NỘI DUNG

Hosting tốc độ cao Vietnix - tốc độ tải trang trung bình dưới 1 giây
VPS siêu tốc Vietnix - trải nghiệm mượt mà, ổn định
23/05/2024
Lượt xem

Thẻ Input trong HTML là gì? Tổng hợp các ví dụ về thẻ Input trong HTML

23/05/2024
15 phút đọc
Lượt xem

Đánh giá

4.9/5 - (61 bình chọn)

Chắc hẳn bạn đã từng lướt web và bắt gặp các ô điền thông tin, khung tìm kiếm hay nút bấm. Tất cả những yếu tố tương tác đó đều được tạo ra nhờ vào một thẻ HTML quan trọng: thẻ <input>. Trong bài viết này, mình sẽ giúp bạn khám phá chi tiết về thẻ <input>, từ khái niệm cơ bản, các loại input đa dạng giúp bạn ứng dụng ngay vào trang web của mình.

Thẻ Input trong HTML là gì?

Thẻ HTML <input> là một yếu tố cốt lõi trong việc xây dựng biểu mẫu trên các trang web. Thẻ <input> cho phép người dùng tương tác trực tiếp bằng cách nhập dữ liệu, lựa chọn các tùy chọn hoặc thực hiện các hành động khác. 

Thẻ input trong HTML giúp cho việc xây dựng form cho website
Thẻ input trong HTML giúp cho việc xây dựng form cho website

Để sử dụng thẻ <input>, bạn cần đặt nó bên trong một phần tử <form>. Dưới đây là một ví dụ đơn giản:

<form>

  <label for="name">Tên của bạn:</label>

  <input type="text" id="name" name="name"><br><br>

  <input type="submit" value="Gửi">

</form>

Các loại (type) <input /> trong HTML

Các thẻ input trong html đều giống nhau về cấu trúc và chỉ khác nhau về type. Chính type này sẽ quyết định kiểu của input. Có đến hơn 20 type khác nhau. Có một số type input chỉ được hỗ trợ trong HTML5 mà thôi. Các type dưới đây là type được tất cả các trình duyệt thông dụng hỗ trợ.

 • Nhập text
Code mẫu: <input name="hoten" type="text" />
 • Nhập password
Code mẫu: <input name="psw" type="password" />
 • File đính kèm
Code mẫu: <input type="file" name="anh">
 • Button reset

Code mẫu:

<form action="#">
Thành phố: <input type="text" name="thành phố"><br />
Nơi cư trú: <input type="text" name="nơi cư trú"><br />
<input type="reset" value="Reset">
</form>
 • Button submit

Code mẫu:

<form action="#">
Tên trường học: <input name="tentruonghoc" type="text" /><br />
Giáo viên chủ nhiệm: <input name="giaovienchunhiem" type="text" /><br />
<input type="send" value="Send" />
</form>
 • Ẩn input

Code mẫu:

<form action="#">
Họ tên đầy đủ: <input type="text" name="hotendaydu"><br>
<input type="hidden" name="quocgia" value="Hàn Quốc">
<input type="submit" value="Submit">
</form>
 • Radio button

Code mẫu:

<form action="#">
<input name="quequan" type="radio" value="Bình Định" />Bình Định<br />
<input name="quequan" type="radio" value="Gia Lai" />Gia Lai<br />
<input name="gioitinh" type="radio" value="Phú Yên" />Phú Yên<br />
</form>
 • Checkbox

Code mẫu:

<form action="#">
<input name="thethao" type="checkbox" value="Tennis" />Tennis<br />
<input name="thethao" type="checkbox" value="Quần vợt" />Quần vợt<br />
<input name="thethao" type="checkbox" value="Bóng rổ" />Bóng rổ<br />
<input name="thethao" type="checkbox" value="Bóng bàn" />Bóng bàn<br />
<input name="thethao" type="checkbox" value="Karate" />Karate
</form>

Tổng hợp những ví dụ cụ thể về thẻ input trong HTML

 • Input dạng text (maxlength)
<input type="text" name="" value="" size="25" maxlength="15" />

Để xác định chiều dài lớn nhất (trong ký tự) của một trường text hay password.

 • Input dạng password
<input type="password" name="" value="" size="25" />

Text hiển thị bên trong dưới dạng là password.

Input dạng password
Input dạng password
 • Input dạng hidden
<input type="hidden" name="" value="" size="25" />

Dạng này sẽ không được hiển thị ra trình duyệt. Và thường được sử dụng khi không muốn dữ liệu bị thay đổi.

Input dạng hidden
Input dạng hidden
 • Input dạng checkbox (checked)
<input type="checkbox" name="" value="" checked="checked" />
<input type="checkbox" name="" value="" />

Dạng này thường được sử dụng cho nhiều lựa chọn khác nhau.

Input dạng checkbox (checked)
Input dạng checkbox (checked)
 • Input dạng radio (checked)
<input type="checkbox" name="" value="" checked="checked" />
<input type="checkbox" name="" value="" />

Dạng này thường được sử dụng cho một chọn lựa mặc định.

Input dạng radio
Input dạng radio
 • Input dạng file upload:
<input type="file" name="" />

Dạng này được sử dụng để upload file.

Input dạng file upload
Input dạng file upload
 • Input dạng button image
<input type="image" src="images/btn_submit.jpeg" alt="SUBMIT" name="" />

Sử dụng như một nút nhấn nhưng bằng hình ảnh.

Input dạng button image
Input dạng button image
 • Input dạng button submit
<input type="submit" name="" value="Submit" />

Được dùng để gửi dữ liệu lên server, dữ liệu được gửi thông qua thuộc tính action trong <form>.

Input dạng button submit
Input dạng button submit

Input dạng button reset

<input type="reset" name="" value="Reset" />

Được dùng để reset lại giá trị trong <form>.

Input dạng button reset
Input dạng button reset
 • Input dạng button
<input type="button" name="" value="Click" />

Sử dụng như một nút nhấn.

Input dạng button
Input dạng button

Cách lấy dữ liệu từ <input> trong HTML

Trong lập trình web, việc lấy giá trị input từ người dùng là một yếu tố quan trọng để tạo ra các ứng dụng web tương tác và xử lý form hiệu quả. Dữ liệu này thường được nhập vào thông qua các thẻ input trong HTML.

Phần này, mình sẽ hướng dẫn bạn chi tiết hai phương pháp chính để truy xuất dữ liệu từ thẻ <input>, kèm theo ví dụ thực tế và giải thích rõ ràng.

1. Sử dụng Thuộc tính value:

Mỗi thẻ input trong HTML đều có một thuộc tính value, chứa giá trị hiện tại của input đó. Bạn có thể truy cập giá trị này thông qua DOM (Document Object Model) bằng JavaScript.

const hoTenInput = document.getElementById('hoTen');

const hoTen = hoTenInput.value;

console.log(hoTen); // In ra giá trị hiện tại của input

2. Sử dụng Sự kiện onchange:

Sự kiện onchange được kích hoạt mỗi khi giá trị của input thay đổi. Đây là cách hữu ích để theo dõixử lý dữ liệu người dùng nhập vào theo thời gian thực.

const emailInput = document.getElementById('email');

emailInput.onchange = function() {

  const email = emailInput.value;

  console.log(email); // In ra giá trị mới mỗi khi email thay đổi

};

Ví dụ thực tế: 

<label for="hoTen">Họ và tên:</label>

<input type="text" id="hoTen" name="hoTen">

<label for="email">Email:</label>

<input type="email" id="email" name="email">

Với kinh nghiệm của bản thân, mình khuyến khích bạn kết hợp cả hai phương pháp trên để có thể xử lý dữ liệu một cách linh hoạt và hiệu quả nhất. Việc nắm vững cách tương tác với DOM và các sự kiện trong JavaScript sẽ giúp bạn xây dựng những ứng dụng web chất lượng và thân thiện với người dùng.

Những điểm cần lưu ý đối với thẻ input

Có 3 điểm cần lưu ý đối với thẻ input trong HTML sau đây:

 • Đặt thẻ <input> trong phần tử <form>: Điều này giúp trình duyệt hiểu rằng các trường nhập liệu này thuộc về một biểu mẫu và dữ liệu sẽ được gửi đi khi người dùng nhấn nút submit.
 • Thẻ <input> là phần tử trống (void element): Điều này có nghĩa là nó không có nội dung bên trong và không cần thẻ đóng. Bạn chỉ cần khai báo các thuộc tính để xác định loại input (text, password, email,…) và các đặc điểm khác.
 • Sử dụng thẻ <label> để tạo nhãn: Nhãn không chỉ giúp người dùng hiểu rõ mục đích của từng trường nhập liệu mà còn hỗ trợ người dùng thiết bị hỗ trợ (như trình đọc màn hình) và cải thiện SEO cho website của bạn.
<form>
 <label for="name">Họ và tên:</label>
 <input type="text" id="name" name="name">


 <label for="email">Email:</label>
 <input type="email" id="email" name="email">
</form>

Các thuộc tính của thẻ input trong HTML5 và HTML

Bảng dưới đây giới thiệu chi tiết các thuộc tính của thẻ input trong HTML và HTML5:

Thuộc tínhGiá trịMô tả
acceptfile_extension
audio/*
video/*
image/*
media_type
Dùng để chỉ định kiểu của file mà server chấp nhận (chỉ khi type=”file”)
alignleft
right
top
middle
bottom
Thuộc tính align là một trong các thuộc tính không được hỗ trợ trong HTML5.Được dùng để chỉ định sự sắp hàng của image input (chỉ khi type=”image”)
alttextĐược dùng để chỉ định một văn bản thay thế cho hình ảnh (chỉ khi type=”image”)
autocompleteon
off
Được dùng để chỉ định một phần tử <input> có cần phải bật tính năng tự động hoàn tất
autofocusauto
focus
Được dùng để chỉ  định rằng một phần tử <input> được focus tự động khi trang tải trang web
checkedcheckedĐược dùng để chỉ định rằng một phần tử <input> có được chọn trước (pre-selected) khi tải trang web (đối với type=”checkbox” hoặc type=”radio”)
dirnameinputname.dirĐược dùng để chỉ định rằng hướng văn bản sẽ được gửi
disableddisabledĐược dùng để chỉ định rằng một phần tử <input> bị vô hiệu hóa
formform_idĐược dùng để chỉ định một hoặc nhiều form mà có phần tử <input> thuộc về nó
formactionURLĐược dùng để chỉ định URL của file sẽ xử lý các thông tin của form được gửi(đối với type=”submit” và type=”image”)
formenctypeapplication/x-www-form-urlencoded
multipart/form-datatext/plain
Được dùng để chỉ định cách dữ liệu của form phải được mã hoá khi gửi nó lên máy chủ (đối với type=”submit” và type=”image”)
formmethodget
post
Được dùng để chỉ định nghĩa phương thức HTTP cho việc gửi dữ liệu của form tới action URL (đối với type=”submit” và type=”image”)
formnovalidateformnovalidateĐược dùng để chỉ định nghĩa các phần tử của form không cần phải kiểm tra hợp lệ khi gửi
formtarget_blank
_self
_parent
_topframename
Được dùng để chỉ định nơi hiển thị những gì nhận được sau khi gửi form (đối với type=”submit” và type=”image”)
heightpixelsĐược dùng để chỉ định chiều cao của một phần tử <input> (chỉ đối với type=”image”)
listdatalist_idĐược dùng để tham chiếu đến một phần tử <datalist> chứa các tùy chọn được định nghĩa trước
maxnumber
date
Được dùng để chỉ định giá trị maximum cho một phần tử <input>
maxlengthnumberĐược dùng để chỉ định số ký tự lớn nhất được nhập vào phần tử <input>
minnumber
date
Được dùng để chỉ định một giá trị nhỏ nhất cho phần tử <input>
multiplemultipleĐược dùng để chỉ định rằng người dùng có thể nhập nhiều hơn một giá trị cho phần tử <input>
nametextĐược dùng để chỉ định tên của một phần tử <input>
patternregexpĐược dùng để chỉ định một biểu thức chính quy được sử dụng để kiểm tra giá trị của phần tử <input>
placeholdertextĐược dùng để chỉ định một gợi ý gắn mà mô tả giá trị mong đợi của một phần tử <input>
readonlyreadonlyĐược dùng để chỉ định rằng một trường input là read-only
requiredrequiredĐược dùng để chỉ định rằng một trường input phải được nhập trước khi gửi form
sizenumberĐược dùng để chỉ định chiều rộng theo ký tự của một phần tử <input>
srcURLĐược dùng để chỉ định URL để sử dụng như 1 nút gửi (chỉ đối với type=”image”)
stepnumberĐược dùng để chỉ định các khoảng cách số hợp lệ cho một trường nhập
typebutton
checkbox
color
date
datetimelocal
email
file
hidden
image
month
number
password
radio
range
reset
search
submit
tel
text
time
url
week
Được dùng để chỉ định kiểu của phần tử <input> để hiển thị
valuetextĐược dùng để chỉ định giá trị của một phần tử <input> 
widthpixelsĐược dùng để chỉ định chiều rộng của một phần tử <input> (chỉ đối với type=”image”)

Trình duyệt hỗ trợ thẻ input

Bảng dưới đây thể hiện các trình duyệt có hỗ trợ thẻ input.

ChromeFirefoxMicrosoft EdgeOperaSafariAndroid
Các trình duyệt hỗ trợ thẻ input
Các trình duyệt hỗ trợ thẻ input

Câu hỏi thường gặp

Có những thư viện hoặc framework JavaScript nào hỗ trợ tốt việc làm việc với thẻ input và form trong HTML?

Dựa trên kinh nghiệm lập trình web của mình, thì đây là các thư viện và framework JavaScript tốt nhất để làm việc hiệu quả với input và form trong HTML:

1. React: Được biết đến với khả năng xây dựng giao diện người dùng linh hoạt và component-based, React cung cấp các công cụ mạnh mẽ để quản lý trạng thái của form và input.
2. Angular: Với kiến trúc Model-View-Controller (MVC) rõ ràng, Angular cung cấp một hệ thống toàn diện để xây dựng các ứng dụng web phức tạp, bao gồm cả xử lý form và input.
3. Vue.js: Dễ dàng học và sử dụng, Vue.js cung cấp một cách tiếp cận linh hoạt để xây dựng giao diện người dùng và xử lý tương tác với form.
4. jQuery: Mặc dù không phải là một framework đầy đủ, jQuery vẫn là một lựa chọn phổ biến để xử lý DOM và các sự kiện trong JavaScript, bao gồm cả tương tác với form.

Các thuộc tính “required” và “pattern” dùng để làm gì trong thẻ input?

Khi bạn muốn một trường dữ liệu là bắt buộc, hãy thêm thuộc tính required. Nếu người dùng cố gắng gửi form mà không điền vào trường này, trình duyệt sẽ ngăn chặn hành động đó và hiển thị thông báo yêu cầu họ nhập dữ liệu.

Còn với pattern thuộc tính này cho phép bạn xác định một biểu thức chính quy (regex) mà giá trị nhập vào phải khớp. Regex là một công cụ mạnh mẽ để kiểm tra định dạng của dữ liệu (ví dụ: email, số điện thoại, ngày tháng,…).

Có những kỹ thuật CSS hoặc JavaScript nào giúp tạo ra các hiệu ứng đặc biệt cho thẻ <input>?

Với CSS:

– Tận dụng sức mạnh của thuộc tính CSS như :focus, :hover, :active để tạo ra các hiệu ứng chuyển đổi màu sắc, đường viền, bóng đổ, và nhiều hơn nữa.
– Thêm hoạt ảnh CSS (animation) và chuyển đổi (transition) để tạo sự mượt mà và sống động cho các hiệu ứng.

Với JavaScript:

– Sử dụng sự kiện JavaScript như focus, blur, input để xử lý sự kiện và thao tác DOM, thay đổi nội dung hoặc kiểu dáng của thẻ <input>.

Lời kết

Bài viết trên đã đem đến cho bạn những thông tin hữu ích về thẻ input trong HTML. Hy vọng qua bài viết này bạn sẽ hiểu rõ về thẻ input và sử dụng thẻ này một cách hiệu quả hơn.

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT CHỦ ĐỀ BẠN QUAN TÂM

Đăng ký ngay để nhận những thông tin mới nhất từ blog của chúng tôi. Đừng bỏ lỡ cơ hội truy cập kiến thức và tin tức hàng ngày

Chọn chủ đề :

Kết nối với mình qua

Kết nối với mình qua

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tăng tốc độ website - Nâng tầm giá trị thương hiệu

Tăng tốc tải trang

95 điểm

Nâng cao trải nghiệm người dùng

Tăng 8% tỷ lệ chuyển đổi

Thúc đẩy SEO, Google Ads hiệu quả

Tăng tốc ngay

SẢN PHẨM NỔI BẬT

7 NGÀY DÙNG THỬ HOSTING

NẮM BẮT CƠ HỘI, THÀNH CÔNG DẪN LỐI

Cùng trải nghiệm dịch vụ hosting tốc độ cao được hơn 100,000 khách hàng sử dụng

ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU THÀNH CÔNG
Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận tài liệu mới nhất từ Vietnix!
ĐÓNG

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ HOSTING

7 NGÀY MIỄN PHÍ

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ HOSTING

7 NGÀY MIỄN PHÍ

XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ THÀNH CÔNG
Cảm ơn bạn đã đăng ký thông tin thành công. Đội ngũ CSKH sẽ liên hệ trực tiếp để kích hoạt dịch vụ cho bạn nhanh nhất!
ĐÓNG

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

 1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
 2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
 3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI