Hướng dẫn cách quản lý cơ sở dữ liệu WordPress với phpMyAdmin nhanh và dễ dàng nhất hiện nay

Lượt xem
Home

Bạn đang tìm cách quản lý cơ sở dữ liệu WordPress với phpMyAdmin nhưng không biết bắt đầu từ đâu? WordPress được viết bằng PHP là ngôn ngữ lập trình chính của nó và MySQL là hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu. Để sử dụng WordPress, bạn không cần phải học cả hai. Tuy nhiên, hiểu cơ bản về cả hai có thể giúp bạn khắc phục các vấn đề cũng như tăng kiến thức về cách WordPress hoạt động. Trong bài viết này, Vietnix sẽ giải thích cách WordPress sử dụng cơ sở dữ liệu, bao gồm giới thiệu về các bảng cơ sở dữ liệu mặc định của WordPress.

Databases là gì và WordPress sử dụng chúng như thế nào?

Một cơ sở dữ liệu là một hệ thống lưu trữ và truy xuất dữ liệu theo cách có tổ chức. Cơ sở dữ liệu cho phép phần mềm quản lý dữ liệu một cách có thể lập trình.

Ví dụ, WordPress sử dụng PHP để lưu trữ và truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu. Thông tin được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu WordPress bao gồm bài viết, trang, bình luận, category, tag, trường tùy chỉnh, người dùng và các cài đặt khác của WordPress.

Khi bạn cài đặt WordPress lần đầu, WordPress sẽ yêu cầu bạn cung cấp tên cơ sở dữ liệu, máy chủ, tên người dùng và mật khẩu. Thông tin này được lưu trong file cấu hình được gọi là wp-config.php.

Database trong WordPress
Database trong WordPress

Trong quá trình cài đặt, WordPress sử dụng thông tin bạn cung cấp về cơ sở dữ liệu để tạo bảng và lưu dữ liệu cài đặt mặc định trong những bảng đó.

Sau khi cài đặt, WordPress chạy các truy vấn đến cơ sở dữ liệu này để tạo ra các trang HTML động cho trang web hoặc blog.

Điều này khiến WordPress trở nên mạnh mẽ vì bạn không cần phải tạo một file .html mới cho mỗi trang bạn muốn tạo. WordPress xử lý mọi thứ động.

Cơ sở dữ liệu WordPress được lưu trữ ở đâu?

WordPress sử dụng MySQL làm hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu của nó, đây là phần mềm được cài đặt trên WordPress hosting server. Cơ sở dữ liệu WordPress cũng được lưu trữ trên cùng máy chủ này.

Vị trí này không thể truy cập trên hầu hết các môi trường lưu trữ chia sẻ. Tuy nhiên, nếu bạn đang sử dụng một gói lưu trữ VPS hoặc máy chủ riêng, bạn có thể sử dụng các công cụ dòng lệnh để xác định vị trí cơ sở dữ liệu.

Thường, nó được lưu tại đường dẫn sau đây:

/var/lib/mysql/ten_database_cua_ban

Tuy nhiên, điều này có thể khác nhau tùy thuộc vào nhà cung cấp hosting.

Quan trọng là bạn thực sự không cần truy cập vào file cơ sở dữ liệu chính nó. Bạn có thể sử dụng các công cụ khác như phpMyAdmin để quản lý cơ sở dữ liệu.

Cách truy cập phpMyAdmin

PhpMyAdmin được cài đặt sẵn với tất cả các công ty WordPress hosting hàng đầu. Bạn có thể tìm thấy nó trong phần Databases của bảng cPanel dashboard của tài khoản hosting. Dưới đây là một ví dụ hình ảnh từ control panel:

Truy cập vào phpMyAdmin trong WordPress
Truy cập vào phpMyAdmin trong WordPress

Tùy thuộc vào nhà cung cấp hosting của bạn, giao diện cPanel có thể khác với hình ảnh trên. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể tìm thấy biểu tượng phpMyAdmin trong phần Databases.

Giao diện diển thị của phpMyAdmin - cách quản lý cơ sở dữ liệu WordPress với phpMyAdmin
Giao diện diển thị của phpMyAdmin

Bấm vào nó để mở giao diện phpMyAdmin, nơi bạn có thể chọn cơ sở dữ liệu WordPress của mình từ cột bên trái. Sau đó, phpMyAdmin sẽ hiển thị tất cả các bảng trong cơ sở dữ liệu WordPress.

Hiểu về các bảng cơ sở dữ liệu WordPress

Mỗi cài đặt WordPress có 12 bảng mặc định trong cơ sở dữ liệu. Mỗi bảng cơ sở dữ liệu chứa dữ liệu cho các phần, tính năng và chức năng khác nhau của WordPress.

Nhìn vào cấu trúc của các bảng này, bạn có thể dễ dàng hiểu nơi lưu trữ các phần khác nhau của trang web của bạn. Hiện tại, một cài đặt WordPress mặc định tạo ra các bảng sau:

Lưu ý: wp_ trước tên của mỗi bảng là tiền tố cơ sở dữ liệu bạn chọn trong quá trình cài đặt. Nó có thể khác nếu bạn đã thay đổi nó trong quá trình cài đặt.

wp_commentmeta: Bảng này chứa thông tin meta về các bình luận đã đăng trên trang web WordPress. Bảng có bốn trường: meta_id, comment_id, meta_key và meta_value. Mỗi meta_id liên quan đến một comment_id. Một ví dụ về thông tin meta của bình luận được lưu trữ là trạng thái của một bình luận (đã duyệt, đang chờ, thùng rác).

wp_comments: Như tên gợi ý, bảng này chứa các bình luận của WordPress, chứa tên của tác giả bình luận, URL, email, nội dung bình luận và nhiều thông tin khác.

wp_links: Để quản lý danh sách blog được tạo bởi các phiên bản WordPress cũ hơn hoặc plugin Link Manager.

wp_options: Bảng này chứa hầu hết các cài đặt trang web như URL trang web, email quản trị, category mặc định, số bài viết trên mỗi trang, định dạng thời gian,… Bảng tùy chọn này cũng được sử dụng bởi nhiều plugin WordPress để lưu trữ cài đặt plugin.

wp_postmeta: Bảng này chứa thông tin meta về các bài viết, trang và loại bài viết tùy chỉnh của WordPress. Ví dụ về thông tin meta bài viết bao gồm mẫu được sử dụng để hiển thị một trang, trường tùy chỉnh, v.v. Một số plugin cũng sử dụng bảng này để lưu trữ dữ liệu plugin, chẳng hạn như WordPress SEO information.

wp_posts: Cái tên của bảng đã nói lên nội dung dữ liệu của nó, nhưng thực tế, bảng này chứa tất cả các loại bài đăng hoặc chúng ta nên nói là các loại nội dung bao gồm tất cả các bài viết, trang, phiên bản và loại bài viết tùy chỉnh của bạn.

wp_termmeta: Bảng này cho phép các nhà phát triển lưu trữ dữ liệu meta tùy chỉnh cho các thuật ngữ trong các phân loại tùy chỉnh của họ. Ví dụ, WooCommerce sử dụng nó để lưu trữ dữ liệu meta cho các thuộc tính và danh mục sản phẩm.

wp_terms: WordPress có một hệ thống phân loại mạnh mẽ cho phép bạn tổ chức nội dung của bạn. Các mục phân loại riêng lẻ được gọi là thuật ngữ và chúng được lưu trữ trong bảng này. Ví dụ, các category và tag trong WordPress là các phân loại, và mỗi category/tag bên trong chúng là một thuật ngữ.

wp_term_relationships: Bảng này quản lý mối quan hệ giữa các loại bài viết WordPress với các thuật ngữ trong bảng wp_terms. Ví dụ, đây là bảng giúp WordPress xác định xem bài viết X có thuộc danh mục Y không.

wp_term_taxonomy: Bảng này định nghĩa các phân loại cho các thuật ngữ được xác định trong bảng wp_terms. Ví dụ, nếu bạn có thuật ngữ “Hướng dẫn WordPress”, thì bảng này chứa dữ liệu cho biết nó liên quan đến một phân loại được gọi là category. Tóm lại, bảng này chứa dữ liệu giúp WordPress phân biệt giữa thuật ngữ nào là một danh mục, thuật ngữ nào là một tag và nhiều hơn nữa.

wp_usermeta: Chứa thông tin meta về người dùng đã đăng ký trên trang web của bạn.

wp_users: Chứa thông tin về người dùng như tên người dùng, mật khẩu, địa chỉ email của người dùng và nhiều thông tin khác.

