Git là gì? & cách thức hoạt động của của Git mà bạn nên biết

Git là gì? & cách thức hoạt động của của Git mà bạn nên biết

14/01/2021

Git là gì? Cách thức hoạt động của nó ra sao? Vốn là câu hỏi của nhiều người, vậy ngày hôm nay chúng ta cùng chi tiết hơn về nó nhé!

Git là gì?

Git là một hệ thống kiểm soát phiên bản (Source Version Control)  mã nguồn mở miễn phí. Nó theo dõi các project và file khi chúng thay đổi theo thời gian. Cùng với đó là sự trợ giúp của những người đóng góp khác nhau.

Việc kiểm soát phiên bản là một hệ thống ghi lại các thay đổi đối với một file hoặc tập hợp các file theo thời gian để bạn có thể phục hồi lại các phiên bản cụ thể sau này.

Git giúp theo dõi việc thực hiện thay đổi đối với mã nguồn. Git cho phép khôi phục về trạng thái ổn định trước đó trong trường hợp gặp lỗi và không biết được lý do. Và nó cũng giúp bạn xem những thay đổi nào đã được thực hiện đối với mã nguồn theo thời gian.

Kho lưu trữ

Kho lưu trữ (thường được gọi là repo) là một tập hợp các mã nguồn. Repo chứa các commit của dự án hoặc một tập hợp các tham chiếu đến các commit (ví dụ như heads).

Các commit

Một commit ghi lại một thay đổi hoặc một loạt các thay đổi mà bạn đã thực hiện đối với một file trong repo. Một commit có hash SHA1 duy nhất được sử dụng để theo dõi các file đã thay đổi trong quá khứ. Git History là danh sách một loạt các commit. 

Các branch

Một branch về cơ bản là một tập hợp các mã thay đổi duy nhất với một tên duy nhất. Mỗi repo có thể có một hoặc nhiều branch. Branch chính – branch mà tất cả các thay đổi cuối cùng được merge vào – được gọi là branch master. Đây là phiên bản làm việc chính thức cho dự án của bạn và là phiên bản mà bạn sẽ thấy khi truy cập kho dự án tại github.com/yourname/projectname.

Working directory, staging area và local repo

Với mỗi local repo có ba virtual zone khác nhau. Đó là:

  • Working Directory
  • Staging area
  • commit area

Working directory là nơi các file mới được tạo, file cũ bị xóa hoặc nơi thực hiện các thay đổi đối với các file đã có. 

Sau khi thay đổi được thực hiện, chúng sẽ được thêm vào staging area. Do đó, staging area đôi khi còn được gọi là index.

Sau khi các thay đổi hoàn tất, staging area sẽ chứa một hoặc nhiều file cần được commit. Việc tạo một commit sẽ khiến Git lấy mã mới từ staging area và đưa commit vào repo chính. Sau đó commit này sau đó được chuyển đến commit area.

 

Cách thức hoạt động của Git là gì?

Để bắt đầu Git, chuyển đến terminal và chạy lệnh sau trong thư mục dự án của bạn để khởi tạo một thư mục dự án.

git init

Chạy lệnh sau để thêm file cho Git theo dõi. Thao tác này sẽ thêm các file này vào staging area.

git add <filename_one>

Chạy lệnh sau để commit các thay đổi của bạn đối với các file này.

git commit -m "<add a commit message here>"

Và chúng ta có thể push các thay đổi của mình sau khi hoàn tất.

git push

Cùng với việc thực hiện thêm bất kỳ thay đổi nào trong branch master sẽ yêu cầu các thay đổi này phải được commit lại.

 

 

Bài viết liên quan
Không có bài viết liên quan
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments