Npm là gì? Cài đặt nmp như thế nào?

Npm là gì? Cách cài đặt npm như thế nào?

19/04/2021

Npm là gì? Đó là Software Library – Thư viện phần mềm (Registry) lớn nhất thế giới. npm cũng là một Package Manager and Installer – Trình quản lý và cài đặt gói phần mềm

Registry chứa hơn 800.000 code packages .

Open-source: nhà phát triển mã nguồn mở sử dụng npm để chia sẻ phần mềm.

Nhiều tổ chức cũng sử dụng npm để quản lý phát triển tư nhân.

npm là gì
 

Sử dụng npm miễn phí

npm được miễn phí sử dụng. Bạn có thể tải xuống tất cả các gói phần mềm npm public mà không cần đăng ký hoặc đăng nhập.

Command Line Client (CLI)

npm bao gồm CLI (Command Line Client) có thể được sử dụng để tải xuống và cài đặt phần mềm:

Ví dụ về Windows

C:\>npm install <package>

Ví dụ về hệ điều hành Mac

$ npm install <package>

Cài đặt npm

npm được cài đặt với Node.js

Điều này có nghĩa là bạn phải cài đặt Node.js để cài đặt npm trên máy tính của bạn.

Tải xuống Node.js từ trang web chính thức của Node.js: nodejs.org

Software Package Manager – Quản lý gói phần mềm

Cụ thể npm là gì? Tên npm (Node Package Manager) bắt nguồn từ khi npm lần đầu tiên được tạo như một trình quản lý gói cho Node.js.

Tất cả các gói npm được xác định trong các tệp được gọi là pack.json .

Nội dung của pack.json phải được viết bằng JSON .

Ít nhất hai trường phải có mặt trong tệp định nghĩa: name and version (tên và phiên bản).

Ví dụ

{
  "name" : "foo",
  "version" : "1.2.3",
  "description" : "A package for fooing things",
  "main" : "foo.js",
  "keywords" : ["foo", "fool", "foolish"],
  "author" : "John Doe",
  "licence" : "ISC"
}

Quản lý dependencies

npm có thể quản lý các dependencies.

npm có thể (trong một dòng lệnh) cài đặt tất cả các dependencies của một dự án.

Dependencies cũng được định nghĩa trong pack.json .

Chia sẻ phần mềm của bạn

Nếu bạn muốn chia sẻ phần mềm của riêng mình trong sổ đăng ký npm, bạn có thể đăng nhập tại: www.npmjs.com

Xuất bản một package

Bạn có thể xuất bản bất kỳ thư mục nào từ máy tính của mình miễn là thư mục đó có tệp pack.json .

Kiểm tra nếu npm được cài đặt:

C:\>npm

Kiểm tra nếu bạn đã đăng nhập:

C:\>npm whoami

Nếu không, đăng nhập:

C:\>npm login
Username: <your username>
Password: <your password>

Điều hướng đến dự án của bạn và xuất bản dự án của bạn:

C:\Users\myuser>cd myproject
C:\Users\myuser\myproject>npm publish

Theo w3schools

Bài viết liên quan
Không có bài viết liên quan
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments