Hướng dẫn chi tiết cách chuyển subdomain sang root domain trong WordPress siêu nhanh chóng

Lượt xem
Home

Bạn có muốn chuyển subdomain sang root domain trong WordPress không? Quá trình này khá dễ thực hiện và còn cách để bảo tồn thứ hạng SEO của bạn. Để thực hiện việc này thực sự không mất quá nhiều thời gian của bạn, đặc biệt trong bài viết này, Vietnix sẽ hướng dẫn bạn cách dễ dàng chuyển WordPress từ subdomain sang root domain với hướng dẫn từng bước.

Chuyển subdomain sang root domain trong WordPress

Một subdomain là một phần mở rộng của tên miền gốc – root domain.

Ví dụ: http://yourwebsite.example.com là một subdomain của example.com. Trong trường hợp này, example.com là root domain – tên miền gốc.

Các công cụ tìm kiếm xem xét subdomain như một trang web hoàn toàn khác biệt. Đây là lý do tại sao bạn cần đảm bảo bạn chuyển hướng công cụ tìm kiếm một cách đúng đắn về miền gốc sau khi chuyển đổi. Điều này sẽ giúp bạn bảo tồn thứ hạng tìm kiếm sau khi di chuyển trang web của bạn.

Chuyển subdomain sang root domain trong WordPress
Chuyển subdomain sang root domain trong WordPress

Không giống như việc di chuyển một trang web WordPress sang một máy chủ mới hoặc một tên miền mới, việc di chuyển một trang web sang miền gốc dễ dàng hơn một chút.

Chủ yếu vì cả hai thường được lưu trữ bởi cùng một công ty cung cấp dịch vụ web hosting. Điều này cho phép bạn bỏ qua một số bước.

Bước 1. Tạo bản sao lưu hoàn chỉnh – full backup cho website

Bạn nên luôn luôn cài đặt một giải pháp sao lưu trên trang web của bạn để thực hiện sao lưu tự động. Có rất nhiều plugin backup WordPress mà bạn có thể sử dụng để bảo vệ nội dung WordPress của bạn.

Bây giờ, nếu bạn đã cài đặt một plugin sao lưu, bạn có thể nghĩ rằng bạn có thể bỏ qua bước này.

Bước này nhằm nhắc nhở bạn rằng ngay cả khi bạn đã có bản sao lưu tự động của trang web của bạn, bạn vẫn cần tạo một bản sao lưu hoàn chỉnh của trang web của bạn. Điều này bao gồm sao lưu cơ sở dữ liệu cũng như sao lưu tất cả các file và folder WordPress.

Khi bạn đã tạo xong bản sao lưu hoàn chỉnh, hãy đảm bảo bạn lưu trữ nó tại một vị trí xa hoặc trên máy tính bảo mật thông tin của web.

Khi sử dụng dịch vụ hosting tại Vietnix, bạn có thể hoàn toàn an tâm bởi hệ thống sao lưu tự động được thực hiện 4 lần mỗi ngày, đảm bảo rằng dữ liệu của bạn luôn được bảo vệ tốt nhất.

Bất kể có sự cố xảy ra như mất dữ liệu, lỗi kỹ thuật hay tình huống không mong muốn, bạn luôn có khả năng khôi phục lại trạng thái gần nhất của website một cách dễ dàng. Việc có sẵn bản sao lưu trong vòng 7 ngày gần nhất đồng nghĩa với việc bạn có khả năng quay trở lại bất kỳ thời điểm nào trong tuần trước, giúp đảm bảo rằng công trình xây dựng trực tuyến của bạn luôn được bảo vệ và duy trì tốt nhất.

Bước 2. Di chuyển file WordPress từ subdomain sang folder gốc

Trước tiên, bạn cần kết nối với trang web của bạn bằng một ứng dụng FTP hoặc file manager của cPanel. Khi đã kết nối, hãy vào vị trí subfolder của bạn và tải xuống tất cả các file WordPress về máy tính.

Copy toàn bộ file và thư mục trong subdomain
Copy toàn bộ file và folder trong subdomain

Tiếp theo, mở folder public_html của miền gốc của bạn. Tùy thuộc vào cách thiết lập môi trường WordPress hosting, folder này cũng có thể được đặt tên là www hoặc theo tên miền của bạn.

Bây giờ, bạn cần tải lên tất cả các file WordPress bạn đã tải xuống trước đó vào folder gốc.

Di chuyển file WordPress từ subdomain sang folder gốc
Di chuyển file WordPress từ subdomain sang folder gốc

Bước 3. Thay đổi cài đặt URL WordPress và URL trang web

Sau khi bạn đã di chuyển các file WordPress, bạn sẽ không thể truy cập WordPress admin area trên miền gốc được nữa. Cố gắng đăng nhập vào trang web gốc sẽ đưa bạn quay lại admin area trang web subdomain.

Để khắc phục điều này, hãy chuyển sang ứng dụng FTP và vào folder gốc của tên miền của bạn. Tiếp theo, bạn cần chỉnh sửa file wp-config.php và thêm các dòng sau đây ngay trước dòng “That”s all, stop editing! Happy blogging”.

<pre class="wp-block-syntaxhighlighter-code">
define('WP_HOME','http://example.com');
define('WP_SITEURL','http://example.com');
<div class="wpcode-syntax-footer">
    <div class="wpcode-syntax-code-footer-left">Hosted with ❤️ by <strong><a href="https://wpcode.com" target="_blank">WPCode</a></strong></div>
    <div class="wpcode-syntax-code-footer-right">
      <svg width="65" height="16" viewBox="0 0 65 16" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M38.0415 7.99972C38.0415 6.44437 38.4062 5.38018 39.128 4.59879C39.8499 3.80995 40.8769 3.42297 42.1941 3.42297C42.8117 3.42297 43.4071 3.54949 43.9206 3.80251C44.4564 4.05553 44.8582 4.39786 45.1782 4.82204C45.2452 4.9039 45.2601 4.99321 45.2601 5.09739C45.2601 5.2239 45.2155 5.31321 45.1336 5.39507C45.0517 5.47693 44.9624 5.52158 44.8359 5.52158C44.6871 5.52158 44.5829 5.4546 44.4936 5.35042C44.2555 5.03042 43.9429 4.75507 43.5113 4.53925C43.1094 4.32344 42.6555 4.21925 42.1643 4.21925C41.1224 4.21925 40.3336 4.53925 39.7755 5.17925C39.2248 5.81925 38.942 6.68995 38.942 7.96995C38.942 9.30948 39.2173 10.2025 39.7531 10.7979C40.2889 11.3932 41.0927 11.7132 42.1643 11.7132C42.6331 11.7132 43.0573 11.6313 43.4889 11.4379C43.8908 11.2444 44.2331 10.9913 44.4936 10.6267C44.5755 10.5225 44.6871 10.4555 44.8359 10.4555C44.9624 10.4555 45.0517 10.5002 45.1336 10.582C45.2155 10.6639 45.2601 10.7755 45.2601 10.8797C45.2601 10.9616 45.2378 11.0509 45.1782 11.1327C44.8806 11.5569 44.4713 11.8993 43.9206 12.1523C43.3699 12.4053 42.7894 12.5318 42.1717 12.5318C40.8322 12.5318 39.8052 12.1523 39.0982 11.4006C38.3987 10.6788 38.0415 9.59228 38.0415 7.99972Z" fill="#1F2937"></path><path d="M46.9268 11.7654C46.4356 11.237 46.1826 10.4258 46.1826 9.36164C46.1826 8.29745 46.4208 7.50862 46.9045 6.98024C47.3956 6.45187 48.0803 6.19141 48.9733 6.19141C49.8663 6.19141 50.551 6.44443 51.0422 6.98024C51.5333 7.50862 51.764 8.29745 51.764 9.36164C51.764 10.4258 51.5259 11.237 51.0422 11.7654C50.551 12.2937 49.8663 12.5765 48.9733 12.5765C48.1026 12.5765 47.418 12.3012 46.9268 11.7654ZM47.0608 9.36164C47.0608 10.9765 47.7008 11.7877 48.9808 11.7877C50.2608 11.7877 50.9008 10.9765 50.9008 9.36164C50.9008 7.74676 50.2608 6.93559 48.9808 6.93559C47.6933 6.93559 47.0608 7.76908 47.0608 9.36164Z" fill="#1F2937"></path><path d="M52.583 9.3839C52.583 7.25553 53.476 6.31786 55.2472 6.31786C55.6491 6.31786 56.0137 6.39972 56.3337 6.57088C56.6537 6.74204 56.9067 6.93553 57.0556 7.18855V3.84716C57.0556 3.72065 57.1002 3.63135 57.1821 3.54949C57.2639 3.46762 57.3532 3.42297 57.4798 3.42297C57.6063 3.42297 57.6956 3.46762 57.7774 3.54949C57.8593 3.63135 57.9039 3.72065 57.9039 3.84716V9.95693C57.9039 10.8053 57.6658 11.4453 57.1821 11.8918C56.7132 12.3383 56.0732 12.569 55.2844 12.569C54.4137 12.569 53.7291 12.2937 53.2602 11.7579C52.8137 11.2369 52.583 10.4481 52.583 9.3839ZM53.4314 9.3839C53.4314 10.9988 54.0491 11.81 55.3067 11.81C55.8425 11.81 56.2667 11.6611 56.5867 11.3411C56.9067 11.0211 57.0556 10.5746 57.0556 9.95693V8.25274C57.0332 8.23042 57.0109 8.18576 56.9886 8.12623C56.9663 8.05925 56.9067 7.97739 56.7951 7.85088C56.6909 7.72437 56.5793 7.59786 56.4528 7.48623C56.3263 7.38204 56.1551 7.29274 55.9616 7.21088C55.7458 7.12902 55.5374 7.08437 55.2993 7.08437C54.6816 7.08437 54.2351 7.27786 53.8928 7.67972C53.5802 8.08158 53.4314 8.57274 53.4314 9.3839Z" fill="#1F2937"></path><path d="M58.9312 9.36193C58.9312 8.3424 59.1693 7.55356 59.653 7.00286C60.1367 6.45216 60.8065 6.16937 61.6772 6.16937C62.0195 6.16937 62.3395 6.21402 62.5925 6.29588C62.8679 6.37774 63.106 6.48937 63.2772 6.63821C63.4484 6.78705 63.6195 6.93588 63.746 7.12937C63.8725 7.30054 63.9842 7.49402 64.0437 7.7024C64.1107 7.91821 64.1479 8.08193 64.1925 8.25309C64.2372 8.42426 64.2372 8.59542 64.2372 8.76658C64.2372 8.89309 64.2372 8.99728 64.2372 9.06426C64.2372 9.13123 64.2149 9.21309 64.1702 9.31728C64.1479 9.42147 64.0884 9.48844 63.9991 9.53309C63.9172 9.57774 63.8279 9.60007 63.7014 9.60007H59.8316C59.8316 10.2624 60.0028 10.7908 60.3674 11.1777C60.7321 11.5573 61.2232 11.7731 61.8409 11.7731C62.1832 11.7731 62.4809 11.7284 62.7116 11.6243C62.9498 11.5201 63.2028 11.3936 63.4335 11.2001C63.5153 11.1331 63.6046 11.1182 63.6716 11.1182C63.7758 11.1182 63.8651 11.1629 63.947 11.2224C64.0139 11.3043 64.0512 11.3936 64.0512 11.4977C64.0512 11.6019 64.0065 11.7136 63.9023 11.7954C63.8205 11.8773 63.6865 11.9889 63.5377 12.0931C63.3888 12.1973 63.1507 12.2866 62.8307 12.3908C62.5107 12.495 62.1684 12.5396 61.8037 12.5396C60.8884 12.5396 60.1814 12.2866 59.6902 11.7508C59.1916 11.2522 58.9312 10.4484 58.9312 9.36193ZM59.8093 8.87077H63.3888C63.3888 8.61774 63.3665 8.37961 63.307 8.17123C63.2623 7.95542 63.1805 7.76937 63.0539 7.57588C62.9274 7.3824 62.7563 7.23356 62.5181 7.12937C62.28 7.02519 62.0046 6.95821 61.6846 6.95821C61.1116 6.95821 60.68 7.12937 60.3377 7.4717C60.0251 7.80658 59.8316 8.27542 59.8093 8.87077Z" fill="#1F2937"></path><path d="M19.229 4.18977C19.229 3.97395 19.3109 3.78791 19.4671 3.63907C19.616 3.49023 19.8095 3.40837 20.0253 3.40837C20.2188 3.40837 20.3899 3.47535 20.5164 3.57954C20.643 3.68372 20.7323 3.81023 20.7695 3.94419L22.3248 9.51814L23.8355 3.96651C23.8802 3.79535 23.962 3.66884 24.1109 3.56465C24.2597 3.46047 24.4085 3.41581 24.5574 3.41581C24.7285 3.41581 24.8774 3.46047 25.0039 3.56465C25.1304 3.66884 25.242 3.79535 25.2792 3.96651L26.7899 9.51814L28.3453 3.92186C28.3899 3.79535 28.4718 3.66884 28.5983 3.55721C28.7248 3.45302 28.8737 3.38605 29.0895 3.38605C29.3053 3.38605 29.4764 3.45302 29.6253 3.60186C29.7741 3.7507 29.8411 3.92186 29.8411 4.13023C29.8411 4.21209 29.8188 4.3014 29.7964 4.36093L27.5118 11.9591C27.4671 12.1079 27.3853 12.2567 27.2364 12.3386C27.1099 12.4428 26.9611 12.4874 26.7899 12.4874C26.6188 12.4874 26.4699 12.4428 26.3434 12.3386C26.2169 12.2344 26.1276 12.1079 26.0904 11.9367L24.5574 6.4893L23.0244 11.9963C22.9797 12.1674 22.8755 12.294 22.749 12.3981C22.6225 12.5023 22.4513 12.547 22.2802 12.547C22.109 12.547 21.9602 12.5023 21.8337 12.3981C21.7071 12.294 21.5955 12.1674 21.5583 12.0186L19.2737 4.42791C19.2513 4.36093 19.229 4.27907 19.229 4.18977Z" fill="#1F2937"></path><path d="M30.9351 11.8101V4.18967C30.9351 3.97386 31.0169 3.81014 31.1509 3.6613C31.2997 3.51246 31.4932 3.4306 31.709 3.4306H34.2467C35.0802 3.4306 35.7425 3.6613 36.2485 4.13014C36.762 4.59898 37.0374 5.27618 37.0374 6.15432C37.0374 7.04735 36.7844 7.70967 36.2709 8.17851C35.7574 8.64735 35.0802 8.87805 34.269 8.87805H32.4978V11.8176C32.4978 12.0334 32.4309 12.2194 32.282 12.3683C32.1332 12.5171 31.962 12.5841 31.7239 12.5841C31.4858 12.5841 31.322 12.5022 31.1732 12.3534C31.002 12.1897 30.9351 12.0185 30.9351 11.8101ZM32.4755 7.48642H34.1202C34.5444 7.48642 34.8644 7.35991 35.1025 7.12177C35.3406 6.89107 35.4448 6.54874 35.4448 6.12456C35.4448 5.70037 35.3406 5.35805 35.1025 5.12735C34.8644 4.89665 34.5444 4.78502 34.1425 4.78502H32.4978V7.48642H32.4755V7.48642Z" fill="#1F2937"></path><path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M14.3916 15.9999H1.64367C0.720884 15.9999 -0.000976562 15.278 -0.000976562 14.3627V1.63709C-0.000976562 0.721738 0.720884 -0.00012207 1.64367 -0.00012207H14.3916C15.3069 -0.00012207 16.0362 0.721738 16.0362 1.63709V14.3627C16.0362 15.278 15.3069 15.9999 14.3916 15.9999ZM3.96553 13.0231C3.88367 13.0231 3.77205 13.0008 3.69019 12.9785C3.30321 12.8296 3.11716 12.4055 3.266 12.0185L6.61484 3.44546C6.76367 3.06592 7.18786 2.87244 7.57484 3.02127C7.96181 3.17011 8.14786 3.5943 7.99902 3.98127L4.66507 12.5543C4.56088 12.852 4.26321 13.0231 3.96553 13.0231ZM8.76554 11.9366C8.91437 12.0855 9.10786 12.1524 9.30135 12.1524C9.49484 12.1524 9.68833 12.0855 9.83716 11.9366L12.4567 9.33941C12.9255 8.87058 12.9255 8.08174 12.4567 7.6129L9.83716 4.99337C9.56181 4.69569 9.09298 4.69569 8.7953 4.99337C8.49763 5.26872 8.49763 5.73755 8.7953 6.03523L11.2065 8.46127L8.77298 10.8873C8.46042 11.1701 8.46042 11.6389 8.76554 11.9366Z" fill="#1F2937"></path></svg>
      <a href="https://library.wpcode.com/use-snippet/" target="_blank">1-click Use in WordPress</a>
    </div>
    </div></pre>

Đừng quên thay thế example.com bằng tên miền của bạn. Nếu bạn muốn trang web gốc của bạn sử dụng www, thì bạn cần nhập các URL với tiền tố www.

Lưu các thay đổi của bạn và tải file wp-config.php lên trang web của bạn lại.

Bây giờ bạn có thể truy cập khu vực quản trị trang web WordPress của mình trên root domain.

Bước 4. Cập nhật URL

Trang web WordPress của bạn đã chuyển sang tên miền gốc, nhưng có các liên kết trong cơ sở dữ liệu WordPress của bạn đang trỏ đến subdomain.

Hãy khắc phục điều đó bằng cách cài đặt và kích hoạt plugin Go Live Update URLs. Để biết thêm chi tiết, xem hướng dẫn từng bước của Vietnix về cách cài đặt plugin WordPress.

Cài đặt Plugin WordPress – Hướng Dẫn Website Cơ Bản | VIETNIX

Sau khi kích hoạt, bạn cần truy cập Tools > Go Live từ WordPress admin dashboard.

Plugin Go Live Update URLs trong WordPress
Plugin Go Live Update URLs trong WordPress

Ở đầu trang, bạn có thể chọn cập nhật URL trong các bài viết, bình luận, tùy chọn, dữ liệu người dùng, thuật ngữ và các khu vực khác bằng cách tích vào những tùy chọn hiển thị.

Tiếp theo, cuộn xuống phía dưới trang. Ở đây, bạn cần nhập URL subdomain của mình vào tùy chọn “Old URL” và thêm root domain của bạn vào tùy chọn “New URL”

Chuyển hướng subdomain sang root domain với URL mới
Chuyển hướng subdomain sang root domain với URL mới

Khi bạn hoàn thành, nhấn vào nút “Update Urls” để tiếp tục.

Plugin sẽ cập nhật tất cả các URL trong cơ sở dữ liệu WordPress của bạn.

Muốn xây dựng một website WordPress thu hút người dùng và chuyên nghiệp, bạn cần bổ sung thêm nhiều tính năng khác nhau. Để làm điều này, việc sử dụng các theme và plugin hỗ trợ là cần thiết, từ đó bạn có thể tận dụng tối đa các tính năng và công cụ có sẵn để tạo nên một website WordPress đẹp mắt, chuyên nghiệp và nâng cao trải nghiệm cho người dùng.

Bước 5. Chuyển hướng tất cả traffic từ subdomain về root domain

Bây giờ bạn đã di chuyển các file WordPress, hãy đảm bảo rằng traffic từ subdomain được chuyển hướng đến root domain.

Điều này có thể thực hiện bằng cách điều hướng đến subfolder và đảm bảo rằng các file ẩn bắt buộc phải được hiển thị.

Cài đặt ứng dụng FTP của bạn có tùy chọn luôn hiển thị các file ẩn. Trong FileZilla, tùy chọn này nằm trong tùy chọn Server > Force Showing Hidden Files.

Tùy chọn buộc hiển thị các tập tin ẩn bị ẩn
Tùy chọn buộc hiển thị các tập tin ẩn bị ẩn

Nếu bạn đang sử dụng cPanel File Manager, sau đó nhấp vào nút “Settings” ở góc trên bên phải của màn hình. Điều này sẽ hiển thị pop up ưa thích. Bạn cần chọn “Show hidden files” và sau đó nhấn vào nút “Save.”

Nếu subfolder của bạn đã có một file .htaccess, bạn có thể xóa nó và tạo một file mới. Bên trong file .htaccess mới, bạn cần sao chép và dán mã sau đây:

<pre class="wp-block-syntaxhighlighter-code">
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^yoursubdomain\.example\.com$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ "http://example.com/$1" [R=301,L]
</IfModule>
<div class="wpcode-syntax-footer">
    <div class="wpcode-syntax-code-footer-left">Hosted with ❤️ by <strong><a href="https://wpcode.com" target="_blank">WPCode</a></strong></div>
    <div class="wpcode-syntax-code-footer-right">
      <svg width="65" height="16" viewBox="0 0 65 16" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M38.0415 7.99972C38.0415 6.44437 38.4062 5.38018 39.128 4.59879C39.8499 3.80995 40.8769 3.42297 42.1941 3.42297C42.8117 3.42297 43.4071 3.54949 43.9206 3.80251C44.4564 4.05553 44.8582 4.39786 45.1782 4.82204C45.2452 4.9039 45.2601 4.99321 45.2601 5.09739C45.2601 5.2239 45.2155 5.31321 45.1336 5.39507C45.0517 5.47693 44.9624 5.52158 44.8359 5.52158C44.6871 5.52158 44.5829 5.4546 44.4936 5.35042C44.2555 5.03042 43.9429 4.75507 43.5113 4.53925C43.1094 4.32344 42.6555 4.21925 42.1643 4.21925C41.1224 4.21925 40.3336 4.53925 39.7755 5.17925C39.2248 5.81925 38.942 6.68995 38.942 7.96995C38.942 9.30948 39.2173 10.2025 39.7531 10.7979C40.2889 11.3932 41.0927 11.7132 42.1643 11.7132C42.6331 11.7132 43.0573 11.6313 43.4889 11.4379C43.8908 11.2444 44.2331 10.9913 44.4936 10.6267C44.5755 10.5225 44.6871 10.4555 44.8359 10.4555C44.9624 10.4555 45.0517 10.5002 45.1336 10.582C45.2155 10.6639 45.2601 10.7755 45.2601 10.8797C45.2601 10.9616 45.2378 11.0509 45.1782 11.1327C44.8806 11.5569 44.4713 11.8993 43.9206 12.1523C43.3699 12.4053 42.7894 12.5318 42.1717 12.5318C40.8322 12.5318 39.8052 12.1523 39.0982 11.4006C38.3987 10.6788 38.0415 9.59228 38.0415 7.99972Z" fill="#1F2937"></path><path d="M46.9268 11.7654C46.4356 11.237 46.1826 10.4258 46.1826 9.36164C46.1826 8.29745 46.4208 7.50862 46.9045 6.98024C47.3956 6.45187 48.0803 6.19141 48.9733 6.19141C49.8663 6.19141 50.551 6.44443 51.0422 6.98024C51.5333 7.50862 51.764 8.29745 51.764 9.36164C51.764 10.4258 51.5259 11.237 51.0422 11.7654C50.551 12.2937 49.8663 12.5765 48.9733 12.5765C48.1026 12.5765 47.418 12.3012 46.9268 11.7654ZM47.0608 9.36164C47.0608 10.9765 47.7008 11.7877 48.9808 11.7877C50.2608 11.7877 50.9008 10.9765 50.9008 9.36164C50.9008 7.74676 50.2608 6.93559 48.9808 6.93559C47.6933 6.93559 47.0608 7.76908 47.0608 9.36164Z" fill="#1F2937"></path><path d="M52.583 9.3839C52.583 7.25553 53.476 6.31786 55.2472 6.31786C55.6491 6.31786 56.0137 6.39972 56.3337 6.57088C56.6537 6.74204 56.9067 6.93553 57.0556 7.18855V3.84716C57.0556 3.72065 57.1002 3.63135 57.1821 3.54949C57.2639 3.46762 57.3532 3.42297 57.4798 3.42297C57.6063 3.42297 57.6956 3.46762 57.7774 3.54949C57.8593 3.63135 57.9039 3.72065 57.9039 3.84716V9.95693C57.9039 10.8053 57.6658 11.4453 57.1821 11.8918C56.7132 12.3383 56.0732 12.569 55.2844 12.569C54.4137 12.569 53.7291 12.2937 53.2602 11.7579C52.8137 11.2369 52.583 10.4481 52.583 9.3839ZM53.4314 9.3839C53.4314 10.9988 54.0491 11.81 55.3067 11.81C55.8425 11.81 56.2667 11.6611 56.5867 11.3411C56.9067 11.0211 57.0556 10.5746 57.0556 9.95693V8.25274C57.0332 8.23042 57.0109 8.18576 56.9886 8.12623C56.9663 8.05925 56.9067 7.97739 56.7951 7.85088C56.6909 7.72437 56.5793 7.59786 56.4528 7.48623C56.3263 7.38204 56.1551 7.29274 55.9616 7.21088C55.7458 7.12902 55.5374 7.08437 55.2993 7.08437C54.6816 7.08437 54.2351 7.27786 53.8928 7.67972C53.5802 8.08158 53.4314 8.57274 53.4314 9.3839Z" fill="#1F2937"></path><path d="M58.9312 9.36193C58.9312 8.3424 59.1693 7.55356 59.653 7.00286C60.1367 6.45216 60.8065 6.16937 61.6772 6.16937C62.0195 6.16937 62.3395 6.21402 62.5925 6.29588C62.8679 6.37774 63.106 6.48937 63.2772 6.63821C63.4484 6.78705 63.6195 6.93588 63.746 7.12937C63.8725 7.30054 63.9842 7.49402 64.0437 7.7024C64.1107 7.91821 64.1479 8.08193 64.1925 8.25309C64.2372 8.42426 64.2372 8.59542 64.2372 8.76658C64.2372 8.89309 64.2372 8.99728 64.2372 9.06426C64.2372 9.13123 64.2149 9.21309 64.1702 9.31728C64.1479 9.42147 64.0884 9.48844 63.9991 9.53309C63.9172 9.57774 63.8279 9.60007 63.7014 9.60007H59.8316C59.8316 10.2624 60.0028 10.7908 60.3674 11.1777C60.7321 11.5573 61.2232 11.7731 61.8409 11.7731C62.1832 11.7731 62.4809 11.7284 62.7116 11.6243C62.9498 11.5201 63.2028 11.3936 63.4335 11.2001C63.5153 11.1331 63.6046 11.1182 63.6716 11.1182C63.7758 11.1182 63.8651 11.1629 63.947 11.2224C64.0139 11.3043 64.0512 11.3936 64.0512 11.4977C64.0512 11.6019 64.0065 11.7136 63.9023 11.7954C63.8205 11.8773 63.6865 11.9889 63.5377 12.0931C63.3888 12.1973 63.1507 12.2866 62.8307 12.3908C62.5107 12.495 62.1684 12.5396 61.8037 12.5396C60.8884 12.5396 60.1814 12.2866 59.6902 11.7508C59.1916 11.2522 58.9312 10.4484 58.9312 9.36193ZM59.8093 8.87077H63.3888C63.3888 8.61774 63.3665 8.37961 63.307 8.17123C63.2623 7.95542 63.1805 7.76937 63.0539 7.57588C62.9274 7.3824 62.7563 7.23356 62.5181 7.12937C62.28 7.02519 62.0046 6.95821 61.6846 6.95821C61.1116 6.95821 60.68 7.12937 60.3377 7.4717C60.0251 7.80658 59.8316 8.27542 59.8093 8.87077Z" fill="#1F2937"></path><path d="M19.229 4.18977C19.229 3.97395 19.3109 3.78791 19.4671 3.63907C19.616 3.49023 19.8095 3.40837 20.0253 3.40837C20.2188 3.40837 20.3899 3.47535 20.5164 3.57954C20.643 3.68372 20.7323 3.81023 20.7695 3.94419L22.3248 9.51814L23.8355 3.96651C23.8802 3.79535 23.962 3.66884 24.1109 3.56465C24.2597 3.46047 24.4085 3.41581 24.5574 3.41581C24.7285 3.41581 24.8774 3.46047 25.0039 3.56465C25.1304 3.66884 25.242 3.79535 25.2792 3.96651L26.7899 9.51814L28.3453 3.92186C28.3899 3.79535 28.4718 3.66884 28.5983 3.55721C28.7248 3.45302 28.8737 3.38605 29.0895 3.38605C29.3053 3.38605 29.4764 3.45302 29.6253 3.60186C29.7741 3.7507 29.8411 3.92186 29.8411 4.13023C29.8411 4.21209 29.8188 4.3014 29.7964 4.36093L27.5118 11.9591C27.4671 12.1079 27.3853 12.2567 27.2364 12.3386C27.1099 12.4428 26.9611 12.4874 26.7899 12.4874C26.6188 12.4874 26.4699 12.4428 26.3434 12.3386C26.2169 12.2344 26.1276 12.1079 26.0904 11.9367L24.5574 6.4893L23.0244 11.9963C22.9797 12.1674 22.8755 12.294 22.749 12.3981C22.6225 12.5023 22.4513 12.547 22.2802 12.547C22.109 12.547 21.9602 12.5023 21.8337 12.3981C21.7071 12.294 21.5955 12.1674 21.5583 12.0186L19.2737 4.42791C19.2513 4.36093 19.229 4.27907 19.229 4.18977Z" fill="#1F2937"></path><path d="M30.9351 11.8101V4.18967C30.9351 3.97386 31.0169 3.81014 31.1509 3.6613C31.2997 3.51246 31.4932 3.4306 31.709 3.4306H34.2467C35.0802 3.4306 35.7425 3.6613 36.2485 4.13014C36.762 4.59898 37.0374 5.27618 37.0374 6.15432C37.0374 7.04735 36.7844 7.70967 36.2709 8.17851C35.7574 8.64735 35.0802 8.87805 34.269 8.87805H32.4978V11.8176C32.4978 12.0334 32.4309 12.2194 32.282 12.3683C32.1332 12.5171 31.962 12.5841 31.7239 12.5841C31.4858 12.5841 31.322 12.5022 31.1732 12.3534C31.002 12.1897 30.9351 12.0185 30.9351 11.8101ZM32.4755 7.48642H34.1202C34.5444 7.48642 34.8644 7.35991 35.1025 7.12177C35.3406 6.89107 35.4448 6.54874 35.4448 6.12456C35.4448 5.70037 35.3406 5.35805 35.1025 5.12735C34.8644 4.89665 34.5444 4.78502 34.1425 4.78502H32.4978V7.48642H32.4755V7.48642Z" fill="#1F2937"></path><path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M14.3916 15.9999H1.64367C0.720884 15.9999 -0.000976562 15.278 -0.000976562 14.3627V1.63709C-0.000976562 0.721738 0.720884 -0.00012207 1.64367 -0.00012207H14.3916C15.3069 -0.00012207 16.0362 0.721738 16.0362 1.63709V14.3627C16.0362 15.278 15.3069 15.9999 14.3916 15.9999ZM3.96553 13.0231C3.88367 13.0231 3.77205 13.0008 3.69019 12.9785C3.30321 12.8296 3.11716 12.4055 3.266 12.0185L6.61484 3.44546C6.76367 3.06592 7.18786 2.87244 7.57484 3.02127C7.96181 3.17011 8.14786 3.5943 7.99902 3.98127L4.66507 12.5543C4.56088 12.852 4.26321 13.0231 3.96553 13.0231ZM8.76554 11.9366C8.91437 12.0855 9.10786 12.1524 9.30135 12.1524C9.49484 12.1524 9.68833 12.0855 9.83716 11.9366L12.4567 9.33941C12.9255 8.87058 12.9255 8.08174 12.4567 7.6129L9.83716 4.99337C9.56181 4.69569 9.09298 4.69569 8.7953 4.99337C8.49763 5.26872 8.49763 5.73755 8.7953 6.03523L11.2065 8.46127L8.77298 10.8873C8.46042 11.1701 8.46042 11.6389 8.76554 11.9366Z" fill="#1F2937"></path></svg>
      <a href="https://library.wpcode.com/use-snippet/" target="_blank">1-click Use in WordPress</a>
    </div>
    </div></pre>

Đừng quên thay thế subdomain thực tế của bạn vào đoạn code trên nhé và thay thế example.com bằng tên miền của bạn.

Vui lòng lưu ý rằng dòng RewriteRule sử dụng một URL non-www. Nếu bạn muốn sử dụng www trong miền gốc của bạn, thì bạn cần thêm URL của bạn với tiền tố www.

Lưu các thay đổi của bạn và tải file .htaccess lên máy chủ.

Sau tất cả những thao tác trên, bạn đã thành công chuyển trang web từ subdomain sang root domain. Bây giờ, bạn có thể truy cập trang web của mình để xem nó hoạt động. Hãy thử nghiệm trang web của bạn để đảm bảo mọi thứ hoạt động bình thường.

Nếu bạn đang cần tên miền cho mục đích xây dựng một website cá nhân, thương mại điện tử, blog, dự án nghiên cứu hoặc bất kỳ mục đích nào khác bạn có thể tham khảo đăng ký tại Vietnix.

Một trong những nhà cung cấp tên miền uy tín, được nhiều người dùng tin chọn hiện nay là Vietnix. Vietnix cung cấp đa dạng tên miền trong nước và quốc tế với mức giá chỉ từ 300.000 VND/Năm, phù hợp với mọi nhu cầu người dùng.

Lời kết

Vietnix hy vọng bài viết này đã giúp bạn chuyển trang web của mình từ subdomain sang root domain. Bạn cũng có thể muốn xem chọn lựa của Vietnix cho plugin SEO cho WordPress tốt nhất dành cho người mới bắt đầu của Vietnix, cũng như cách chuyển hướng trang trong WordPress.

Chia sẻ lên

Theo dõi trên

Logo Google new

Đánh giá

5/5 - (169 bình chọn)

Hoàng Vui

Kết nối với mình qua

Icon Quote
Icon Quote
Đăng ký nhận tin
Để không bỏ sót bất kỳ tin tức hoặc chương trình khuyến mãi từ Vietnix

Bình luận

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

 1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
 2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
 3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI