NỘI DUNG

Hosting tốc độ cao Vietnix - tốc độ tải trang trung bình dưới 1 giây
VPS siêu tốc Vietnix - trải nghiệm mượt mà, ổn định
21/04/2023
Lượt xem

Cách cài đặt Hadoop ở chế độ Stand-Alone trên Ubuntu 20.04

21/04/2023
13 phút đọc
Lượt xem

Đánh giá

5/5 - (80 bình chọn)

Hadoop là một software framework hỗ trợ các ứng dụng phân tán dữ liệu chuyên sâu. Nó cho phép các ứng dụng có thể dễ dàng làm việc với hàng ngàn máy tính tính toán độc lập cũng như petabyte dữ liệu. Trong bài viết hôm nay, Vietnix sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Hadoop ở chế độ Stand-Alone trên Ubuntu 20.04.

Giới thiệu về Hadoop

Hadoop bao gồm bốn lớp chính:

 • Hadoop Common là tập hợp các tiện ích và thư viện hỗ trợ các Hadoop module khác.
 • HDFS (Hadoop Distributed File System) có nhiệm vụ duy trì dữ liệu trên đĩa.
 • YARN (Yet Another Resource Negotiator) là “operating system” cho HDFS.
 • MapReduce là mô hình xử lý ban đầu cho các Hadoop cluster. Lớp này giúp phân chia công việc trong cluster hoặc map, sau đó sắp xếp và rút gọn kết quả từ các nodes thành phản hồi cho truy vấn. 
Giới thiệu về Hadoop
Giới thiệu về Hadoop

Các Hadoop cluster tương đối phức tạp để thiết lập, vì vậy project cần có chế độ stand-alone phù hợp để tìm hiểu về Hadoop, thực hiện các thao tác đơn giản và debug.

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ cài đặt Hadoop ở chế độ stand-alone và chạy một trong các chương trình MapReduce mẫu để xác minh cài đặt.

Điều kiện để có thể cài đặt Hadoop ở chế độ Stand-Alone trên Ubuntu 20.04

Để thực hiện theo hướng dẫn này bạn cần phải có một máy chủ Ubuntu 20.04 với tài khoản người dùng non-root và có quyền sudo.

Vietnix hiện đang cung cấp nhiều gói VPS tốc độ cao với cấu hình đa dạng, chi phí hợp lý chỉ từ 89.000VND/Tháng, có hỗ trợ hệ điều hành Ubuntu. Nếu chưa có máy chủ Ubuntu để thực hiện cài đặt Hadoop, bạn có thể tham khảo các gói dịch VPS tại Vietnix.

Bước 1: Cài đặt Java

Đầu tiên tiến hành đăng nhập, cập nhật package list của bạn và cài đặt OpenJDK, Java Development Kit mặc định trên Ubuntu 20.04:

sudo apt update
sudo apt install default-jdk

Sau khi cài đặt hoàn tất, hãy kiểm tra version.

java -version
Output
openjdk version "11.0.13" 2021-10-19
OpenJDK Runtime Environment (build 11.0.13+8-Ubuntu-0ubuntu1.20.04)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 11.0.13+8-Ubuntu-0ubuntu1.20.04, mixed mode, sharing)

Output như trên có nghĩa là OpenJDK đã được cài đặt thành công.

Bước 2: Cài đặt Hadoop

Với Java sẵn có, bạn sẽ truy cập trang Releases Hadoop của Apache (http://hadoop.apache.org/releases.html) để tìm bản phát hành ổn định gần đây nhất.

Điều hướng đến binary cho bản phát hành bạn muốn cài đặt. Trong bài này, bạn sẽ cài đặt Hadoop 3.3.1, nhưng bạn có thể sử dụng phiên bản bạn muốn với hướng dẫn sau đây.

Trang Release Hadoop của Apache
Trang Release Hadoop của Apache

Trên trang tiếp theo, nhấp chuột phải và sao chép liên kết đến tệp binary releases.

Sao chép liên kết đến tệp binary releases
Sao chép liên kết đến tệp binary releases

Trên server, bạn sẽ sử dụng wget để fetch nó:

wget https://dlcdn.apache.org/hadoop/common/hadoop-3.3.1/hadoop-3.3.1.tar.gz

Lưu ý: Trang web Apache sẽ chủ động chuyển hướng bạn đến mirror tốt nhất, vì vậy URL của bạn có thể không khớp với URL ở trên.

Để đảm bảo rằng file bạn đã tải xuống không bị thay đổi, bạn có thể kiểm tra nhanh bằng cách sử dụng SHA-512 hoặc Secure Hash Algorithm 512. Quay lại trang Releases, sau đó nhấp chuột phải và sao chép liên kết vào file checksum cho tệp binary release mà bạn đã tải xuống:

 Sao chép liên kết vào file checksum cho tệp binary release mà bạn đã tải xuống
Sao chép liên kết vào file checksum cho tệp binary release mà bạn đã tải xuống

Sử dụng wget trên server của bạn để tải xuống tệp:

wget https://downloads.apache.org/hadoop/common/hadoop-3.3.1/hadoop-3.3.1.tar.gz.sha512

Sau đó chạy lệnh kiểm tra:

shasum -a 512 hadoop-3.3.1.tar.gz
Output
2fd0bf74852c797dc864f373ec82ffaa1e98706b309b30d1effa91ac399b477e1accc1ee74d4ccbb1db7da1c5c541b72e4a834f131a99f2814b030fbd043df66 hadoop-3.3.1.tar.gz

So sánh giá trị này với giá trị SHA-512 trong tệp .sha512:

cat hadoop-3.3.1.tar.gz.sha512
...
SHA512 (hadoop-3.3.1.tar.gz) = 2fd0bf74852c797dc864f373ec82ffaa1e98706b309b30d1effa91ac399b477e1accc1ee74d4ccbb1db7da1c5c541b72e4a834f131a99f2814b030fbd043df66
...

Output từ lệnh bạn vừa chạy so với tệp bạn đã tải xuống từ mirror phải khớp với giá trị trong tệp bạn đã tải xuống từ apache.org .

Giờ bạn đã verified rằng tệp không bị corrupted hoặc thay đổi, bạn có thể giải nén nó:

tar -xzvf hadoop-3.3.1.tar.gz

Sử dụng lệnh tar có flag  -x để trích xuất, -z để giải nén, -v cho verbose output và -f để chỉ định rằng bạn đang giải nén từ một tệp.

Cuối cùng, bạn sẽ di chuyển các tệp đã giải nén vào /usr/local, nơi thích hợp cho locally để thiết lập phần mềm:

sudo mv hadoop-3.3.1 /usr/local/hadoop

Bước 3: Định cấu hình Trang chủ Java của Hadoop

Hadoop yêu cầu bạn đặt đường dẫn Path tới Java, dưới dạng biến môi trường hoặc trong tệp cấu hình Hadoop.

Đường dẫn đến Java, /usr/bin/java là một liên kết tượng trưng (symlink) đến /etc/alternatives/java, nghĩa là một liên kết tượng trưng đến nhị phân Java mặc định. Bạn sẽ sử dụng readlink với flag-f để theo dõi mọi liên kết tượng trưng trong mọi phần của đường dẫn, theo cách đệ quy (recursive). Sau đó, bạn sẽ sử dụng sed để trim bin/java từ output để cung cấp giá trị chính xác cho JAVA_HOME.

Để tìm đường dẫn Java mặc định chạy lệnh sau:

readlink -f /usr/bin/java | sed "s:bin/java::"
Output
/usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64/

Bạn có thể sao chép kết quả này để cài đặt trang chủ Java của Hadoop thành phiên bản cụ thể này, thao tác này đảm bảo rằng nếu Java mặc định thay đổi, thì giá trị này sẽ không thay đổi. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng lệnh Dynamic readlink trong tệp để Hadoop sẽ tự động sử dụng bất kỳ phiên bản Java nào được đặt làm mặc định cho hệ thống.

Để bắt đầu, hãy mở hadoop-env.sh:

sudo nano /usr/local/hadoop/etc/hadoop/hadoop-env.sh

Sau đó, sửa đổi tệp bằng cách chọn một trong các option sau:

Option 1: Cài đặt một Static Value

. . .
#export JAVA_HOME=
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64/
 . . .

Option 2: Sử dụng Readlink để cài đặt Value Dynamically

. . .
#export JAVA_HOME=
export JAVA_HOME=$(readlink -f /usr/bin/java | sed "s:bin/java::")
 . . .

Nếu bạn gặp khó khăn khi tìm những dòng này, hãy sử dụng CTRL+W để tìm kiếm nhanh qua văn bản. Khi bạn đã hoàn tất, nhấn CTRL+X để thoát và lưu tệp của bạn.

Bước 4: Running Hadoop

Bây giờ bạn đã có thể run Hadoop:

/usr/local/hadoop/bin/hadoop
Output
Usage: hadoop [OPTIONS] SUBCOMMAND [SUBCOMMAND OPTIONS]
 or  hadoop [OPTIONS] CLASSNAME [CLASSNAME OPTIONS]
 where CLASSNAME is a user-provided Java class

 OPTIONS is none or any of:

--config dir           Hadoop config directory
--debug             turn on shell script debug mode
--help              usage information
buildpaths            attempt to add class files from build tree
hostnames list[,of,host,names]  hosts to use in slave mode
hosts filename          list of hosts to use in slave mode
loglevel level          set the log4j level for this command
workers             turn on worker mode

 SUBCOMMAND is one of:
. . .

Output này có nghĩa là bạn đã cấu hình thành công Hadoop để chạy ở chế độ stand-alone.

Bạn phải đảm bảo rằng Hadoop đang hoạt động bình thường bằng cách chạy chương trình MapReduce mẫu mà nó đi kèm. Để làm như vậy, hãy tạo một thư mục có tên input trong thư mục chính của bạn và sao chép các tệp cấu hình của Hadoop vào đó để sử dụng các tệp đó làm dữ liệu.

mkdir ~/input
cp /usr/local/hadoop/etc/hadoop/*.xml ~/input

Tiếp theo, bạn có thể sử dụng lệnh sau để chạy chương trình MapReduce hadoop-mapreduce-examples, một kho lưu trữ Java với một số option:

/usr/local/hadoop/bin/hadoop jar /usr/local/hadoop/share/hadoop/mapreduce/hadoop-mapreduce-examples-3.3.1.jar grep ~/input ~/grep_example 'allowed[.]*'

Thao tác này invokes chương trình grep, một trong nhiều ví dụ có trong hadoop-mapreduce-examples, theo sau là thư mục đầu vào input và thư mục đầu ra grep_example. Chương trình grep MapReduce sẽ đếm các kết quả match nhau của một từ hoặc cụm từ thông dụng. Cuối cùng, biểu thức chính quy (Regular Expression) allowed[.]* được đưa ra để tìm các lần xuất hiện của từ allowed trong hoặc ở cuối câu khai báo (declarative sentence). Biểu thức phân biệt chữ hoa chữ thường, vì vậy bạn sẽ không tìm thấy nếu từ đó được viết hoa ở đầu câu.

Khi task hoàn thành, bạn sẽ được cung cấp một bản summary về những gì đã được xử lý và các lỗi gặp phải, nhưng nó sẽ không chứa kết quả thực tế.

Output
 . . .
  File System Counters
    FILE: Number of bytes read=1200956
    FILE: Number of bytes written=3656025
    FILE: Number of read operations=0
    FILE: Number of large read operations=0
    FILE: Number of write operations=0
  Map-Reduce Framework
    Map input records=2
    Map output records=2
    Map output bytes=33
    Map output materialized bytes=43
    Input split bytes=114
    Combine input records=0
    Combine output records=0
    Reduce input groups=2
    Reduce shuffle bytes=43
    Reduce input records=2
    Reduce output records=2
    Spilled Records=4
    Shuffled Maps =1
    Failed Shuffles=0
    Merged Map outputs=1
    GC time elapsed (ms)=41
    Total committed heap usage (bytes)=403800064
  Shuffle Errors
    BAD_ID=0
    CONNECTION=0
    IO_ERROR=0
    WRONG_LENGTH=0
    WRONG_MAP=0
    WRONG_REDUCE=0
  File Input Format Counters
    Bytes Read=147
  File Output Format Counters
    Bytes Written=34

Lưu ý: Nếu thư mục output đã tồn tại, chương trình sẽ fail và thay vì xem summary , output sẽ giống như sau:

Output
 . . .
   at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:564)
  at org.apache.hadoop.util.RunJar.run(RunJar.java:244)
  at org.apache.hadoop.util.RunJar.main(RunJar.java:158)

Kết quả được lưu trữ trong thư mục output và có thể được kiểm tra bằng cách chạy cat trên thư mục output:

cat ~/grep_example/*
Output
22  allowed.
1  allowed

Từ ví dụ, MapReduce đã tìm thấy 19 lần xuất hiện của từ allowed theo sau là dấu chấm và một lần xuất hiện không có dấu đó. Việc chạy chương trình mẫu đã chứng minh rằng cài đặt stand-alone của chúng ta đang hoạt động bình thường và những user không có đặc quyền trên hệ thống có thể chạy Hadoop để exploration hoặc debugging.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo thêm về cách chia sẻ dữ liệu giữa các Docker Containers, điều này giúp cho việc phát triển ứng dụng được tối ưu hóa và linh hoạt hơn, đồng thời giảm thiểu tối đa các rủi ro về bảo mật và hiệu suất.

Lời kết

Trên đây, bạn vừa thành công cài đặt Hadoop ở chế độ stand-alone trên Ubuntu 20.04 và kiểm định nó bằng cách chạy một chương trình mẫu mà nó cung cấp. Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp để phân tích và xử lý dữ liệu lớn, Hadoop là một lựa chọn tuyệt vời. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết, nếu thấy hữu ích hãy chia sẻ đến mọi người nhé.

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT CHỦ ĐỀ BẠN QUAN TÂM

Đăng ký ngay để nhận những thông tin mới nhất từ blog của chúng tôi. Đừng bỏ lỡ cơ hội truy cập kiến thức và tin tức hàng ngày

Chọn chủ đề :

Kết nối với mình qua

Kết nối với mình qua

Tăng tốc độ website - Nâng tầm giá trị thương hiệu

Tăng tốc tải trang

95 điểm

Nâng cao trải nghiệm người dùng

Tăng 8% tỷ lệ chuyển đổi

Thúc đẩy SEO, Google Ads hiệu quả

Tăng tốc ngay

SẢN PHẨM NỔI BẬT

7 NGÀY DÙNG THỬ HOSTING

NẮM BẮT CƠ HỘI, THÀNH CÔNG DẪN LỐI

Cùng trải nghiệm dịch vụ hosting tốc độ cao được hơn 100,000 khách hàng sử dụng

ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU THÀNH CÔNG
Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận tài liệu mới nhất từ Vietnix!
ĐÓNG

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ HOSTING

7 NGÀY MIỄN PHÍ

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ HOSTING

7 NGÀY MIỄN PHÍ

XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ THÀNH CÔNG
Cảm ơn bạn đã đăng ký thông tin thành công. Đội ngũ CSKH sẽ liên hệ trực tiếp để kích hoạt dịch vụ cho bạn nhanh nhất!
ĐÓNG

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

 1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
 2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
 3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI