NỘI DUNG

Hosting tốc độ cao Vietnix - tốc độ tải trang trung bình dưới 1 giây
VPS siêu tốc Vietnix - trải nghiệm mượt mà, ổn định
18/06/2021
Lượt xem

SQL Injection là gì? Cách phòng chống SQL Injection

18/06/2021
12 phút đọc
Lượt xem

Đánh giá

5/5 - (115 bình chọn)

SQL Injection là gì?

SQL Injection
SQL Injection là gì?

SQL Injection là một kỹ thuật chèn code được sử dụng trong tấn công các ứng dụng chứa dữ liệu (data-driven). Trong đó, các lệnh SQL độc hại được chèn vào trong một entry field để thực thi (chẳng hạn như để kết xuất nội dung Cơ sở dữ liệu cho hacker). SQL Injection phải khai thác lỗ hổng bảo mật trong phần mềm của ứng dụng.

SQL Injection chủ yếu được biết đến như một vector tấn công dành cho các trang web. Nhưng nó cũng có thể được dùng để tấn công bất kỳ loại cơ sở dữ liệu SQL nào. Các cuộc tấn công SQL Injection cho phép hacker giả mạo danh tính, xáo trộn dữ liệu. Hay gây ra các vấn đề như làm mất hiệu lực giao dịch, thay đổi số dư, tiết lộ hay phá hủy dữ liệu trên hệ thống. Thậm chí là làm dữ liệu không khả dụng hoặc trở thành admin của server cơ sở dữ liệu.

>> Xem thêm: Thẻ Input trong HTML là gì? Tổng hợp các ví dụ cụ thể

Các loại SQL Injection

SQL Injection có ba loại: In-band SQLi (Classic), Inferential SQLi (Blind) và Out-of-band SQLi. Bạn có thể phân loại các kiểu SQL injection dựa trên phương pháp sử dụng để truy cập dữ liệu backend, hoặc khả năng gây hại của chúng.

In-band SQLi

Kẻ tấn công sử dụng cùng một kênh liên lạc để khởi động các cuộc tấn công và thu thập các kết quả. Tính đơn giản và hiệu quả của In-band SQLi khiến nó trở thành một trong những kiểu tấn công SQLi phổ biến nhất hiện nay. Có hai biến thể phụ của phương pháp này:

 • Error-based SQLi – Hacker sẽ thực hiện các hành động làm cơ sở dữ liệu tạo ra thông báo lỗi. Hacker có thể dùng dữ liệu được cung cấp bởi các thông báo lỗi này để thu thập thông tin về cấu trúc của cơ sở dữ liệu.
 • Union-based SQLi – Kỹ thuật này lợi dụng toán tử UNION SQL để kết hợp nhiều câu lệnh được tạo bởi Cơ sở dữ liệu để nhận được một HTTP response. Response này có thể chứa dữ liệu mà kẻ tấn công có thể sử dụng.

Inferential (Blind) SQLi

Hacker sẽ gửi các data payload đến server và quan sát phản ứng, hành vi của server để tìm hiểu về cấu trúc của nó. Phương pháp này được gọi là Blind SQLi vì dữ liệu không được chuyển từ Cơ sở dữ liệu trang web đến hacker. Do đó hacker không thể nhìn thấy thông tin về cuộc tấn trong in-band.

Blind SQL injection dựa trên phản ứng và các hành vi hoạt động của server. Do đó chúng thường thực thi chậm hơn, nhưng có thể gây ảnh hưởng tương tự. Blind SQL injection có thể được phân loại thành:

 • Boolean – Hacker gửi một truy vấn SQL đến Cơ sở dữ liệu, làm ứng dụng trả về một kết quả. Kết quả có thể khác nhau tùy vào truy vấn đúng hay sai. Dựa trên kết quả, thông tin trong HTTP response sẽ sửa đổi hoặc không. Sau đó, hacker có thể tìm hiểu xem thông báo tạo ra kết quả có đúng không.
 • Time-based – Hacker sẽ gửi một truy vấn SQL đến Cơ sở dữ liệu, làm cho Cơ sở dữ liệu đợi (trong vài giây) trước khi có thể hoạt động. Sau đó, hacker có thể xem từ thời gian Cơ sở dữ liệu cần để phản hồi, một truy vấn là đúng hay sai. Dựa trên kết quả, một HTTP repsonse sẽ được tạo ra. Vì vậy hacker có thể tìm ra thông báo mà chúng đã sử dụng trả về đúng hay sai, không cần dựa vào dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu.

Out-of-band SQLi

Hacker chỉ có thể thực hiện hình thức này khi có một số tính năng nhất định được kích hoạt trên server Cơ sở dữ liệu được ứng dụng web sử dụng. Hình thức này chủ yếu được dùng để thay thế cho khác kỹ thuật in-band và inferential SQLi.

Out-of-band SQLi được thực hiện khi hacker không thể sử dụng cùng một kênh để khởi động tấn công và thu thập thông tin. Hoặc do server quá chậm, không ổn định tấn thực hiện hành động. Các kỹ thuật này dựa vào khả năng server tạo ra các DNS hay HTTP request để chuyển dữ liệu cho kẻ tấn công.

Ví dụ về cách sử dụng SQL Injection

Kẻ tấn công muốn thực hiện SQL injection sẽ thao túng một truy vấn SQL tiêu chuẩn, để khai thác các lỗ hổng input không được xác thực trong Cơ sở dữ liệu. Có nhiều cách để thực hiện vector tấn công này. Sau đây là một số cách để vận hành SQLi:

Lấy ví dụ về input ở trên. Nó sẽ lấy thông tin cho một sản phẩm cụ thể, có thể được đổi thành

http://www.estore.com/items/items.asp?itemid=999 or 1=1

Và truy vấn SQL sẽ có dạng như sau:

1 7
SQL Injection là gì? Cách phòng chống SQL Injection 12

Vì lệnh 1=1 là luôn đúng, nên truy vấn trả về tất cả tên và mô tả sản phẩm trong Cơ sở dữ liệu, ngay cả những tên mà bạn không đủ điều kiện truy cập.

Những hacker cũng có thể lợi dụng các ký tự được lọc không chính xác để thay đổi các lệnh SQL. Trong đó gồm cả việc sử dụng dấu chấm phẩy để tách hai trường.

Ví dụ, có input:

http://www.estore.com/items/iteams.asp?itemid=999; DROP TABLE USERS

Người dùng sẽ tạo truy vấn SQL như sau:

2 8
SQL Injection là gì? Cách phòng chống SQL Injection 13

Lúc đó, toàn bộ Cơ sở dữ liệu có thể bị xóa.

Một cách khác để thao túng truy vấn SQL là sử dụng lệnh UNION SELECT. Nó kết hợp hai truy vấn SELECT không liên quan để lấy dữ liệu từ các bảng Cơ sở dữ liệu khác nhau.

Ví dụ, có input:

http://www.estore.com/items/items.asp?itemid=999 UNION SELECT user-name, password FROM USERS

Input này sẽ tạo truy vấn SQL sau:

3 6
SQL Injection là gì? Cách phòng chống SQL Injection 14

Bằng cách sử dụng lệnh UNION SELECT, truy vấn này kết hợp request cho tên và mô tả mục item 999 với một request khác, pull tên và password cho mọi người dùng trong Cơ sở dữ liệu.

Cách ngăn chặn SQL Injection

Chúng ta cần biết được cách phòng chống SQL injection hiệu quả. Vì SQL Injection có vector chính là các kênh input của người dùng. Nên cách tiếp cận tốt nhất là kiểm soát và xem xét input của người dùng để theo dõi các kiểu tấn công. Các developer cũng có thể tránh các lỗ hổng bảo mật bằng cách áp dụng các cách phòng chống SQL injection sau:

Input Validation (Xác thực đầu vào)

Quá trình xác thực nhằm xác minh xem loại input do người dùng gửi có hợp lệ hay không. Xác thực đầu vào đảm bảo đó là kiểu, độ dài, định dạng… được chấp nhận. Chỉ các giá trị qua được xác thực mới có thể được xử lý. Nó giúp chống lại mọi lệnh được chèn vào trong chuỗi input.

Xác thực nên được áp dụng với các trường cho phép người dùng nhập đầu vào, mà bạn còn nên quan tâm đến các tình huống sau:

 • Sử dụng biểu thức chính quy làm whitelist cho các dữ liệu có cấu trúc (chẳng hạn như tên, tuổi, thu nhập, zip code) để đảm bảo xác thực đầu vào hợp lệ.
 • Trong trường hợp có một bộ giá trị cố định (như drop-down list), hãy xác định giá trị được trả về. Dữ liệu đầu vào phải khớp với một trong các tùy chọn được cung cấp.

Dưới đây là cách xác thực tên bảng:

switswitch ($tableName) {
  case 'fooTable': return true;
  case 'barTable': return true;
  default: return new BadMessageException('unexpected value provided as table name');
}

Biến $tableName có thể được append trực tiếp, bây giờ nó được biết đến là một trong những giá trị hợp pháp cho tên của Table.

Đối với drop-down list, việc xác thực dữ liệu rất đơn giản. Giả sử bạn muốn người dùng chọn xếp hạng từ 1 đến 5, hãy đổi PHP code thành:

<?php
if(isset($_POST["selRating"]))
{
  $number = $_POST["selRating"];
  if((is_numeric($number)) && ($number > 0) && ($number < 6))
  {
    echo "Selected rating: " . $number;
  }
  else
    echo "The rating has to be a number between 1 and 5!";
}

Bạn đã thêm hai check đơn giản:

 1. Phải là một số (hàm is_numeric())
 2. $number phải lớn hơn 0, nhỏ hơn 6. Do đó điểm có phạm vi từ 1 – 5.

Dữ liệu nhận được từ bên ngoài phải được xác thực. Quy tắc này không chỉ áp dụng cho input do người dùng Internet cung cấp, mà còn cho các nhà cung cấp, đối tác, cơ quan quản lý.

Parametrized queries (Tham số hóa truy vấn)

Các truy vấn tham số hóa là một phương tiện pre-compile lệnh SQL. Sau đó bạn có thể cung cấp các tham số để câu lệnh được thực thi.

Phương pháp này giúp Cơ sở dữ liệu có thể nhận ra mã và phân biệt nó với dữ liệu đầu vào.

Input của người dùng được trích dẫn tự động, và kiểu mã hóa này giúp giảm thiểu tấn công SQL injection.

Ta cũng có thể sử dụng các truy vấn tham số hóa với phần mở rộng MySQLi, nhưng PHP 5.1 đã trình bày một cách tiếp cận tốt hơn khi làm việc với CSDL: PHP Data Objects (PDO). PDO áp dụng các phương pháp đơn giản hóa việc sử dụng các truy vấn tham số hóa. Ngoài ra, nó làm cho code dễ đọc hơn và dễ di chuyển hơn, vì nó còn hoạt động trên một số Cơ sở dữ liệu khác, không chỉ mỗi MySQL.

Code này sử dụng PDO với các truy vấn được tham số hóa để ngăn chặn lỗ hổng SQL injection:

<?php
$id = $_GET['id'];
$db_connection = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=sql_injection_example', 'dbuser', 'dbpasswd');
//preparing the query
$sql = "SELECT username 
      FROM users
      WHERE id = :id";
$query = $db_connection->prepare($sql);
$query->bindParam(':id', $id);
$query->execute();
//getting the result
$query->setFetchMode(PDO::FETCH_ASSOC);
$result = $query->fetchColumn();
print(htmlentities($result));

Stored Procedures

Các stored procedures (SP) yêu cầu developer nhóm một hay nhiều lệnh SQL thành một đơn vị logic để có thể tạo một kế hoạch thực thi. Các lần thực thi tiếp theo cho phép các lệnh được tham số hóa tự động. Nói một cách đơn giản, nó là một loại code có thể được lưu trữ để sử dụng sau này.

Vì vậy, bất cứ khi nào bạn cần thực hiện truy vấn, thay vì viết đi viết lại thì có thể gọi một stored procedure.

Đây là một quá trình tạo một SP trong server MySQL. Ví dụ bạn có một bảng như sau:

CREATE TABLE `salary` (
		 `empid` int(11) NOT NULL,
		 `sal` int(11) DEFAULT NULL,
		 PRIMARY KEY (`empid`)
		) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

Giả sử có một nhân viên cần lấy dữ liệu tổng hợp về lương công ty từ Table đó. Trước tiên, bạn cần tạo một người dùng ‘tr’:

CREATE USER 'tr'@'localhost' IDENTIFIED BY 'mypass';

Người dùng đó sẽ chỉ cần quyền EXECUTE đối với lược đồ nơi có Table:

grant execute on hris.* to tr@`%`

SP sẽ được tạo như sau:

DELIMITER $$
		
CREATE PROCEDURE `avg_sal`(out avg_sal decimal)
BEGIN
	select avg(sal) into avg_sal from salary;
END

Quá trình phát hành lệnh tạo một avg_sal SP và nó sẽ được lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu.

Để gọi một SP từ một ừng dụng PHP, bạn có thể sử dụng PDO:

$db_connection = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=hris', 'tr', 'mypass');
		$query = $db_connection->exec('call avg_sal(@out)');
		$res = $query->query('select @out')->fetchAll();
		print_r($res);

$res sẽ hiện thị mức lương trung bình theo yêu cầu người dùng. Sau đó, người dùng có thể thực hiện quá trình output với PHP.

Sử dụng Escaping

Luôn sử dụng các hàm character-escaping cho input do user cung cấp, được cấp bởi mỗi hệ thống quản lý Cơ sở dữ liệu (DBMS). Việc này giúp đảm bảo DBMS không bao giờ nhầm lẫn nó với lệnh SQL do developer cung cấp.

Ví dụ: dùng mysql_real_escape_string() trong PHP để tránh các ký tự có thể dẫn đến lệnh SQL không mong muốn. Một phiên sửa đổi cho login bypass sẽ như sau:

$db_connection = mysqli_connect("localhost", "user", "password", "db");
		$username = mysqli_real_escape_string($db_connection, $_POST['username']);
		$password = mysqli_real_escape_string($db_connection, $_POST['password']);
		$query = "SELECT * FROM users WHERE username = '" . $username. "' AND password = '" . $password . "'"; 

Trước đây, code của bạn có thể dễ bị thêm escape character (\) ở phía trước dấu ngoặc. Tuy nhiên, bằng mã trên bạn sẽ được bảo vệ khỏi người dùng bất hợp pháp và giảm thiểu SQL injection.

Lời kết

Vietnix vừa chia sẻ cho bạn về các loại SQL Injection và những cách phòng chống vấn đề này, hy vọng qua bài viết này bạn sẽ học thêm được nhiều kiến thức mới và biết cách ngăn chăn SQL Injection hiệu quả, chúc bạn thành công!

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT CHỦ ĐỀ BẠN QUAN TÂM

Đăng ký ngay để nhận những thông tin mới nhất từ blog của chúng tôi. Đừng bỏ lỡ cơ hội truy cập kiến thức và tin tức hàng ngày

Chọn chủ đề :

Kết nối với mình qua

Kết nối với mình qua

Tăng tốc độ website - Nâng tầm giá trị thương hiệu

Tăng tốc tải trang

95 điểm

Nâng cao trải nghiệm người dùng

Tăng 8% tỷ lệ chuyển đổi

Thúc đẩy SEO, Google Ads hiệu quả

Tăng tốc ngay

SẢN PHẨM NỔI BẬT

7 NGÀY DÙNG THỬ HOSTING

NẮM BẮT CƠ HỘI, THÀNH CÔNG DẪN LỐI

Cùng trải nghiệm dịch vụ hosting tốc độ cao được hơn 100,000 khách hàng sử dụng

ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU THÀNH CÔNG
Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận tài liệu mới nhất từ Vietnix!
ĐÓNG

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ HOSTING

7 NGÀY MIỄN PHÍ

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ HOSTING

7 NGÀY MIỄN PHÍ

XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ THÀNH CÔNG
Cảm ơn bạn đã đăng ký thông tin thành công. Đội ngũ CSKH sẽ liên hệ trực tiếp để kích hoạt dịch vụ cho bạn nhanh nhất!
ĐÓNG

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

 1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
 2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
 3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI