NỘI DUNG

Hosting tốc độ cao Vietnix - tốc độ tải trang trung bình dưới 1 giây
VPS siêu tốc Vietnix - trải nghiệm mượt mà, ổn định
30/05/2023
Lượt xem

Hướng dẫn cách cài đặt và cấu hình Ghost trên CentOS 7

30/05/2023
15 phút đọc
Lượt xem

Đánh giá

5/5 - (145 bình chọn)

Với giao diện quản trị đơn giản cùng khả năng tùy chỉnh nhiều chủ đề, Ghost đã và đang trở thành một nền tảng blog mã nguồn mở miễn phí được sử dụng phổ biến hàng đầu hiện nay. Trong bài viết này, Vietnix sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt và cấu hình Ghost trên CentOS 7 đơn giản và nhanh chóng nhất. Mời bạn cùng theo dõi ngay tại đây.

Điều kiện cần thiết để cài đặt và cấu hình Ghost trên CentOS 7

Trước khi thực hiện các bước như trong hướng dẫn bên dưới, bạn cần đảm bảo đáp ứng được các điều kiện sau:

 • Một máy chủ CentOS 1GB và một tài khoản user non-root có quyền sudo.
 • Có cài đặt Node.js bằng repo EPEL.
 • Nginx được cài sẵn trên server đó. (Hướng dẫn chi tiết về cách cài đặt Nginx trên CentOS 7 tại đây)

Nếu bạn đang tìm kiếm giải pháp máy chủ lưu trữ với chi phí tiết kiệm thì có thể tham khảo các gói VPS của Vietnix. Hiện tại, Vietnix đang cung cấp dịch vụ máy chủ ảo VPS với cấu hình RAM tối thiểu 1GB và ổ cứng 20GB SSD với toàn quyền quản trị giúp bạn có thể cài đặt các phần mềm tùy chọn theo nhu cầu sử dụng. Nếu còn phân vân chưa biết nên sử dụng gói VPS Giá Rẻ, Cloud Server, VPS Cao Cấp, VPS NVMe, VPS GPU, đội ngũ Vietnix sẽ hỗ trợ tư vấn chi tiết cho bạn hoàn toàn miễn phí.

5 bước cài đặt và cấu hình Ghost trên CentOS 7

Dưới đây là các bước cài đặt và cấu hình Ghost trên CentOS 7 mà bạn có thể tham khảo: 

Bước 1: Cài đặt Ghost

Đầu tiên, bạn có thể đặt Ghost trong thư mục được khuyến nghị là /var/www/ghost. Từ kho lưu trữ GitHub của Ghost, bạn tải xuống phiên bản mới nhất thông qua wget:  

wget https://ghost.org/zip/ghost-latest.zip

Tiếp theo, bạn cần cài đặt chương trình unzip thông qua trình quản lý package để có thể giải nén kho lưu trữ. Bạn phải đảm bảo rằng hệ thống đã được cập nhật trước khi bắt đầu cài đặt một chương trình mới. Nếu chưa, sử dụng các lệnh sau để cập nhật các packages và cài đặt unzip

sudo yum update -y
sudo yum install unzip -y

Trong lệnh trên, cờ -y có vai trò tự động cập nhật và cài đặt các package mà không cần xác nhận từ người dùng. Sau khi cài đặt unzip, bạn tiến hành giải nén package đã tải xuống trong thư mục /var/www/ghost. Lúc này, bạn cần tạo thư mục /var/www rồi giải nén file:

sudo mkdir /var/www
sudo unzip -d /var/www/ghost ghost-latest.zip

Để chuyển sang thư mục /var/www/ghost/, dùng lệnh: 

cd /var/www/ghost/

Bây giờ, bạn cần cài đặt các phụ thuộc của Ghost, nhưng bạn chỉ nên chọn những phần cần thiết trong quá trình sản xuất. Lệnh su sẽ bỏ qua mọi phụ thuộc cần thiết cho nhà phát triển Ghost:

sudo npm install --production

Như vậy, bạn đã cài đặt Ghost thành công. Tiếp theo bạn cần thực hiện một số thiết lập để cấu hình Ghost.

Bước 2: Cấu hình Ghost

Ghost sử dụng file cấu hình được đặt tại /var/www/ghost/config.js. Mặc dù file này không có sẵn nhưng bạn vẫn có thể bắt đầu với file cấu hình config.example.js có trong bản cài đặt Ghost.

Thay vì di chuyển file cấu hình, bạn nên sao chép nó sang /var/www/ghost/config.js để đảm bảo khả năng phục hồi lại các thay đổi trong trường hợp cần thiết về sau. 

sudo cp config.example.js config.js

Để chỉnh sửa, bạn cần mở file bằng cách nhập: 

sudo vi config.js

Đến bước này, bạn cần phải thay đổi URL mà Ghost sử dụng để tránh trường hợp các liên kết trên blog sẽ dẫn khách truy cập đến địa chỉ my-ghost-blog.com. Giá trị của trường URL có thể được thay đổi thành tên miền, hoặc nếu bạn chưa muốn sử dụng tên miền thì có thể đổi thành địa chỉ IP máy chủ. 

/var/www/ghost/config.js

...

config = {
  // ### Production
  // When running Ghost in the wild, use the production environment
  // Configure your URL and mail settings here
  production: {
    url: 'http://your_domain_or_ip_address',
    mail: {},
...

Hãy đảm bảo rằng url phải có định dạng của một URL (chẳng hạn như http://vietnixtest.com hoặc http://11.11.11.11. Nếu không đúng định dạng, Ghost sẽ không thể khởi động.

Ngoài ra, Ghost cũng có thể hoạt động mà không cần cài đặt email, chúng chỉ cần thiết khi bạn cần khôi phục mật khẩu cho người dùng Ghost. Vì thế bài hướng dẫn này sẽ bỏ qua bước cấu hình thiết lập mail. Sau khi thực hiện các tùy chỉnh cần thiết, bạn lưu file và thoát khỏi trình chỉnh sửa. 

Lúc này, khi vẫn còn ở trong thư mục /var/www/ghost, bạn có thể khởi động Ghost với câu lệnh sau: 

sudo npm start --production

Sau câu lệnh trên, output sẽ hiển thị như sau: 

Output

> ghost@0.11.7 start /var/www/ghost
> node index

WARNING: Ghost is attempting to use a direct method to send email.
It is recommended that you explicitly configure an email service.
Help and documentation can be found at http://support.ghost.org/mail.

Migrations: Creating tables...
...

Ghost is running in production...
Your blog is now available on http://your_domain_or_ip_address
Ctrl+C to shut down

Bây giờ, Ghost đang nghe trên công 2368 nhưng Ghost lại không nghe từ public network interface. Vì thế, bạn không thể truy cập trực tiếp vào Ghost. Để giải quyết vấn đề này, bạn cần thiết lập Nginx phía trước Ghost.

Bước 3: Cấu hình Nginx để chuyển tiếp (proxy) các yêu cầu đến Ghost

Tại bước này, người dùng sẽ thiết lập Nginx để phục vụ blog Ghost. Điều này cho phép các kết nối trên port 80 kết nối đến port mà Ghost đang hoạt động và bạn sẽ truy cập blog mà không cần thêm port :2368 vào cuối địa chỉ nữa.

Nếu như Ghost vẫn đang chạy trong cửa sổ terminal, bạn cần phải bấm CTRL+C để tắt trước khi đến với bước tiếp theo. 

Sau đó, bạn sẽ tiến hành cấu hình Nginx với thao tác đầu tiên là thay đổi thư mục /etc/nginx.

cd /etc/nginx/

Bạn sẽ không có thư mục sites-available sites-enabled để quản lý cấu hình trang web nếu như cài đặt Nginx từ repo EPEL của CentOS. Vậy nên, bạn cần tạo ra chúng với câu lệnh sau:

sudo mkdir sites-available
sudo mkdir sites-enabled

Tiếp đó, bạn tạo một file mới với tên ghost trong /etc/nginx/sites-available/:

sudo vi /etc/nginx/sites-available/ghost

Hãy đặt cấu hình sau vào file rồi thay đổi your_domain_or_ip_address thành tên miền hoặc địa chỉ IP máy chủ trong trường hợp bạn chưa có tên miền: 

/etc/nginx/sites-available/ghost
server {
  listen 80;
  server_name your_domain_or_ip_address;
  location / {
  proxy_set_header HOST $host;
  proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
  proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
  proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_pass     http://127.0.0.1:2368;
  }
}

Như vậy, cấu hình cơ bản này sẽ gửi tất cả các yêu cầu cho máy chủ đến blog Ghost đang chạy trên cổng 2368. Đồng thời, nó cũng đặt các tiêu đề HTTP thích hợp giúp bạn có thể xem địa chỉ IP ban đầu của khách truy cập một cách dễ dàng. 

Sau khi hoàn tất quá trình chỉnh sửa, bạn đã có thể lưu file và thoát khỏi trình chỉnh sửa. Tiếp theo, hãy tạo một symlink cho file này trong thư mục /etc/nginx/sites-enabled

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/ghost /etc/nginx/sites-enabled/ghost

Chỉ khi bạn sửa đổi tệp cấu hình Nginx mặc định và yêu cầu nó bao gồm các file cấu hình trong thư mục sites-enabled, thì Nginx mới có thể sử dụng được cấu hình mới này. Bên cạnh đó, bạn cũng cần phải vô hiệu hóa trang web mặc định để đảm bảo rằng Nginx sẽ chỉ phục vụ trang web bạn đã cấu hình trong file.

Đầu tiên, bạn mở file nginx.conf trong trình chỉnh sửa với lệnh: 

sudo vi nginx.conf

Đừng quên đặt dòng sau vào trong block http để bao gồm các file cấu hình trong thư mục sites-enabled:

/etc/nginx/nginx.conf

http {
...
  # Load modular configuration files from the /etc/nginx/conf.d directory.
  # See http://nginx.org/en/docs/ngx_core_module.html#include
  # for more information.
  include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
  include /etc/nginx/sites-enabled/*;

Tiếp theo, bạn tạm thời vô hiệu hóa server block được tìm thấy bên trong khối http

/etc/nginx/nginx.conf
...

  # Load modular configuration files from the /etc/nginx/conf.d directory.
  # See http://nginx.org/en/docs/ngx_core_module.html#include
  # for more information.
  include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
  include /etc/nginx/sites-enabled/*;


#  server {
#    listen    80 default_server;
#    listen    [::]:80 default_server;
#    server_name _;
#    root     /usr/share/nginx/html;
#
#    # Load configuration files for the default server block.
#    include /etc/nginx/default.d/*.conf;
#
#    location / {
#    }
#
#    error_page 404 /404.html;
#      location = /40x.html {
#    }
#
#    error_page 500 502 503 504 /50x.html;
#      location = /50x.html {
#    }
...
...

Sau khi hoàn tất, bạn lưu file và thoát khỏi trình chỉnh sửa. Để đảm bảo rằng không có vấn đề hay sai sót nào xảy ra, bạn cần kiểm tra cấu hình với lệnh sau: 

sudo nginx -t

Nếu như mọi thứ đều đang hoạt động đúng cách, kết quả hiển thị sẽ như sau:

Output
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful

Còn trong trường hợp nhận thấy sự tồn tại của bất cứ lỗi nào, bạn hãy nhanh chóng sửa chúng và kiểm tra cấu hình lại một lần nữa.

Ngoài ra, để áp dụng các thay đổi với file cấu hình đang hoạt động, bạn cần khởi động lại Nginx: 

sudo systemctl restart nginx

Trước khi khởi động lại Ghost, bạn cần tạo một tài khoản user mới theo hướng dẫn của bước 4. 

Bước 4: Chạy Ghost với tư cách user riêng

Để đảm bảo an toàn và cải thiện tính bảo mật, bạn cần chạy Ghost với một tài khoản người dùng riêng biệt. Tài khoản này chỉ cho phép người dùng truy cập vào thư mục /var/www/ghost và thư mục chính. Như vậy, bạn có thể hạn chế tối đa thiệt hại có thể xảy ra đối với hệ thống nếu như Ghost bị xâm phạm. 

Để tạo người dùng mới, bạn nhập lệnh sau: 

sudo adduser --shell /bin/bash ghost

Tiếp theo, bạn cần đặt người dùng mới làm chủ sở hữu của thư mục /var/www/ghost:

sudo chown -R ghost:ghost /var/www/ghost/

Để đảm bảo rằng người dùng mới này có thể chạy Ghost, bạn tiến hành đăng nhập với tư cách người dùng ghost:

sudo su - ghost

Bây giờ, bạn đã có thể bắt đầu chạy Ghost với tài khoản người dùng này: 

cd /var/www/ghost
npm start --production

Bạn có thể truy cập lại blog của mình và lúc này, Nginx sẽ chuyển tiếp các yêu cầu tới Ghost.

Bước 5: Chạy Ghost như một dịch vụ hệ thống

Sau khi hoàn thành các thao tác trên, Ghost hiện đang chạy trong cửa sổ terminal. Tuy nhiên, chỉ cần bạn đăng xuất khỏi Ghost, blog sẽ ngừng hoạt động. Khi đó, bạn cần để Ghost chạy ở nền và đảm bảo rằng nó sẽ khởi động cùng với hệ thống. 

Để làm được điều trên, bạn cần tạo một file systemd để mô tả cách systemd quản lý Ghost. Hãy dừng Ghost bằng cách bấm CTRL+C và bấm CTRL+D để đăng xuất khỏi tài khoản người dùng ghost. Tiếp theo, bạn cần tạo một file mới để chứa định nghĩa của file systemd.

sudo vi /etc/systemd/system/ghost.service

Sau đó, bạn thêm cấu hình bên dưới vào file để xác định tên dịch vụ, group và user cho dịch vụ cũng như những thông tin về cách mà dịch vụ sẽ bắt đầu:

/etc/systemd/system/ghost.service
[Unit]
Description=Ghost
After=network.target

[Service]
Type=simple

WorkingDirectory=/var/www/ghost
User=ghost
Group=ghost

ExecStart=/usr/bin/npm start --production
ExecStop=/usr/bin/npm stop --production
Restart=always
SyslogIdentifier=Ghost

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Bây giờ, bạn chỉ cần lưu file, thoát khỏi trình chỉnh sửa để tiến hành kích hoạt và bắt đầu dịch vụ với những câu lệnh sau: 

sudo systemctl enable ghost.service
sudo sytemctl start ghost.service

Cuối cùng, bạn truy cập lại vào http://your_domain_or_ip_address và bây giờ bạn sẽ thấy được blog của mình.

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp giải pháp lưu trữ VPS, Vietnix đã ghi dấu ấn trong lòng hơn 50.000 khách hàng cá nhân, doanh nghiệp với những cái tên nổi bật như GTV, Vietnamworks, SEOSONA, SAGO Media,… với hơn 100.000 dịch vụ đã được kích hoạt. Đáng tự hào hơn, Vietnix đã nhận được giải thưởng Thương hiệu Việt Nam xuất sắc 2022, khẳng định vị thế của mình trên thị trường.

Các giải pháp lưu trữ của Vietnix đã được khách hàng đánh giá cao và tin tưởng sử dụng. Tính đến hiện tại, 97% khách hàng đã sử dụng dịch vụ của Vietnix sẽ giới thiệu dịch vụ đến người khác sau khi sử dụng. Nếu bạn đang có ý định phát triển kinh doanh trên internet, hãy để Vietnix đồng hành cùng bạn.

Mọi vấn đề thắc mắc cần tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ:

 • Địa chỉ: 265 Hồng Lạc, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.
 • Hotline: 1800 1093.
 • Email: sales@vietnix.com.vn.

Lời kết

Như vậy, bài viết trên đã hướng dẫn bạn cách cài đặt và cấu hình Ghost trên CentOS 7 một cách dễ dàng và nhanh chóng. Ngoài ra, đừng quên để lại comment bên dưới nếu bạn gặp bất cứ khó khăn hay cần hỗ trợ trong quá trình thực hiện theo hướng dẫn nhé.

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT CHỦ ĐỀ BẠN QUAN TÂM

Đăng ký ngay để nhận những thông tin mới nhất từ blog của chúng tôi. Đừng bỏ lỡ cơ hội truy cập kiến thức và tin tức hàng ngày

Chọn chủ đề :

Hưng Nguyễn

Kết nối với mình qua

Kết nối với mình qua

Tăng tốc độ website - Nâng tầm giá trị thương hiệu

Tăng tốc tải trang

95 điểm

Nâng cao trải nghiệm người dùng

Tăng 8% tỷ lệ chuyển đổi

Thúc đẩy SEO, Google Ads hiệu quả

Tăng tốc ngay

SẢN PHẨM NỔI BẬT

7 NGÀY DÙNG THỬ HOSTING

NẮM BẮT CƠ HỘI, THÀNH CÔNG DẪN LỐI

Cùng trải nghiệm dịch vụ hosting tốc độ cao được hơn 100,000 khách hàng sử dụng

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

 1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
 2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
 3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI