NỘI DUNG

Hosting tốc độ cao Vietnix - tốc độ tải trang trung bình dưới 1 giây
VPS siêu tốc Vietnix - trải nghiệm mượt mà, ổn định
05/04/2021
Lượt xem

File .htaccess là gì? Các thao tác với file .htaccess

05/04/2021
14 phút đọc
Lượt xem

Đánh giá

5/5 - (127 bình chọn)

Hypertext Access là một file cấu hình chuyên dành cho các webserver chạy Apache. Vậy File .htaccess là gì? Ta có thể làm gì với file .htaccess?

File .htaccess là gì?

File .htaccess là một file website mạnh mẽ, kiểm soát cấu hình cấp cao của trang web của bạn. Trên các server chạy Apache (một phần mềm web server), file .htaccess cho phép bạn thực hiện các thay đổi cấu hình trang web của mình mà không cần phải chỉnh sửa file cấu hình server.

Trong hướng dẫn về file .htacess này, chúng tôi giải đáp cách sử dụng file .htaccess và cách định vị file trên server của bạn, v.v.

Trong hướng dẫn này bao gồm

 • Vị trí .htaccess 
 • Sử dụng phổ biến của file .htaccess
  • Sử dụng nhiều file .htaccess
 • Cách chỉnh sửa file .htaccess của bạn
 • Cách redirect URL bằng file .htaccess
 • Rewrite URL bằng .htaccess
  • Force địa chỉ trang web không phải WWW
  • Force địa chỉ trang WWW bằng .htaccess
 • Tạo trang lỗi 404 tùy chỉnh với .htaccess
 • Redirect HTTPS với .htaccess
 • Thư mục bảo vệ mật khẩu (Password Protecting Directories) với .htaccess
 • Bảo vệ Hotlink với .htaccess
 • Bảo mật & Bảo vệ trang web WordPress của bạn

Vị trí của file .htaccess là gì? 

Lưu ý: Apache (phần mềm web server của bạn) được cấu hình để tất cả các file có tên .htaccess đều bị ẩn. Tại sao? Vì các file này có thông tin cấu hình quan trọng và có thể được sử dụng để xâm phạm server của bạn.

Mặc dù file bị ẩn nhưng vị trí file .htaccess thường được tìm thấy trong thư mục public_html trên trang web của bạn.

htaccess location
File .htaccess là gì? Các thao tác với file .htaccess 12

Bạn có thể truy cập file .htaccess của mình theo nhiều cách khác nhau:

 • Từ quản lý file của tài khoản hosting của bạn (chẳng hạn như qua cPanel)
 • Từ ứng dụng sFTP hoặc FTP client

Mẹo: Nếu bạn không thấy file .htaccess của mình trong thư mục public_html, bạn có thể phải chọn “Hiển thị file ẩn”.

Khi bạn mở file .htaccess, nó sẽ trông giống như sau:

htaccess file

Các ứng dụng phổ biến của file .htaccess là gì?

Có nhiều trường hợp ta cần sử dụng file .htaccess. Các ví dụ phổ biến nhất bao gồm:

 • Thêm Redirect cho các URL nhất định
 • Tải các trang lỗi tùy chỉnh, như trang 404
 • Force trang web của bạn sử dụng HTTPS thay vì HTTP
 • Bảo vệ bằng mật khẩu các thư mục nhất định trên máy chủ của bạn
 • Ngăn chặn hotlinking

Sử dụng file .htaccess là một công cụ mạnh mẽ để quản lý server của bạn. Nhưng nó tương đối phức tạp. Hãy đảm bảo rằng bạn đã quen với việc thực hiện các thay đổi trên server của mình trước khi bắt đầu chỉnh sửa file .htaccess.

Lưu ý: Trước khi thử bất kỳ điều nào được mô tả trong hướng dẫn này, bạn nên tạo bản sao lưu của file .htaccess và toàn bộ trang web WordPress của bạn (chẳng hạn như với WordPress backup plugin như BackupBuddy).

Sử dụng nhiều file .htaccess

Bạn có thể áp dụng các cài đặt khác nhau cho các thư mục khác nhau trên server của mình bằng cách sử dụng nhiều file .htaccess. Về mặt lý thuyết, bạn có thể tạo file .htaccess trong bất kỳ thư mục nào trên server của mình bằng cách tạo và tải lên file văn bản thuần túy.

Dưới đây là một số điều cần ghi nhớ:

 • Nên giảm bớt số lượng file .htaccess trên server của mình. Bởi vì quá nhiều cấu hình có thể làm chậm server của bạn.
 • Khi server của bạn nhìn thấy file .htaccess trong một thư mục, nó cũng sẽ tìm kiếm file .htaccess trong tất cả các thư mục mẹ. Việc này làm tăng việc sử dụng tài nguyên server.
 • Các file .htaccess có cấp cao hơn trong đường dẫn file luôn được ưu tiên.

Cách chỉnh sửa file .htaccess

Nếu bạn cần chỉnh sửa file .htaccess của mình, bạn sẽ cần tải xuống file hiện có bằng ứng dụng FTP client hoặc thông qua hệ thống truy cập file của host, chẳng hạn như trong cPanel.

File .htaccess trên trang web của bạn có thể đã chứa các cài đặt quan trọng. Nếu file .htaccess của bạn có cài đặt hiện có, hãy thêm mã mới vào những gì đã có.

Lưu ý: Không xóa file .htaccess hiện có trừ khi file đó trống hoặc bạn hoàn toàn chắc chắn rằng xóa được.

Cách redirect URL bằng file .htaccess là gì?

Ví dụ bạn quyết định thay đổi tên miền hoặc thay đổi tổ chức trang web của mình. Khi đó, bạn có thể thiết lập URL redirect để đảm bảo khách truy cập trang web của bạn không bị nhầm lẫn. Một cách dễ dàng để làm điều này là sử dụng các file .htaccess.

Cách chỉnh sửa file .htaccess

Để chỉnh sửa file .htaccess, bạn cần phải tự tạo lại file và tải tệp lên server bằng SFTP.

1. Đăng nhập vào server của bạn qua SFTP.

2. Tìm và tải xuống file .htaccess của bạn. Nó thường sẽ nằm trong thư mục nội dung của bạn. Nếu bạn không có file .htaccess, bạn có thể tạo một file có tên .htaccess trên máy tính để lưu các cấu hình của bạn.

3. Mở file qua trình soạn thảo văn bản yêu thích của bạn

4. Thêm các dòng này vào tệp của bạn:

# enable basic rewriting
RewriteEngine on

5. Sao chép và dán các cấu hình mới vào file .htaccess và lưu file.

6. Tải nó trở lại thư mục mà bạn đã lấy file .htaccess ban đầu.

7. Kiểm tra bằng cách truy cập trang web của bạn và xem các trang bạn muốn chuyển hướng.

Bạn cũng có thể sử dụng file .htaccess để redirect các trang riêng lẻ trên trang web của mình bằng cách sử dụng redirect 301 và 302.

Rewrite URL bằng .htaccess

Việc rewrite URL cũng tương tự như chuyển hướng vì chúng đều đưa một URL mục tiêu đến một URL khác. Nhưng điều này thực sự được chuyển đổi bởi web server trong khi xử lý lưu lượng truy cập.

Hầu hết, việc rewrite các URL sẽ buộc các trang web phải có hoặc không có www trong URL.

Force địa chỉ trang web không phải WWW

Khi bạn thêm thông tin này vào file .htaccess của mình, bất kỳ khách truy cập nào nhập vào www.mysite.com sẽ được chuyển đến mysite.com.

Options +FollowSymLinks 
RewriteEngine on 
RewriteCond %{HTTP_HOST} . 
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^mysite\.com 
RewriteRule (.*) http://mysite.com/$1 [R=301,L]

Thay thế mysite.com bằng miền của bạn. Không xóa dấu “\” vì nó cần thiết cho đúng cú pháp .

Tạo trang lỗi 404 tùy chỉnh với .htaccess

Trang 404 là gì? Nó thực ra là một thông báo lỗi hiển thị cho các trang không thực sự tồn tại trên một website. Lỗi 404 not found WordPress thường có nội dung “Không tìm thấy trang”. Nhưng bạn cũng có thể tìm thấy các ví dụ về các trang 404 vui nhộn đã được tùy chỉnh để mang lại cho khách truy cập trang web trải nghiệm tốt hơn.

Các trang lỗi là một phần của bất kỳ trang web nào. Những người truy cập trang web đôi khi sẽ gặp phải các trang lỗi. Nếu bạn sử dụng các trang lỗi tùy chỉnh, bạn có thể biến một trang lỗi thành một trải nghiệm tích cực với các trang 404 vui nhộn.

Hướng dẫn cách thêm các trang lỗi tùy chỉnh vào trang web bằng cách sử dụng .htaccess.

htaccess file custom 404 page
File .htaccess là gì? Các thao tác với file .htaccess 13

Trước khi thiết lập các trang lỗi, bạn cần tạo các trang lỗi của mình. Bạn có thể làm điều này theo cách bạn muốn. Tự code trang của bạn, sử dụng trình tạo trang web hoặc một cách khác. Khi bạn xây dựng xong trang lỗi của mình, hãy lưu file để có thể tải file lên server của bạn.

Chỉnh sửa file .htaccess trên trang web của mình.

Bây giờ để thiết lập các trang lỗi tùy chỉnh, bạn sẽ chỉnh sửa file .htaccess trên trang web của mình.

1. Trước khi chỉnh sửa file .htaccess, hãy tải các trang lỗi tùy chỉnh lên server. Bạn có thể thực hiện việc này qua SFTP. Đặt các file này vào thư mục public_html cho trang web.

2. Đăng nhập vào server qua SFTP bằng chương trình FTP mà bạn chọn.

3. Tải xuống file .htaccess tương ứng với miền mà bạn muốn sử dụng các trang lỗi tùy chỉnh.

4. Mở file này trong trình soạn thảo văn bản và thêm thông tin sau:

# serve custom error pages 
ErrorDocument 400 /errors/400.html

5. Thay thế /errors/400.html bằng đường dẫn file đến trang lỗi bạn đã tải lên. Ví dụ này có “400”, cho lỗi 400.

6. Thêm bao nhiêu dòng nếu cần, thay đổi số lỗi và đường dẫn file nếu cần.

ErrorDocument 500
ErrorDocument 404

7. Khi bạn hoàn tất việc thêm vào file .htaccess của mình, hãy lưu và thoát khỏi file. Sau đó tải nó trở lại thư mục bạn lấy nó từ đó.

8. Cuối cùng, hãy kiểm tra trang web của bạn để đảm bảo rằng các trang lỗi của bạn đang hoạt động.

Forcing HTTPS với .htaccess

Nếu bạn muốn đảm bảo mọi khách truy cập trang web đang sử dụng kết nối an toàn (SSL), bạn có thể sử dụng .htaccess rules để chuyển hướng lưu lượng truy cập không an toàn. Thao tác này sẽ chuyển hướng http://mysite.com đến https://mysite.com. Tất nhiên, điều này sẽ chỉ hoạt động nếu bạn đã cài đặt SSL cho miền của mình.

Để chuyển hướng mọi khách truy cập trang web đến một kết nối an toàn, hãy thêm rule này vào file .htaccess cho trang web mà bạn muốn chuyển hướng:

#force SSL on entire site
RewriteEngine On 
RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteRule ^/?(.*) https://mysite.com/$1 [R=301,L]

Bạn sẽ cần thay thế mysite.com bằng miền thực của trang web của bạn.

Password Protecting Directories với .htaccess

Trong quá trình phát triển, thử nghiệm và tạo trang web của mình. Hoặc bạn có thể muốn đặt mật khẩu bảo vệ trang web của mình cho đến khi trang web sẵn sàng cho mọi người xem. Bạn cũng có thể có các trang hoặc thư mục web cụ thể mà bạn muốn khóa cho những người dùng cụ thể. File .htaccess là một công cụ giúp bạn thực hiện điều này. Tiếp theo, chúng ta sẽ hướng dẫn cách tạo mật khẩu để bảo vệ trang web. Cùng với đó là thư mục và các thành phần khác trên trang web của bạn.

Hướng dẫn cách tạo mật khẩu để bảo vệ trang web

1. Đầu tiên, bạn sẽ truy cập vào Document Root cho trang web. Đây là nơi bạn chứa file .htaccess và cũng là file .htpasswd để bảo vệ bằng mật khẩu trang web của bạn. Đường dẫn tệp sẽ giống như sau:

/domain.com/public_html/

Nó sẽ được tìm thấy trong phần thông tin SFTP với tiêu đề là “Path” trên Hosting của bạn trong Sync. Đảm bảo rằng bạn đang sử dụng đường dẫn Thông tin FTP chứ không phải Đường dẫn UNIX.

htaccess file FTPInfo
File .htaccess là gì? Các thao tác với file .htaccess 14

2. File .htpasswd nên được đặt một thư mục từ thư mục gốc của trang web và được giữ riêng biệt với file .htaccess.

Lưu ý: Đặt file .htpasswd phía trên public_html/folder sẽ an toàn hơn vì nó không thể truy cập trực tiếp qua trình duyệt web.

3. Bạn sẽ cần tạo cú pháp cho file .htaccess và file .htpasswd. Bạn có thể sử dụng bất kỳ trang web nào nhưng với mục đích của bài viết này. Hiện tại, chúng tôi đang sử dụng https://tools.dynamicdrive.com.

4. Khi bạn làm theo các bước để tạo file, bạn sẽ cần đặt cú pháp trên server của mình. Nếu bạn đã có file .htaccess trên trang web của mình, bạn có thể nối file và thêm cú pháp bổ sung.

5. Tải file .htpasswd lên vị trí đã xác định ở bước 2.

6. Kiểm tra quyền của các file để đảm bảo rằng những người dùng bạn muốn có quyền sẽ có thể truy cập chúng.

Hotlinking là gì? Khi tạo một trang web, admins thường thêm hình ảnh và nội dung khác để làm cho trang web trông đẹp hơn và thêm một số ký tự. Khi làm như vậy, bạn thường tải lên hình ảnh và thêm nó vào các trang của bạn để được xem. Bạn cũng có thể, mặc dù không được khuyến khích, sử dụng hình ảnh đã được người khác tải lên mà không cần tải xuống và sau đó tải hình ảnh đó lên trang web của bạn. Đây được gọi là hotlinking.

Thật không may, đối với những người có hình ảnh đã được các trang web khác hotlink, họ có thể sẽ nhận thấy mức sử dụng tài nguyên server của họ tăng lên vì trang web mới sử dụng những hình ảnh đó sẽ sử dụng tài nguyên của server của bạn.

Tuy nhiên, bạn có thể ngăn chặn điều này bằng cách bật tính năng bảo vệ hotlink trên trang web của mình.

1. Trước tiên, bạn cần đăng nhập vào trang web của mình qua SFTP

2. Bây giờ bạn sẽ cần tải xuống file .htaccess từ thư mục public_html của bạn

3. Khi bạn đã có file .htaccess trên máy tính của mình, thêm các dòng sau vào file đó:

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://(www\.)mydomain.com/.*$ [NC]
RewriteRule \.

4. Đảm bảo rằng bạn thay đổi mydomain.com để phù hợp với miền của bạn. Ngoài ra, bạn không được sửa đổi bất kỳ mã nào khác trong file .htaccess.

5. Khi bạn đã thêm các dòng trên, tải file .htaccess trở lại thư mục /public_html của mình

6. Sau khi tải lên, hãy ngắt kết nối khỏi SFTP và kiểm tra trang web của bạn để đảm bảo rằng không có lỗi.

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT CHỦ ĐỀ BẠN QUAN TÂM

Đăng ký ngay để nhận những thông tin mới nhất từ blog của chúng tôi. Đừng bỏ lỡ cơ hội truy cập kiến thức và tin tức hàng ngày

Chọn chủ đề :

Kết nối với mình qua

Kết nối với mình qua

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tăng tốc độ website - Nâng tầm giá trị thương hiệu

Tăng tốc tải trang

95 điểm

Nâng cao trải nghiệm người dùng

Tăng 8% tỷ lệ chuyển đổi

Thúc đẩy SEO, Google Ads hiệu quả

Tăng tốc ngay

SẢN PHẨM NỔI BẬT

7 NGÀY DÙNG THỬ HOSTING

NẮM BẮT CƠ HỘI, THÀNH CÔNG DẪN LỐI

Cùng trải nghiệm dịch vụ hosting tốc độ cao được hơn 100,000 khách hàng sử dụng

ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU THÀNH CÔNG
Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận tài liệu mới nhất từ Vietnix!
ĐÓNG

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ HOSTING

7 NGÀY MIỄN PHÍ

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ HOSTING

7 NGÀY MIỄN PHÍ

XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ THÀNH CÔNG
Cảm ơn bạn đã đăng ký thông tin thành công. Đội ngũ CSKH sẽ liên hệ trực tiếp để kích hoạt dịch vụ cho bạn nhanh nhất!
ĐÓNG

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

 1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
 2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
 3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI