NỘI DUNG

Hosting tốc độ cao Vietnix - tốc độ tải trang trung bình dưới 1 giây
VPS siêu tốc Vietnix - trải nghiệm mượt mà, ổn định
30/05/2023
Lượt xem

Hướng dẫn cách sử dụng Prometheus để quản lý trên CentOS 7

30/05/2023
15 phút đọc
Lượt xem

Đánh giá

5/5 - (75 bình chọn)

Prometheus là một hệ thống giám sát nguồn mở được phát triển bởi SoundCloud. Trong bài viết này, Vietnix sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt, cấu hình và sử dụng server Prometheus, Node Exporter và PromDash.

Giới thiệu về Prometheus

Cũng giống các hệ thống giám sát khác (InfluxDB, Graphite, …) Prometheus lưu trữ tất cả dữ liệu của trong cơ sở dữ liệu time series. Tuy nhiên, Prometheus cung cấp mô hình dữ liệu đa chiều và có ngôn ngữ truy vấn, cho phép quản trị viên hệ thống không chỉ dễ dàng tinh chỉnh các định nghĩa về số liệu mà còn tạo báo cáo chính xác hơn.

Dự án Prometheus còn bao gồm PromDash (công cụ dựa trên trình duyệt dùng trong phát triển bảng dashboard tuỳ chỉnh) và bản thử nghiệm AlertManager gửi cảnh báo qua email, Flowdock, Slack, HipChat và nhiều phương thức khác.

Giới thiệu về Prometheus
Giới thiệu về Prometheus

Với Vietnix VPS, bạn sẽ có một môi trường quản lý máy chủ mạnh mẽ và đáng tin cậy, kết hợp với khả năng sử dụng Prometheus để giám sát và quản lý máy chủ CentOS 7.

Vietnix cung cấp một cơ sở hạ tầng mạnh mẽ, đảm bảo hiệu suất cao và đáng tin cậy cho dịch vụ VPS. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể tin tưởng rằng Prometheus sẽ hoạt động một cách trơn tru và cung cấp cho bạn dữ liệu giám sát chính xác về máy chủ của bạn.

Hiện tại Vietnix đang cung cấp các gói: VPS Giá Rẻ, VPS Phổ Thông, VPS Cao Cấp, VPS GPU và VPS NNVMe. Bạn có thể liên hệ trực tiếp Vietnix để được tư vấn cụ thể.

Yêu cầu để sử dụng Prometheus để quản lý trên CentOS 7

Để có thể thực hiện hướng dẫn bạn cần đáp ứng những điều kiện sau:

 • Một Server CentOS 64-bit.
 • Một user non-root có quyền sudo, nên đặt tên là prometheus.

Bước 1 – Cài đặt Server Prometheus 

Đầu tiên, tạo một directory mới để lưu trữ tất cả các file sẽ tải xuống trong hướng dẫn này và di chuyển đến đó.

mkdir ~/Downloads
cd ~/Downloads

Sử dụng curl để tải xuống phiên bản mới nhất của server Prometheus và cơ sở dữ liệu time series từ GitHub.

curl -LO "https://github.com/prometheus/prometheus/releases/download/0.16.0/prometheus-0.16.0.linux-amd64.tar.gz"

Hệ thống giám sát Prometheus bao gồm một số thành phần và cần được cài đặt một cách riêng biệt. Bạn nên giữ tất cả các thành phần bên trong một directory chung, vì vậy tạo directory mới bằng cách sử dụng mkdir.

mkdir ~/Prometheus

Mở directory bạn vừa tạo.

cd ~/Prometheus

Sử dụng tar để giải nén prometheus-0.16.0.linux-AMD64.tar.gz.

tar -xvzf ~/Downloads/prometheus-0.16.0.linux-amd64.tar.gz

Vậy là bạn đã hoàn thành cài đặt server Prometheus. Xác thực cài đặt bằng cách nhập lệnh sau:

~/Prometheus/prometheus-0.16.0.linux-amd64/prometheus -version

Bạn sẽ thấy thông báo sau trên màn hình:

Prometheus output
prometheus, version 0.16.0 (branch: HEAD, revision: dcb8ba4)
 build user:    julius@desktop
 build date:    20151009-23:51:17
 go version:    1.5.1

Bước 2 – Cài đặt Node Exporter

Prometheus được phát triển với mục đích giám sát các dịch vụ web. Để theo dõi các số liệu của server CentOS, bạn nên cài đặt Node Exporter. Giống như tên gọi, Node Exporter có thể export rất nhiều số liệu. Ví dụ: số liệu thống kê I/O của đĩa, tải CPU, mức sử dụng bộ nhớ, số liệu thống kê mạng,… ở định dạng mà Prometheus hiểu được.

Truy cập directory Downloads và dùng curl để tải phiên bản mới nhất của Node Exporter trên GitHub.

cd ~/Downloads && curl -LO "https://github.com/prometheus/node_exporter/releases/download/0.11.0/node_exporter-0.11.0.linux-amd64.tar.gz"

Tạo một directory mới có tên là node_exporter bên trong directory Prometheus và mở ra:

mkdir ~/Prometheus/node_exporter
cd ~/Prometheus/node_exporter

Dùng lệnh tar để giải nén node_exporter-0.11.0.linux-amd64.tar.gz.

tar -xvzf ~/Downloads/node_exporter-0.11.0.linux-amd64.tar.gz

Bước 3 – Chạy Node Exporter như một dịch vụ

Để dễ dàng khởi chạy và dừng Node Exporter, Vietnix sẽ hướng dẫn bạn chuyển đổi Node Exporter thành một dịch vụ.

Sử dụng vi hoặc bất kỳ text editor khác để tạo file cấu hình đơn vị có tên là node_exporter.service.

sudo vi /etc/systemd/system/node_exporter.service

File này phải chứa đường dẫn của file node_exporter có thể thực thi được và cũng chỉ định user nào sẽ chạy file thực thi. Thêm đoạn mã sau:

/etc/init/node_exporter.conf
[Unit]
Description=Node Exporter

[Service]
User=prometheus
ExecStart=/home/prometheus/Prometheus/node_exporter/node_exporter

[Install]
WantedBy=default.target

Lưu file và thoát khỏi text editor.

Tải lại systemd để file cấu hình bạn vừa tạo được đọc.

sudo systemctl daemon-reload

Bây giờ, Node Exporter sẵn dàng dưới dạng một dịch vụ có thể được quản lý bằng lệnh systemctl. Kích hoạt để khởi chạy tự động khi khởi động.

sudo systemctl enable node_exporter.service

Đến đây bạn có thể khởi động lại server hoặc sử dụng lệnh sau để khởi động dịch vụ cách thủ công:

sudo systemctl start node_exporter.service

Sau khi bắt đầu, hãy sử dụng trình duyệt để xem giao diện web của Node Exporter, giao diện này có sẵn tại http://your_server_ip:9100/metrics. Trang có hiển thị như sau sẽ xuất hiện:

http://your_server_ip:9100/metrics excerpt
# HELP go_gc_duration_seconds A summary of the GC invocation durations.
# TYPE go_gc_duration_seconds summary
go_gc_duration_seconds{quantile="0"} 0.00023853100000000002
go_gc_duration_seconds{quantile="0.25"} 0.00023998700000000002
go_gc_duration_seconds{quantile="0.5"} 0.00028122
. . .

Bước 4: Khởi chạy Server Prometheus

Vào directory đã cài đặt server Prometheus:

cd ~/Prometheus/prometheus-0.16.0.linux-amd64

Trước khi khởi động Prometheus, trước tiên phải tạo một file cấu hình tên là prometheus.yml.

vi ~/Prometheus/prometheus-0.16.0.linux-amd64/prometheus.yml

Nhập đoạn code sau vào file.

~/Prometheus/prometheus-0.16.0.linux-amd64/prometheus.yml
scrape_configs:
 - job_name: "node"
  scrape_interval: "15s"
  target_groups:
  - targets: ['localhost:9100']

Câu lệnh trên tạo ra một phần scrape_configs và xác định một job gọi là node. Job này bao gồm URL của giao diện web Node Exporter trong mảng targets. scrape_interval được đặt thành 15 giây để Prometheus scrape số liệu theo chu kỳ 15 giây.

Bạn có thể đặt tên tùy ý, nhưng nên đặt là “node” để dễ dàng sử dụng các mẫu console mặc định của Node Exporter.

Lưu file và thoát.

Khởi động server Prometheus dưới dạng một tiến trình background.

nohup ./prometheus > prometheus.log 2>&1 &

Lưu ý rằng bạn đã chuyển hướng output của server Prometheus sang file tên prometheus.log. Có thể xem một vài dòng cuối cùng của file bằng lệnh tail:

Khi server đã sẵn sàng, trong file sẽ xuất hiện những thông báo sau:

prometheus.log excerpt
INFO[0000] Starting target manager...     file=targetmanager.go line=75
INFO[0000] Listening on :9090         file=web.go line=118

Dùng trình duyệt để truy cập homepage của Prometheus tại http://your_server_ip:9090. Homepage của Prometheus sẽ có hiển thị như sau:

Hompage Prometheus
Hompage Prometheus

Để đảm bảo rằng Prometheus đang gom dữ liệu từ Node Exporter, click vào tab Graph ở đầu trang. Trên trang đang mở, hãy click tên của một chỉ số (ví dụ: node_procs_running) vào trường văn bản Expression. Sau đó, nhấn nút Execute màu xanh lam. Click vào Graph (bên cạnh Console) ngay bên dưới và bạn sẽ thấy biểu đồ cho số liệu đó:

Biểu đồ số liệu trong Prometheus
Biểu đồ số liệu trong Prometheus

Prometheus có các mẫu console cho phép xem biểu đồ của một số số liệu thường sử dụng. Các mẫu console này chỉ có thể truy cập được nếu đặt giá trị của job_name thành node trong cấu hình của Prometheus.

Truy cập http://your_server_ip:9090/consoles/node.html để truy cập Node Console và click vào server của bạn, localhost:9100, để xem số liệu hệ thống:

Số liệu thống kê trong Node Console
Số liệu thống kê trong Node Console

Bước 5 – Cài đặt PromDash

Mặc dù server Prometheus cho phép xem biểu đồ và thử nghiệm các biểu thức, nhưng thường chỉ được dùng để debug hoặc để chạy các truy vấn một lần. Cách tốt hơn để trực quan hóa dữ liệu trong cơ sở dữ liệu time series của Prometheus là sử dụng PromDash, một tool cho phép tạo các dashboard tùy chỉnh, không chỉ có cấu hình cao mà còn thẩm mỹ hơn.

Nhập vào directory Prometheus:

cd ~/Prometheus

PromDash là một ứng dụng Ruby on Rails có các file nguồn sẵn trên GitHub. Để tải xuống và chạy, chỉ cần cài đặt Git, Ruby và một vài tool xây dựng bằng yum.

sudo yum install git ruby ruby-devel sqlite-devel zlib-devel gcc gcc-c++ automake patch

Sử dụng lệnh git để tải xuống các file nguồn.

git clone https://github.com/prometheus/promdash.git

Nhập vào directory promdash.

cd ~/Prometheus/promdash

PromDash phụ thuộc vào một số Ruby gem. Để tự động cài gem, nên cài đặt một gem có tên bundler.

gem install bundler

Giờ sử dụng lệnh bundle để cài đặt tất cả các Ruby gem mà PromDash yêu cầu. Vì PromDash sẽ được cấu hình để hoạt động với SQLite3 trong hướng dẫn này. Nên hãy đảm bảo loại trừ các gem dành cho MySQLPostgreSQL bằng tham số --without:

bundle install --without mysql postgresql

Lệnh này có thể sẽ phải mất vài phút để hoàn thành. Sau khi hoàn tất, sẽ có các thông báo sau:

Bundle output
. . .
Your bundle is complete!
Gems in the groups mysql and postgresql were not installed.
Use `bundle show [gemname]` to see where a bundled gem is install

Bước 6: Thiết lập môi trường Rails

Tạo một directory để lưu trữ cơ sở dữ liệu SQLite3 được liên kết với PromDash.

mkdir ~/Prometheus/databases

PromDash sử dụng một biến môi trường tên là DATABASE_URL để xác định tên của cơ sở dữ liệu được liên kết. Nhập vào thông tin sau để PromDash tạo một cơ sở dữ liệu SQLite3 tên mydb.sqlite3 bên trong directory database:

echo "export DATABASE_URL=sqlite3:$HOME/Prometheus/databases/mydb.sqlite3" >> ~/.bashrc

Trong hướng dẫn này, Vietnix sẽ hướng dẫn bạn chạy PromDash ở chế độ sản xuất, vì vậy hãy đặt biến môi trường Rails_ENV thành production.

echo "export RAILS_ENV=production" >> ~/.bashrc

Áp dụng những thay đổi đã thực hiện cho file .bashrc.

. ~/.bashrc

Tiếp theo, tạo các bảng của PromDash trong cơ sở dữ liệu SQLite3 bằng tool rake.

rake db:migrate

Vì PromDash sử dụng Rails Asset Pipeline nên tất cả nội dung (file CSS, hình ảnh và file Javascript) của PromDash project phải được biên dịch trước. Để thực hiện, nhập:

rake assets:precompile

Bước 7 – Khởi chạy và cấu hình PromDash

PromDash chạy trên Thin, một server web nhẹ. Khởi động server dưới dạng daemon bằng cách click lệnh sau:

bundle exec thin start -d

Đợi vài giây để server khởi động rồi truy cập http://your_server_ip:3000/ để xem homepage của PromDash.

Homepage của PromDash
Homepage của PromDash

Trước khi bắt đầu tạo dashboard tùy chỉnh, nên cho PromDash biết URL của server Prometheus bằng cách click vào tab Server ở trên cùng. Click vào New Server, sau đó trong biểu mẫu, đặt tên cho server Prometheus của bạn. Đặt trường Url thành http://your_server_ip:9090 và trường Server Type thành Prometheus.

Tạo New server
Tạo New server

Cuối cùng, click vào Create Server để hoàn thành cấu hình. Trang sẽ hiện thông báo Server was successfully created và bạn có thể click lại vào Dashboard trong menu trên cùng.

Bước 8: Tạo Dashboard

Dashboard Promdash phải thuộc về directory Promdash, vì thế trước tiên hãy tạo một directory mới bằng cách click vào New Directory. Trong form hiển thị, đặt tên cho directory mới, ví dụ như như My Dashboard, sau đó click vào Create Directory  .

Khi gửi form, bạn sẽ được đưa trở lại homepage. Click vào nút New Dashboard để tạo dashboard mới. Trong form hiển thị, đặt tên dashboard của bạn, ví dụ như Simple Dashboard và chọn directory bạn vừa tạo từ menu drop-down.

Sau khi gửi form, giờ bạn có thể xem dashboard mới.

Dashboards mới
Dashboards mới

Dù dashboard có sẵn một biểu đồ nhưng cần được cấu hình. Di chuột qua tiêu đề của biểu đồ (Title) sẽ hiển thị các biểu tượng khác nhau cho phép cấu hình biểu đồ. Để thay đổi tiêu đề, click vào biểu tượng Graph and Axis Settings (thứ tư từ bên trái) và nhập tiêu đề mới vào trường Graph Title.

Click vào biểu tượng Datasources (thứ hai bên trái), để thêm một hoặc nhiều biểu thức vào biểu đồ. Click vào Add Expression và nhập node_procs_running vào trong trường Enter Expression.

Add Expression
Add Expression

Bây giờ hãy click vào biểu tượng Refresh (ngoài cùng bên trái) trong tiêu đề của biểu đồ để cập nhật biểu đồ. Dashboard hiện chứa một biểu đồ đã được cấu hình đầy đủ. Bạn có thể thêm nhiều biểu đồ hơn bằng cách click vào nút Add Graph dưới cùng.

Sau khi thực hiện tất cả các thay đổi, hãy đảm bảo bạn đã nhấn vào nút Save Changes ở bên phải để lưu các thay đổi. Lần tới khi truy cập homepage của PromDash, bạn sẽ thấy một liên kết đến dashboard của mình:

Liên kết ở trang Dashboard
Liên kết ở trang Dashboard

Với 11 năm hoạt động Vietnix hỗ trợ cho hơn 50.000 khách hàng cá nhân và doanh nghiệp phát triển kinh doanh trên internet. Vietnix luôn chú trọng đầu tư vào hạ tầng và nhân sự chất lượng nhằm mang đến cho khách hàng một dịch vụ ổn định nhất. Tính đến thời điểm hiện tại Vietnix tự hào vì đã đạt được những con số ấn tượng như sau:

 • 50.000 khách hàng.
 • 97% khách hàng đánh giá 5* và giới thiệu dịch vụ sau khi sử dụng.
 • 89% khách hàng duy trì dịch vụ đến thời điểm hiện tại.
 • 100.000 dịch vụ được kích hoạt.
 • Thương hiệu Việt Nam xuất sắc 2022.

Nhanh tay đăng ký Vietnix VPS ngay và trải nghiệm dịch vụ ổn định, tốc độ cao, hỗ trợ nhanh chóng với nhiều ưu đãi hấp dẫn nhất.

 • Địa chỉ: 265 Hồng Lạc, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.
 • Hotline: 1800 1093.
 • Email: sales@vietnix.com.vn

Lời kết

Qua hướng dẫn sử dụng Prometheus để quản lý trên CentOS 7, giờ đây bạn đã có một hệ sinh thái Prometheus đầy đủ chức năng chạy trên server CentOS 7 và có thể sử dụng PromDash để tạo dashboard giám sát phù hợp với yêu cầu. Nếu muốn theo dõi nhiều máy, bạn có thể cài đặt Node Exporter trên từng máy và thêm URL của Node Exporter mới vào mảng targets của prometheus.yml. Chúc bạn thành công.

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT CHỦ ĐỀ BẠN QUAN TÂM

Đăng ký ngay để nhận những thông tin mới nhất từ blog của chúng tôi. Đừng bỏ lỡ cơ hội truy cập kiến thức và tin tức hàng ngày

Chọn chủ đề :

Kết nối với mình qua

Kết nối với mình qua

Tăng tốc độ website - Nâng tầm giá trị thương hiệu

Tăng tốc tải trang

95 điểm

Nâng cao trải nghiệm người dùng

Tăng 8% tỷ lệ chuyển đổi

Thúc đẩy SEO, Google Ads hiệu quả

Tăng tốc ngay

SẢN PHẨM NỔI BẬT

7 NGÀY DÙNG THỬ HOSTING

NẮM BẮT CƠ HỘI, THÀNH CÔNG DẪN LỐI

Cùng trải nghiệm dịch vụ hosting tốc độ cao được hơn 100,000 khách hàng sử dụng

ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU THÀNH CÔNG
Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận tài liệu mới nhất từ Vietnix!
ĐÓNG

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ HOSTING

7 NGÀY MIỄN PHÍ

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ HOSTING

7 NGÀY MIỄN PHÍ

XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ THÀNH CÔNG
Cảm ơn bạn đã đăng ký thông tin thành công. Đội ngũ CSKH sẽ liên hệ trực tiếp để kích hoạt dịch vụ cho bạn nhanh nhất!
ĐÓNG

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

 1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
 2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
 3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI