vector
Giảm ngay 10% chỉ trong tháng này!

BẢNG GIÁ THUÊ CLOUD SERVER

1 Tháng
3 Tháng
6 Tháng - 5% icon phổ biến
1 Năm - 10%
2 Năm - 15%
3 Năm - 20%
VPS BASIC 1
130,500đ -10%
145,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server1 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server1GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server20GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 130,500đ
VPS BASIC 2
193,500đ -10%
215,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server1 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server30GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 193,500đ
VPS BASIC 3
261,000đ -10%
290,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server2 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server40GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 261,000đ
Bán chạy
VPS BASIC 4
306,000đ -10%
340,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server2 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server40GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 306,000đ
VPS BASIC 5
441,000đ -10%
490,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server4 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server60GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 441,000đ
VPS BASIC 6
486,000đ -10%
540,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server4 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server60GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 486,000đ
VPS BASIC 7
621,000đ -10%
690,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server6 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server80GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 621,000đ
VPS BASIC 8
666,000đ -10%
740,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server6 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server80GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 666,000đ
VPS BASIC 9
720,000đ -10%
800,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server8 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server80GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 720,000đ
VPS BASIC 10
810,000đ -10%
900,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server8 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server12GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server80GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 810,000đ
VPS BASIC 11
981,000đ -10%
1,090,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server10 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server10GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server120GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 981,000đ
VPS BASIC 12
1,116,000đ -10%
1,240,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server10 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server16GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server120GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 1,116,000đ
VPS BASIC 13
1,170,000đ -10%
1,300,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server12 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server16GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server120GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 1,170,000đ
VPS BASIC 14
1,350,000đ -10%
1,500,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server12 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server24GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server120GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 1,350,000đ
VPS BASIC 15
1,579,500đ -10%
1,755,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server16 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server24GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server150GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 1,579,500đ
VPS BASIC 16
1,759,500đ -10%
1,955,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server16 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server32GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server150GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 1,759,500đ
Nếu bạn chưa tìm thấy gói phù hợp
VPS BASIC 1
130,500đ -10%
145,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server1 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server1GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server20GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 391,500đ
VPS BASIC 2
193,500đ -10%
215,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server1 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server30GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 580,500đ
VPS BASIC 3
261,000đ -10%
290,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server2 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server40GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 783,000đ
Bán chạy
VPS BASIC 4
306,000đ -10%
340,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server2 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server40GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 918,000đ
VPS BASIC 5
441,000đ -10%
490,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server4 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server60GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 1,323,000đ
VPS BASIC 6
486,000đ -10%
540,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server4 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server60GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 1,458,000đ
VPS BASIC 7
621,000đ -10%
690,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server6 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server80GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 1,863,000đ
VPS BASIC 8
666,000đ -10%
740,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server6 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server80GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 1,998,000đ
VPS BASIC 9
720,000đ -10%
800,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server8 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server80GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 2,160,000đ
VPS BASIC 10
810,000đ -10%
900,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server8 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server12GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server80GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 2,430,000đ
VPS BASIC 11
981,000đ -10%
1,090,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server10 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server10GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server120GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 2,943,000đ
VPS BASIC 12
1,116,000đ -10%
1,240,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server10 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server16GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server120GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 3,348,000đ
VPS BASIC 13
1,170,000đ -10%
1,300,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server12 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server16GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server120GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 3,510,000đ
VPS BASIC 14
1,350,000đ -10%
1,500,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server12 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server24GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server120GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 4,050,000đ
VPS BASIC 15
1,579,500đ -10%
1,755,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server16 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server24GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server150GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 4,738,500đ
VPS BASIC 16
1,759,500đ -10%
1,955,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server16 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server32GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server150GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 5,278,500đ
Nếu bạn chưa tìm thấy gói phù hợp
VPS BASIC 1
123,975đ -10%
137,750đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server1 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server1GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server20GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 743,850đ
VPS BASIC 2
183,825đ -10%
204,250đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server1 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server30GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 1,102,950đ
VPS BASIC 3
247,950đ -10%
275,500đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server2 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server40GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 1,487,700đ
Bán chạy
VPS BASIC 4
290,700đ -10%
323,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server2 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server40GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 1,744,200đ
VPS BASIC 5
418,950đ -10%
465,500đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server4 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server60GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 2,513,700đ
VPS BASIC 6
461,700đ -10%
513,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server4 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server60GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 2,770,200đ
VPS BASIC 7
589,950đ -10%
655,500đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server6 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server80GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 3,539,700đ
VPS BASIC 8
632,700đ -10%
703,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server6 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server80GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 3,796,200đ
VPS BASIC 9
684,000đ -10%
760,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server8 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server80GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 4,104,000đ
VPS BASIC 10
769,500đ -10%
855,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server8 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server12GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server80GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 4,617,000đ
VPS BASIC 11
931,950đ -10%
1,035,500đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server10 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server10GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server120GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 5,591,700đ
VPS BASIC 12
1,060,200đ -10%
1,178,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server10 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server16GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server120GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 6,361,200đ
VPS BASIC 13
1,111,500đ -10%
1,235,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server12 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server16GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server120GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 6,669,000đ
VPS BASIC 14
1,282,500đ -10%
1,425,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server12 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server24GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server120GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 7,695,000đ
VPS BASIC 15
1,500,525đ -10%
1,667,250đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server16 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server24GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server150GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 9,003,150đ
VPS BASIC 16
1,671,525đ -10%
1,857,250đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server16 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server32GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server150GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 10,029,150đ
Nếu bạn chưa tìm thấy gói phù hợp
VPS BASIC 1
117,450đ -10%
130,500đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server1 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server1GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server20GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 1,409,400đ
VPS BASIC 2
174,150đ -10%
193,500đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server1 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server30GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 2,089,800đ
VPS BASIC 3
234,900đ -10%
261,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server2 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server40GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 2,818,800đ
Bán chạy
VPS BASIC 4
275,400đ -10%
306,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server2 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server40GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 3,304,800đ
VPS BASIC 5
396,900đ -10%
441,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server4 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server60GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 4,762,800đ
VPS BASIC 6
437,400đ -10%
486,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server4 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server60GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 5,248,800đ
VPS BASIC 7
558,900đ -10%
621,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server6 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server80GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 6,706,800đ
VPS BASIC 8
599,400đ -10%
666,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server6 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server80GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 7,192,800đ
VPS BASIC 9
648,000đ -10%
720,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server8 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server80GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 7,776,000đ
VPS BASIC 10
729,000đ -10%
810,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server8 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server12GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server80GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 8,748,000đ
VPS BASIC 11
882,900đ -10%
981,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server10 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server10GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server120GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 10,594,800đ
VPS BASIC 12
1,004,400đ -10%
1,116,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server10 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server16GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server120GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 12,052,800đ
VPS BASIC 13
1,053,000đ -10%
1,170,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server12 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server16GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server120GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 12,636,000đ
VPS BASIC 14
1,215,000đ -10%
1,350,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server12 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server24GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server120GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 14,580,000đ
VPS BASIC 15
1,421,550đ -10%
1,579,500đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server16 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server24GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server150GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 17,058,600đ
VPS BASIC 16
1,583,550đ -10%
1,759,500đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server16 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server32GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server150GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 19,002,600đ
Nếu bạn chưa tìm thấy gói phù hợp
VPS BASIC 1
110,925đ -10%
123,250đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server1 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server1GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server20GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 2,662,200đ
VPS BASIC 2
164,475đ -10%
182,750đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server1 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server30GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 3,947,400đ
VPS BASIC 3
221,850đ -10%
246,500đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server2 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server40GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 5,324,400đ
Bán chạy
VPS BASIC 4
260,100đ -10%
289,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server2 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server40GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 6,242,400đ
VPS BASIC 5
374,850đ -10%
416,500đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server4 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server60GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 8,996,400đ
VPS BASIC 6
413,100đ -10%
459,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server4 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server60GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 9,914,400đ
VPS BASIC 7
527,850đ -10%
586,500đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server6 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server80GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 12,668,400đ
VPS BASIC 8
566,100đ -10%
629,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server6 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server80GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 13,586,400đ
VPS BASIC 9
612,000đ -10%
680,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server8 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server80GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 14,688,000đ
VPS BASIC 10
688,500đ -10%
765,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server8 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server12GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server80GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 16,524,000đ
VPS BASIC 11
833,850đ -10%
926,500đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server10 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server10GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server120GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 20,012,400đ
VPS BASIC 12
948,600đ -10%
1,054,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server10 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server16GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server120GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 22,766,400đ
VPS BASIC 13
994,500đ -10%
1,105,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server12 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server16GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server120GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 23,868,000đ
VPS BASIC 14
1,147,500đ -10%
1,275,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server12 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server24GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server120GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 27,540,000đ
VPS BASIC 15
1,342,575đ -10%
1,491,750đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server16 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server24GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server150GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 32,221,800đ
VPS BASIC 16
1,495,575đ -10%
1,661,750đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server16 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server32GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server150GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 35,893,800đ
Nếu bạn chưa tìm thấy gói phù hợp
VPS BASIC 1
104,400đ -10%
116,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server1 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server1GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server20GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 3,758,400đ
VPS BASIC 2
154,800đ -10%
172,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server1 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server30GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 5,572,800đ
VPS BASIC 3
208,800đ -10%
232,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server2 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server40GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 7,516,800đ
Bán chạy
VPS BASIC 4
244,800đ -10%
272,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server2 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server40GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 8,812,800đ
VPS BASIC 5
352,800đ -10%
392,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server4 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server60GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 12,700,800đ
VPS BASIC 6
388,800đ -10%
432,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server4 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server60GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 13,996,800đ
VPS BASIC 7
496,800đ -10%
552,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server6 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server80GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 17,884,800đ
VPS BASIC 8
532,800đ -10%
592,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server6 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server80GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 19,180,800đ
VPS BASIC 9
576,000đ -10%
640,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server8 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server80GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 20,736,000đ
VPS BASIC 10
648,000đ -10%
720,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server8 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server12GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server80GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 23,328,000đ
VPS BASIC 11
784,800đ -10%
872,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server10 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server10GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server120GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 28,252,800đ
VPS BASIC 12
892,800đ -10%
992,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server10 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server16GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server120GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 32,140,800đ
VPS BASIC 13
936,000đ -10%
1,040,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server12 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server16GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server120GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 33,696,000đ
VPS BASIC 14
1,080,000đ -10%
1,200,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server12 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server24GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server120GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 38,880,000đ
VPS BASIC 15
1,263,600đ -10%
1,404,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server16 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server24GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server150GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 45,489,600đ
VPS BASIC 16
1,407,600đ -10%
1,564,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server16 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server32GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server150GB SSD
Đăng ký
Tag Price Cloud Server
Tạm tính 50,673,600đ
Nếu bạn chưa tìm thấy gói phù hợp

Lưu ý:

  • Bảng giá mua VPS Phổ Thông chưa bao gồm VAT
  • VPS Basic 1, VPS Basic 2 không hỗ trợ hệ điều hành Windows.

Bạn vẫn đang cân nhắc giữa các gói VPS?

Xem bản so sánh các thông số kỹ thuật giữa gói VPS Giá Rẻ, Phổ Thông, Cao Cấp và VPS NVMe

Bạn vẫn đang cân nhắc giữa các gói VPS?

Xem bảng so sánh các thông số kỹ thuật giữa gói VPS Giá Rẻ, Phổ Thông, Cao Cấp và VPS NVMe

Xem So Sánh

CLOUD SERVER LÀ GÌ?

Cloud Server (hay máy chủ đám mây hay máy chủ ảo) chính là một hệ thống máy chủ được áo hóa trên nền tảng điện toán đám mây để thực hiện việc lưu trữ xử lý thông tin và ứng dụng. Cloud Server là một sản phẩm máy chủ giống như một VPS nhưng được thiết lập thêm công nghệ Cloud Computing (công nghệ điện toán đám mây).

Cloud Server được ra đời để giải quyết các nhiều vấn đề về chi phí thấp, dễ dàng quản lý, bảo hành và uptime cho doanh nghiệp. Dịch vụ máy chủ đám mây được đánh giá là một trong những giải pháp máy chủ ảo linh hoạt cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

ƯU ĐIỂM

NHỮNG ƯU ĐIỂM NỔI BẬT KHI THUÊ CLOUD SERVER

directadmin miễn phí

Nâng cấp dễ dàng

Bạn có thể dễ dàng thoải mái mở rộng dung lượng, nâng cấp cấu hình hoặc tăng tốc độ của sản phẩm Cloud Server khi nhu cầu cần mở rộng và phát triển.

Cloud Server backup tự động

Sao lưu dữ liệu an toàn và tự động

Các gói máy chủ ảo (Cloud Server) tại Vietnix đều được sao lưu (backup) định kỳ 1 tuần/lần theo tuần giúp bảo vệ dữ liệu trong các tình huống khẩn cấp.

Sẽ luôn có 1 bản backup để sử dụng nếu máy chủ của bạn không may gặp sự cố và cần khôi phục lại dữ liệu.

Icon cloud server nhanh mạnh và ổn định

Đảm bảo tốc độ nhanh và ổn định

Sử dụng 100% ổ cứng SSD, xử lý dữ liệu nhanh gấp 10 lần so với ổ cứng HDD.

Khi máy chủ chứa Cloud Server gặp sự cố, sẽ được chuyển sang máy chủ khác để nhanh chóng ổn định và tiếp tục hoạt động 24/7.

tốc độ xử lý cao

Tốc độ xử lý cao với CPU v4

Cloud Server Vietnix sử dụng dòng CPU v4 thế hệ mới của Intel hỗ trợ nhiều tập lệnh (instruction) nâng cao, có thể xử lý nhiều tác vụ cùng lúc một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Nếu bạn đang tìm kiếm một dịch vụ Cloud Server có tốc độ xử lý cao để phục vụ cho các nhu cầu của mình, thì Cloud Server tại Vietnix là một lựa chọn tuyệt vời.

Đa dạng hệ điều hành trên VPS Server

Hệ điều hành đa dạng

Dịch vụ cho thuê Cloud Server của Vietnix đi kèm với với nhiều lựa chọn về hệ điều hành, đáp ứng nhu cầu của mọi khách hàng, từ cá nhân đến doanh nghiệp.

Ngoài các OS dành cho Server như: CentOS, Ubuntu Server, Windows Server còn có cả OS dành cho người dùng: Windows 7, Windows 8, Windows 10.

Lợi ích

LỢI ÍCH KHI THUÊ CLOUD SERVER

Data Transfer không giới hạn

Khi thuê dịch vụ Cloud Server, bạn không bị giới hạn Data Transfer, từ đó giúp khai thác tối đa hiệu suất của website mà không lo lắng chạm ngưỡng dữ liệu được trao đổi trong 1 tháng.

Toàn quyền quản trị máy chủ

Bạn có thể chủ động và toàn quyền trong thao tác, kiểm soát hoạt động của máy chủ với giao diện trang quản trị được thiết kế đơn giản nhưng vẫn có đầy đủ bộ tính năng cần thiết.

Hoàn tiền 100% theo chính sách

Vietnix cam kết hoàn tiền trong 30 ngày đúng theo chính sách nếu bạn không hài lòng với chất lượng dịch vụ Cloud Server của chúng tôi. Chính sách hoàn tiền của Vietnix đảm bảo minh bạch, rõ ràng và thủ tục xử lý nhanh gọn.

Hỗ trợ xuyên suốt 24/7

Đội ngũ kỹ thuật chuyên môn cao của Vietnix luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn 24/7 qua nhiều kênh như Ticket, Livechat, Hotline… nhằm giải quyết các vấn đề bạn gặp phải kịp thời, nhanh chóng và dứt khoát.

Tài liệu tham khảo

KIẾN THỨC VỀ MÁY CHỦ ĐÁM MÂY (CLOUD SERVER)

lưu ý khi thuê cloud server

Bạn cần phải lưu ý điều gì khi thuê Cloud Server?

Cloud Server là sản phẩm được tạo ra trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây, hội tụ nhiều ưu điểm và tính năng nổi trội. Trong bài viết này, Vietnix sẽ chỉ ra cho bạn những lưu ý khi thuê Cloud Server.

Xem chi tiết
nahf cung cấp dịch vụ cloud server

Nhà cung cấp dịch vụ Cloud Server tốt nhất tại Việt Nam

Xu hướng sử dụng Cloud Server đang ngày càng phổ biến, thay thế cho những loại máy chủ thông thường trước đây. Xem ngay TOP 5 nhà cung cấp dịch vụ Cloud Server Việt nam tốt nhất trong bài viết này nhé!

Xem chi tiết
So sánh cloud server và VPS server

So sánh chi tiết về Cloud Server và VPS Server

VPS và Cloud Server đều là 2 dạng máy chủ ảo dùng để lưu trữ web và còn ứng dụng được trong nhiều lĩnh vực khác. Bài viết này sẽ tiến hành so sánh VPS và Cloud Server để giúp các bạn hiểu rõ hơn.

Xem chi tiết
Đánh giá
5/5 - (11 bình chọn)
circlevector
Thư viện hình ảnh

CHỨNG NHẬN VÀ HIỆU SUẤT CỦA VPS PHỔ THÔNG

Hình ảnh Benchmark Cloud Server
Giao diện Control Panel
Cài đặt hệ điều hành đơn giản
benchmark vps basic
giao diện control panel
cài đặt hệ điều hành đơn giản

Được sự tin tưởng của hơn 50,000+ khách hàng cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước

vector
FAQ?

NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP KHI THUÊ CLOUD SERVER

Cloud Server có những tính năng nổi bật nào?

Một số tính năng nổi bật có thể kể đến của VPS Cloud Server như:

Tính sẵn sàng cao: Có cơ chế tự theo dõi trạng thái của các máy chủ dùng trong “cloud”. Nếu một trong hệ quản trị ảo gặp sự cố, client sẽ được chuyển tự động sang server khác.

Dễ dàng nâng cấp: Nếu khách hàng cần thêm tài nguyên thì chỉ cần nâng giới hạn trên các server. Hoặc, bạn chỉ cần tạo thêm máy chủ mới trong nội bộ để hỗ trợ cho việc kinh doanh.

Trình quản lý vô cùng thân thiện: Giao diện Cloud Server dựa trên nền tảng web 2.0 với đầy đủ các tính năng tiện ích.

Khả năng truy cập từ xa hiệu quả: Mọi server đều cung cấp dịch vụ truy cập từ xa.

Sao lưu dữ liệu: Hệ thống Cloud Server được “backup” và lưu trữ hàng tuần dưới dạng “snapshot” giúp đảm bảo an toàn dữ liệu ở mức cao nhất.

Bảo mật nâng cao: Cloud Server sử dụng hệ thống bảo mật nhiều lớp mới nhất, bảo vệ toàn thời gian kết hợp với bảo mật toàn diện dữ liệu ra/vào trên hệ thống khi giao tiếp với bên ngoài.

Những thông số cần thiết khi thuê Điện toán đám mây là gì?

Những thông số bạn cần lưu ý khi thuê Cloud Server là: CPU, RAM, Storage, Uptime, Hỗ trợ kỹ thuật.

CPU: Cloud Server của Vietnix sử dụng dòng CPU v4 hỗ trợ nhiều tập lệnh (instruction) nâng cao, băng thông kết nối giữa RAM và CPU lớn giúp ứng dụng xử lý hiệu quả.

RAM: Dung lượng RAM của Cloud Server tại Vietnix khác nhau tùy thuộc vào gói dịch vụ bạn chọn. Dung lượng RAM cao nhất của Vietnix đạt đến 32GB RAM.

Storage: 100% ổ cứng SSD với dung lượng lớn nhất đạt đến 150GB đảm bảo máy chủ của chúng tôi hoạt động nhanh. Xử lý dữ liệu nhấp gấp 10 lần ổ cứng HDD.

– Xử lý mạnh mẽ và tính ổn định cao.

Uptime: Cấu hình cùng với công nghệ đi kèm đảm bảo thời gian hoạt động của Cloud Server đạt 99.99%.

– Hỗ trợ kỹ thuật: Bộ phận Kỹ thuật của Vietnix sẵn sàng hỗ trợ xử lý các vấn đề của người dùng 24/7 thông qua nhiều kênh khác nhau như hotline, ticket, livechat,…

Tôi có thể tự cài đặt lại hệ điều hành trên Cloud Server không?

Bạn hoàn toàn có thể tự cài hệ điều hành theo ý muốn trên Cloud Server bằng tính năng “Rebuild OS” trên giao diện quản trị dịch vụ của Vietnix cung cấp. Nếu bạn gặp khó khăn trong quá trình cài đặt có thể liên hệ trực tiếp với bộ phận kỹ thuật của Vietnix để được hỗ trợ.

Làm cách nào để tôi có thể kết nối với dịch vụ Cloud Server của mình?

Tất cả VPS Cloud Server đều có quyền truy cập VNC trực tiếp cho phép bạn truy cập máy chủ đám mây bên ngoài hệ điều hành. Vì vậy bạn có thể truy cập đến Cloud Server của mình thông qua SSH hoặc Remote Desktop tùy thuộc vào hệ điều hành được cài đặt trên Cloud Server.

Tôi có thể nâng cấp dịch vụ Cloud Server khi cần không?

Bạn hoàn toàn có thể nâng cấp dịch vụ Cloud Server lên cấu hình cao hơn khi có nhu cầu. Quá trình nâng cấp diễn ra rất nhanh chóng và không ảnh hưởng dến dữ liệu/phần mềm đang sử dụng. Bạn hãy gửi ticket hoặc liên hệ qua livechat để được hỗ trợ thực hiện việc nâng cấp dịch vụ.

Khi thuê Cloud Server tại Vietnix, tôi có được hỗ trợ chuyển dữ liệu từ nhà cung cấp khác không?

Vietnix sẽ hỗ trợ chuyển dữ liệu cho bạn hoàn toàn miễn phí khi bạn đăng ký dịch vụ cho thuê Cloud Server của chúng tôi. Sau khi đăng ký thành công, bạn chỉ cần gửi ticket đến phòng kỹ thuật và yêu cầu hỗ trợ chuyển dữ liệu, đội ngũ kỹ thuật sẽ giúp bạn chuyển dữ liệu một cách an toàn nhanh chóng.

Các ứng dụng nào được cài đặt sẵn trên Cloud Server?

Khi mua Cloud Server tại Vietnix dịch vụ sẽ được cài đặt với phiên bản minimal, chỉ chứa dịch vụ SSH (đối với Server Linux) hoặc dịch vụ Remote Desktop (đối với Server Windows) để giúp khách hàng kết nối và quản trị máy chủ. Ngoài ra, không có phần mềm nào khác được cài đặt sẵn trên Server.

Bộ theme và plugin bản quyền được tặng khi mua VPS Phổ Thông?

Tặng miễn phí bộ Theme và Plugin bản quyền cho các khách hàng đăng ký sử dụng VPS tại Vietnix. Dưới đây là danh sách bộ theme và plugin trị giá 60.000.000 VND:

Plugin:

– Rank Math PRO

– Elementor PRO

– WP Rocket

– WPML

– WP Smush PRO

Theme:

– Trọn bộ theme và plugin của Mythemeshop.

– Trọn bộ theme và plugin của Divi

– Trọn bộ theme và plugin của Bricks

Làm thế nào để bảo mật Cloud Server?

Bảo mật cloud server là rất quan trọng. Doanh nghiệp cần thực hiện các biện pháp bảo mật sau:

Sử dụng mật khẩu mạnh

Kích hoạt xác thực hai yếu tố (2FA)

Cập nhật bản vá bảo mật thường xuyên

Sử dụng Firewall Anti DDoS để chống tấn công

Sao lưu dữ liệu thường xuyên