NỘI DUNG

Hosting tốc độ cao Vietnix - tốc độ tải trang trung bình dưới 1 giây
VPS siêu tốc Vietnix - trải nghiệm mượt mà, ổn định
23/09/2022
Lượt xem

DOM là gì? Tìm hiểu mối quan hệ giữa DOM & Javascript

23/09/2022
10 phút đọc
Lượt xem

Đánh giá

5/5 - (117 bình chọn)

DOM là gì? Mối quan hệ giữa DOM và JavaScript như thế nào là thắc mắc của không ít bạn khi bắt đầu tìm hiểu về DOM và ngôn ngữ JavaScript. Để giải quyết vấn đề về mối quan hệ về DOM và JavaScript, bạn cần nắm vững những kiến thức cơ bản. Theo dõi bài viết dưới đây để tìm hiểu và thao tác dễ dàng hơn cùng DOM và JavaScript nhé!

DOM là gì?

DOM có tên gọi tắt là Document Object Model, được dịch là mô hình các đối tượng tài liệu, sử dụng với mục đích truy xuất hoặc thao tác cùng tài liệu HTML XML trong các ngôn ngữ lập trình thông dụng như JavaScript, PHP,….

Theo W3C (Tổ chức Web Toàn Cầu – World Wide Web Consortium), tiêu chuẩn kỹ thuật này cần thống nhất để DOM có mô hình nhất định. Tuy nhiên, DOM vẫn hoạt động độc lập và chỉ dựa vào kỹ thuật mô tả để lập trình đối tượng cụ thể.

DOM là gì?
DOM là gì?

Trong đối tượng Document, chúng ta có thể thấy được các thẻ HTML được quản lý chính tại đây. Sắp xếp thứ tự trong đây phân ra thành các nhánh từ HTML, Body và cuối cùng là nhánh Head. Trong Head, ta có thể tìm thấy các thẻ như Style, Title,… Ngược lại, bên trong Body cũng có chứa thẻ bất kỳ nào đó được xem như thành phần HTML. Vậy HTML và DOM có quan hệ tương tác với nhau trong JavaScript.

HTML DOM là gì?

HTML DOM có thể hiểu đơn giản là công cụ giúp thao tác thay đổi dữ liệu tài liệu theo đối tượng mô hình. Bên trong 1 tài liệu bao gồm các cấu trúc như: đối tượng, phương thức hoặc thuộc tính được định nghĩa phần tử riêng nhằm mục đích hỗ trợ truy xuất đơn giản hơn mà vẫn đảm bảo cấu trúc. Các phần tử này đều là một đối tượng hoặc chủ sở hữu, phương thức để làm việc cùng thuộc tính các thao tác như: xóa, sửa, thêm, cập nhật.

Ngoài ra, người dùng có thể tùy ý thêm và xóa các phần tử theo mong muốn để đảm bảo nội dung và cấu trúc truy cập web của mình luôn luôn được cập nhật, làm mới.

HTML DOM là gì?
HTML DOM là gì?

Chi tiết về cây cấu trúc trong DOM

Các yếu tố cấu thành nên cấu trúc của DOM được chia tách thành dạng nhánh cây như sau:

Node (Nút)

Phần tử bên trong DOM được chia tách thành dạng cây, chính vì vậy, mô hình bên trong mỗi thành phần nhỏ được gọi là các Node. Các Node trong đây được chia thành nhiều phân loại khác nhau. Tuy nhiên, lập trình viên cần chú ý đặc biệt hơn ở 3 Node chính: Node gốc, Node phần tử và Node văn bản.

Cụ thể như sau:

 • Node gốc: Là Node chính hay còn gọi là Node HTML tài liệu gốc, thường được sử dụng bởi thẻ <html>.
 • Node phần tử: Dùng để hiển thị cho 1 phần tử HTML riêng.
 • Node văn bản: Hay còn gọi là Node Text, được gọi là những đoạn kí tự bên trong HTML. Khi biểu diễn Node Text thì có thể hoạt động qua tên một trang web <title>, tên đề mục chính <h1> hoặc là một đoạn văn bản <p>.
Chi tiết về cây cấu trúc trong DOM
Chi tiết về cây cấu trúc trong DOM

Quan hệ giữa các Node

 • Ở phần đầu tiên là Node gốc (Document).
 • Nếu Node đó không phải là Node gốc, tất cả Node còn lại có thể hiểu là Node cha (Node Parent).
 • Một Node có thể chứa một đến nhiều con trong một Node hoặc có thể rơi vào trạng thái không có con nào trong Node.
 • Những Node cùng trong một Node cha thì được gọi là Node anh em (Siblings).
 • Các Node anh em trong một cha, Node đầu được gọi là con cả, Node cuối cùng được gọi là con út (F irstChild).

Nhiệm vụ DOM trong JavaScript

Ta có thể tổng hợp 4 nhiệm vụ cơ bản của DOM trong JavaScript như sau:

 1. Truy xuất đến các thẻ HTML được thông qua.
 2. Thay đổi thuộc tính của HTML.
 3. Thay đổi CSS của HTML.
 4. Xóa, sửa, thêm hoặc tạo trên HTML.

Phân loại DOM trong JavaScript

Để xử lý nhanh chóng HTML dễ dàng hơn, JavaScript phân DOM ra thành nhiều phân loại khác nhau, cụ thể:

 • DOM document: Các thành phần có trong document và trang web sẽ được lưu trữ tại đây.
 • DOM element: Nhiệm vụ chủ yếu là truy xuất HTML bằng cách xác định các thuộc tính như: Class, ID hoặc name có trong HTML.
 • DOM HTML: Hỗ trợ thay đổi nội dung hoặc giá trị thuộc tính trong HTML.
 • DOM CSS: Các thẻ HTML sẽ được thay đổi định dạng CSS.
 • DOM Event: Mục đích gán các dữ liệu như onload(), onclick() và các HTML.
 • DOM Listener: Giúp nghe hiểu sự kiện nào đã tác động vào thẻ HTML.
 • DOM Navigation: Dùng để thể hiện mối quan hệ cha con có trong HTML và trực tiếp quản lý các thao tác tại đây.
 • DOM Node, Nodelist: Được sử dụng để thao tác với HTML thông qua đối tượng.
Phân loại DOM trong JavaScript
Phân loại DOM trong JavaScript

Thao tác với DOM trong JavaScript

Thao tác với DOM trong JavaScript được ví như việc có thể thay đổi thế giới, bởi thông qua DOM bạn có thể thao tác và cập nhật các nội dung tại đây. Mọi thay đổi bạn có thể làm như: định dạng chữ, nội dung, cấu trúc Node, thêm, xóa, sửa,… đều được hỗ trợ.

Các thuộc tính và phương thức thường gặp

Cùng tìm hiểu thuộc tính và phương thức thường gặp để thao tác với DOM dễ dàng hơn:

Thuộc tính:

 1. ID: Là thuộc tính một phần tử nên thường xuyên được dùng truy xuất DOM trực tiếp.
 2. ClassName: Giống như ID, className cũng dùng truy xuất DOM nhưng dùng được trong nhiều phần tử hơn.
 3. TagName: Tên thẻ của HTML.
 4. InnerHTML: Hoàn về mã HTML có trong phần tử hiện tại, chứa tất cả các phần tử bên trong dưới dạng chuỗi ký tự và bao gồm cả phần tử và Node văn bản.
 5. OuterHTML: Hoàn về mã HTML có trong phần tử hiện tại, có thể nói rằng outerHTML = tagName + innerHTML.
 6. TextContent: Trả về mã chuỗi ký tự mà trong đó có chứa nội dung của Node văn bản hiện có.
 7. Attributes: Tập các thuộc tính như ID, Name, Class, Href, Title,…
 8. Style: Tập các định dạng của phần tử hiện tại.
 9. Value: Lấy giá trị của thành phần được chọn thành một biến.
Thao tác với DOM trong JavaScript
Thao tác với DOM trong JavaScript

Phương thức:

 1. GetElementById (ID): Phương thức truy xuất đến 1 phần tử duy nhất thông qua ID của nó.
 2. GetElementsByTagName (Tagname): Truy xuất đến tất cả các phần tử HTML thông qua name trong thẻ cần tìm.
 3. GetElementsByName (Name): Truy xuất đến tất cả các Node có thuộc tính name cần tìm.
 4. GetAttribute (Attribute Name): Lấy giá trị của thuộc tính.
 5. SetAttribute (Attribute Name, value): Sửa giá trị của thuộc tính.
 6. AppendChild (Node): Dùng khi thêm tạo 1 Node con vào Node hiện tại.
 7. RemoveChild (Node): Xóa 1 Node nào đó khỏi Node hiện tại.

Có thể hiểu theo cách khác, cây cấu trúc của DOM đều chứa các phần tử con của DOM. Dựa vào mối quan hệ tương tác này, ta có thể dễ dàng truy xuất DOM thông qua quan hệ và vị trí phần tử HTML.

Các thuộc tính quan hệ dưới đây nhằm biểu diễn sự tương tác và phụ thuộc lẫn nhau của các Node:

 • ParentNode: Node cha.
 • ChildNodes: Các Node con.
 • FirstChild: Node con đầu tiên.
 • LastChild: Node con cuối cùng.
 • NextSibling: Node anh em liền kề sau.
 • PreviousSibling: Node anh em liền kề trước.

Truy xuất trong DOM

Truy xuất gián tiếp

Trong mỗi Node tạo nên cấu trúc cây của DOM có 6 thuộc tính quan hệ nhằm hỗ trợ truy xuất dựa trên vị trí Node một cách gián tiếp:

 1. ParentNode: Đề cập đến Node cha của Node hiện tại, là Node duy nhất. Do đó, nếu bạn cần tìm nguồn gốc chính của một Node, bạn phải nối các Node lại nhiều lần. Ví dụ: Node.parentNode.parentNode.
 2. ChildNodes: Đề cập đến các Node con ngay lập tức của Node hiện tại và tạo ra một mảng các đối tượng. Lưu ý rằng, các Node con không được phân biệt theo loại Node, vì vậy kết quả mảng trả về có thể chứa nhiều loại Node khác nhau.
 3. FirstChild: Tham chiếu đến Node con đầu tiên của Node hiện tại, tương đương với việc gọi Node.childNodes [0].
 4. LastChild: Đề cập đến Node con cuối cùng của Node hiện tại, tương đương với việc gọi Node.childNodes [Element.childNodes.length-1].
 5. NextSibling: Tham chiếu đến một Node anh em kề với Node hiện tại.
 6. PreviousSibling: Tham chiếu đến Node anh em trước đó của Node hiện tại.
Thao tác với DOM trong JavaScript
Thao tác với DOM trong JavaScript

Truy xuất trực tiếp

Khác với truy xuất gián tiếp, việc sử dụng truy xuất trực tiếp sẽ tiết kiệm thời gian, giúp bạn không cần hiểu biết quá rõ về các Node trong DOM.

3 phương thức khi truy xuất trực tiếp phù hợp cho bạn lựa chọn bao gồm:

 1. document.getElementById(‘id_cần_tìm’).
 2. document.getElementsByTagName(‘div’).
 3. document.getElementsByName(‘tên_cần_tìm’).

Lời kết

Hy vọng bài viết sẽ mang đến cho bạn những thông tin hữu ích, giúp bạn có câu trả lời chính xác cho câu hỏi DOM là gì? và mối quan hệ giữa DOM và JavaScript. Nếu bạn đọc có thêm thông tin bổ ích về DOM muốn chia sẻ, bạn có thể để lại bình luận bên dưới để Vietnix và mọi người cùng tham khảo. Chúc các bạn thành công!

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT CHỦ ĐỀ BẠN QUAN TÂM

Đăng ký ngay để nhận những thông tin mới nhất từ blog của chúng tôi. Đừng bỏ lỡ cơ hội truy cập kiến thức và tin tức hàng ngày

Chọn chủ đề :

Hưng Nguyễn

Co-Founder
tại

Kết nối với mình qua

Kết nối với mình qua

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tăng tốc độ website - Nâng tầm giá trị thương hiệu

Tăng tốc tải trang

95 điểm

Nâng cao trải nghiệm người dùng

Tăng 8% tỷ lệ chuyển đổi

Thúc đẩy SEO, Google Ads hiệu quả

Tăng tốc ngay

SẢN PHẨM NỔI BẬT

7 NGÀY DÙNG THỬ HOSTING

NẮM BẮT CƠ HỘI, THÀNH CÔNG DẪN LỐI

Cùng trải nghiệm dịch vụ hosting tốc độ cao được hơn 100,000 khách hàng sử dụng

ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU THÀNH CÔNG
Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận tài liệu mới nhất từ Vietnix!
ĐÓNG

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ HOSTING

7 NGÀY MIỄN PHÍ

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ HOSTING

7 NGÀY MIỄN PHÍ

XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ THÀNH CÔNG
Cảm ơn bạn đã đăng ký thông tin thành công. Đội ngũ CSKH sẽ liên hệ trực tiếp để kích hoạt dịch vụ cho bạn nhanh nhất!
ĐÓNG

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

 1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
 2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
 3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI