NỘI DUNG

Hosting tốc độ cao Vietnix - tốc độ tải trang trung bình dưới 1 giây
VPS siêu tốc Vietnix - trải nghiệm mượt mà, ổn định
22/04/2021
Lượt xem

Cài đặt Web Server trên Centos 7 đơn giản nhất

22/04/2021
16 phút đọc
Lượt xem

Đánh giá

5/5 - (116 bình chọn)

Apache HTTP là một trong những web server được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Trong bài viết này sẽ hướng dẫn cách cài đặt web server trên CentOS 7 cách đơn giản nhất.

Giới thiệu về máy chủ Apache

Máy chủ Apache HTTP cung cấp nhiều tính năng mạnh mẽ bao gồm các module có thể load dynamic, hỗ trợ phương tiện truyền thông mạnh mẽ và tích hợp rộng rãi với các phần mềm phổ biến khác.

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ cài đặt một web Apache server với các virtual host trên server CentOS 7 của mình.

Cai-dat-web-server-tren-centos-7
Apache

Điều kiện tiên quyết để cài đặt web server trên CentOS 7

Bạn sẽ cần những điều sau để hoàn thành hướng dẫn này:

 • Non-root user có quyền sudo được cấu hình trên server của bạn.
 • Tường lửa cơ bản được cấu hình bằng cách làm theo hướng dẫn. Các bước được đề xuất sẽ bổ sung cho máy chủ CentOS 7 mới.

Nếu bạn chưa có máy chủ riêng của mình hoặc đang tìm kiếm giải pháp cho thuê máy chủ có chi phí hợp lý, thì Vietnix VPS có thể là lựa chọn phù hợp cho bạn. Với Vietnix VPS, bạn sẽ có thể sử dụng các dịch vụ chất lượng cao mà không cần phải đầu tư quá nhiều chi phí. Hiện tại, Vietnix cung cấp nhiều gói dịch vụ khác nhau như VPS Giá Rẻ, VPS Phổ Thông, VPS Cao Cấp, VPS NVMe, VPS GPU, giúp bạn dễ dàng tùy chỉnh và lựa chọn gói dịch vụ phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng của mình. Hơn nữa, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp 24/7 sẽ giúp bạn giải quyết mọi vấn đề một cách nhanh chóng và hiệu quả. Liên hệ với đội ngũ Vietnix để được tư vấn chi tiết nhất.

Bước 1 – Cài đặt Apache

Apache có sẵn trong kho phần mềm của CentOS 7. Nghĩa là có thể cài đặt nó bằng yum package manager.

Tiếp theo, hãy cập nhật httpd package index cục bộ để nhận những thay đổi mới nhất:

sudo yum update httpd

Tiếp theo là cài đặt các gói:

sudo yum install httpd

Sau khi xác nhận cài đặt, yum sẽ cài đặt Apache và tất cả các dependencies bắt buộc.

Sau đó, bạn sẽ cài đặt firewalld trên server mình và cần mở cổng 80 để Apache phục vụ các request qua HTTP. Cụ thể, hãy bật dịch vụ http của firewalld bằng lệnh sau:

sudo firewall-cmd --permanent --add-service=http

Nếu bạn định cấu hình Apache để phục vụ nội dung HTTPs thì sẽ cần mở cổng 443 bằng cách bật dịch vụ https:

sudo firewall-cmd --permanent --add-service=https

Tiếp theo, tải lại tường lửa để các quy tắc này có hiệu lực:

sudo firewall-cmd --reload

Sau đó, khởi động và kiểm tra lại web server của bạn.

Bước 2 – Kiểm tra máy chủ Web

Apache không tự động khởi động trên CentOS sau khi hoàn tất quá trình cài đặt. Vì vậy, nó cần được khởi động theo cách thủ công để có thể tiếp tụ c cài đặt web server trên CentOS 7:

sudo systemctl start httpd

Xác minh rằng dịch vụ đang chạy bằng lệnh sau:

sudo systemctl status httpd

Bạn sẽ thấy trạng thái active khi dịch vụ đang chạy:

Output
Redirecting to /bin/systemctl status httpd.service
● httpd.service - The Apache HTTP Server
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; vendor preset: disabled)
  Active: active (running) since Wed 2019-02-20 01:29:08 UTC; 5s ago
   Docs: man:httpd(8)
      man:apachectl(8)
 Main PID: 1290 (httpd)
  Status: "Processing requests..."
  CGroup: /system.slice/httpd.service
      ├─1290 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
      ├─1291 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
      ├─1292 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
      ├─1293 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
      ├─1294 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
      └─1295 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
...

Như bạn có thể thấy từ output này, đã bắt đầu có sự tiến triển tốt. Tuy nhiên, cách tốt nhất để kiểm tra là request một trang từ Apache.

Bạn có thể truy cập trang đích Apache để xác nhận phần mềm đang chạy thông qua địa chỉ IP của bạn. Nếu không biết địa chỉ IP của máy, hãy dùng các lệnh sau:

Nhập lệnh này vào command prompt của server:

hostname -I

Lệnh này sẽ hiển thị tất cả các địa chỉ mạng của host, được phân tách bằng dấu cách. Bạn có thể thử từng cái trong trình duyệt web để xem chúng có hoạt động không.

Ngoài ra còn có thể sử dụng curl để yêu cầu IP của mình từ icanhazip.com. Địa chỉ này sẽ cung cấp cho bạn địa chỉ IPv4 public:

curl -4 icanhazip.com

Khi đã có địa chỉ IP của máy chủ, hãy nhập nó vào thanh địa chỉ của trình duyệt:

http://your_server_ip

Bạn sẽ thấy trang web CentOS 7 Apache mặc định:

cai-dat-web-server-tren-centos-7

Trang này chỉ ra rằng Apache đang hoạt động một cách chính xác. Bao cũng gồm cả thông tin cơ bản về các file Apache và vị trí folder. Bây giờ dịch vụ đã được cài đặt và đang chạy. Bạn có thể sử dụng các lệnh systemctl khác nhau để quản lý dịch vụ.

Bước 3 – Quản lý process Apache

Bước tiếp theo trong việc cài đặt web server trên CentOS 7 là thiết lập quy trình và chạy web server. Sau đây là một số lệnh quản lý cơ bản:

Để dừng máy chủ web của bạn, hãy nhập:

sudo systemctl stop httpd

Khởi động máy chủ web khi nó bị dừng:

sudo systemctl start httpd

Để dừng và bắt đầu lại dịch vụ:

sudo systemctl restart httpd

Nếu chỉ đơn giản là thay đổi cấu hình, Apache thường có thể tải lại mà không mất kết nối. Để làm điều này, hãy dùng lệnh sau:

sudo systemctl reload httpd

Theo mặc định, Apache được cấu hình để tự khởi động khi máy chủ khởi động. Nếu tắt nó thì hãy nhập lệnh sau:

sudo systemctl disable httpd

Để bật lại dịch vụ khởi động khi khởi động máy:

sudo systemctl enable httpd

Apache bây giờ sẽ tự khởi động khi server khởi động lại.

Cấu hình mặc định cho Apache sẽ cho phép server được host một trang web duy nhất. Nếu bạn muốn lưu trữ nhiều tên miền trên máy, bạn cần định lại cấu hình virtual host trên web server Apache.

Bước 4 – Thiết lập virtual server

Khi sử dụng máy chủ web Apache thì bạn có thể sử dụng virtual host để lưu trữ nhiều miền trên một máy. Trong bước này, bạn sẽ thiết lập một miền có tên là example.com. Nhưng bạn nên thay thế miền này bằng tên miền của riêng bạn.

Cách thiết lập virtual server

Apache trên CentOS 7 có một block server được kích hoạt dể cung cấp tài liệu từ folder /var/www/html. Mặc dù điều này tốt cho một trang web nhưng sẽ khó sử dụng nếu bạn host nhiều trang web. Thay vì sửa đổi /var/www/html, bạn sẽ tạo folder bên trong /var/www cho trang web example.com. Giữ nguyên /var/www/html làm folder mặc định được phục vụ nếu request của client không phù hợp với trang nào.

Tạo folder virtual server

Tạo folder html cho example.com như sau, sử dụng flag -p để tạo folder cần thiết:

sudo mkdir -p /var/www/example.com/html

Lập một folder bổ sung để lưu trữ file log cho trang web:

sudo mkdir -p /var/www/example.com/log

Tiếp theo, chỉ định quyền sở hữu folder html với biến $USER:

sudo chown -R $USER:$USER /var/www/example.com/html

Đảm bảo rằng web của bạn có quyền mặc định.

sudo chmod -R 755 /var/www

Tiếp theo, tạo một trang index.html mẫu bằng vi hoặc trình soạn thảo:

sudo vi /var/www/example.com/html/index.html

Nhấn i để chuyển sang chế độ INSERT và thêm HTML mẫu vào file:

/var/www/example.com/html/index.html
<html>
 <head>
  <title>Welcome to Example.com!</title>
 </head>
 <body>
  <h1>Success! The example.com virtual host is working!</h1>
 </body>
</html>

Lưu và đóng file bằng cách nhấn ESC, nhập :wq và nhấn ENTER.

Với directory web và file mẫu thì đủ để tạo virtual server. Các file virtual server chỉ định cấu hình của các trang web riêng biệt. Cho máy chủ web Apache biết cách phản hồi yêu cầu các tên miền khác nhau.

Trước khi tạo virtual server, cần tạo một directiry sites-available để lưu trữ chúng. Ngoài ra, bạn cũng cần tạo một directory sites-enabled. Directoiry này sẽ chứa các symbolic link cho các virual host mà ta muốn publish. Tạo cả hai directiry này bằng lệnh sau:

sudo mkdir /etc/httpd/sites-available /etc/httpd/sites-enabled

Tiếp theo, yêu cầu Apache tìm kiếm các virtual server trong directory sites-enabled. Để thực hiện điều này, hãy chỉnh sửa file cấu hình chính của Apache. Sau đó thêm một dòng khai báo directory cho các file cấu hình bổ sung:

sudo vi /etc/httpd/conf/httpd.conf

Thêm dòng này vào cuối file:

IncludeOptional sites-enabled/*.conf

Lưu và đóng file khi đã hoàn tất việc thêm dòng đó vào. Bây giờ các directory virtual server đã được tạo. Tiếp theo là tạo file virtual host.

Tạo file virtual host

Đầu tiên tạo một file mới trong directory sites-available:

sudo vi /etc/httpd/sites-available/example.com.conf

Thay đổi miền example.com thành tên miền của bạn:

/etc/httpd/sites-available/example.com.conf
<VirtualHost *:80>
  ServerName www.example.com
  ServerAlias example.com
  DocumentRoot /var/www/example.com/html
  ErrorLog /var/www/example.com/log/error.log
  CustomLog /var/www/example.com/log/requests.log combined
</VirtualHost>

Thao tác này sẽ cho Apache biết nơi tìm root – lưu giữ các tài liệu web mà có thể được truy cập công khai. Ngoài ra, nói cũng cho biết nơi lưu trữ lỗi và request log cho trang web.

Lưu và đóng file khi hoàn tất.

Bây giờ đã tạo các file virtual host. Hãy kích hoạt chúng để Apache biết để phục vụ cho khách truy cập. Để làm việc này, hãy tạo một liên kết cho virtual host trong directory site-enabled:

sudo ln -s /etc/httpd/sites-available/example.com.conf /etc/httpd/sites-enabled/example.com.conf

Bây giờ, virtual host đã được cấu hình và sẵn sàng cung cấp nội dung. Trước khi khởi động lại Apache, hãy đảm bảo rằng SELinux có các chính sách phù hợp cho virtual host của bạn. Tiếp theo, hãy điều chỉnh quyền của SELinux để tiếp tục việc cài đặt web server trên CentOS 7.

Bước 5 – Điều chỉnh quyền SELinux cho virtual server

SELinux được cấu hình để hoạt động với Apache. Vì bạn đã thiết lập một custom log directory trong file config của virtual host. Nên có thể sẽ gặp lỗi nếu khởi động Apache. Để giải quyết vấn đề này, cần cập nhật các chính sách của SELinux. Điều này cho phép Apache ghi vào các file cần thiết. SELinux mang lại khả năng bảo mật cao hơn môi trường CentOS 7. Do đó không nên tắt toàn bộ các module kernel.

Có nhiều cách khác nhau để đặt chính sách. Vì SELinux cho phép bạn tùy chỉnh mức độ bảo mật của mình. Có hai phương pháp điều chỉnh chính sách Apache: trên phạm vị toàn bộ và trên directory cụ thể. Điều chỉnh trên directory thì sẽ an toàn hơn. Do vậy nó là cách tiếp cận được khuyến nghị cho người dùng.

Điều chỉnh các chính sách Apache

Việc đặt chính sách Apache trên phạm vi rộng sẽ yêu cầu SELinux xử lý các quy trình bằng cách sử dụng boolean httpd_unified. Mặc dù cách tiếp cận này thuận tiện, nhưng nó không cung cấp cho bạn mức độ kiểm soát giống như tiếp cận vào file hay directory.

Chạy lệnh sau để đặt một chính sách Apache chung:

sudo setsebool -P httpd_unified 1

Lệnh setsebool thay đổi giá trị boolean của SELinux. Flag -P sẽ cập nhật giá trị boot-time. Điều này làm các thay đổi vẫn giữ nguyên sau các lần khởi động lại. httpd_unified là boolean yêu cầu SELinux xử lý tất cả các quy trình thuộc cùng một loại. Vì vậy hãy bật nó với giá trị là 1.

Điều chỉnh chính sách Apache trên directory

Việc đặt riêng các quyền SELinux cho directory /var/www/example.com/log sẽ cung cấp nhiều quyền kiểm soát hơn, nhưng cũng yêu cầu bảo trì nhiều hơn. Vì việc này khác với việc đặt chính sách chung, nên ta cần set các loại context một cách thủ công, cho từng log directory mới trong cấu hình của virtual host.

Đầu tiền kiểm tra context type mà SELinux đã cung cấp cho directory /var/www/example.com/log:

sudo ls -dZ /var/www/example.com/log/

Lệnh này liệt kê và in cotext SELinux của directory. Bạn sẽ thấy output như sau:

Output
drwxr-xr-x. root root unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 /var/www/example.com/log/

Context hiện tại là httpd_sys_content_t. Điều này cho SELinux biết Apache chỉ có thể đọc các file được tạo trong directory này. Trong hướng dẫn này, bạn sẽ thay đổi context type của directory /var/www/example.com/log thành httpd_log_t. Nó cho phép Apache tạo và nối các file log ứng dụng web lại với nhau:

sudo semanage fcontext -a -t httpd_log_t "/var/www/example.com/log(/.*)?"

Tiếp theo, sử dụng lệnh restorecon để áp dụng các thay đổi này và để chúng tồn tại qua các lần khởi động lại:

sudo restorecon -R -v /var/www/example.com/log

Flag -R chạy lệnh theo quy tắc đệ quy. Nghĩa là nó sẽ cập nhật mọi file hiện có thể sử dụng context mới. Flag -v sẽ in ra các thay đổi về context mà lệnh thực hiện. Kết quả:

Output
restorecon reset /var/www/example.com/log context unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0->unconfined_u:object_r:httpd_log_t:s0

Hãy liệt kê các ngữ cách một lần nữa để xem các thay đổi:

sudo ls -dZ /var/www/example.com/log/

Output sẽ phản ánh các loại context được cập nhật:

Output
drwxr-xr-x. root root unconfined_u:object_r:httpd_log_t:s0 /var/www/example.com/log

Bây giờ directory /var/www/example.com/log đang sử dụng loại httpd_log_t. Hãy kiểm tra lại cấu hình virtual server của mình. Bước cuối cùng trong việc cài đặt web server trên CentOS 7 là kiểm tra lại virtual host.

Bước 6 – Kiểm tra Virtual Host

Khi SELinux context đã được cập nhật, Apache sẽ có thể ghi vào directory /var/www/example.com/log. Bây giờ bạn có thể khởi động lại Apache:

sudo systemctl restart httpd

Liệt kê content của directory /var/www/example.com/log để xem Apache có tạo các file hay không:

ls -lZ /var/www/example.com/log

Bạn sẽ thấy Apache có thể tạo file error.log request.log, các file này đã được chỉ định trong cấu hình virtual host:

Output
-rw-r--r--. 1 root root 0 Feb 26 22:54 error.log
-rw-r--r--. 1 root root 0 Feb 26 22:54 requests.log

Bây giờ virtual host và các quyền SELinux đã được cập nhật. Apache sẽ phục vụ tên miền của bạn. Kiểm tra điều này bằng cách truy cập http://example.com, bạn sẽ thấy một thứ như sau:

Success! The example.com virtual host is working!

Điều này xác nhận virtual server đã được cấu hình thành công. Lặp lại bước 4 và 5 để tạo virtual host mới với quyền SELinux cho miền bổ sung. Sau đó kết thúc việc cài đặt web server trên CentOS 7.

Ngoài ra, bạn cũng nên tham khảo đến việc cài đặt MongoDB trên CentOS 7, bởi vì việc sử dụng MongoDB là một lựa chọn tốt cho các ứng dụng đòi hỏi tính nhất quán, khả năng mở rộng và hiệu suất cao, giúp ích cho bạn rất nhiều trong công việc.

Tổng kết

Trong bài viết này đã hướng dẫn bạn cách quản lý máy chủ web Apache và cài đặt web server trên CentOS 7. Bây giờ bạn đã có máy chủ web của mình. Bạn sẽ có nhiều tùy chọn với nhiều loại nội dung do bạn phân phối. Bạn có thể sử dụng các công nghệ tốt để tạo trải nghiệm phong phú hơn.

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT CHỦ ĐỀ BẠN QUAN TÂM

Đăng ký ngay để nhận những thông tin mới nhất từ blog của chúng tôi. Đừng bỏ lỡ cơ hội truy cập kiến thức và tin tức hàng ngày

Chọn chủ đề :

Hưng Nguyễn

Kết nối với mình qua

Kết nối với mình qua

Tăng tốc độ website - Nâng tầm giá trị thương hiệu

Tăng tốc tải trang

95 điểm

Nâng cao trải nghiệm người dùng

Tăng 8% tỷ lệ chuyển đổi

Thúc đẩy SEO, Google Ads hiệu quả

Tăng tốc ngay

SẢN PHẨM NỔI BẬT

7 NGÀY DÙNG THỬ HOSTING

NẮM BẮT CƠ HỘI, THÀNH CÔNG DẪN LỐI

Cùng trải nghiệm dịch vụ hosting tốc độ cao được hơn 100,000 khách hàng sử dụng

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

 1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
 2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
 3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI