Cách thêm dynamic content trong WordPress

Lượt xem
Home

Dynamic content là gì? Làm thế nào để thêm dynamic content vào trang web WordPress? Khi thêm dynamic content vào trang web của bạn, bạn có thể cung cấp cho khách truy cập trải nghiệm cá nhân, và các yếu tố mang tính tương tác cá nhân khác. Bằng cách đó, dynamic content có thể giúp tăng mức độ tương tác và conversion rate. Trong bài viết này, Vietnix sẽ chỉ cho bạn cách dễ dàng thêm dynamic content vào WordPress.

Dynamic content là gì? Tại sao phải thêm dynamic content trong WordPress?

Dynamic content đề cập việc đến nội dung thay đổi trên trang web tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như hành vi của người dùng, thời gian, vị trí, tên,… Thiết lập dynamic content cho phép người dùng trên trang web WordPress của bạn xem các thông báo khác nhau theo các yếu tố khác nhau.

Ví dụ: bạn có thể sử dụng dynamic text để hiển thị tên của người dùng hiện đang đăng nhập vào trang web của bạn. 

Dynamic content trên một trang web
Dynamic content trên một trang web

Hiển thị nội dung được cá nhân hóa có thể giữ khách truy cập trên trang web của bạn trong thời gian dài hơn, điều này có thể làm giảm bounce rate và cải thiện thứ hạng SEO của trang web của bạn .

Dynamic content còn có thể giúp chuyển đổi người dùng thành khách hàng hoặc subscribe vì việc cá nhân hóa nội dung cho thấy rằng trang web của bạn quan tâm đến khách truy cập, giúp tạo ra ấn tượng tích cực và tạo dựng niềm tin.

Ngoài ra, dynamic content có thể tăng doanh số bán hàng và subscribe trên trang web của bạn. Ví dụ: bạn có thể hiển thị ngày động cho một chiến dịch giảm giá hoặc ưu đãi đếm ngược, nó sẽ tự động cập nhật hàng ngày. Điều này có thể tạo cảm giác cảm giác gấp rút cho người dùng và conversion rate tăng lên.

Như đã giới thiệu ở đầu bài, bài viết hôm nay sẽ giúp bạn tạo các dynamic content trong WordPress để hỗ trợ cho công việc kinh doanh của bạn. Và Vietnix sẽ đề cập hai phương pháp sau đây:

  • Phương pháp 1: Tạo landing page động bằng SeedProd
  • Phương pháp 2: Thêm dynamic content bằng OptinMonster

Phương pháp 1: Tạo dynamic landing page bằng SeedProd

Nếu bạn muốn tạo một landing page có dynamic content thì hãy xem phương pháp sau đây.

SeedProd là trình tạo trang WordPress tốt nhất trên thị trường giúp bạn tạo các landing page và theme hấp dẫn mà không cần sử dụng bất kỳ code nào.

SeedProd cũng đi kèm với tính năng dynamic text cho phép bạn thêm dynamic content vào tiêu đề và văn bản của mình.

Plugin tạo trang SeedProd
Plugin tạo trang SeedProd

Trước tiên, bạn sẽ cần cài đặt và kích hoạt plugin SeedProd. Để biết thêm chi tiết, bạn có thể xem hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu của Vietnix về cách cài đặt plugin WordPress.

Lưu ý: SeedProd cũng có phiên bản miễn phí nhưng không có tính năng dynamic text. Vì vậy, đối với hướng dẫn này, Vietnix sẽ sử dụng plugin SeedProd Pro.

Sau khi kích hoạt, hãy truy cập trang SeedProd » Settings để nhập khóa cấp phép plugin.

Bạn có thể tìm thấy thông tin này trong tài khoản của mình trên trang web SeedProd .

Nhập mã khóa cấp phép plugin
Nhập mã khóa cấp phép plugin

Tiếp theo, bạn cần truy cập SeedProd » Landing Pages từ thanh WordPress admin.

Khi đó, hãy nhấp vào nút ‘Add New Landing Page’.

Tạo landingpage mới
Tạo landing page mới

Thao tác này sẽ đưa bạn đến màn hình ‘Choose a New Page Template’, nơi bạn có thể chọn bất kỳ template nào được tạo sẵn cho landing page của mình.

Khi chọn template, bạn sẽ được yêu cầu nhập tên trang và chọn một URL.

Sau khi nhập thông tin này, chỉ cần nhấp vào nút ‘Save and Start Editing the Page’ để tiếp tục.

Lưu tên và URL của trang
Lưu tên và URL của trang

Thao tác này sẽ khởi chạy trình tạo trang kéo và thả của SeedProd, nơi bạn có thể bắt đầu chỉnh sửa trang của mình. Để biết hướng dẫn chi tiết hơn, bạn có thể xem hướng dẫn của Vietnix về cách tạo landing page trong WordPress.

Tiếp theo, chỉ cần kéo và thả block heading hoặc Văn bản từ thanh bên trái vào landing page. Sau đó, nhấp vào block để mở cài đặt của nó ở sidebar bên trái.

Khi bạn đã hoàn thành, nhấp vào nút ‘Insert Dynamic Text’.

Chèn Dynamic Content
Chèn Dynamic Text

Lời nhắc ‘Dynamic Text Replacement’ sẽ hiển thị trên màn hình.

Từ bước này, bạn nên chọn tùy chọn ‘DateTime’ nếu bạn muốn thiết lập thời gian hoặc ngày tháng động, thiết lập này sẽ rất hữu ích trong trường hợp bạn muốn hiển thị giới hạn thời gian cho ưu đãi giảm giá hoặc ưu đãi trên trang web của mình.

Sau đó, chỉ cần chọn định dạng ngày từ menu thả xuống và nhấp vào nút ‘Insert’

Nếu bạn không thấy định dạng mình muốn trong trình đơn thả xuống, thì bạn có thể nhấp vào liên kết ‘Learn More’ ở trên cùng để xem các định dạng khác.

Thiết lập thời gian động
Thiết lập thời gian động

Nếu bạn muốn thêm vị trí, tên, quốc gia, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, tiêu đề trang, địa chỉ email, mã bưu chính hoặc dynamic content khác thì bạn cần chọn tùy chọn ‘Query Parameter’.

Sau đó, thêm yếu tố dynamic text trong tùy chọn ‘Parameter Name’.

Ví dụ: nếu bạn thêm dynamic text cho tên trong tùy chọn ‘Parameter Name’, thì tất cả những người đã đăng nhập vào trang web của bạn sẽ được hiển thị tên của họ như Hey John’ thay vì ‘Hey There’ trên trang.

Hoặc nếu bạn thêm dynamic text cho địa chỉ email, thì người dùng sẽ được hiển thị địa chỉ email của họ trên landing page của bạn mỗi khi họ đăng nhập.

Tương tự, nếu bạn muốn hiển thị động vị trí của mọi người dùng, thì bạn có thể nhập ‘location’ làm Parameter Name.

Thiết lập vị trí động
Thiết lập vị trí động

Tiếp theo, thêm default value mà dynamic text sẽ trở lại nếu vị trí không có sẵn trong tham số URL.

Ví dụ: nếu khách truy cập mở trang web của bạn và vị trí của họ không có trong URL, thì dynamic text có thể là ‘Stores Near You’ thay vì ‘Stores Near Florida’.

Sau đó, chỉ cần nhấp vào nút ‘Insert’ để thêm dynamic text.

Khi bạn đã hoàn thành việc đó, hãy nhấp vào nút ‘Save’ ở trên cùng để lưu cài đặt của bạn. Cuối cùng, nhấp vào nút ‘Publish’ để làm cho landing page của bạn hoạt động.

Lưu cài đặt và xuất bản landingpage
Lưu cài đặt và xuất bản landing page

Bây giờ hãy truy cập trang web của bạn để xem dynamic content vừa tạo hoạt động.

Hình dưới cho thấy giao diện mẫu trên trang web demo.

Giao diện mẫu sau xuất bản
Giao diện mẫu sau xuất bản

Phương pháp 2: Thêm dynamic content bằng OptinMonster

Nếu bạn muốn thêm dynamic content vào chiến dịch quảng cáo của mình, bao gồm cửa sổ popup hoặc floating bars, thì phương pháp này sẽ giúp bạn thực hiện được điều đó.

OptinMonster là công cụ tối ưu hóa chuyển đổi và tạo lead tốt nhất trên thị trường. Nó cho phép bạn hiển thị các chiến dịch được cá nhân hóa cho người dùng mà không cần sử dụng bất kỳ code nào.

Nó cũng đi kèm với tính năng thay thế dynamic text cho phép bạn thêm dynamic content vào chiến dịch của mình bằng cách sử dụng smart tag.

Trước tiên, bạn sẽ cần đăng ký tài khoản OptinMonster vì công cụ trả phí này cho phép bạn thêm dynamic content.

Bạn chỉ cần truy cập trang web OptinMonster và nhấp vào nút ‘Get OptinMonster Now’ để thiết lập tài khoản.

Giao diện OptinMonster
Giao diện OptinMonster

Tiếp theo, bạn phải cài đặt và kích hoạt plugin OptinMonster miễn phí trên trang web WordPress của mình.

Sau khi kích hoạt, bạn sẽ thấy trình hướng dẫn thiết lập OptinMonster trong bảng quản trị WordPress.

Từ đây, nhấp vào nút ‘Connect Your Existing Account’ để kết nối trang web WordPress với tài khoản OptinMonster của bạn.

Kết nối tài khoản WordPress với OptinMonster
Kết nối tài khoản WordPress với OptinMonster
Bắt đầu kết nối WordPress với OptinMonster
Bắt đầu kết nối WordPress với OptinMonster

Sau đó, một cửa sổ mới sẽ mở ra trên màn hình.

Bạn Chỉ cần nhấp vào nút ‘Connect to WordPress’ để tiếp tục.

Kết nối WordPress với OptinMonster
Kết nối WordPress với OptinMonster

Khi bạn đã kết nối tài khoản OptinMonster của mình với WordPress, hãy truy cập trang OptinMonster »Campaigns từ thanh bên quản trị viên WordPress.

Tiếp theo, bạn cần nhấp vào nút ‘Create Your First Campaign’ để bắt đầu campaign.

Tạo campaign mới
Tạo campaign mới

Thao tác này sẽ đưa bạn đến trang ‘Templates’, nơi OptinMonster cung cấp các loại campaign khác nhau mà bạn có thể sử dụng để hiển thị các loại nội dung hoặc thông báo khác nhau cho người dùng của mình.

OptinMonster bao gồm cửa sổ popup, floating bar, gamified campaign, slide-in popup,…

Chẳng hạn, nếu bạn muốn hiển thị dynamic content bên trong bài đăng hoặc trang WordPress, thì bạn có thể chọn loại Inline campaign.

Chọn campaign phù hợp
Chọn campaign phù hợp

Sau khi chọn loại campaign, bạn có thể chọn bất kỳ template nào được tạo sẵn cho campaign cụ thể đó.

Sau đó, bạn sẽ được yêu cầu nhập tên và nhấp vào nút ‘Start Building’.

Nhập tên và lưu campaign
Nhập tên và lưu campaign

Thao tác này sẽ đưa bạn đến giao diện xây dựng campaign của OptinMonster. Đây là một công cụ kéo và thả nơi bạn có thể thiết kế campaign của mình với bản xem trước trực tiếp.

Từ đây, kéo và thả block Văn bản hoặc Heading từ thanh bên bên trái vào campaign. Sau đó, chỉ cần chọn đoạn văn trong block để mở trình soạn thảo văn bản ở đầu block.

Tiếp theo, bạn phải nhấp vào biểu tượng ‘Smart Tags’ ở góc bên phải của trình soạn thảo văn bản để mở menu thả xuống có danh sách các smart tags.

Sử dụng smart tag cho dynamic content
Sử dụng smart tag cho dynamic content

Bạn có thể chọn bất kỳ smart tags nào để thêm dynamic content vào campaign của mình.

Chẳng hạn, bạn có thể sử dụng smart tags{{form_first_name}}để thêm tên của người dùng ở trên cùng giúp làm cho campaign được cá nhân hóa hơn.

Tất cả người dùng đã đăng nhập trên trang web của bạn sẽ thấy tên của họ trong campaign.

Lưu campaign
Lưu campaign

Có các smart tag khác hiển thị tên campaign, địa chỉ email, mã bưu chính, quốc gia, tỉnh, năm, tháng, ngày, mã phiếu giảm giá, URL trang, v.v.

Ví dụ: sử dụng smart tag cho quốc gia sẽ hiển thị tên quốc gia của từng người dùng đã đăng nhập và hiện đang xem campaign của bạn.

Tương tự, sử dụng smart tag cho ngày tháng sẽ giúp bạn hiển thị giới hạn thời gian cho một chương trình giảm giá mà không cần cập nhật thủ công mỗi ngày.

Khi bạn đã chọn (các) smart tag của mình, chỉ cần nhấp vào nút ‘Save’ ở trên cùng để lưu cài đặt của bạn.

Cuối cùng, chuyển sang tab ‘Publish’ từ trên cùng và nhấp vào nút ‘Publish’ để đưa campaign của bạn trực tiếp lên mạng xã hội.

Xuất bản campaign
Xuất bản campaign

Giờ đây, bạn có thể truy cập trang web của mình để kiểm tra xem campaign có dynamic content hay không.

Hình ảnh dưới đây ví dụ cho dynamic content của một chương trình khuyến mãi trên trang web demo.

Giao diện campaign vừa tạo có dynamic content
Giao diện campaign vừa tạo có dynamic content

Lời kết

Vietnix hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu về cách thêm dynamic content trong WordPress. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem hướng dẫn của Vietnix về cách sử dụng dynamic field populations trong WordPress để hỗ trợ cho công việc kinh doanh của mình, chúc bạn thành công!

Chia sẻ lên

Theo dõi trên

Logo Google new

Đánh giá

5/5 - (69 bình chọn)

Hoàng Vui

Kết nối với mình qua

Icon Quote
Icon Quote
Đăng ký nhận tin
Để không bỏ sót bất kỳ tin tức hoặc chương trình khuyến mãi từ Vietnix

Bình luận