NỘI DUNG

Hosting tốc độ cao Vietnix - tốc độ tải trang trung bình dưới 1 giây
VPS siêu tốc Vietnix - trải nghiệm mượt mà, ổn định
10/05/2023
Lượt xem

Cách cài đặt Web Server OpenLiteSpeed trên Ubuntu 20.04

10/05/2023
14 phút đọc
Lượt xem

Đánh giá

5/5 - (74 bình chọn)

OpenLiteSpeed là một web server mã nguồn mở, được tối ưu hóa dùng để quản lý các trang web. OpenLiteSpeed có một số tính năng hữu ích hỗ trợ nhiều cài đặt, bao gồm khả năng tương thích với Apache, giao diện quản trị dựa trên tích hợp web và tối ưu xử lý PHP. Trong bài viết này, hãy cùng Vietnix tìm hiểu cách cấu hình và cài đặt Web Server OpenLiteSpeed trên Ubuntu 20.04.

Điều kiện để cài đặt Web Server OpenLiteSpeed trên Ubuntu 20.04

Trước khi cài đặt OpenLiteSpeed, bạn cần bật sudo trên máy chủ Ubuntu 20.04, user không root và bật chế độ uncomplicated firewall ufw.

Sau khi cài đặt firewall, sử dụng lệnh tiêu chuẩn apt của Ubuntu để tải và cài đặt OpenLiteSpeed.

Điều kiện để cài đặt Web Server OpenLiteSpeed trên Ubuntu 20.04
Điều kiện để cài đặt Web Server OpenLiteSpeed trên Ubuntu 20.04

Bước 1: Cài đặt OpenLiteSpeed

Bắt đầu bằng cách cập nhật bộ nhớ đệm cho trình quản lý package :

 $sudo apt update

Sau đó cài đặt mọi bản nâng cấp đang chờ xử lý:

$ sudo apt upgrade

Nếu có thông báo, hãy nhập mật khẩu của bạn sau đó nhấn Y để xác nhận.

Để bật kho lưu trữ của OpenLiteSpeed trên Ubuntu, tải thêm đường link của nhà phát triển:

$ sudo wget -O - https://rpms.litespeedtech.com/debian/enable_lst_debian_repo.sh |sudo bash

Wget nạp shell script nằm trên máy chủ của OpenLiteSpeed, script này sẽ tự động thực hiện các bước cần thiết để thêm kho lưu trữ LiteSpeed vào trình quản lý package apt của Ubuntu. Nội dung của shell script được chuyển sang shell bash thông qua |.

Output của lệnh trên:

Output--2022-10-01 13:12:00-- https://rpms.litespeedtech.com/debian/enable_lst_debian_repo.sh
Resolving rpms.litespeedtech.com (rpms.litespeedtech.com)... 52.55.120.73
Connecting to rpms.litespeedtech.com (rpms.litespeedtech.com)|52.55.120.73|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 3457 (3.4K) [application/x-sh]
Saving to: ‘STDOUT’

-             0%[                  ]    0 --.-KB/s        detecting OS type : 
detected OS: ubuntu - 20.04
 now enable the LiteSpeed Debian Repo 
-            100%[==================================>]  3.38K --.-KB/s  in 0s   

2022-10-01 13:12:01 (136 MB/s) - written to stdout [3457/3457]

 register LiteSpeed GPG key 
--2022-10-01 13:12:01-- http://rpms.litespeedtech.com/debian/lst_debian_repo.gpg
Resolving rpms.litespeedtech.com (rpms.litespeedtech.com)... 52.55.120.73
Connecting to rpms.litespeedtech.com (rpms.litespeedtech.com)|52.55.120.73|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 1198 (1.2K) [application/octet-stream]
Saving to: ‘/etc/apt/trusted.gpg.d/lst_debian_repo.gpg’

/etc/apt/trusted.gpg.d/l 100%[==================================>]  1.17K --.-KB/s  in 0s   

2022-10-01 13:12:02 (101 MB/s) - ‘/etc/apt/trusted.gpg.d/lst_debian_repo.gpg’ saved [1198/1198]

--2022-10-01 13:12:02-- http://rpms.litespeedtech.com/debian/lst_repo.gpg
Resolving rpms.litespeedtech.com (rpms.litespeedtech.com)... 52.55.120.73
Connecting to rpms.litespeedtech.com (rpms.litespeedtech.com)|52.55.120.73|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 2336 (2.3K) [application/octet-stream]
Saving to: ‘/etc/apt/trusted.gpg.d/lst_repo.gpg’

/etc/apt/trusted.gpg.d/l 100%[==================================>]  2.28K --.-KB/s  in 0s   

2022-10-01 13:12:02 (312 MB/s) - ‘/etc/apt/trusted.gpg.d/lst_repo.gpg’ saved [2336/2336]

 update the repo 
Hit:1 http://mirrors.digitalocean.com/ubuntu focal InRelease
Hit:2 http://mirrors.digitalocean.com/ubuntu focal-updates InRelease                
Hit:3 https://repos-droplet.digitalocean.com/apt/droplet-agent main InRelease           
Hit:4 http://mirrors.digitalocean.com/ubuntu focal-backports InRelease               
Hit:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease                  
Ign:6 http://rpms.litespeedtech.com/debian focal InRelease                     
Hit:7 https://repos.insights.digitalocean.com/apt/do-agent main InRelease            
Get:8 http://rpms.litespeedtech.com/debian focal Release [1652 B]
Get:9 http://rpms.litespeedtech.com/debian focal Release.gpg [836 B]
Get:10 http://rpms.litespeedtech.com/debian focal/main amd64 Packages [19.0 kB]
Fetched 21.5 kB in 1s (14.8 kB/s)  
Reading package lists... Done
 All done, congratulations and enjoy !

Để cài đặt Server OpenLiteSpeed và trình thông dịch LS-PHP tương ứng, hãy chạy lệnh :

$ sudo apt install openlitespeed lsphp81

Nếu có thông báo, hãy nhập mật khẩu của bạn rồi nhấn Y để xác nhận.

Lệnh này cài đặt package cho server OpenLiteSpeed và trình thông dịch LS-PHP 8.1. LiteSpeed PHP (LSPHP) là trình thông dịch PHP được tích hợp với giao diện lập trình ứng dụng của LiteSpeed.

Như vậy web server OpenLiteSpeed đã được cài đặt, bây giờ bạn cần tiến hành bảo mật.

Khi muốn cài đặt Web Server OpenLiteSpeed trên Ubuntu, bạn cần phải có một VPS để cài đặt và cấu hình máy chủ web này. VPS là một dịch vụ cung cấp máy chủ ảo cho phép bạn cài đặt và chạy các ứng dụng, dịch vụ máy chủ trên đó.

Nếu bạn chưa có VPS, bạn có thể tham khảo các gói dịch vụ VPS của Vietnix để sử dụng. Vietnix là một trong những nhà cung cấp VPS tốc độ cao uy tín và chất lượng tại Việt Nam, cung cấp các gói dịch vụ VPS với nhiều tùy chọn khác nhau để phù hợp với nhu cầu của khách hàng như VPS Giá Rẻ, VPS Phổ Thông, VPS Cao Cấp, VPS NVMe.

Việc cài đặt và cấu hình Web Server OpenLiteSpeed trên Ubuntu có thể đòi hỏi kiến thức và kỹ năng về quản trị hệ thống. Do đó, nếu bạn chưa có nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực này, bạn có thể liên hệ đội ngũ kỹ thuật của Vietnix để được hỗ trợ.

Bước 2: Đặt mật khẩu admin

Trước khi kiểm tra server, bạn cần tiến hành đặt mật khẩu cho OpenLiteSpeed. Chạy tập lệnh sau do OpenLiteSpeed cung cấp:

$ sudo /usr/local/lsws/admin/misc/admpass.sh

Bạn cần cung cấp username. Nếu nhấn ENTER mà không lựa chọn username mới, tên mặc định sẽ là admin. Bạn có thể đặt bất kì username nào tùy ý, sau đó nhấn ENTER. Script sẽ thông báo cập nhật thành công.

Output
Administrator's username/password is updated successfully!

Bây giờ bạn đã bảo mật thành công cho tài khoản của mình. Tiếp theo, hãy kiểm tra server để đảm bảo server hoạt động bình thường.

Bước 3: Kết nối đến server

OpenLiteSpeed sẽ tự khởi động sau khi được cài đặt. Bạn có thể xác minh bằng lệnh systemctl status:

$ sudo systemctl status lsws

Lệnh này sẽ có output:

Output
● lshttpd.service - OpenLiteSpeed HTTP Server
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/lshttpd.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2022-10-01 13:22:01 UTC; 5min ago
  Process: 5805 ExecStart=/usr/local/lsws/bin/lswsctrl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 5843 (litespeed)
   CGroup: /system.slice/lshttpd.service
       ├─5843 openlitespeed (lshttpd - main)
       ├─5852 openlitespeed (lscgid)
       └─5881 openlitespeed (lshttpd - #01)

Oct 01 13:21:58 ubuntu-s-1vcpu-1gb-blr1-01 systemd[1]: Starting OpenLiteSpeed HTTP Server...
Oct 01 13:21:59 ubuntu-s-1vcpu-1gb-blr1-01 lswsctrl[5805]: [OK] litespeed: pid=5843.
Oct 01 13:22:01 ubuntu-s-1vcpu-1gb-blr1-01 systemd[1]: Started OpenLiteSpeed HTTP Server.

Thông báo active running cho biết OpenLiteSpeed đang hoạt động.

Nếu server của bạn không chạy, bạn có thể khởi động lại bằng cách sử dụng systemctl:

$ sudo systemctl start lsws

Lệnh systemctl start sẽ xuất output sau:

Output
[OK] litespeed: pid=5137.

Server bây giờ đang hoạt động. Nhấn Crtl+C để thoát.

Trước khi truy cập OpenLiteSpeed trong trình duyệt, bạn cần mở một số cổng trên firewall bằng lệnh ufw:

$ sudo ufw allow 8088,7080,443,80/tcp

Cổng đầu tiên, 8088 là cổng mặc định cho trang web của OpenLiteSpeed. Để truy cập vào trang web này cần chạy lệnh ufw. Trong trình duyệt web, hãy điều hướng đến domain của server hoặc địa chỉ IP của máy chủ, sau đó chỉ định cổng :8088:

http://server_domain_or_IP:8088

Trình duyệt sẽ tải trang OpenLiteSpeed mặc định:

Trang OpenLiteSpeed mặc định
Trang OpenLiteSpeed mặc định

Các link ở cuối trang thể hiện các tính năng khác nhau của server. Nếu bạn truy cập vào link này, bạn sẽ thấy các tính năng đã được cài đặt và cấu hình, bao gồm CGI script và phiên bản PHP tùy chỉnh, các error page và các cổng đã được cấu hình.

Sau khi truy cập vào web mặc định, bạn có thể chuyển sang giao diện admin. Trong trình duyệt web của bạn, điều hướng đến domain hoặc địa chỉ của server bằng HTTPS và theo sau là cổng :7080:

https://server_domain_or_IP:7080

Bạn sẽ thấy một trang cảnh báo rằng SSL Certificate từ server không thể xác thực. Click vào các tùy chọn có sẵn để tiếp tục. Trong Chrome, click vào Advanced (Nâng cao) và Proceed to…(Tiếp tục với…).

Bước tiếp theo, bạn sẽ nhập username và password đã tạo ở bước 2 bằng cách dùng tập lệnh admpass.sh:

Nhập mật khẩu và username để đăng nhập OpenLiteSpeed
Nhập mật khẩu và username để đăng nhập OpenLiteSpeed

Sau khi xác thực, bạn sẽ thấy giao diện admin của OpenLiteSpeed:

Giao diện admin của OpenLiteSpeed
Giao diện admin của OpenLiteSpeed

Phần lớn cấu hình cho web server OpenLiteSpeed sẽ thực hiện trên giao diện này.

Ở bước này, bạn đã kết nối với server thông qua các cổng. Tiếp theo, bạn sẽ cập nhật cổng cho page mặc định.

Bước 4: Thay đổi cổng cho page mặc định

Để cấu hình cho các tùy chọn thông qua giao diện web, bạn cần thay đổi cổng mặc định 8088 thành cổng HTTP thông thường (cổng 80).

Bắt đầu bằng cách nhấn Listeners trong danh sách tùy chọn. Một danh sách listeners sẽ hiển thị để tải.

Từ danh sách này nhấn vào View (biểu tượng kính lúp) cho listeners mặc định:

Danh sách listener mặc định
Danh sách listener mặc định

Tiếp đến, nhấn vào nút chỉnh sửa (biểu tượng giấy bút) ở bảng Address Settings để thay đổi các giá trị. Đổi cổng 8088 thành cổng 80 rồi nhấn vào nút Save (biểu tượng đĩa mềm):

Đổi cổng 8088 thành cổng 80
Đổi cổng 8088 thành cổng 80

Sau khi lưu sửa đổi, cần khởi động lại server. Click vào mũi tên để restart lại OpenLiteSpeed:

Khởi động lại web server
Khởi động lại web server

Khi có thông báo khởi động lại LiteSpeed, nhấn nút Go.

Page mặc định hiện tại có thể truy cập được trên cổng 80 thay vì cổng 8088. Giờ đây, bạn có thể thêm bất kì tệp HTML hoặc tệp khác vào thư mục có CSS tại .JS/usr/local/lsws/Example/html.

OpenLiteSpeed là một web server đầy đủ tính năng được quản lý chủ yếu bằng giao diện admin.

Bạn có thể cấu hình giao diện của mình bằng các gợi ý sau:

 • Mọi thứ liên quan đến OpenLiteSpeed sẽ được tìm thấy trong thư mục /usr/local/lsws.
 • Thư mục gốc của tài liệu (nơi các tệp được lưu trữ) cho host ảo được đặt tại /usr/local/lsws/Example/html. Cấu hình cho host ảo có thể tìm thấy trong thư mục /usr/local/lsws/Example.
 • Bạn có thể tạo host ảo cho các trang web khác nhau bằng giao diện admin. Tuy nhiên, tất cả các thư mục mà bạn tham chiếu khi thiết lập cấu hình phải được tạo trước. OpenLiteSpeed không thể tạo thư mục.
 • Bạn có thể thiết lập các host ảo mẫu cho các host ảo có cùng định dạng.
 • Bạn có thể sử dụng cấu trúc và cấu hình của thư mục host ảo mặc định để bắt đầu cấu hình mới.
 • Giao diện admin được tích hợp sẵn hệ thống trợ giúp tooltip, ngoài ra còn có một tùy chọn menu Help trong menu điều hướng liên kết đến tài liệu của server. Tham khảo các thông tin này trong quá trình cấu hình nếu bạn cần trợ giúp.

Vietnix là nhà cung cấp VPS uy tín hàng đầu Việt Nam có 10 năm kinh nghiệm cùng hơn 50.000 khách hàng đã và đang sử dụng. Do đó, nếu có nhu cầu thuê VPS để cài đặt và cấu hình OpenLiteSpeed trên Ubuntu, bạn có thể liên hệ với Vietnix để được tư vấn lựa chọn gói phù hợp.

Không chỉ được đánh giá cao về chất lượng sản phẩm, Vietnix cũng rất chú trọng đến dịch vụ hỗ trợ khách hàng. Vì vậy, đến 97% khách hàng đã sử dụng dịch vụ vủa Vietnix đều có đánh giá 5 sao.

Song song đó, không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng và mang lại sự hài lòng cho khách hàng, Vietnix đã nhận được giải thưởng Thương hiệu Việt Nam xuất sắc năm 2022.

Trải nghiệm VPS tốc độ cao với mức giá ưu đãi ngay hôm nay. Liên hệ để được hỗ trợ chi tiết.

 • Địa chỉ: 265 Hồng Lạc, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Hotline: 1800 1093 – 07 088 44444
 • Email: sales@vietnix.com.vn

Lời kết

Trên đây là cách cấu hình và cài đặt Web Server OpenLiteSpeed trên Ubuntu 20.04. Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết, nếu thấy bài viết bổ ích bạn có thể chia sẻ cho mọi người cùng tham khảo.

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT CHỦ ĐỀ BẠN QUAN TÂM

Đăng ký ngay để nhận những thông tin mới nhất từ blog của chúng tôi. Đừng bỏ lỡ cơ hội truy cập kiến thức và tin tức hàng ngày

Chọn chủ đề :

Hưng Nguyễn

Kết nối với mình qua

Kết nối với mình qua

Tăng tốc độ website - Nâng tầm giá trị thương hiệu

Tăng tốc tải trang

95 điểm

Nâng cao trải nghiệm người dùng

Tăng 8% tỷ lệ chuyển đổi

Thúc đẩy SEO, Google Ads hiệu quả

Tăng tốc ngay

SẢN PHẨM NỔI BẬT

7 NGÀY DÙNG THỬ HOSTING

NẮM BẮT CƠ HỘI, THÀNH CÔNG DẪN LỐI

Cùng trải nghiệm dịch vụ hosting tốc độ cao được hơn 100,000 khách hàng sử dụng

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

 1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
 2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
 3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI