Hotline : 07 088 44444
Thích
Chia sẻ

THUÊ CLOUD SERVER

Cấu hình linh hoạt

Hiệu năng mạnh mẽ

Hoàn tiền 100% nếu không hài lòng

LIÊN HỆ TƯ VẤN
banner cloud server
banner cloud server mobile
vector

Lựa chọn gói thuê Cloud Server mong muốn của bạn

BẢNG GIÁ CLOUD SERVER TỐT NHẤT

1 Tháng

3 Tháng

6 Tháng

-5%

1 Năm

-10%

2 Năm

-15%

VPS BASIC 1

145,000đ

/Tháng

CPU 1 Core

1GB RAM

20GB SSD

Tặng
DirectAdmin

VPS BASIC 2

215,000đ

/Tháng

CPU 1 Core

2GB RAM

30GB SSD

Tặng
DirectAdmin

VPS BASIC 3

203,000đ
-30%

290,000đ

/Tháng

CPU 2 Core

2GB RAM

40GB SSD

Tặng
DirectAdmin

VPS BASIC 4

238,000đ
-30%

340,000đ

/Tháng

CPU 2 Core

4GB RAM

40G SSD

Tặng
DirectAdmin

VPS BASIC 5

343,000đ
-30%

490,000đ

/Tháng

CPU 4 Core

4GB RAM

60GB SSD

Tặng
DirectAdmin

VPS BASIC 6

378,000đ
-30%

540,000đ

/Tháng

CPU 4 Core

6GB RAM

60GB SSD

Tặng
DirectAdmin

VPS BASIC 7

483,000đ
-30%

690,000đ

/Tháng

CPU 6 Core

6GB RAM

80GB SSD

Tặng
DirectAdmin

VPS BASIC 8

518,000đ
-30%

740,000đ

/Tháng

CPU 6 Core

8GB RAM

80GB SSD

Tặng
DirectAdmin

VPS BASIC 9

560,000đ
-30%

800,000đ

/Tháng

CPU 8 Core

8GB RAM

80GB SSD

Tặng
DirectAdmin

VPS BASIC 10

630,000đ
-30%

900,000đ

/Tháng

CPU 8 Core

12GB RAM

80GB SSD

Tặng
DirectAdmin

VPS BASIC 11

763,000đ
-30%

1,090,000đ

/Tháng

CPU 10 Core

10GB RAM

120GB SSD

Tặng
DirectAdmin

VPS BASIC 12

868,000đ
-30%

1,240,000đ

/Tháng

CPU 10 Core

16GB RAM

120GB SSD

Tặng
DirectAdmin

VPS BASIC 13

910,000đ
-30%

1,300,000đ

/Tháng

CPU 12 Core

16GB RAM

120GB SSD