Hướng dẫn nâng cấp MySQL 5.5 lên 5.6 cho Centos

22/02/2021
2 Lượt xem
0 Bình luận

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách nâng cấp Mysql từ 5.5 lên 5.6 một cách dễ dàng và hiệu quả.

Bước 1: Đầu tiên chúng ta cần kiểm tra phiên bản Mysql hiện tại đang là bản bao nhiêu

  • mysql -V

Bước 2: Dừng dịch vụ Mysql (nếu đang chạy)

  • /etc/init.d/mysqld stop

Bước 3: Sao lưu lại bản Mysql hiện tại

  • cp -a /var/lib/mysql /var/lib/mysql_backup

Bước 4: Kiểm tra các gói Mysql hiện đã được cài đặt

  • rpm -qa | grep mysql

Bước 5: Gỡ bỏ các gói Mysql 5.5

  • rpm -e –nodeps mysql-libs-5.5.62-1.el6.remi.x86_64 mysql-server-5.5.62-1.el6.remi.x86_64 mysql-5.5.62-1.el6.remi.x86_64 compat-mysql51-5.1.73-1.el6.remi.x86_64

Bước 6: Tải và giải nén các gói Mysql 5.6

Bước 7: Cài đặt các gói yêu cầu

  • yum install MySQL-5.6.16-1.el6.x86_64.rpm-bundle.tar MySQL-client-5.6.16-1.el6.x86_64.rpm MySQL-server-5.6.16-1.el6.x86_64.rpm

Bước 8: Kiểm tra phiên bản Mysql

Chúc các bạn thực hiện thành công!