Iptables là gì? Các lí do nên sử dụng Iptables?

Lượt xem
Home

Nếu bạn từng tìm hiểu hoặc sử dụng Linux, chắc hẳn bạn sẽ từng nghe tới Iptables rồi. Vậy Iptables là gì? Làm thế nào để sử dụng được, hãy cùng tìm hiểu thêm trong bài viết dưới đây của Vietnix.

Iptables là gì?

Iptables là gì?
Iptables là gì?

Trong hệ điều hành Linux, tường lửa được thực thi tốt nhất bằng cách sử dụng netfilter. Đây là một kernel module quyết định packet nào được phép đi vào (input) hoặc đi ra bên ngoài (output).

iptables chỉ là interface cho netfilter và cả hai thường được coi là tương tự nhau. Một cách nhìn dễ hiểu hơn là nghĩ về nó như một backend và một frontend.

Tường lửa là gì?

Tường lửa quyết định các packet nào được phép đi vào (incoming) hay đi ra (outgoing) khỏi hệ thống.

Các packet ở Internet (hay bất kỳ network nào) đều giao tiếp bằng cách sử dụng các cổng (port). Ta có các port dành riêng cho các dịch vụ của hệ thống (ví dụ 22 – SSH, 3389 – Remote Desktop), và cho các dịch vụ phổ biến như NGINX hoặc Apache (là 80/443).

Ta cũng có các port được sử dụng bởi người dùng. Ví dụ: bạn có thể viết một ứng dụng web và cho nó chạy trên port 8000.

Để quyết định port nào được phép kết nối từ bên ngoài (hoặc thậm chí trên máy chủ cục bộ) là trách nhiệm của tường lửa. Bạn sẽ ra lệnh cho nó chấp nhận (allow), từ chối (reject) hoặc gỡ bỏ (drop) packet và nhiều thao tác khác.

Tìm hiểu thêm: Tường lửa chống DDoS

Tại sao chúng ta sử dụng iptables?

Bạn đã biết tường lửa và iptables là gì, hãy xem cách chúng ta có thể sử dụng chúng. Hầu hết mọi người sẽ đi tìm giải pháp đơn giản bằng cách sử dụng firewalld hoặc ufw.

firewalld và ufw rất đơn giản và đó là điều khiến chúng trở nên phổ biến. Tuy nhiên, sự đơn giản cũng làm giảm tính linh hoạt và không tận dụng hết các tính năng của iptables.

Riêng firewalld và ufw chỉ cho phép bạn chấp nhận hoặc từ chối một packet. Nhưng còn rất nhiều việc bạn có thể làm với một packet: NAT, ghi log, forward,…

Lý do bạn nên sử dụng iptables

 • Đây là một công cụ đầy đủ tính năng cung cấp cho bạn mọi thứ bạn cần
 • Bạn có thể xử lý các packet linh hoạt hơn.
 • iptables cực kỳ thú vị và có thể sẽ khiến bạn cảm thấy cực kỳ tuyệt vời khi làm việc với chúng.
 • Bạn sẽ cảm thấy mình giống như một hacker hoặc một kẻ lập dị phi thường khi tự mình viết được những rule tuyệt vời chống lại các cuộc tấn công.

Cấu trúc iptables là gì?

Để hiểu rõ iptables một cách cụ thể, ta hãy đi tìm hiểu chi tiết hơn về nó. Iptables bao gồm các thành phần khác nhau:

 • Chain: Có 5 chain trong iptables và mỗi chain chịu trách nhiệm cho một nhiệm vụ cụ thể. Các chain này là: PREROUTING, INPUT, FORWARD, OUTPUT và POSTROUTING. Giống như tên gọi của chúng, chúng chịu trách nhiệm về các packet ngay khi nhận được, hoặc ngay trước khi định tuyến ra bên ngoài.
 • Table: các table khác nhau chịu trách nhiệm cho các nhiệm vụ khác nhau. Danh sách table bao gồm:  filter, nat, mangle, raw và security. Hai table đầu được sử dụng nhiều nhất. Table filter chịu trách nhiệm lọc (filter) và hạn chế các packet đến máy chủ. Table nat chịu trách nhiệm về chuyển đổi địa chỉ mạng (NAT – Network Address Translation).
 • target: Các target chỉ định nơi packet sẽ đi. Điều này được quyết định bằng cách sử dụng các target của chính iptables:
  • ACCEPT (chấp nhận)
  • DROP (gỡ bỏ)
  • RETURN (quay trở lại)
  • Hoặc target của các extension module, phổ biến nhất là DNAT, LOG, MASQUERADE, REJECT, SNAT, TRACE và TTL.
  • Các target được chia thành có kết thúc và không kết thúc. Các target có kết thúc chấm dứt rule và các packet sẽ bị ngừng ở đó. Nhưng các target không kết thúc sẽ xử lý packet theo một cách nào đó và rule sẽ  được thực hiện tiếp tục sau đó.

Chain iptables là gì?

Mỗi chain chịu trách nhiệm cho một nhiệm vụ cụ thể. Vì vậy, chúng ta hãy tìm hiểu sâu hơn một chút.

PREROUTING:

chain này quyết định điều gì sẽ xảy ra với một packet ngay khi nó tới Network Interface. Chúng ta có các tùy chọn khác nhau như thay đổi packet (có thể là NAT), bỏ packet hoặc không làm gì cả và để nó tiếp tục di chuyển và được xử lý ở nơi khác trên đường đi.

INPUT:

Đây là một trong những chain phổ biến vì nó hầu như luôn chứa các rule nghiêm ngặt để kiểm soát truy cập từ internet gây hại cho máy tính của chúng ta. Nếu bạn muốn mở hay chặn một port thì đây là nơi bạn sẽ làm điều đó.

FORWARD:

chain này chịu trách nhiệm forward packet. Chúng ta có thể coi máy tính như một bộ định tuyến (router) và đây là nơi mà một số quy tắc (rule) có thể áp dụng để thực hiện công việc.

OUTPUT:

chịu trách nhiệm cho tất cả quá trình truy cập ra bên ngoài. Bạn không thể gửi một packet mà không được sự cho phép. Đó là nơi tốt nhất để hạn chế lưu lượng outgoing của bạn nếu bạn không chắc chắn mỗi ứng dụng đang giao tiếp qua cổng nào.

POSTROUTING:

chain này là nơi các packet để lại dấu vết cuối cùng, trước khi rời khỏi máy tính của chúng ta. Điều này được sử dụng để định tuyến (routing) trong số nhiều tác vụ khác để đảm bảo các packet được xử lý theo cách chúng ta muốn.

Hầu hết các trường hợp, bạn sẽ sử dụng thường xuyên chain INPUT & OUTPUT.

Các table iptables

Hầu hết thao tác bạn sẽ sử dụng chính trên table filter. Nếu khi viết rule, bạn không chỉ định bất kỳ table nào, filter được sử dụng theo mặc định. Vì vậy, hãy ghi nhớ điều đó. Và tiếp tục dưới đây, tôi sẽ giải thích từng table:

 • filter: là table được sử dụng nhiều nhất hàng ngày. Đó là lý do tại sao nó là table mặc định. Trong table này, bạn sẽ quyết định xem packet có được phép vào (input) hoặc ra (output) khỏi máy tính của bạn hay không. Nếu bạn muốn chặn một port để ngừng nhận bất cứ thứ gì, đây là điểm table bạn cần.
 • nat: Table này là table phổ biến thứ hai và chịu trách nhiệm tạo kết nối mới. Đó là cách viết tắt của Network Address Translation.
 • mangle: table này dùng để thay đổi dữ liệu bên trong các packet trước khi chúng đến hoặc ra khỏi máy tính.
 • raw: table này xử lý packet raw chưa qua xử lý như tên gọi của nó. Chủ yếu là để theo dõi trạng thái kết nối. Chúng ta sẽ thấy các ví dụ về điều này bên dưới khi muốn cho các packet thành công từ kết nối SSH.
 • security: có nhiệm vụ đánh dấu những gói tin có liên quan đến context của SELinux, nó giúp cho SELinux hoặc các thành phần khác hiểu được context SELinux và xử lý gói tin.

Bắt đầu từ đâu?

Để bắt đầu, chỉ cần tắt các hệ thống phụ trợ tường lửa khác của bạn, để chỉ còn lại một cấu hình duy nhất đó là iptables.

 • Nếu bạn đang sử dụng máy debian, hãy sử dụng
systemctl disable --now ufw
 • Nếu bạn đang sử dụng máy làm redhad, hãy sử dụng
systemctl disable --now firewalld

Sau đó, bạn có thể bắt đầu thiết lập cấu hình tường lửa của mình thông qua iptables.

Làm thế nào để sử dụng iptables?

Khi nắm rõ khái niệm iptables là gì, sau đây sẽ hướng dẫn cách thực hiện một số tác vụ trong iptables.

Liệt kê cấu hình hiện tại:

iptables -L -n -v --line-numbers
 • -L liệt kê danh sách.
 • -n cho output là số (không phân giải tên; dẫn đến hiệu suất nhanh hơn).
 • -v thêm thông tin chi tiết

Để chặn mọi packet input hoặc output khỏi hệ thống một cách mặc định khi chúng không match rule nào (còn được gọi là default Policy):

iptables -P INPUT DROP
iptables -P OUTPUT DROP
iptables -P FORWARD DROP
 • -P cho policy. Có các policy khác nhau như đã đề cập ở trên.

Cho phép các packet bên trong local interface của bạn khi di chuyển mà không bị chặn.

iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
 • -A để chèn rule vào cuối chain. Bạn cũng có thể chèn, xóa hoặc cập nhật bằng các chuyển đổi khác nhau.
 • -i dành cho input interface, interface mà các packet tới.
 • -o dành cho output interface, interface mà các packet đi ra.
 • -j để jump đến TARGET. Bạn có thể chọn ACCEPT, REJECT, DROP, LOG… với một packet.

Để cho phép các gói DNS và DHCP input và output ra khỏi máy tính của bạn.

iptables -A INPUT -p udp --dport 67 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp --dport 67 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p udp --dport 53 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 53 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p udp --dport 68 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 68 -j ACCEPT
 • -p  dành cho giao thức. Các giao thức khác nhau có thể được sử dụng như tcp, udp, gre, v.v. Thông thường DNS và DHCP giao tiếp thông qua giao thức UDP. Nhưng với các packet lớn hơn, TCP thường được sử dụng. Đó là lý do tại sao tôi đề cập đến các rule đó.
 • –dport cho destination port. Bạn cũng có thể sử dụng –sport cho source port.

Để mở kết nối SSH khi máy tính của bạn là máy client, bạn phải thêm hai rule theo cả hai hướng.

iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -m conntrack --ctstate RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
 • -m là một options để sử dụng extension của iptables. Bạn có thể đọc thêm về các extension khác nhau bằng cách sử dụng man iptables-extension. Ví dụ khác về các phần mở rộng này là limit để hạn chế số lượng tần số packet.

Kết nối SSH không chỉ xảy ra theo một hướng duy nhất. Thay vào đó, bạn sẽ gửi một packet đến destination port 22, và các packet sẽ đến máy tính của bạn với trạng thái RELATED và ESTABLISHED. Connection tracking phân biệt điều này cho bạn và bạn không phải lo lắng về điều đó.

Cho phép kết nối SSH khi máy tính của bạn là máy chủ.

iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -m conntrack --ctstate RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

Đây là hướng ngược lại với rule trước đó, mở các packet đến port 22 và gửi các packet thành công có trạng thái RELATED và ESTABLISHED trở lại client.

Nếu bạn muốn có thể ping các máy tính khác và cho phép các máy tính khác có thể ping máy tính của bạn, bạn nên cho phép các packet icmp.

iptables -A INPUT -p icmp -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p icmp -j ACCEPT

Nếu bạn muốn có thể duyệt các trang web, đây là điều bạn nên làm.

iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT

Thao tác này sẽ cho phép cả lưu lượng HTTP và HTTPS ra khỏi hệ thống của bạn.

Bạn muốn ghi lại các packet bị DROP để bạn có cái nhìn về những gì đang xảy ra. Nó cũng sẽ giúp bạn nếu bạn muốn mở một port trong tương lai.

iptables -N LOGGING
iptables -A INPUT -j LOGGING
iptables -A OUTPUT -j LOGGING
iptables -A FORWARD -j LOGGING
iptables -A LOGGING -j LOG --log-level error --log-prefix "iptables-dropped: "
iptables -A LOGGING -j DROP

Dòng đầu tiên tạo ra một chain mới. Và trong 3 dòng tiếp theo, chúng ta sẽ forward các packet đến chain mới được tạo.

2 dòng cuối cùng cũng sẽ log lại packet và DROP packet đó.

 • –log-prefix là một tham số của LOG target, mà bạn có thể đọc thêm về phần man iptables-extension.
 • –log-level cũng là tham số của LOG target, chỉ ra cách chúng ta muốn ghi log chi tiết như thế nào. error là một mức độ ghi khá tốt vì chúng ta chỉ quan tâm đến các packet không được phép.

Sự khác biệt giữa DROP và REJECT là DROP không thông báo cho người gửi về packet bị gỡ bỏ, mà REJECT sẽ thông báo cho người gửi một cách rõ ràng.

Khi bạn gửi một packet đến mục tiêu REJECT, người gửi sẽ nhận được “connection reset by peer”

Nếu bạn muốn áp dụng NAT cho iptables của mình, tùy thuộc vào việc bạn muốn áp dụng nó cho các kết nối input hay kết nối output hoặc địa chỉ IP của máy tính của bạn là tĩnh hay động, bạn có thể sử dụng các quy tắc sau.

iptables -t nat -A OUTPUT -p tcp --dport 22 --destination 192.168.40.40 -j DNAT --to-destination 123.123.123.123:4040

Sau lệnh trên, mọi lưu lượng đi từ máy tính của bạn đến địa chỉ IP 192.168.40.40 port 22 sẽ được gửi đến địa chỉ IP 123.123.123.123 port 4040.

Cờ –destination sẽ lọc các packet dựa trên destination IP.

Khi muốn phủ định rule thì hãy sử dụng dấu chấm than !

Vì vậy, bạn có thể phủ định một rule bằng cách đặt trước nó bằng dấu !. Ví dụ ! –source 192.168.40.40 sẽ có hiệu lực đối với bất kỳ source IP nào ngoài 192.168.40.40.

iptables -t nat -A POSTROUTING -p tcp --dport 80 -j SNAT --to-source 10.0.0.56:8000-8010

Sau khi áp dụng rule trên, mọi packet cho bất kỳ destination IP cùng với cổng 80 sẽ thay đổi địa chỉ nguồn thành 10.0.0.56:8000-8010, là một dải cổng được chỉ định bằng dấu gạch ngang. Điều này giúp NAT bên trong mạng nội bộ của bạn có thể truy cập được từ thế giới bên ngoài (internet). 

iptables -A FORWARD -i wlan0 -j ACCEPT
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE

MASQUERADE phù hợp nhất khi bạn cần forward mọi traffic từ một Interface cụ thể để được định tuyến qua máy tính của bạn mà không cần thay đổi bất kỳ thứ gì bên trong packet. Tất nhiên, bạn sẽ cần thiết lập tham số kernel trước khi thiết lập việc thực hiện các thao tác trên:

sysctl net.ipv4.ip_forward=1

Để máy tính của bạn có khả năng routing các packet. Lệnh trên chỉ là một thiết lập cấu hình runtime và nếu bạn cần có hiệu lực khi khởi động lại, bạn sẽ thực hiện như sau.

echo net.ipv4.ip_forward = 1 > /etc/sysctl.d/30-ip-forward.conf

iptables là một công cụ với phần lớn các tính năng. Các lệnh trên là những lệnh được sử dụng nhiều nhất. Và thỉnh thoảng bạn sẽ thấy mình đang sử dụng lệnh này hoặc lệnh kia.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng vì họ có thông tin chi tiết tốt:

man iptables
man iptables-extension

Lời kết

Để giải đáp iptables là gì, Vietnix đã thử làm sáng tỏ các phần bên trong và bên ngoài của iptables. Đó một công cụ để quản lý tường lửa ở Linux. Hầu hết các công cụ khác như firewalld và ufw sẽ đủ đơn giản để giúp bạn thao tác dễ dàng hơn. Nhưng Bạn sẽ không nhận được nhiều tính linh hoạt trong việc xử lý các rule mà bạn thấy phù hợp với dữ liệu.

Chia sẻ lên

Theo dõi trên

Logo Google new

Đánh giá

5/5 - (142 bình chọn)

Hưng Nguyễn

Kết nối với mình qua

Icon Quote
Icon Quote
Đăng ký nhận tin
Để không bỏ sót bất kỳ tin tức hoặc chương trình khuyến mãi từ Vietnix

Bình luận

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

 1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
 2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
 3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI