NỘI DUNG

Hosting tốc độ cao Vietnix - tốc độ tải trang trung bình dưới 1 giây
VPS siêu tốc Vietnix - trải nghiệm mượt mà, ổn định
12/06/2023
Lượt xem

Cách thiết lập remote database tối ưu hiệu suất trang web bằng MySQL trên Ubuntu 20.04

12/06/2023
21 phút đọc
Lượt xem

Đánh giá

5/5 - (192 bình chọn)

Khi quy mô website ngày càng được mở rộng thì bạn cần có những chiến lược hiệu quả để phản hồi tốt các yêu cầu từ khách truy cập. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách cấu hình remote MySQL database để tối ưu hiệu suất trang web trên Ubuntu 20.04.

Điều kiện để thiết lập cơ sở dữ liệu từ xa với MySQL trên Ubuntu 20.04

Bài viết này sẽ hướng dẫn trên WordPress. Các ứng dụng khác chạy bằng MySQL cũng có thể được cấu hình theo cách tương tự.

Điều kiện để thiết lập cơ sở dữ liệu từ xa với MySQL trên Ubuntu 20.04
Điều kiện để thiết lập cơ sở dữ liệu từ xa với MySQL trên Ubuntu 20.04

Trước khi bắt đầu, bạn đọc hãy bảo đảm đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • Có hai server Ubuntu 20.04. Mỗi server có một user non-root với quyền sudo và firewall UFW bật sẵn (Hướng dẫn chi tiết cách thiết lập tường lửa bằng UFW trên Ubuntu 20.04 tại đây). Trong đó một server sẽ host backend MySQL (tạm gọi là database server). Server còn lại sẽ kết nối đến database server từ xa này và hoạt động như web server (tạm gọi là web server trong hướng dẫn này).
 • Trên database server cần cài đặt sẵn MySQL.
 • Trên web server đã cài sẵn Nginx và PHP.
 • Có thể cài đặt chứng chỉ TLS/SSL trên server.

Xem thêm: Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt Nginx trên Ubuntu 20.04

Bước 1: Cấu hình MySQL để nghe kết nối remote trên database server

Lưu trữ dữ liệu trên một server riêng biệt là một cách hiệu quả để mở rộng server sau khi bắt đầu vượt quá giới hạn tài nguyên lưu trữ. Bên cạnh đó, việc này cũng giúp cung cấp cấu trúc cơ bản để cân bằng tải và mở rộng cơ sở hạ tầng sau này. Sau khi cài đặt xong MySQL theo hướng dẫn này, bạn cũng sẽ cần thay đổi một số giá trị để cho phép kết nối từ các máy tính khác.

Hầu hết các thay đổi trong cấu hình của MySQL có thể được thực hiện trong file mysqld.cnf ở thư mục /etc/mysql/mysql.conf.d/. Mở file này trên database server bằng quyền root:

sudo nano /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf

File này được chia thành các phần khác nhau, đánh dấu bằng nhãn chứa trong cặp cấu ngoặc vuông ([]). Tìm phần có nhãn mysqld như dưới đây:

. . .
[mysqld]
. . .

Trong phần này, tìm tham số bind-address – cho biết địa chỉ mạng để phần mềm database nghe kết nối. Theo mặc định thì giá trị này là 127.0.0.1, vì vậy MySQL chỉ được cấu hình để nghe các kết nối cục bộ. Bây giờ bạn cần đổi thành địa chỉ IP bên ngoài mà server có thể kết nối đến.

Nếu cả hai server đều trong một Datacenter với khả năng kết nối mạng riêng thì hãy dùng địa chỉ IP private của database server. Nếu không thì bạn cũng có thể dùng địa chỉ IP public.

[mysqld]
. . .
bind-address = db_server_ip

Bạn sẽ kết nối đến database qua internet, do đó nên sử dụng kết nối được mã hóa để đảm bảo an toàn cho dữ liệu. Nếu không mã hóa kết nối MySQL thì bất kỳ ai trên mạng cũng có thể nghe lén (sniff) thông tin giữa server web và database.

Thêm dòng dưới đây vào sau bind-address để mã hóa kết nối MySQL:

[mysqld]
. . .
require_secure_transport = on
. . .

Sau đó lưu rồi đóng file lại.

Để kết nối SSL có thể hoạt động, ta sẽ cần tạo một số key và chứng chỉ. MySQL một lệnh cho phép thực hiện các thao tác này hoàn toàn tự động.

Chạy lệnh dưới đây để tạo các file cần thiết:

sudo mysql_ssl_rsa_setup --uid=mysql

Restart lại database để yêu cầu MySQL cập nhật cấu hình và thêm thông tin SSL mới:

sudo systemctl restart mysql

Xác nhận xem server có đang nghe các interface bên ngoài hay không bằng lệnh ss:

sudo ss -plunt | grep mysqld
Output
tcp   LISTEN  0    70       127.0.0.1:33060     0.0.0.0:*   users:(("mysqld",pid=4053,fd=22))                       
tcp   LISTEN  0    151    db_server_ip:3306      0.0.0.0:*   users:(("mysqld",pid=4053,fd=24))

Trong đó, ss hiển thị các thống kê về hệ thống mạng của server. Từ đó bạn có thể thấy một tiến trình tên mysqld được đính kèm với db_server_ip tại cổng 3306 – cổng tiêu chuẩn của MySQL. Do đó bạn có thể đảm bảo rằng server đang nghe trên đúng interface.

Tiếp đến, mở cổng này trên firewall để cho phép lưu lượng truy cập:

sudo ufw allow mysql

Bước 2: Thiết lập database WordPress và thông tin đăng nhập remote trên database server

Bây giờ MySQL đang nghe trên địa chỉ IP bên ngoài, tuy nhiên vẫn chưa có user hay database từ xa nào được cấu hình. Bây giờ hãy tạo một database cho WordPress và một cặp user có quyền truy cập.

Kết nối đến MySQL bằng quyền root:

sudo mysql

Lưu ý: Nếu sử dụng phương thức xác thực bằng password thì hãy chạy lệnh sau để truy cập MySQL shell:

mysql -u root -p

Sau đó nhập mật khẩu root cho tài khoản MySQL.

Trong MySQL prompt, tạo một database mới cho WordPress sử dụng. Giả sử bạn đặt tên nó là wordpress:

CREATE DATABASE wordpress DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci;

Bây giờ bạn cần tạo một cặp user: một user chỉ có ở server cục bộ và một user ở xa tương ứng với địa chỉ IP của web server.

Trước tiên, tạo local user (có tên là local_db_user), sau đó dùng localhost trong phần khai báo để biết tài khoản này chỉ tương ứng với các kết nối cục bộ:

CREATE USER 'local_db_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';

Sau đó gán đầy đủ quyền truy cập vào database wordpress cho tài khoản này:

GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* TO 'local_db_user'@'localhost';

Bây giờ user này có thể thực hiện bất kỳ thao tác nào trên database cho WordPress. Tuy nhiên user này không thể được sử dụng từ xa vì chỉ khớp với các kết nối từ máy cục bộ. Do đó, bạn cần tạo thêm một tài khoản khớp với các kết nối từ web server.

Lưu ý rằng bạn cần có một địa chỉ IP sử dụng cùng một mạng đã cấu hình trong file mysqld.cnf. Do đó, nếu trong file này bạn chỉ định một địa chỉ IP mạng private thì bạn cũng sẽ dùng địa chỉ IP private của web server trong hai lệnh dưới đây. Ngược lại, nếu dùng mạng public thì bạn sử dụng địa chỉ IP public của web server:

CREATE USER 'remote_user'@'web_server_ip' IDENTIFIED BY 'password';

Sau đó cung cấp quyền tương tự như user cục bộ:

GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* TO 'remote_user'@'web_server_ip';

Flush các đặc quyền để MySQL sử dụng:

FLUSH PRIVILEGES;

Sau đó thoát MySQL prompt:

exit

Để đảm bảo khả năng mở rộng linh hoạt và dễ dàng theo sự gia tăng của database WordPress sau một thời gian sử dụng, việc lựa chọn máy chủ lưu trữ rất quan trọng. Một trong những giải pháp tốt nhất hiện nay là sử dụng hosting, VPS của Vietnix.

Với các gói dịch vụ tại Vietnix, bạn sẽ được cung cấp một không gian lưu trữ dữ liệu tốc độ cao, ổn định và bảo mật. Bên cạnh đó, VPS Vietnix còn cung cấp cho bạn bảng quản trị giúp quản lý và vận hành web đơn giản hơn. Tùy theo nhu cầu sử dụng mà bạn có thể lựa chọn Hosting Giá Rẻ, VPS Giá Rẻ, Hosting Business, VPS NVMe cho phù hợp. Liên hệ với đội ngũ Vietnix để được tư vấn nhanh chóng và chi tiết các gói dịch vụ.

Bước 3: Kiểm tra kết nối remote và local

Log in vào web server để kiểm tra kết nối remote:

ssh remote_user@web_server_ip

Bạn sẽ cần cài đặt thêm một số công cụ client cho MySQL trên web server để truy cập remote database. Trước tiên, cập nhật cache package cục bộ:

sudo apt update

Cài đặt bộ công cụ client MySQL:

sudo apt install mysql-client

Sau đó kết nối đến database server bằng cú pháp dưới đây:

mysql -u remote_user -h db_server_ip -p

Hãy đảm bào rằng bạn đã sử dụng đúng địa chỉ IP cho database server. Nếu đã cấu hình MySQL để nghe mạng private thì hãy nhập địa chỉ IP private của mạng, ngược lại thì hãy dùng địa chỉ IP public tương ứng.

Bây giờ ta cần nhập password cho tài khoản remote_user, sau đó ta sẽ vào được prompt của MySQL. Kiểm tra xem có đang dùng SSL bằng lệnh sau:

status

Nếu kết nối đang sử dụng SSL thì sẽ có dòng SSL: như dưới đây:

Output
--------------
mysql Ver 8.0.29-0ubuntu0.20.04.2 for Linux on x86_64 ((Ubuntu))

Connection id:     14
Current database:
Current user:      remote_user@web_server_ip
SSL:          Cipher in use is TLS_AES_256_GCM_SHA384
Current pager:     stdout
Using outfile:     ''
Using delimiter:    ;
Server version:     8.0.29-0ubuntu0.20.04.2 (Ubuntu)
Protocol version:    10
Connection:       db_server_ip via TCP/IP
Server characterset:  utf8mb4
Db   characterset:  utf8mb4
Client characterset:  utf8mb4
Conn. characterset:  utf8mb4
TCP port:        3306
Binary data as:     Hexadecimal
Uptime:         1 hour 8 min 28 sec

Threads: 2 Questions: 69 Slow queries: 0 Opens: 206 Flush tables: 3 Open tables: 125 Queries per second avg: 0.016
--------------

Bây giờ thoát khỏi prompt bằng lệnh exit. Như vậy là bạn đã có thể truy cập cục bộ và truy cập từ web server. Tuy nhiên bạn chưa xác nhận xem các kết nối khác có bị từ chối hay không. Để kiểm tra xem, bạn có thể thực hiện tương tự từ một server thứ ba, server này chưa được cấu hình một tài khoản user cụ thể nào để đảm bảo server chưa được gán quyền truy cập.

Trước khi kiểm tra kết nối, ca tần cài đặt công cụ client MySQL như các bước trên:

mysql -u wordpressuser -h db_server_ip -p

Nếu lệnh này sẽ xảy ra lỗi như dưới đây thì database server đã có khả năng từ chối truy cập từ những user chưa được xác thực.

Output
ERROR 1130 (HY000): Host '203.0.113.12' is not allowed to connect to this MySQL server

Bước 4: Chuẩn bị web server để cài đặt WordPress

WordPress cùng với các plugin đều dựa trên những tiện ích mở rộng của PHP, vì vậy bạn cần cài sẵn Nginx và PHP trước khi bắt đầu. Trước tiên, cài đặt một số tiện ích PHP để dùng cho WordPress như sau:

sudo apt install php-curl php-gd php-intl php-mbstring php-soap php-xml php-xmlrpc php-zip

Sau khi hoàn tất việc cài đặt, restart lại tiến trình PHP-FPM để process PHP đang chạy có thể sử dụng những tính năng vừa cài đặt:

sudo systemctl restart php7.4-fpm

Bây giờ bạn cần thực hiện một số thay đổi cho các file Nginx server block. Bạn cần có sẵn một file config /etc/nginx/sites-available được cấu hình để phản hồi lại tên miền hoặc địa chỉ IP của server, đồng thời được bảo vệ bằng chứng chỉ TLS/SSL. Ví dụ này sẽ làm việc trên thư mục /etc/nginx/sites-available/your_domain. Bên cạnh đó, /var/www/your_domain cũng sẽ được dùng như root directory. Bạn đọc cần lưu ý chỉnh tên thư mục tương ứng với máy của mình.

Mở file server block bằng một text editor bất kỳ:

sudo nano /etc/nginx/sites-available/your_domain

Trong server block này bạn cần thêm một vài block vị trí khác. Trước tiên là block để khớp các request đến /favicon.ico/robots.txt. Cụ thể, bạn sẽ dùng biểu thức chính quy (regex) để khớp bất kỳ request nào cho các file tĩnh, tắt chế độ logging và đánh dấu ưu tiên cache vì các file này thường tốn rất nhiều tài nguyên để phục vụ lại.

Bạn có thể chỉnh sửa danh sách file tĩnh này để chứa bất kỳ phần mở rộng nào khác mà trang có thể sử dụng:

server {
  server_name your_domain www.your_domain;
  root /var/www/your_domain;

  index index.html index.htm index.php;

  location = /favicon.ico { log_not_found off; access_log off; }
  location = /robots.txt { log_not_found off; access_log off; allow all; }
  location ~* \.(css|gif|ico|jpeg|jpg|js|png)$ {
    expires max;
    log_not_found off;
  }
  . . .
}

Bên trong block location / có sẵn, bạn có thể thay đổi danh sách try_files. Trước tiên, comment thiết lập mặc định bằng cách thêm ký hiệu # ở phía trước. Sau đó thêm các dòng dưới đây:

server {
  . . .
  location / {
    #try_files $uri $uri/ =404;
    try_files $uri $uri/ /index.php$is_args$args;
  }
  . . .
}

Bây giờ thay vì trả về lỗi 404 (mặc định) thì quyền kiểm soát sẽ được truyền sang file index.php với các đối số được yêu cầu.

Sau khi kết thúc bước này, phần đầu của file sẽ có dạng như dưới đây:

server {
  server_name your_domain www.your_domain;
  root /var/www/your_domain;

  index index.html index.htm index.php;

  location = /favicon.ico { log_not_found off; access_log off; }
  location = /robots.txt { log_not_found off; access_log off; allow all; }
  location ~* \.(css|gif|ico|jpeg|jpg|js|png)$ {
    expires max;
    log_not_found off;
  }

  location / {
    # try_files $uri $uri/ =404;
    try_files $uri $uri/ /index.php$is_args$args;
  }

 ...
}

Sau đó lưu và đóng lại file. Bây giờ hãy thử kiểm tra cấu hình cho các lỗi cú pháp:

sudo nginx -t

Nếu không có lỗi trả về thì hãy reload lại Nginx:

sudo systemctl reload nginx

Bước 5: Cài đặt WordPress trên web server

Để minh họa khả năng của server MySQL remote, bạn sẽ cài đặt và cấu hình WordPress – hệ thống quản lý nội dung (CMS) phổ biến nhất hiện nay. Vietnix khuyên bạn nên download WordPress trực tiếp từ website chính thức để đảm bảo an toàn.

Trước tiên, chuyển sang thư mục có thể viết được (nên dùng các thư mục tạm thời như /tmp):

cd /tmp

Download phiên bản mới nhất của WordPress:

curl -LO https://wordpress.org/latest.tar.gz

Giải nén file vừa download:

tar xzvf latest.tar.gz

Copy file cấu hình mẫu vào tên file mà WordPress đọc:

cp /tmp/wordpress/wp-config-sample.php /tmp/wordpress/wp-config.php

Sau đó copy toàn bộ nội dung của thư mục vào tài liệu gốc. Trong đó flag -a giúp đảm bảo mọi quyền đều được giữ lại. Lệnh này sẽ copy cả các file ẩn trong thư mục.

sudo cp -a /tmp/wordpress/. /var/www/your_domain

Tiếp theo, gán quyền sở hữu cho user và group www-data. Đây là user và group mà Nginx chạy, đồng thời Nginx cũng cần có quyền đọc và ghi các file WordPress để phục vụ website hay thực hiện cập nhật tự động:

sudo chown -R www-data:www-data /var/www/your_domain

Bước 6: Thiết lập fie cấu hình WordPress

Trước tiên, mở file cấu hình WordPress để chỉnh sửa một số private key nhằm đảo bảo an toàn cho quá trình cài đặt. WordPress cung cấp sẵn một công cụ tạo key an toàn nên bạn có thể dùng lệnh sau để tạo nhanh:

curl -s https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/

Bạn sẽ nhận về các giá trị khác nhau ở dạng define('AUTH_KEY', 'L4|ABC....] %G00O....)');

Copy phần output, rồi sau đó mở file cấu hình WordPress:

sudo nano /var/www/your_domain/wp-config.php

Tìm phần có chứa các giá trị mẫu:

. . .
define('AUTH_KEY',     'put your unique phrase here');
define('SECURE_AUTH_KEY', 'put your unique phrase here');
define('LOGGED_IN_KEY',  'put your unique phrase here');
define('NONCE_KEY',    'put your unique phrase here');
define('AUTH_SALT',    'put your unique phrase here');
define('SECURE_AUTH_SALT', 'put your unique phrase here');
define('LOGGED_IN_SALT',  'put your unique phrase here');
define('NONCE_SALT',    'put your unique phrase here');
. . .

Xóa những dòng này rồi paste giá trị ở trên vào.

Tiếp theo ta cần đổi tên database, user database và mật khẩu được cấu hình trong MySQL.

Nhập thông tin kết nối cho remote database, sử dụng địa chỉ IP và thông tin đăng nhập giống với các bước ở trên:

 . .
/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'wordpress');

/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'remote_user');

/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'remote_user_password');

/** MySQL hostname */
define('DB_HOST', 'db_server_ip');
. . .

Bây giờ thêm dòng dưới đây vào sau define( 'DB_COLLATE', '' ); để yêu cầu WordPress sử dụng kết nối SSL cho database MySQL:

...
define( 'DB_COLLATE', '' );

define('MYSQL_CLIENT_FLAGS', MYSQLI_CLIENT_SSL);
...

Cuối cùng là lưu rồi đóng file lại.

Bước 7: Thiết lập WordPress qua giao diện web

Bạn sẽ thiết lập WordPress qua giao diện web. Việc thiết lập tương đối đơn giản, WordPress sẽ chỉ hỏi các câu hỏi cần thiết và cài đặt những bảng cần trong database.

Chuyển đến tên miền (hoặc địa chỉ IP public) của web server, theo sau là /wp-admin:

http://your_domain.com/wp-admin

Sau đó hệ thống sẽ yêu cầu chọn ngôn ngữ muốn sử dụng.

Chọn ngôn ngữ
Chọn ngôn ngữ

Tiếp đến là trang cài đặt chính. Chọn tên cho trang WordPress và username (nên hạn chế chọn tên admin để đảm bảo bảo mật). Sau đó một password mạnh sẽ được tự động tạo.

Tiếp theo là nhập địa chỉ email và chọn xem có muốn hiển thị trang cho các công cụ tìm kiếm hay không.

Các bước thiết lập thông tin cần thiết của WordPress
Các bước thiết lập thông tin cần thiết của WordPress

Sau khi hoàn tất, bạn sẽ đăng nhập được vào giao diện admin WordPress bằng tài khoản vừa tạo. Bây giờ ta có thể truy cập dashboard để bắt đầu việc tùy chỉnh trang WordPress này.

Nếu bạn đang gặp khó khăn khi thực hiện các thao tác trên hoặc cảm thấy chúng quá phức tạp, không cần phải lo lắng. Với sự hỗ trợ nhanh chóng từ Vietnix, việc cài đặt sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Vietnix sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội so với các nhà cung cấp khác mà bạn không thể bỏ qua như:

 • 11 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giải pháp lưu trữ số.
 • 50.000 khách hàng cá nhân, doanh nghiệp.
 • 100.000 dịch vụ được kích hoạt.
 • 97% khách hàng giới thiệu dịch vụ sau khi sử dụng.
 • Thương hiệu Việt Nam xuất sắc 2022.

Liên hệ với đội ngũ để trải nghiệm dịch vụ lưu trữ số hosting, VPS, tên miền chất lượng cao với chi phí tiết kiệm nhất. Mọi vấn đề thắc mắc cần tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ:

 • Địa chỉ: 265 Hồng Lạc, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.
 • Hotline: 1800 1093.
 • Email: sales@vietnix.com.vn.

Lời kết

Bài viết này đã hướng dẫn chi tiết cách thiết lập cơ sở dữ liệu từ xa với MySQL trên Ubuntu 20.04 được bảo vệ bằng SSL từ một trang remote WordPress. Các bước thực hiện và lệnh trong hướng dẫn này đều có thể áp dụng được cho bất kỳ ứng dụng web nào. Bạn đọc có thể tham khảo tài liệu hướng dẫn của ứng dụng hoặc database để biết rõ hơn chi tiết thực hiện.

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT CHỦ ĐỀ BẠN QUAN TÂM

Đăng ký ngay để nhận những thông tin mới nhất từ blog của chúng tôi. Đừng bỏ lỡ cơ hội truy cập kiến thức và tin tức hàng ngày

Chọn chủ đề :

Hưng Nguyễn

Kết nối với mình qua

Kết nối với mình qua

Tăng tốc độ website - Nâng tầm giá trị thương hiệu

Tăng tốc tải trang

95 điểm

Nâng cao trải nghiệm người dùng

Tăng 8% tỷ lệ chuyển đổi

Thúc đẩy SEO, Google Ads hiệu quả

Tăng tốc ngay

SẢN PHẨM NỔI BẬT

7 NGÀY DÙNG THỬ HOSTING

NẮM BẮT CƠ HỘI, THÀNH CÔNG DẪN LỐI

Cùng trải nghiệm dịch vụ hosting tốc độ cao được hơn 100,000 khách hàng sử dụng

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

 1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
 2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
 3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI