NỘI DUNG

Hosting tốc độ cao Vietnix - tốc độ tải trang trung bình dưới 1 giây
VPS siêu tốc Vietnix - trải nghiệm mượt mà, ổn định
05/06/2023
Lượt xem

Cách thiết lập bộ đếm truy cập web bằng Redis và PHP trên Ubuntu 20.04

05/06/2023
18 phút đọc
Lượt xem

Đánh giá

5/5 - (118 bình chọn)

Redis là một cơ sở dữ liệu in-memory, được sử dụng rộng rãi như một giải pháp bộ nhớ cache và message broker. Redis cũng là một lựa chọn tốt sử dụng cho các ứng dụng thời gian thực để đảm bảo vấn đề hiệu suất và độ trễ. Trong bài viết hướng dẫn về thiết lập bộ đếm truy cập web bằng Redis và PHP trên Ubuntu 20.04 này, bạn sẽ được hướng dẫn cách cài đặt và sử dụng Redis để đếm số lượt truy cập trang web và hiển thị số lượt truy cập đó trên một trang web đơn giản viết bằng PHP.

Điều kiện để thiết lập bộ đếm truy cập web bằng Redis và PHP trên Ubuntu 20.04

Để làm theo hướng dẫn này, hãy đảm bảo bạn có những thứ sau:

Bước 1: Cài đặt tiện ích mở rộng PHP Redis

Đầu tiên thực hiện cập nhật danh sách gói apt của bạn bằng câu lệnh:

sudo apt update

Sau đó, thực hiện cài đặt tiện ích mở rộng php-redis cho phép PHP giao tiếp với Redis. Tiện ích này cung cấp một API để kết nối với Redis server để lấy dữ liệu dưới dạng key-value.

sudo apt install -y php-redis

Thực hiện khởi động lại dịch vụ Apache để cập nhật tiện ích vừa tải xuống.

sudo systemctl restart apache2

Tiếp theo, bạn sẽ tạo một webpage để thử nghiệm với một file có tên là test.php. Lưu trữ file này trong thư mục gốc của Apache web server. Bạn có thể sử dụng các webpage của riêng bạn nếu muốn, nhưng cần lưu ý rằng trang web thử nghiệm sẽ tải tập lệnh hit_counter.php để theo dõi lượt truy cập trang bằng Redis.

Đối với hướng dẫn này, bạn sẽ thiết lập cho một webpage mẫu duy nhất. Tuy nhiên, trên thực tế các trang web có thể có hàng chục hoặc thậm chí hàng trăm webpage. Việc áp dụng với các webpage sẽ tương tự như nhau.

Trên terminal, sử dụng trình soạn thảo nano để tạo file test.php mới trong thư mục gốc của Web server ở thư mục có đường dẫn /var/www/html/ bằng câu lệnh sau:

sudo nano /var/www/html/test.php

Sau đó, thêm vào file một đoạn code PHP mẫu có sẵn như sau:

<?php
 require_once 'hit_counter.php';
?>

<!DOCTYPE html>
<html>

 <head>
  <title>Sample Test Page</title>
 </head>

 <body>
  <h1>Sample test page</h1>
  <p>This is a sample test page.</p>
 </body>

</html>

Các dòng code trên dùng để tạo ra một trang HTML cơ bản và thực hiện tải lên file hit_counter.php khi có truy cập bất kỳ đến trang. Bước tiếp theo sẽ thực hiện viết code cho file hit_counter.php để có thể đếm được lượng truy cập vào trang test.php này. Nhớ lưu file trước khi thoát khỏi trình soạn thảo.

Khi thiết lập bộ đếm truy cập trang web bằng Redis và PHP trên Ubuntu 20.04, việc sử dụng VPS là cần thiết để cài đặt và quản lý Redis server. Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp VPS tin cậy và chất lượng, bạn có thể tham khảo các gói dịch vụ VPS tại Vietnix.

Vietnix cung cấp các gói VPS tốc độ cao, cấu hình linh hoạt như VPS Giá Rẻ, VPS Phổ Thông, VPS Cao Cấp, VPS NVMe để đáp ứng yêu cầu của bộ đếm truy cập trang web sử dụng Redis và PHP. Bạn sẽ có được hiệu suất ổn định và nhanh chóng, giúp trang web của bạn hoạt động mượt mà.

Đảm bảo dữ liệu của bạn được an toàn, bảo mật, không lo bị rò rỉ. Bởi dịch vụ VPS của Vietnix được xây dựng trên cơ sở hạ tầng mạnh mẽ và được bảo vệ chặt chẽ.

Vietnix có đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp và tận tâm sẵn sàng hỗ trợ bạn trong quá trình cài đặt và vận hành VPS. Liên hệ ngay với Vietnix để được tư vấn chọn gói VPS phù hợp với bạn.

Bước 2: Tạo bộ đếm truy cập Redis

Khi làm việc trong môi trường thực tế, việc tách các file PHP để có thể sử dụng lại là rất bình thường. Điều này cho phép bạn triển khai logic trong các file này trên các phần khác nhau của dự án chỉ bằng cách đưa vào đường dẫn của chúng thay vì sao chép code, giúp cho việc bảo trì dễ dàng hơn vì bạn chỉ cần chỉnh sửa một file duy nhất trong trường hợp bạn cần thay đổi logic. Điều này giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian.

Bạn sẽ áp dụng chiến lược tương tự trong hướng dẫn này. Bạn sẽ tạo một file hit_counter.php duy nhất mà bạn có thể đưa vào bất kỳ trang web nào yêu cầu theo dõi lượt khách truy cập.

Bên trong file này, bạn sẽ sử dụng thư viện php-redis để kết nối với Redis server bằng PHP. Sau đó sẽ tạo một Redis hash map để lưu trữ số lượt truy cập mà khách truy cập đã thực hiện vào trang web. Sử dụng địa chỉ IP duy nhất của khách truy cập làm khóa, Redis dựa vào khóa đó để phân biệt số lần truy cập của từng khách truy cập trong Redis server.

Trên terminal, mở file hit_counter.php mới trình soạn thảo nano bằng câu lệnh:

sudo nano /var/www/html/hit_counter.php

File hit_counter.php lúc này đã được tạo, bạn thực hiện cấu hình các giao tiếp với Redis như sau:


<?php

  try {

    $redis = new Redis();
    $redis->connect('127.0.0.1', 6379);
    $redis->auth('EXAMPLE_PASSWORD');

Trong đó:

 • <?php để thông báo định dạng thẻ.
 • 6379: Cổng kết nối mặc định với máy chủ Redis.
 • EXAMPLE_PASSWORD: Mật khẩu xác thực của Redis server. Bạn cần thay thế giá trị mật khẩu tương ứng của Redis server của bạn.

Tiếp theo, đặt tên cho hash map là ($siteVisitsMap), bạn có thể đặt tên khác nếu bạn mong muốn. Giá trị của hash map được sử dụng trong hướng dẫn này là siteStats:

 $siteVisitsMap = 'siteStats';

Bây giờ bạn sẽ khởi tạo một Redis key trống ($visitorHashKey). Sau đó, địa chỉ IP của khách truy cập sẽ được ghi vào key đó. Sử dụng giá trị của biến $visitorHashKey tức sử dụng địa chỉ IP để xác định từng khách truy cập yêu cầu trang web bằng cách thêm các dòng như sau:


    $visitorHashKey = '';      

    if (!empty($_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'])) {

      $visitorHashKey = $_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'];

    } elseif (!empty($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'])) {

      $visitorHashKey = $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'];

    } else {

      $visitorHashKey = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
    }

Đầu tiên, thực hiện xác định mục đích các biến có trong đoạn code:

 • Biến $visitorHashKey để lưu giá trị của địa chỉ máy truy cập.
 • Biến $_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'] là một biến môi trường trong PHP chứa địa chỉ IP của khách hàng nếu địa chỉ đó chưa được xác định.
 • Biến $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'] là một biến môi trường trong PHP chứa danh sách các địa chỉ IP được truyền qua các Proxy server.
 • Biến $_SERVER['REMOTE_ADDR'] là một biến môi trường trong PHP chứa địa chỉ IP của Web server mà khách hàng đang kết nối đến.

Ban đầu, biến $visitorHashKey được khởi tạo với giá trị rỗng ('').

Tiếp theo, đoạn code kiểm tra nếu biến $_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'] không rỗng, thì thực hiện gán giá trị của biến này cho $visitorHashKey.

Nếu biến $_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'] không tồn tại, đoạn mã kiểm tra tiếp biến $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR']. Nếu biến này có giá trị, nó được gán cho $visitorHashKey.

Cuối cùng, nếu không có biến nào tồn tại, địa chỉ IP của khách hàng được lấy từ biến $_SERVER['REMOTE_ADDR'] và được gán cho $visitorHashKey.

Vì vậy, sau khi kiểm tra các biến $_SERVER tương ứng, biến $visitorHashKey sẽ chứa địa chỉ IP của khách hàng và sẽ được sử dụng để định danh người dùng trên trang web.

Sử dụng câu lệnh điều kiện if ($redis->hExists($siteVisitsMap, $visitorHashKey)) {...} để kiểm tra xem $visitorHashKey có tồn tại trong bản đồ có tên $siteVisitsMap hay không.

Nếu chưa tồn tại, thực hiện thêm mới và đánh dấu truy cập lần đầu. Ngược lại thì chỉ cần đánh dấu số lần truy cập tăng lên 1 như sau:

    $totalVisits = 0;

    if ($redis->hExists($siteVisitsMap, $visitorHashKey)) {

      $visitorData = $redis->hMget($siteVisitsMap, array($visitorHashKey));
      $totalVisits = $visitorData[$visitorHashKey] + 1;

    } else {

      $totalVisits = 1;

    }

    $redis->hSet($siteVisitsMap, $visitorHashKey, $totalVisits);

    echo "Welcome, you've visited this page " . $totalVisits . " times\n";

  } catch (Exception $e) {
    echo $e->getMessage();
  }

Trường hợp hash map và key có địa chỉ IP được đặt tên tồn tại trong Redis, thực hiện truy xuất nó bằng câu lệnh $visitorData = $redis->hMget($siteVisitsMap, array($visitorHashKey)) và sử dụng $totalVisits = $visitorData[$visitorHashKey] + 1; để tăng biến $totalVisits. Sử dụng câu lệnh $redis->hMget để lấy dữ liệu số lần truy cập được liên kết với một địa chỉ IP.

Trong trường hợp gặp địa chỉ IP lần đầu tiên, đặt biến $totalVisits ban đầu là 1. Cuối cùng, sử dụng $redis->hSet($siteVisitsMap, $visitorHashKey, $totalVisits); để đặt giá trị của $visitorHashKey theo kết quả của câu lệnh điều khiển trước đó. Câu lệnh $redis->hSet($siteVisitsMap, $visitorHashKey, $totalVisits) tạo hash map $siteVisitsMap trong Redis với khóa có tên $visitorHashKey với giá trị $totalVisits.

Sau đó, in ra một thông điệp chào mừng khách truy cập bằng cách lặp lại tổng số lượt truy cập và đóng khối } catch (...) {...}.

Lúc này, file đếm lượt truy cập /var/www/html/hit_counter.php đã hoàn thành và sẽ trông giống như sau:

<?php

  try {

    $redis = new Redis();
    $redis->connect('127.0.0.1', 6379);
    $redis->auth('EXAMPLE_PASSWORD');

    $siteVisitsMap = 'siteStats';
    $visitorHashKey = '';      

    if (!empty($_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'])) {

      $visitorHashKey = $_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'];

    } elseif (!empty($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'])) {

      $visitorHashKey = $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'];

    } else {

      $visitorHashKey = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
    }
   
    $totalVisits = 0;

    if ($redis->hExists($siteVisitsMap, $visitorHashKey)) {

      $visitorData = $redis->hMget($siteVisitsMap, array($visitorHashKey));
      $totalVisits = $visitorData[$visitorHashKey] + 1;

    } else {

      $totalVisits = 1;

    }

    $redis->hSet($siteVisitsMap, $visitorHashKey, $totalVisits);

    echo "Welcome, you've visited this page " . $totalVisits . " times\n";

  } catch (Exception $e) {
    echo $e->getMessage();
  }

Lưu và đóng trình soạn thảo để thực hiện bước tiếp theo.

Bước 3: Tạo tập lệnh Báo cáo thống kê truy cập trang web

Sau khi thu thập dữ liệu trong Redis hash map, việc này sẽ là vô nghĩa nếu bạn không thể truy xuất và trình bày thông tin trong báo cáo để thống kê lưu lượng truy cập. Trong bước này, bạn sẽ tạo báo cáo nhật ký để hiển thị các khách truy cập trang web khác nhau và tổng số lượt truy cập họ đã thực hiện trên trang web.

Bắt đầu bằng việc tạo tập lệnh báo cáo nhật ký /var/www/html/log_report.php bằng câu lệnh sau:

sudo nano /var/www/html/log_report.php

Sau đó, thực hiện thêm các đoạn code sau:

<!DOCTYPE html>
<html>

 <head>
  <title>Site Visits Report</title>
 </head>

 <body>

   <h1>Site Visits Report</h1>

   <table border = '1'>
    <tr>
     <th>No.</th>
     <th>Visitor</th>
     <th>Total Visits</th>
    </tr>

    <?php

      try {

        $redis = new Redis();
        $redis->connect('127.0.0.1', 6379);
        $redis->auth('EXAMPLE_PASSWORD');

        $siteVisitsMap = 'siteStats';             

        $siteStats = $redis->HGETALL($siteVisitsMap);

        $i = 1; 

        foreach ($siteStats as $visitor => $totalVisits) {

          echo "<tr>";
           echo "<td align = 'left'>"  . $i . "."   . "</td>";
           echo "<td align = 'left'>"  . $visitor   . "</td>";
           echo "<td align = 'right'>" . $totalVisits . "</td>";
          echo "</tr>";
          
          $i++;
        }

      } catch (Exception $e) {
        echo $e->getMessage();
      }

    ?>

   </table>
 </body>

</html>

Bạn lưu ý thay đổi giá trị $redis_auth tương ứng với mật khẩu tài khoản Redis bạn đã cài đặt nhé.

Đoạn code trên sẽ thực hiện kết nối với Redis server bằng câu lệnh $redis->HGETALL($siteVisitsMap); để truy xuất hash map lượt truy cập trang web. Sau đó, sử dụng câu lệnh PHP foreach ($siteStats as $visitor => $totalVisits) { để lặp và hiển thị địa chỉ IP của khách truy cập và số lượt truy cập họ đã thực hiện vào trang web của bạn.

Cuối cùng, dùng lệnh Redis HGETALL để truy xuất tất cả các trường (địa chỉ IP) và giá trị (tổng số lượt truy cập trên mỗi địa chỉ IP) từ bản đồ siteVisitsMap.

Lưu và đóng file sau khi hoàn thành chỉnh sửa.

Bước 4: Thử nghiệm và kiểm tra Redis Hit Counter

Trong bước này, thực hiện kiểm tra toàn bộ logic cho bộ đếm lượt truy cập. Điều hướng đến URL trên trình duyệt web với giá trị your-server-IP được thay bằng địa chỉ IP public hoặc tên miền của server tùy thuộc vào cấu hình của bạn.

http://your-server-IP/test.php

Thực hiện tải lại trang sau mỗi lần truy cập để thấy sự tăng lên của bộ đếm. Với mỗi lượt truy cập, bạn sẽ nhận được thông tin như sau:

Thông tin lượt truy cập
Thông tin lượt truy cập

Xem báo cáo lượt truy cập trang web của bạn được hiển thị trong bảng HTML tại địa chỉ URL:

http://your-server-IP/log_report.php

Bạn sẽ thấy một báo cáo truy cập tương tự như hình sau:

Bao cáo truy cập
Bao cáo truy cập

Có thể thấy, bộ đếm đã hoạt động chính xác và thể hiện tất cả thông số một cách trực quan.

Vietnix là nhà cung cấp VPS tốc độ cao uy tín hàng đầu Việt Nam với hơn 11 năm kinh nghiệm. Được tin dùng bởi hơn 50,000 khách hàng như iVIVU.com, Vietnamwork, KINGFOOD, UBGroup, GTV và nhiều khách hàng khác.

Với chất lượng dịch vụ vượt trội, Vietnix nhận được đánh giá cao từ khách hàng. Có đến 97% khách hàng đánh giá 5 sao cho Vietnix sau khi sử dụng dịch vụ, chứng minh sự hài lòng với hiệu suất và chất lượng dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Đặc biệt, có đến 89% khách hàng đã duy trì sử dụng dịch vụ của Vietnix từ lâu đến hiện tại, chứng tỏ sự tin tưởng và hài lòng của họ.

Uy tín của Vietnix trên thị trường Việt Nam còn khẳng định qua việc Vietnix vinh dự nhận giải thưởng Thương hiệu Việt Nam xuất sắc năm 2022. Do đó, nếu cần giải pháp VPS tốc độ cao, bạn hoàn toàn có thể lựa chọn Vietnix.

Liên hệ ngay với Vietnix để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết:

 • Địa chỉ: 265 Hồng Lạc, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Hotline: 1800 1093
 • Email: sales@vietnix.com.vn

Lời kết

Thông qua bài viết về cách thiết lập bộ đếm truy cập web bằng Redis và PHP trên Ubuntu 20.04 này, bạn đã được tìm hiểu về cách cài đặt bộ đếm truy cập trang web PHP bằng Redis trên Ubuntu server. Qua đó bạn có thể biết được webpage nào thu hút lượng truy cập tốt nhất, khả năng chịu tải của Web server,… để có các cải tiến, nâng cấp và bảo vệ phù hợp. Nếu có điều gì thắc mắc, hãy để lại bình luận bên dưới để được hỗ trợ nhé.

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT CHỦ ĐỀ BẠN QUAN TÂM

Đăng ký ngay để nhận những thông tin mới nhất từ blog của chúng tôi. Đừng bỏ lỡ cơ hội truy cập kiến thức và tin tức hàng ngày

Chọn chủ đề :

Hưng Nguyễn

Kết nối với mình qua

Kết nối với mình qua

Tăng tốc độ website - Nâng tầm giá trị thương hiệu

Tăng tốc tải trang

95 điểm

Nâng cao trải nghiệm người dùng

Tăng 8% tỷ lệ chuyển đổi

Thúc đẩy SEO, Google Ads hiệu quả

Tăng tốc ngay

SẢN PHẨM NỔI BẬT

7 NGÀY DÙNG THỬ HOSTING

NẮM BẮT CƠ HỘI, THÀNH CÔNG DẪN LỐI

Cùng trải nghiệm dịch vụ hosting tốc độ cao được hơn 100,000 khách hàng sử dụng

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

 1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
 2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
 3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI