Hotline : 07 088 44444
Thích
Chia sẻ

Cloud Server

Cấu hình linh hoạt

Hiệu năng mạnh mẽ

Tặng Theme & Plugin WordPress trị giá 800$

LIÊN HỆ TƯ VẤN
mã khuyến mãi vietnix
khuyến mãi vietnix

Lựa chọn gói thuê Cloud Server mong muốn của bạn

vector

BẢNG GIÁ CLOUD SERVER TỐT NHẤT

1 Tháng
3 Tháng
6 Tháng -5%
1 Năm -10%
2 Năm -15%
VPS BASIC 1 145,000đ /Tháng
1 Core
1GB RAM
20GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 2 215,000đ /Tháng
1 Core
2GB RAM
30GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 3 232,000đ -20%
290,000đ /Tháng
2 Core
2GB RAM
40GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 4 272,000đ -20%
340,000đ /Tháng
2 Core
4GB RAM
40GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 5 392,000đ -20%
490,000đ /Tháng
4 Core
4GB RAM
60GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 6 432,000đ -20%
540,000đ /Tháng
4 Core
6GB RAM
60GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 7 552,000đ -20%
690,000đ /Tháng
6 Core
6GB RAM
80GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 8 592,000đ -20%
740,000đ /Tháng
6 Core
8GB RAM
80GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 9 640,000đ -20%
800,000đ /Tháng
8 Core
8GB RAM
80GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 10 720,000đ -20%
900,000đ /Tháng
8 Core
12GB RAM
80GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 11 872,000đ -20%
1,090,000đ /Tháng
10 Core
10GB RAM
120GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 12 992,000đ -20%
1,240,000đ /Tháng
10 Core
16GB RAM
120GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 13 1,040,000đ -20%
1,300,000đ /Tháng
12 Core
16GB RAM
120GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 14 1,200,000đ -20%
1,500,000đ /Tháng
12 Core
24GB RAM
120GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 15 1,404,000đ -20%
1,755,000đ /Tháng
16 Core
24GB RAM
150GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 16 1,564,000đ -20%
1,955,000đ /Tháng
16 Core
32GB RAM
150GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
Xem thêm các gói khác
Thu gọn
VPS BASIC 1 145,000đ /Tháng
1 Core
1GB RAM
20GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 2 215,000đ /Tháng
1 Core
2GB RAM
30GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 3 232,000đ -20%
290,000đ /Tháng
2 Core
2GB RAM
40GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 4 272,000đ -20%
340,000đ /Tháng
2 Core
4GB RAM
40GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 5 392,000đ -20%
490,000đ /Tháng
4 Core
4GB RAM
60GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 6 432,000đ -20%
540,000đ /Tháng
4 Core
6GB RAM
60GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 7 552,000đ -20%
690,000đ /Tháng
6 Core
6GB RAM
80GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 8 592,000đ -20%
740,000đ /Tháng
6 Core
8GB RAM
80GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 9 640,000đ -20%
800,000đ /Tháng
8 Core
8GB RAM
80GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 10 720,000đ -20%
900,000đ /Tháng
8 Core
12GB RAM
80GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 11 872,000đ -20%
1,090,000đ /Tháng
10 Core
10GB RAM
120GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 12 992,000đ -20%
1,240,000đ /Tháng
10 Core
16GB RAM
120GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 13 1,040,000đ -20%
1,300,000đ /Tháng
12 Core
16GB RAM
120GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 14 1,200,000đ -20%
1,500,000đ /Tháng
12 Core
24GB RAM
120GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 15 1,404,000đ -20%
1,755,000đ /Tháng
16 Core
24GB RAM
150GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 16 1,564,000đ -20%
1,955,000đ /Tháng
16 Core
32GB RAM
150GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
Xem thêm các gói khác
Thu gọn
VPS BASIC 1 137,700đ /Tháng
1 Core
1GB RAM
20GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 2 204,200đ /Tháng
1 Core
2GB RAM
30GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 3 220,400đ -20%
275,500đ /Tháng
2 Core
2GB RAM
40GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 4 258,400đ -20%
323,000đ /Tháng
2 Core
4GB RAM
40GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 5 372,400đ -20%
465,500đ /Tháng
4 Core
4GB RAM
60GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 6 410,400đ -20%
513,000đ /Tháng
4 Core
6GB RAM
60GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 7 524,400đ -20%
655,500đ /Tháng
6 Core
6GB RAM
80GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 8 562,400đ -20%
703,000đ /Tháng
6 Core
8GB RAM
80GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 9 608,000đ -20%
760,000đ /Tháng
8 Core
8GB RAM
80GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 10 684,000đ -20%
855,000đ /Tháng
8 Core
12GB RAM
80GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 11 828,400đ -20%
1,035,500đ /Tháng
10 Core
10GB RAM
120GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 12 942,400đ -20%
1,178,000đ /Tháng
10 Core
16GB RAM
120GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 13 988,000đ -20%
1,235,000đ /Tháng
12 Core
16GB RAM
120GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 14 1,140,000đ -20%
1,425,000đ /Tháng
12 Core
24GB RAM
120GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 15 1,333,800đ -20%
1,667,200đ /Tháng
16 Core
24GB RAM
150GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 16 1,485,800đ -20%
1,857,200đ /Tháng
16 Core
32GB RAM
150GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
Xem thêm các gói khác
Thu gọn
VPS BASIC 1 130,500đ /Tháng
1 Core
1GB RAM
20GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 2 193,500đ /Tháng
1 Core
2GB RAM
30GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 3 208,800đ -20%
261,000đ /Tháng
2 Core
2GB RAM
40GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 4 244,800đ -20%
306,000đ /Tháng
2 Core
4GB RAM
40GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 5 352,800đ -20%
441,000đ /Tháng
4 Core
4GB RAM
60GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 6 388,800đ -20%
486,000đ /Tháng
4 Core
6GB RAM
60GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 7 496,800đ -20%
621,000đ /Tháng
6 Core
6GB RAM
80GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 8 532,800đ -20%
666,000đ /Tháng
6 Core
8GB RAM
80GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 9 576,000đ -20%
720,000đ /Tháng
8 Core
8GB RAM
80GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 10 648,000đ -20%
810,000đ /Tháng
8 Core
12GB RAM
80GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 11 784,800đ -20%
981,000đ /Tháng
10 Core
10GB RAM
120GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 12 892,800đ -20%
1,116,000đ /Tháng
10 Core
16GB RAM
120GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 13 936,000đ -20%
1,170,000đ /Tháng
12 Core
16GB RAM
120GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 14 1,080,000 -20%
1,350,000đ /Tháng
12 Core
24GB RAM
120GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 15 1,263,600đ -20%
1,579,500đ /Tháng
16 Core
24GB RAM
150GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 16 1,407,600đ -20%
1,759,500đ /Tháng
16 Core
32GB RAM
150GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
Xem thêm các gói khác
Thu gọn
VPS BASIC 1 123,200đ /Tháng
1 Core
1GB RAM
20GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 2 182,700đ /Tháng
1 Core
2GB RAM
30GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 3 197,200đ -20%
246,500đ /Tháng
2 Core
2GB RAM
40GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 4 231,200đ -20%
289,000đ /Tháng
2 Core
4GB RAM
40GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 5 333,200đ -20%
416,500đ /Tháng
4 Core
4GB RAM
60GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 6 367,200đ -20%
459,000đ /Tháng
4 Core
6GB RAM
60GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 7 469,200đ -20%
586,500đ /Tháng
6 Core
6GB RAM
80GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 8 503,200đ -20%
629,000đ /Tháng
6 Core
8GB RAM
80GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 9 544,000đ -20%
680,000đ /Tháng
8 Core
8GB RAM
80GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 10 612,000đ -20%
765,000đ /Tháng
8 Core
12GB RAM
80GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 11 741,200đ -20%
926,500đ /Tháng
10 Core
10GB RAM
120GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 12 843,200đ -20%
1,054,000đ /Tháng
10 Core
16GB RAM
120GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 13 884,000đ -20%
1,105,000đ /Tháng
12 Core
16GB RAM
120GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 14 1,020,000đ -20%
1,275,000đ /Tháng
12 Core
24GB RAM
120GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 15 1,193,400đ -20%
1,491,700đ /Tháng
16 Core
24GB RAM
150GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS BASIC 16 1,329,400đ -20%
1,661,700đ /Tháng
16 Core
32GB RAM
150GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
Xem thêm các gói khác
Thu gọn

Lưu ý: Bảng giá Cloud Server chưa bao gồm VAT

Đặc điểm

DỊCH VỤ THUÊ CLOUD SERVER

Cloud Server được tạo trên nền tảng Cloud Openstack với nhiều cấu hình đa dạng đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng như: tối ưu xử lý (CPU), tối ưu bộ nhớ (RAM) hoặc tối ưu ổ cứng (Storage).

Cloud Server hay còn được gọi là điện toán máy chủ ảo là cơ sở hạ tầng ảo và là mô hình dùng để lưu trữ, xử lý thông tin, và thực hiện chia sẻ dữ liệu giữa các thiết bị với server thông qua mạng Internet. Cloud Server hosting được xem như một máy chủ VPS nhưng được tích hợp thêm công nghệ máy tính – Cloud Computing (công nghệ điện toán đám mây).

mesh-img

CLOUD SERVER

NHỮNG ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI KHI THUÊ CLOUD SERVER

Tặng Directadmin khi thuê vps

Tặng miễn phí DirectAdmin bản quyền

DirectAdmin là Control Panel giúp quản trị máy chủ một cách đơn giản và hiệu quả thông qua giao diện web. Các gói Cloud Server (trừ VPS Basic 1 & VPS Basic 2) sẽ được tặng miễn phí bản quyền DirectAdmin (Personal) chính hãng trong quá trình sử dụng.

Quý khách có thể kiểm tra bản quyền trên trang chủ và liên tục cập nhật các tính năng mới.

Backup tự động 1 tuần 1 lần khi sử dụng cloud vps

Backup tự động 1 tuần/lần

Cloud Server sẽ được backup (sao lưu) tự động định kỳ giúp bảo vệ dữ liệu trong các tình huống khẩn cấp.

 

Nếu máy chủ của bạn gặp sự cố và cần khôi phục lại dữ liệu, sẽ luôn có sẵn một bản backup Cloud Server để sử dụng.

Sử dụng cloud vps nhanh, ổn định vì sử dụng công nghệ OpenStacks

Nhanh - Mạnh - Ổn định

Cloud Server của Vietnix sử dụng 100% ổ cứng SSD cùng công nghệ Cloud Openstack đảm bảo uptime đạt 99.99%.

 

Khi máy chủ chứa Cloud Server bị sự cố, Cloud Server sẽ được chuyển sang máy chủ khác để tiếp tục hoạt động một cách nhanh chóng.

vps cao cap

Tốc độ xử lý cao với CPU v4

Cloud Server sử dụng dòng CPU v4  hỗ trợ nhiều tập lệnh (instruction) nâng cao, băng thông kết nối giữa RAM và CPU lớn giúp ứng dụng xử lý hiệu quả hơn.

 

Đặc biệt hiệu quả với các ứng dụng sử dụng nhiều RAM.

Đa dạng hệ điều hành

Ngoài hỗ trợ các hệ điều hành dành cho Server như: CentOS, Ubuntu Server, Windows Server.

 

Dịch vụ thuê Cloud Server hosting còn hỗ trợ các hệ điều hành dành cho người dùng như: Windows 7, Windows 8, Windows 10

LỢI ÍCH

khi Thuê Cloud Server Hosting tại Vietnix

Không giới hạn Data Transfer

Thuê Cloud Server của Vietnix không bị giới hạn Data Transfer giúp khai thác tối đa hiệu suất của website mà không bị giới hạn bởi lượng dữ liệu trao đổi trong 1 tháng.

Toàn quyền quản trị, giao diện đơn giản

Quý khách hàng có thể chủ động và toàn quyền trong thao tác, kiểm soát hoạt động của máy chủ với giao diện trang quản trị được thiết kế đơn giản, đầy đủ tính năng cần thiết.

Hoàn tiền nếu không hài lòng

Vietnix cam kết hoàn tiền theo chính sách nếu khách hàng không hài lòng với chất lượng dịch vụ của chúng tôi. Chính sách hoàn tiền của Vietnix đảm bảo minh bạch, rõ ràng, thủ tục nhanh gọn.

Hỗ trợ 24/7 qua nhiều kênh

Đội ngũ kỹ thuật chuyên môn cao luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng 24/7 qua nhiều kênh như Ticket, Livechat, Hotline… giải quyết các vấn đề của khách hàng trong thời gian ngắn nhất.

Đánh giá từ khách hàng

mesh-img

VỀ DỊCH VỤ MÁY CHỦ ĐÁM MÂY

Vũ Văn Hòa
Vũ Văn HòaSử dụng Cloud Server
Read More
Mình đang dùng dịch vụ Cloud Server của Vietnix. Rất hài lòng về mức giá và chất lượng dịch vụ. Sale hỗ trợ cho mình rất nhiệt tình, còn kỹ thuật thì phản ứng cũng khá nhanh nhạy. Cho 5* đánh giá.
Tin
TinSử dụng Cloud Server
Read More
Đang dùng rất nhiều dịch vụ của Vietnix, bao gồm VPS, domain, máy chủ vật lý, chứng chỉ SSL. Cảm thấy rất thích vì sự chuyên nghiệp mà Vietnix mang lại. Sẽ tiếp tục ủng hộ lâu dài.
Anh Minh
Anh MinhSử dụng Cloud Server
Read More
Dịch vụ Cloud Server của Vietnix rất tốt. CPU chọn dòng V3, xung cao, rất phù hợp với nhu cầu. Cảm ơn đội ngũ support và anh Trung đã hỗ trợ trong thời gian dài. 5*
Phạm Hồng Thái
Phạm Hồng TháiSử dụng Cloud Server
Read More
Dịch vụ có tâm, nhân viên support tận tình, tiếc một điều chưa tốt là dịch vụ chỉ được đánh giá tối đa 5* thôi ít nhất cũng phải cho người ta đánh giá 10* chứ
Vũ Hòa
Vũ HòaSử dụng Cloud Server
Read More
Máy chủ ổn định. Đội ngũ hỗ trợ nhanh nhạy và chất lượng, đặc biệt ông a Béo Hiệp rất chu đáo. Vẫn luôn ủng hộ Vietnix. vote 5*
Previous
Next

Cloud Server giá rẻ

Các dịch vụ KHÁC

mesh-img

Tài Liệu

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CLOUD SERVER

Cac cau lenh trong Linux

Tổng hợp 37 câu lệnh cơ bản trong Linux

Tổng hợp 37+ các câu lệnh trong Linux phổ biến hiện nay. Phù hợp với những người mới bắt đầu để làm quen, sử dụng thành thạo và hiệu quả hơn trong hệ điều hành Linux.

Bao mat Linux VPS

10 phương pháp bảo mật VPS Linux

Hướng dẫn bạn bảo mật Linux server hiệu quả bằng một số cách như: Chặn truy cập bằng firewall, chú ý cập nhật thường xuyên, giới hạn các dịch vụ, …

directadmin

[HDSD] Cách cài đặt DirectAdmin

Hướng dẫn cách sử dụng và cài đặt DirectAdmin đơn giản để quản lý server một cách dễ dàng với các tính năng mạnh mẽ trên giao diện của DirectAdmin.
vector

Thư viện hình ảnh

CHỨNG NHẬN VÀ HIỆU SUẤT CLOUD SERVER

Cloud Server

mesh-img

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Cloud server là mô hình chia sẻ dữ liệu giữa các thiết bị với server thông qua internet. Điện toán đám mây chính là nền tảng của cloud server. Điện toán đám mây (Cloud Computing) là mô hình điện toán phát triển dựa trên việc sử dụng các công nghệ máy tính bằng kết nối internet.

Cloud Server ra đời để giải quyết được nhiều vấn đề về chi phí, bảo hành và uptime cho các doanh nghiệp. Đặc biệt dành cho những người muốn phát triển kinh doanh dựa trên nền tảng internet. Nhìn chung, Cloud Server là một trong những giải pháp máy chủ tốt nhất hiện nay.

Cloud Server là máy chủ được người dùng đánh giá cao và khuyên dùng vì:

– Cloud Server ổn định, tốc độ nhanh và tính bảo mật cực cao giúp bạn tránh được những vấn đề phần cứng xảy ra với máy chủ vật lý.
– Mọi sự cố phần mềm đều được cách ly ra khỏi môi trường ảo. Thêm vào đó, các máy chủ áo khác sẽ không làm ảnh hưởng đến máy chủ của bạn và ngược lại.
– Có thể mở rộng hoặc giảm các máy chủ ảo rất dễ dàng. Ngoài nâng cấp bộ nhớ thì bạn cũng có thể thêm không gian ổ đĩa nhanh chóng.
– Cloud Serevr có mức giá tương đương với máy chủ vật lý nhưng bạn sẽ nhận được nhiều tài nguyên hơn. Các trang web được lưu trữ trên đám mây cũng sẽ có tốc độ chạy nhanh hơn so với bình thường.

Một số tính năng nổi bật có thể kể đến của Cloud Server như:

– Tính sẵn sàng cao: Có cơ chế tự theo dõi trạng thái của các máy chủ dùng trong “cloud”. Nếu một trong hệ quản trị ảo gặp sự cố, client sẽ được chuyển tự động sang server khác.
– Dễ dàng nâng cấp: Nếu khách hàng cần thêm tài nguyên thì chỉ cần nâng giới hạn trên các server. Hoặc, bạn chỉ cần tạo thêm máy chủ ảo mới trong nội bộ để hỗ trợ cho việc kinh doanh.
– Trình quản lý vô cùng thân thiện: giao diện Cloud Server dựa trên nền tảng web 2.0 với đầy đủ các tính năng tiện ích.
– Khả năng truy cập từ xa hiệu quả: mọi server đều cung cấp dịch vụ truy cập từ xa.
– Sao lưu dữ liệu: Hệ thống Cloud Server được “backup” và lưu trữ hàng tuần dưới dạng “snapshot” giúp đảm bảo an toàn dữ liệu ở mức cao nhất.
– Bảo mật nâng cao: Cloud Server sử dụng hệ thống bảo mật nhiều lớp mới nhất, bảo vệ toàn thời gian kết hợp với bảo mật toàn diện dữ liệu ra/vào trên hệ thống khi giao tiếp với bên ngoài.

Có 3 loại Cloud Server phổ biến đó là:

– Public Cloud Server: Là máy ảo mà nhà cung cấp sẽ Public Cloud Host trên cơ sở hạ tầng của mình. Sau đó, họ cung cấp cho bạn bằng cách sử dụng giao diện trên web hoặc dùng bảng điều khiển.
– Private Cloud Server: Máy chủ áo cũng có thể là một phiên bản máy tính trong Private Cloud tại chỗ. Đối với trường hợp này, nhà cung cấp sẽ phân phối máy chủ ảo cho người dùng nội bộ. Có thể cấp cho người dùng mạng cục bộ hoặc cả người dùng bên ngoài Internet.
– Cloud Server vật lý: Những máy chủ ảo chuyên dụng này thường được dùng khi doanh nghiệp cần triển khai lớp ảo hóa. Điều này nhằm để tùy chỉnh hoặc giảm thiểu lo ngại về bảo mật và hiệu suất đối với máy chủ ảo.

Một số công nghệ ảo hóa Cloud Server hosting phổ biến hiện nay như:

 

– OpenStack: Là một dự án mã nguồn mở miễn phí do NASA và Rackspace hợp tác cùng ra mắt. Nó hỗ trợ các công nghệ ảo hóa dựa trên phần cứng XEN, KVM, VMware,…
– VMware vSphere: Chủ yếu là dành cho việc triển khai IaaS cho doanh nghiệp. Tuy nhiên các nhà cung cấp Hosting hay VPS rất ít dùng vSphere vì nó không phải là giải pháp kinh tế cho các Cloud Datacenter lớn.
– Virtuozzo: Dùng các giải pháp ảo hóa trên hệ điều hành Docker hay Linux Container (LXC). Vì cần ít tài nguyên máy chủ, thiết bị mạng và ổ cứng nên nó được các nhà cung cấp máy chủ ảo bình dân triển khai.
– Ngoài ra, còn một số phần mềm triển khai máy chủ ảo khác như: OpenNebula, Apache CloudStack, OnApp, OpenShift,…

Cloud Server của Vietnix là dịch vụ máy chủ ảo sử dụng 100% ổ cứng SSD cùng công nghệ Cloud Openstack đảm bảo uptime đạt 99.99%.

Hãy sử dụng Cloud server nếu:

– Bạn rất am hiểu công nghệ và có thể dễ dàng xử lý các tùy chỉnh máy chủ dựa trên đám mây.

– Bạn điều hành một doanh nghiệp lớn dựa trên web có cả mức tăng đột biến về lưu lượng truy cập có thể dự đoán được và không thể đoán trước được.

– Doanh nghiệp của bạn đang phát triển và bạn cần đảm bảo rằng dịch vụ lưu trữ của bạn có thể đáp ứng được nhu cầu bổ sung mà không có bất kỳ thời gian ngừng hoạt động hoặc gián đoạn dịch vụ nào.

Những thông số bạn cần lưu ý khi thuê Cloud Server là: CPU, RAM, Storage, Uptime, Hỗ trợ kỹ thuật.

– CPU: Cloud Server của Vietnix sử dụng dòng CPU v4 hỗ trợ nhiều tập lệnh (instruction) nâng cao, băng thông kết nối giữa RAM và CPU lớn giúp ứng dụng xử lý hiệu quả.

– RAM: Dung lượng RAM của Cloud Server tại Vietnix khác nhau tùy thuộc vào gói dịch vụ bạn chọn. Dung lượng RAM cao nhất của Vietnix đạt đến 32GB RAM.

– Storage: 100% ổ cứng SSD với dung lượng lớn nhất đạt đến 150GB đảm bảo máy chủ của chúng tôi hoạt động nhanh – xử lý mạnh mẽ và tính ổn định cao. – Uptime: Cấu hình cùng với công nghệ đi kèm đảm bảo thời gian hoạt động của Cloud Server đạt 99.99%.

– Hỗ trợ kỹ thuật: Bộ phận Kỹ thuật của Vietnix sẵn sàng hỗ trợ xử lý các vấn đề của người dùng 24/7 thông qua nhiều kênh khác nhau như hotline, ticket, livechat,…

Để vận hành máy chủ Cloud Server (VPS Phổ Thông), nếu bạn đã có sẵn những kiến thức kỹ thuật nhất định thì mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng và hiệu quả nhanh hơn.

 

Tuy nhiên, nếu bạn không có nhiều kiến thức về kỹ thuật thì cũng không cần lo lắng. Vì khi thuê Cloud Server tại Vietnix, đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn các vấn đề liên quan đến hệ thống 24/7.

 

Ngoài ra, khi sử dụng dịch vụ Cloud Server tại Vietnix, bạn sẽ được tặng miễn phí DirectAdmin bản quyền, giúp bạn quản trị Cloud Server một cách đơn giản và hiệu quả ngay trên giao diện web.

Dịch vụ thuê Cloud servers tại Vietnix hỗ trợ các hệ điều hành phổ biến như:

– CentOS 7
– Ubuntu Server 16, 18, 20
– Windows Server 2008, 2012, 2016, 2019

Hiện tại Cloud Server là sản phẩm được khá nhiều đơn vị cung cấp ở thị trường Việt Nam. Bạn có thể lựa chọn thuê Cloud Server hosting ở bất cứ nơi nào miễn là bạn cảm thấy phù hợp với nhu cầu và ngân sách của bản thân.

Tuy nhiên, để đảm hiệu suất công việc và an toàn dữ liệu, bạn cần cân nhắc thêm cả yếu tố thương hiệu và chất lượng. Vietnix là nhà cung cấp dịch vụ máy chủ ảo chuyên nghiệp suốt 10 năm nay. Chính vì vậy, Vietnix tự tin đem đến cho khách hàng dịch vụ Cloud Server chất lượng cao mã vẫn tối ưu chi phí.

Bạn hoàn toàn có thể tự cài hệ điều hành theo ý muốn trên Cloud Server bằng tính năng “Rebuild OS” trên giao diện quản trị dịch vụ của Vietnix cung cấp. Nếu bạn gặp khó khăn trong quá trình cài đặt có thể liên hệ trực tiếp với bộ phận kỹ thuật của Vietnix để được hỗ trợ.

Tất cả Cloud Server đều có quyền truy cập VNC trực tiếp cho phép bạn truy cập Cloud Server bên ngoài hệ điều hành. Vì vậy bạn có thể truy cập đến Cloud Server của mình thông qua SSH hoặc Remote Desktop tùy thuộc vào hệ điều hành được cài đặt trên Cloud Server.

Bạn hoàn toàn có thể nâng cấp dịch vụ Cloud Server lên cấu hình cao hơn khi có nhu cầu. Quá trình nâng cấp diễn ra rất nhanh chóng và không ảnh hưởng dến dữ liệu/phần mềm đang sử dụng. Bạn hãy gửi ticket hoặc liên hệ qua livechat để được hỗ trợ thực hiện việc nâng cấp dịch vụ.

Vietnix sẽ hỗ trợ chuyển dữ liệu cho bạn hoàn toàn miễn phí khi bạn đăng ký dịch vụ thuê Cloud Server của chúng tôi. Sau khi đăng ký thành công, bạn chỉ cần gửi ticket đến phòng kỹ thuật và yêu cầu hỗ trợ chuyển dữ liệu, đội ngũ kỹ thuật sẽ giúp bạn chuyển dữ liệu một cách an toàn nhanh chóng.

Cloud Server được cài đặt với phiên bản minimal, chỉ chứa dịch vụ SSH (đối với Server Linux) hoặc dịch vụ Remote Desktop (đối với Server Windows) để giúp khách hàng kết nối và quản trị máy chủ. Ngoài ra, không có phần mềm nào khác được cài đặt sẵn trên Server.

Cả hai đều sử dụng công nghệ Cloud Openstack và có chung các đặc điểm như: Sử dụng shared SSD Storage, giao diện quản trị tích hợp nhiều tính năng, được tự động backup định kỳ (1 tuần/lần), tặng miễn phí  bản quyền DirectAdmin

 

Điểm khác biệt nằm ở các ngưỡng giới hạn tài nguyên: Cloud Server có giới hạn cao hơn Cloud VPS Giá Rẻ. Đồng thời, Cloud Server sử dụng dòng CPU v4, có hiệu năng cao hơn dòng CPU v2 của Cloud VPS Giá Rẻ.

Cả hai sản phẩm đều sử dụng dòng CPU E5 v4, cho năng lực xử lý vượt trội và được tặng miễn phí bản quyền DirectAdmin giúp dễ dàng quản trị máy chủ ngay trên giao diện web.

 

Cloud Server sử dụng công nghệ Cloud Openstack trong khi VPS Server sử dụng công nghệ VMware, do đó có một số điểm khác biệt như:

– Tự động backup VPS 1 tuần/lần (VPS Server không hỗ trợ tính năng này).
– Giao diện quản lý VPS của Cloud Server được tích hợp nhiều tính năng hơn (Console Access, Resintall, Start/Stop/Reboot …).
– VPS Server không giới hạn tốc độ ổ cứng và có thêm kênh chỗ trợ chat trực tiếp qua Telegram để nhanh chóng giải quyết các sự cố trong quá trình vận hành.