NỘI DUNG

Hosting tốc độ cao Vietnix - tốc độ tải trang trung bình dưới 1 giây
VPS siêu tốc Vietnix - trải nghiệm mượt mà, ổn định
02/06/2021
Lượt xem

WebSocket là gì? Cách tạo WebSocket

02/06/2021
10 phút đọc
Lượt xem

Đánh giá

5/5 - (122 bình chọn)

WebSocket là gì?

WebSocket là một giao thức giao tiếp máy tính, hỗ trợ các channel giao tiếp full-duplex (song công toàn phần) qua một kết nối TCP. Giao thức WebSocket được IETF chuẩn hóa RFC 6455 vào năm 2011. Hiện nay, API WebSocket trong Web IDL cũng đang được chuẩn hóa bởi W3C.

Về bản chất, WebSocket khác với HTTP, mặc dù cả giao thức đều ở trên layer 7 của mô hình OSI, và cùng phụ thuộc vào TCP ở layer 4. Tuy nhiên, RFC 6455 cho biết WebSocket “được thiết kế để hoạt động trên các cổng HTTP 443 và 80, cũng như để hỗ trợ proxy HTTP và làm trung gian”. Do đó, WebSocket hoàn toàn có khả năng tương thích với giao thức HTTP. Để có được sự tương thích này, WebSocket handshake sẽ sử dụng một header HTTP Upgrade để thay đổi giao thức HTTP thành WebSocket.

websocket là gì
WebSocket là gì? Cách tạo WebSocket 7

Giao thức WebSocket hỗ trợ tương tác giữa một trình duyệt web (hay ứng dụng client) với một web server, nhưng chi phí sẽ thấp hơn so với các lựa chọn half-duplex khác như HTTP polling. Do đó, việc truyền dữ liệu theo thời gian thực với server sẽ trở nên hiệu quả hơn.

Vậy cách hỗ trợ tương tác trên của WebSocket là gì? WebSocket sẽ cung cấp một cách được tiêu chuẩn để server có thể gửi content đến client mà không cần được request bởi client. Đồng thời cho phép các thông báo được truyền qua lại trong khi vẫn giữ cho kết nối được mở. Từ đó tạo nên một giao tiếp hai chiều giữa client và server.

Các giao tiếp này thường được xử lý qua port TCP 443 (hoặc port 80 với những kết nối không được bảo mật). Do đó, các môi trường có thể dễ dàng chặn những kết nối non-web bằng firewall. Bên cạnh đó, các giao tiếp browser-server không tiêu chuẩn cũng có thể được thiết lập bằng các công nghệ stopgap như Comet.

Hầu hết các trình duyệt hiện nay đều hỗ trợ giao thức WebSocket. Trong đó có cả Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Internet Explorer, Safari và Opera.

Thiết lập kết nối WebSocket

Vậy cách để thiết lập kết nối WebSocket là gì? Trước hết, WebSocket Open Handshake không sử dụng lược đồ http:// hay https://, vì chúng không tuân theo giao thức HTTP. Thay vào đó, URI WebSocket sẽ sử dụng giao thức ws: (hay wss: với WebSocket bảo mật). Phần còn lại của URI sẽ tương tự với HTTP URI: gồm host, port, path và bất kỳ tham số truy vấn nào.

"ws:" "//" host [ ":" port ] path [ "?" query ]
"wss:" "//" host [ ":" port ] path [ "?" query ]

Các kết nối WebSocket chỉ có thể được thiết lập cho những URI tuân theo lược đồ này. Do đó, khi thấy một URI với lược đồ ws:// (hoặc wss://), cả client lẫn server đều phải tuân theo giao thức WebSocket.

Kết nối WebSocket được thiết lập bằng cách upgrading một cặp HTTP request/repsonse. Nếu một client có hỗ trợ WebSocket muốn thiết lập một kết nối, client nãy sẽ gửi một HTTP request có bao gồm các header bắt buộc sau:

 • Connection: Upgrade
  • Header Connection thường kiểm soát việc mở kết nối mạng sau khi transaction kết thúc. Giá trị phổ biến của header này là keep-alive, giúp đảm bảo kết nối được liên tục cho những request sau đến cùng server. Trong WebSocket opening handshake, ta đặt header thành Upgrade, cho biết rằng ta muốn giữ cho kết nối luôn mở, và dùng cho những request non-HTTP.
 • Upgrade: websocket
  • Header Upgrade được client sử dụng để yêu cầu server chuyển sang các giao thức khác trong danh sách, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên giảm dần. Trong ví dụ này là websocket, cho biết rằng client muốn thiết lập một kết nối WebSocket.
 • Sec-WebSocket-Key: q4xkcO32u266gldTuKaSOw==
  • Sec-WebSocket-Key là một giá trị ngẫu nhiên, dùng một lần (nonce), được tạo ra bởi client. Giá trị của header là một giá trị 16 byte được mã hóa base64, được tạo ngẫu nhiên
 • Sec-WebSocket-Version: 13
  • Cho biết phiên bản WebSocket duy nhất được chấp nhận là 13. Bất kỳ phiên bản nào khác được liệt kê trong header này đều không hợp lệ.

Các header trên kết hợp với nhau sẽ tạo ra một request HTTP GET từ client đến một URI ws:// như sau:

GET ws://example.com:8181/ HTTP/1.1
Host: localhost:8181
Connection: Upgrade
Pragma: no-cache
Cache-Control: no-cache
Upgrade: websocket
Sec-WebSocket-Version: 13
Sec-WebSocket-Key: q4xkcO32u266gldTuKaSOw==

Sau khi client gửi request ban đầu để mở một kết nối WebSocket, nó sẽ đợi server reply. Reply từ server phải chứa một response code HTTP 101 Switching Protocols. Response này cho biết server đang chuyển sang giao thức mà client đã yêu cầu ở trong request header Upgrade. Bên cạnh đó, server phải bao gồm cả các header HTTP xác thực các kết nối được upgrade thành công:

HTTP/1.1 101 Switching Protocols
Upgrade: websocket
Connection: Upgrade
Sec-WebSocket-Accept: fA9dggdnMPU79lJgAE3W4TRnyDM=
 • Connection: Upgrade:
  • Đảm bảo rằng kết nối đã được upgrade.
 • Upgrade: websocket
  • Đảm bảo rằng kết nối đã được upgrade.
 • Sec-WebSocket-Accept: fA9dggdnMPU79lJgAE3W4TRnyDM=`
  • Sec-WebSocket-Accept là một giá trị được mã hóa base64 và SHA-1 hashed. Ta có thể tạo giá trị này bằng cách nối các client Sec-WebSocket-Key nonce và giá trị tĩnh 258EAFA5-E914-47DA-95CA-C5AB0DC85B11 được định nghĩa ở trong RFC 6455. Mặc dù Sec-WebSocket-KeySec-WebSocket-Accept có vẻ hơi phức tạp, nhưng chúng phải tồn tại để client và server có thể biết được đối tác có hỗ trợ WebSocket.

Tiếp đến, sau khi client nhận được server response, kết nối WebSocket sẽ được mở để bắt đầu việc truyền dữ liệu.

Giao thức Handshake

Để thiết lập một giao thức WebSocket, trước tiên client sẽ gửi một WebSocket handshake request. Sau đó server sẽ trả về một WebSocket handshake response như ví dụ ở dưới.

 • Client request (giống với HTTP, mỗi dòng sẽ kết thúc bằng \r\n và thêm một khoảng trắng bắt buộc ở cuối:
GET /chat HTTP/1.1
Host: server.example.com
Upgrade: websocket
Connection: Upgrade
Sec-WebSocket-Key: x3JJHMbDL1EzLkh9GBhXDw==
Sec-WebSocket-Protocol: chat, superchat
Sec-WebSocket-Version: 13
Origin: http://example.com
 • Server response:
HTTP/1.1 101 Switching Protocols
Upgrade: websocket
Connection: Upgrade
Sec-WebSocket-Accept: HSmrc0sMlYUkAGmm5OPpG2HaGWk=
Sec-WebSocket-Protocol: chat

Giao thức handshake sẽ bắt đầu bằng một HTTP request/response, cho phép server xử lý các kết nối HTTP cũng như kết nối WebSocket ở trên cùng một cổng. Khi kết nối đã được thiết lập, giao tiếp sẽ chuyển sang giao thức nhị phân hai chiều, không phù hợp với HTTP.

Bên cạnh các header Upgrade, client cũng sẽ gửi một header Sec-WebSocket-Key chứa các byte ngẫu nhiên đã được mã hóa base64, và server sẽ phản hồi bằng một hash của key trong header Sec-WebSocket-Accept. Việc này nhằm ngăn chặn caching proxy gửi lại giao tiếp WebSocket trước đó. Đồng thời không cung cấp bất kỳ xác thực, quyền riêng tư hay tính toàn vẹn nào. Hàm hash sẽ append chuỗi cố định (một UUID) 258EAFA5-E914-47DA-95CA-C5AB0DC85B11 vào giá trị từ header Sec-WebSocket-Key (không được giải mã từ base64). Cùng với đó là áp dụng hàm băm (hashing fucntion) SHA-1 và giải mã kết quả bằng base64.

Sau khi kết nối được thiết lập thành công, client và server có thể gửi dữ liệu WebSocket hoặc text frame qua lại trong chế độ full-duplex. Dữ liệu được frame tối thiểu, với một header nhỏ ở trước payload. Việc truyền WebSocket được mô tả như các “messages”. Ở đó, mỗi message có thể được split trên nhiều data frame. Việc này sẽ cho phép gửi các message khi có sẵn dữ liệu ban đầu, nhưng độ dài của message chưa được xác định (nó sẽ gửi từng data frame cho đến khi kết thúc với bit FIN).

Ta cũng có thể sử dụng các phần mở rộng của giao thức này để ghép (multiplex) nhiều stream đồng thời. Chẳng hạn như để tránh việc sử dụng duy nhất một socket cho payload lớn.

Cân nhắc về bảo mật

giao thức handshake websocket
WebSocket là gì? Cách tạo WebSocket 8

Khác với các cross-domain HTTP request, WebSocket request không bị giới hạn bởi chính sách Same-Origin. Do đó, các server WebSocket phải xác thực header “Origin” so với origin dự kiến trong quá trình thiết lập kết nối, nhằm tránh tấn công Cross-Site WebSocket Hijacking (một loại tấn công tương tự như Cross-Site Request Forgery – CRF). Loại tấn công này có thể xảy ra khi kết nối được xác thực bằng cookies hay HTTP. Do đó, tốt nhất là hãy sử dụng token hay những cơ chế bảo mật tương tự để xác thực kết nối WebSocket khi chuyển các dữ liệu riêng tư qua WebSocket.

Proxy traversal

Client triển khai giao thức WebSocket muốn kiểm tra xem user agent có được cấu hình để sử dụng proxy khi kết nối đến host đích và host hay không. Nếu có thì sẽ sử dụng phương thức HTTP CONNECT để thiết lập tunnel.

Mặc dù bản thân giao thức WebSocket không hề biết về các proxy server hay firewall, nó có giao thức handshake tương thích với HTTP. Do đó sẽ cho phép các HTTP server chia sẻ các port HTTP và HTTPS của họ (80 và 443) bằng một WebSocket gateway hay server. Giao thức WebSocket xác định một tiền tố ws:// và wss:// để xác định kết nối WebSocket và WebSocket Secure. Cả hai lược đồ đều sử dụng cơ chế HTTP uprade để upgrade lên giao thức WebSocket.

Một số proxy server có thể hoạt động tốt với WebSocket, tuy nhiên một số khác cũng có thể ngăn WebSocket hoạt động bình thường. Từ đó gây ảnh hưởng đến các kết nối. Đôi khi còn có thể yêu cầu thêm một số proxy server bổ sung, hoặc yêu cầu upgrade để có thể hỗ trợ WebSocket.

Nếu lưu lượng không được mã hóa đi qua một transparent proxy không hỗ trợ WebSocket, nhiều khả năng kết nối sẽ không thể thực hiện.

Mặt khác, với những lưu lượng WebSocket được mã hóa, thì việc sử dụng TLS giúp đảm bảo lệnh HTTP CONNECT được gửi khi trình duyệt được cấu hình để sử dụng proxy server. Việc này sẽ thiết lập một tunnel, cung cấp giao tiếp TCP low-level, end-to-end thông qua HTTP proxy, ở giữa WebSocket Secure client và WebSocket server.

Đối với transparent proxy, trình duyệt sẽ không biết về proxy server, nên HTTP CONNECT sẽ không được gửi đi. Tuy nhiên, vì traffic được mã hóa, nên các transparent proxy trung gian có thể cho phép lưu lượng được mã hóa đi qua. Do đó, nếu sử dụng WebSocket Secure thì khả năng thiết lập kết nối WebSocket sẽ cao hơn. Việc sử dụng mã hóa dù tốn chi phí tài nguyên, nhưng sẽ mang lại tỷ lệ thành công cao hơn vì nó đi qua tunnel an toàn hơn.

Lời kết

Qua bài viết này, Vietnix hy vọng bạn có thể hiểu rõ và biết cách tạo WebSocket để có thể bảo mật thông tin tốt hơn, chúc các bạn thành công! Nếu có thắc mắc hay đóng góp ý kiến, mời bạn để lại bình luận phía dưới bài viết này. Vietnix xin chân thành cảm ơn bạn!

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT CHỦ ĐỀ BẠN QUAN TÂM

Đăng ký ngay để nhận những thông tin mới nhất từ blog của chúng tôi. Đừng bỏ lỡ cơ hội truy cập kiến thức và tin tức hàng ngày

Chọn chủ đề :

Hưng Nguyễn

Kết nối với mình qua

Kết nối với mình qua

Tăng tốc độ website - Nâng tầm giá trị thương hiệu

Tăng tốc tải trang

95 điểm

Nâng cao trải nghiệm người dùng

Tăng 8% tỷ lệ chuyển đổi

Thúc đẩy SEO, Google Ads hiệu quả

Tăng tốc ngay

SẢN PHẨM NỔI BẬT

7 NGÀY DÙNG THỬ HOSTING

NẮM BẮT CƠ HỘI, THÀNH CÔNG DẪN LỐI

Cùng trải nghiệm dịch vụ hosting tốc độ cao được hơn 100,000 khách hàng sử dụng

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

 1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
 2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
 3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI