NỘI DUNG

Hosting tốc độ cao Vietnix - tốc độ tải trang trung bình dưới 1 giây
VPS siêu tốc Vietnix - trải nghiệm mượt mà, ổn định
24/04/2023
Lượt xem

Hướng dẫn chi tiết cách chia sẻ dữ liệu giữa các Docker Containers

24/04/2023
15 phút đọc
Lượt xem

Đánh giá

5/5 - (112 bình chọn)

Khi làm việc trên Docker, một công cụ mã nguồn mở hỗ trợ đóng gói ứng dụng phần mềm bạn sẽ bắt gặp thuật ngữ Docker Container – một run-time enviroment cho phép người dùng chạy ứng dụng độc lập. Trong quá trình thao tác với Docker Container chắc hẳn bạn sẽ cần thiết chia sẻ dữ liệu giữa các Docker Container với nhau. Bài viết này, Vietnix sẽ hướng dẫn bạn cách chia sẻ dữ liệu giữa các Docker Containers nhanh chóng nhất.

Giới thiệu tổng quan về Docker

Docker được biết đến là một phần mềm đóng gói ứng dụng được các lập trình viên sử dụng rất phổ biến. Docker cung cấp cho các ứng dụng phần mềm một hệ thống các file chứa tất cả những gì cần để khởi chạy. Trong đó, việc sử dụng Docker Container sẽ giúp cho phần mềm hoạt động độc lập mà không phụ thuộc vào vị trí triển khai bởi run-time environment của nó là nhất quán.

Nói chung, các Docker Container đều mang tính tạm thời, chỉ chạy trong khoảng thời gian lệnh được thực hiện trong container cho đến khi hoàn tất. Tuy nhiên, nhiều khi các ứng dụng sẽ cần chia sẻ truy cập dữ liệu hoặc lưu trữ dữ liệu sau khi một container bị xóa.

Cơ sở dữ liệu, nội dung được tạo bởi người dùng cho một website và log files là một vài ví dụ về dữ liệu không có thực hoặc không có trong Docker Image nhưng ứng dụng cần truy cập đến. Bạn sẽ cần sử dụng Docker Volumes để truy cập liên tục vào dữ liệu được cung cấp.

Docker Volumes có thể được tạo và đính kèm cùng lệnh tạo container hoặc được tạo độc lập với một container khác.

Yêu cầu để thực hiện được cách chia sẻ dữ liệu giữa các Docker Containers

Để thực hiện được thao hướng dẫn dưới đây, bạn cần chuẩn bị một server Ubuntu 20.04 với các yêu cầu sau:

 • Một non-root user với đặc quyền truy cập sudo.
 • Cài sẵn Docker trên máy chủ.

Lưu ý, các lệnh docker cho Docker data volumes trong hướng dẫn dưới đây nên hoạt động trên các system khác miễn là đã cài sẵn Docker và sudo user đã được thêm vào nhóm user.

Cài đặt Docker trên VPS là một gợi ý hoàn hảo cho những ai muốn triển khai các ứng dụng trên môi trường ảo hóa. Ngoài ra, nó còn có thể giúp bạn quản lý và triển khai các ứng dụng một cách hiệu quả hơn. Vietnix hiện đang cung cấp dịch vụ VPS tốc độ cao với mức giá phải chăng, giúp bạn chủ động cài đặt và quản lý ứng dụng.

Nhanh tay liên hệ Vietnix để được tư vấn gói VPS phù hợp với nhu cầu phát triển ngay hôm nay.

Hướng dẫn các bước chia sẻ dữ liệu giữa các Docker Container

Để có thể chia sẻ dữ liệu giữa các Docker Container, bạn thực hiện theo 4 bước dưới đây.

Bước 1: Tạo một Independent Volume

Như đã được giới thiệu ở phiên bản 1.9 của Docker, lệnh docker volume creat cho phép bạn tạo một volume mà không phụ thuộc bất kỳ container nào. Bạn sẽ sử dụng lệnh này để thêm một volume có tên là DataVolume1:

$ docker volume create --name DataVolume1

Khi tên volume được hiển thị có nghĩa là lệnh trên đã chạy thành công.

Output
DataVolume1

Để sử dụng volume này, bạn cần tạo một container mới từ Ubuntu image. sử dụng flag --rm để tự động xóa nó đi khi bạn thoát ra. Bạn cũng sẽ sử dụng -v để gắn volume mới. -v yêu cầu tên của volume, dấu hai chấm và sau đó là đường dẫn chính xác đến nơi volume sẽ xuất hiện trong container. Nếu các thư mục trong đường dẫn không tồn tại như một phần của image, chúng sẽ được tạo khi khởi chạy lệnh. Nếu chúng tồn tại, volume được gắn sẽ ẩn nội dung hiện có đi.

$ docker run -ti --rm -v DataVolume1:/datavolume1 ubuntu

Trong container, bạn hãy viết một số dữ liệu vào volume:

root@802b0a78f2ef:/# echo "Example1" > /datavolume1/Example1.txt

Do bạn đã sử dụng flag --rm, container của bạn sẽ tự động xóa khi bạn thoát ra. Tuy nhiên, volume của bạn vẫn có thể truy cập được.

root@802b0a78f2ef:/# exit

Bạn có thể xác nhận rằng volume đã có trên hệ thống bằng cách sử dụng docker volume inspect:

$ docker volume inspect DataVolume1
Output
[
  {
    "CreatedAt": "2018-07-11T16:57:54Z",
    "Driver": "local",
    "Labels": {},
    "Mountpoint": "/var/lib/docker/volumes/DataVolume1/_data",
    "Name": "DataVolume1",
    "Options": {},
    "Scope": "local"
  }
]

Lưu ý, bạn hoàn toàn có thể xem dữ liệu trên server tại đường dẫn được liệt kê là Mountpoint. Tuy nhiên bạn nên tránh làm thay đổi chúng, bởi việc này có thể gây ra lỗi thất thoát dữ liệu nếu các ứng dụng hoặc container không nhận thức được sự thay đổi đó.

Tiếp theo, bạn hãy khởi động một container mới và gắn DataVolume1:

$ docker run --rm -ti -v DataVolume1:/datavolume1 ubuntu

Xác minh các nội dung:

root@d73eca0365fc:/# cat /datavolume1/Example1.txt
Output
Example1

Thoát container:

root@d73eca0365fc:/# exit

Với bước thực hiện ở trên, bạn đã tạo xong một volume, gắn volume này với một container và xác nhận lại thông tin sau khi hoàn tất

Bước 2: Tạo một Volume khi Container bị xóa

Trong bước tiếp theo, bạn cần tạo một volume đồng thời với container, sau đó xóa container đó đi và gắn volume vào một container mới.

Bạn sử dụng lệnh docker run để tạo một container mới sử dụng Ubuntu image cơ bản. Flag -t sẽ cung cấp cho bạn một terminal và flag -i cho phép bạn tương tác với terminal. Để rõ hơn, bạn sử dụng --name để xác định container.

Flag -v cho phép bạn tạo một volume mới, được đặt là DataVolume2. Sử dụng dấu hai chấm để tách tên này từ đường dẫn gắn volume trong container. Cuối cùng, bạn chỉ định Ubuntu image cơ bản và phụ thuộc lệnh mặc định trong tệp Docker của Ubuntu image cơ bản, bash để truy cập shell:

$ docker run -ti --name=Container2 -v DataVolume2:/datavolume2 ubuntu

Lưu ý, flag -v rất linh hoạt, có thể liên kết hoặc đặt tên cho một volume chỉ với một vài điều chỉnh trong cú pháp. Nếu đối số đầu tiên bắt đầu bằng / hoặc ~/, có nghĩa là bạn đang tạo một volume. Hãy loại bỏ nó đồng nghĩa với việc bạn đang đặt tên cho volume. Ví dụ:

 • -v /path:/path/in/container gắn với thư mục máy chủ, /path tại /path/in/container
 • -v path:/path/in/container đồng nghĩa với việc tạo một volume có tên path và nó không có mối quan hệ nào với máy chủ.

Khi đó, trong container, bạn viết một số dữ liệu vào volume:

root@87c33b5ae18a:/# echo "Example2" > /datavolume2/Example2.txt
 cat /datavolume2/Example2.txt
Output
Example2

Bây giờ, bạn thoát khỏi container:

root@87c33b5ae18a:/# exit

Khi bạn khởi động lại container, volume sẽ tự động kết nối:

$ docker start -ai Container2

Bạn sử dụng câu lệnh sau đây để xác định rằng volume đã được kết nối và dữ liệu của bạn vẫn còn đó:

root@87c33b5ae18a:/# cat /datavolume2/Example2.txt
Output
Example2

Cuối cùng, bạn thoát ra và dọn dẹp lại:

root@87c33b5ae18a:/# exit

Docker sẽ không cho phép bạn xóa một volume nếu volume đó đang được một container sử dụng. Nếu bạn thử xóa chúng, hãy quan sát thông báo trả về:

$ docker volume rm DataVolume2

Thông báo trả về sẽ cho bạn biết rằng volume vẫn đang được sử dụng và cung cấp ID của container:

Output
Error response from daemon: unable to remove volume: remove DataVolume2: volume is in use - [d0d2233b668eddad4986313c7a4a1bc0d2edaf0c7e1c02a6a6256de27db17a63]

Bạn có thể sử dụng ID trên để xóa container:

$ docker rm d0d2233b668eddad4986313c7a4a1bc0d2edaf0c7e1c02a6a6256de27db17a63
Output
d0d2233b668eddad4986313c7a4a1bc0d2edaf0c7e1c02a6a6256de27db17a63

Việc xóa container sẽ không làm ảnh hưởng đến volume. Bạn có thể thấy nó vẫn tồn tại trên hệ thống bằng cách liệt kê các volume với lệnh docker volume ls:

$ docker volume ls
Output
DRIVER    VOLUME NAME
local     DataVolume2

Bạn có thể sử dụng lệnh docker volume rm để xóa volume:

$ docker volume rm DataVolume2

Ở bước này, bạn đã tạo một volume trống đồng thời khi tạo một container. Bước tiếp theo, bạn sẽ được hướng dẫn những vấn đề liên quan khi tạo một volume với một container đã có sẵn dữ liệu.

Bước 3: Tạo một volume từ một Existing Directoty có dữ liệu

Việc tạo một volume độc lập với docker volume create và tạo một volume khi tạo một container là tương tự nhau kèm theo một ngoại lệ. Nếu bạn tạo một volume cùng lúc với container và cung cấp đường dẫn đến thư mục chứa dữ liệu trong image gốc thì dữ liệu đó sẽ được sao chép vào volume.

Ví dụ, bạn tạo một container và thêm dữ liệu volume tại /var – một thư mục chứa dữ liệu trong image gốc:

$ docker run -ti --rm -v DataVolume3:/var ubuntu

Tất cả dữ liệu trong thư mục /var của image gốc được sao chép vào volume và bạn có thể gắn volume đó vào một container mới.

Bạn thoát container hiện tại:

root@87c33b5ae18a:/# exit

Bây giờ, thay vì việc dựa vào lệnh bash mặc định của image gốc, bạn sẽ phải dùng đến lệnh ls của mình để hiển thị nội dung của volume mà không cần nhập shell:

$ docker run --rm -v DataVolume3:/datavolume3 ubuntu ls datavolume3

Thư mục datavolume3 hiện có một bản sao nội dung từ thư mục /var của image gốc:

Output
backups
cache
lib
local
lock
log
mail
opt
run
spool
tmp

Cách này không thể giúp bạn gắn /var nhưng có thể hữu ích nếu bạn đã tạo ra image của chính mình và muốn lưu trữ dữ liệu một cách dễ dàng. Ví dụ tiếp theo sẽ hướng dẫn bạn cách để một volume có thể được chia sẻ giữa nhiều container.

Bước 4: Chia sẻ dữ liệu giữa nhiều Docker Container

Các ví dụ trên thực hiện gắn một volume vào một container. Thông thường, bạn sẽ cần nhiều container đi kèm với cùng một volume. Điều này tương đối đơn giản, tuy nhiên bạn cần lưu ý rằng hiện tại docker không xử lý khóa tập tin. Nếu bạn cần nhiều container ghi vào volume, các ứng dụng chạy trong những container đó phải được thiết kế để ghi vào các cơ sở dữ liệu được chia sẻ để tránh mất mát dữ liệu.

Tạo Container4 và DataVolume4

Sử dụng lệnh docker run để tạo một container mới có tên là Container4 và kết nối một dữ liệu volume:

$ docker run -ti --name=Container4 -v DataVolume4:/datavolume4 ubuntu

Tiếp theo bạn tạo một tệp và thêm đoạn text:

root@db6aaead532b:/# echo "This file is shared between containers" > /datavolume4/Example4.txt

Sau đó, bạn thoát khỏi container:

root@db6aaead532b:/# exit

Bước này sẽ đưa bạn quay lại với dấu nhắc lệnh của máy chủ, tại đây bạn sẽ tạo một container mới với vai trò mount dữ liệu volume từ Container4.

Tạo Container5 và mount các volume từ Container4

Bạn tạo Container5 và mount các volume từ Container4:

$ docker run -ti --name=Container5 --volumes-from Container4 ubuntu

Kiểm tra tính liên tục của dữ liệu:

root@81e7a6153d28:/# cat /datavolume4/Example4.txt
Output
This file is shared between containers

Bạn thêm một đoạn text từ Container5:

root@81e7a6153d28:/# echo "Both containers can write to DataVolume4" >> /datavolume4/Example4.txt

Cuối cùng, bạn thoát ra khỏi container:

root@81e7a6153d28:/# exit

Tiếp theo, bạn cần kiểm tra lại dữ liệu có trong Container4.

Xem các thay đổi được thực hiện trong Container5

Bạn kiểm tra lại xem các thay đổi đã được ghi vào dữ liệu volume bởi Container5 chưa bằng cách khởi động lại Container4:

$ docker start -ai Container4

Kiểm tra các thay đổi:

root@db6aaead532b:/# cat /datavolume4/Example4.txt
Output
This file is shared between containers
Both containers can write to DataVolume4

Khi bạn đã xác minh được cả hai container đều có thể đọc và ghi dữ liệu từ dữ liệu volume, bạn thoát khỏi container:

root@db6aaead532b:/# exit

Bạn cần nhớ rằng Docker không xử lý bất kỳ file lock nào, do đó các ứng dụng phải tự xử lý file lock. Bạn có thể mount một Docker volume bằng cách chỉ cho quyền đọc dữ liệu để bảo đảm rằng sự cố mất mát dữ liệu sẽ không xảy ra khi một container yêu cầu quyền truy cập read-only bằng cách thêm :ro.

Bắt đầu Container 6 và mount Volume Read-Only

Sau khi một volume đã mount với một container, thay vì unmount nó như thường làm với hệ thống Linux thông thường, bạn có thể tạo một container mói được mount theo cách bạn muốn, nếu cần bạn loại bỏ container trước đó. Để tạo volume read-only, bạn ủ dụng :ro ỏ cuối tên container:

$ docker run -ti --name=Container6 --volumes-from Container4:ro ubuntu

Bạn kiểm tra trạng thái read-only bằng cách thử xóa file ví dụ của bạn:

root@81e7a6153d28:/# rm /datavolume4/Example4.txt
Output
rm: cannot remove '/datavolume4/Example4.txt': Read-only file system

Cuối cùng, bạn thoát khỏi container và dọn dẹp các container và volume ví dụ trên:

root@81e7a6153d28:/# exit

Như vậy, bạn đã hoàn thành các bước, bạn dọn dẹp các container và volume của mình.

$ docker rm Container4 Container5 Container6
$ docker volume rm DataVolume4

Trong ví dụ này, bạn đã thực hiện xong cách chia sẻ dữ liệu giữa hai container bằng cách sử dụng data volume và cách mount data volume dưới dạng read-only.

Lời kết

Như vậy, Vietnix đã hướng dẫn cho bạn cách tạo một data volume cho phép dữ liệu tồn tại thông qua việc xóa container. Với cách này, bạn có thể chia sẻ data volume giữa các container với điều kiện ứng dụng đã thiết lập có thể xử lý file lock để ngăn việc mất mát dữ liệu. Cuối cùng, bạn có thể mount một data volume chia sẻ dưới chế độ read-only. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp ích cho bạn trong công việc phát triển và triển khai ứng dụng của mình một cách hiệu quả nhất.

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT CHỦ ĐỀ BẠN QUAN TÂM

Đăng ký ngay để nhận những thông tin mới nhất từ blog của chúng tôi. Đừng bỏ lỡ cơ hội truy cập kiến thức và tin tức hàng ngày

Chọn chủ đề :

Kết nối với mình qua

Kết nối với mình qua

Tăng tốc độ website - Nâng tầm giá trị thương hiệu

Tăng tốc tải trang

95 điểm

Nâng cao trải nghiệm người dùng

Tăng 8% tỷ lệ chuyển đổi

Thúc đẩy SEO, Google Ads hiệu quả

Tăng tốc ngay

SẢN PHẨM NỔI BẬT

7 NGÀY DÙNG THỬ HOSTING

NẮM BẮT CƠ HỘI, THÀNH CÔNG DẪN LỐI

Cùng trải nghiệm dịch vụ hosting tốc độ cao được hơn 100,000 khách hàng sử dụng

ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU THÀNH CÔNG
Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận tài liệu mới nhất từ Vietnix!
ĐÓNG

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ HOSTING

7 NGÀY MIỄN PHÍ

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ HOSTING

7 NGÀY MIỄN PHÍ

XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ THÀNH CÔNG
Cảm ơn bạn đã đăng ký thông tin thành công. Đội ngũ CSKH sẽ liên hệ trực tiếp để kích hoạt dịch vụ cho bạn nhanh nhất!
ĐÓNG

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

 1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
 2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
 3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI