NỘI DUNG

Hosting tốc độ cao Vietnix - tốc độ tải trang trung bình dưới 1 giây
VPS siêu tốc Vietnix - trải nghiệm mượt mà, ổn định
23/05/2023
Lượt xem

Hướng dẫn cách thiết lập mod_rewrite cho Apache trên CentOS 7

23/05/2023
16 phút đọc
Lượt xem

Đánh giá

5/5 - (150 bình chọn)

Apache là một web server module cho phép bạn tùy chỉnh các tính năng nhanh chóng bằng cách bật và tắt các module. Từ đó giúp quản trị viên thiết lập các tính năng cho phù hợp với nhu cầu sử dụng. Trong bài viết này, bạn sẽ được hướng dẫn thiết lập mod_rewrite cho Apache trên CentOS 7 đơn giản và nhanh chóng.

Bước 1: Cài đặt Server Apache

Trước khi thực hiện bước này, bạn cần một máy chủ CentOS 7 với non-root user có đặc quyền sudo.

Bạn sẽ cài đặt Apache bằng lệnh sau:

$ sudo yum install httpd

Khi có thông báo Is this ok [yd/N], hãy nhập Y và nhấn ENTER để cho phép cài đặt.

Tiếp theo, khởi động daemon Apache, một tiến trình độc lập tạo ra một nhóm các tiến trình con hoặc thread để xử lí các yêu cầu, với tiện ích systemctl:

$ sudo systemctl start httpd

Kiểm tra trạng thái của Apache để đảm bảo nó đã khởi động thành công:

$ sudo systemctl status httpd

Bạn sẽ nhận được output sau:

. . .
systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.

Khi đã hoàn thành thiết lập và kích hoạt, bạn hãy tìm hiểu về các module của Apache.

Bước 2: Xác minh mod_rewrite

Kể từ phiên bản CentOS 7, module mod_rewrite của Apache mặc định luôn được bật. Bạn sẽ xác minh lại xem bằng cách chạy lệnh sau:

$ httpd -M

Output nhận được như sau:

 . . .
 remoteip_module (shared)
 reqtimeout_module (shared)
 rewrite_module (shared)
 setenvif_module (shared)
 slotmem_plain_module (shared)
 . . .

Nếu rewrite_module không xuất hiện trong output, hãy chạy lệnh sau:

$ sudo vi /etc/httpd/conf.modules.d/00-base.conf

Khi file text được mở, hãy nhập i để vào chế độ insert, sau đó thêm hoặc vô hiệu dòng LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so:

#
# This file loads most of the modules included with the Apache HTTP
# Server itself.
#
. . .
LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so
. . .

Nhấn ESC để rời khỏi mode insert, sau đó gõ :x rồi nhấn ENTER để lưu và thoát file.

Tiếp theo, áp dụng thay đổi cấu hình bằng cách khởi động lại Apache:

$ sudo systemctl restart httpd

Sau khi đã cài đặt Apache và kích hoạt module mod_rewrite, bạn sẽ thực hiện cấu hình .htaccess file.

Bước 3: Thiết lập file .htaccess

.htaccess file cho phép xác định các directive cho Apache trên mỗi domain mà không làm thay đổi các file cấu hình máy chủ, bao gồm RewriteRule. Trong Linux, các file có dấu chấm (.) ở phía trước được coi là file ẩn.

Trước khi sử dụng .htaccess file, bạn cần cập nhật cài đặt AllowOverride để có thể overwrite (ghi đè) lên các directive của Apache:

$ sudo vi /etc/httpd/conf/httpd.conf

Xác định vị trí của phần <Directory/var/www/html> và thay đổi directive AllowOverride từ None sang All:

. . .
<Directory /var/www/html>
. . .
 # 
 # AllowOverride controls what directives may be placed in .htaccess files.
 # It can be "All", "None", or any combination of the keywords:
 # Options FileInfo AuthConfig Limit
 #
 AllowOverride All
. . .
</Directory>
. . .

Lưu và thoát file rồi khởi động lại Apache để áp dụng thay đổi:

$ sudo systemctl restart httpd

Tiếp theo, chạy lệnh sau:

$ sudo vi /var/www/html/.htaccess

Thêm dòng sau vào đầu file để kích hoạt RewriteEngine:

RewriteEngine On

Lưu và thoát file.

Sau khi đã có một file .htaccess giúp xác định các quy tắc để thao tác các URL khi cần, bạn hãy tìm hiểu về những cú pháp mod_rewrite cơ bản.

Lưu ý: Để có quyền truy cập file ẩn .htaccess cũng như thực hiện các thao tác với mod_rewrite, bạn cần đảm bảo rằng có toàn quyền quản trị máy chủ và không bị giới hạn truy cập. Một giải pháp tốt để đảm bảo quyền truy cập và quản trị máy chủ là sử dụng VPS của Vietnix – một trong những dịch vụ VPS tốt nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay.

Với VPS NVMe, bạn sẽ không còn phải lo lắng về việc không thể truy cập vào các tệp quan trọng hoặc không thể thực hiện các thay đổi cần thiết trên hệ thống của mình. Bên cạnh đó, VPS Vietnix còn cung cấp các tính năng sao lưu dữ liệu và hỗ trợ 24/7 để đảm bảo website của bạn luôn an toàn và vận hành ổn định. Bạn có thể lựa chọn giữa các gói VPS Giá Rẻ, VPS Phổ Thông, VPS Cao Cấp, VPS NVMe, VPS GPU sao cho phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Liên hệ để được tư vấn chi tiết nhất.

Bước 4: Tìm hiểu cú pháp rewrite rule

Directive RewriteRule cho phép bạn ánh xạ lại (remap) yêu cầu tới Apache dựa trên URL. Một file .htaccess có thể chứa từ hai rewrite rule trở lên, nhưng trong thời gian chạy, Apache chỉ áp dụng các quy tắc theo thứ tự đã xác định. Rewrite rule sẽ có cấu trúc như sau:

RewriteRule  Pattern  Substitution  [Flags]

 • RewriteRule: Chỉ định directive cho RewriteRule.
 • Pattern: Sử dụng đối chiếu PCRE (Perl Compatible Regular Expression) khớp với chuỗi mong muốn.
 • Substitution: Nơi gửi các yêu cầu phù hợp.
 • [Flags]: Tham số tùy chọn để sửa đổi quy tắc. Để biết thêm về ý nghĩa của các flag có sẵn, hãy xem tài liệu Rewrite Flags của Apache.

Sau khi tìm hiểu về cú pháp RewriteRule, hãy chuyển sang cú pháp RewriteCond.

Bước 5: Tìm hiểu cú pháp rewrite cond

Directive RewriteCond cho phép bạn thêm các điều kiện vào RewriteRule. Một rewrite condition có cấu trúc như sau: RewriteCond  TestString  Condition  [Flags]

 • RewriteCond: Directive lệnh RewriteCond.
 • TestString: Chuỗi để kiểm tra.
 • Condition: Một pattern phù hợp.
 • [Flags]: Tham số tùy chọn để sửa đổi điều kiện.

Directive RewriteCond không cho phép Apache xem xét bất kì rewrite rule nào trừ khi điều kiện cụ thể được đánh giá là đúng.

Bước 6: Thiết lập file

Bạn sẽ thiết lập rewrite rule cơ bản để cho phép người dùng truy cập trang about.html mà không cần nhập phần mở rộng .html vào thanh địa chỉ của trình duyệt web. Bắt đầu bằng cách tạo một file about.html trong thư mục gốc của tài liệu:

$ sudo vi /var/www/html/about.html

Sao chép mã HTML vào file:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>About Us</title>
  </head>
  <body>
    <h1>About Us</h1>
  </body>
</html>

Lưu và thoát file.

Trong trình duyệt web, thực hiện truy cập địa chỉ sau:

http://server_domain_or_IP/about.html

Bạn sẽ nhận được một trang trắng với nội dung About Us. Nếu xóa .html khỏi thanh địa chỉ và tải lại trang, bạn sẽ gặp lỗi 404 Not Found. Apache chỉ có thể truy cập theo tên file đầy đủ, nhưng bạn có thể thay đổi bằng cách sử dụng rewrite rule.

Bước 7: Thiết lập rewrite rule

Nếu muốn người dùng truy cập vào trang About Us mà không cần nhập đuôi .html, bạn sẽ cần tạo một quy tắc riêng. Bắt đầu bằng cách mở file .htaccess:

$ sudo vi /var/www/html/.htaccess

Sau dòng RewriteEngine On, thêm vào dòng sau:

RewriteRule ^about$ about.html [NC]

Lưu và thoát file.

Giờ đây bạn có thể truy cập vào trang About Us bằng URL http: // server_domain_or_IP/about.

Kiểm tra rewrite rule:

^about$ đóng vai trò là pattern khớp với URL và user nhập vào trình duyệt. Hướng dẫn này sử dụng một vài metacharacter (siêu kí tự) như sau:

 • ^ cho biết điểm bắt đầu của URL, sau đó server_domain_or_IP bị loại bỏ.
 • & là kết thúc của URL.

about.html hiển thị đường dẫn đến file mà Apache phục vụ khi gặp pattern phù hợp.

[NC] là cờ hướng dẫn rewrite rule không phân biệt chữ hoa, chữ thường để người dùng có thể nhập cả chữ hoa và chữ thường vào URL. Ví dụ, các URL sau đều trỏ đến file about.html:

 • server_domain_or_IP/about
 • server_domain_or_IP/About
 • server_domain_or_IP/ABOUT

Một số ví dụ mẫu về rewrite rule

Khi đã hiểu cơ bản về các rewrite rule, bạn sẽ xem hai ví dụ trong phần này để nắm rõ hơn về cách thực hiện:

Ví dụ 1: Đơn giản hóa chuỗi truy vấn bằng rewrite rule

Các ứng dụng web thường sử dụng các chuỗi truy vấn, được thêm vào một URL bằng cách sử dụng kí tự ? và phân tách bằng kí tự &. Apache bỏ qua hai kí tự này khi khớp các rewrite rule. Tuy nhiên, đôi khi vẫn cần các chuỗi truy vấn để truyền dữ liệu giữa các trang. Ví dụ, URL cho trang tìm kiếm kết quả viết bằng PHP như sau:

http://example.com/results.php?item=shoes&type=women

Thay vào đó, bạn có thể sử dụng URL khác như sau:

http://example.com/shoes/women

Bạn có thể sử dụng hai cách để đạt được kết quả trên, bằng cách sử dụng tùy chọn thay thế hoặc kết hợp đơn giản.

Thay thế đơn giản

Bạn sẽ tạo một rewrite rule để đơn giản hóa một URL truy vấn dài:

RewriteRule ^shoes/women$ results.php?item=shoes&type=women

Tùy chọn kết hợp

Trong một số trường hợp, bạn có thể khái quát hóa chuỗi truy vấn bằng cách sau:

 • Chỉ định một loạt các tùy chọn bằng cách sử dụng |, toán tử Boolean “OR”.
 • Nhóm đối sánh bằng cách sử dụng (), sau đó tham chiếu nhóm bằng biến $1, với 1 cho nhóm đầu tiên.

Rewrite rule trở thành:

RewriteRule ^shoes/(men|women|youth) results.php?item=shoes&type=$1

Quy tắc được hiển thị ở trên khớp với một URL shoes/ với phần theo sau là một type cụ thể. URL ban đầu được sửa đổi từ:

http://example.com/shoes/men

Thành:

http://example.com/results.php?item=shoes&type=men

Tùy chọn này cho phép Apache đánh giá một pattern mà không phải tạo rewrite rule riêng cho từng mẫu.

Khớp các bộ kí tự

Khi muốn chỉ định bất kì mục nào, không chỉ giới hạn ở mục /shoes, bạn có thể làm như sau:

 • Viết một regular expression khớp với tất cả các kí tự chữ và số. Biểu thức trong ngoặc [] khớp với bất kì kí tự nào bên trong và + khớp với số lượng kí tự được chỉ định.
 • Nhóm kết quả phù hợp và tham chiếu với tư cách là biến $2 trong file.
RewriteRule ^([A-Za-z0-9]+)/(men|women|youth) results.php?item=$1&type=$2

Ví dụ trên sẽ chuyển đổi:

http://example.com/pants/men

Thành:

http://example.com/results.php?item=pants&type=men

Bạn đã mở rộng thành công khả năng đối sánh bao gồm nhiều dạng của một URL.

Truyền chuỗi truy vấn

Cũng vẫn sử ví dụ trên, tuy nhiên trong trường hợp này, bạn muốn chuyển hướng http:// example.com/pants/men nhưng vẫn muốn thêm một chuỗi truy vấn bổ sung ?page=2. Lúc này, bạn sẽ ánh xạ URL sau:

http://example.com/pants/men?page=2

Đến:

http://example.com/results.php?item=pants&type=men&page=2

Nếu bạn cố gắng truy cập URL bằng cài đặt hiện tại thì sẽ thấy chuỗi truy vấn page=2 bị mất. Điều này có thể khắc phục bằng cách sử dụng cờ bổ sung QSA để kết hợp chúng. Sửa đổi rewrite rule như sau:

RewriteRule ^([A-Za-z0-9]+)/(men|women|youth) results.php?item=$1&type=$2 [QSA]

Ví dụ 2: Thêm điều kiện bằng logic

Bây giờ bạn sẽ sử dụng directive RewriteCond. Nếu một rewrite condition được đánh giá là đúng, Apache sẽ xem xét RewriteRule kèm theo theo sau đó.

Trang mặc định

Ở trên, bạn đã thấy Apache xử lí yêu cầu về một URL không hợp lệ bằng cách cung cấp trang 404 Not Found. Tuy nhiên, thay vì hiển thị trang này thì bạn có thể chuyển hướng tất cả các URL sai định dạng về trang chủ. Đầu tiên kiểm tra xem file được yêu cầu có tồn tại hay không:

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteRule ^admin/(.*)$ /admin/home

Lệnh trên sẽ chuyển hướng từ /admin/random_text thành /admin/home.

Rule trên quy định như sau:

 • %{REQUEST_FILENAME}: Kiểm tra chuỗi được yêu cầu.
 • Toán tử !-f : Nếu filename được yêu cầu không tồn tại thì hãy thực hiện rewrite rule sau.
 • RewriteRule chuyển hướng các yêu cầu trở lại /admin/home.

Tạo rule ErrorDocument để trỏ lỗi 404 về trang error.html:

ErrorDocument 404 /error.html

Như vậy bất kỳ request nào dẫn đến phản hồi HTTP 404 đều sẽ được rule trên chuyển hướng về trang error.html

Hạn chế địa chỉ IP

Một RewriteCond có thể sử dụng để cho phép truy cập vào trang web bằng một địa chỉ IP cụ thể.

Lệnh dưới đây chặn lưu lượng từ mọi nơi ngoại trừ 198.51.100.24:

RewriteCond %{REMOTE_ADDR} !^(198\.51\.100\.24)$
RewriteRule (.*) - [F,L]

Quy tắc trên chỉ rằng nếu địa chỉ IP yêu cầu tài nguyên không phải là 198.51.100.24 thì không cho phép truy cập.

Nói ngắn gọn như sau:

 • %{REMOTE_ADDR}: Là chuỗi địa chỉ IP.
 • !^(198\.51\.100\.24)$: Phủ nhận địa chỉ IP (tạm hiểu là khác với giá trị này). Dấu gạch chéo \ này để ngăn kích hoạt phần . mở rộng.
 • Cờ F cấm truy cập và cờ L chỉ ra rằng đây là quy tắc đặt cuối cùng để chạy.

Nếu bạn muốn chặn quyền truy cập từ địa chỉ cụ thể, hãy sử dụng cách sau:

RewriteCond %{REMOTE_ADDR} ^(198\.51\.100\.24)$
RewriteRule (.*) - [F,L]

Mặc dù bạn có thể sử dụng các phương pháp khác để chặn hoặc cho phép lưu lượng truy cập vào trang web của mình nhưng thiết lập hạn chế trong file .htaccess là cách đơn giản nhất để đạt được những kết quả này.

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp giải pháp lưu trữ VPS, Vietnix đã phục vụ cho hơn 50.000 khách hàng cá nhân, doanh nghiệp, tiêu biểu như GTV, UB Group, iVIVU, SEOSONA, SAGO Media. Kể từ khi thành lập, Vietnix đã kích hoạt hơn 100.000 dịch vụ và giành được giải thưởng Thương hiệu Việt Nam xuất sắc năm 2022 nhờ những cống hiến không ngừng nghỉ của mình.

Vietnix cam kết mang đến cho khách hàng của mình những giải pháp hiệu quả và chất lượng, với đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp, luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng 24/7. Với vị thế một trong những nhà cung cấp giải pháp VPS hàng đầu tại Việt Nam, Vietnix luôn cập nhật công nghệ mới nhất và nâng cao chất lượng dịch vụ của mình để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Hãy để Vietnix đồng hành cùng sự thành công của bạn trên con đường kinh doanh trực tuyến.

Mọi vấn đề thắc mắc cần tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ:

 • Địa chỉ: 265 Hồng Lạc, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Hotline: 1800 1093 – 07 088 44444
 • Email: sales@vietnix.com.vn

Lời kết

Trong hướng dẫn này, bạn đã sử dụng một file .htaccess để làm việc với các directive RewriteRuleRewriteCond. Đây là một thành phần vô cùng quan trọng trên web server Apache để hỗ trợ bạn thực hiện các hoạt động khác. Chúc bạn cài đặt thành công và nếu gặp phải khó khăn nào, hãy để lại bình luận bên dưới để được hỗ trợ nhanh chóng nhất.

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT CHỦ ĐỀ BẠN QUAN TÂM

Đăng ký ngay để nhận những thông tin mới nhất từ blog của chúng tôi. Đừng bỏ lỡ cơ hội truy cập kiến thức và tin tức hàng ngày

Chọn chủ đề :

Hưng Nguyễn

Kết nối với mình qua

Kết nối với mình qua

Tăng tốc độ website - Nâng tầm giá trị thương hiệu

Tăng tốc tải trang

95 điểm

Nâng cao trải nghiệm người dùng

Tăng 8% tỷ lệ chuyển đổi

Thúc đẩy SEO, Google Ads hiệu quả

Tăng tốc ngay

SẢN PHẨM NỔI BẬT

7 NGÀY DÙNG THỬ HOSTING

NẮM BẮT CƠ HỘI, THÀNH CÔNG DẪN LỐI

Cùng trải nghiệm dịch vụ hosting tốc độ cao được hơn 100,000 khách hàng sử dụng

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

 1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
 2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
 3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI