NỘI DUNG

Hosting tốc độ cao Vietnix - tốc độ tải trang trung bình dưới 1 giây
VPS siêu tốc Vietnix - trải nghiệm mượt mà, ổn định
19/04/2023
Lượt xem

Hướng dẫn cách đồng bộ và chia sẻ tệp bằng Seafile trên Ubuntu 20.04

19/04/2023
21 phút đọc
Lượt xem

Đánh giá

4.3/5 - (199 bình chọn)

Seafile được biết đến là một hệ thống phần mềm lưu trữ file đa nền tảng, có mã nguồn mở. Các file được lưu trữ trên máy chủ trung tâm, dễ dàng đồng bộ hóa với máy tính và thiết bị di động qua ứng dụng. Các file trên máy chủ Seafile cũng có thể được truy cập trực tiếp qua giao diện web của máy chủ. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách đồng bộ và chia sẻ tệp bằng Seafile trên Ubuntu 20.04.

Yêu cầu để đồng bộ và chia sẻ tệp bằng Seafile trên Ubuntu 20.04

Trước khi bắt đầu bạn cần có:

 • Một máy chủ Ubuntu 20.04 với ít nhất 2GB RAM. Một tài khoản non-root sudo và một tường lửa.
 • Một máy chủ cơ sở dữ liệu MariaDB đã được cài đặt và cấu hình.
 • Một máy chủ web Apache với một máy chủ ảo được cấu hình cho tên miền đã đăng ký.
 • Một chứng chỉ SSL trên máy chủ của bạn.
 • Một tên miền được đăng ký đầy đủ. Trong bài viết này sẽ sử dụng your_domain.
 • Thiết lập 2 bản ghi DNS cho máy chủ:
  • Bản ghi A với your_domain trỏ đến địa chỉ IP công khai trên máy chủ của bạn.
  • Bản ghi A với www.your_domain trỏ đến địa chỉ IP công khai trên máy chủ của bạn.

Nếu chưa có máy chủ và tên miền để thực hiện cài đặt Seafile theo hướng dẫn, bạn có thể tham khảo đăng ký dịch vụ VPS và tên miền tại Vietnix.

Hiện tại, Vietnix cung cấp nhiều gói VPS có tốc độ cao, đảm bảo ổn định với cấu hình đa dạng, hỗ trợ nhiều hệ điều hành khác nhau (bao gồm cả Ubuntu). Nếu bạn cần cấu hình tối thiểu 2GB RAM thì có thể lựa chọn các gói Cloud VPS Giá Rẻ 2, VPS BASIC 2, VPS PREMIUM 2, VPS NVME 2 trở lên. Liên hệ ngay với Vietnix để tìm hiểu thêm.

Bước 1: Tạo cơ sở dữ liệu cho các thành phần của Seafile

Để Seafile hoạt động đúng cách cần có ba thành phần sau đây:

 • Seahub: Đây là giao diện web của Seafile, được viết bằng Python sử dụng khung Django. Hỗ trợ người dùng truy cập, quản lý và chia sẻ file bằng trình duyệt web.
 • Máy chủ Seafile: Tiến trình dịch vụ dữ liệu quản lý việc tải lên, tải xuống và đồng bộ hóa file ban đầu. Bạn không cần tương tác trực tiếp với máy chủ mà sử dụng một trong các chương trình từ máy client hoặc giao diện web Seahub.
 • Máy chủ Ccnet: Tiến trình dịch vụ RPC để kích hoạt giao tiếp nội bộ giữa các thành phần khác nhau của Seafile.

Mỗi thành phần sẽ có cách lưu trữ dữ liệu riêng biệt trong từng cơ sở dữ liệu. Ở bước này, bạn sẽ tạo ba cơ sở dữ liệu MariaDB và một tài khoản trước khi tiến hành cài đặt máy chủ.

Trước tiên, SSH bằng máy chủ với tên tài khoản và địa chỉ IP của bạn:

ssh sammy@your_server_ip

Để kết nối đến máy chủ cơ sở dữ liệu MariaDB với vai trò là một quản trị viên (root):

sudo mariadb

Ở MariaDB, bạn có thể sử dụng lệnh SQL sau để tạo cơ sở dữ liệu của tài khoản:

CREATE USER 'sammy'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';

Tạo các cơ sở dữ liệu sau để lưu trữ dữ liệu của ba thành phần Seafile:

 • ccnetdb cho máy chủ Ccnet.
 • seahubdb cho giao diện web Seahub.
 • seafiledb cho máy chủ tệp Seafile.

Tạo các cơ sở dữ liệu của bạn tại MariaDB.

CREATE DATABASE `ccnetdb` CHARACTER SET = 'utf8';
CREATE DATABASE `seafiledb` CHARACTER SET = 'utf8';
CREATE DATABASE `seahubdb` CHARACTER SET = 'utf8';

Sau đó, cấp cho tài khoản cơ sở dữ liệu của Seafile tất cả các đặc quyền, để truy cập và thực hiện thay đổi trong các cơ sở dữ liệu này:

GRANT ALL PRIVILEGES ON `ccnetdb`.* to `sammy`@localhost;
GRANT ALL PRIVILEGES ON `seafiledb`.* to `sammy`@localhost;
GRANT ALL PRIVILEGES ON `seahubdb`.* to `sammy`@localhost;

Để thoát gõ lệnh sau:

exit

Bước 2: Cài đặt dependencies và tải xuống Seafile

Một số phần của Seafile được viết bằng Python, do đó cần phải bổ sung những yêu cầu cho các module và chương trình Python để nó hoạt động. Trong bước này, bạn sẽ cài đặt các dependencies cần thiết này trước khi tải xuống và giải nén gói máy chủ Seafile.

Trước tiên, cài đặt pip – trình quản lý gói Python. Gói tương ứng trên Debian được gọi là python3-pip. Bạn có thể cài đặt nó bằng lệnh apt:

sudo apt install -y python3-pip

Sau khi cài đặt pip, bạn có thể cài đặt các dependencies bổ sung từ Chỉ mục gói Python (PyPI) bằng lệnh pip3:

pip3 install Pillow captcha django-simple-captcha

Lưu ý: Không cần thiết phải sử dụng sudo với lệnh cài đặt pip3 ở trên. Những gói này sẽ được cài đặt trong thư mục home của user (ví dụ: sammy) tại đường dẫn /home/sammy/.local/lib/python3.8/site-packages và cũng không yêu cầu quyền root.

Seafile sẽ yêu cầu Pillow, một thư viện thuộc Python để xử lý hình ảnh, captchadjango-simple-captcha để cung cấp capcha hỗ trợ cho việc xác thực.

Sau khi bạn đã cài đặt independencies cần thiết, bạn có thể tải xuống gói máy chủ Seafile.

Seafile sẽ tạo các thư mục bổ sung trong quá trình thiết lập. Để dễ sắp xếp, bạn tạo một thư mục mới và chuyển vào đó:

mkdir seafile
cd seafile

Bạn tải phiên bản mới nhất (7.1.4) của máy chủ Seafile từ trang web bằng cách chạy lệnh sau:

wget https://download.seadrive.org/seafile-server_7.1.4_x86-64.tar.gz

Seafile sẽ điều phối việc tải xuống dưới dạng một tập tin nén tar, nghĩa là bạn cần phải giải nén trước khi tiếp tục. Để giải nén tập tin này, bạn có thể sử dụng lệnh tar:

tar -zxvf seafile-server_7.1.4_x86-64.tar.gz

Chuyển đến thư mục đã được giải nén:

cd seafile-server-7.1.4

Bước 3: Cấu hình máy chủ Seafile

Seafile cần một số thông tin về cài đặt của bạn trước khi bạn bắt đầu dịch vụ lần đầu tiên. Điều này bao gồm các chi tiết như tên miền và cấu hình cơ sở dữ liệu. Để bắt đầu chuỗi câu hỏi để cung cấp thông tin này, bạn có thể chạy script setup_seafile_mysql.sh, được bao gồm trong file nén mà bạn giải nén ở bước trước.

Chạy script bằng lệnh bash:

bash setup-seafile-mysql.sh

Nhấn ENTER để tiếp tục.

Script sẽ yêu cầu bạn trả lời một loạt các câu hỏi. Nhấn phím ENTER để sử dụng giá trị đó.

Bài viết này sử dụng Seafile làm tên máy chủ, nhưng nếu cần thiết bạn có thể thay đổi nó.

What is the name of the server?
It will be displayed on the client. 3 - 15 letters or digits
[ server name ] Seafile

Tiếp theo, hãy nhập tên miền cho ví dụ về Seafile này.

What is the ip or domain of the server?.
For example: www.mycompany.com, 192.168.1.101
[ This server's ip or domain ] your_domain

Đối với cổng fileserver, nhấn ENTER để nhận giá trị mặc định.

Which port do you want to use for the seafile fileserver?
[ default "8082" ]

Nó sẽ xuất hiện thông báo cho phép bạn xác nhận cấu hình cơ sở dữ liệu. Bạn có thể tạo cơ sở dữ liệu mới hoặc sử dụng các cơ sở dữ liệu hiện có để cài đặt. Vì bạn đã tạo các cơ sở dữ liệu cần thiết trong Bước 1, bây giờ hãy chọn tùy chọn 2 ở đây.

-------------------------------------------------------
Please choose a way to initialize seafile databases:
-------------------------------------------------------

[1] Create new ccnet/seafile/seahub databases
[2] Use existing ccnet/seafile/seahub databases

[ 1 or 2 ] 2

Các câu hỏi còn lại sẽ liên quan đến máy chủ cơ sở dữ liệu MariaDB. Bạn chỉ cần cung cấp tên người dùng và mật khẩu của tài khoản mariadb mà bạn đã tạo trong Bước 1. Nhấn ENTER để nhận các giá trị mặc định cho hostport.

What is the host of mysql server?

[ default "localhost" ]

What is the port of mysql server?

[ default "3306" ]

Which mysql user to use for seafile?

[ mysql user for seafile ] sammy

What is the password for mysql user "seafile"?

[ password for seafile ] password

Sau khi cung cấp mật khẩu, script sẽ yêu cầu tên các cơ sở dữ liệu Seafile. Bạn nên sử dụng ccnetdb, seafiledbseahubdb. Sau đó, script sẽ xác minh xem có kết nối thành công đến cơ sở dữ liệu trước khi tiếp tục hiển thị tóm tắt về cấu hình ban đầu.

Enter the existing database name for ccnet:
[ ccnet database ] ccnetdb

verifying user "sammy" access to database ccnetdb ... done

Enter the existing database name for seafile:
[ seafile database ] seafiledb

verifying user "sammy" access to database seafiledb ... done

Enter the existing database name for seahub:
[ seahub database ] seahubdb

verifying user "sammy" access to database seahubdb ... done

---------------------------------
This is your configuration
---------------------------------

  server name:       Seafile
  server ip/domain:    your_domain

  seafile data dir:     /home/sammy/seafile/seafile-data
  fileserver port:      8082

  database:         use existing
  ccnet database:     ccnetdb
  seafile database:    seafiledb
  seahub database:   seahubdb
  database user:      sammy

--------------------------------
Press ENTER to continue, or Ctrl-C to abort
---------------------------------

Nhập ENTER để xác nhận.

Output
Generating ccnet configuration ...
done
Successly create configuration dir /home/sammy/seafile/ccnet.

Generating seafile configuration ...
done

Generating seahub configuration ...
----------------------------------------
Now creating seahub database tables ...
----------------------------------------
creating seafile-server-latest symbolic link ... done

-----------------------------------------------------------------
Your seafile server configuration has been finished successfully.
-----------------------------------------------------------------
run seafile server:    ./seafile.sh { start | stop | restart }
run seahub server:   ./seahub.sh { start <port> | stop | restart <port> }
-----------------------------------------------------------------
If you are behind a firewall, remember to allow input/output of these tcp ports:
-----------------------------------------------------------------
port of seafile fileserver:  8082
port of seahub:         8000

When problems occur, Refer to
    https://github.com/haiwen/seafile/wiki
for information.

Vì bạn sẽ khởi chạy Apache trước Seafile, nên việc mở cổng 8082 8000 trong tường lửa là không cần thiết, vì vậy bạn có thể bỏ qua phần này của Output.

Bước 4: Cấu hình máy chủ Web Apache

Bạn cần thực hiện cấu hình máy chủ web Apache để chuyển tiếp tất cả các yêu cầu đến Seafile. Sử dụng Apache theo cách này cho phép bạn sử dụng URL mà không cần số cổng. Bên cạnh đó còn cho phép kết nối HTTPS đến Seafile và sử dụng chức năng caching mà Apache cung cấp để tăng hiệu suất.

Để bắt đầu chuyển tiếp yêu cầu, bạn cần kích hoạt module proxy_http trong cấu hình Apache. Module này cung cấp các tính năng để chuyển tiếp yêu cầu HTTP và HTTPS. Lệnh sau sẽ kích hoạt module:

sudo a2enmod proxy_http

Lưu ý: Trong cài đặt này, rewrite module của Apache và ssl cũng là yêu cầu bắt buộc. Bạn đã kích hoạt các module này trong cấu hình Let’s Encrypt ở bài hướng dẫn Apache thứ hai được nhắc đến trong phần yêu cầu.

Tiếp theo, cập nhật cấu hình máy chủ ảo của your_domain để chuyển tiếp yêu cầu đến tập tin của máy chủ Seafile và giao diện web Seahub.

Mở tệp cấu hình trong trình chỉnh sửa văn bản:

sudo nano /etc/apache2/sites-enabled/your_domain-le-ssl.conf

Các dòng từ ServerAdmin đến SSLCertificateKeyFile là một phần yêu cầu cho cấu hình Apache và Let’s Encrypt ban đầu, mà bạn đã thiết lập ở phần yêu cầu trước đó. Thêm nội dung được đánh dấu, bắt đầu từ Alias và kết thúc với chỉ thị ProxyPassReverse:

<IfModule mod_ssl.c>
<VirtualHost *:443>
  ServerAdmin admin@your_domain
  ServerName your_domain
  ServerAlias www.your_domain
  DocumentRoot /var/www/your_domain/html
  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/your_domain-error.log
  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/your_domain-access.log combined

	SSLCertificateFile /etc/letsencrypt/live/your_domain/fullchain.pem
	SSLCertificateKeyFile /etc/letsencrypt/live/your_domain/privkey.pem
	Include /etc/letsencrypt/options-ssl-apache.conf

  Alias /media /home/sammy/seafile/seafile-server-latest/seahub/media
  <Location /media>
    Require all granted
  </Location>

  # seafile fileserver
  ProxyPass /seafhttp http://127.0.0.1:8082
  ProxyPassReverse /seafhttp http://127.0.0.1:8082
  RewriteEngine On
  RewriteRule ^/seafhttp - [QSA,L]

  # seahub web interface
  SetEnvIf Authorization "(.*)" HTTP_AUTHORIZATION=$1
  ProxyPass / http://127.0.0.1:8000/
  ProxyPassReverse / http://127.0.0.1:8000/
</VirtualHost>
</IfModule>

Alias sẽ chỉ thị đường dẫn URL your_domain/media đến một đường dẫn cục bộ trong hệ thống file mà Seafile sử dụng. Sau đó chỉ thị Location cho phép truy cập vào nội dung trong thư mục này.

Các chỉ thị ProxyPassProxyPassReverse khiến Apache hoạt động như một máy chủ reverse proxy cho máy chủ này. Nó sẽ chuyển tiếp các yêu cầu đến / và /seafhttp đến giao diện web và máy chủ tệp Seafile đang chạy trên cổng máy chủ cục bộ lần lượt là 80008082. Chỉ thị RewriteRule chuyển tiếp tất cả các yêu cầu đến /seafhttp không ngừng thay đổi và xử lý các quy tắc khác ( [QSA,L] ).

Lưu và thoát file.

Kiểm tra xem có bất kỳ lỗi cú pháp nào trong cấu hình máy chủ ảo không bằng cách chạy lệnh:

sudo apache2ctl configtest

Nếu nó hiện lên "Syntax OK" thì cấu hình của bạn hoạt động bình thường. Khởi động lại Apache để các thay đổi có hiệu lực:

sudo systemctl restart apache2

Bước 5: Cập nhật cấu hình Seafile và khởi động các dịch vụ

Khi bạn sử dụng Apache để chuyển tiếp tất cả các yêu cầu đến Seafile, bạn sẽ cần cập nhật các URL trong các tệp cấu hình của Seafile tại thư mục conf bằng trình chỉnh sửa văn bản trước khi bạn bắt đầu dịch vụ Seafile. Mở ccnet.conf trong trình chỉnh sửa văn bản:

nano /home/sammy/seafile/conf/ccnet.conf

Chỉnh sửa cài đặt SERVICE_URL trong tệp để trỏ đến địa chỉ HTTPS mới mà không cần số cổng, ví dụ:

SERVICE_URL = https://your_domain

Sau khi bạn đã nhập nội dung, lưu và thoát file.

Mở tệp seahub_settings.py trong trình chỉnh sửa văn bản:

nano /home/sammy/seafile/conf/seahub_settings.py

Bạn hiện có thể thêm cài đặt FILE_SERVER_ROOT trong tệp, để chỉ định đường dẫn nơi máy chủ tệp đang nghe để tải lên và tải xuống tệp:

SECRET_KEY = "..."
FILE_SERVER_ROOT = 'https://your_domain/seafhttp'

Lưu và thoát file seahub_settings.py.

Bắt đầu dịch vụ Seafile và giao diện Seahub:

cd /home/sammy/seafile/seafile-server-7.1.4
./seafile.sh start
./seahub.sh start

Vì đây là lần đầu tiên bạn khởi động dịch vụ Seahub, nó sẽ yêu cầu bạn tạo một tài khoản cho quản trị viên. Nhập một địa chỉ email hợp lệ và một mật khẩu cho tài khoản quản trị viên này:

Output
What is the email for the admin account?
[ admin email ] admin@your_domain

What is the password for the admin account?
[ admin password ] password-here

Enter the password again:
[ admin password again ] password-here

----------------------------------------
Successfully created seafile admin
----------------------------------------
Seahub is started

Done.

Mở trình duyệt web và truy cập vào https://your_domain, sau đó đăng nhập bằng địa chỉ email và mật khẩu quản trị viên tại Seafile của bạn.

Đăng nhập Seafile
Đăng nhập Seafile

Sau khi đăng nhập thành công, bạn có thể truy cập giao diện quản trị hoặc tạo tài khoản mới.

Khi đã xác minh được giao diện web hoạt động đúng cách, bạn có thể bật các dịch vụ này ở chế độ tự động bắt đầu khi khởi động hệ thống ở bước tiếp theo.

Bước 6: Kích hoạt Seafile Server để bắt đầu khi khởi động hệ thống

Để kích hoạt máy chủ tập tin và giao diện web tự động khởi chạy khi khởi động máy. Bạn sẽ cần tạo các tệp dịch vụ systemd tương ứng và kích hoạt chúng.

Để tạo file dịch vụ systemd cho máy chủ tập tin Seafile, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Mở trình soạn thảo văn bản như Vim hoặc Nano.
 2. Tạo một tệp mới và đặt tên là seafile.service.
 3. Thêm nội dung sau vào file:
sudo nano /etc/systemd/system/seafile.service

Thêm nội dung sau vào file:

[Unit]
Description=Seafile
After=network.target mariadb.service

[Service]
Type=forking
ExecStart=/home/sammy/seafile/seafile-server-latest/seafile.sh start
ExecStop=/home/sammy/seafile/seafile-server-latest/seafile.sh stop
User=sammy
Group=sammy

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Để bắt đầu, các dòng ExectStartExecStop chỉ ra các lệnh được chạy và dừng dịch vụ Seafile. Dịch vụ sẽ khởi chạy đối với GroupUsersammy. Dòng After cho biết rằng dịch vụ Seafile sẽ bắt đầu sau khi dịch vụ mạng và MySQL đã được khởi động.

Lưu file seafile.service và thoát.

Tạo một file dịch vụ systemd cho giao diện web Seahub:

sudo nano /etc/systemd/system/seahub.service

Điều này giống như dịch vụ Seafile. Sự khác biệt duy nhất ở đây là giao diện web được khởi động sau dịch vụ Seafile. Bạn hãy thêm nội dung sau vào tệp này:

[Unit]
Description=Seafile hub
After=network.target seafile.service

[Service]
Type=forking
ExecStart=/home/sammy/seafile/seafile-server-latest/seahub.sh start
ExecStop=/home/sammy/seafile/seafile-server-latest/seahub.sh stop
User=sammy
Group=sammy

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Lưu tệp seahub.service và thoát.

Cuối cùng, bạn hãy khởi động hệ thống để cho phép dịch vụ Seafile và Seahub khởi động tự động, để làm điều đó bạn cần chạy các lệnh sau:

sudo systemctl enable seafile.service
sudo systemctl enable seahub.service

Khi máy chủ được khởi động lại, Seafile sẽ tự động khởi động.

Bước 7:  Kiểm tra tính năng đồng bộ và chia sẻ tệp

Trong bước này, bạn sẽ thử nghiệm chức năng đồng bộ hóa, chia sẻ tệp tin trên máy chủ mà bạn đã thiết lập và đảm bảo chúng hoạt động đúng. Để làm điều này, bạn cần cài đặt chương trình khách ở Seafile trên một máy tính khác hoặc một thiết bị di động.

Truy cập download trên website của Seafile và làm theo hướng dẫn để cài đặt phiên bản mới nhất của chương trình trên máy tính của bạn. Các chương trình client Seafile có sẵn cho các bản phân phối Linux khác nhau (Ubuntu, Debian, Fedora, CentOS / RHEL, Arch Linux), MacOSWindows. Các chương trình client ở di động có sẵn cho các thiết bị Android và iPhone / iPad từ các cửa hàng ứng dụng tương ứng.

Sau khi đã cài đặt chương trình khách ở Seafile, bạn có thể thử nghiệm chức năng đồng bộ hóa và chia sẻ tệp tin.

Mở chương trình khách ở Seafile trên máy tính hoặc thiết bị của bạn. cho thư mục Seafile  là vị trí mặc định thư mục Seafile và nhấp vào Next.

Tiếp theo, nhập địa chỉ máy chủ, tên người dùng và mật khẩu, sau đó nhấp vào Login.

Tại trang chủ, nhấp chuột phải vào My library và nhấp vào Sync this library. Chấp nhận giá trị mặc định cho vị trí trên máy tính hoặc thiết bị của bạn.

Sync this library
Sync this library

Thêm một tệp tin, ví dụ như tài liệu hoặc ảnh, vào thư mục My library. Sau một thời gian, tệp tin sẽ được tải lên máy chủ. Ảnh chụp màn hình sau đây hiển thị tệp photo.jpg đã được sao chép vào thư mục My Library folder.

 My Library folder
My Library folder

Bây giờ, đăng nhập vào giao diện web tại https://your_domain và xác nhận rằng tệp của bạn đã có trên máy chủ.

Đăng nhập vào giao diện web và xác nhận tệp
Đăng nhập vào giao diện web và xác nhận tệp

Nhấn vào nút Share ở bên cạnh tệp để tạo ra một liên kết tải xuống cho tệp này. Trong đó bạn có thể chia sẻ.

Bạn đã đồng bộ hóa tệp và nó đang hoạt động đúng. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng Seafile để đồng bộ hóa và chia sẻ tệp và thư mục từ nhiều thiết bị khác nhau.

Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về cách cài đặt Matomo Web Analytics trên Ubuntu 20.04. Matomo là một nền tảng phân tích web rất mạnh mẽ và đa chức năng, cho phép bạn theo dõi và phân tích lưu lượng truy cập trang web của mình một cách chính xác và hiệu quả.

Lời kết

Trên đây là các bước hướng dẫn thực hiện đồng bộ và chia sẻ tệp bằng Seafile trên Ubuntu 20.04. Việc sử dụng Seafile sẽ giúp cho việc quản lý và chia sẻ tệp trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn trong môi trường làm việc. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết. Nếu có điều gì chưa rõ trong quá trình thao tác, bạn có thể để lại bình luận bên dưới để được hỗ trợ.

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT CHỦ ĐỀ BẠN QUAN TÂM

Đăng ký ngay để nhận những thông tin mới nhất từ blog của chúng tôi. Đừng bỏ lỡ cơ hội truy cập kiến thức và tin tức hàng ngày

Chọn chủ đề :

Hưng Nguyễn

Kết nối với mình qua

Kết nối với mình qua

Tăng tốc độ website - Nâng tầm giá trị thương hiệu

Tăng tốc tải trang

95 điểm

Nâng cao trải nghiệm người dùng

Tăng 8% tỷ lệ chuyển đổi

Thúc đẩy SEO, Google Ads hiệu quả

Tăng tốc ngay

SẢN PHẨM NỔI BẬT

7 NGÀY DÙNG THỬ HOSTING

NẮM BẮT CƠ HỘI, THÀNH CÔNG DẪN LỐI

Cùng trải nghiệm dịch vụ hosting tốc độ cao được hơn 100,000 khách hàng sử dụng

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

 1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
 2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
 3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI