icon RAM bảng giá VPS Server24GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server150GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 7,866,000đ
VPS PREMIUM 16
3,002,000đ -5%
3,160,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server16 Core
icon RAM bảng giá VPS Server32GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server150GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 9,006,000đ
Nếu bạn chưa tìm thấy gói phù hợp
VPS PREMIUM 1
171,000đ -5%
180,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server1 Core
icon RAM bảng giá VPS Server1GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server20GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 1,026,000đ
VPS PREMIUM 2
252,000đ -5%
266,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server1 Core
icon RAM bảng giá VPS Server2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server30GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 1,512,000đ
VPS PREMIUM 3
342,000đ -5%
361,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server2 Core
icon RAM bảng giá VPS Server2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server40GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 2,052,000đ
VPS PREMIUM 4
433,000đ -5%
456,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server2 Core
icon RAM bảng giá VPS Server4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server40GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 2,598,000đ
VPS PREMIUM 5
613,000đ -5%
646,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server4 Core
icon RAM bảng giá VPS Server4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server60GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 3,678,000đ
VPS PREMIUM 6
703,000đ -5%
741,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server4 Core
icon RAM bảng giá VPS Server6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server60GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 4,218,000đ
VPS PREMIUM 7
884,000đ -5%
931,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server6 Core
icon RAM bảng giá VPS Server6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server80GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 5,304,000đ
Bán chạy
VPS PREMIUM 8
974,000đ -5%
1,026,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server6 Core
icon RAM bảng giá VPS Server8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server80GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 5,844,000đ
VPS PREMIUM 9
1,083,000đ -5%
1,140,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server8 Core
icon RAM bảng giá VPS Server8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server80GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 6,498,000đ
VPS PREMIUM 10
1,263,000đ -5%
1,330,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server8 Core
icon RAM bảng giá VPS Server12GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server80GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 7,578,000đ
VPS PREMIUM 11
1,425,000đ -5%
1,501,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server10 Core
icon RAM bảng giá VPS Server10GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server120GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 8,550,000đ
VPS PREMIUM 12
1,696,000đ -5%
1,786,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server10 Core
icon RAM bảng giá VPS Server16GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server120GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 10,176,000đ
VPS PREMIUM 13
1,805,000đ -5%
1,900,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server12 Core
icon RAM bảng giá VPS Server16GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server120GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 10,830,000đ
VPS PREMIUM 14
2,166,000đ -5%
2,280,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server12 Core
icon RAM bảng giá VPS Server24GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server120GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 12,996,000đ
VPS PREMIUM 15
2,490,000đ -5%
2,622,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server16 Core
icon RAM bảng giá VPS Server24GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server150GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 14,940,000đ
VPS PREMIUM 16
2,851,000đ -5%
3,002,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server16 Core
icon RAM bảng giá VPS Server32GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server150GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 17,106,000đ
Nếu bạn chưa tìm thấy gói phù hợp
VPS PREMIUM 1
162,000đ -5%
171,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server1 Core
icon RAM bảng giá VPS Server1GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server20GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 1,944,000đ
VPS PREMIUM 2
239,000đ -5%
252,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server1 Core
icon RAM bảng giá VPS Server2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server30GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 2,868,000đ
VPS PREMIUM 3
324,000đ -5%
342,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server2 Core
icon RAM bảng giá VPS Server2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server40GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 3,888,000đ
VPS PREMIUM 4
410,000đ -5%
432,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server2 Core
icon RAM bảng giá VPS Server4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server40GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 4,920,000đ
VPS PREMIUM 5
581,000đ -5%
612,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server4 Core
icon RAM bảng giá VPS Server4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server60GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 6,972,000đ
VPS PREMIUM 6
666,000đ -5%
702,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server4 Core
icon RAM bảng giá VPS Server6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server60GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 7,992,000đ
VPS PREMIUM 7
837,000đ -5%
882,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server6 Core
icon RAM bảng giá VPS Server6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server80GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 10,044,000đ
Bán chạy
VPS PREMIUM 8
923,000đ -5%
972,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server6 Core
icon RAM bảng giá VPS Server8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server80GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 11,076,000đ
VPS PREMIUM 9
1,026,000đ -5%
1,080,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server8 Core
icon RAM bảng giá VPS Server8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server80GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 12,312,000đ
VPS PREMIUM 10
1,197,000đ -5%
1,260,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server8 Core
icon RAM bảng giá VPS Server12GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server80GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 14,364,000đ
VPS PREMIUM 11
1,350,000đ -5%
1,422,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server10 Core
icon RAM bảng giá VPS Server10GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server120GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 16,200,000đ
VPS PREMIUM 12
1,607,000đ -5%
1,692,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server10 Core
icon RAM bảng giá VPS Server16GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server120GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 19,284,000đ
VPS PREMIUM 13
1,710,000đ -5%
1,800,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server12 Core
icon RAM bảng giá VPS Server16GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server120GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 20,520,000đ
VPS PREMIUM 14
2,052,000đ -5%
2,160,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server12 Core
icon RAM bảng giá VPS Server24GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server120GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 24,624,000đ
VPS PREMIUM 15
2,359,000đ -5%
2,484,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server16 Core
icon RAM bảng giá VPS Server24GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server150GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 28,308,000đ
VPS PREMIUM 16
2,701,000đ -5%
2,844,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server16 Core
icon RAM bảng giá VPS Server32GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server150GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 32,412,000đ
Nếu bạn chưa tìm thấy gói phù hợp
VPS PREMIUM 1
152,000đ -5%
161,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server1 Core
icon RAM bảng giá VPS Server1GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server20GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 3,648,000đ
VPS PREMIUM 2
226,000đ -5%
238,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server1 Core
icon RAM bảng giá VPS Server2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server30GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 5,424,000đ
VPS PREMIUM 3
306,000đ -5%
323,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server2 Core
icon RAM bảng giá VPS Server2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server40GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 7,344,000đ
VPS PREMIUM 4
387,000đ -5%
408,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server2 Core
icon RAM bảng giá VPS Server4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server40GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 9,288,000đ
VPS PREMIUM 5
549,000đ -5%
578,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server4 Core
icon RAM bảng giá VPS Server4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server60GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 13,176,000đ
VPS PREMIUM 6
629,000đ -5%
663,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server4 Core
icon RAM bảng giá VPS Server6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server60GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 15,096,000đ
VPS PREMIUM 7
791,000đ -5%
833,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server6 Core
icon RAM bảng giá VPS Server6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server80GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 18,984,000đ
Bán chạy
VPS PREMIUM 8
872,000đ -5%
918,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server6 Core
icon RAM bảng giá VPS Server8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server80GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 20,928,000đ
VPS PREMIUM 9
969,000đ -5%
1,020,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server8 Core
icon RAM bảng giá VPS Server8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server80GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 23,256,000đ
VPS PREMIUM 10
1,130,000đ -5%
1,190,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server8 Core
icon RAM bảng giá VPS Server12GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server80GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 27,120,000đ
VPS PREMIUM 11
1,275,000đ -5%
1,343,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server10 Core
icon RAM bảng giá VPS Server10GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server120GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 30,600,000đ
VPS PREMIUM 12
1,518,000đ -5%
1,598,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server10 Core
icon RAM bảng giá VPS Server16GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server120GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 36,432,000đ
VPS PREMIUM 13
1,615,000đ -5%
1,700,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server12 Core
icon RAM bảng giá VPS Server16GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server120GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 38,760,000đ
VPS PREMIUM 14
1,938,000đ -5%
2,040,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server12 Core
icon RAM bảng giá VPS Server24GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server120GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 46,512,000đ
VPS PREMIUM 15
2,228,000đ -5%
2,346,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server16 Core
icon RAM bảng giá VPS Server24GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server150GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 53,472,000đ
VPS PREMIUM 16
2,551,000đ -5%
2,686,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server16 Core
icon RAM bảng giá VPS Server32GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server150GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 61,224,000đ
Nếu bạn chưa tìm thấy gói phù hợp
VPS PREMIUM 1
144,000đ -5%
152,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server1 Core
icon RAM bảng giá VPS Server1GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server20GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 5,184,000đ
VPS PREMIUM 2
212,000đ -5%
224,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server1 Core
icon RAM bảng giá VPS Server2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server30GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 7,632,000đ
VPS PREMIUM 3
288,000đ -5%
304,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server2 Core
icon RAM bảng giá VPS Server2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server40GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 10,368,000đ
VPS PREMIUM 4
364,000đ -5%
384,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server2 Core
icon RAM bảng giá VPS Server4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server40GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 13,104,000đ
VPS PREMIUM 5
516,000đ -5%
544,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server4 Core
icon RAM bảng giá VPS Server4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server60GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 18,576,000đ
VPS PREMIUM 6
592,000đ -5%
624,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server4 Core
icon RAM bảng giá VPS Server6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server60GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 21,312,000đ
VPS PREMIUM 7
744,000đ -5%
784,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server6 Core
icon RAM bảng giá VPS Server6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server80GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 26,784,000đ
Bán chạy
VPS PREMIUM 8
820,000đ -5%
864,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server6 Core
icon RAM bảng giá VPS Server8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server80GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 29,520,000đ
VPS PREMIUM 9
912,000đ -5%
960,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server8 Core
icon RAM bảng giá VPS Server8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server80GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 32,832,000đ
VPS PREMIUM 10
1,064,000đ -5%
1,120,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server8 Core
icon RAM bảng giá VPS Server12GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server80GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 38,304,000đ
VPS PREMIUM 11
1,200,000đ -5%
1,264,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server10 Core
icon RAM bảng giá VPS Server10GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server120GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 43,200,000đ
VPS PREMIUM 12
1,428,000đ -5%
1,504,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server10 Core
icon RAM bảng giá VPS Server16GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server120GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 51,408,000đ
VPS PREMIUM 13
1,520,000đ -5%
1,600,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server12 Core
icon RAM bảng giá VPS Server16GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server120GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 54,720,000đ
VPS PREMIUM 14
1,824,000đ -5%
1,920,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server12 Core
icon RAM bảng giá VPS Server24GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server120GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 65,664,000đ
VPS PREMIUM 15
2,097,000đ -5%
2,208,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server16 Core
icon RAM bảng giá VPS Server24GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server150GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 75,492,000đ
VPS PREMIUM 16
2,401,000đ -5%
2,528,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server16 Core
icon RAM bảng giá VPS Server32GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server150GB SSD
Đăng ký
Tag Price VPS Server
Tạm tính 86,436,000đ
Nếu bạn chưa tìm thấy gói phù hợp

Lưu ý:

  • Bảng giá VPS Cao Cấp chưa bao gồm VAT
  • VPS Premium 1, VPS Premium 2 không hỗ trợ hệ điều hành Windows.

Bạn vẫn đang cân nhắc giữa các gói VPS?

Xem bản so sánh các thông số kỹ thuật giữa gói VPS Giá Rẻ, Phổ Thông, Cao Cấp và VPS NVMe

Bạn vẫn đang cân nhắc giữa các gói VPS?

Xem bảng so sánh các thông số kỹ thuật giữa gói VPS Giá Rẻ, Phổ Thông, Cao Cấp và VPS NVMe

Xem So Sánh
Bạn cần thêm RAM, CPU, Ổ cứng và IP cho VPS?

Bảng giá nâng cấp dịch vụ VPS Cao Cấp

CPU Intel Xeon
1 Core

60,000đ/Tháng

RAM
1GB

50,000đ/Tháng

Ổ cứng
10GB

40,000đ/Tháng

IP Address
1 IP

100,000đ/Tháng

Bảng giá nâng cấp VPS Server
Giới thiệu

VPS Cao Cấp

VPS Cao Cấp là dịch vụ VPS có cấu hình rất cao, phù hợp với nhu cầu cho khách hàng làm máy chủ chơi game.

VPS Cao Cấp tại Vietnix được sử dụng 100% ổ cứng SSD Enterprise RAID 10 và công nghệ ảo hóa tối ưu nhất cho Dell Hardware mang lại hiệu suất vượt trội cho hệ thống.

ƯU ĐIỂM

Khi sử dụng VPS Cao Cấp

Tặng bản quyền DirecAdmin chính hãng

Nâng cấp dễ dàng

Bạn có thể dễ dàng thoải mái mở rộng dung lượng, nâng cấp cấu hình hoặc tăng tốc độ của sản phẩm VPS Cao Cấp khi nhu cầu thay đổi.

Chỉ cần thanh toán tiền cho những gì mà bạn sử dụng.

SSD Enterprise siêu tốc trên VPS

SSD Enterprise siêu tốc: IOPS đạt 60k Read và 20k Write

Sử dụng 100% ổ cứng SSD Enterprise RAID 10, giúp truy cập dữ liệu siêu nhanh (tốc độ đạt 1GB/s) và bảo vệ an toàn dữ liệu trong trường hợp hỏng ổ cứng.

Phù hợp với các ứng dụng cần thao tác đọc/ghi nhiều hoặc truy vấn database liên tục.

VPS Server tối ưu hóa cho xử lý

Tối ưu hóa cho xử lý hiệu năng cao

Dịch vụ VPS Cao Cấp tại Vietnix sử dụng công nghệ ảo hóa tối ưu nhất cho Dell Hardware mang lại hiệu suất vượt trội cho hệ thống. Các thiết bị mạng, mô hình kết nối cũng được thiết kế để đạt tốc độ cao nhất.

VPS Server dedicated và Unlimite

Dedicated & Unlimited CPU

VPS Cao Cấp được cấp phát CPU riêng biệt (Dedicated CPU) để đảm bảo sẵn sàng xử lý khi ứng dụng yêu cầu.

Ngoài ra, các VPS sẽ không giới hạn tốc độ CPU để đạt hiệu suất cao nhất.

Đa dạng hệ điều hành trên VPS Server

Đa dạng hệ điều hành

Ngoài hỗ trợ các hệ điều hành dành cho Server như: CentOS, Ubuntu Server, Windows Server.

Dịch vụ VPS Cao Cấp còn hỗ trợ các hệ điều hành dành cho người dùng như: Windows 7, Windows 8, Windows 10.

LỢI ÍCH

Khi sử dụng VPS Cao Cấp

Unlimited Data Transfer

Dịch vụ VPS Cao Cấp của Vietnix không bị giới hạn lượng Data Transfer. Vì vậy bạn hoàn toàn không cần lo lắng về việc dữ liệu trao đổi bị giới hạn ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của doanh nghiệp.

Toàn quyền quản trị cấp cao nhất

Quyền quản trị cao nhất nằm trong tay bạn! Bạn có thể chủ động và toàn quyền trong thao tác, kiểm soát hoạt động của VPS thông qua trang quản trị rõ ràng, dễ hiểu và đặc biệt đầy đủ tính năng.

Hoàn tiền dịch vụ nhanh chóng

Vietnix cam kết hoàn tiền nhanh chóng theo chính sách nếu bạn không hài lòng với chất lượng dịch vụ của chúng tôi. Chính sách hoàn tiền của Vietnix được công khai trên trang chủ, đảm bảo nội dung rõ ràng, minh bạch.

Hỗ trợ tận tâm 24/7

Vietnix sở hữu đội ngũ kỹ thuật chuyên môn cao luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn thông qua Ticket, Livechat, Hotline,… hỗ trợ giải quyết các vấn đề bạn gặp phải một cách nhanh chóng, không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

Khách hàng nói gì?

Nhận xét về dịch vụ VPS Cao Cấp

Nguyễn Tân Kiệt Sago MediaNguyễn Tân Kiệt Mobile

Hơn 1 năm qua, doanh nghiệp tôi sử dụng Firewall Anti DDoS bên Vietnix thì không gặp bất cứ vấn đề nào. Đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ rất nhiệt tình khi gặp vấn đề. Doanh nghiệp kinh doanh nên dùng.

Nguyễn Tân Kiệt
Founder - Sago Media
Trần Chí Quyết SeosonaTrần Chí Quyết

Tốc độ tải website là một trong những yếu tố quan trọng trong SEO và hosting ở Vietnix đáp ứng rất tốt điều này. Chính sách tặng miễn phí Rank Math SEO Pro, WP Rocket của Vietnix rất hợp lý với anh em SEOer. Chất lượng hỗ trợ tốt, tốc độ phản hồi nhanh giúp tôi hoàn toàn tin tưởng khi triển khai các dự án SEO quan trọng.

Trần Chí Quyết
CEO - Seosona
Toản Admin Nghiện SEOToản Admin nghiện SEO

Qua thời gian sử dụng hosting của Vietnix thấy dịch vụ tốt, hosting chạy nhanh và ổn định. Hơn nữa đội ngũ support hỗ trợ nhiệt tình đặc biệt ai đang dùng WordPress sẽ được miễn phí khá nhiều plugin, theme,… bản quyền.

Nguyễn Đình Toản
Admin Nghiện SEO
Nguyễn Viết ChiếnNguyễn Viết Chiến

Chiến đã sử dụng hosting Vietnix cho website In Việt Nhật hơn 1 năm qua. Thật sự rất ấn tượng về tốc độ load web và tính bảo mật cực cao. Không những thế mà các bạn còn hỗ trợ rất nhiệt tình, dù là đêm khuya hay ngày nghỉ. Các doanh nghiệp kinh doanh rất nên dùng.

Nguyễn Viết Chiến
CEO - CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP IN ẤN VIỆT NHẬT
Đánh giá của anh Quang SilicQuang Silic

Vietnix mang đến cho Quang những trải nghiệm tuyệt vời về dịch vụ. Giao diện quản lý dễ sử dụng và trực quan, cho phép Quang tùy chỉnh các thiết lập một cách linh hoạt. Hệ thống của Vietnix được cải thiện liên tục, giúp tối ưu hóa hiệu suất và đảm bảo sự ổn định cho website của Quang.

Quang Silic
CEO - Công ty TNHH Dịch vụ SEO Quang Silic
Đánh giá của anh Nguyễn Hưng

Qua thời gian dài hợp tác cùng Vietnix tôi đã nhận được những trải nghiệm vượt xa mong đợi của mình. Vietnix đã luôn nhiệt tình hỗ trợ hạ tầng hosting, VPS xuyên suốt tất cả các dự án của BuffSEO. Giúp các website đều đạt điểm PageSpeed > 80 và dễ dàng pass được Core Web Vitals khi hỗ trợ tối ưu thêm. Tôi nghĩ rằng các công ty agency về SEO nên hợp tác và sử dụng hosting tại Vietnix để tất cả các dự án đều được tối ưu nhất.

Nguyễn Hưng
CEO & FOUNDER - Công ty TNHH Marketing BUFF
Dương Tấn NghĩaDương Tấn Nghĩa

Dịch vụ VPS, Server của Vietnix thực sự khiến tôi rất hài lòng, nhân viên chăm sóc khách hàng tận tâm, nhiệt tình, hỗ trợ fix lỗi nhanh chóng. Tôi hoàn toàn yên tâm khi sử dụng dịch vụ tại đây. Chất lượng tốt, kỹ thuật có tâm nhất định sẽ đồng hành cùng Vietnix trong thời gian tới.

Dương Tấn Nghĩa
Giám Đốc - Công ty Levinci
Đinh Cẩm PhongĐinh Cẩm Phong

Sau hơn 4 năm sử dụng dịch vụ của Vietnix, Vgame rất hài lòng về chất lượng dịch vụ và chi phí hợp lý. Đội ngũ kỹ thuật và chăm sóc khách hàng tận tình, giúp giảm bớt workload cho team vận hành của công ty, nhất là khi công ty của mình không có đội ngũ IT chuyên môn.

Đinh Cẩm Phong
Business Development - Công ty Vgame
Đánh giá
5/5 - (102 bình chọn)
circlevector
Thư viện hình ảnh

Chứng nhận và hiệu suất của VPS cao cấp

Giao diện Control Panel
Hình Benchmark VPS Server
Giao diện quan trị VPS Premium
Hình Benchmark VPS Cao Cấp

Vietnix được sự tin tưởng của hơn 50,000+ khách hàng cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước

vector
FAQ?

Những câu hỏi thường gặp về VPS Premium

Dịch vụ VPS Cao Cấp của Vietnix được đặt ở đâu?

Hệ thống máy chủ của Vietnix được đặt tại Trung tâm dữ liệu VDC Tân Thuận, đạt tiêu chuẩn Tier III, giúp đảm bảo tốc độ đường truyền Internet mạnh mẽ, nhanh, ổn định.

Dịch vụ VPS Cao Cấp tại Vietnix hỗ trợ những hệ điều hành nào?

Dịch vụ VPS Cao Cấp tại Vietnix hỗ trợ các hệ điều hành phổ biến như:

– CentOS 7
– Ubuntu Server 16, 18, 20
– Windows Server 2008, 2012, 2016, 2019

Vietnix có hỗ trợ khách hàng cài đặt VPS và chuyển dữ liệu không?

Vietnix hỗ trợ cài đặt và chuyển dữ liệu cho bạn hoàn toàn miễn phí. Sau khi đăng ký dịch vụ VPS Cao Cấp, bạn chỉ cần gửi ticket đến phòng kỹ thuật để yêu cầu hỗ trợ, đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp tại Vietnix sẽ giúp bạn chuyển dữ liệu một cách nhanh chóng.

Tôi có được hỗ trợ khi đăng ký VPS không?

Đăng ký VPS là loại dịch vụ “Tự quản lý” có nghĩa là bạn toàn quyền quản trị và chịu trách nhiệm khi sử dụng VPS. Bạn hoàn toàn tự do để sử dụng và tận dụng tính linh hoạt để bổ sung các tiện ích hỗ trợ.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các tài liệu hướng dẫn sử dụng VPS từ việc đăng ký, quản lý đến tạo website trên VPS. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào bạn có thể liên hệ với đội ngũ kỹ thuật tại Vietnix để được giải đáp thêm.