Cách quản lý cơ sở dữ liệu WordPress với phpMyAdmin

Cơ sở dữ liệu WordPress chứa các cài đặt quan trọng của WordPress, tất cả các bài viết trên blog của bạn, trang, bình luận và nhiều thông tin khác. Bạn cần rất cẩn thận khi sử dụng phpMyAdmin, tệ hơn bạn có thể vô tình xóa dữ liệu quan trọng.

Như một biện pháp phòng ngừa, bạn nên luôn tạo một bản sao lưu hoàn chỉnh của cơ sở dữ liệu. Điều này cho phép bạn khôi phục cơ sở dữ liệu về trạng thái trước đó.

Hãy xem cách backup WordPress bằng phpMyAdmin một cách dễ dàng.

Tạo bản sao lưu cơ sở dữ liệu WordPress bằng phpMyAdmin

Để tạo một bản sao lưu cơ sở dữ liệu WordPress từ phpMyAdmin, hãy nhấp vào cơ sở dữ liệu. Sau đó, trong menu trên cùng, chỉ cần nhấp vào tab “Export”.

Xuất cơ cở dữ liệu
Xuất cơ cở dữ liệu

Trong các phiên bản phpMyAdmin mới hơn, nó sẽ yêu cầu bạn chọn một phương pháp xuất bản. Phương pháp nhanh sẽ xuất bản cơ sở dữ liệu của bạn thành một file có đuôi (.sql). Trong phương pháp tùy chỉnh, nó sẽ cung cấp cho bạn nhiều tùy chọn hơn và khả năng tải xuống bản sao lưu trong định dạng nén zip hoặc gzip.

Vietnix đề nghị sử dụng phương pháp tùy chỉnh và chọn zip làm phương pháp nén. Phương pháp tùy chỉnh cũng cho phép bạn loại trừ các bảng khỏi cơ sở dữ liệu.

Ví dụ, nếu bạn đã sử dụng một plugin đã tạo bảng cơ sở dữ liệu và bạn không sử dụng plugin đó nữa, bạn có thể chọn loại trừ bảng đó khỏi bản sao lưu nếu bạn muốn.

Chọn định dạng và phương pháp nén file cơ sở dữ liệu
Chọn định dạng và phương pháp nén file cơ sở dữ liệu

File cơ sở dữ liệu đã xuất có thể được nhập lại vào một cơ sở dữ liệu khác hoặc cùng một cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng tab “Import” của phpMyAdmin.

Tạo bản sao lưu WordPress bằng plugin

Giữ bản sao lưu đều đặn của trang web WordPress là điều tốt nhất bạn có thể làm để bảo mật WordPress. Mặc dù cơ sở dữ liệu WordPress chứa hầu hết thông tin trang web của bạn, nó vẫn thiếu một số phần quan trọng như file template, hình ảnh, file upload, v.v.

Tất cả các hình ảnh được lưu trữ trong folder tải lên trong folder /wp-content/ của bạn. Mặc dù cơ sở dữ liệu có thông tin về hình ảnh nào được đính kèm vào một bài viết, nó sẽ không có giá trị nếu folder hình ảnh không chứa các file đó.

Thường, người mới bắt đầu nghĩ rằng một bản sao lưu cơ sở dữ liệu là tất cả những gì họ cần. Điều này KHÔNG đúng. Bạn cần có một bản sao lưu trang web đầy đủ bao gồm các chủ đề, plugin và hình ảnh của bạn.

Mặc dù hầu hết các công ty lưu trữ tuyên bố rằng họ có bản sao lưu hàng ngày, Vietnix đề nghị bạn tự thực hiện bản sao lưu của mình, đề phòng.

Đối với hầu hết mọi người không sử dụng WP Engine, bạn nên sử dụng một plugin sao lưu WordPress để thiết lập bản sao lưu tự động của WordPress trên trang web của bạn.

Nhập một bản sao lưu cơ sở dữ liệu WordPress qua phpMyAdmin

phpMyAdmin cũng cho phép bạn dễ dàng nhập cơ sở dữ liệu WordPress của mình. Chỉ cần khởi chạy phpMyAdmin và sau đó chọn cơ sở dữ liệu WordPress của bạn.

Tiếp theo, bạn cần nhấp vào liên kết “Import” trong menu trên cùng.

Cách nhập một bản sao lưu cơ sở dữ liệu qua phpMyadmin
Cách nhập một bản sao lưu cơ sở dữ liệu qua phpMyadmin

Trên màn hình tiếp theo, hãy nhấp vào nút “Choose file” sau đó chọn file sao lưu cơ sở dữ liệu bạn đã tải xuống trước đó.

phpMyAdmin sẽ tiến hành xử lý tải lên file sao lưu sau đó tiến hành nhập nó vào cơ sở dữ liệu WordPress của bạn. Khi hoàn thành, bạn sẽ thấy thông báo thành công.

Thông báo nhập dữ liệu thành công
Thông báo nhập dữ liệu thành công

Nếu bạn cảm thấy quá trình sao lưu dữ liệu thủ công quá phức tạp và tốn kém chi phí thì có thể sử dụng dịch vụ WordPress Hosting với tính năng tự động sao lưu dữ liệu. Với Hosting Vietnix, dữ liệu của bạn sẽ được sao lưu 4 lần mỗi ngày, bản sao lưu sẽ được lưu trữ trong vòng 7 ngày. Bên cạnh khả năng sao lưu tự động, WordPress Hosting Vietnix còn sở hữu nhiều tính năng nổi trội khác như:

 • Cài đặt WordPress chỉ với 1 click đơn giản, tiết kiệm thời gian và công sức cho quá trình cài đặt.
 • Tốc độ tải trang nhanh chóng, chưa đến 1 giây, giúp nâng cao trải nghiệm của khách hàng truy cập website.
 • Khu vực thử nghiệm website không giới hạn, cho phép kiểm tra và chỉnh sửa trang web một cách dễ dàng và linh hoạt.

Tùy theo nhu cầu sử dụng mà bạn có thể chọn lựa gói WordPress Hosting phù hợp hoặc liên hệ với đội ngũ Vietnix để được tư vấn chi tiết nhất.

Tối ưu hóa cơ sở dữ liệu WordPress trong phpMyAdmin

Sau khi sử dụng WordPress một thời gian, cơ sở dữ liệu trở nên “vụn”, dữ liệu sẽ bị chia rải rác khắp nơi. Điều này sẽ gây ra một số vấn đề về bộ nhớ, làm tăng tổng dung lượng cơ sở dữ liệu và thời gian thực thi truy vấn.

MySQL đi kèm với một lệnh đơn giản cho phép bạn tối ưu hóa cơ sở dữ liệu của mình. Chỉ cần truy cập phpMyAdmin và nhấp vào cơ sở dữ liệu WordPress của bạn. Thao tác này sẽ hiển thị cho bạn danh sách các bảng WordPress của bạn.

Nhấp vào liên kết “Check all” bên dưới các bảng. Bên cạnh đó, có một menu thả xuống “With Selected”. Bạn cần nhấp vào nó và chọn “Optimize table”.

Tối ưu hóa cơ sở dữ liệu WordPress của bạn trong phpMyAdmin
Tối ưu hóa cơ sở dữ liệu WordPress trong phpMyAdmin

Việc này sẽ tối ưu hóa cơ sở dữ liệu WordPress bằng cách phân mảnh các bảng được chọn. Điều này sẽ giúp các truy vấn WordPress chạy nhanh hơn một chút và giảm kích thước cơ sở dữ liệu một chút.

Khắc phục các vấn đề WordPress bằng cách sử dụng phpMyAdmin

Như Vietnix đã đề cập trước đây, phpMyAdmin là một công cụ hữu ích để khắc phục sự cố và sửa một số lỗi và vấn đề phổ biến của WordPress.

Hãy cùng tìm hiểu một số vấn đề phổ biến của WordPress có thể dễ dàng được sửa bằng phpMyAdmin.

Đặt lại mật khẩu WordPress bằng cách sử dụng phpMyAdmin

Nếu bạn quên mật khẩu quản trị WordPress của mình và không thể khôi phục mật khẩu qua email lấy lại mật khẩu, thì phương pháp này cho phép bạn đặt lại mật khẩu WordPress một cách nhanh chóng.

Đầu tiên, khởi chạy phpMyAdmin và chọn cơ sở dữ liệu WordPress của bạn. Điều này sẽ hiển thị các bảng cơ sở dữ liệu WordPress và bạn cần nhấp vào “Browse” bên cạnh bảng wp_users.

Chọn chỉnh sửa bảng user
Chọn chỉnh sửa bảng user

Lưu ý: Các bảng trong cơ sở dữ liệu WordPress có thể có tiền tố bảng khác với bảng mà Vietnix hiển thị trong hình ảnh.

Bây giờ bạn sẽ thấy các hàng trong bảng người dùng WordPress của bạn. Hãy bấm vào nút “Edit” bên cạnh tên người dùng mà bạn muốn thay đổi mật khẩu.

Chỉnh sửa user
Chỉnh sửa user

phpMyAdmin sẽ hiển thị một biểu mẫu với tất cả các trường thông tin người dùng.

Bạn sẽ cần xóa giá trị trong trường “user_pass” và thay thế nó bằng mật khẩu mới. Dưới cột “Function”, chọn “MD5” từ menu thả xuống và bấm vào nút “Go”.

Thay đổi mật khẩu user
Thay đổi mật khẩu user

Mật khẩu sẽ được mã hóa bằng cách sử dụng MD5 hash, sau đó nó sẽ được lưu trong cơ sở dữ liệu.

Bạn đã thành công trong việc thay đổi mật khẩu WordPress bằng phpMyAdmin.

Bây giờ có một số trong số bạn có thể đang tự hỏi tại sao Vietnix chọn MD5 hash để mã hóa mật khẩu.

Trong phiên bản cũ hơn, WordPress đã sử dụng MD5 hash để mã hóa mật khẩu. Từ phiên bản WordPress 2.5 trở đi, nó đã bắt đầu sử dụng công nghệ mã hóa mạnh hơn. Tuy nhiên, WordPress vẫn nhận biết MD5 để cung cấp tính tương thích ngược.

Ngay khi bạn đăng nhập bằng một chuỗi mật khẩu được lưu dưới dạng MD5 hash, WordPress nhận biết nó và thay đổi nó bằng các thuật toán mã hóa mới hơn.

Thêm người dùng quản trị mới vào WordPress bằng cách sử dụng phpMyAdmin

Hãy tưởng tượng bạn có quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu WordPress nhưng không truy cập vào WordPress admin dashboard. Trong khi bạn có thể thay đổi mật khẩu người dùng quản trị, điều này sẽ ngăn chặn người dùng quản trị khác sử dụng tài khoản của họ.

Một giải pháp dễ dàng hơn sẽ là thêm một người dùng quản trị mới thông qua phpMyAdmin.

Đầu tiên, bạn cần khởi chạy phpMyAdmin và sau đó chọn cơ sở dữ liệu WordPress. Điều này sẽ hiển thị các bảng cơ sở dữ liệu WordPress của bạn, nơi bạn cần nhấp vào liên kết “Browse” bên cạnh bảng wp_users.

Chỉnh sửa bảng user WordPress
Chỉnh sửa bảng user WordPress

phpMyAdmin sẽ hiển thị các hàng trong bảng wp_users.

Hãy bấm vào liên kết “Insert” ở phía trên để mở một biểu mẫu để thêm một người dùng mới vào trang web WordPress của bạn.

Chèn hàng mới vào bảng user WordPress
Chèn hàng mới vào bảng user WordPress

Dưới đây là cách bạn cần điền từng trường trong biểu mẫu này.

 • ID – Bạn có thể bỏ qua trường này, vì nó được tạo tự động.
 • user_login – Đây sẽ là tên người dùng WordPress mà bạn sẽ sử dụng để đăng nhập.
 • user_pass – Đây là mật khẩu WordPress của bạn. Bạn cần nhập mật khẩu và chọn MD5 trong cột “Function”.
 • user_nicename – Đây là tên người dùng thân thiện với URL mà bạn có thể sử dụng làm tên đăng nhập.
 • user_email – Nhập địa chỉ email hợp lệ, vì bạn có thể cần nó để nhận email đặt lại mật khẩu và email thông báo WordPress.
 • user_url – Thêm URL trang web của bạn, hoặc bạn có thể để trống.
 • user_registered – Bạn cần chọn CURRENT_TIME trong cột “Function” để tự động chèn thời gian hiện tại vào đây.
 • user_activation_key – Bạn có thể để trống trường này, nó được sử dụng để duyệt đăng ký người dùng.
 • user_status – Bạn có thể để trống trường này.
 • display_name – Bạn có thể nhập tên đầy đủ của người dùng mà bạn muốn hiển thị trên các bài viết. Bạn cũng có thể để trống nó.
Điền thông tin vào user form
Điền thông tin vào user form

Sau khi điền đầy đủ biểu mẫu, hãy nhấp vào nút “Go” để chèn nó vào cơ sở dữ liệu WordPress của bạn. phpMyAdmin sẽ chạy truy vấn MySQL để chèn dữ liệu.

Vietnix đã thêm người dùng, nhưng người dùng này không có vai trò người quản trị trên trang web WordPress của bạn. Giá trị này được lưu trong một bảng khác được gọi là wp_usermeta.

Trước khi chúng ta có thể làm người dùng này trở thành người quản trị, chúng ta cần tìm ID người dùng.

Đơn giản hãy nhấp vào liên kết “Browse” bên cạnh bảng wp_users và bạn sẽ thấy một hàng chứa người dùng bạn vừa thêm với ID người dùng của họ.

Tìm user ID
Tìm user ID

Ghi lại ID người dùng vì bạn sẽ cần nó trong bước tiếp theo.

Bây giờ, hãy mở bảng wp_usermeta bằng cách nhấp vào liên kết “Browse” bên cạnh nó.

Chỉnh sửa bảng wp_usermeta
Chỉnh sửa bảng wp_usermeta

Tiếp theo, bạn cần nhấp vào liên kết “Insert” ở phía trên.

Điều này sẽ cho phép bạn thêm một hàng mới vào bảng.

Chèn hàng mới vào bảng usermeta
Chèn hàng mới vào bảng usermeta

Bây giờ bạn sẽ thấy một biểu mẫu để nhập một hàng mới.

Đây là nơi bạn sẽ thông báo cho WordPress rằng người dùng bạn đã tạo trước đó có vai trò người dùng quản trị viên.

Thêm vai trò người dùng quản trị viên thông qua usermeta
Thêm vai trò người dùng quản trị viên thông qua usermeta

Đây là cách bạn sẽ điền vào biểu mẫu này.

 • umeta_id – Bạn cần để trống trường này, vì nó được điền tự động.
 • user_id – Nhập ID người dùng bạn đã sao chép trước đó.
 • meta_key – Bạn cần nhập “wp_capabilities” trong trường này. Tuy nhiên, bạn có thể cần thay thế wp_ nếu các tên bảng WordPress sử dụng tiền tố khác.
 • meta_value – Ở đây, bạn cần nhập giá trị được serialize sau đây: a:1:{s:13:"administrator";s:1:"1";}

Cuối cùng, hãy nhấp vào nút “Go” để lưu các thay đổi của bạn.

Tiếp theo, chúng ta cần thêm một hàng khác để xác định cấp độ người dùng. Nhấn vào liên kết “Insert” trong menu phía trên để thêm một hàng khác vào bảng usermeta.

Thêm user level mới
Thêm user level mới

Dưới đây là cách bạn sẽ điền vào biểu mẫu này.

 • umeta_id – Bạn cần để trống trường này, vì nó được điền tự động.
 • user_id – Nhập ID người dùng cho người dùng bạn vừa thêm.
 • meta_key – Bạn cần nhập “wp_user_level” trong trường này. Tuy nhiên, bạn có thể cần thay thế wp_ nếu các tên bảng WordPress sử dụng tiền tố khác.
 • meta_value – Ở đây, bạn cần nhập “10” làm giá trị cấp độ người dùng.

Đừng quên nhấn vào nút “Go” để chèn dữ liệu.

Đó là tất cả, bạn có thể truy cập WordPress admin dashboard và đăng nhập bằng người dùng quản trị mới được thêm vào.

Thay đổi tên người dùng WordPress qua PhpMyAdmin

Bạn có thể đã nhận thấy rằng trong khi WordPress cho phép bạn thay đổi tên đầy đủ hoặc biệt danh của người dùng, nó không cho phép bạn thay đổi tên người dùng.

Rất nhiều người dùng sau khi cài đặt chọn tên người dùng mà họ có thể sau này muốn thay đổi. Dưới đây là cách bạn có thể thực hiện điều này qua phpMyAdmin.

Lưu ý: Có một cách dễ dàng hơn để thay đổi tên người dùng WordPress bằng cách sử dụng một plugin.

Đầu tiên, bạn cần khởi chạy phpMyAdmin từ bảng điều khiển cPanel của tài khoản lưu trữ của bạn. Sau đó, bạn cần chọn cơ sở dữ liệu WordPress của bạn.

phpMyAdmin sẽ hiển thị các bảng cơ sở dữ liệu WordPress của bạn. Bạn cần nhấp vào liên kết “Browse” bên cạnh bảng wp_users.

Hướng dẫn cách thay đổi thông tin người dùng
Hướng dẫn cách thay đổi thông tin người dùng

Bảng này sẽ liệt kê tất cả người dùng đã đăng ký trên trang web của bạn.

Tiếp theo, nhấp vào liên kết “Edit” bên cạnh tên người dùng mà bạn muốn thay đổi.

Chọn edit để chỉnh sửa thông tin bạn muốn
Chọn edit để chỉnh sửa thông tin bạn muốn

phpMyAdmin sẽ hiển thị dữ liệu người dùng.

Bạn cần tìm trường user_login và thay đổi giá trị thành tên người dùng mà bạn muốn sử dụng.

Thay đổi tên người dùng mà bạn muốn tại trường user_login
Thay đổi tên người dùng mà bạn muốn tại trường user_login

Đừng quên nhấn vào nút “Go” để lưu các thay đổi của bạn. Bây giờ bạn có thể truy cập trang web và đăng nhập bằng tên người dùng mới.

Một số mẹo hữu ích khác với phpMyAdmin

Cơ sở dữ liệu WordPress chính là bộ máy điều hành của trang web của bạn. Với phpMyAdmin, bạn có thể điều chỉnh các cài đặt để cải thiện hiệu suất, khắc phục sự cố hoặc đơn giản là thay đổi các thứ mà không thể thay đổi từ bên trong WordPress admin dashboard.

Dưới đây là một số mẹo khác mà bạn có thể sử dụng với phpMyAdmin.

 • Tắt tất cả các plugin WordPress.
 • Thay đổi chủ đề WordPress thông qua phpMyAdmin.
 • Sao chép cơ sở dữ liệu WordPress thông qua phpMyAdmin.
 • Tìm và thay thế văn bản trong cơ sở dữ liệu WordPress.
 • Bảo mật Cơ sở Dữ liệu WordPress của Bạn

Trước khi chúng ta bắt đầu, Vietnix muốn nhấn mạnh rằng mọi trang web đều có thể bị xâm nhập. Tuy nhiên, có những biện pháp bạn có thể thực hiện để làm cho nó khó hơn một chút.

Điều đầu tiên bạn có thể làm là thay đổi tiền tố bảng cơ sở dữ liệu WordPress. Điều này có thể giảm đáng kể khả năng tấn công SQL injection vào cơ sở dữ liệu WordPress của bạn. Điều này bởi vì hacker thường tấn công các trang web sử dụng tiền tố bảng mặc định là wp_.

Bạn nên luôn chọn tên người dùng và mật khẩu mạnh cho người dùng MySQL của bạn. Điều này sẽ làm cho việc truy cập cơ sở dữ liệu WordPress khó khăn hơn.

Lời kết

Vietnix hy vọng hướng dẫn này đã giúp bạn hiểu cách quản lý cơ sở dữ liệu WordPress với phpMyAdmin. Bạn cũng có thể muốn đọc hướng dẫn của Vietnix về cách tăng tốc hiệu suất WordPress và xem xét các lựa chọn hàng đầu của Vietnix cho các dịch vụ tiếp thị qua email tốt nhất để phát triển doanh nghiệp của bạn.

Chia sẻ lên

Theo dõi trên

Logo Google new

Đánh giá

5/5 - (136 bình chọn)

Hoàng Vui

Kết nối với mình qua

Icon Quote
Icon Quote
Đăng ký nhận tin
Để không bỏ sót bất kỳ tin tức hoặc chương trình khuyến mãi từ Vietnix

Bình luận