Hướng dẫn cài đặt XRDP trên CentOS, Ubuntu

19/03/2021
Banner hosting giá rẻ dành cho sinh viên

Xrdp là phần mềm mã nguồn mở và miễn phí, cho phép bạn remote desktop đến máy chủ Linux từ Windows/MacOS, Xrdp chấp nhận các kết nối từ xa bằng rdesktop, freedesktop và các remote desktop client khác. Bài viết hôm nay sẽ hướng dẫn cách cài đặt Xrdp

Cài đặt XRDP trên CentOS

1. Update server

yum clean all
yum -y update

Sau khi đã update xong, bạn cần reboot lại Server.

reboot

2. Enable EPEL Repository

Gói Xrdp có sẵn trên EPEL Repo, cần kích hoạt gói này để cài đặt trên CentOS and RedHat Linux 8/7

rpm -Uvh https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm
rpm -Uvh http://li.nux.ro/download/nux/dextop/el7/x86_64/nux-dextop-release-0-1.el7.nux.noarch.rpm

3. Tạo giao diện đồ hoạ GUI

Cần tạo giao diện đồ hoạ để có thể dùng remote desktop:

yum groupinstall -y "Server with GUI"
systemctl set-default graphical.target

4. Cài đặt Xrdp trên CentOS and RedHat Linux 8/7

Sau khi đã cài đầy đủ thông tin repo hỗ trợ, cuối cùng ta chỉ cần cài Xrdp vào là xong:

yum -y install xrdp tigervnc-server

5. Khởi động dịch vụ Xrdp

systemctl start xrdp.service
systemctl status xrdp.service
systemctl enable xrdp.service

Bạn kiểm tra xem Xrdp có đang chạy trên port 3389 chưa:

netstat -lntp | grep xrdp

tcp    0   0 0.0.0.0:3389      0.0.0.0:*        LISTEN   5940/xrdp      
tcp    0   0 127.0.0.1:3350     0.0.0.0:*        LISTEN   5939/xrdp-sesman  

6. Tạo rules trên tường lửa Linux

Tắt Firewalld hoặc tạo rules cho phép Xrpd như sau:

sudo firewall-cmd --permanent --add-port=3389/tcp 
sudo firewall-cmd --reload

Nếu bạn sử dụng iptables thì tạo rules như sau:

iptables -I INPUT -p tcp --dport 3389 -j ACCEPT

7. Kiểm tra cài đặt Xrdp

Bạn dùng remote desktop (windows) để kiểm tra hoạt động Xrdp trên Linux:

Nếu kết nối thành công thì sẽ xuất hiện giao diện như sau:

Banner Hosting Cao Cấp dành cho SEOer

Cài đặt XRDP trên Ubuntu

1. Cài đặt môi trường

 • Có khá nhiều lựa chọn có sẵn, chẳng hạn như XFCE, Lubuntu, Xubuntu & MATE. Ví dụ này sẽ sử dụng XFCE vì nó nhanh, nhẹ và hoạt động tốt trên các máy chủ, chạy lệnh sau để cài đặt:
sudo apt update
sudo apt install xfce4 xfce4-goodies xorg dbus-x11 x11-xserver-utils

Tùy thuộc vào hệ thống của bạn, việc tải xuống và cài đặt các gói Xfce sẽ mất một khoảng thời gian.

2. Cài đặt Xrdp

 • Gói Xrdp có sẵn trong kho lưu trữ mặc định của Ubuntu, chạy lệnh sau để cài đặt:
sudo apt install xrdp
 • Khi quá trình cài đặt hoàn tất, dịch vụ Xrdp sẽ tự khởi động. Bạn có thể kiểm tra trạng thái Xrdp đang chạy bằng cách nhập:
sudo systemctl status xrdp
 • Theo mặc định, Xrdp sử dụng tệp /etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key, chỉ những người dùng là thành viên của nhóm “ssl-cert” mới có thể đọc được. Thực thi lệnh sau để thêm người dùng xrdp vào nhóm:
sudo adduser xrdp ssl-cert

Vậy là Xrdp đã được cài đặt thành công trên hệ thống của bạn.

3. File cấu hình Xrdp

 • Các file cấu hình Xrdp nằm trong thư mục /etc/xrdp và file cấu hình chính có tên xrdp.ini, đối với các kết nối Xrdp cơ bản, bạn không cần thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với các file cấu hình. Xrdp sử dụng màn hình nền X Window mặc định, trong trường hợp này là XFCE.
 • Nếu bạn có thay đổi nào trong việc cấu hình Xrdp, thì cần phải khởi động lại nó:
sudo systemctl restart xrdp

4. Cấu hình tường lửa

 • Nếu bạn dùng firewalld thì chạy lệnh sau:
sudo firewall-cmd --permanent --add-port=3389/tcp 
sudo firewall-cmd --reload
 • Nếu bạn dùng iptables thay thế cho firewalld, thì cần disable firewalld và chạy lệnh iptables sau:
sudo iptables -I INPUT -p tcp --dport 3389 -j ACCEPT

5. Kiểm tra kết nối

 • Bạn có thể dùng Remote Desktop mặc định của Windows hoặc Remmina của Linux để kết nối, ví dụ này sẽ dùng Remmina để kiểm tra kết nối:
Giao diện Remmina
Sau khi kết nối thành công sẽ xuất hiện giao diện XFCE như trên
5/5 - (1 bình chọn)
Banner Hosting Giá Rẻ tại Vietnix
Mình là Bo - admin của Quản Trị Linux. Mình đã có 10 năm làm việc trong mảng System, Network, Security và đã trải nghiệm qua các chứng chỉ như CCNP, CISSP, CISA, đặc biệt là chống tấn công DDoS. Gần đây mình trải nghiệm thêm Digital Marketing và đã hòan thành chứng chỉ CDMP của PearsonVUE. Mình rất thích được chia sẻ và hỗ trợ cho mọi người, nhất là các bạn sinh viên. Hãy kết nối với mình nhé!
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Yêu cầu Vietnix gọi lại

Vui lòng nhập thông tin để chúng tôi liên hệ lại với bạn