NỘI DUNG

Hosting tốc độ cao Vietnix - tốc độ tải trang trung bình dưới 1 giây
VPS siêu tốc Vietnix - trải nghiệm mượt mà, ổn định
16/06/2023
Lượt xem

Cách cài đặt phần mềm phân tích web Umami trên Ubuntu 20.04

16/06/2023
12 phút đọc
Lượt xem

Đánh giá

5/5 - (101 bình chọn)

Umami là một ứng dụng phân tích trang web mã nguồn mở, tự lưu trữ và được viết bằng Node.js. Ứng dụng này tập trung vào sự đơn giản, nhanh chóng và bảo mật. Bài viết sẽ hướng dẫn cách cài đặt phần mềm phân tích web Umami trên Ubuntu 20.04.

Giới thiệu về Umami

Umami có thể lưu trữ dữ liệu về lượt truy cập trang web của bạn trong cơ sở dữ liệu MySQL hoặc PostgreSQL.

Logo Umami
Logo Umami

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt ứng dụng Umami và cơ sở dữ liệu PostgreSQL bằng Docker Compose, sau đó cài đặt Nginx (Nginx hoạt động như reverse proxy cho Umami). Cuối cùng bạn sẽ kích hoạt kết nối HTTPS an toàn bằng cách sử dụng Certbot để tải xuống và cấu hình các SSL certificate từ Let’s Encrypt.

Yêu cầu để thực hiện

Để làm theo hướng dẫn của bài viết này, trước tiên bạn cần có một máy chủ Ubuntu 20.04 đã bật tường lửa UFW, máy chủ này đã cài đặt Docker và Docker Compose. Ngoài ra còn cần thêm một tên miền trỏ tới địa chỉ IP công khai của máy chủ để kích hoạt SSL.

Sau khi đã cài đặt đầy đủ các phần mềm cần thiết, bạn có thể cài đặt phần mềm Umami theo các bước sau:

Bước 1: Cài đặt Umami và PostgreSQL với Docker Compose

Đầu tiên, bạn sẽ sao chép kho lưu trữ Umami Git, cập nhật tệp cấu hình docker–compose.yml, sau đó khởi động các container của Umami và PostgreSQL.

Sử dụng lệnh cd để chuyển repo vào thư mục /opt :

$ cd /opt

Sau đó sử dụng lệnh git để sao chép repo từ GitHub:

$ sudo git clone https://github.com/mikecao/umami.git

Thao tác trên sẽ đưa tất cả phần mềm và tệp cấu hình vào tệp /opt/umami. Di chuyển vào thư mục umami:

$ cd umami

Bây giờ bạn cần cập nhật tệp docker-compose.yml cho project. Lệnh docker-compose sử dụng tệp này để cấu hình và khởi chạy nhiều Docker container cùng một lúc. Bạn cần thay đổi 2 tùy chọn trong tệp này là IP mà Umami liên kết và một hàm hash ngẫu nhiên được thêm vào khi mã hóa các thành phần trong cơ sở dữ liệu.

Trước khi chỉnh sửa tệp cấu hình docker-compose.yml, hãy tạo một hàm hash ngẫu nhiên để dán vào tệp. Sử dụng lệnh:

$ openssl rand -base64 32
Output
tCgKyCWc/3C9VH+Ex0TysXsGEKQklQXm0H3nSnlR48g=

Lệnh openssl được sử dụng để tạo 32 kí tự ngẫu nhiên. Sao chép output vào khay nhớ tạm và mở tệp cấu hình:

$ sudo nano docker-compose.yml

Tìm tùy chọn HASH_SALT, copy dòng replace_me_with_a_random_string và dán vào hàm băm bạn vừa tạo.

docker-compose.yml
. . .
   HASH_SALT: replace-me-with-a-random-string
. . .

Tiếp theo tìm phần cấu hình port:

docker-compose.yml
. . .
  ports:
   - "127.0.0.1:3000:3000"
. . .

Cập nhật giá trị 3000:3000 bằng cách thêm địa chỉ 127.0.0.1 vào trước 3000:3000. Điều này đảm bảo Umami chỉ lắng nghe trên interface của localhost và không công khai. Mặc dù bạn đã thiết lập firewall UFW, nhưng do cách hoạt động của mạng Docker, nếu bạn không cập nhật giá trị, Umami container của bạn sẽ được truy cập công khai trên cổng 3000.

Khi hoàn tất thay đổi cấu hình, lưu tệp docker-compose.yml bằng cách nhấn CRL+O, tiếp đến ENTERnano, sau đó thoát bằng CTRL + X.

Để khởi động 2 container của bạn, sử dụng docker-compose:

$ sudo docker-compose up --detach

Cờ –detach yêu cầu docker-compose tạo các container trong nền, được tách ra khỏi session cuối:

Output
. . .
Creating umami_db_1 ... done
Creating umami_umami_1 ... done

Umami và PostgreSQL hiện đang hoạt động. Bạn có thể xác minh bằng lệnh curl để tìm trang chủ của Umami container chạy trên localhost:

$ curl localhost:3000
Output
<!DOCTYPE html><html><head><meta charSet="utf-8"/> . . .

Nếu nhiều output của HTML hiện trên terminal của bạn, server Umami đã hoạt động .

Bước tiếp theo là thiết lập Nginx để đảo ngược proxy Umami từ localhost :3000 về chế độ công khai.

Nếu bạn đang quan tâm đến việc sử dụng phần mềm phân tích trang web Umami trên Ubuntu 20.04 và muốn chia sẻ dữ liệu phân tích của mình với nhiều người dùng hoặc truy cập từ xa, thuê VPS có thể là một lựa chọn tuyệt vời. Vietnix cung cấp một loạt các gói VPS phù hợp với mọi nhu cầu và ngân sách như VPS Giá Rẻ, VPS Phổ Thông, VPS Cao Cấp, VPS NVMe.

Khi sử dụng VPS của Vietnix, bạn sẽ có toàn quyền cài đặt và truy cập Umami từ bất kỳ đâu mà không phụ thuộc vào máy tính cá nhân. Điều này mang lại sự thuận tiện và linh hoạt cho việc quản lý và sử dụng Umami trên Ubuntu 20.04.

Liên hệ trực tiếp với Vietnix để tìm hiểu chi tiết và chọn gói VPS phù hợp với bạn.

Bước 2: Cài đặt và cấu hình Nginx

Đặt một web server (chẳng hạn như Nginx) trước server Node.js có thể cải thiện hiệu suất nhờ giảm tải bộ nhớ đệm, nén và phân phối tệp tĩnh, nhờ đó tạo ra một quy trình hiệu quả. Bạn sẽ cài đặt Nginx và cấu hình thành các yêu cầu proxy tới Umami, nghĩa là Nginx sẽ xử lý các yêu cầu từ người dùng đến Umami và ngược lại.

Trước tiên, refresh danh sách package của bạn, sau đó cài đặt Nginx bằng cách sử dụng apt:

$ sudo apt update
$ sudo apt install nginx

Cho phép luồng lưu lượng truy cập cổng 80 và 443 (HTTP và HTTPS) bằng cách sử dụng cấu hình UFW “Nginx Full”:

$ sudo ufw allow "Nginx Full"
Output
Rule added
Rule added (v6)

Tiếp theo, mở tệp cấu hình Nginx mới trong thư mục /etc/nginx/sites-avaiable. Bạn có thể sử dụng tên khác thay cho umami.conf:

$ sudo nano /etc/nginx/sites-available/umami.conf

Dán phần sau vào tệp cấu hình mới, thay thế your_domain_here bằng miền bạn đã cấu hình để trỏ đến máy chủ Umami. Ví dụ:

/etc/nginx/sites-available/umami.conf
server {
  listen    80;
  listen    [::]:80;
  server_name your_domain_here;

  access_log /var/log/nginx/umami.access.log;
  error_log  /var/log/nginx/umami.error.log;

  location / {
   proxy_pass http://localhost:3000;
   proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
   proxy_set_header Host $host;
   proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
 }
}

Cấu hình này hiện tại chỉ dành cho HTTP, vì Certbot đang đảm nhận việc cấu hình SSL. Phần còn lại của cấu hình thiết lập các vị trí đăng nhập và chuyển tất cả lưu lượng truy cập sang miền http: //localhost : 3000.

Lưu và đóng tệp, sau đó kích hoạt cấu hình bằng cách liên kết với /etc/nginx/sites- enabled/ :

$ sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/umami.conf /etc/nginx/sites-enabled/

 Sử dụng lệnh nginx-t để kiểm tra cú pháp tệp cấu hình:

$ sudo nginx -t
Output
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful

Cuối cùng, tải lại dịch vụ nginx để nhận cấu hình mới:

$ sudo systemctl reload nginx

Hiện tại, trang web Umami của bạn có thể truy cập trên HTTP. Truy cập vào link http : // your_domain_here, bạn sẽ nhận được kết quả sau:

Trang web Umami
Trang web Umami

Vậy là bạn đã thiết lập và chạy trang web Umami qua HTTP, bước tiếp theo chúng ta sẽ bảo mật kết nối bằng Certbot và Let’s Encrypt.

Bước 3: Cài đặt Certbot và thiết lập SSL Certificate

Nhờ có Certbot và Let’s Encrypt, việc thêm mã hóa SSL vào ứng dụng Umami chỉ cần hai lệnh.

Đầu tiên là cài đặt Certbot và plugin Nginx :

$ sudo apt install certbot python3-certbot-nginx

Tiếp theo, chạy certbot và trong chế độ --nginx và chỉ định cùng miền bạn sử dụng trong server_name cấu hình Nginx :

$ sudo certbot --nginx -d your_domain_here

Bạn sẽ nhận được thông báo đồng ý với các điều khoản dịch vụ của Let’s Encrypt và nhập địa chỉ email.

Sau đó Let’s Encrypt sẽ khuyến nghị bạn chuyển hướng tất cả lưu lượng HTTP sang HTTPS nhằm đảm bảo an toàn khi truy cập.

Khi hoàn tất các bước trên, Let’s Encrypt sẽ xác nhận yêu cầu của bạn và Certbot sẽ tải xuống certificate:

Output
Congratulations! You have successfully enabled https://umami.example.com

You should test your configuration at:
https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=umami.example.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

IMPORTANT NOTES:
 - Congratulations! Your certificate and chain have been saved at:
  /etc/letsencrypt/live/umami.example.com/fullchain.pem
  Your key file has been saved at:
  /etc/letsencrypt/live/umami.example.com/privkey.pem
  Your cert will expire on 2021-12-06. To obtain a new or tweaked
  version of this certificate in the future, simply run certbot again
  with the "certonly" option. To non-interactively renew *all* of
  your certificates, run "certbot renew"
 - Your account credentials have been saved in your Certbot
  configuration directory at /etc/letsencrypt. You should make a
  secure backup of this folder now. This configuration directory will
  also contain certificates and private keys obtained by Certbot so
  making regular backups of this folder is ideal.
 - If you like Certbot, please consider supporting our work by:

  Donating to ISRG / Let's Encrypt:  https://letsencrypt.org/donate
  Donating to EFF:          https://eff.org/donate-le

Certbot sẽ tự động tải lại Nginx để nhận cấu hình và certificate mới. Tải lại trang web của bạn trang web sẽ tự động chuyển sang HTTPS nếu bạn đã thay đổi HTTP thành HTTPS.

Trang web của bạn hiện đã được bảo mật và bạn có thể đăng nhập an toàn bằng user admin và mật khẩu mặc định umami.

Khi đăng nhập lần đầu, bạn sẽ thấy một bảng điều khiển như hình dưới:

Bảng điều khiển Umami
Bảng điều khiển Umami

Như vậy, bạn đã cài đặt và bảo mật thành công ứng dụng Umami.

Vietnix là nhà cung cấp dịch vụ hosting, VPS tốc độ cao nổi bật với công nghệ chống DDoS độc quyền tại Việt Nam. Với phương châm lấy sự thành công của khách hàng làm mục tiêu phục vụ, Vietnix tập trung vào phát triển hạ tầng, công nghệ nhằm mang đến tốc độ nhanh, tính ổn định cho sản phẩm. Đồng thời nâng cao chất lượng hỗ trợ để mang đến sự hài lòng cho khách hàng.

Những thế mạnh của Vietnix phải kể đến đó là:

 • Vietnix có hơn 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp hosting, VPS.
 • Đồng hành cùng hơn 50.000 khách hàng.
 • Hơn 100.000 dịch vụ đã được kích hoạt.
 • 97% khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ đánh giá 5 sao.
 • 89% khách hàng duy trì sử dụng dịch vụ đến thời điểm hiện tại.
 • Đạt giải thưởng Thương hiệu Việt Nam xuất sắc 2022.

Thông tin liên hệ:

 • Địa chỉ: 265 Hồng Lạc, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Hotline: 1800 1093
 • Email: sales@vietnix.com.vn

Lời kết

Trong hướng dẫn này bạn biết cách khởi chạy ứng dụng Umami và cơ sở dữ liệu PostgreSQL bằng Docker Compose. Chúc các bạn cài đặt thành công và đừng quên theo dõi các bài viết tiếp theo của Vietnix.

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT CHỦ ĐỀ BẠN QUAN TÂM

Đăng ký ngay để nhận những thông tin mới nhất từ blog của chúng tôi. Đừng bỏ lỡ cơ hội truy cập kiến thức và tin tức hàng ngày

Chọn chủ đề :

Hưng Nguyễn

Kết nối với mình qua

Kết nối với mình qua

Tăng tốc độ website - Nâng tầm giá trị thương hiệu

Tăng tốc tải trang

95 điểm

Nâng cao trải nghiệm người dùng

Tăng 8% tỷ lệ chuyển đổi

Thúc đẩy SEO, Google Ads hiệu quả

Tăng tốc ngay

SẢN PHẨM NỔI BẬT

7 NGÀY DÙNG THỬ HOSTING

NẮM BẮT CƠ HỘI, THÀNH CÔNG DẪN LỐI

Cùng trải nghiệm dịch vụ hosting tốc độ cao được hơn 100,000 khách hàng sử dụng

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

 1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
 2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
 3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI