NỘI DUNG

Hosting tốc độ cao Vietnix - tốc độ tải trang trung bình dưới 1 giây
VPS siêu tốc Vietnix - trải nghiệm mượt mà, ổn định
10/04/2023
Lượt xem

Hướng dẫn cài đặt Ruby on Rails với rbenv trên Ubuntu 20.04

10/04/2023
14 phút đọc
Lượt xem

Đánh giá

5/5 - (59 bình chọn)
Banner Single Post

Ruby on Rails là một framework phát triển ứng dụng web miễn phí và là mã nguồn mở được viết bằng ngôn ngữ lập trình Ruby. Để có thể cài đặt Ruby on Rails với rbenv trên Ubuntu 20.04 bạn có thể theo dõi bài viết dưới đây của Vietnix.

Giới thiệu về Ruby on Rails

Ruby on Rails (hay gọi tắt là Rails) là một trong những mã nguồn mở phổ biến nhất dành cho các lập trình viên muốn tạo các trang web và ứng dụng web. Ngôn ngữ lập trình Ruby, kết hợp với Rails framework cho phép bạn xây dựng và triển khai mở rộng ứng dụng một cách nhanh chóng.

Bạn có thể cài đặt Ruby và Rails bằng dòng lệnh rbenv. Thông qua cách sử dụng dòng lệnh rbenv, nó sẽ cung cấp cho bạn một môi trường làm việc vững chắc để lập trình các ứng dụng Ruby on Rails và cho phép chuyển đổi giữa các phiên bản của Ruby, giúp cho nhóm của bạn cùng làm việc chung một phiên bản Ruby một cách dễ dàng.

Giới thiệu về Ruby on Rails
Giới thiệu về Ruby on Rails

rbenv cũng hỗ trợ chỉ định phiên bản dành riêng cho ứng dụng của Ruby, cho phép bạn thay đổi Ruby chung cho từng người dùng và được tùy chọn sử dụng biến môi trường để ghi đè lên phiên bản Ruby.

Dưới đây là hướng dẫn cách cài đặt Ruby và Rails với rbenvgem mà bạn có thể theo dõi và làm theo Đầu tiên, bạn phải cài đặt các gói phụ thuộc để thiết lập rbenv và sau đó là Ruby. Tiếp đến chúng ta cài đặt ruby-build plugin để có thể thiết lập các phiên bản Ruby có sẵn.

Cuối cùng, sử dụng gem để cài đặt Rails và lúc này đã có thể dùng Ruby on Rails để bắt đầu dự án phát triển web của bạn. Bạn có thể kiểm tra xem phiên bản rbenv của mình có được cập nhật hay không cũng như cách để gỡ cài đặt các phiên bản Ruby và rbenv thông qua hướng dẫn sau.

Điều kiện cần có để cài đặt Ruby on Rails với rbenv trên Ubuntu 20.04

 • Thiết lập Ubuntu 20.04 server với một tài khoản non-root và tường lửa.
 • Cài đặt Node.js sử dụng kho lưu trữ cá nhân PPA. Node.js cung cấp một số tính năng của Rails như Asset Pipeline, JavaScript Runtime.

Bước 1 – Cài đặt rbenv và các gói phụ thuộc

Ruby dựa trên một số gói mà bạn có thể cài đặt thông qua trình quản lý gói của mình. Sau khi hoàn tất thiết lập các gói phụ thuộc liên quan, bạn có thể cài đặt rbenv và sử dụng nó để cài đặt Ruby.

Đầu tiên, cập nhật danh sách gói của bạn:

sudo apt update

Tiếp đến, cần cài đặt các gói phụ thuộc để thiết lập Ruby:

sudo apt install git curl libssl-dev libreadline-dev zlib1g-dev autoconf bison build-essential libyaml-dev libreadline-dev libncurses5-dev libffi-dev libgdbm-dev

Sau khi hoàn tất quá trình cài đặt các gói trên, bạn đã có thể tự cài đặt rbenv. Sử dụng curl để fetch lệnh cài đặt từ Github và chuyển trực tiếp lệnh đó đến bash để chạy trình cài đặt:

curl -fsSL https://github.com/rbenv/rbenv-installer/raw/HEAD/bin/rbenv-installer | bash

Tiếp theo, thêm ~/.rbenv/bin vào $PATH của bạn để có thể sử dụng dòng lệnh rbenv. Thực hiện bằng cách thay đổi file ~/.bashrc để nó ảnh hưởng đến các phiên đăng nhập sau này của bạn:

echo 'export PATH="$HOME/.rbenv/bin:$PATH"' >> ~/.bashrc

Sau đó, thêm eval "$(rbenv init -)" vào file ~/.bashrc để rbenv được chạy tự động:

echo 'eval "$(rbenv init -)"' >> ~/.bashrc

Kế tiếp, áp dụng những thay đổi với file ~/.bashrc vào shell của bạn:

source ~/.bashrc

Chạy lệnh type để kiểm tra xem rbenv có được thiết lập đúng cách hay không, lệnh này sẽ hiển thị thêm thông tin về rbenv:

type rbenv

Kết quả sẽ được hiển thị trên màn hình làm việc như sau:

Output
rbenv is a function
rbenv ()
{
  local command;
  command="${1:-}";
  if [ "$#" -gt 0 ]; then
    shift;
  fi;
  case "$command" in
    rehash | shell)
      eval "$(rbenv "sh-$command" "$@")"
    ;;
    *)
      command rbenv "$command" "$@"
    ;;
  esac
}

Đến đây, bạn đã hoàn tất quá trình cài đặt rbenv và ruby-build. Tiếp theo, là phần cài đặt Ruby.

Bước 2 – Cài đặt Ruby với ruby – build

Sau khi đã cài đặt ruby-build plugin, bạn có thể cài đặt bất kỳ phiên bản nào của Ruby chỉ bằng một dòng lệnh. Đầu tiên, ta phải liệt kê tất cả các phiên bản Ruby có sẵn:

rbenv install -l

Danh sách các phiên bản của Ruby sẽ hiển thị trên màn hình, từ đó bạn có thể chọn bất kỳ phiên bản nào để cài đặt:

Output
2.6.8
2.7.4
3.0.2
jruby-9.2.19.0
mruby-3.0.0
rbx-5.0
truffleruby-21.2.0.1
truffleruby+graalvm-21.2.0

Only latest stable releases for each Ruby implementation are shown.
Use 'rbenv install --list-all / -L' to show all local versions.

Ở đây Vietnix sẽ chọn phiên bản 2.7.6:

rbenv install 2.7.6

Việc cài đặt Ruby có thể mất nhiều thời gian, vì vậy hãy kiên nhẫn chờ đợi để hoàn thành quá trình cài đặt nhé.

Sau khi đã cài đặt xong, hãy đặt phiên bản trên làm phiên bản mặc định của Ruby bằng lệnh global:

rbenv global 2.7.6

Kiểm tra phiên bản của Ruby để biết đã cài đặt thành công hay chưa bằng cách nhập dòng lệnh sau:

ruby -v

Nếu bạn cài phiên bản 2.7.6, thì kết quả sẽ hiển thị như bên dưới:

Output
ruby 3.0.2p107 (2021-07-07 revision 0db68f0233) [x86_64-linux]

Bây giờ bạn đã cài đặt được ít nhất một phiên bản Ruby và được đặt làm phiên bản mặc định. Sau đó bạn tiến hành sang bước tiếp theo để thiết lập gems và Rails.

Bước 3 – Làm việc với Gems

Gems là cách phân phối các thư viện Ruby. Bạn sẽ sử dụng lệnh gem để quản lý các gems, và dùng chúng để cài đặt Rails.

Khi bạn cài đặt gem, quá trình cài đặt sẽ tạo ra các tài liệu cục bộ. Việc này có thể làm mất khá nhiều thời gian cho quá trình thiết lập mỗi gem, do đó bạn có thể tắt tính năng tạo tài liệu cục bộ bằng cách tạo file tên là ~/.gemrc chứa các cấu hình được cài đặt để tắt tính năng này:

echo "gem: --no-document" > ~/.gemrc

Bundler là một gem của Ruby được sử dụng để quản lý các phụ thuộc của gem cho các dự án. Vì Rails phụ thuộc vào công cụ này, nên tiếp theo bạn sẽ cài đặt Bundler gem:

gem install bundler

Trên màn hình làm việc sẽ hiển thị kết quả như sau:

Output
Fetching bundler-2.2.27.gem
Successfully installed bundler-2.2.27
1 gem installed

Sử dụng lệnh gem env ( env là viết tắt của environment) để tìm hiểu thêm về môi trường và cấu hình của các gem. Bạn có thể tìm nơi mà các gem đang được cài đặt bằng cách sử dụng đối số home:

gem env home

Một kết quả sẽ hiện ra tương tự như thế này:

Output
/home/sammy/.rbenv/versions/2.7.6/lib/ruby/gems/2.7.0

Sau khi hoàn tất quá trình cài đặt gem, bạn đã có thể tiến hành thiết lập Rails.

Bước 4 – Cài đặt Rails

Để cài đặt Rails, bạn sử dụng gem install cùng với -v để chỉ định phiên bản. Trong hướng dẫn này, là phiên bản 6.1.4.1:

gem install rails -v 6.1.4.1

Lệnh gem để cài đặt gem mà bạn chỉ định cũng như các phụ thuộc của gem. Rails là một framework phát triển web phức tạp và có nhiều phụ thuộc, vì vậy mà quá trình cài đặt sẽ mất khá nhiều thời gian để hoàn tất.

Cuối cùng, bạn sẽ nhận được một thông báo cho biết đã cài đặt thành công, cùng với các phụ thuộc đi kèm:

Output...
Successfully installed rails-<mark>6.1.4.1</mark>
37 gems installed

Lưu ý: Nếu muốn cài đặt một phiên bản khác của Rails, bạn có thể dùng lệnh search để hiển thị ra danh sách các phiên bản đó. Việc này giúp bạn có thể lựa chọn cài đặt một phiên bản cụ thể, ví dụ như cài đặt phiên bản 4.2.7:

gem search '^rails$' --all
gem install rails -v 4.2.7

Nếu bạn muốn cài đặt phiên bản mới nhất, hãy chạy dòng lệnh sau, không cần chỉ định phiên bản cụ thể nào:

gem install rails

rbenv hoạt động bằng cách tạo thư mục chứa các shims, trỏ đến các file được sử dụng bởi phiên bản Ruby hiện đang kích hoạt. Thông qua lệnh rehash, rbenv duy trì các shims trong thư mục đó để phù hợp với mọi lệnh Ruby trên mọi phiên bản Ruby được cài đặt ở server của bạn. Bất cứ khi nào bạn cài đặt một phiên bản mới của Ruby hoặc gem cung cấp các lệnh giống như Rails, bạn nên chạy sau:

rbenv rehash

Kiểm tra phiên bản của Rails để đảm bảo rằng Rails đã được cài đặt thành công bằng cách thực hiện lệnh:

rails -v

Kết quả sẽ hiển thị ra phiên bản của Rails, nếu giống với phiên bản mà đã được chỉ định trước đó thì bạn đã cài đặt thành công:

OutputRails 6.1.4.1

Đến đây, bạn có thể bắt đầu thử nghiệm cài đặt Ruby on Rails và phát triển các ứng dụng web. Bây giờ, hãy cùng sang bước tiếp theo để thực hiện việc giữ cho rbenv luôn được cập nhật.

Bước 5 – Cập nhật rbenv

Vì bạn đã cài đặt thủ công rbenv bằng Git, bạn có thể nâng cấp cài đặt của mình lên phiên bản mới nhất bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng git pull trong thư mục ~/.rbenv:

cd ~/.rbenv
git pull 

Việc này đảm bảo bạn sẽ sử dụng phiên bản mới nhất của rbenv hiện có.

Bước 6 – Gỡ cài đặt các phiên bản của Ruby

Khi bạn tải về các phiên bản bổ sung của Ruby, bạn có thể tích lũy nhiều phiên bản hơn bạn muốn trong thư mục ~/.rbenv/versions. Sử dụng lệnh uninstall của ruby-build plugin để gỡ cài đặt các phiên bản trước đó.

Dòng lệnh dưới đây sẽ gỡ cài đặt Ruby phiên bản 2.7.6:

rbenv uninstall 2.7.6

Với lệnh rbenv uninstall, bạn có thể xóa các phiên cũ của Ruby để không cài đặt nhiều hơn những gì bạn đang sử dụng. Ngoài ra, bạn cũng có thể lựa chọn cài đặt Ruby on Rails với RVM trên Ubuntu 20.04.

Bước 7 – Gỡ cài đặt rbenv

Nếu bạn quyết định sẽ không sử dụng rbenv nữa, bạn có thể xóa nó khỏi hệ thống của mình.

Để làm điều này, bạn hãy mở file ~/.bashrc trong trình chỉnh sửa (editor) của mình. Ở đây, sẽ sử dụng nano:

nano ~/.bashrc

Tìm và xóa 2 dòng sau khỏi file:

...
export PATH="$HOME/.rbenv/bin:$PATH"
eval "$(rbenv init -)"

Sau khi xóa 2 dòng trên, lưu file và thoát khỏi trình chỉnh sửa. Nếu bạn sử dụng nano, bạn có thể ấn tổ hợp phím Ctrl + X, sau đó nhấn Y và rồi nhấn Enter để thoát khỏi trình chỉnh sửa.

Sau đó xóa rbenv và các phiên bản của Ruby đã cài đặt bằng lệnh sau:

rm -rf `rbenv root` 

Đăng xuất và đăng nhập lại để áp dụng các thay đổi cho shell của bạn.

Nếu bạn muốn phát triển ứng dụng web dựa trên framework như Ruby on Rails thì bạn cần phải có một máy chủ linh hoạt, phù hợp với nhiều ngôn ngũ và đa dạng hệ điều hành. Đến đây bạn có thể tham khảo sử dụng VPS Server.

Hiện tại Vietnix đang cung cấp dịch vụ VPS tốc độ cao có đa dạng hệ điều hành với toàn quyền quản trị giúp bạn có thể thiết lập framework Ruby on Rails. Với giá thành đa dạng, hợp lý bạn có thể dễ dàng chọn lựa gói dịch vụ tối ưu nhất theo nhu cầu sử dụng. Nhanh chóng liên hệ Vietnix để được tư vấn gói VPS phù hợp.

Lời kết

Thông qua bài hướng dẫn này, các bạn đã có thể cài đặt rbenvgem để thiết lập framework Ruby on Rails. Từ đây, các bạn đã có thể tạo dự án ứng dụng phát triển web cho riêng mình. Hãy chia sẻ bài viết với hướng dẫn cài đặt Ruby on Rails với rbenv trên Ubuntu 20.04 đến mọi người để cùng nhau trau dồi thêm kiến thức, cũng như nếu có góp ý hay bất kì thắc mắc nào thì bạn hãy để lại bình luận bên dưới nhé.

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT CHỦ ĐỀ BẠN QUAN TÂM

Đăng ký ngay để nhận những thông tin mới nhất từ blog của chúng tôi. Đừng bỏ lỡ cơ hội truy cập kiến thức và tin tức hàng ngày

Chọn chủ đề :

Hưng Nguyễn

Co-Founder
tại

Kết nối với mình qua

Kết nối với mình qua

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tăng tốc độ website - Nâng tầm giá trị thương hiệu

Tăng tốc tải trang

95 điểm

Nâng cao trải nghiệm người dùng

Tăng 8% tỷ lệ chuyển đổi

Thúc đẩy SEO, Google Ads hiệu quả

Tăng tốc ngay

SẢN PHẨM NỔI BẬT

7 NGÀY DÙNG THỬ HOSTING

NẮM BẮT CƠ HỘI, THÀNH CÔNG DẪN LỐI

Cùng trải nghiệm dịch vụ hosting tốc độ cao được hơn 100,000 khách hàng sử dụng

ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU THÀNH CÔNG
Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận tài liệu mới nhất từ Vietnix!
ĐÓNG

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ HOSTING

7 NGÀY MIỄN PHÍ

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ HOSTING

7 NGÀY MIỄN PHÍ

XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ THÀNH CÔNG
Cảm ơn bạn đã đăng ký thông tin thành công. Đội ngũ CSKH sẽ liên hệ trực tiếp để kích hoạt dịch vụ cho bạn nhanh nhất!
ĐÓNG

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

 1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
 2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
 3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI