NỘI DUNG

Hosting tốc độ cao Vietnix - tốc độ tải trang trung bình dưới 1 giây
VPS siêu tốc Vietnix - trải nghiệm mượt mà, ổn định
29/03/2023
Lượt xem

JWT là gì? Ý nghĩa các thành phần và cấu trúc trong JWT

29/03/2023
10 phút đọc
Lượt xem

Đánh giá

5/5 - (181 bình chọn)

JWT đã và đang là một thành phần vô cùng quan trọng trong việc bảo mật API. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu rõ JWT là gì. Trong bài viết này, hãy cùng Vietnix tìm hiểu những kiến thức cơ bản và lý do nên sử dụng JWT.

JWT là gì?

JWT (JSON Web Token) là một tiêu chuẩn mở được sử dụng để chia sẻ thông tin bảo mật giữa client và server. Mỗi JWT đều chứa các đối tượng JSON được mã hoá và một bộ quyền sở hữu (claim). JWT được ký bằng thuật toán cryptographic để đảm bảo các quyền sở hữu không thể bị thay đổi sau khi phát hành token.

JWT là gì
Định nghĩa JWT là gì?

Ý nghĩa của từng thành phần trong tên JWT

Để hiểu rõ hơn JWT là gì, hãy cùng phân tích một chút về các thành phần ở trong cái tên này: JSON và Token.

JSON là gì?

JSON (JavaScript Object Notation) là một định dạng dựa trên văn bản được sử dụng để truyền dữ liệu qua ứng dụng web. Cơ chế lưu trữ của JSON cho phép máy tính và cả các developer truy cập thông tin dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, JSON còn có thể được dùng làm định dạng dữ liệu bởi bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào.

Kể từ khi ra mắt vào những năm đầu tiên của thập niên 2000, JSON đã nhanh chóng phát triển rộng rãi, vượt qua cả XML để trở thành cú pháp phổ biến nhất cho các API.

Token là gì?

Nói một cách đơn giản thì token là một chuỗi dữ liệu mang tính đại diện, chẳng hạn như dùng để biểu diễn danh tính cho thực thể nào đó. Trong quá trình xác thực, một token (không dựa trên JWT) là một chuỗi các ký tự cho phép người nhận xác thực danh tính của người gửi.

Mặt khác, JWT bao gồm thêm một bộ claim, dùng để truyền thông tin giữa client và server. Các claim này có thể cho biết người phát hành token, thời gian có hiệu lực, các quyền mà token được cấp,… nói chung sẽ phụ thuộc chủ yếu vào mục đích sử dụng.

Cấu trúc của JSON Web Token

JWT là một chuỗi được tạo bởi ba thành phần, ngăn cách nhau bởi dấu chấm (.) và được tuần tự hoá (serialize) bằng base64. Nếu xét định dạng tuần tự đơn giản nhất thì JWT sẽ có dạng: xxxxx.yyyyy.zzzzz.

Sau khi giải mã thì ta sẽ nhận được hai chuỗi JSON:

  1. Một chuỗi gồm header và payload.
  2. Chuỗi còn lại là signature.

Trong phần này, hãy cùng tìm hiểu rõ hơn ba thành phần chính của JSON Web Token:

Cấu trúc của JWT Token
Cấu trúc của JWT Token

Để minh hoạ cho cấu trúc, giả sử ta có một JWT như sau:

eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJuYW1lIjoiSm9lIENvZGVyIn0.5dlp7GmziL2QS06sZgK4mtaqv0_xX4oFUuTDh1zHK4U

Dựa trên cách phân chia ở trên, ta có thể thấy được ba thành phần như sau:

eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9 # header
.
eyJuYW1lIjoiSm9lIENvZGVyIn0 # payload
.
5dlp7GmziL2QS06sZgK4mtaqv0_xX4oFUuTDh1zHK4U #signature

Có tên đầy đủ là JOSE (JSON Object Signing and Encryption) header, thành phần này có nhiệm vụ chứa kiểu token (JWT) và thuật toán của chữ ký. Trong đó một số thuật toán phổ biến gồm có HMAC, SHA256 hay RSA.

Mã hoá theo base64-url ví dụ ở trên:

{"alg":"HS256"} # header

Payload

Payload là thành phần chứa các claim trong JWT, được hiển thị dưới dạng một chuỗi JSON và thường chỉ chứa một số lượng trường vừa đủ để giữ cho JWT nhỏ gọn (thường là dưới 10). Thông tin này chủ yếu được server sử dụng để xác minh xem người dùng có quyền thực hiện hành động đã yêu cầu hay không.

Claim trong JWT là một cặp key/value trong một đối tượng JSON. Giá trị của một claim có thể là bất kỳ đối tượng JSON nào. Có ba loại claim chủ yếu, gồm: registered, publicprivate.

Registered claim không bắt buộc phải được sử dụng, nhưng nếu có thì phải được xác nhận trước. Lấy ví dụ, một JWT có thể chứa các trường date-time biểu diễn thời hạn hợp lệ của token.

  • Issued At (iat): Thời gian tạo JWT
  • Expiration Time (exp): Thời gian JWT hết hạn
  • Not Before (nbf): Thời gian sớm nhất mà JWT bắt đầu có hiệu lực

Ngoài ra, public claim là những claim được cộng đồng công nhận và sử dụng rộng rãi. Còn private claim là các claim tự định nghĩa (không được trùng với registered claim và public claim), được tạo ra để chia sẻ thông tin giữa các bên client-server.

Mã hoá theo base64-url ví dụ ở trên:

{"name":"Joe Coder"} # payload

Trong đó, "name: "Joe Coder" là một claim với key là name, còn value là Joe Coder.

Signature

Signature (chữ ký) là một chuỗi được mã hoá bởi header, payload cùng một chuỗi bí mật, có nhiệm vụ đảm bảo tính toàn vẹn của token trong quá trình truyền tải. Bên tạo JWT sẽ ký header và payload với chuỗi bí mật (cả người phát hành và người nhận token đều biết) hoặc bằng một private key mà chỉ người gửi biết. Khi token được sử dụng, phía nhận token sẽ xác thực xem header và payload có khớp với signature hay không.

Tương tự, ta có kết quả mã hoá cho ví dụ trên:

5dlp7GmziL2QS06sZgK4mtaqv0_xX4oFUuTDh1zHK4U #signature

Lưu ý rằng signature có dữ liệu dạng nhị phân nên nếu giải mã thì kết quả trả về sẽ hiển thị một chuỗi các ký tự như sau:

��i�i��KN�f�֪�O�_R��\�+

Khi đó bạn có thể dùng các công cụ như hexdump để xem nội dung của signature:

$ echo "5dlp7GmziL2QS06sZgK4mtaqv0_xX4oFUuTDh1zHK4U=" | gbasenc -d --base64url | hexdump

0000000 e5 d9 69 ec 69 b3 88 bd 90 4b 4e ac 66 02 b8 9a
0000010 d6 aa bf 4f f1 5f 8a 05 52 e4 c3 87 5c c7 2b 85

Những lý do nên sử dụng JWT

Nói chung, JSON Web Token chủ yếu được sử dụng như một phương thức an toàn để xác thực người dùng và truyền dẫn thông tin. Thường thì một private key sẽ được người phát hành sử dụng để ký JWT. Sau đó người nhận xác thực chữ ký để đảm bảo tính toàn vẹn của token. Việc “đoán” ra khoá và thay đổi claim bên trong JWT gần như là không thể, vì vậy JSON Web Token giúp đảm bảo tính bảo mật của quá trình truyền dẫn thông tin.

Mặt khác, không phải thuật toán ký nào cũng như nhau. Chẳng hạn có vài thuật toán sử dụng một giá trị bí mật mà chỉ người phát hành và bên xác thực mới biết. Một số thuật toán khác lại dùng cặp public và private key. Trong đó private key chỉ có người phát hành biết, còn public key sẽ được phân bố đến nhiều bên. Tất nhiên chỉ có private key mới có thể tạo được chữ ký, còn việc xác thực sẽ được thực hiện bởi public key. Thuật toán này được xem là an toàn hơn vì private key chỉ tồn tại ở một nơi duy nhất.

Ngoài ra, đặc điểm này giúp server không cần phải lưu trữ một cơ sở dữ liệu thông tin cho mục đích xác thực người dùng. Đồng thời server phát hành JWT và server xác thực cũng không cần phải giống nhau – một ưu điểm cực kỳ tiện lợi cho các developer!

Khi nào nên sử dụng JWT?

Trong phần cuối cùng của bài viết, hãy cùng tìm hiểu những trường hợp phổ biến nhất mà ta nên sử dụng JWT:

Xác thực

Quá trình xác thực (authentication) diễn ra sau khi client chứng minh được danh tính của mình thông qua một login endpoint. Nếu thành công thì server sẽ tạo một JSON Web Token rồi phản hồi lại client. Sau đó, client sẽ sử dụng JWT này trên mọi request với những tài nguyên được bảo vệ.

Uỷ quyền

Một server sử dụng JSON Web Token cho mục đích uỷ quyền (authorization) sẽ tạo một JWT khi client đăng nhập. Đồng thời, JWT này cũng đã được ký nên các bên khác sẽ không có quyền thay đổi nó.

Mỗi khi client có quyền truy cập vào tài nguyên được bảo vệ, server sẽ xác thực xem chữ ký JWT có khớp với payload và header hay không để kiểm tra tính hợp lệ của JWT. Sau khi xác minh thành công, token này có thể gán (hoặc từ chối) quyền truy cập vào tài nguyên.

Trao đổi dữ liệu

JWT cũng là một giải pháp trao đổi dữ liệu vô cùng an toàn. Bên cạnh đó, người dùng còn có thể xác thực tính hợp lệ của token (gồm chữ ký, cấu trúc hay các tiêu chuẩn được yêu cầu trong JWT).

Câu hỏi thường gặp

JWT là gì?

JWT là viết tắt từ JSON Web Token. Đây là một phương tiện đại diện cho các bên yêu cầu chuyển giao giữa server và client.

Thư viện để xác thực cho JWT ở đâu?

Nếu bạn đang tìm danh sách các thư viện cho JWT nhằm phục vụ cho công việc của mình thì có thể truy cập vào Libraries for Token Signing/Verification để có thể tìm được thư viện phù hợp: .NET, Python, Node.js, Java, JavaScript, Perl, Ruby,.. cho đến Go, Erlang, Haskell,…

Lời kết

Qua bài viết này, hy vọng bạn đọc đã trang bị được những kiến thức cơ bản về khái niệm, cấu trúc và cách thực hoạt động của JWT để ứng dụng vào việc bảo mật API. Chúc các bạn thành công!

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT CHỦ ĐỀ BẠN QUAN TÂM

Đăng ký ngay để nhận những thông tin mới nhất từ blog của chúng tôi. Đừng bỏ lỡ cơ hội truy cập kiến thức và tin tức hàng ngày

Chọn chủ đề :

Kết nối với mình qua

Kết nối với mình qua

Tăng tốc độ website - Nâng tầm giá trị thương hiệu

Tăng tốc tải trang

95 điểm

Nâng cao trải nghiệm người dùng

Tăng 8% tỷ lệ chuyển đổi

Thúc đẩy SEO, Google Ads hiệu quả

Tăng tốc ngay

SẢN PHẨM NỔI BẬT

7 NGÀY DÙNG THỬ HOSTING

NẮM BẮT CƠ HỘI, THÀNH CÔNG DẪN LỐI

Cùng trải nghiệm dịch vụ hosting tốc độ cao được hơn 100,000 khách hàng sử dụng

ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU THÀNH CÔNG
Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận tài liệu mới nhất từ Vietnix!
ĐÓNG

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ HOSTING

7 NGÀY MIỄN PHÍ

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ HOSTING

7 NGÀY MIỄN PHÍ

XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ THÀNH CÔNG
Cảm ơn bạn đã đăng ký thông tin thành công. Đội ngũ CSKH sẽ liên hệ trực tiếp để kích hoạt dịch vụ cho bạn nhanh nhất!
ĐÓNG

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

  1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
  2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
  3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI