NỘI DUNG

Hosting tốc độ cao Vietnix - tốc độ tải trang trung bình dưới 1 giây
VPS siêu tốc Vietnix - trải nghiệm mượt mà, ổn định
06/11/2023
Lượt xem

Vector trong C++ là gì? Tổng hợp các hàm vector trong C++ và cách sử dụng

06/11/2023
20 phút đọc
Lượt xem

Đánh giá

5/5 - (90 bình chọn)

C++ được biết đến là một ngôn ngữ lập trình đầy mạnh mẽ và độ linh hoạt cao, có khả năng tiếp cận sâu vào ngôn ngữ máy tính. Một trong những nét nổi bật làm nên sự độc đáo của C++ đó là thư viện vector mà nó cung cấp. Vậy vector trong C++ là gì? Hãy cùng tìm hiểu những kiến thức cơ bản nhất về vector C++ trong bài viết dưới đây.

Vector trong C++ là gì?

Vector trong C++ là các mảng động (dynamic array) dùng để lưu trữ dữ liệu. Khác với array – dùng để lưu trữ dữ liệu tuần tự và có bản chất tính, các vector có độ linh hoạt cao hơn nhiều. Vector có thể tự động resize khi có phần tử được chèn hay xoá khỏi array, trong khi đó array thường có kích thước cố định.

Vector trong C++ là gì?
Vector trong C++ là gì?

Các phần tử vector C++ được đặt trong một bộ nhớ liền kề (contiguous storage), cho phép truy cập và duyệt thông qua một trình vòng lặp (iterator).

Vì sao nên sử dụng Vector C++?

Với vector trong C++, các developer không còn phải thực hiện nhiều thao tác thừa thãi, lặp đi lặp lại khi phải làm việc với mảng ở trong C++. Dưới đây là một số ưu điểm của kiểu vector trong C++ so với mảng truyền thống:

 • Không cần phải khai báo kích thước của mảng vì vector có khả năng tự resize.
 • Tự động điều chỉnh kích thước để chèn phần tử nếu vector đã đầy.
 • Cho biết số lượng các phần tử đang được lưu trữ.
 • Cho phép sử dụng chỉ số âm (chẳng hạn như A[-6], A[-5],…).

Cách sử dụng vector trong C++

Để có thể sử dụng được vector trong C++ bạn cần khai báo header vector và thư viện std.

Dưới đây là một số bước để sử dụng vector trong C++:

1. Khai báo thư viện vector

#include<vector>
  using namespace std;

2. Khởi tạo vector

std::vector<int> vec; // khởi tạo một vector không có phần tử nào

3. Thêm phần tử vào cuối vector

vec.push_back(10); // Thêm phần tử 10 vào cuối vector
vec.push_back(20); // Thêm phần tử 20 vào cuối vector

4. Truy cập phần tử của vector

int firstElement = vec[0]; // Truy cập phần tử đầu tiên (index bắt đầu từ 0)
int secondElement = vec.at(1); // Truy cập phần tử thứ hai, sử dụng at() để có kiểm tra chỉ số an toàn

5. Loại bỏ phần tử khỏi vector

vec.pop_back(); // Loại bỏ phần tử cuối cùng của vector

6. Duyệt qua các phần tử của vector

for (int i = 0; i < vec.size(); i++) {
  std::cout << vec[i] << std::endl; // In ra từng phần tử của vector
}

// Hoặc sử dụng iterator
for (auto it = vec.begin(); it != vec.end(); ++it) {
  std::cout << *it << std::endl; // In ra từng phần tử của vector
}

// Hoặc sử dụng range-based for loop (C++11 trở lên)
for (int val : vec) {
  std::cout << val << std::endl; // In ra từng phần tử của vector
}

7. Lấy kích thước của vector

size_t numElements = vec.size(); // Lấy số lượng phần tử hiện tại trong vector

Trên đây là những hàm để sử dụng cho vector trong C++ bạn có thể theo dõi tiếp phần tiếp theo để biết thêm chi tiết.

Standard Template Library là gì?

Standard Template Library (STL) là một tập hợp các lớp mẫu (template class), cung cấp các cấu trúc dữ liệu và hàm phổ biến như list, stack, array,… Đây là một thư viện bao gồm các lớp container, thuật toán và iterator. Vì là một thư viện có tính tổng quát nên mọi phần tử của thư viện đều được tham số hoá. Để làm việc được với STL, các developer cần có kiến thức cơ bản về việc xử lý các template class.

STL bao gồm bốn thành phần cơ bản:

 • Thuật toán.
 • Container.
 • Hàm.
 • Iterator.

Thuật toán

Thuật toán header xác định một tập hợp các hàm được thiết kế đặc biệt để sử dụng trên các phạm vi phần tử. Thành phần này hoạt động trên các container và cung cấp phương thức cho nhiều thao tác của container.

Thuật toán
Thuật toán

Container

Container lưu trữ các đối tương và dữ liệu, với tổng cộng bảy lớp theo tiêu chuẩn “first-class“, ba lớp adaptor và 7 file header cung cấp quyền truy cập vào những container/container adaptor này.

 • Sequence container: Triển khai các cấu trúc dữ liệu có thể được truy cập theo cách tuần tự.
  • vector
  • list
  • deque
  • array
  • forward_list
 • Container adaptor: Cung cấp nhiều giao diện khác cho các container tuần tự.
  • queue
  • priority_queue
  • stack
 • Associative container: Triển khai cấu trúc dữ liệu được sắp xếp, có thể tìm kiếm với độ phức tạp O(logn)
 • Unordered Associative Container: Triển khai cấu trúc dữ liệu không có thứ tự.
  • unordered_set
  • unordered_multiset
  • unordered_map
  • unordered_multimap
Adaptive container và unordered container
Adaptive container và unordered container
Sequence container và ordered container
Sequence container và ordered container

Bạn có thể tìm hiểu thêm cách sắp xếp bằng các thuật toán sắp xếp như QuickSort.

Hàm

STL bao gồm nhiều class có thể overload toán tử gọi hàm. Các instance của những class này được gọi là đối tượng hàm (functor). Các functor cho phép tuỳ chỉnh hoạt động của hàm thông qua các tham số được truyền.

Iterator

Đúng như tên gọi, iterator được sử dụng để làm việc với các chuỗi giá trị. Đây cũng là tính năng chính để đảm bảo tính khái quát hoá của STL.

Các Vector được lưu trữ trong C++ như thế nào?

Trong những phần còn lại của bài viết, ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng thư viện vector trong C++. Trước hết, để tạo một vector, ta cần sử dụng cú pháp như dưới đây:

vector <object_type> variable_name;

Ví dụ:

#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>

class Car {
public:
  std::string make;
  std::string model;
  int year;

  Car(std::string m, std::string mod, int y) : make(m), model(mod), year(y) {}

  void display() const {
    std::cout << "Brand: " << make << " " << model << ", Year: " << year << std::endl;
  }
};

int main() {
  // Tạo một vector chứa các đối tượng Car.
  std::vector<Car> garage;

  // Thêm các đối tượng Car vào trong vector.
  garage.emplace_back("Vietnix.vn", "VPS,Hosting", 2023);
  garage.emplace_back("Honda", "Accord", 2019);
  garage.emplace_back("Tesla", "Model S", 2021);

  // Hiển thị thông tin của từng chiếc xe trong garage.
  for (const Car& car : garage) {
    car.display();
  }

  return 0;
}

Output:

Output Vector được lưu trữ trong C++
Output Vector được lưu trữ trong C++

Ví dụ trên minh họa việc sử dụng vector để lưu trữ các đối tượng trong ngôn ngữ lập trình C++.

Cách Vector ngăn chặn rò rỉ bộ nhớ

Khi một đối tượng Vector vượt ra khỏi ranh giới phạm vi trong code, sẽ tự động thực hiện việc giải phóng các khu vực bộ nhớ dưới quyền kiểm soát của mình. Sự tự quản này không những giảm bớt gánh nặng quản lý bộ nhớ từ phía lập trình viên, mà còn là hệ thống phòng vệ hiệu quả chống lại các lỗi rò rỉ bộ nhớ.

#include <iostream>
#include <vector>

class Widget {
public:
  Widget() { std::cout << "Widget constructed\n"; }
  ~Widget() { std::cout << "Widget destroyed\n"; }
};

int main() {
  {
    std::vector<Widget> widgetList;
    widgetList.push_back(Widget());
    widgetList.push_back(Widget());
    std::cout << "Inside the block\n";
    // Khi ra khỏi block này, widgetList sẽ bị phá hủy
  } // widgetList destructor is called here automatically

  std::cout << "Outside the block\n";

  return 0;
}

Output:

Kết quả khi chạy hàm ngăn chặn rò rỉ bộ nhớ
Kết quả khi chạy hàm ngăn chặn rò rỉ bộ nhớ

Như bạn thấy trong ví dụ, ngay khi block code chứa vector widgetList kết thúc, destructor của std::vector được gọi, tự động giải phóng bộ nhớ và gọi destructor của mỗi đối tượng Widget bên trong. Điều này minh họa rằng không cần thực hiện bất kỳ bước giải phóng bộ nhớ nào một cách thủ công std::vector làm tất cả mọi thứ liên quan đến quản lý bộ nhớ.

Tự động ghi nhớ độ dài của Vector

Khác với mảng động được tích hợp sẵn của C++, vốn không biết được độ dài của mảng, std::vectors tự động theo dõi độ dài của chúng. Để lấy được độ dài của vector, bạn có thể sử dụng hàm size().

#include <iostream>
#include <vector>

int main() {
  // Khởi tạo một vector
  std::vector<int> vec;

  // Thêm giá trị vào vector
  vec.push_back(10);
  vec.push_back(20);
  vec.push_back(30);

  // In độ dài của vector sử dụng hàm size()
  std::cout << "The size of the vector is: " << vec.size() << std::endl;

  // Duyệt qua vector và in các giá trị
  std::cout << "The elements in the vector are: ";
  for (int i = 0; i < vec.size(); i++) {
    std::cout << vec[i] << " ";
  }
  std::cout << std::endl;

  // Hoặc sử dụng iterator
  std::cout << "The elements in the vector using iterator are: ";
  for (auto it = vec.begin(); it != vec.end(); ++it) {
    std::cout << *it << " ";
  }
  std::cout << std::endl;

  return 0;
}

Output:

Cách tự ghi nhớ kích thước trong vector
Cách tự ghi nhớ kích thước trong vector

Đoạn code trên, bạn sẽ thấy rằng std::vector tự động cập nhật kích thước của mình khi bạn thêm hoặc xóa phần tử. Hàm size() sẽ luôn cung cấp số lượng phần tử hiện tại trong vector.

Nén nhiều giá trị bools trong C++

Trong C++, bạn có thể nén nhiều giá trị boolean sử dụng một số cách khác nhau. Một trong những cách hiệu quả nhất là sử dụng std::vector<bool>, đây là một template đặc biệt của std::vector đã được tối ưu hóa để lưu trữ boolean mà chỉ sử dụng một bit cho mỗi giá trị, thay vì sử dụng ít nhất một byte mà thông thường một biến bool sẽ chiếm dụng.

#include <iostream>
#include <vector>

int main() {
  // Khởi tạo một vector của boolean với 10 giá trị false
  std::vector<bool> bools(10, false);

  // Thiết lập một số giá trị là true
  bools[1] = true;
  bools[5] = true;
  bools[7] = true;

  // In ra các giá trị trong vector
  for (bool value : bools) {
    std::cout << value << " ";
  }
  std::cout << std::endl;

  return 0;
}

Output:

vi du ve cach su dung bool de nen cac gia tri boolean
Ví dụ về cách sử dụng std::vector<bool> để nén các giá trị boolean

Tổng hợp các hàm Vector trong C++ và cách sử dụng

Một vector container trong STL cung cấp nhiều hàm vô cùng hữu ích, trong đó có 3 hàm cơ bản là:

 1. Modifider.
 2. Iterator.
 3. Capacity.
 4. Element access

Modifier

 1. push_back(): Đẩy phần tử vào vị trí cuối của vector. Nếu kiểu đối tượng được truyền dưới dạng tham số trong push_back() không giống với kiểu vector thì sẽ trả về Exception.
 2. assign(): Gán giá trị mới vào các phần tử.
 3. pop_back(): Dùng để pop hoặc xoá phần tử ở cuối vector, đồng thời giảm kích thước của vector đi 1 đơn vị.
 4. insert(): Chèn phần tử mới vào phía trước phần tử trước vị trí trỏ của iterator. Ngoài ra ta cũng có thể thêm đối số count để đếm số lần chèn phần tử.
 5. erase(): Xoá phần tử khỏi container dựa trên vị trí hoặc phạm vi nhất định. Người dùng có thể truyền vị trí của phần tử cần xoá hoặc truyền phạm vi của phần tử.
 6. swap(): Dùng để hoán đổi nội dung của một vetor với vector khác có cùng kiểu (kích thước có thể khác nhau).
 7. clear(): Xoá mọi phần tử của vector container.

Ví dụ:

#include <iostream>
#include <vector>

void print_vector(const std::vector<int>& vec) {
  for (int num : vec) {
    std::cout << num << " ";
  }
  std::cout << "\n";
}

int main() {
  std::vector<int> ten_vector;

  // push_back()
  ten_vector.push_back(10);
  ten_vector.push_back(20);
  std::cout << "Vector sau khi push_back: ";
  print_vector(ten_vector);

  // assign()
  ten_vector.assign(5, 100);
  std::cout << "Vector sau khi assign: ";
  print_vector(ten_vector);

  // pop_back()
  ten_vector.pop_back();
  std::cout << "Vector sau khi pop_back: ";
  print_vector(ten_vector);

  // insert()
  auto it = ten_vector.begin();
  ten_vector.insert(it + 2, 500);
  std::cout << "Vector sau khi insert: ";
  print_vector(ten_vector);

  // erase()
  ten_vector.erase(ten_vector.begin() + 1);
  std::cout << "Vector sau khi erase: ";
  print_vector(ten_vector);

  // swap()
  std::vector<int> another_vector = {1, 2, 3};
  ten_vector.swap(another_vector);
  std::cout << "Vector sau khi swap (ten_vector): ";
  print_vector(ten_vector);
  std::cout << "another_vector sau khi swap: ";
  print_vector(another_vector);

  // clear()
  ten_vector.clear();
  std::cout << "Vector sau khi clear: ";
  print_vector(ten_vector);
  std::cout << "ten_vector rỗng sau khi clear: " << std::boolalpha << ten_vector.empty() << "\n";

  return 0;
}

Output:

Ouput của những phương thức trong hàm Modifider
Ouput của những phương thức trong hàm Modifider

Iterator

 1. begin(): Trả về iterator đang trỏ đến phần tử đầu tiên của vector.
 2. end(): Trả về iterator đang trỏ đến phần tử cuối cùng của vector.

Ví dụ:

#include <iostream>
#include <vector>

int main() {
  std::vector<int> ten_vector = {10, 20, 30, 40, 50};

  // begin(): Lấy iterator đến phần tử đầu tiên của vector.
  auto it_begin = ten_vector.begin();
  std::cout << "Giá trị tại iterator đầu tiên: " << *it_begin << std::endl;

  // end(): Lấy iterator đến "sau" phần tử cuối cùng của vector (không phải là phần tử cuối cùng).
  auto it_end = ten_vector.end();

  // Dùng iterator để duyệt vector.
  std::cout << "Vector: ";
  for (auto it = it_begin; it != it_end; ++it) {
    std::cout << *it << " ";
  }
  std::cout << std::endl;

  return 0;
}

Output:

Ouput của những phương thức trong hàm Iterator
Ouput của những phương thức trong hàm Iterator

Trong ví dụ trên, ta đã định nghĩa một vector có tên vec1, sau đó đẩy các giá trị từ 1 đến 10 vào vector bằng một vòng lặp và hàm push_back trong C++. Câu lệnh tiếp theo dùng để in giá trị của vector bằng vòng lặp for, sử dụng begin() và end() để chỉ định điểm đầu và cuối của vòng lặp.

Capacity

 1. size(): Trả về số lượng phần tử có trong vector.
 2. max_size(): Trả về số lượng phần tử lớn nhất vector có thể chứa.
 3. capacity(): Trả về kích thước không gian lưu trữ hiện được cấp cho vector, biểu thị bằng số phần tử dựa trên bộ nhớ được cấp cho vector.
 4. resize(): Đổi kích thước container để chứa được n phần tử. Nếu kích thước hiện tại của vector lớn hơn n thì các phần tử ở sau sẽ bị xoá bị vector. Ngược lại, nếu kích thước hiện tại nhỏ hơn n thì các phần tử sẽ được chèn bổ sung vào cuối vector.
 5. empty(): Trả về True nếu vector đang trống, nếu không thì False.
#include <iostream>
#include <vector>

int main() {
  // Khởi tạo vector với 5 phần tử.
  std::vector<int> ten_vector = {10, 20, 30, 40, 50};

  // size(): Lấy số lượng phần tử trong vector.
  std::cout << "Kích thước của vector: " << ten_vector.size() << std::endl;

  // max_size(): Lấy số lượng phần tử lớn nhất mà vector có thể chứa.
  std::cout << "Số lượng phần tử lớn nhất mà vector có thể chứa: " << ten_vector.max_size() << std::endl;

  // capacity(): Lấy kích thước không gian lưu trữ hiện tại của vector.
  std::cout << "Kích thước không gian lưu trữ được cấp phát cho vector: " << ten_vector.capacity() << std::endl;

  // resize(): Thay đổi kích thước của vector.
  ten_vector.resize(3); // Đổi kích thước của vector xuống còn 3 phần tử.
  std::cout << "Kích thước mới của vector sau khi resize: " << ten_vector.size() << std::endl;
  // Hiển thị vector sau khi resize.
  for (int i : ten_vector) {
    std::cout << i << " ";
  }
  std::cout << std::endl;

  ten_vector.resize(5, 100); // Tăng kích thước lên 5 và thêm giá trị 100 vào các phần tử mới.
  // Hiển thị vector sau khi resize một lần nữa.
  for (int i : ten_vector) {
    std::cout << i << " ";
  }
  std::cout << std::endl;

  // empty(): Kiểm tra xem vector có trống không.
  std::cout << "Vector có trống không? " << (ten_vector.empty() ? "Có" : "Không") << std::endl;

  // Làm rỗng vector và kiểm tra lại.
  ten_vector.clear();
  std::cout << "Vector có trống không sau khi clear? " << (ten_vector.empty() ? "Có" : "Không") << std::endl;

  return 0;
}

Output:

Ouput của những phương thức trong hàm capacity
Ouput của những phương thức trong hàm Capacity

Element access

 1. at(g): Phương thức này cung cấp một tham chiếu đến phần tử nằm tại vị trí ‘g’ của vector, ví dụ sử dụng: ten_vector.at(position).
 2. data(): Phương thức này trả về một con trỏ chỉ đến mảng bộ nhớ mà vector sử dụng để chứa các phần tử của mình, có thể được gọi thông qua: ten_vector.data().
 3. front(): Sử dụng phương thức này để truy xuất phần tử đầu tiên trong vector, có thể gọi bằng: ten_vector.front().
 4. back(): Phương thức này cho phép lấy phần tử cuối cùng trong vector, ví dụ: ten_vector.back().
#include <iostream>
#include <vector>

int main() {
  // Khởi tạo vector với 5 phần tử.
  std::vector<int> ten_vector = {10, 20, 30, 40, 50};

  // at(g): Truy cập phần tử tại vị trí g, ví dụ tại vị trí 1.
  int position = 1;
  std::cout << "Phần tử tại vị trí " << position << ": " << ten_vector.at(position) << std::endl;

  // data(): Lấy con trỏ đến mảng bộ nhớ của vector.
  int* ptr = ten_vector.data();
  std::cout << "Giá trị của phần tử đầu tiên thông qua con trỏ: " << *ptr << std::endl;

  // front(): Lấy phần tử đầu tiên của vector.
  int front_element = ten_vector.front();
  std::cout << "Phần tử đầu tiên của vector: " << front_element << std::endl;

  // back(): Lấy phần tử cuối cùng của vector.
  int back_element = ten_vector.back();
  std::cout << "Phần tử cuối cùng của vector: " << back_element << std::endl;

  return 0;
}

Output:

Ouput của những phương thức trong hàm Element access
Ouput của những phương thức trong hàm Element access

Lời kết

Trong bài viết này, ta đã tìm hiểu các kiến thức cơ bản nhất về cách sử dụng vector trong C++ cũng như những hàm phổ biến. Hy vọng qua bài viết này, các bạn đã có thể hình dung ra những cách khác nhau để sử dụng và định nghĩa vector ở trong C++. Nếu còn điều gì thắc mắc, hãy bình luận bên dưới để được hỗ trợ nhé!

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT CHỦ ĐỀ BẠN QUAN TÂM

Đăng ký ngay để nhận những thông tin mới nhất từ blog của chúng tôi. Đừng bỏ lỡ cơ hội truy cập kiến thức và tin tức hàng ngày

Chọn chủ đề :

Kết nối với mình qua

Kết nối với mình qua

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tăng tốc độ website - Nâng tầm giá trị thương hiệu

Tăng tốc tải trang

95 điểm

Nâng cao trải nghiệm người dùng

Tăng 8% tỷ lệ chuyển đổi

Thúc đẩy SEO, Google Ads hiệu quả

Tăng tốc ngay

SẢN PHẨM NỔI BẬT

7 NGÀY DÙNG THỬ HOSTING

NẮM BẮT CƠ HỘI, THÀNH CÔNG DẪN LỐI

Cùng trải nghiệm dịch vụ hosting tốc độ cao được hơn 100,000 khách hàng sử dụng

ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU THÀNH CÔNG
Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận tài liệu mới nhất từ Vietnix!
ĐÓNG

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ HOSTING

7 NGÀY MIỄN PHÍ

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ HOSTING

7 NGÀY MIỄN PHÍ

XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ THÀNH CÔNG
Cảm ơn bạn đã đăng ký thông tin thành công. Đội ngũ CSKH sẽ liên hệ trực tiếp để kích hoạt dịch vụ cho bạn nhanh nhất!
ĐÓNG

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

 1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
 2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
 3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI