Cách tính phần trăm (%) chính xác có thể áp dụng ngay

Lượt xem
Nguyễn Thanh Trường
Home

Việc nắm vững cách tính phần trăm sẽ giúp bạn dễ dàng giải quyết các bài toán liên quan đến phần trăm trong công việc, học tập. Hãy theo dõi ngay các cách tính phần trăm dễ hiểu, dễ nhớ và công cụ hỗ trợ tính phần trăm nhanh chóng và chính xác trong bài viết này.

Công thức tính phần trăm cơ bản

Công thức tính phần trăm cơ bản như sau: A được xem là lượng cần xác định, (A+B) là lượng tổng. Vì vậy công thức tính phần trăm cơ bản là A/(A+B) x 100 = A%.

Trong đó:

 • A là lượng cần xác định
 • (A+B) là lượng tổng

Giả sử số lượng thí sinh đăng ký thi vào một trường đại học là 100.000 người, trong đó chỉ có 1.000 người trúng tuyển. Để tính tỷ lệ chọi, ta có thể áp dụng công thức sau: 1000 / 100000 x 100 = 1%

Công thức tính phần trăm cơ bản
Công thức tính phần trăm cơ bản được áp dụng nhiều trong công việc

Công thức tính phần trăm này có thể áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn như:

 • Tính tỷ lệ tăng trưởng doanh thu của một doanh nghiệp
 • Tính tỷ lệ thất nghiệp trong một quốc gia
 • Tính tỷ lệ chọi của một trường đại học
 • Tính tỷ lệ phần trăm giảm giá,…

Chương trình khuyến mãi Mua Hosting Rinh Tên Miền

Cách tính phần trăm giảm giá

Để tính phần trăm giảm giá một sản phẩm bất kỳ, trước tiên bạn cần biết được giá gốc của sản phẩm và mức giảm giá (%). Công thức tính phần trăm giảm giá bạn có thể áp dụng như sau: Phần trăm giảm giá = (Giá gốc – Giá mới) / Giá gốc * 100

Công thức tính phần trăm giảm giá khuyến mãi
Công thức áp dụng tính phần trăm giảm khuyến mãi

Trong đó:

 • Giá gốc là giá của sản phẩm trước khi giảm giá.
 • Giá mới là giá của sản phẩm sau khi đã giảm giá.

Ví dụ: Một chiếc điện thoại iPhone 11 Pro có giá gốc là 10.000.000đ và được giảm giá 20%. Tính giá mới của một chiếc điện thoại của iPhone 11 Pro chi tiết như sau:

Giá mới = 10.000.000 – (10.000.000 * 20%) = 8.000.000 VNĐ

Từ giá mới đã tính ở trên, thì phần trăm giảm giá của iPhone 11 Pro sẽ là:

Phần trăm giảm giá = (10.000.000 – 8.000.000) / 10.000.000 * 100 = 20%. Có thể thấy rằng, điện thoại iPhone 11 Pro được giảm giá 20%, tương đương với 2.000.000đ

Ngoài ra, bạn cũng có thể tính phần trăm giảm giá sản phẩm/dịch vụ theo công thức sau:

Phần trăm giảm giá = (100 – Số phần trăm giảm giá)%

Ví dụ: Một chiếc laptop Dell Inspiron 14 Plus có giá gốc là 20.000.000đ và được giảm giá 15%. Vậy phần trăm giảm giá là:

Phần trăm giảm giá = (100 – 15)% = 85%

Giá mới của chiếc laptop Dell Inspiron 14 Plus là: Giá mới = 20.000.000 * 85/100 = 17.000.000 đồng. Như vậy, chiếc laptop được giảm giá 15%, tương đương được giảm 3.000.000đ.

Bạn có thể sử dụng công cụ tính phần trăm giảm giá sản phẩm nhanh tại đây:

Tính Giảm Giá

Số tiền được giảm:

Giá sau khi giảm:

Cách tính phần trăm tăng giá

Ngoài cách tính phần trăm giảm giá, bạn còn tính được phần trăm tăng giá của sản phẩm. Để tính phần trăm tăng giá khuyến mãi, bạn cần có thông tin về giá gốc của sản phẩm và mức tăng giá. Áp dụng công thức sau để tính phần trăm tăng giá khuyến mãi: Phần trăm tăng giá khuyến mãi = (Giá mới - Giá gốc) / Giá gốc * 100

Công thức tính phần trăm tăng giá
Công thức tính phần trăm tăng giá

Trong đó:

 • Giá gốc là giá của sản phẩm trước khi tăng giá.
 • Giá mới là giá của sản phẩm sau khi tăng giá.

Ví dụ: Tổng bill mua sắm đồ của bạn có giá gốc là 10.000.000 đồng và được tăng giá 20% (Sau khi hết sale). Vậy giá mới bạn cần phải thanh toán là:

Giá mới = 10.000.000 + (10.000.000 * 20%) = 12.000.000 đồng

Như vậy, sau khi tính được giá mới, thì tổng bill mua sắm của bạn tăng lên tương đương với 2.000.000 đồng (so với giá gốc).

Tính Phần Trăm Tăng Giá

Phần Trăm Tăng:

Tính phần trăm tăng trưởng doanh thu

Công thức tính phần trăm cũng được áp dụng nhiều cho các chủ doanh nghiệp để tính phần trăm tăng trưởng doanh thu. Vì vậy, chủ doanh nghiệp cần xác định được doanh thu của kỳ hiện tạidoanh thu của kỳ trước (cùng kỳ của năm trước). Công thức tính chi tiết như sau:

Công thức tính phần trăm tăng trưởng doanh thu
Công thức tính phần trăm tăng trưởng doanh thu

Trong đó:

 • Doanh thu kỳ hiện tại là doanh thu của kỳ cần tính.
 • Doanh thu kỳ trước là doanh thu của kỳ trước kỳ cần tính.

Ví dụ: Doanh thu của một doanh nghiệp trong năm 2023 là 100 tỷ đồng, doanh thu của doanh nghiệp trong năm 2022 là 80 tỷ đồng. Vậy phần trăm tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp này là:

Phần trăm tăng trưởng doanh thu = (100 - 80) / 80 * 100 = 25%. Cho thấy doanh thu của doanh nghiệp đã tăng 25% so với năm 2022. Như vậy, bạn đã xác định được mức phần trăm tăng trưởng của doanh nghiệp để có những chiến lược Marketing phát triển mạnh mẽ hơn trong các kỳ tiếp theo hoặc để đo lường KPI mà doanh nghiệp đã đặt ra theo từng kỳ.

Ngoài ra, ta có thể tính phần trăm tăng trưởng doanh thu theo công thức sau:

Phần trăm tăng trưởng doanh thu = (Doanh thu kỳ hiện tại / Doanh thu kỳ trước) – 1

Chi tiết với ví dụ trên: Phần trăm tăng trưởng doanh thu = (100 / 80) - 1 = 25%

2 cách trên đều có thể tính được phần trăm tăng trưởng doanh thu của công ty của bạn. Bạn có thể áp dụng 1 trong 2 cách để tính.

Phần trăm tăng trưởng doanh thu là một chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nếu phần trăm tăng trưởng doanh thu dương (+) thì chứng tỏ doanh nghiệp đang phát triển tốt, ngược lại nếu phần trăm tăng trưởng doanh thu âm (-) thì chứng tỏ doanh nghiệp đang gặp khó khăn.

Tính Phần Trăm Tăng Trưởng Doanh Thu

Phần Trăm Tăng Trưởng:

Tính phần trăm của 1 tổng

Để tính phần trăm của 1 tổng, ta cần biết số cần tính phần trăm và tổng thể. Công thức tính phần trăm của 1 tổng như sau: Phần trăm = (Số cần tính / Tổng) * 100

Công thức tính phần trăm của 1 tổng
Công thức tính phần trăm của 1 tổng

Trong đó:

 • Số cần tính là số mà bạn cần tính phần trăm.
 • Tổng là lượng tổng

Ví dụ: Để dễ hiểu và áp dụng nhanh cách tính phần trăm, hãy xem ví dụ sau: Trong một lớp học có 20 học sinh, trong đó có 5 học sinh là nữ. Vậy phần trăm học sinh nữ trong lớp học là: Phần trăm học sinh nữ = (5 / 20) * 100 = 25%. Vậy, trong lớp học này có 25% học sinh là nữ.

Ngoài ra, ta có thể tính phần trăm của 1 tổng theo công thức sau:

Phần trăm = (Số cần tính / (Số cần tính + Số còn lại)) * 100

Ví dụ: Trong một cửa hàng quần áo có 20 chiếc quần jeans và 25 chiếc áo thun. Vậy phần trăm áo thun trong cửa hàng là: Phần trăm áo thun = (25 / (25 + 20)) * 100 = 55.6%. Có thể thấy, trong cửa hàng này có 55.6% là áo thun.

Phần trăm của 1 tổng là một chỉ số để đánh giá một đại lượng so với tổng thể. Nếu phần trăm dương thì chứng tỏ là đại lượng đó chiếm tỷ lệ cao hơn trong tổng thể, ngược lại nếu phần trăm âm thì chứng tỏ đại lượng đó chiếm tỷ lệ thấp hơn trong tổng thể.

Tính Phần Trăm Của Một Tổng

Kết Quả:

Tính phần trăm hoàn thành công việc

Bạn có thể áp dụng công thức tính phần trăm vào đo lường hiệu quả công việc của mình hoặc của nhân viên. Để có thể áp dụng, bạn cần xác định được số lượng task (công việc) đã hoàn thành và số lượng công việc cần hoàn thành trong 1 thời gian nhất định đã đưa ra. Thì bạn có thể áp dụng công thức sau:

Công thức tính phần trăm hoàn thành công việc
Công thức tính phần trăm hoàn thành công việc

Ví dụ: Một người thợ may được giao may 40 cái áo trong một tháng, hiện tại người thợ may đã may được 25 cái. Vậy phần trăm hoàn thành công việc của người thợ may được tính như sau:

Phần trăm hoàn thành công việc = (25 / 40) * 100 = 62.5%. Vậy có thể thấy người thơ may đã hoàn thành được tiến độ công việc là 62.5% trong tháng nay. Bạn có thể nắm được tình hình tiến độ, để có những điều chỉnh phù hợp để nâng cao năng suất làm việc để hoàn thành công việc đúng tiến độ.

Ngoài ra, bạn có thể tính phần trăm hoàn thành công việc theo công thức sau:

Phần trăm hoàn thành công việc = (1 – Số lượng công việc chưa hoàn thành / Số lượng công việc phải hoàn thành) * 100

Ví dụ: Một người thợ xây được giao xây 100m2 tường trong một ngày, hiện tại người thợ xây đã xây được 80m2. Vậy phần trăm hoàn thành công việc của người thợ xây là: Phần trăm hoàn thành công việc = (1 - 20 / 100) * 100 = 80%

Phần trăm hoàn thành công việc (hay là tiến độ phần trăm công việc) được tính để đánh giá tiến độ công việc đến thời điểm hiện tại đạt được bao nhiêu %. Nếu phần trăm hoàn thành công việc cao thì công việc đang được tiến hành tốt và hiệu quả, còn ngược lại nếu phần trăm hoàn thành công việc thấp thì chứng tỏ công việc đang gặp khó khăn, cần điều chỉnh hoặc sắp xếp lại nhân sự để đẩy nhanh tiến độ.

Tính Phần Trăm Hoàn Thành Công Việc

Phần Trăm Hoàn Thành:

Tính lãi suất gửi ngân hàng

Ngoài ra, cách tính phần trăm cũng phổ biến trong việc tính lãi suất ngân hàng. Để tính lãi suất gửi ngân hàng bạn cần biết số tiền gửi, lãi suất tiền gửi và thời gian gửi. Nếu đã có được các số liệu trên thì bạn có thể sử dụng công thức tính lãi suất gửi ngân hàng như sau:

Số tiền lãi = Số tiền gửi * Lãi suất tiền gửi * Thời gian gửi / 100

Tính phần trăm lãi suất gửi ngân hàng
Tính phần trăm lãi suất gửi ngân hàng

Trong đó:

 • Số tiền gửi là tổng số tiền mà khách hàng gửi vào ngân hàng.
 • Lãi suất tiền gửi là tỷ lệ phần trăm mà ngân hàng trả cho khách hàng khi gửi tiền.
 • Thời gian gửi là thời gian mà khách hàng gửi tiền vào ngân hàng.

Ví dụ: Một khách hàng gửi 100 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất 6%/năm và kỳ hạn 1 năm. Vậy số tiền lãi mà khách hàng nhận được là: Số tiền lãi = 100 triệu đồng * 6% * 1 / 100 = 6 triệu đồng. Vậy, khách hàng sẽ nhận được 6 triệu đồng tiền lãi sau 1 năm gửi tiền vào ngân hàng.

Hoặc có thể tính theo cách sau:

Số tiền lãi = Số tiền gửi * [1 + (Lãi suất tiền gửi * Thời gian gửi) / 100]^ Thời gian gửi – Số tiền gửi

Công thức này sẽ phức tạp hơn một chút, nhưng sẽ cho ra kết quả chính xác hơn trong trường hợp lãi suất tiền gửi thay đổi theo thời gian.

Khi tính lãi suất gửi ngân hàng, ta cần lưu ý một số điểm sau:

 • Lãi suất tiền gửi có thể được tính theo năm, theo tháng hoặc theo ngày.
 • Nếu lãi suất tiền gửi được tính theo năm, thì ta cần chuyển đổi sang lãi suất theo tháng hoặc ngày trước khi tính.
 • Lãi suất tiền gửi có thể được trả theo tháng, theo quý hoặc theo năm.
 • Nếu lãi suất tiền gửi được trả theo tháng, thì ta cần tính tổng lãi suất cả năm trước khi rút tiền.

Tính Lãi Suất Gửi Ngân Hàng

Số Tiền Lãi:

Tính lãi suất vay ngân hàng

Một số như cầu khác, bạn có thể tính được lãi vay ngân hàng nhanh chóng. Khi bạn biết số tiền vay, lãi suất vay và thời gian vay. Công thức tính lãi suất vay ngân hàng như sau:

Số tiền lãi = Số tiền vay * Lãi suất vay * Thời gian vay / 100

Tính phần trăm lãi suất vay ngân hàng
Tính phần trăm lãi suất gửi ngân hàng

Trong đó:

 • Số tiền vay là số tiền mà khách hàng vay từ ngân hàng.
 • Lãi suất vay là tỷ lệ phần trăm mà ngân hàng tính lãi cho khách hàng khi vay tiền.
 • Thời gian vay là thời gian mà khách hàng vay tiền từ ngân hàng.

Ví dụ: Một khách hàng vay 100 triệu đồng từ ngân hàng với lãi suất 12%/năm và thời hạn 1 năm. Vậy số tiền lãi mà khách hàng phải trả là: Số tiền lãi = 100 triệu đồng * 12% * 1 / 100 = 12 triệu đồng

Như vậy, khách hàng phải trả 12 triệu đồng tiền lãi sau 1 năm vay tiền từ ngân hàng.

Hoặc cách phức tạp hơn:

Số tiền lãi = Số tiền vay * [1 + (Lãi suất vay * Thời gian vay) / 100]^ Thời gian vay – Số tiền vay

Khi tính lãi suất vay ngân hàng, ta cần lưu ý một số điểm sau:

 • Lãi suất vay có thể được tính theo năm, theo tháng hoặc theo ngày.
 • Nếu lãi suất vay được tính theo năm, thì ta cần chuyển đổi sang lãi suất theo tháng hoặc ngày trước khi tính.
 • Lãi suất vay có thể được trả theo tháng, theo quý hoặc theo năm.
 • Nếu lãi suất vay được trả theo tháng, thì ta cần tính tổng lãi suất cả năm trước khi trả tiền.

Dưới đây là một số lưu ý khi vay ngân hàng:

 • So sánh lãi suất vay của các ngân hàng khác nhau trước khi quyết định vay.
 • Lựa chọn thời hạn vay phù hợp với khả năng tài chính của bản thân.
 • Luôn tính toán khoản tiền lãi phải trả hàng tháng để đảm bảo khả năng chi trả.
 • Chuẩn bị hồ sơ vay đầy đủ và chính xác để được giải ngân nhanh chóng.

Tính Lãi Suất Vay Ngân Hàng

Số Tiền Lãi Phải Trả:

Những câu hỏi thường gặp về cách tính phần trăm

Các câu hỏi của các bạn, mình sẽ theo dõi và update thường xuyên tại mục những câu hỏi thường gặp. Nếu bạn có những thắc mắc nào có thể để lại comment phía dưới nhé.

Câu hỏi thường gặp

Cách tính phần trăm lợi nhuận trong kinh doanh?

Công thức: Phần trăm lợi nhuận = [(Doanh thu - Chi phí) / Doanh thu] * 100%.

Cách tính phần trăm thuế thu nhập cá nhân?

Số tiền thuế phải đóng = Thu nhập chịu thuế TNCN * 20% 

Cách tính phần trăm lợi nhuận trên giá vốn?

ROE = (Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu) x 100%

Ví dụ: ROE = (100 tỷ /500 tỷ ) x 100% = 20%

Cách tính phần trăm tiền lương?

Phần trăm tiền lương = (Số tiền lương cần tính/Tổng số tiền lương) x 100%

Ví dụ: Phần trăm tiền lương = (10,000,000)/(100 nhân viên x 15,000,000)) x 100% = 6,67%

Giảm 20% tính như thế nào?

Giá giảm = Giá gốc x (1 - 20/100)

Ví dụ: Giá giảm = 100.000 đồng x (1 - 20/100) = 100.000 đồng x 0,8 = 80.000 đồng

Bài viết cách tính phần trăm (%) Vietnix đã chia sẽ với bạn các công thức tính phần trăm phổ biến và được áp dụng nhiều trong công việc hàng ngày. Mong rằng những thông tin trên có thể hỗ trợ và áp dụng thành công.

Chia sẻ lên

Theo dõi trên

Logo Google new

Đánh giá

5/5 - (60 bình chọn)

Nguyễn Thanh Trường

Kết nối với mình qua

Icon Quote
Icon Quote
Đăng ký nhận tin
Để không bỏ sót bất kỳ tin tức hoặc chương trình khuyến mãi từ Vietnix

Google reCaptcha: Invalid site key.

Bình luận

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận