NỘI DUNG

Hosting tốc độ cao Vietnix - tốc độ tải trang trung bình dưới 1 giây
VPS siêu tốc Vietnix - trải nghiệm mượt mà, ổn định
08/04/2023
Lượt xem

Hướng dẫn cách tạo các Models trong Django đơn giản

08/04/2023
20 phút đọc
Lượt xem

Đánh giá

5/5 - (173 bình chọn)

Trong bài viết này, Vietnix sẽ giới thiệu về Django hay cụ thể hơn là thành phần Model của Django. Với các Models, bạn sẽ có thể dễ dàng tương tác với dữ liệu trong database, giúp quá trình phát triển ứng dụng được thuận tiện và nhanh hơn nhiều lần.

Giới thiệu về Models

Model trong mô hình MVC (Model – View – Controller) là một thành phần rất quan trọng và không thể thiếu được nếu chúng ta muốn phát triển một ứng dụng hay một trang web nào đó.

Giới thiệu về Model
Giới thiệu về Model

Model là thành phần giúp chúng ta map dữ liệu từ trên ứng dụng Django của mình với dữ liệu được lưu trong cơ sở dữ liệu. Trong bài hướng dẫn này, Vietnix sẽ giới thiệu về Models và cách tạo các Models trong Django, hay cụ thể hơn là ORM (Object Relational Mapping), cái được sử dùng để tạo ra và tương tác vơi các bảng trong cơ sở dữ liệu.

Yêu cầu tiên quyết để tạo các Models trong Django

Để thực hiện theo hướng dẫn, các bạn cần phải chuẩn bị trước những yêu cầu sau:

 • Django phiên bản 4 hoặc cao hơn.
 • Ứng dụng Django của các bạn đã kết nối với một cơ sở dữ liệu, ở đây sử dụng MySQL.
 • Hệ điều hành Unix-based, khuyến khích nên sử dụng Ubuntu 20.04.
Bạn phải chuẩn bị Django phiên bản 4 hoặc cao hơn
Bạn phải chuẩn bị Django phiên bản 4 hoặc cao hơn

Nếu app Django của các bạn có cách setup hơi khác so với bài hướng dẫn này thì cũng không cần phải lo lắng, bởi vì hướng dẫn này chủ yếu xử lý với các Model mà thôi.

Nếu bạn đang có nhu cầu phát triển ứng dụng hay website trên Django thì bạn cần phải có một máy chủ có cấu hình mạnh mẽ, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ và hệ điều hành. Hiện tại, các gói VPS tốc độ cao do Vietnix cung cấp có cấu hình đa dạng, mức phí phải chăng, dễ dàng mở rộng và hỗ trợ đa dạng hệ điều hành có thể giúp bạn triển khai ứng dụng Django hiệu quả. Liên hệ để được tư vấn chi tiết.

Các bước tiến hành

Bước 1: Tạo ứng dụng Django

Bạn sẽ khởi tạo ứng dụng Django bên trong project nơi chứa tất cả các files cần thiết để làm một trang blog, để tuân thủ theo convention hay cách tổ chức các module của Django.

Bất cứ khi nào làm việc với Python và Django, bạn nên kích hoạt môi trường ảo Python và di chuyển vào thư mục gốc của ứng dụng. Hãy nhập các lệnh sau để thực hiện những điều vừa nói trên.

cd ~/my_blog_app
. env/bin/activate
cd blog

Từ đây, hãy chạy lệnh:

python manage.py startapp blogsite

Lệnh trên sẽ tạo ra ứng dụng kèm theo một thư mục tên blogsite.

Theo những gì đã setup, thì đến đây cấu trúc thư mục cho project sẽ tương tự như sau.

my_blog_app/
└── blog
  ├── blog
  │  ├── __init__.py
  │  ├── __pycache__
  │  │  ├── __init__.cpython-38.pyc
  │  │  ├── settings.cpython-38.pyc
  │  │  ├── urls.cpython-38.pyc
  │  │  └── wsgi.cpython-38.pyc
  │  ├── asgi.py
  │  ├── settings.py
  │  ├── urls.py
  │  └── wsgi.py
  ├── blogsite
  │  ├── __init__.py
  │  ├── admin.py
  │  ├── apps.py
  │  ├── migrations
  │  │  └── __init__.py
  │  ├── models.py
  │  ├── tests.py
  │  └── views.py
  └── manage.py

Bài hướng dẫn này sẽ tập trung vào file models.py nằm bên trong thư mục blogsite.

Bước 2: Thêm Posts Model

Đầu tiên, bạn cần mở và chỉnh sửa file models.py để thêm vào phần code khởi tạo Post model. Post model sẽ chứa các trường trong database như sau:

 • title: Tựa đề của bài post trên blog.
 • slug: URL hợp lệ cho trang web.
 • content: Nội dung ở dạng text của bài post.
 • created on: Ngày tháng bài post được tạo.
 • author: Tác giả của bài post

Sau đó bạn sẽ di chuyển vào thư mục chứa file models.py.

cd ~/my_blog_app/blog/blogsite

Sử dụng lệnh cat để hiển thị nội dung hiện có trong file models.py lên trên terminal.

cat models.py

Trong file sẽ có những dòng code sau, đầu tiên là một dòng import models và sau đó là một comment miêu tả những gì nên được viết bên trong file này.

from django.db import models

# Create your models here.

Sử dụng text editor tùy ý, thêm dòng code tiếp theo vào file models.py. Ở đây, sử dụng nano text editor, nhưng các bạn có thể sử dụng bất kì editor nào các bạn muốn.

nano models.py

Trong file này, dòng code để import API của models đã được thêm sẵn, vì thế bạn có thể xóa dòng comment đi. Sau đó import slugify để tạo các slugs từ strings, User của Django cho việc xác thực và reverse từ django.urls để giúp khởi tạo các URLs một cách linh hoạt.

from django.db import models
from django.template.defaultfilters import slugify
from django.contrib.auth.models import User
from django.urls import reverse

Sau đó, thêm các phương thức cho class model Post, với các trường trong database như đã được đề cập trước ở trên như title, slug, content, created_onauthor.

Thêm những dòng code sau phía dưới các lệnh import.

# import statements ...

class Post(models.Model):
  title = models.CharField(max_length=255)
  slug = models.SlugField(unique=True, max_length=255)
  content = models.TextField()
  created_on = models.DateTimeField(auto_now_add=True)
  author = models.TextField()

Tiếp theo, bạn sẽ thêm hàm cho việc tạo ra các URL và hàm để lưu bài post lại. Điều này rất quan trọng, vì sẽ tạo ra các đường dẫn unique (duy nhất) đến từng bài post.

...
  def get_absolute_url(self):
    return reverse('blog_post_detail', args=[self.slug])

  def save(self, *args, **kwargs):
    if not self.slug:
      self.slug = slugify(self.title)
    super(Post, self).save(*args, **kwargs)

Bây giờ, bạn cần phải cho model biết cách để sắp xếp và hiển thị những bài post lên trang web. Để triển khai logic cho việc này, bạn sẽ tạo ra thêm một class nằm bên trong class model gọi là Meta. Class Meta này chủ yếu chứa các logic quan trọng khác không liên quan nhiều đến phần database.

...
  class Meta:
    ordering = ['created_on']

    def __unicode__(self):
      return self.title

Cuối cùng thêm Comment model vào file này. Khác với Post model đã có, Comment model này sẽ nhận tham số là models.Models như là signature và có các trường thông tin sau:

 • name: Tên của người gửi comment.
 • email: Địa chỉ email của người gửi comment.
 • text: Nội dung dạng text của comment.
 • post: Bài post nơi comment được tạo.
 • created_on: Thời gian lúc comment được tạo.
...
class Comment(models.Model):
  name = models.CharField(max_length=42)
  email = models.EmailField(max_length=75)
  website = models.URLField(max_length=200, null=True, blank=True)
  content = models.TextField()
  post = models.ForeignKey(Post, on_delete=models.CASCADE)
  created_on = models.DateTimeField(auto_now_add=True)

Đến đây, file models.py của bạn được hoàn thành. Bản đầy đủ của file như sau:

from django.db import models
from django.template.defaultfilters import slugify
from django.contrib.auth.models import User
from django.urls import reverse


class Post(models.Model):
  title = models.CharField(max_length=255)
  slug = models.SlugField(unique=True, max_length=255)
  content = models.TextField()
  created_on = models.DateTimeField(auto_now_add=True)
  author = models.TextField()

  def get_absolute_url(self):
    return reverse('blog_post_detail', args=[self.slug])
  
  def save(self, *args, **kwargs):
    if not self.slug:
      self.slug = slugify(self.title)
    super(Post, self).save(*args, **kwargs)

  class Meta:
    ordering = ['created_on']

    def __unicode__(self):
      return self.title


class Comment(models.Model):
  name = models.CharField(max_length=42)
  email = models.EmailField(max_length=75)
  website = models.URLField(max_length=200, null=True, blank=True)
  content = models.TextField()
  post = models.ForeignKey(Post, on_delete=models.CASCADE)
  created_on = models.DateTimeField(auto_now_add=True)

Hãy lưu và đóng file lại. Nếu các bạn đang sử dụng nano thì có thể nhấn CTRL + X, sau đó YENTER.

Sau khi hoàn thành file models.py, tiếp theo ta sẽ tiến hành việc cập nhật lại file settings.py.

Bước 3: Cập nhật Settings

Sau khi đã thêm model mới vào ứng dụng của mình, bạn cần thông báo cho project biết về ứng dụng blogsite mới được thêm. Bạn sẽ thông báo bằng cách thêm blogsite app đó vào mục INSTALLED_APPS bên trong settings.py.

Di chuyển tới thư mục có chứa settings.py.

cd ~/my_blog_app/blog/blog

Từ đây hãy mở file settings.py bằng text editor tùy ý. Trong bài bài hướng dẫn này sử dụng nano.

nano settings.py

Sau khi mở file, hãy thêm ứng dụng blogsite vào mục INSTALLED_APPS trong file như hình bên dưới.

# Application definition
INSTALLED_APPS = [
  'blogsite',
  'django.contrib.admin',
  'django.contrib.auth',
  'django.contrib.contenttypes',
  'django.contrib.sessions',
  'django.contrib.messages',
  'django.contrib.staticfiles',
]

Sau khi thêm blogsite vào, hãy lưu và đóng file lại.

Vào thời điểm này, chúng ta đã có thể apply những sự thay đổi này vào project của mình.

Bước 4: Thực hiện Migrations

Với model PostComment đã được tạo, bước tiếp theo là apply những thay đổi đó để schema của MySQL nhận biết và tạo ra các bảng tương ứng.

Đầu tiên, bạn phải gom các model đã qua chỉnh sửa của mình vào những file migrations bằng lệnh makemigrations. Những file này cũng tương tự như các commits trong các hệ thống Version Control như Git.

Bây giờ, hãy di chuyển vào ~/my_blog_app/blog/blogsite/migrations và chạy lệnh ls, bạn sẽ thấy rằng chỉ có mỗi file __init__.py. File này sẽ thay đổi khi thêm các migrations.

Di chuyển vào thư mục blog bằng lệnh cd như sau:

cd ~/my_blog_app/blog

Sau đó chạy lệnh makemigrations trên file manage.py

python manage.py makemigrations

Các bạn sẽ nhận được Ouput tương tự như bên dưới:

Output
Migrations for 'blogsite':
 blogsite/migrations/0001_initial.py
  - Create model Post
  - Create model Comment

Ở trên, khi bạn di chuyển vào /~/my_blog_app/blog/blogsite/migrations và ở đó chỉ có mỗi file __init__.py. Nếu bây giờ, bạn quay lại thư mục đó bằng lênh “cd”, sẽ thấy có thêm hai items mới vừa được thêm vào: __pycache__0001_initial.py. File 0001_initial.py sẽ được tự động tạo khi chạy makemigrations. Và sẽ có mỗi file tương tự như vậy được tạo ra khi chạy makemigrations.

Nếu các bạn muốn xem bên trong file đó có chứa thông tin gì, hãy chạy lệnh less 0001_initial.py.

Bây giờ, hãy quay trở lại ~/my_blog_app/blog:

cd ~/my_blog_app/blog

Trước khi apply những thay đổi của file migrations bằng lệnh migrate, bạn nên kiểm tra thử xem hiện đang có những migrations nào bằng lệnh showmigrations

python manage.py showmigrations
Output
admin
 [X] 0001_initial
 [X] 0002_logentry_remove_auto_add
 [X] 0003_logentry_add_action_flag_choices
auth
 [X] 0001_initial
 [X] 0002_alter_permission_name_max_length
 [X] 0003_alter_user_email_max_length
 [X] 0004_alter_user_username_opts
 [X] 0005_alter_user_last_login_null
 [X] 0006_require_contenttypes_0002
 [X] 0007_alter_validators_add_error_messages
 [X] 0008_alter_user_username_max_length
 [X] 0009_alter_user_last_name_max_length
 [X] 0010_alter_group_name_max_length
 [X] 0011_update_proxy_permissions
blogsite
 [ ] 0001_initial
contenttypes
 [X] 0001_initial
 [X] 0002_remove_content_type_name
sessions
 [X] 0001_initial

Các bạn sẽ để ý thấy rằng tất cả các migrations khác đều đã được đánh dấu [X] (đã được apply) riêng chỉ có 0001_initial là chưa, cái mà chúng ta vừa tạo cho model PostComment.

Ngoài ra trước khi tiến hành migration bạn có thể kiểm tra xem câu lệnh truy vấn SQL nào sẽ được thực thi vào lúc migration bằng câu lệnh sqlmigrate, lệnh này nhận hai tham số là migration và tiêu đề của migration đó:

python manage.py sqlmigrate blogsite 0001_initial

Dưới đây là câu lệnh SQL sẽ được thực thi khi tiến hành migration.

Output
--
-- Create model Post
--
CREATE TABLE `blogsite_post` (`id` integer AUTO_INCREMENT NOT NULL PRIMARY KEY, `title` varchar(255) NOT NULL, `slug` varchar(255) NOT NULL UNIQUE, `content` longtext NOT NULL, `created_on` datetime(6) NOT NULL, `author` longtext NOT NULL);
--
-- Create model Comment
--
CREATE TABLE `blogsite_comment` (`id` integer AUTO_INCREMENT NOT NULL PRIMARY KEY, `name` varchar(42) NOT NULL, `email` varchar(75) NOT NULL, `website` varchar(200) NULL, `content` longtext NOT NULL, `created_on` datetime(6) NOT NULL, `post_id` integer NOT NULL);
ALTER TABLE `blogsite_comment` ADD CONSTRAINT `blogsite_comment_post_id_de248bfe_fk_blogsite_post_id` FOREIGN KEY (`post_id`) REFERENCES `blogsite_post` (`id`);

Sau khi đã kiểm tra câu lệnh truy vấn, ta sẽ tiến hành thực hiện migration để database tạo ra các bảng tương ứng với hai model Post Comment vừa tạo.

python manage.py migrate

Dưới đây là kết quả sau khi migration.

Output
Operations to perform:
 Apply all migrations: admin, auth, blogsite, contenttypes, sessions
Running migrations:
 Applying blogsite.0001_initial... OK

Như vậy là các bạn đã thực hiện migration thành công.

Theo tài liệu của Django, có ba điều cần lưu ý khi làm việc với Django migration với MySQL mà bạn cần nắm đó là:

 • Không có sự hỗ trợ về rollback transaction. Hay nói cách khác khi thất bại trong việc tiến hành migration, bạn cần phải tự thay đổi hay sửa lỗi để có thể khôi phục lại trạng thái của database trước khi migration.
 • Hầu hết các thao tác thay thế trên schema, MySQL sẽ viết lại hoàn toàn những bảng đó. Trong trường hợp tệ nhất, độ phức tạp về thời gian của thao tác sẽ tỉ lệ thuận với số lượng hàng trong bảng để có thể thêm hoặc xóa các cột theo điều chỉnh. Theo tài liệu của Django, điều này có thể sẽ diễn ra với tốc độ khoảng một phút trên một triệu dòng.
 • Trong MySQL, sẽ có giới hạn về kích thước của chiều dài tên của cột, bảng và các chỉ mục (index). Và cũng có giới hạn kích thước kết hợp của các cột và index covers. Tuy nhiên, một vài backend thì lại có thể hỗ trợ ở môt khoảng giới hạn cao hơn như trong Django, có thể sẽ làm cho việc migration bị thất bại.

Vì vậy, khi chọn database sử dụng chung với Django, các bạn nên xem xét kĩ các yếu tố trên về cả những điểm tốt và điểm hạn chế.

Bước 5: Xác nhận Schema trong Database

Sau khi hoàn thành migration, bạn nên xác minh lại các bảng tương ứng với models trong Django đã được tạo thành công trong MySQL hay chưa.

Để xác minh điều đó, ta sẽ chạy các lệnh sau để có thể đăng nhập vào MySQL. Ở đây, bạn sử dụng user có tên là djangouser.

mysql blog_data -u djangouser

Tiếp theo, chọn database là blog_data. Nếu các bạn không nhớ được tên database mà mình đang sử dụng thì có thể dùng lệnh SHOW DATABASE; trong SQL.

USE blog_data;

Sau đó dùng lệnh sau để xem tất cả các bảng có trong database đang sử dụng.

SHOW TABLES;

Câu truy vấn trên sẽ cho ra kết quả như sau:

Output
+----------------------------+
| Tables_in_blog_data    |
+----------------------------+
| auth_group         |
| auth_group_permissions   |
| auth_permission      |
| auth_user         |
| auth_user_groups      |
| auth_user_user_permissions |
| blogsite_comment      |
| blogsite_post       |
| django_admin_log      |
| django_content_type    |
| django_migrations     |
| django_session       |
+----------------------------+
12 rows in set (0.01 sec)

Trong các bảng trên có blogsite_commentblogsite_post – chính là những model mà chúng ta đã tạo ra trên Django. Tiếp theo, hãy kiểm tra những bảng đó chứa các cột gì.

DESCRIBE blogsite_comment;
Output
+------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| Field   | Type     | Null | Key | Default | Extra     |
+------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| id     | int     | NO  | PRI | NULL  | auto_increment |
| name    | varchar(42) | NO  |   | NULL  |        |
| email   | varchar(75) | NO  |   | NULL  |        |
| website  | varchar(200) | YES |   | NULL  |        |
| content  | longtext   | NO  |   | NULL  |        |
| created_on | datetime(6) | NO  |   | NULL  |        |
| post_id  | int     | NO  | MUL | NULL  |        |
+------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
7 rows in set (0.00 sec)
DESCRIBE blogsite_post;
Output
+------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| Field   | Type     | Null | Key | Default | Extra     |
+------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| id     | int     | NO  | PRI | NULL  | auto_increment |
| title   | varchar(255) | NO  |   | NULL  |        |
| slug    | varchar(255) | NO  | UNI | NULL  |        |
| content  | longtext   | NO  |   | NULL  |        |
| created_on | datetime(6) | NO  |   | NULL  |        |
| author   | longtext   | NO  |   | NULL  |        |
+------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
6 rows in set (0.00 sec)

Đến đây thì ta thấy được rằng, các bảng trên đã được khởi tạo thành công trong khi migration và tương ứng với các models mà ta đã miêu tả.

Cuối cùng, nếu muốn đóng MySQL lại các bạn có thể nhấn CTRL + D. Và sau đó để thoát khỏi môi trường ảo của Python, ta có thể nhập lệnh deactivate như sau:

deactivate

Tắt môi trường ảo đi sẽ đưa chúng ta trở lại với terminal bình thường của mình.

Lời kết

Trong bài này, bạn đã được hướng dẫn thêm cách tạo các models trong Django với những chức năng cơ bản cho một trang blog cũng như cách để code một model, migration và quá trình chuyển đổi các Django models sang các bảng bên MySQL. Nếu có gì thắc mắc các bạn có thể để lại comment bên dưới nhé và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo.

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT CHỦ ĐỀ BẠN QUAN TÂM

Đăng ký ngay để nhận những thông tin mới nhất từ blog của chúng tôi. Đừng bỏ lỡ cơ hội truy cập kiến thức và tin tức hàng ngày

Chọn chủ đề :

Kết nối với mình qua

Kết nối với mình qua

Tăng tốc độ website - Nâng tầm giá trị thương hiệu

Tăng tốc tải trang

95 điểm

Nâng cao trải nghiệm người dùng

Tăng 8% tỷ lệ chuyển đổi

Thúc đẩy SEO, Google Ads hiệu quả

Tăng tốc ngay

SẢN PHẨM NỔI BẬT

7 NGÀY DÙNG THỬ HOSTING

NẮM BẮT CƠ HỘI, THÀNH CÔNG DẪN LỐI

Cùng trải nghiệm dịch vụ hosting tốc độ cao được hơn 100,000 khách hàng sử dụng

ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU THÀNH CÔNG
Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận tài liệu mới nhất từ Vietnix!
ĐÓNG

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ HOSTING

7 NGÀY MIỄN PHÍ

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ HOSTING

7 NGÀY MIỄN PHÍ

XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ THÀNH CÔNG
Cảm ơn bạn đã đăng ký thông tin thành công. Đội ngũ CSKH sẽ liên hệ trực tiếp để kích hoạt dịch vụ cho bạn nhanh nhất!
ĐÓNG

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

 1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
 2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
 3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI