NỘI DUNG

Hosting tốc độ cao Vietnix - tốc độ tải trang trung bình dưới 1 giây
VPS siêu tốc Vietnix - trải nghiệm mượt mà, ổn định
06/04/2023
Lượt xem

Hướng dẫn cách cài đặt MySQL trên Ubuntu 20.04

06/04/2023
13 phút đọc
Lượt xem

Đánh giá

5/5 - (102 bình chọn)

MySQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở được sử dụng vô cùng rộng rãi hiện nay, tuân theo mô hình quan hệ và sử dụng SQL để quản lý dữ liệu. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách cài đặt MySQL trên Ubuntu 20.04.

Yêu cầu để cài đặt MySQL trên Ubuntu 20.04

Để install MySQL Ubuntu, trước hết bạn cần có server Ubuntu 20.04, user non-root có quyền quản trị và Firewall cấu hình bằng UFW.

Các bước trong cách cài đặt MySQL trên Ubuntu 20.04

Để cài đặt MySQL trên Ubuntu 20.04 chúng ta cần thực hiện theo 4 bước sau.

Bước 1 – Cài đặt MySQL

Trên Ubuntu 20.04, ta có thể cài đặt MySQL dễ dàng bằng repo APT:

sudo apt update

Sau đó cài đặt package mysql-server:

sudo apt install mysql-server

Để đảm bảo MySQL đang chạy, sử dụng lệnh systemctl start:

sudo systemctl start mysql.service

Các lệnh trên sẽ cài đặt và khởi động MySQL nhưng chưa yêu cầu đặt mật khẩu hay thay đổi cấu hình của server. Nếu giữ nguyên cấu hình mặc định thì khả năng bảo mật của MySQL sẽ không được bảo đảm, do đó bạn cần tiếp tục cấu hình thêm cho MySQL ở những bước sau.

Ngoài ra, bạn cũng nên tham khảo thêm cách dời thư mục dữ liệu MySQL đến vị trí mới trên Ubuntu 20.04 cũng là một quy trình quan trọng khi bạn cần di chuyển hoặc thay đổi vị trí lưu trữ dữ liệu của MySQL trên hệ thống Ubuntu của mình.

Bước 2 – Cấu hình MySQL

Trước tiên, ta nên chạy script bảo mật đi kèm trong MySQL để thay đổi một số thiết lập bảo mật kém.

Lưu ý: Một số người dùng có thể gặp lỗi khi chạy script mysql_secure_installation vì script này sẽ đặt một mật khẩu cho tài khoản MySQL gốc của bản cài đặt. Tuy nhiên trên Ubuntu thì tài khoản này không được cấu hình để kết nối bằng mật khẩu (theo mặc định). Output sau sẽ được trả về khi bạn nhập và xác nhận mật khẩu:

Output
 ... Failed! Error: SET PASSWORD has no significance for user 'root'@'localhost' as the authentication method used doesn't store authentication data in the MySQL server. Please consider using ALTER USER instead if you want to change authentication parameters.

New password:

Để tránh gặp lỗi này, trước tiên ta cần thay đổi cách root user của MySQL xác thực.

Mở prompt MySQL:

sudo mysql

Sau đó chạy lệnh ALTER USER dưới đây để đổi phương pháp xác thực của root user thành xác thực bằng mật khẩu:

ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'password';

Sau đó thoát khỏi prompt MySQL:

exit

Bây giờ ta có thể chạy script mysql_secure_installation mà không còn gặp lỗi nữa.

Sau khi script chạy xong, ta có thể mở lại MySQL rồi đổi phương thức xác thực của root user về mặc định (auth_socket). Để xác thực user MySQL bằng mật khẩu, chạy lệnh dưới đây:

mysql -u root -p

Rồi chuyển về phương thức xác thực mặc định:

ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH auth_socket;

Khi đó ta có thể tiếp tục kết nối đến MySQL từ root user bằng lệnh sudo mysql.

Quay lại vấn đề chính, sau khi khắc phục lỗi chạy script bảo mật (nếu có), hãy chạy lệnh bằng sudo như sau:

sudo mysql_secure_installation

Bây giờ ta sẽ được chuyển đến nhiều prompt khác nhau để thực hiện các thay đổi cần thiết cho những tùy chọn bảo mật của MySQL. Prompt đầu tiên yêu cầu thiết lập Validate Password Plugin – dùng để kiểm tra độ mạnh mật khẩu của user MySQL mới trước khi công nhận là hợp lệ.

Nếu đồng ý thiết lập Validate Password Plugin, mọi user MySQL được tạo và chọn xác thực bằng mật khẩu sẽ bắt buộc phải tạo mật khẩu dựa trên các chính sách mà bạn đã chọn. Mức chính sách mạnh nhất là 2 – mật khẩu phải có ít nhất tám ký tự, gồm cả chữ in hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt.

Output
Securing the MySQL server deployment.

Connecting to MySQL using a blank password.

VALIDATE PASSWORD COMPONENT can be used to test passwords
and improve security. It checks the strength of password
and allows the users to set only those passwords which are
secure enough. Would you like to setup VALIDATE PASSWORD component?

Press y|Y for Yes, any other key for No: Y

There are three levels of password validation policy:

LOW  Length >= 8
MEDIUM Length >= 8, numeric, mixed case, and special characters
STRONG Length >= 8, numeric, mixed case, special characters and dictionary         file

Please enter 0 = LOW, 1 = MEDIUM and 2 = STRONG:
 2

Prompt tiếp theo yêu cầu thiết lập mật khẩu cho root user của MySQL. Nhập rồi xác thực lại mật khẩu:

Output
Please set the password for root here.


New password:

Re-enter new password:

Lưu ý rằng đến bước này dù đã đặt mật khẩu cho user MySQL nhưng bạn vẫn chưa cấu hình cho user hiện tại xác thực bằng mật khẩu khi kết nối đến shell MySQL. Tiếp đến, prompt sẽ đánh giá độ mạnh của mật khẩu (nếu sử dụng Validate Password Plugin trước đó) và hỏi lại xem có chắc chắn muốn sử dụng mật khẩu này không. Nhập Y để tiếp tục:

Output
Estimated strength of the password: 100
Do you wish to continue with the password provided?(Press y|Y for Yes, any other key for No) : Y

Bây giờ, nhập Y rồi nhấn Enter để đồng ý với các thiết lập mặc định cho những câu hỏi tiếp theo. Thao tác này sẽ xóa một số user ẩn danh và cơ sở dữ liệu test, disable các đăng nhập vào root từ xa, và cuối cùng là tự áp dụng các thay đổi này.

Sau khi script hoàn tất, bản cài đặt MySQL của bạn đã được đảm bảo bảo mật. Bây giờ bạn có thể bắt đầu tạo một user chuyên dụng cho cơ sở dữ liệu bằng MySQL client.

Bước 3 – Tạo và gán quyền cho user MySQL riêng

Sau khi install MySQL Ubuntu, hệ thống sẽ tạo một root user để quản lý cơ sở dữ liệu. User này có toàn quyền trên server MySQL, có thể quản lý mọi database, bảng, user,… Vì vậy bạn nên tránh sử dụng tài khoản này nếu không cần đến các chức năng quản trị. Ở bước này sẽ hướng dẫn tạo tài khoản root user mới và gán cho nó các đặc quyền phù hợp.

Trong Ubuntu chạy MySQL 5.7 trở lên, root user được thiết lập xác thực bằng plugin auth_socket thay vì mật khẩu. Plugin này yêu cầu tên của user hệ điều hành gọi MySQL client phải khớp với tên của user MySQL được chỉ định trong lệnh. Vì vậy ta cần gọi lệnh mysql bằng quyền sudo để truy cập được vào root user MySQL:

sudo mysql

Sau khi truy cập vào prompt MySQL, tạo một user mới bằng lệnh CREATE USER:

CREATE USER 'username'@'host' IDENTIFIED WITH authentication_plugin BY 'password';

Trong đó “username” là tên người dùng tương ứng, sau đó là dấu @ và tên của host mà user này kết nối. Nếu chỉ có nhu cầu truy cập đến user này cục bộ từ server Ubuntu thì ta có thể chỉ định localhost.

Bạn cũng có thể lựa chọn sử dụng plugin xác thực người dùng cho phù hợp. Plugin auth_socket cung cấp khả năng bảo mật tốt mà không cần nhập mật khẩu để truy cập database. Tuy nhiên plugin này không cho phép kết nối từ xa nên có thể khiến tương tác giữa chương trình bên ngoài và MySQL trở nên phức tạp hơn khi cần thiết.

Ngoài ra bạn cũng có thể bỏ hẳn phần WITH authentication_plugin nếu muốn xác thực bằng plugin mặc định của MySQL (caching_sha2_password). Bạn có thể tham khảo chi tiết hơn tài liệu về plugin này trên website của MySQL: https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/upgrading-from-previous-series.html#upgrade-caching-sha2-password

Chạy lệnh dưới đây để tạo một người dùng xác thực bằng caching_sha2_password, trong đó thay username và password cần tạo tương ứng:

CREATE USER 'username'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';

Lưu ý: Một số phiên bản PHP có thể sẽ gặp lỗi với plugin caching_sha2_password. Nếu muốn sử dụng database với một ứng dụng PHP như phpMyAdmin thì bạn nên tạo một user xác thực bằng mysql_native_password trước:

CREATE USER 'username'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'password';

Sau đó chuyển phương thức xác thực thành caching_sha2_plugin:

ALTER USER 'username' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'password';

Sau khi tạo xong người dùng, bạn có thể bắt đầu gán các đặc quyền phù hợp theo cú pháp chung là:

GRANT PRIVILEGE ON database.table TO 'username'@'host';

Trong đó giá trị PRIVILEGE định nghĩa những hành động mà user được phép thực hiện trên database và table được chỉ định. Người dùng cũng có thể gán nhiều đặc quyền khác nhau trong cùng một lệnh bằng cách phân tách nhau bởi dấu phẩy. Nếu muốn gán quyền cho user trên toàn cục thì có thể dùng ký tự * (tất cả) ở vị trí tên của database và table.

Danh sách các đặc quyền có thể gán có thể được xem tại đây: https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/privileges-provided.html#privileges-provided-summary

Chạy lệnh GRANT, thay username tương ứng rồi gán quyền:

GRANT CREATE, ALTER, DROP, INSERT, UPDATE, INDEX, DELETE, SELECT, REFERENCES, RELOAD on *.* TO 'username'@'localhost' WITH GRANT OPTION;

Lưu ý rằng lệnh này cũng có cả option WITH GRANT OPTION để cho phép user MySQL gán mọi quyền nó có cho các user khác trên hệ thống.

Sau khi chạy các lệnh CREATE USERGRANT, bạn nên flush để giải phóng bộ nhớ cache trên server:

FLUSH PRIVILEGES;

Sau đó thoát khỏi MySQL client:

exit

Sau này nếu muốn đăng nhập bằng user mới, bạn có thể dùng lệnh như dưới đây:

mysql -u username -p

Trong đó flag -p sẽ yêu cầu nhập mật khẩu để xác thực.

Bước 4 – Kiểm tra MySQL

Sau khi install MySQL Ubuntu và cấu hình quyền user, MySQL sẽ tự động khởi chạy. Bây giờ bạn có thể kiểm tra nhanh trạng thái bằng lệnh sau:

systemctl status mysql.service

Bạn có thể nhận được output tương tự như sau:

Output
● mysql.service - MySQL Community Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2020-04-21 12:56:48 UTC; 6min ago
  Main PID: 10382 (mysqld)
   Status: "Server is operational"
   Tasks: 39 (limit: 1137)
   Memory: 370.0M
   CGroup: /system.slice/mysql.service
       └─10382 /usr/sbin/mysqld

Nếu MySQL chưa chạy thì bạn có thể khởi động thủ công bằng lệnh sudo systemctl start mysql.

Ngoài ra bạn cũng có thể thử kết nối đến database bằng công cụ mysqladmin – một client cho phép chạy các lệnh quản trị. Giả sử bạn cần kết nối đến một user MySQL có tên vietnix (-u vietnix), yêu cầu nhập mật khẩu (-p) và trả về phiên bản:

sudo mysqladmin -p -u vietnix version

Bạn có thể nhận được output tương tự như sau:

Output
mysqladmin Ver 8.0.19-0ubuntu5 for Linux on x86_64 ((Ubuntu))
Copyright (c) 2000, 2020, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Server version    8.0.19-0ubuntu5
Protocol version  10
Connection    Localhost via UNIX socket
UNIX socket    /var/run/mysqld/mysqld.sock
Uptime:      10 min 44 sec

Threads: 2 Questions: 25 Slow queries: 0 Opens: 149 Flush tables: 3 Open tables: 69 Queries per second avg: 0.038

Hiện tại, Vietnix đang cung cấp các dịch vụ VPS tốc độ cao với đa dạng cấu hình, mức giá giúp bạn có thể tự do cài đặt hệ điều hành Ubuntu và thiết lập, triển khai cấu hình MySQL dễ dàng mà không bị giới hạn quyền hay tính năng nào. Liên hệ với đội ngũ Vietnix để được tư vấn chi tiết hơn và lựa chọn gói dịch vụ tối ưu nhất.

Lời kết

Bài viết này đã hướng dẫn chi tiết các bước install MySQL Ubuntu, thiết lập và cấu hình MySQL trên Ubuntu 20.04. Đây là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ rất thông dụng, thường được cài đặt trong stack LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP/Python/Perl). Nếu có bất kỳ thắc mắc nào khác, hãy để lại ở phần comment bên dưới để được Vietnix hỗ trợ nhanh nhất nhé!

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT CHỦ ĐỀ BẠN QUAN TÂM

Đăng ký ngay để nhận những thông tin mới nhất từ blog của chúng tôi. Đừng bỏ lỡ cơ hội truy cập kiến thức và tin tức hàng ngày

Chọn chủ đề :

Hưng Nguyễn

Kết nối với mình qua

Kết nối với mình qua

Tăng tốc độ website - Nâng tầm giá trị thương hiệu

Tăng tốc tải trang

95 điểm

Nâng cao trải nghiệm người dùng

Tăng 8% tỷ lệ chuyển đổi

Thúc đẩy SEO, Google Ads hiệu quả

Tăng tốc ngay

SẢN PHẨM NỔI BẬT

7 NGÀY DÙNG THỬ HOSTING

NẮM BẮT CƠ HỘI, THÀNH CÔNG DẪN LỐI

Cùng trải nghiệm dịch vụ hosting tốc độ cao được hơn 100,000 khách hàng sử dụng

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

 1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
 2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
 3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI