NỘI DUNG

Hosting tốc độ cao Vietnix - tốc độ tải trang trung bình dưới 1 giây
VPS siêu tốc Vietnix - trải nghiệm mượt mà, ổn định
13/06/2023
Lượt xem

Cách sử dụng Apache làm Reverse-Proxy với mod_proxy trên Ubuntu 20.04

13/06/2023
13 phút đọc
Lượt xem

Đánh giá

5/5 - (192 bình chọn)

Reverse proxy là một loại server proxy nhận các request HTTP/HTTPS rồi gửi đến backend server, thường dùng để ngăn việc truy cập trực tiếp đến các server ứng dụng hoặc phân phối tải đến các server. Bài viết này sẽ hướng dẫn thiết lập để sử dụng Apache làm Reverse-proxy với mod_proxy trên Ubuntu 20.04.

Giới thiệu về Reverse-Proxy

Reverse proxy là một công cụ rất hữu ích vì có nhiều ứng dụng web hiện đại xử lý yêu cầu HTTP đến server ứng dụng backend. Các server không được phép truy cập trực tiếp, và thường chỉ hỗ trợ các tính năng HTTP cơ bản.

Giới thiệu về Reverse-Proxy
Giới thiệu về Reverse-Proxy

Ngoài việc ngăn truy cập trực tiếp đến server ứng dụng, reverse proxy còn có thể dùng để phân phối tải đến nhiều server ứng dụng khác nhau, giúp làm tăng hiệu suất và đảm bảo an toàn khi có sự cố. Bên cạnh đó, reverse proxy cũng giúp cung cấp các tính năng mà server ứng dụng không cung cấp như caching, nén hay mã hóa SSL.

Điều kiện để sử dụng Apache làm Reverse-Proxy với mod_proxy trên Ubuntu 20.04

Để bắt đầu việc thiết lập, ta cần có sẵn một server Ubuntu 20.04, user non-root có quyền sudo và tường lửa. Bài viết này cũng sẽ hướng dẫn trên Apache 2.

Xem thêm: Hướng dẫn cài đặt Dante Proxy trên Ubuntu 20.04 cho các kết nối riêng tư

Bước 1 – Bật các module Apache cần thiết

Apache có rất nhiều module hữu ích, nhưng thường không được bật sẵn sau khi cài đặt. Để thực hiện việc thiết lập theo hướng dẫn này, ta cần cài đặt mod_proxy và một số module add-on để mở bổ sung thêm chức năng và hỗ trợ nhiều giao thức mạng khác nhau:

 • mod_proxy: module chính để điều hướng kết nối, cho phép Apache hoạt động như một gateway đến tầng ứng dụng bên dưới.
 • mod_proxy_http: hỗ trợ proxy kết nối HTTP.
 • mod_proxy_balancer mod_lbmethod_byrequests: bổ sung các tính năng cân bằng cho nhiều server backend.

Chạy lệnh sau để bật 4 module vừa rồi:

sudo a2enmod proxy proxy_http proxy_balancer lbmethod_byrequests

Restart lại Apache để áp dụng thay đổi:

sudo systemctl restart apache2

Bây giờ Apache đã đủ điều kiện để hoạt động như một reverse proxy. Tiếp theo ta cần tạo hai server backend cơ bản để kiểm tra xem cấu hình có hoạt động chính xác hay không. Nếu đã có sẵn server rồi thì bạn đọc có thể bỏ qua bước này. Nếu muốn tiết kiệm chi phí thì bạn cũng có thể sử dụng máy chủ ảo VPS trong trường hợp chưa có sẵn server.

Nếu chưa biết nên thuê VPS ở đâu thì có thể tham khảo các gói dịch vụ tại Vietnix. Hiện tại Vietnix đang cung cấp đa dạng gói VPS tốc độ cao với nhiều mức giá khác nhau để người dùng có thể dễ dàng lựa chọn như VPS Giá Rẻ, VPS Cloud Server, VPS Cao Cấp, VPS NVMe,… Bất kể gói dịch vụ nào bạn chọn, Vietnix đều cam kết cung cấp cho bạn chất lượng dịch vụ tốt nhất.

Bên cạnh đó, đội ngũ hỗ trợ túc trực 24/7 sẵn sàng tiếp nhận và giải quyết mọi vấn đề phát sinh trong thời gian ngắn nhất. Liên hệ để được trải nghiệm ngay VPS Vietnix và không cần lo lắng về vấn đề quản trị máy chủ.

Bước 2 – Tạo server backend để kiểm tra

Bây giờ ta sẽ tạo hai server, một server để truyền thông tin Hello World!, server còn lại truyền thông tin Howdy World!, việc này sẽ giúp ta kiểm tra khả năng cân bằng tải giữa nhiều dịch vụ.

Flask là một microframework Python dùng để xây dựng các ứng dụng web. Ở hướng dẫn này ta sẽ sử dụng Flask để tạo các server test.

Trước tiên, cập nhật apt rồi cài đặt pip:

sudo apt update
sudo apt install python3-pip

Cài đặt Flask bằng pip:

sudo pip3 install Flask

Bây giờ hãy tạo một file mới chứa code cho server backend đầu tiên, nằm trong home directory của user hiện tại:

nano ~/backend1.py

Thêm đoạn code này vào file:

from flask import Flask
app = Flask(__name__)

@app.route('/')
def home():
  return 'Hello world!'

Hai dòng code đầu giúp khởi tạo framework Flask. Hàm home() trả về một chuỗi Hello World!, dòng @app.route('/') yêu cầu Flask sử dụng giá trị trả về của hàm home() làm phản hồi cho các request HTTP đến root URL / của ứng dụng.

Sau khi hoàn tất, lưu rồi đóng file lại.

Việc tạo server backend thứ hai cũng tương tự. Trước tiên, chạy lệnh cp để copy nội dung từ file đầu sang:

cp ~/backend1.py ~/backend2.py

Mở file vừa tạo:

cp ~/backend1.py ~/backend2.py

Sau đó đổi câu trả về thành Howdy world!:

from flask import Flask
app = Flask(__name__)

@app.route('/')
def home():
  return 'Howdy world!'

Lưu rồi đóng file lại.

Tiếp theo, hãy dùng lệnh dưới để để khởi động server chạy nền đầu tiên trên cổng 8080. Lệnh này cũng sẽ điều hướng output của Flask đến /dev/null.

FLASK_APP=~/backend1.py flask run --port=8080 >/dev/null 2>&1 &

Trong lệnh trên, FLASK_APP là biến môi trường. Biến môi trường là một phương pháp giúp truyền thông tin vào các tiến trình được sinh ra từ shell thuận lợi hơn. Việc sử dụng biến môi trường trong lệnh này giúp đảm bảo các thiết lập chỉ được áp dụng cho lệnh đang chạy, không có hiệu lực sau đó. Hướng dẫn này sẽ truyền một tên file khác theo cách tương tự, cho nên việc sử dụng biến môi trường sẽ giúp tránh nhầm lẫn.

Tương tự, chạy lệnh dưới đây để khởi động server thứ hai trên cổng 8181:

FLASK_APP=~/backend2.py flask run --port=8081 >/dev/null 2>&1 &

Bây giờ dùng lệnh curl để kiểm tra xem hai server có đang chạy không. Địa chỉ 127.0.0.1 là địa chỉ IP cục bộ (localhost). Lệnh dưới đây dùng để yêu cầu server tự kết nối với chính nó hiển thị phản hồi:

curl http://127.0.0.1:8080/

Output:

Output
Hello world!

Tương tự cho server thứ hai:

curl http://127.0.0.1:8081/

Output:

Output
Howdy world!

Bước 3 – Thay đổi cấu hình mặc định của Apache

Trong bước này, ta sẽ cấu hình cho virtual host Apache mặc định hoạt động như một reverse proxy cho một server backend hoặc một mảng các server backend đã được cân bằng tải.

Lưu ý rằng nếu Apache của bạn hoạt động như server HTTP và cả HTTPS thì cấu hình reverse proxy cần phải được đặt trong virtual host HTTP lẫn HTTPS.

Đầu tiên, mở file config mặc định của Apache:

sudo nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf

Trong file này, tìm block <VirtualHost *:80>. Bây giờ ta sẽ xem qua một số ví dụ để hiểu rõ cách cấu hình block này cho Apache hoạt động như reverse proxy cho một server backend. Đồng thời ta cũng sẽ tìm hiểu cách thiết lập một reverse proxy đã được cân bằng tải cho nhiều server backend.

Ví dụ 1 – Reverse Proxy cho một server backend

Trước tiên, đổi mọi nội dung trong block VirtualHost để file cấu hình có dạng như dưới đây. Nếu đã làm theo Bước 2 ở trên thì hãy dùng địa chỉ 127.0.0.1:8080, còn không bạn có thể sử dụng địa chỉ server ứng dụng riêng:

<VirtualHost *:80>
  ProxyPreserveHost On

  ProxyPass / http://127.0.0.1:8080/
  ProxyPassReverse / http://127.0.0.1:8080/
</VirtualHost>

Có ba directive như sau:

 • ProxyPreserveHost: Apache chuyển header Host ban đầu sang server backend. Việc này giúp server backend biết được địa chỉ được dùng để truy cập ứng dụng.
 • ProxyPass: directive cấu hình proxy chính. Trong ví dụ này, mọi file dưới URL root (/) đều được ánh xạ đến server backend tại địa chỉ được chỉ định. Ví dụ, nếu Apache nhận một request cho /example thì nó sẽ kết nối đến http://your_backend_server/example rồi trả phản hồi về client gốc.
 • ProxyPassReverse: nên có cấu hình giống với ProxyPass. Directive này yêu cầu Apache chỉnh sửa header phản hồi từ server backend. Việc này giúp đảm bảo rằng nếu server backend trả về header điều hướng vị trí thì trình duyệt của client sẽ được điều hướng đến địa chỉ proxy chứ không phải địa chỉ server backend.

Sau đó lưu, đóng file lại và restart lại Apache:

sudo systemctl restart apache2

Bây giờ nếu ta có quyền truy cập vào https:/your_server_id thì sẽ thấy phản hồi server backend thay vì trang chào mừng tiêu chuẩn của Apache.

Ví dụ 2 – Cân bằng tải trên nhiều server backend

Nếu có nhiều server backend thì ta nên phân phối đều lưu lượng khi proxy bằng cách sử dụng tính năng cân bằng tải của mod_proxy.

Trước tiên, mở file config mặc định của Apache:

sudo nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf

Sau đó đổi nội dung bên trong VirtualHost như dưới đây. Nếu đã làm theo Bước 2 ở trên thì hãy dùng địa chỉ 127.0.0.1:8080 cho directive BalancerMember, còn không bạn có thể sử dụng địa chỉ server ứng dụng riêng:

<VirtualHost *:80>
<Proxy balancer://mycluster>
  BalancerMember http://127.0.0.1:8080
  BalancerMember http://127.0.0.1:8081
</Proxy>

  ProxyPreserveHost On

  ProxyPass / balancer://mycluster/
  ProxyPassReverse / balancer://mycluster/
</VirtualHost>

Cấu hình cũng tương tự như ở phần trước, nhưng thay vì chỉ định trực tiếp một server backend thì ta sẽ có các directive như sau:

 • Proxy: dùng để định nghĩa nhiều server. Block được đặt tên là balancer://mycluster (tên có thể đổi tự do) và bao gồm một hay nhiều BalancerMember – chỉ định địa chỉ server backend bên dưới.
 • ProxyPass ProxyPassReverse: sử dụng pool cân bằng tải có tên mycluster thay vì một server cụ thể.

Sau khi hoàn tất, lưu và đóng file lại. Cuối cùng là restart lại Apache:

sudo systemctl restart apache2

Bây giờ khi truy cập vào http://your_server_ip trong trình duyệt web thì ta sẽ thấy các phản hồi của server backend thay vì trang Apache tiêu chuẩn. Nếu làm theo Bước 2, khi refresh trang nhiều lần thì sẽ hiển thị Hello world! và cả Howdy world!. Khi đó có thể xác nhận rằng reverse proxy đang hoạt động tốt và tải cũng được cân bằng cho cả hai server.

Sau khi hoàn tất hướng dẫn, nếu muốn đóng cả hai server thì bạn có thể dùng lệnh killall flask.

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp giải pháp VPS tốc độ cao, Vietnix đã vinh hạnh được đồng hành cùng sự thành công của hơn 50.000 khách hàng cá nhân, doanh nghiệp như GTV, iVIVU, Vietnamworks, SAGO Media,… Sự hài lòng của người dùng luôn là ưu tiên hàng đầu của Vietnix và chính vì vậy, Vietnix luôn nỗ lực để đáp ứng mọi nhu cầu của họ.

Đặc biệt, Vietnix không chỉ cung cấp giải pháp VPS mà còn có nhiều giải pháp khác như hosting, domain, email, SSL, Firewall anti DDoS, và nhiều hơn nữa. Tất cả những giải pháp này sẽ giúp khách hàng an tâm xây dựng thương hiệu, phát triển kinh doanh trên internet mà không cần lo lắng về việc quản trị hệ thống hạ tầng. Hãy để Vietnix là đối tác hỗ trợ đồng hành cùng bạn trong con đường hướng tới sự thành công.

Mọi vấn đề thắc mắc cần tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ:

 • Địa chỉ: 265 Hồng Lạc, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Hotline: 1800 1093 – 07 088 44444
 • Email: sales@vietnix.com.vn

Lời kết

Bài viết này đã hướng dẫn cách thiết lập Apache để hoạt động như một reverse proxy cho một hay nhiều server ứng dụng. mod_proxy có thể được dùng để cấu hình như reverse proxy cho các server ứng dụng, được viết bằng nhiều ngôn ngữ và lập trình khác nhau như Python hay Django, Ruby, và Ruby on Rails. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào khác, hãy để lại bên dưới để được Vietnix hỗ trợ nhanh nhất nhé.

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT CHỦ ĐỀ BẠN QUAN TÂM

Đăng ký ngay để nhận những thông tin mới nhất từ blog của chúng tôi. Đừng bỏ lỡ cơ hội truy cập kiến thức và tin tức hàng ngày

Chọn chủ đề :

Hưng Nguyễn

Kết nối với mình qua

Kết nối với mình qua

Tăng tốc độ website - Nâng tầm giá trị thương hiệu

Tăng tốc tải trang

95 điểm

Nâng cao trải nghiệm người dùng

Tăng 8% tỷ lệ chuyển đổi

Thúc đẩy SEO, Google Ads hiệu quả

Tăng tốc ngay

SẢN PHẨM NỔI BẬT

7 NGÀY DÙNG THỬ HOSTING

NẮM BẮT CƠ HỘI, THÀNH CÔNG DẪN LỐI

Cùng trải nghiệm dịch vụ hosting tốc độ cao được hơn 100,000 khách hàng sử dụng

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

 1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
 2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
 3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI