NỘI DUNG

Hosting tốc độ cao Vietnix - tốc độ tải trang trung bình dưới 1 giây
VPS siêu tốc Vietnix - trải nghiệm mượt mà, ổn định
13/06/2023
Lượt xem

Cách cài đặt stack MEAN với MEAN.JS trên CentOS 7

13/06/2023
10 phút đọc
Lượt xem

Đánh giá

5/5 - (54 bình chọn)

Trong hướng dẫn này của Vietnix, bạn sẽ cài đặt MEAN stack trên máy chủ CentOS 7 bằng MEAN.JS. Sử dụng MEAN.JS yêu cầu cài đặt MongoDB đầu tiên, tiếp đến là NodeJS, cuối cùng là sao chép các file MEAN.JS từ GitHub. Cùng theo dõi nhé.

Yêu cầu để cài đặt stack MEAN với MEAN.JS trên CentOS 7

Để làm theo hướng dẫn này, bạn cần:

 • Một máy chủ CentOS 7 có ít nhất 4GB RAM (một số thành phần của MEAN stack, ví dụ npm, yêu cầu nhiều bộ nhớ).
 • Một non-root user được cấp quyền sudo.

MEAN.JS là một lựa chọn tối ưu để bắt đầu phát triển ứng dụng sử dụng MEAN stack, bởi nó cung cấp một kiến trúc chuẩn và các tính năng hữu ích để tiết kiệm thời gian và công sức phát triển.

Ngoài ra, nếu bạn đang có nhu cầu xây dựng, thử nghiệm và triển khai các ứng dụng một cách hiệu quả bạn có thể tham khảo thuê server ảo tốc độ cao của Vietnix. Các gói VPS Vietnix đang cung cấp với đa dạng cấu hình, tính năng hiện đại, bảo mật cao gồm: VPS NVMe, VPS Giá Rẻ, VPS Phổ Thông, VPS Cao Cấp và VPS GPU với nhiều mức giá khác nhau cho bạn dễ dàng lựa chọn theo nhu cầu.

Liên hệ Vietnix để được tư vấn chi tiết!

Bước 1: Cài đặt các thành phần liên quan

Bởi vì bạn sẽ biên dịch các ứng dụng từ source, sao chép (có liên kết) repository Git và cài đặt các Ruby gem, trước tiên bạn cần cài đặt một số thành phần đi kèm bằng lệnh sau:

$ sudo yum install gcc-c++ make git fontconfig bzip2 libpng-devel ruby ruby-devel

Một số module Node.js mà bạn sẽ cài đặt yêu cầu Sass, một ngôn ngữ mở rộng của CSS. Cài đặt Sass bằng gem, trình quản lí package của Ruby:

$ sudo gem install sass

Khi các thành phần liên quan đã được cài đặt, bạn sẽ tiến hành cài đặt thành phần đầu tiên của stack: MongoDB.

Bước 2: Cài đặt MongoDB

MongoDB không có trong repository chính thức của CentOS, vì vậy bạn sẽ phải kích hoạt repository chính thức của MongoDB. Điều này cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các package mới nhất và cài đặt MongoDB từ các package đó.

Đối với hướng dẫn này, bạn sẽ cài đặt phiên bản cộng đồng và tải xuống miễn phí. Ngoài ra MongoDB còn có phiên bản Enterprise, nhưng Enterprise yêu cầu giấy phép, cho nên bài viết sẽ không sử dụng phiên bản này.

Hướng dẫn này sử dụng MongoDB phiên bản 3.2. Để kích hoạt repository, hãy tạo một file trong thư mục /etc/yum.repos.d của CentOS. Hướng dẫn sử dụng tên file là mongodb.org-3.2.repo.

Chạy lệnh sau, sử dụng vi hoặc trình soạn thảo văn bản của bạn:

$ sudo vi /etc/yum.repos.d/mongodb.org-3.2.repo

Để trỏ trình quản lí package tới repository chính thức của MongoDB và kích hoạt repository, hãy sao chép và dán phần sau vào file. Cài đặt enable=1 để kích hoạt repository và gpgcheck=1 để kiểm tra chữ kí GNU Privacy Guard (GPG) trên tất cả các package được cài đặt từ repository.

[mongodb-org-3.2]
name=MongoDB Repository
baseurl=https://repo.mongodb.org/yum/redhat/$releasever/mongodb-org/3.2/x86_64/
gpgcheck=1
enabled=1
gpgkey=https://www.mongodb.org/static/pgp/server-3.2.asc

Lưu và đóng file, sau đó cài đặt package mongodb-org để cài đặt MongoDB và các công cụ liên quan. Khi có thông báo nhập GPG key, hãy nhập y để đồng ý:

$ sudo yum install mongodb-org

Sau khi cài đặt hoàn tất, hãy khởi động MongoDB daemon.

$ sudo systemctl start mongod

MongoDB daemon, mongod, hiện đang hoạt động và bạn có thể xác minh bằng lệnh sau:

$ sudo systemctl status mongod

Nếu MongoDB daemon đang chạy, output nhận được như sau:

mongod.service - SYSV: Mongo is a scalable, document-oriented database.
  Loaded: loaded (/etc/rc.d/init.d/mongod)
  Active: active (running) since Tue 2016-09-06 12:42:16 UTC; 9s ago
   Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
 Process: 9374 ExecStart=/etc/rc.d/init.d/mongod start (code=exited, status=0/SUCCESS)
  CGroup: /system.slice/mongod.service
      └─9385 /usr/bin/mongod -f /etc/mongod.conf

Sep 06 12:42:16 centos-mean-js systemd[1]: Starting SYSV: Mongo is a scalable, document-oriented database....
Sep 06 12:42:16 centos-mean-js runuser[9381]: pam_unix(runuser:session): session opened for user mongod by (uid=0)
Sep 06 12:42:16 centos-mean-js mongod[9374]: Starting mongod: [ OK ]
Sep 06 12:42:16 centos-mean-js systemd[1]: Started SYSV: Mongo is a scalable, document-oriented database..

Phần tiếp theo bạn cần cài đặt là Node.js.

Bước 3: Cài đặt Node.js

Để cài đặt Node.js trở nên đơn giản, bạn có thể sử dụng binary từ repository Node.js của NodeSource. Đầu tiên, thêm repository của nhánh ổn định. Chạy lệnh sau:

$ curl -sL https://rpm.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -

Tiếp theo, cài đặt Node.js và trình quản lí package npm cho Node.js:

$ sudo yum install -y nodejs

Xác minh rằng Node.js npm đã được cài đặt bằng lệnh sau:

$ npm version

Output nhận được như sau:

{ npm: '2.15.9',
 ares: '1.10.1-DEV',
 http_parser: '2.7.0',
 icu: '56.1',
 modules: '46',
 node: '4.5.0',
 openssl: '1.0.2h',
 uv: '1.9.1',
 v8: '4.5.103.37',
 zlib: '1.2.8' }

Khi npm đã được cài đặt, bạn có thể cài đặt các thành phần còn lại của MEAN stack.

Bước 4: Cài đặt Bower và Gulp

Các thành phần mà bạn sẽ cài đặt trong bước này là Bower – trình quản lí package dùng để quản lí ứng dụng front-end và Gulp, được sử dụng để tự động hóa các tác vụ thông thường.

Cả Bower và Gulp đều cần được cài đặt ở chế độ global, thực hiện bằng cách chuyển tùy chọn g cho npm. Cài đặt Bower và Gulp ở chế độ global khiến cho cả hai ứng dụng có sẵn trên toàn bộ hệ thống, thay vì chỉ hoạt động ở thư mục của local project.

Đầu tiên là cài đặt Bower:

$ sudo npm install -g bower

Sau đó cài đặt Gulp:

$ sudo npm install -g gulp

Khi đã cài đặt thành công các package cần thiết, bạn sẽ chuyển sang cài đặt MEAN Boilerplate để tạo ứng dụng.

Bước 5: Cài đặt MEAN Boilerplate

Đầu tiên, bạn sẽ sao chép repository chính thức của MEAN.JS từ GitHub:

$ git clone https://github.com/meanjs/mean.git meanjs

Lệnh trên sao chép MEAN.JS Boilerplate vào thư mục meanjs trong mục Home của bạn. Để cài đặt tất cả các package mà project tham chiếu, bạn cần phải di chuyển về thư mục meanjs bằng lệnh sau:

$ cd ~/meanjs

Sau đó cài đặt tất cả các package cần thiết với tư cách là non-root user bằng lệnh sau:

$ npm install

Quá trình cài đặt sẽ mất vài phút. Khi hoàn thành, bạn sẽ có mọi thứ cần thiết để phát triển ứng dụng MEAN. Trong bước cuối cùng, bạn sẽ kiểm tra hoạt động của stack.

Bước 6: Chạy thử ứng dụng MEAN

Hãy chạy thử ứng dụng để đảm bảo hệ thống đang hoạt động bình thường. Có hai phương pháp là sử dụng npm start và sử dụng gulp. Cả hai lệnh đều cho phép bạn kiểm tra ứng dụng MEAN ở chế độ phát triển. Bài viết này sử dụng npm:

$ npm start

Lưu ý: Lần chạy đầu tiên của một trong hai lệnh npm startgulp có thể không thành công với output như sau:

[12:56:49] 'lint' errored after 702 ms
[12:56:49] Error in plugin 'run-sequence'
Message:
  An error occured in task 'sass'.

Nếu bạn gặp lỗi này, bạn cần xóa thư mục node_modules, xóa bộ nhớ cache, sau đó cài đặt lại các package:

$ rm -rf node_modules
$ npm cache clean
$ npm install

Cuối cùng khởi động ứng dụng bằng npm start hoặc gulp.

Giờ đây, bạn có thể truy cập ứng dụng MEAN bằng cách truy cập vào link http://your_server_ip:3000 trong trình duyệt. Trang có logo của MEAN.JS sẽ hiển thị cùng thông báo Congrats! You’ve configured and run the sample application. Thông báo này cho biết bạn đã có một stack MEAN đầy đủ chức năng trên máy chủ của mình.

Vietnix là nhà cung cấp VPS uy tín hàng đầu Việt Nam có 11 năm kinh nghiệm cùng hơn 50.000 khách hàng đã và đang sử dụng. Không chỉ được đánh giá cao về chất lượng sản phẩm, Vietnix cũng rất chú trọng đến dịch vụ hỗ trợ khách hàng. Vì vậy, đến 97% khách hàng đã sử dụng dịch vụ vủa Vietnix đều có đánh giá 5 sao.

Đặc biệt, Vietnix luôn không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng và mang lại sự hài lòng cho khách hàng. Vừa qua Vietnix đã nhận được giải thưởng Thương hiệu Việt Nam xuất sắc năm 2022.

Trải nghiệm VPS tốc độ cao với mức giá phải chăng và nhiều quà tặng hấp dẫn ngay hôm nay. Liên hệ để được hỗ trợ chi tiết.

 • Địa chỉ: 265 Hồng Lạc, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Hotline: 1800 1093 – 07 088 44444
 • Email: sales@vietnix.com.vn

Lời kết

Khi đã có các thành phần cần thiết và MEAN.JS boilerplate, bạn có thể xây dựng, thử nghiệm và triển khai các ứng dụng của riêng mình. Chúc các bạn cài đặt thành công, cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết về hướng dẫn cài đặt stack MEAN với MEAN.JS trên CentOS 7 của Vietnix.

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT CHỦ ĐỀ BẠN QUAN TÂM

Đăng ký ngay để nhận những thông tin mới nhất từ blog của chúng tôi. Đừng bỏ lỡ cơ hội truy cập kiến thức và tin tức hàng ngày

Chọn chủ đề :

Hưng Nguyễn

Kết nối với mình qua

Kết nối với mình qua

Tăng tốc độ website - Nâng tầm giá trị thương hiệu

Tăng tốc tải trang

95 điểm

Nâng cao trải nghiệm người dùng

Tăng 8% tỷ lệ chuyển đổi

Thúc đẩy SEO, Google Ads hiệu quả

Tăng tốc ngay

SẢN PHẨM NỔI BẬT

7 NGÀY DÙNG THỬ HOSTING

NẮM BẮT CƠ HỘI, THÀNH CÔNG DẪN LỐI

Cùng trải nghiệm dịch vụ hosting tốc độ cao được hơn 100,000 khách hàng sử dụng

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

 1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
 2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
 3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI