Query là gì? Giải thích về ngôn ngữ truy vấn cho người mới

Lượt xem
Home

Query là gì? Tạm dịch là ngôn ngữ truy vấn. Hiểu rõ hơn cùng mình tìm hiểu chi tiết hơn ở dưới nhé!!

Một query database có thể là select query hoặc action query. Select query là query truy xuất dữ liệu. Trong khi action query yêu cầu các thao tác bổ sung trên dữ liệu. Chẳng hạn như Insert, Update hoặc Delete.

Query là gì?

Query language ( ngôn ngữ truy vấn) được sử dụng để tạo query trong cơ sở dữ liệu và Query language của Microsoft (SQL) là tiêu chuẩn. Trong ô query SQL, có một số phần mở rộng của ngôn ngữ. Bao gồm MySQL, Oracle, SQL và NuoDB. Các ngôn ngữ query cho các loại cơ sở dữ liệu khác. Chẳng hạn như cơ sở dữ liệu NoQuery và graph database. Bao gồm Cassandra Query Language (CQL), Neo4j’s Cypher, Data Mining Extensions (DMX) và XQuery .

Query là gì?
Query là gì? Giải thích về ngôn ngữ truy vấn cho người mới 10

Query có thể hoàn thành một vài nhiệm vụ khác nhau. Chủ yếu, các query được sử dụng để tìm dữ liệu cụ thể bằng cách lọc các tiêu chí cụ thể. Các query cũng có thể tính toán hoặc tóm tắt dữ liệu. Cũng như tự động hóa các nhiệm vụ quản lý dữ liệu. Các query khác bao gồm parameter, totals, crosstab, make table, append, update và delete.

Ví dụ: Query tham số chạy các biến thể của một query cụ thể. Nhắc nhở người dùng chèn giá trị cho một field và sau đó sử dụng giá trị đó để tạo truy vấn. Trong khi query tổng cho phép người dùng nhóm và tóm tắt dữ liệu.

Ví dụ

Trong cơ sở dữ liệu quan hệ, chứa các bản ghi hoặc hàng thông tin, query câu lệnh SQL SELECT cho phép người dùng chọn dữ liệu và trả lại từ cơ sở dữ liệu cho ứng dụng. query kết quả được lưu trữ trong một bảng kết quả, được gọi là tập kết quả. Câu lệnh SELECT  có thể được chia thành các loại khác, chẳng hạn như FROM, WHERE  và ORDER BY. query SQL SELECT cũng có thể nhóm và tổng hợp dữ liệu. Chẳng hạn như tóm tắt hoặc phân tích.

Database query là gì?

Database query là truy vấn hành động (action query) hoặc truy xuất dữ liệu (Select query). Select query là truy vấn lấy dữ liệu từ Database. Action query thực hiện hành động trên dữ liệu, chẳng hạn như chèn, cập nhật, xóa,… cùng hình thức thao tác dữ liệu khác.

Database query là gì?
Query là gì? Giải thích về ngôn ngữ truy vấn cho người mới 11

Nhưng nó không đồng nghĩa với việc người dùng có thể yêu cầu ngẫu nhiên. Để database hiểu được nhu cầu, nó phải nhận được một truy vấn dựa trên code được xác định trước. Code đó là query language.

Query trong SQL là gì?

Ngôn ngữ truy vấn được sử dụng để thực hiện truy vấn database. Đồng thời, nó cũng lấy cấu trúc của Microsoft ( SQL ) làm chuẩn.

Chú ý rằng, SQL và MySQL và các loại SQL chúng khác nhau hoàn toàn. Cho nên những phần mềm khác SQL thường là phần mềm được mở rộng dựa trên nền tảng của SQL trước đó.

Đồng thời, còn có các phần mềm mở rộng ngôn ngữ truy vấn dựa trên ngôn ngữ của SQL ví dụ như: Oracle hoặc NuoDB.

Mặc dù nói SQL của Microsoft là ngôn ngữ phổ biến nhất nhưng hiện nay vẫn có nhiều loại database và ngôn ngữ khác. Trong đó có thể kể đến như: cơ sở dữ liệu NoSQL và cơ sở dữ liệu đồ thị , ngôn ngữ truy vấn Cassandra (CQL). Hay phần phần mở rộng khai thác dữ liệu (DMX), Neo4j Cypher hay XQuery.

Query hoạt động như thế nào?

Các truy vấn có thể thực hiện một số nhiệm vụ khác nhau. Nhưng mục đích cơ bản vẫn là tìm dữ liệu dựa vào các nguyên tắc lọc dựa theo tiêu chí được đề ra. Bên cạnh đó, nó còn giúp thay đổi dữ liệu thông qua việc thêm, xóa, thay đổi, lập bảng hay tham chiếu dữ liệu, … dựa theo cấu trúc code nhất định.

Query hoạt động như thế nào?
Query là gì? Giải thích về ngôn ngữ truy vấn cho người mới 12

Đồng thời, query còn hỗ trợ việc tự động hóa quản lý dữ liệu, tóm tắt dữ liệu và tiến hành làm các phép tính.

Người dùng có thể tạo câu truy vấn với một tham số truy vấn, khi chạy câu truy vấn này với các biến thể của nó sẽ hiển thị khu vực nhập giá trị của trường, và giá trị này sẽ được sử dụng làm tiêu chí cho câu truy vấn. Ngoài ra, người dùng được phép nhóm và tóm tắt dữ liệu.

Tại SQL tức cơ sở dữ liệu quan hệ, bao gồm các bản ghi hoặc hàng thông tin. Người dùng có thể dùng câu lệnh SQL SELECT để truy xuất dữ liệu từ những bản ghi và hàng thông tin này. Câu lệnh này cho phép bạn truy xuất dữ liệu từ database theo yêu cầu cụ thể.

Kết quả của truy vấn sẽ được lưu trữ trong bảng kết quả, được gọi là tập kết quả (Resultset). Người dùng được phép chia câu lệnh SELECT thành các danh mục khác nhau như: FROM, WHERE và ORDER BY. Bạn cũng thuận tiện hơn trong việc quản lý và phân tích vì SQL SELECT được thực hiện nhóm và tổng hợp dữ liệu.

Dưới đây là ví dụ dễ hiểu hơn về truy vấn:

Về cơ bản, một truy vấn tương tự như việc bạn gọi một tách cà phê khi đến quán cà phê. Bạn sẽ gửi yêu cầu của mình đến nhân viên pha chế bằng câu, “Tôi có thể uống một tách cà phê được không?” Nhân viên pha chế sẽ hiểu và nhận order của bạn và mang đến cho bạn một tách cà phê. Đó cũng là cách mà các truy vấn hoạt động.

Người dùng được quyền dùng mọi ngôn ngữ truy vấn khi các dòng code được cung cấp có ý nghĩa tương thích với câu truy vấn. Như vậy, nhờ dùng chung một ngôn ngữ nên quá trình trao đổi thông tin giữa người dùng và database được diễn ra thành công và xuyên suốt.

Tuy nhiên, truy vấn bằng ngôn ngữ không phải là cách duy nhất để yêu cầu thông tin từ database. Còn nhiều cách khác chẳng hạn như: truy vấn theo ví dụ hoặc thông qua việc sử dụng các tham số có sẵn.

Tìm hiểu về query folding

Đối với các nguồn dữ liệu (data sources) như cơ sở dữ liệu quan hệ, không quan hệ chẳng hạn: Active Directory, OData hoặc Exchange được tích hợp tính năng “dịch” từ M Language – ngôn ngữ chuyển đổi dữ liệu của Power Query (một công cụ chuyển đổi và kết hợp dữ liệu) – sang ngôn ngữ được hiểu bởi nguồn dữ liệu cơ bản. Đa số là ngôn ngữ SQL.

Đối với những phép tính và biến đổi phức tạp được đẩy trực tiếp đến sources, Power sử dụng các công cụ database chuyên dụng để xử lý khối lượng lớn dữ liệu một cách hiệu quả và nhanh chóng nhất.

Power Query được hiển thị thông qua Query folding nhằm tạo một câu lệnh truy vấn duy nhất để truy xuất và chuyển đổi data sources. Các công cụ sẽ phối hợp với Power Query để cố gắng thực hiện Query folding hiệu suất nhất có thể.

Người dùng cũng có thể thực hiện hàng trăm lần chuyển đổi dữ liệu khác nhau bằng Power BI. Power BI là một nền tảng kinh doanh thông minh thuộc sở hữu của Microsoft, được tích hợp trong Power Query để tham gia vào quá trình query folding. Power BI rất trực quan bao gồm: công cụ tổng hợp, phân tích và chia sẻ dữ liệu.

Tìm kiếm trên web Query là gì?

Văn bản được nhập vào các công cụ tìm kiếm như Bing, Google hoặc Yahoo được gọi là query. Các query công cụ tìm kiếm cung cấp thông tin khác nhiều so với các ngôn ngữ SQL. Vì chúng không yêu cầu các tham số từ khóa hoặc vị trí. query công cụ tìm kiếm là một yêu cầu thông tin về một chủ đề cụ thể. Nó yêu cầu được thực hiện sau khi người dùng chọn ‘Enter.’

Khi yêu cầu được thực hiện, công cụ tìm kiếm sử dụng thuật toán để xác định kết quả tốt nhất. Được sắp xếp dựa trên mức độ quan trọng theo công cụ tìm kiếm – chi tiết không được tiết lộ công khai.

Các loại query

Các loại query là gì? Chúng tìm kiếm bao gồm điều hướng, thông tin và giao dịch. Các tìm kiếm điều hướng được dự định để tìm một trang web cụ thể, chẳng hạn như ESPN.com. Tìm kiếm thông tin được thiết kế để bao quát một chủ đề rộng. Chẳng hạn như so sánh giữa thiết bị iPhone và Android mới. Và tìm kiếm giao dịch tìm cách hoàn thành một giao dịch. Chẳng hạn như mua áo len mới trên Amazon.com.

Ngoài ra, hiện nay có một số truy vấn không liên quan đến các loại truy vấn bên trên. Trong đó có thể kể đến như querySelector () trong JavaScript cùng lỗi truy vấn trong Facebook.

QuerySelector () của JavaScript

Loại truy vấn này hỗ trợ người dùng thực hiện tìm kiếm phần tử phù hợp đầu tiên với một bộ chọn CSS xác định. Trong trường hợp bạn cần trả về tất cả các phần tử phù hợp, hầu hết các nhà phát triển sử dụng phương thức querySelectorAll (). Bất cứ khi nào bộ chọn không hợp lệ, quá trình sẽ tạo ra một ngoại lệ SyntaxError. Nếu như không cho ra kết quả phù hợp thì querySelector () sẽ trả về giá trị null.

Lỗi truy vấn xảy ra trên Facebook

Lỗi truy vấn xảy ra trên Facebook vì một số lý do như sau: Vì một lý do bất kỳ nào đó để truy vấn xảy ra lỗi, người dùng sẽ nhận được thông báo như sau “Error performing query”. Lỗi này sẽ được khắc phục thông qua cách khởi động lại thiết bị, làm mới trang, đăng xuất và đăng nhập lại hoặc bằng cách xóa bộ nhớ cache và cookie, xóa nhật ký,…

Lời kết

Hy vọng với những thông tin trong bài viết về Query là gì? sẽ mang lại cho bạn thêm nhiều kiến thức mới. Chúc bạn thành công.

Chia sẻ lên

Theo dõi trên

Logo Google new

Đánh giá

5/5 - (56 bình chọn)

Hưng Nguyễn

Kết nối với mình qua

Icon Quote
Icon Quote
Đăng ký nhận tin
Để không bỏ sót bất kỳ tin tức hoặc chương trình khuyến mãi từ Vietnix

Bình luận

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

  1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
  2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
  3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI