NỘI DUNG

Hosting tốc độ cao Vietnix - tốc độ tải trang trung bình dưới 1 giây
VPS siêu tốc Vietnix - trải nghiệm mượt mà, ổn định
29/05/2023
Lượt xem

3 bước ứng dụng Apache như Reverse Proxy bằng mod_proxy trên CentOS 7 nhanh chóng

29/05/2023
15 phút đọc
Lượt xem

Đánh giá

5/5 - (100 bình chọn)
Banner Single Post

Reverse proxy là một loại proxy server hữu ích, có thể ngăn chặn sự truy cập trực tiếp từ các app server. Đồng thời, còn có thể phân phối tải các request đến các app server khác nhau nhằm tăng hiệu suất trên quy mô lớn và đảm bảo an toàn cho hệ thống khi có sự cố xảy ra. Vì thế, để thiết lập Apache như reverse proxy, người dùng có thể dùng mode_proxy trên CentOS 7 với cách thực hiện được Vietnix hướng dẫn chi tiết trong bài viết. 

Các yêu cầu cần chuẩn bị để sử dụng Apache làm Reverse Proxy với mod proxy trên CentOS 7

Trước khi bắt đầu quá trình ứng dụng Apache làm Reverse Proxy trên CentOS 7, người dùng cần đảm bảo đáp ứng các yếu tố sau:

 • Một server CentOS 7 với non-root user có quyền sudo.
 • Cài đặt Apache 2 web server trên CentOS 7. 
 • Sử dụng vi text editor (mặc định) hoặc cài đặt nano text editor (tùy chọn) có giao diện thân thiện và dễ sử dụng hơn thông qua câu lệnh yum install nano.

Chi tiết các bước sử dụng Apache làm Reverse Proxy với mod proxy trên CentOS 7

Để thiết lập Apache như reverse proxy cơ bản, người dùng có thể thông qua mod_proxy trên CentOS 7 với các bước thực hiện được hướng dẫn chi tiết:

Bước 1: Tìm hiểu các module Apache cần thiết

Để sử dụng Apache như là reverse proxy, người dùng cần cài đặt và sử dụng các module cần thiết bao gồm mod_proxy và một số add-on module khác. Những module này giúp mở rộng chức năng cho Apache nhằm hỗ trợ cho các giao thức mạng khác nhau. Cụ thể:

 • mod_proxy: Là module chính của Apache được sử dụng để chuyển hướng kết nối. Module này đóng vai trò cho phép Apache hoạt động như một cổng vào các máy chủ ứng dụng cơ sở.
 • mod_proxy http: Là một add-on module được sử dụng để thêm hỗ trợ cho các kết nối HTTP proxy. 
 • mod_proxy balancermod_lbmethod_byrequests: Là 2 add-on module được sử dụng để thêm tính năng load balancing cho nhiều máy chủ backend.   

Với phiên bản cài đặt CentOS 7 mới, 4 module trên sẽ ở được kích hoạt mặc định. Vì thế, người dùng có thể xác minh trạng thái hoạt động của những module này bằng cách khởi chạy lệnh:

httpd -M

Output sẽ hiển thị kết quả xử lý là danh sách các module Apache đã kích hoạt, trong đó 4 module kể trên cũng được đến đó: 

Output
. . .
 proxy_module (shared)
. . . 
 lbmethod_byrequests_module (shared)
. . . 
 proxy_balancer_module (shared)
. . . 
 proxy_http_module (shared)
. . .

Ngược lại, khi các module không được kích hoạt, người dùng có thể kích hoạt chúng bằng cách mở file /etc/httpd/conf.modules.d/00-proxy.conf với nano editor qua câu lệnh:

sudo nano /etc/httpd/conf.modules.d/00-proxy.conf

Đồng thời, người dùng còn có thể xóa ghi chú các dòng với các module cần thiết bằng cách xóa dấu # ở đầu dòng để file hiển thị như sau:

. . . 
LoadModule proxy_module modules/mod_proxy.so
. . . 
LoadModule lbmethod_byrequests_module modules/mod_lbmethod_byrequests.so
. . . 
LoadModule proxy_balancer_module modules/mod_proxy_balancer.so
. . . 
LoadModule proxy_http_module modules/mod_proxy_http.so
. . .

Sau đó, lưu file và khởi động lại Apache bằng câu lệnh sau để áp dụng các thay đổi đã thực hiện trên file cấu hình. 

sudo systemctl restart httpd

Lúc này, Apache đã sẵn sàng để hoạt động như một reverse proxy cho các HTTP request. 

Ở bước tiếp theo, người dùng sẽ tạo 2 server backend cơ bản để xác thực trạng thái cài đặt. Tuy nhiên, nếu đã có một hoặc một vài ứng dụng backend của riêng mình, người dùng có thể chuyển sang bước 3. 

Khi sử dụng Apache như Reverse Proxy trên CentOS 7, bạn cần sở hữu một VPS chất lượng để có quyền truy cập và kiểm soát máy chủ của mình.

Vietnix hiện đang cung cấp các gói dịch vụ Cloud Server linh hoạt và đa dạng cấu hình như VPS Giá Rẻ, VPS Phổ Thông, VPS Cao Cấp và VPS NVMe với giá chỉ từ 89.000 VND/Tháng. Với các gói dịch vụ này, bạn sẽ có một môi trường ảo riêng hiệu quả để triển khai và quản lý ứng dụng của mình một cách ổn định.

Liên hệ với đội ngũ tư vấn của Vietnix để tìm hiểu gói VPS phù hợp với bạn ngay.

Bước 2: Tạo Backend Server thử nghiệm

Để kiểm tra trạng thái cài đặt của Apache có ổn định hay không, người dùng cần tạo 2 web server để phản hồi các HTTP request. Kết quả nhận được là một dòng văn bản đơn giản được trả về từ mỗi server. Cụ thể, một server sẽ nói “Hello world!” và server khác nói “Howdy world!

Lưu ý: Trong các thiết lập không phải kiểm thử, các server backend thường trả về cùng một loại nội dung. Tuy nhiên, đối với thử nghiệm trên, việc 2 server trả về những thông báo khác nhau sẽ giúp người dùng dễ dàng kiểm tra được cơ chế load balancing có đang sử dụng ở cả 2 server. 

Flask là một microframework của Python được sử dụng để xây dựng các ứng dụng web. Bởi vì Flask có cấu trúc đơn giản, chỉ cần vài dòng code để tạo ra một ứng dụng cơ bản, thế nên người dùng có thể thông qua Flask thực hiện tạo các test server. 

Để tiến hành, trước tiên cần đặt các file IUS package repository (IUS – Inline with Upstream Stable – một dự dự án cộng đồng mang đến các bản cập nhật mới của phần mềm trên CentOS, bao gồm Python 3) bằng câu lệnh sau:

sudo yum -y install https://centos7.iuscommunity.org/ius-release.rpm

Sau đó, cài đặt Python 3 (Hướng dẫn chi tiết về cách cài đặt Python 3 trên CentOS 7 tại đây) và Pip – công cụ quản lý gói Python được khuyến khích sử dụng: 

sudo yum -y install python35u python35u-pip

Để cài đặt Flask thông qua Pip, người dùng nhập lệnh sau:

sudo pip3.5 install flask

Giờ đây, khi đã hoàn tất cài đặt các thành phần cần thiết, người dùng tiếp tục tiến hành tạo một file mới để chứa mã cho backend server đầu tiên trong thư mục home của người dùng hiện tại. Cụ thể:

nano ~/backend1.py

Sau đó, sao chép đoạn code bên dưới vào file rồi thực hiện sao lưu và đóng file:

from flask import Flask
app = Flask(__name__)
@app.route('/')
def home():
    return 'Hello world!'

Ở 2 dòng lệnh đầu tiên khởi tạo framework Flask. Có một hàm home() trả về dòng văn bản (Hello world!) và dòng  @app.route('/') ở trên định nghĩa hàm home() cho biết Flask sử dụng giá trị trả về của hàm home()' như một phản hồi cho các HTTP request được chỉ định tại / URL root của ứng dụng.

Tương tự, Backend server thứ 2 cũng giống với server đầu tiên, ngoại trừ việc trả về một dòng văn bản khác. Do đó, người dùng cần bắt đầu bằng cách sao chép file đầu tiên như sau:

cp ~/backend1.py ~/backend2.py

Tiếp đó, mở file vừa được sao chép với lệnh:

nano ~/backend2.py

Thay đổi thông điệp trả về từ “Hello world!” thành “Howdy world!”. Sau đó lưu và đóng file. 

from flask import Flask
app = Flask(__name__)
@app.route('/')
def home():
    return 'Howdy world!'

Tiếp đó, nhập câu lệnh bên dưới để khởi động background server đầu tiên trên cổng 8080. (Điều này cũng đồng thời làm chuyển hướng Output Flask đến /dev/null vì framework này sẽ làm console output mờ hơn). 

FLASK_APP=~/backend1.py flask run --port=8080 >/dev/null 2>&1 &

Tại đây, người cần thiết lập environment variable FLASK APP trước khi chạy lệnh flask. Các environment variable là một cách tiện lợi để truyền thông tin vào các tiến trình được sinh ra từ shell. 

Ở trường hợp này, việc sử dụng environment variable đảm bảo rằng cài đặt chỉ áp dụng cho lệnh đang xử lý và sẽ không còn khả dụng sau đó. Bởi vì, người dùng sẽ chuyển một tên file khác theo cùng cách để cho lệnh flask biết khởi chạy server thứ 2. 

Tương tự, người dùng còn có thể thông qua cổng 8081 để khởi động server thứ 2 bằng câu lệnh bên dưới. Lưu ý giá trị khác cho environment variable FLASK_APP

FLASK_APP=~/backend2.py flask run --port=8081 >/dev/null 2>&1 &

Bên cạnh đó, để kiểm tra trạng thái hoạt động của 2 server, người dùng có thể sử dụng lệnh curl. Cụ thể, kiểm tra server thứ nhất bằng cách nhập: 

curl http://127.0.0.1:8080/

Trong terminal, output xuất kết quả Hello world!. Tiếp theo, để kiểm tra server thứ 2, nhập: 

curl http://127.0.0.1:8081/

Output sẽ hiển thị Howdy world!

Lưu ý: Khi người dùng không cần sử dụng đến 2 server test này nữa, có thể đóng chúng lại bằng các thực thi lệnh killall flask.

Bước 3: Thay đổi cấu hình mặc định để kích hoạt Reverse Proxy

Người dùng sẽ thiết lập Apache virtual host mặc định để đóng vai trò như một reverse proxy cho backend server đơn hoặc một loạt các load balancing backend server. 

Lưu ý: Bước hướng dẫn này sẽ giúp người dùng cấu hình Apache ở mức độ virtual host. Bởi vì theo cài đặt mặc định Apache sẽ không cấu hình virtual host nào. Do đó, để lấy hết lưu lượng truy cập thì người dùng cần tạo một virtual host mặc định. 

Bên cạnh đó, nếu Apache server của người dùng hoạt động như 2 server HTTPHTTPS thì cấu hình reverse proxy phải được đặt ở cả 2 virtual server HTTP và HTTPS. 

Để tạo một virtual host mặc định mới, người dùng cần tạo một file cấu hình Apache mới trống trong thư mục /etc/httpd/conf.d bằng nano text editor. Cụ thể:

sudo nano /etc/httpd/conf.d/default-site.conf

Dưới đây là 2 ví dụ để cấu hình virtual host mặc định để reverse proxy cho một hoặc nhiều backend server: 

Ví dụ 1: Reverse proxy cho một backend server

Dán đoạn nội dung bên dưới vào file default-site.conf để configuration file của người dùng:

<VirtualHost *:80>
    ProxyPreserveHost On

    ProxyPass / http://127.0.0.1:8080/
    ProxyPassReverse / http://127.0.0.1:8080/
</VirtualHost>

Trường hợp người dùng đã làm theo các server ở ví dụ trong bước 2 thì cần sử dụng 127.0.0.1:8080 được viết trong block trên. Tuy nhiên, nếu người dùng có các app server trong hệ thống của mình thì cần sử dụng địa chỉ IP của chúng thay vì địa chỉ IP mặc định. 

Ở đây sẽ có 3 directive: 

 • ProxyPreserveHost: Đây là một tùy chọn cấu hình trong Apache, được sử dụng để giữ nguyên giá trị của host header và chuyển tiếp đến backend server. Việc làm này rất hữu ích, giúp backend server nhận biết địa chỉ được sử dụng để truy cập ứng dụng. 
 • ProxyPass: Là một directive cấu hình chính của proxy. Trong trường hợp này, directive sẽ bao gồm mọi thứ dưới URL root (/) và được ánh xạ đến backend server với địa chỉ đã có sẵn. Ví dụ: Nếu Apache nhận được yêu cầu cho  /example thì sẽ kết nối đến backend server đó với URL http://your_backend_server/example  và phản hồi trả lại cho client ban đầu. 
 • ProxyPassReverse: Có cấu hình tương tự như ProxyPass. ProxyPassReverse cho phép Apache chỉnh sửa các tiêu đề phản hồi từ backend server. Qua đó, có thể đảm bảo rằng nếu backend server trỏ về tiêu đề chuyển hướng vị trí (location redirect header) thì trình duyệt của client sẽ được chuyển hướng đến địa chỉ proxy chứ không phải địa chỉ backend server. 

Để áp dụng những thay đổi trên, người dùng cần khởi động lại Apache bằng cách nhập lệnh: 

sudo systemctl restart httpd

Giờ đây, nếu người dùng truy cập vào http://your_server_ip thông qua trình duyệt web sẽ thấy phản hồi của backend server thay vì trang chào mừng tiêu chuẩn của Apache. Mặt khác, nếu người dùng đã thực hiện theo hướng dẫn ở bước 2, sẽ thấy hiển thị dòng chữ Hello world!.

Ví dụ 2: Load balancing thông qua nhiều backend server

Nếu người dùng có nhiều backend server thì cách tốt nhất để phân phối lưu lượng khi ủy quyền trên các server này là sử dụng các tính năng load balancing của mod_proxy

Quá trình thực hiện bằng cách thay thế tất cả nội dung trong VirtualHost block với đoạn nội dung sau: 

<VirtualHost *:80>
<Proxy balancer://mycluster>
    BalancerMember http://127.0.0.1:8080
    BalancerMember http://127.0.0.1:8081
</Proxy>

    ProxyPreserveHost On

    ProxyPass / balancer://mycluster/
    ProxyPassReverse / balancer://mycluster/
</VirtualHost>

Cấu hình này tương như cấu hình trước, tuy nhiên, thay vì chỉ định một backend server duy nhất thì người dùng sử dụng một Proxy block để xác định nhiều server. Block được đặt tên là balancer://mycluster (tên có thể tự do tùy chỉnh) và bao gồm một hoặc nhiều BalancerMembers được chỉ định địa chỉ backend server bên dưới.

Bên cạnh đó, thay vì chỉ định một server cụ thể thì người dùng có thể sử dụng vùng load balancing có tên là mycluster cho 2 directive ProxyPassProxyPassReverse

Nếu người dùng đã thực hiện theo server được ví dụ ở bước 2, hãy sử dụng lệnh 127.0.0.1:8080127.0.0.1:8081 trong block trên để directive cho BalancerMember. Mặt khác, nếu người dùng đã có app server của riêng mình thì hãy sử dụng địa chỉ này để thay thế.

Sau đó, thực hiện lệnh khởi động lại Apache để lưu và kích hoạt các thay đổi: 

sudo systemctl restart httpd 

Nếu người dùng truy cập vào http://your_server_ip trên trình duyệt web sẽ thấy các phản hồi từ các backend server thay vì hiển thị trang Apache tiêu chuẩn. Trường hợp người dùng thực hiện theo bước 2 thì việc làm mới trang nhiều lần sẽ hiển thị dòng Hello world!Howdy world!. Điều này đồng nghĩa rằng reverse proxy đã hoạt động và đang load balancing giữa 2 server. 

Vietnix là một nhà cung cấp dịch vụ VPS hàng đầu tại Việt Nam với 11 năm kinh nghiệm và hơn 50.000 khách hàng tin tưởng lựa chọn. Luôn đặt chất lượng dịch vụ đặt lên hàng đầu, Vietnix cam kết các gói VPS khi tới tay khách hàng đều có tốc độ truy cập nhanh, ổn định và bảo mật cao.

Không chỉ được đánh giá cao về chất lượng sản phẩm, Vietnix còn chú trọng đến dịch vụ hỗ trợ khách hàng. Đội ngũ kỹ thuật của Vietnix túc trực 24/7 để hỗ trợ mọi vấn đề trong quá trình sử dụng VPS của khách hàng. Vì vậy, đến 97% khách hàng của Vietnix đều đánh giá 5 sao sau khi sử dụng.

Nhờ không ngừng nghỉ nâng cao chất lượng sản phẩm, mang lại sự hài lòng cho khách hàng, Vietnix đã nhận được giải thưởng Thương hiệu Việt Nam xuất sắc năm 2022.

Hãy lựa chọn Vietnix để trải nghiệm dịch vụ VPS tốc độ cao, ổn định. Liên hệ ngay để được tư vấn.

 • Địa chỉ: 265 Hồng Lạc, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Hotline: 1800 1093
 • Email: sales@vietnix.com.vn

Lời kết

Trên đây là chi tiết hướng dẫn người dùng sử dụng Apache làm reverse proxy với mod proxy trên CentOS 7. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp bạn có thêm các kiến thức hữu ích về mod_proxy để khai thác và áp dụng hiệu quả. Ngoài ra, nếu có thắc mắc nào trong quá trình thực hiện, bạn đừng ngại để lại bình luận để được hỗ trợ giải đáp nhanh nhất nhé. 

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT CHỦ ĐỀ BẠN QUAN TÂM

Đăng ký ngay để nhận những thông tin mới nhất từ blog của chúng tôi. Đừng bỏ lỡ cơ hội truy cập kiến thức và tin tức hàng ngày

Chọn chủ đề :

Hưng Nguyễn

Co-Founder
tại

Kết nối với mình qua

Kết nối với mình qua

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tăng tốc độ website - Nâng tầm giá trị thương hiệu

Tăng tốc tải trang

95 điểm

Nâng cao trải nghiệm người dùng

Tăng 8% tỷ lệ chuyển đổi

Thúc đẩy SEO, Google Ads hiệu quả

Tăng tốc ngay

SẢN PHẨM NỔI BẬT

7 NGÀY DÙNG THỬ HOSTING

NẮM BẮT CƠ HỘI, THÀNH CÔNG DẪN LỐI

Cùng trải nghiệm dịch vụ hosting tốc độ cao được hơn 100,000 khách hàng sử dụng

ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU THÀNH CÔNG
Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận tài liệu mới nhất từ Vietnix!
ĐÓNG

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ HOSTING

7 NGÀY MIỄN PHÍ

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ HOSTING

7 NGÀY MIỄN PHÍ

XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ THÀNH CÔNG
Cảm ơn bạn đã đăng ký thông tin thành công. Đội ngũ CSKH sẽ liên hệ trực tiếp để kích hoạt dịch vụ cho bạn nhanh nhất!
ĐÓNG

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

 1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
 2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
 3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI