Lựa chọn gói Cloud Server phù hợp mong muốn của bạn

vector

BẢNG GIÁ ƯU ĐÃI DỊCH VỤ THUÊ CLOUD SERVER

1 Tháng
3 Tháng
6 Tháng -5%
1 Năm -10%
2 Năm -15%
VPS BASIC 1 145,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server 1 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server 1GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server 20GB SSD
Không tặng DirectAdmin Cloud Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 2 215,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server 1 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server 30GB SSD
Không tặng DirectAdmin Cloud Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 3 290,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server 2 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server 40GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký Cloud Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 4 340,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server 2 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server 40GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký Cloud Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 5 490,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server 4 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server 60GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký Cloud Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 6 540,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server 4 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server 6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server 60GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký Cloud Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 7 690,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server 6 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server 6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server 80GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký Cloud Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 8 740,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server 6 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server 8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server 80GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký Cloud Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 9 800,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server 8 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server 8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server 80GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký Cloud Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 10 900,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server 8 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server 12GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server 80GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký Cloud Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 11 1,090,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server 10 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server 10GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server 120GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký Cloud Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 12 1,240,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server 10 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server 16GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server 120GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký Cloud Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 13 1,300,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server 12 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server 16GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server 120GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký Cloud Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 14 1,500,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server 12 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server 24GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server 120GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký Cloud Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 15 1,755,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server 16 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server 24GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server 150GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký Cloud Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 16 1,955,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server 16 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server 32GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server 150GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký Cloud Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
Xem thêm các gói khác
Thu gọn
VPS BASIC 1 145,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server 1 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server 1GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server 20GB SSD
Không tặng DirectAdmin Cloud Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 2 215,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server 1 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server 30GB SSD
Không tặng DirectAdmin Cloud Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 3 290,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server 2 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server 40GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký Cloud Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 4 340,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server 2 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server 40GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký Cloud Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 5 490,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server 4 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server 60GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký Cloud Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 6 540,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server 4 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server 6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server 60GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký Cloud Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 7 690,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server 6 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server 6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server 80GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký Cloud Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 8 740,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server 6 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server 8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server 80GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký Cloud Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 9 800,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server 8 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server 8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server 80GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký Cloud Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 10 900,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server 8 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server 12GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server 80GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký Cloud Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 11 1,090,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server 10 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server 10GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server 120GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký Cloud Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 12 1,240,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server 10 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server 16GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server 120GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký Cloud Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 13 1,300,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server 12 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server 16GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server 120GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký Cloud Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 14 1,500,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server 12 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server 24GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server 120GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký Cloud Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 15 1,755,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server 16 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server 24GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server 150GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký Cloud Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 16 1,955,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server 16 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server 32GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server 150GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký Cloud Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
Xem thêm các gói khác
Thu gọn
VPS BASIC 1 137,700đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server 1 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server 1GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server 20GB SSD
Không tặng DirectAdmin Cloud Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 2 204,200đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server 1 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server 30GB SSD
Không tặng DirectAdmin Cloud Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 3 275,500đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server 2 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server 40GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký Cloud Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 4 323,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server 2 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server 40GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký Cloud Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 5 465,500đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server 4 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server 60GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký Cloud Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 6 513,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server 4 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server 6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server 60GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký Cloud Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 7 655,500đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server 6 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server 6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server 80GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký Cloud Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 8 703,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server 6 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server 8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server 80GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký Cloud Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 9 760,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server 8 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server 8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server 80GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký Cloud Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 10 855,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server 8 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server 12GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server 80GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký Cloud Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 11 1,035,500đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server 10 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server 10GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server 120GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký Cloud Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 12 1,178,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server 10 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server 16GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server 120GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký Cloud Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 13 1,235,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server 12 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server 16GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server 120GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký Cloud Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 14 1,425,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server 12 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server 24GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server 120GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký Cloud Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 15 1,667,200đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server 16 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server 24GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server 150GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký Cloud Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 16 1,857,200đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server 16 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server 32GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server 150GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký Cloud Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
Xem thêm các gói khác
Thu gọn
VPS BASIC 1 130,500đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server 1 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server 1GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server 20GB SSD
Không tặng DirectAdmin Cloud Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 2 193,500đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server 1 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server 30GB SSD
Không tặng DirectAdmin Cloud Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 3 261,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server 2 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server 40GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký Cloud Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 4 306,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server 2 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server 40GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký Cloud Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 5 441,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server 4 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server 60GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký Cloud Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 6 486,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server 4 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server 6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server 60GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký Cloud Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 7 621,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server 6 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server 6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server 80GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký Cloud Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 8 666,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server 6 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server 8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server 80GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký Cloud Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 9 720,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server 8 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server 8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server 80GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký Cloud Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 10 810,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server 8 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server 12GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server 80GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký Cloud Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 11 981,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server 10 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server 10GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server 120GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký Cloud Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 12 1,116,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server 10 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server 16GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server 120GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký Cloud Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 13 1,170,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server 12 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server 16GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server 120GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký Cloud Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 14 1,350,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server 12 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server 24GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server 120GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký Cloud Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 15 1,579,500đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server 16 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server 24GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server 150GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký Cloud Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 16 1,759,500đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server 16 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server 32GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server 150GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký Cloud Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
Xem thêm các gói khác
Thu gọn
VPS BASIC 1 123,200đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server 1 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server 1GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server 20GB SSD
Không tặng DirectAdmin Cloud Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 2 182,700đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server 1 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server 30GB SSD
Không tặng DirectAdmin Cloud Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 3 246,500đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server 2 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server 40GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký Cloud Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 4 289,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server 2 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server 40GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký Cloud Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 5 416,500đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server 4 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server 60GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký Cloud Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 6 459,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server 4 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server 6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server 60GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký Cloud Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 7 586,500đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server 6 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server 6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server 80GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký Cloud Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 8 629,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server 6 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server 8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server 80GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký Cloud Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 9 680,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server 8 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server 8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server 80GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký Cloud Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 10 765,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server 8 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server 12GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server 80GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký Cloud Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 11 926,500đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server 10 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server 10GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server 120GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký Cloud Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 12 1,054,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server 10 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server 16GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server 120GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký Cloud Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 13 1,105,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server 12 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server 16GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server 120GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký Cloud Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 14 1,275,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server 12 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server 24GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server 120GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký Cloud Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 15 1,491,700đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server 16 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server 24GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server 150GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký Cloud Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 16 1,661,700đ /Tháng
icon CPU bảng giá Cloud Server 16 Core
icon RAM bảng giá Cloud Server 32GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Cloud Server 150GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký Cloud Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
Xem thêm các gói khác
Thu gọn

Lưu ý: Bảng giá Cloud Server chưa bao gồm VAT

Bạn vẫn đang cân nhắc giữa các gói VPS?

Xem bản so sánh các thông số kỹ thuật giữa gói VPS Giá Rẻ, Phổ Thông và Cao Cấp

Bảng so sánh

Thông số kỹ thuật giữa các gói dịch vụ VPS​

Gói dịch vụ

CHEAP

BASIC

PREMIUM

IOPS

10k / 3k

21k / 7k

65k / 20k

CPU

vCPU E5 v2

vCPU E5 v4

Dedicated CPU E5 v3 v4

Bạn vẫn đang cân nhắc giữa các gói VPS?

Bảng so sánh

Thông số kỹ thuật giữa các gói dịch vụ VPS​

Gói dịch vụ

CHEAP

BASIC

PREMIUM

IOPS

10k / 3k

21k / 7k

65k / 20k

CPU

vCPU E5 v2

vCPU E5 v4

Dedicated CPU E5 v3 v4

Bảng so sánh
Thông số kỹ thuật giữa các gói dịch vụ VPS

Gói dịch vụ

CHEAP

IOPS

10k / 3k

CPU

vCPU E5 v2

Gói dịch vụ

BASIC

IOPS

10k / 3k

CPU

vCPU E5 v4

Gói dịch vụ

PREMIUM

IOPS

10k / 3k

CPU

Dedicated CPU E5 v3 v4

Xem bảng so sánh các thông số kỹ thuật giữa gói VPS Giá Rẻ, Phổ Thông và Cao Cấp

Đặc điểm

DỊCH VỤ CLOUD SERVER

Cloud Server (VPS Phổ Thông) sử dụng công nghệ Điện toán đám mây với nhiều cấu hình đa dạng, đủ để đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng như: Tối ưu bộ xử lý (CPU), tối ưu bộ nhớ (RAM) hoặc tối ưu ổ cứng (Storage).

Cloud Server là gì?

Cloud Server là hệ thống máy chủ chủ được ảo hóa trên nền tảng điện toán đám mây. Máy chủ ảo Cloud Server cho phép doanh nghiệp mở rộng tài nguyên bất cứ khi nào có nhu cầu. Các cụm máy chủ vật lý sẽ được ảo hóa một cách mạnh mẽ giúp hệ thống luôn được ổn định, lượng truy cập lớp không bị tắc nghẽn. 

mesh-img

CLOUD SERVER

NHỮNG ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI CỦA CLOUD SERVER

icon cloud server tặng miễn phí DirectAdmin bản quyền

Bảng điều khiển DirectAdmin chính hãng

Khi thuê Cloud Server (trừ gói VPS BASIC 1 & VPS BASIC 2) bạn sẽ được nhận miễn phí bản quyền DirectAdmin chính hãng (bản Personal) trong quá trình sử dụng.

 

Bạn có thể kiểm tra bản quyền và cập nhật tính năng mới liên tục trên trang chủ của DirectAdmin.

icon cloud server backup tự động 1 tuần/ lần

Sao lưu dữ liệu tự động 1 tuần/lần

Các gói Điện toán máy chủ ảo (Cloud Server) đều được sao lưu (backup) định kỳ theo tuần giúp bảo vệ dữ liệu trong các tình huống khẩn cấp.

 

Sẽ luôn có 1 bản backup để sử dụng nếu máy chủ của bạn không may gặp sự cố và cần khôi phục lại dữ liệu.

icon cloud server nhanh, mạnh và ổn định

Nhanh - Mạnh - Ổn định

Cloud Server Vietnix sử dụng 100% ổ cứng SSD.

 

Khi máy chủ chứa VPS gặp sự cố, VPS sẽ được chuyển sang máy chủ khác để nhanh chóng ổn định và tiếp tục hoạt động.

icon cloud server tốc độ cao với CPU v4

Tốc độ xử lý cao với CPU v4

Cloud Server Vietnix sử dụng dòng CPU v4 hỗ trợ nhiều tập lệnh (instruction) nâng cao, băng thông kết nối giữa RAM và CPU lớn giúp ứng dụng xử lý hiệu quả hơn.

 

Đặc biệt hiệu quả với các ứng dụng sử dụng nhiều RAM.

icon cloud server đa dạng hệ điều hành

Đa dạng hệ điều hành

Dịch vụ thuê dịch vụ Cloud Server của Vietnix  đi kèm với danh sách các hệ điều hành đa dạng.

 

Ngoài các OS dành cho Server như: CentOS, Ubuntu Server, Windows Server còn có cả OS dành cho người dùng: Windows 7, Windows 8, Windows 10.

LỢI ÍCH

khi Thuê Cloud Server tại Vietnix

Data Transfer không giới hạn

Khi thuê dịch vụ Cloud Server, bạn không bị giới hạn Data Transfer, từ đó giúp khai thác tối đa hiệu suất của website mà không lo lắng chạm ngưỡng dữ liệu trao đổi trong 1 tháng.

Toàn quyền quản trị máy chủ

Bạn có thể chủ động và toàn quyền trong thao tác, kiểm soát hoạt động của máy chủ với giao diện trang quản trị được thiết kế đơn giản nhưng vẫn có đầy đủ bộ tính năng cần thiết.

Hoàn tiền 100% theo chính sách

Vietnix cam kết hoàn tiền đúng theo chính sách nếu bạn không hài lòng với chất lượng dịch vụ Cloud Server của chúng tôi. Chính sách hoàn tiền của Vietnix đảm bảo minh bạch, rõ ràng và thủ tục xử lý nhanh gọn.

Hỗ trợ xuyên suốt 24/7

Đội ngũ kỹ thuật chuyên môn cao của Vietnix luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn 24/7 qua nhiều kênh như Ticket, Livechat, Hotline… nhằm giải quyết các vấn đề bạn gặp phải kịp thời, nhanh chóng và dứt khoát.

Đánh giá từ khách hàng

mesh-img

VỀ DỊCH VỤ CLOUD SERVER VIETNIX

Vũ Văn Hòa
Vũ Văn HòaSử dụng Cloud Server
Read More
Mình đang dùng dịch vụ Cloud Server của Vietnix. Rất hài lòng về mức giá và chất lượng dịch vụ. Sale hỗ trợ cho mình rất nhiệt tình, còn kỹ thuật thì phản ứng cũng khá nhanh nhạy. Cho 5* đánh giá.
Tin
TinSử dụng Cloud Server
Read More
Đang dùng rất nhiều dịch vụ của Vietnix, bao gồm Cloud Server, domain, máy chủ vật lý, chứng chỉ SSL. Cảm thấy rất thích vì sự chuyên nghiệp mà Vietnix mang lại. Sẽ tiếp tục ủng hộ lâu dài.
Anh Minh
Anh MinhSử dụng Cloud Server
Read More
Dịch vụ Cloud Server của Vietnix rất tốt. CPU chọn dòng V3, xung cao, rất phù hợp với nhu cầu. Cảm ơn đội ngũ support và anh Trung đã hỗ trợ trong thời gian dài. 5*
Phạm Hồng Thái
Phạm Hồng TháiSử dụng Cloud Server
Read More
Dịch vụ có tâm, nhân viên support tận tình, tiếc một điều chưa tốt là dịch vụ chỉ được đánh giá tối đa 5* thôi ít nhất cũng phải cho người ta đánh giá 10* chứ
Vũ Hòa
Vũ HòaSử dụng Cloud Server
Read More
Máy chủ ổn định. Đội ngũ hỗ trợ nhanh nhạy và chất lượng, đặc biệt ông a Béo Hiệp rất chu đáo. Vẫn luôn ủng hộ Vietnix. vote 5*.
Previous
Next

Cloud Server Vietnix

Các dịch vụ KHÁC

mesh-img

Tài liệu tham khảo

KIẾN THỨC VỀ MÁY CHỦ ẢO ĐÁM MÂY

cloud server

Bạn cần phải lưu ý điều gì khi thuê Cloud Server?

Cloud Server là sản phẩm được tạo ra trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây, hội tụ nhiều ưu điểm và tính năng nổi trội. Trong bài viết này, Vietnix sẽ chỉ ra cho bạn những lưu ý khi thuê Cloud Server.

nhà cung cấp cloud server tại Việt Nam

Nhà cung cấp dịch vụ Cloud Server tốt nhất tại Việt Nam

Xu hướng sử dụng Cloud Server đang ngày càng phổ biến, thay thế cho những loại máy chủ thông thường trước đây. Xem ngay TOP 5 nhà cung cấp dịch vụ Cloud Server Việt nam tốt nhất trong bài viết này nhé!

so sánh cloud server với vps server

So sánh chi tiết về Cloud Server và VPS Server

VPS và Cloud Server đều là 2 dạng máy chủ ảo dùng để lưu trữ web và còn ứng dụng được trong nhiều lĩnh vực khác. Bài viết này sẽ tiến hành so sánh VPS và Cloud Server để giúp các bạn hiểu rõ hơn.

vector

Thư viện hình ảnh

CHỨNG NHẬN VÀ HIỆU SUẤT CLOUD SERVER

Hỗ trợ

mesh-img

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ CLOUD SERVER

Cloud server (hay còn gọi là máy chủ đám mây) là cơ sở hạ tầng ảo được xây dựng để thực hiện việc lưu trữ xử lý thông tin hoặc ứng dụng. Cloud Server là một sản phẩm máy chủ tương tự như một máy chủ ảo VPS nhưng được thiết lập thêm công nghệ Cloud Computing (công nghệ điện toán đám mây).

Một số tính năng nổi bật có thể kể đến của Cloud Server như:

Tính sẵn sàng cao: Có cơ chế tự theo dõi trạng thái của các máy chủ dùng trong “cloud”. Nếu một trong hệ quản trị ảo gặp sự cố, client sẽ được chuyển tự động sang server khác.

Dễ dàng nâng cấp: Nếu khách hàng cần thêm tài nguyên thì chỉ cần nâng giới hạn trên các server. Hoặc, bạn chỉ cần tạo thêm máy chủ ảo mới trong nội bộ để hỗ trợ cho việc kinh doanh.

Trình quản lý vô cùng thân thiện: Giao diện Cloud Server dựa trên nền tảng web 2.0 với đầy đủ các tính năng tiện ích.

Khả năng truy cập từ xa hiệu quả: Mọi server đều cung cấp dịch vụ truy cập từ xa.

Sao lưu dữ liệu: Hệ thống Cloud Server được “backup” và lưu trữ hàng tuần dưới dạng “snapshot” giúp đảm bảo an toàn dữ liệu ở mức cao nhất.

Bảo mật nâng cao: Cloud Server sử dụng hệ thống bảo mật nhiều lớp mới nhất, bảo vệ toàn thời gian kết hợp với bảo mật toàn diện dữ liệu ra/vào trên hệ thống khi giao tiếp với bên ngoài.

Có 3 loại Cloud Server phổ biến đó là:

 

Public Cloud Server: Là máy ảo mà nhà cung cấp sẽ Public Cloud Host trên cơ sở hạ tầng của mình. Sau đó, họ cung cấp cho bạn bằng cách sử dụng giao diện trên web hoặc dùng bảng điều khiển.

Private Cloud Server: Máy chủ áo cũng có thể là một phiên bản máy tính trong Private Cloud tại chỗ. Đối với trường hợp này, nhà cung cấp sẽ phân phối máy chủ ảo cho người dùng nội bộ. Có thể cấp cho người dùng mạng cục bộ hoặc cả người dùng bên ngoài Internet.

Cloud Server vật lý: Những máy chủ ảo chuyên dụng này thường được dùng khi doanh nghiệp cần triển khai lớp ảo hóa. Điều này nhằm để tùy chỉnh hoặc giảm thiểu lo ngại về bảo mật và hiệu suất đối với máy chủ ảo.

Những thông số bạn cần lưu ý khi thuê Cloud Server là: CPU, RAM, Storage, Uptime, Hỗ trợ kỹ thuật.

 

CPU: Cloud Server của Vietnix sử dụng dòng CPU v4 hỗ trợ nhiều tập lệnh (instruction) nâng cao, băng thông kết nối giữa RAM và CPU lớn giúp ứng dụng xử lý hiệu quả.

RAM: Dung lượng RAM của Cloud Server tại Vietnix khác nhau tùy thuộc vào gói dịch vụ bạn chọn. Dung lượng RAM cao nhất của Vietnix đạt đến 32GB RAM.

Storage: 100% ổ cứng SSD với dung lượng lớn nhất đạt đến 150GB đảm bảo máy chủ của chúng tôi hoạt động nhanh

– Xử lý mạnh mẽ và tính ổn định cao.

Uptime: Cấu hình cùng với công nghệ đi kèm đảm bảo thời gian hoạt động của Cloud Server đạt 99.99%.

Hỗ trợ kỹ thuật: Bộ phận Kỹ thuật của Vietnix sẵn sàng hỗ trợ xử lý các vấn đề của người dùng 24/7 thông qua nhiều kênh khác nhau như hotline, ticket, livechat,…

Hiện tại Cloud Server là sản phẩm được khá nhiều đơn vị cung cấp ở thị trường Việt Nam. Bạn có thể lựa chọn thuê Cloud Server (Điện toán đám mây) ở bất cứ nơi nào miễn là bạn cảm thấy phù hợp với nhu cầu và ngân sách của bản thân.

 

Tuy nhiên, để đảm hiệu suất công việc và an toàn dữ liệu, bạn cần cân nhắc thêm cả yếu tố thương hiệu và chất lượng. Vietnix là nhà cung cấp dịch vụ máy chủ ảo chuyên nghiệp suốt 10 năm nay. Chính vì vậy, Vietnix tự tin đem đến cho khách hàng dịch vụ Cloud Server chất lượng cao mà vẫn tối ưu chi phí.

Bạn hoàn toàn có thể tự cài hệ điều hành theo ý muốn trên Cloud Server bằng tính năng “Rebuild OS” trên giao diện quản trị dịch vụ của Vietnix cung cấp. Nếu bạn gặp khó khăn trong quá trình cài đặt có thể liên hệ trực tiếp với bộ phận kỹ thuật của Vietnix để được hỗ trợ.

Tất cả Cloud Server đều có quyền truy cập VNC trực tiếp cho phép bạn truy cập máy chủ đám mây bên ngoài hệ điều hành. Vì vậy bạn có thể truy cập đến Cloud Server của mình thông qua SSH hoặc Remote Desktop tùy thuộc vào hệ điều hành được cài đặt trên Cloud Server.

Bạn hoàn toàn có thể nâng cấp dịch vụ Cloud Server lên cấu hình cao hơn khi có nhu cầu. Quá trình nâng cấp diễn ra rất nhanh chóng và không ảnh hưởng dến dữ liệu/phần mềm đang sử dụng. Bạn hãy gửi ticket hoặc liên hệ qua livechat để được hỗ trợ thực hiện việc nâng cấp dịch vụ.

Vietnix sẽ hỗ trợ chuyển dữ liệu cho bạn hoàn toàn miễn phí khi bạn đăng ký dịch vụ thuê Cloud Server của chúng tôi. Sau khi đăng ký thành công, bạn chỉ cần gửi ticket đến phòng kỹ thuật và yêu cầu hỗ trợ chuyển dữ liệu, đội ngũ kỹ thuật sẽ giúp bạn chuyển dữ liệu một cách an toàn nhanh chóng.

Cloud Server được cài đặt với phiên bản minimal, chỉ chứa dịch vụ SSH (đối với Server Linux) hoặc dịch vụ Remote Desktop (đối với Server Windows) để giúp khách hàng kết nối và quản trị máy chủ. Ngoài ra, không có phần mềm nào khác được cài đặt sẵn trên Server.

Đối với Cloud Server không giới hạn website bạn có thể host. Bạn có thể thêm bao nhiêu website tùy ý miễn sao tài nguyên trên Cloud Server đủ để lưu trữ. Và còn tùy thuộc vào gói Cloud Server của bạn đăng ký sẽ có lượng tài nguyên nhiều hay ít.