NỘI DUNG

Hosting tốc độ cao Vietnix - tốc độ tải trang trung bình dưới 1 giây
VPS siêu tốc Vietnix - trải nghiệm mượt mà, ổn định
12/05/2023
Lượt xem

Hướng dẫn cách cài đặt nền tảng IDE đám mây code-server trên Ubuntu 20.04

12/05/2023
19 phút đọc
Lượt xem

Đánh giá

5/5 - (183 bình chọn)

Code-server là một cloud IDE mã nguồn mở, cho phép truy cập và sử dụng IDE trực tiếp từ trình duyệt web. Trong bài viết dưới đây, Vietnix sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt nền tảng cloud IDE code-server trên máy chủ Ubuntu 20.04 và triển khai với tên miền của bạn, được bảo mật bằng chứng chỉ TLS Let’s Encrypt miễn phí. Hãy cùng theo dõi cách cài đặt nền tảng IDE đám mây trên Ubuntu 20.04 và thực hiện theo nhé.

Giới thiệu về cài đặt nền tảng IDE đám mây code-server trên Ubuntu 20.04

Với các công cụ lập trình di chuyển đến cloud, việc tạo và áp dụng nền tảng cloud IDE (Integrated Development Environment) đang ngày càng phát triển. Cloud IDE cho phép các đội nhóm có thể làm việc trực tiếp với nhau trong môi trường thống nhất, giảm thiểu sự bất tương thích và cải thiện năng suất hiệu quả. Các truy cập được thực hiện thông qua trình duyệt web cho nên các cloud IDE hầu như đều có sẵn trên các thiết bị hiện đại.

Code-server là Microsoft Visual Studio Code chạy trên một máy chủ từ xa và có thể truy cập trực tiếp từ trình duyệt của bạn. Visual Studio Code là một trình biên tập mã hiện đại tích hợp Git, một bộ gỡ lỗi mã nguồn với tính năng tự động hoàn thiện thông minh và các tính năng tùy chỉnh, mở rộng. Nhờ đó, dù bạn có sử dụng các thiết bị chạy hệ điều hành khác nhau thì vẫn luôn có một môi trường phát triển thống nhất để làm việc.

Trình biên tập Visual Stuido Code
Trình biên tập Visual Stuido Code

Trong hướng dẫn dưới đây, Vietnix cung cấp hướng dẫn cài đặt nền tảng cloud IDE code-server trên máy chủ Ubuntu 20.04 và triển khai nó với tên miền của bạn, sử dụng chứng chỉ bảo mật TLS Let’s Encrypt miễn phí. Bạn sẽ có một Microsoft Visual Studio Code chạy trên server Ubuntu 20.04 cùng với tên miền được bảo vệ bằng mật khẩu an toàn.

Yêu cầu chuẩn bị cho cách cài đặt nền tảng IDE đám mây trên Ubuntu 20.04

Để thực hiện theo các bước hướng dẫn dưới đây, trước tiên bạn cần chuẩn bị các yêu cầu sau:

 • Một máy chủ Ubuntu 20.04 dung lượng RAM tối thiểu 2GB, có quyền truy cập root và một tài khoản sudo non-root. 
 • Cài đặt Nginx trên máy chủ. ( Tham khảo cách cài đặt tại đây)
 • Một tên miền đã đăng ký để lưu trữ code-server trỏ đến máy chủ. Trong hướng dẫn này sẽ sử dụng code-server.vietnixtest trong quá trình thực hiện.

Với dịch vụ VPS của Vietnix, bạn có thể triển khai code-server trên máy chủ của mình, cho phép bạn truy cập và quản lý code từ bất kỳ nơi đâu với một trình duyệt web.

Hiện tại, Vietnix đang cung cấp các gói máy chủ ảo (VPS) như: VPS Giá Rẻ, VPS Phổ Thông, VPS Cao Cấp, VPS GPU và VPS NVMe giúp bạn dễ dàng lựa chọn, đáp ứng được mọi nhu cầu mở rộng tài nguyên bao gồm RAM, bộ nhớ đệm và CPU, đồng thời tận dụng các tính năng bảo mật mạnh mẽ để đảm bảo an toàn cho dữ liệu.

Bạn có thể liên hệ trực tiếp đến Vietnix để được tư vấn chi tiết!

Các bước cài đặt nền tảng cloud IDE code-server trên Ubuntu 20.04

Để cài đặt cloud IDE code-server trên Ubuntu 20.04 cùng với một tên miền đăng ký chứng chỉ bảo mật, hãy thực hiện theo các bước dưới đây.

Bước 1: Cài đặt code-server

Ở bước này, bạn sẽ thực hiện cài đặt code-server trên máy chủ, bao gồm việc tải phiên bản mới nhất và tạo một dịch vụ systemd giữ code-server luôn chạy dưới nền. Tiếp đó, bạn chỉ định một chính sách khởi động lại dịch vụ để code-server luôn có sẵn trong trường hợp xảy ra lỗi hoặc khởi động lại.

Bạn lưu trữ tất cả các dữ liệu liên quan đến code-server trong một thư mục có tên là ~/code-server. Tạo thư mục bằng câu lệnh sau:

$ mkdir ~/code-server

Chuyển tiếp thư mục này:

$ cd ~/code-server

Bạn cần truy cập Github releases page của code-server và chọn phiên bản Linux mới nhất (file chứa ‘linux’ trong tên của nó). Bạn tải về wget bằng câu lệnh sau:

$ wget https://github.com/cdr/code-server/releases/download/v3.3.1/code-server-3.3.1-linux-amd64.tar.gz

Sau đó, bạn giải nén file:

$ tar -xzvf code-server-3.3.1-linux-amd64.tar.gz

Bạn sẽ nhận được một thư mục có tên giống như file bạn đầu bạn đã tải xuống, chứa mã nguồn của code-server. Sao chép nó vào /usr/lib/code-server để có thể truy cập nó trong toàn hệ thống, sử dụng câu lệnh sau:

$ sudo cp -r code-server-3.3.1-linux-amd64 /usr/lib/code-server

Tiếp theo, bạn tạo symbolic link tại /usr/bin/code-server trỏ đến code-server thực thi:

$ sudo ln -s /usr/lib/code-server/bin/code-server /usr/bin/code-server

Tạo một thư mục cho code-server để lưu trữ dữ liệu người dùng:

$ sudo mkdir /var/lib/code-server

Bây giờ, bạn đã tải xuống code-server và thiết lập nó có sẵn trong toàn hệ thống. Hãy tạo một dịch vụ systemd để giữ code-server luôn chạy dưới nền.

Lưu cấu hình dịch vụ trong file có tên code-server.service trong thư mục /lib/systemd/system. Bạn tạo nó bằng trình chỉnh sửa văn bản:

$ sudo nano /lib/systemd/system/code-server.service

Thêm các dòng sau:

[Unit]
Description=code-server
After=nginx.service

[Service]
Type=simple
Environment=PASSWORD=mật_khẩu_của_bạn
ExecStart=/usr/bin/code-server --bind-addr 127.0.0.1:8080 --user-data-dir /var/lib/code-server --auth password
Restart=always

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Ở đây trước hết người dùng cần xác định phần mô tả dịch vụ. Sau đó, thiết lập rằng nginx phải được khởi động trước dịch vụ này. Sau phần [Unit] bạn xác định loại dịch vụ (simple có nghĩa  là quá trình sẽ được đơn giản hóa) và cung cấp lệnh sẽ được thực thi.

Bạn cũng cần chỉ định rằng lệnh thực thi tổng thể của code-server sẽ được khởi động với một vài đối số dành riêng cho code-server. --bind-addr 127.0.0.1:8080 gán code-server với localhost tại cổng 8080, do đó nó chỉ có thể truy cập trực tiếp từ bên trong máy chủ. --user-data-dir /var/lib/code-server thiết lập thư mục dữ liệu người dùng và --auth password chỉ định rằng nó nên xác thực người truy cập bằng mật khẩu, được chỉ định trong biến môi trường PASSWORD được khai báo ở dòng trên.

Hãy nhớ thay thế your_password bằng một mật khẩu riêng của mình, sau đó nhấn lưu và đóng tệp.

Dòng tiếp theo cho biết rằng systemd sẽ khởi động lại code-server dù có gì diễn ra (kể cả chương trình bị crash hay bị hủy tiến trình,…). Phần [Install] yêu cầu systemd khởi động dịch vụ này khi có thể đăng nhập vào máy chủ.

Chạy câu lệnh sau để bắt đầu dịch vụ code-server:

$ sudo systemctl start code-server

Kiểm tra lại xem code-server đã chạy đúng cách hay chưa bằng cách xem trạng thái hiện tại:

$ sudo systemctl status code-server

Bạn sẽ nhận được output tương tự như sau:

Output
● code-server.service - code-server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/code-server.service; disabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Wed 2020-05-20 13:03:40 UTC; 12s ago
   Main PID: 14985 (node)
      Tasks: 18 (limit: 2345)
     Memory: 26.1M
     CGroup: /system.slice/code-server.service
             ├─14985 /usr/lib/code-server/bin/../lib/node /usr/lib/code-server/bin/.. --bind-addr 127.0.0.1:8080 --user-data-dir /var/lib/code-server --auth>
             └─15010 /usr/lib/code-server/lib/node /usr/lib/code-server --bind-addr 127.0.0.1:8080 --user-data-dir /var/lib/code-server --auth password

May 20 13:03:40 code-server-update-2004 systemd[1]: Started code-server.
May 20 13:03:40 code-server-update-2004 code-server[15010]: info  Wrote default config file to ~/.config/code-server/config.yaml
May 20 13:03:40 code-server-update-2004 code-server[15010]: info  Using config file ~/.config/code-server/config.yaml
May 20 13:03:40 code-server-update-2004 code-server[15010]: info  Using user-data-dir /var/lib/code-server
May 20 13:03:40 code-server-update-2004 code-server[15010]: info  code-server 3.3.1 6f1309795e1cb930edba68cdc7c3dcaa01da0ab3
May 20 13:03:40 code-server-update-2004 code-server[15010]: info  HTTP server listening on http://127.0.0.1:8080
May 20 13:03:40 code-server-update-2004 code-server[15010]: info      - Using password from $PASSWORD
May 20 13:03:40 code-server-update-2004 code-server[15010]: info      - To disable use `--auth none`
May 20 13:03:40 code-server-update-2004 code-server[15010]: info    - Not serving HTTPS

Để code-server tự động khởi động sau khi khởi động lại máy chủ, hãy bật dịch vụ của code-server bằng cách chạy câu lệnh sau:

$ sudo systemctl enable code-server

Trong bước này, bạn đã tải xuống code-server và thiết lập tổng thể chung (global). Sau đó tạo dịch vụ systemd và kích hoạt để code-server có thể tự động khởi động mỗi khi máy chủ khởi động. Tiếp theo, bạn sẽ cần khai báo code-server này trên tên miền thông qua cấu hình Nginx để thực thi như một reverse proxy giữa người truy cập và code-server.

Bước 2: Khai báo code-server trên domain

Trong bước này, bạn cần cấu hình Nginx như một reverse proxy cho code-server.

Về cơ bản, các tệp cấu hình web được lưu trữ tại /etc/nginx/sites-available, sau đó phải symlink tới /etc/nginx/sites-enabled để active. 

Bạn cần cấu hình để khai báo code-server trên tên miền trong một tệp có tên là code-server.conf, dưới /etc/nginx/sites-available. Sử dụng trình chỉnh sửa văn bản tùy ý:

$ sudo nano /etc/nginx/sites-available/code-server.conf

Thêm các dòng lệnh sau:server {
	listen 80;
	listen [::]:80;

	server_name code-server.vietnixtest;

	location / {
	 proxy_pass http://localhost:8080/;
	 proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
	 proxy_set_header Connection upgrade;
	 proxy_set_header Accept-Encoding gzip;
	}
}

Thay thế code-server.vietnixtest bằng tên miền bạn mong muốn, sau đó nhấn lưu và đóng file.

File này xác định Nginx cần lắng nghe cổng HTTP 80, sau đó bạn chỉ định một server_name để cho Nginx biết tên miền có thể chấp nhận các yêu cầu và áp dụng cấu hình cụ thể. Trong block tiếp theo, với vị trí root (/) sẽ chỉ định các yêu cầu được chuyển tiếp qua lại với code-server đang chạy tại localhost:8080. Ba dòng tiếp theo (bắt đầu với proxy_set_header) yêu cầu Nginx mang theo một số HTTP request header cần cho các tính năng của WebSocket.

Để cấu hình trang web này hoạt động, bạn cần một số symlink trong thư mục /etc/nginx/sites-enabled bằng cách chạy câu lệnh:

$ sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/code-server.conf /etc/nginx/sites-enabled/code-server.conf

Để kiểm tra tính hợp lệ của cấu hình, sử dụng câu lệnh sau đây:

$ sudo nginx -t

Bạn sẽ nhận được output như sau:

Output
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful

Để cấu hình có hiệu lực, bạn cần khởi động lại Nginx:

$ sudo systemctl restart nginx

Bây giờ bạn đã cài đặt xong code-server được truy cập từ tên miền của bạn. Bước tiếp theo sẽ hướng dẫn bạn cài đặt bảo mật bằng cách sử dụng chứng chỉ TLS Let’s Encrypt miễn phí.

Bước 3: Bảo mật tên miền

Trong bước này, bạn sẽ thực hiện bảo mật cho tên miền bằng cách sử dụng chứng chỉ TLS Let’s Encrypt miễn phí được cấp bằng Certbot.

Để cài đặt phiên bản mới nhất của Certbot và plugin Nginx đi kèm, bạn chạy câu lệnh sau đây:

$ sudo apt install certbot python3-certbot-nginx

Ở trong yêu cầu ban đầu, bạn đã bật tường lửa ufw và cấu hình nó cho phép lưu HTTP traffic không được mã hóa. Để có thể truy cập được trang web bảo mật, bây giờ bạn cần cấu hình cho phép nhận traffic đã được mã hóa bằng câu lệnh sau:

$ sudo ufw allow https

Output nhận được là:

Output
Rule added
Rule added (v6)

Tương tự như Nginx, bạn sẽ cần reload để cấu hình có hiệu lực:

$ sudo ufw reload

Kết quả trả về:

Output

Firewall reloaded

Trên trình duyệt, bạn truy cập vào tên miền đã sử dụng cho code-server sẽ nhìn thấy màn hình đăng nhập như dưới đây:

Giao diện đăng nhập code-server
Giao diện đăng nhập code-server

Code-server đang yêu cầu bạn nhập mật khẩu. Nhập mật khẩu đã được bạn thiết lập ở bước trước rồi nhấn ENTER để vào IDE. Ngay lập tức giao diện đồ họa của trình chỉnh sửa code-server sẽ hiện ra:

Giao diện Editor GUI code-server
Giao diện Editor GUI code-server

Như vậy, bạn đã xác nhận được rằng code-server đã khai báo đúng tên miền, việc tiếp theo là cài đặt chứng chỉ TLS Let’s Encrypt để bảo mật bằng Certbot.

Để yêu cầu chứng chỉ cho tên miền, bạn chạy lệnh sau:

$ sudo certbot --nginx -d code-server.your-domain

Trong lệnh này, bạn chạy certbot để yêu cầu chứng chỉ tên miền, truyền tên miền của bạn tới tham số -d. Cờ --nginx cho phép tự động thay đổi cấu hình web Nginx để hỗ trợ HTTPS. Lưu ý cần thay thế code-server.your-domain bằng tên miền của bạn.

Nếu đây là lần đầu tiên bạn chạy Certbot, bạn cần cung cấp địa chỉ email để nhận thông báo khẩn cấp và chấp nhận các điều khoản dịch vụ EFF. Sau đó, Certbot sẽ yêu cầu chứng chỉ cho tên miền từ Let’s Encrypt. Bạn sẽ được hỏi rằng có muốn chuyển hướng tất cả traffic HTTP sang HTTPS không:

Output
Please choose whether or not to redirect HTTP traffic to HTTPS, removing HTTP access.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1: No redirect - Make no further changes to the webserver configuration.
2: Redirect - Make all requests redirect to secure HTTPS access. Choose this for
new sites, or if you're confident your site works on HTTPS. You can undo this
change by editing your web server's configuration.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Select the appropriate number [1-2] then [enter] (press 'c' to cancel):

Tùy chọn thứ hai được đề xuất để tối đa hóa bảo mật, sau khi nhập lựa chọn của mình, bạn nhấn ENTER.

Kết quả trả về như sau:

Output
IMPORTANT NOTES:
- Congratulations! Your certificate and chain have been saved at:
 /etc/letsencrypt/live/code-server.your-domain/fullchain.pem
 Your key file has been saved at:
 /etc/letsencrypt/live/code-server.your-domain/privkey.pem
 Your cert will expire on ... To obtain a new or tweaked
 version of this certificate in the future, simply run certbot again
 with the "certonly" option. To non-interactively renew *all* of
 your certificates, run "certbot renew"
- Your account credentials have been saved in your Certbot
 configuration directory at /etc/letsencrypt. You should make a
 secure backup of this folder now. This configuration directory will
 also contain certificates and private keys obtained by Certbot so
 making regular backups of this folder is ideal.
- If you like Certbot, please consider supporting our work by:
 Donating to ISRG / Let's Encrypt:   https://letsencrypt.org/donate
 Donating to EFF:                    https://eff.org/donate-le

Điều này cho thấy Certbot đã tạo thành công chứng chỉ TLS và áp dụng vào cấu hình Nginx cho tên miền của bạn. Bạn có thể tải lại tên miền code-server trong trình duyệt và nhìn thấy một biểu tượng ổ khóa bên trái địa chỉ trang web. Điều này có nghĩa là kết nối đã được bảo mật an toàn.

Bây giờ bạn có thể truy cập vào code-server tại tên miền thông qua Nginx server proxy đã bảo mật an toàn và xem giao diện người dùng của code-server.

Bước 4: Sử dụng code-server interface

Ở bước này, bạn sẽ sử dụng một số tính năng của giao diện code-server. Vì code-server là Visual Studio Code chạy trên cloud nên giao diện tương tự như phiên bản trên desktop.

Ở bên trái IDE có một hàng dọc gồm sáu button gồm các tính năng thường được sử dụng trong một bảng gọi là Activity Bar.

Giao diện các button trên Activity Bar
Giao diện các button trên Activity Bar

Thanh này có thể tùy chọn di chuyển các chế độ xem sang một vị trí khác loại bỏ chúng khỏi thanh. Theo mặc định, nút đầu tiên sẽ mở menu chung trong dropdown, chế độ xem thứ hai mở Explorer panel, cung cấp điều hướng dạng cây của cấu trúc project. Bạn có thể quản lý các thư mục và tệp tại đây, tạo, xóa, di chuyển và đổi tên chúng nếu cần. Chế độ xem tiếp theo sẽ cung cấp truy cập đến chức năng tìm kiếm và thay thế.

Tiếp theo đó là chế độ xem hệ thống điều khiển mã nguồn, như Git. 

Hệ thống điều khiển mã nguồn Git
Hệ thống điều khiển mã nguồn Git

Tùy chọn gỡ lỗi trên thanh Activity Bar cung cấp tất cả các hoạt động để gỡ lỗi trong bảng điều khiển. Visual Studio Code tích hợp hỗ trợ trình gỡ lỗi Node.js runtime và bất kỳ ngôn ngữ nào biên dịch thành Javascript. Đối với các ngôn ngữ khác, bạn có thể cài đặt tiện ích mở rộng cho trình gỡ lỗi yêu cầu. Các cấu hình trình gỡ lỗi có thể lưu trong tệp launch.json.

Lưu cấu hình trình gỡ lỗi trong launch.json
Lưu cấu hình trình gỡ lỗi trong launch.json

Chế độ cuối cùng trong thanh Activity Bar cung cấp menu để truy cập các tiện ích mở rộng có sẵn trên Marketplace.

Menu truy cập tiện ích mở rộng trên Marketplace
Menu truy cập tiện ích mở rộng trên Marketplace

Phần trung tâm của GUI là trình soạn thảo, bạn có thể tách ra bằng các tab để chỉnh sửa code. Bạn cũng có thể thay đổi editing view thành hệ thống lưới hoặc các tệp cạnh nhau.

Trình soạn code tại trung tâm giao diện
Trình soạn code tại trung tâm giao diện

Sau khi tạo một tệp mới thông qua File menu, một tệp trống sẽ được mở trong tab mới và khi lưu lại thì tên của tệp sẽ được hiển thị trong bảng điều khiển Explorer. Tạo các thư mục bằng cách nhấp chuột phải vào thanh bên Explorer và nhấn vào New Folder. Mở rộng một thư mục bằng cách nhấp vào tên của nó và kéo thả tệp, thư mục lên các phần trên của cấu trúc để di chuyển chúng đến vị trí mới.

Tạo một thư mục mới
Tạo một thư mục mới

Bạn có thể truy cập vào terminal bằng cách nhập CTRL + SHIFT + ` hoặc nhấn vào Terminal trong menu trên cùng sau đó chọn New Terminal. Terminal sẽ mở ra ở bên dưới và thư mục làm việc sẽ được đặt trong workspace của project, nơi chứa các tệp và thư mục được hiển thị trong bảng điều khiển Explorer.

Vietnix với hơn 10 năm hoạt động đã đồng hành với hơn 50.000 khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Đến năm 2022 Vietnix vinh dự được nhận giải Thương hiệu Việt Nam xuất sắc nhất. Đồng thời, với tỷ lệ 97% khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ tại Vietnix đã giới thiệu đến bạn bè, đồng nghiệp cũng là một minh chứng cho chất lượng dịch vụ luôn đáp ứng được mọi nhu cầu của khách hàng.

Nhanh tay đăng ký Vietnix VPS ngay và trải nghiệm dịch vụ ổn định, tốc độ cao, hỗ trợ nhanh chóng với nhiều ưu đãi hấp dẫn nhất.

 • Địa chỉ: 265 Hồng Lạc, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.
 • Hotline: 1800 1093 – 07 088 44444
 • Email: sales@vietnix.com.vn

Lời kết

Như vậy, với bài viết hướng dẫn về cách cài đặt nền tảng IDE đám mây trên Ubuntu 20.04, bạn đã cài đặt xong code-server – một môi trường phát triển tích hợp đa năng trên cloud máy chủ Ubuntu 20.04 sử dụng tên miền đã được bảo mật bằng TLS  Let’s Encrypt. Bạn có thể làm việc với các project một cách độc lập hoặc phối hợp team hiệu quả. Trong quá trình thao tác nếu có vấn đề nào thắc mắc bạn có thể để lại bình luận bên dưới để Vietnix giải đáp ngay lập tức.

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT CHỦ ĐỀ BẠN QUAN TÂM

Đăng ký ngay để nhận những thông tin mới nhất từ blog của chúng tôi. Đừng bỏ lỡ cơ hội truy cập kiến thức và tin tức hàng ngày

Chọn chủ đề :

Hưng Nguyễn

Co-Founder
tại

Kết nối với mình qua

Kết nối với mình qua

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tăng tốc độ website - Nâng tầm giá trị thương hiệu

Tăng tốc tải trang

95 điểm

Nâng cao trải nghiệm người dùng

Tăng 8% tỷ lệ chuyển đổi

Thúc đẩy SEO, Google Ads hiệu quả

Tăng tốc ngay

SẢN PHẨM NỔI BẬT

7 NGÀY DÙNG THỬ HOSTING

NẮM BẮT CƠ HỘI, THÀNH CÔNG DẪN LỐI

Cùng trải nghiệm dịch vụ hosting tốc độ cao được hơn 100,000 khách hàng sử dụng

ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU THÀNH CÔNG
Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận tài liệu mới nhất từ Vietnix!
ĐÓNG

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ HOSTING

7 NGÀY MIỄN PHÍ

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ HOSTING

7 NGÀY MIỄN PHÍ

XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ THÀNH CÔNG
Cảm ơn bạn đã đăng ký thông tin thành công. Đội ngũ CSKH sẽ liên hệ trực tiếp để kích hoạt dịch vụ cho bạn nhanh nhất!
ĐÓNG

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

 1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
 2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
 3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI